STOPPA TTIP, ISDS OCH TISA

Nu smygs TTIP igenom – när frågan hamnat i mediaskugga. Jag vill kasta lite ljus på den igen, så att folk fattar vad det handlar om: Att begrava demokratin och öppna upp för storskaligt världskrig.

Repriserar därför en bloggpost som summerande går igenom vad TTIP, ISDS och TISA handlar om och vems intressen som ligger bakom. Inte dina och mina iaf, inte dina barn och barnbarns heller, det är ett som är säkert:

Semester från Politiken = Då är det Deadline för Demokratin /TTIP, ISDS, TISA

GÖR DIN RÖST HÖRD! Den 11 juli är sista datum för BÅDE ENSKILDA PRIVATPERSONER OCH ORGANISATIONER att skicka in synpunkter till EU-kommissionen vad gäller det nya ”handelsavtalet” TTIP mellan EU och USA. Här får du hjälp med att svara. Och HÄR skickar du in dina svar.

Nedan lägger jag också in ytterligare länkar där du får hjälp med att sätta dig in i frågan eftersom det inte är helt lätt att delge EU-kommissionen sina åsikter, då deras inbjudan att komma med synpunkter innebär, att man ska svara på 10-15 frågor utifrån att man läst deras något tillkrånglade redovisning av vad avtalet handlar om.

Klausulen om ISDS är särskilt viktigt att opponera emot – då den tillerkänner stora globala (företrädesvis tyska och amerikanska) koncerner och storbanker rätten, att stämma stater för ”vinstförluster” ifall staterna lagstiftar om regler, som begränsar utländska företags rätt att göra vinster i svensk välfärd eller andra skattefinansierade verksamheter, eller på exempelvis energi- och matmarknaden samt även ”tjänstemarknaden”.

This mechanism is not provided for local companies – and certainly not for local citizens.”

Tjänstemarknaden inrymmer i sig också hela den förödande bankspekulationen, dvs med TISA-förslaget kräver banklobbyn nu att frihandelsavtalet även ska omfatta den fria rätten att utan begränsningar ”tillhandahålla finansiella tjänster”, så att de kan fortsätta med sin ohämmade spekulation, dvs fortsätta att oreglerat kränga värdepapperiserat giftiga ‘produkter’ såsom derivativ, cds, optioner, equities och whatever.

Går klausulen om ISDS igenom är demokratin avskaffad, eftersom hemliga marknadsdomstolar då kommer att tillåtas fungera som skiljedomare med rätt att överpröva alla beslut fattade i riksdagen.

Skulle våra nationella lagar innebära minskad vinst för utländska företag, eller till och med bara minskade ”utsikter” att göra vinst, på något som helst område, kan de stämma staterna på mångmiljardbelopp (dock gäller inte ”rätten” omvänt, dvs för staterna att stämma företagen), vilket kommer att urholka välfärden än värre, vilket i sin tur naturligtvis kommer leda till att staterna blir tvungna att istället underkasta sig och lyda.

 

Den hemliga marknadsdomstolen, bortom varje medborgerlig insyn och all demokratisk kontroll, fäller då avgörandet, och, enligt den praxis som finns, är avgörandena i många fall till företagens fördel. Vilket inte är att förvåna, då en sådan domstol i sin tur ‘är sammansatt och utsedd av – storföretagen själva. Marknaden (inklusive finansmarknaden) överordnas  demokratin.

Eller inte ens marknaden, för det här handlar inte om ”free trade” utan om motsatsen, det vill säga om några få gigantkoncerner, som med detta ”frihandelsavtal” tänker påtvinga oss sina undermåliga och synnerligen giftiga produkter, vare sig det gäller materiella, immateriella eller finasiella sådana.

Anti-resistenta bakterier kommer att öka lavinartat, liksom användningen av fossil energi. Såväl som den besinningslösa spekulationen, då finansindustrin tillhör ‘tjänstesektorn’ som detta avtal omfattar:

The countries negotiating the Trade In Services Agreement (TISA) Financial Services Annex, which include the United States, Canada, Australia, Japan and the 28 countries of the European Union, refer to themselves as the “Really Good Friends of Services.” If the “services” in question are services to the financial industry, then these governments are indeed really good friends. […]

The intention is to make the agreement universal, solidifying the financial industry’s grip on the global economy.

Enligt TTIP ska utländska bolag och banker till och med få rätten att granska alla lagförslag för att först kontrollera att de inte strider mot ”frihandelsavtalet” TTIP, innan de läggs fram i respektive stats nationella parlament, dvs riksdag. Bästa sammanfattning om vilken katastrof TTIP skulle innebära för demokratin och miljön finner du här.

TTIP risks being a partnership of those who seek to prevent and roll-back democratically agreed safeguards in areas such as food and chemical safety, agriculture and energy.”

Finanseliten styr världsekonmin som vi alla vet. Men nu vill de även vidga sina domäner till att också gälla själva det politiska styrelseskicket. JP Morgan är (jämte gangsterekonomiska Deutsche Bank) en av de mäktigaste representanterna för denna elit. Då är det viktigt att även påminna om vad dessa morganatiska fanatiker nu säger klart och tydligt att de vill göra; de facto AVSKAFFA DEMOKRATIN.

Så här säger JP Morgans chefekonomer 2013 i The Euro Area Adjustment – About Halfway There”:

”The political systems in the periphery were established in the aftermath of dictatorship, and were defined by that experience. Constitutions tend to show a strong socialist influence, reflecting the political strength that left wing parties gained after the defeat of fascism. Political systems around the periphery typically display several of the following features: weak executives; weak central states relative to regions; constitutional protection of labor rights; consensus building systems which foster political clientalism; and the right to protest if unwelcome changes are made to the political status quo. The shortcomings of this political legacy have been revealed by the crisis. Countries around the periphery have only been partially successful in
producing fiscal and economic reform agendas, with governments constrained constitutions (Portugal), powerful regions (Spain)…There is a growing recognition of the extent of this problem, both in the core and in the periphery. Change is beginning to take place” […]

It is not possible to develop a macro story for the Euro area without having a narrative of crisis management. The narrative that we have laid out—national legacy problems have to be dealt with at the national level before further steps of integration involving risk/burden sharing are taken”

Det ”politiska arvet” (‘national legacy’) som JP Morgans ekonomer vill att staterna nu gör rent hus med är alltså det demokratiska system, som ger människor rätt att protestera och garanterar fackliga fri- och rättigheter.

Precis som de ville på 30-talet efter att den oreglerade finansmarknaden kraschat på grund av ohämmad spekulation, då 16 tyska industrialister skrev beordrande brev till Hindenburg om att insätta Hitler som rikskansler, trots att det inte fanns något demokratiskt stöd i parlamentet för en sådan åtgärd.

De som lobbar mest för att TTIP och ISDS ska gå igenom är alltså ”Agribusiness” – i stort sett forna tillverkare av biokemiska vapen som nu omvandlat sig till matjättar – såsom pesticidjätten Monsanto (Agent Orange, DDT och sedan ”round-up-ready” GMO-grödor och ‘terminator seeds’ fl), tyska BASF och Bayer (som tillhörde IG-Farben-koncernen vilken producerade Zyklon-B till Auschwitz) samt franska Syngenta – Dupont.

På andra plats kommer industrialisterna i Business Europe – där, utöver många stora vapentillverkare, såsom BAE-Systems som nu gått ihop med EADS även anti-demokratiskt Timbroanförda Svenskt Näringsliv givetvis är medlemmar.

TTIP innebär sannolikt startskottet för enorma militärbudgetar till ytterligare förfång för både välfärd och fred. Dock kommer det att gynna USA:s försvarsindustri samt monopolisera de europeiska vapentillverkarna till en enda, som sedan gör en merger med USA:s, för att motverka ”fragmentering” – då Europas högerpartier redan 1982 beslöt accelerera ”integrationen” i EG i syfte att ”avlasta” USA ”försvarsbördan”. Således upprusta, vilket Lissabonfördraget till och med grundlagsfäste som ett åliggande för samtliga medlemsstater. Det blir många sköna dollar för Lockheed Martin et al.

Det iskalla kriget övergår till het ”slutstrid”. Politiken och det militärindustriella komplexets särintressen har blivit en och samma sak. Den ‘enda vägens’ politik. Megadeath.

Länkar: Access now – The European Commission wants your view on ISDS Edri – ISDS – Answering Guide, EU-kommissionen – Consultations on TTIP – ISDS, Discussion list – DFRI, Trinity news – ISDS – What it is and why we should be worried, Corporate Europe Observatory – TTIP – a lose-lose deal for food and farming, Corporate Europe Observatory – Agribusiness is the biggets lobbyist on the EU-US trade deal, new research reveals, Graphs; Corporate Europe Observatory – Who lobbies most on TTIP?, TTIP – Debunking investors, Top-TIPP Lobby groups, Biography – Sir Roger Carr, Business Europe – Confederation of British Industry, BAE Systems CEO raises concern over Scottish Independence, SVD Näringsliv – Största vapentillverkarna, The China Post – Report: EADS-BAE Systems merger to advance Europe’s military goal, Mingelbilder – Tema Jakt Galamiddag 2013, Herdem – ”Transatlantic Trade and Investment Partnership and the American Defense Industry”, Stiftelsen Fri värld (finansierad av Svenskt Näringsliv) – (senaste) böcker: 1. ”Tid för stärkt försvar”, 2. Civilisationernas kamp (av Samuel Huntington), Seminarium 3. Kalla kriget 2.0 (av Mats Johansson, moderat riksdagsledamot i utrikesutskottet) 

Se tidigare bloggposter: Inför Almedalsveckan: Carl Bildt och TTIP – ‘Varan’ vatten ‘liberaliseras’, Morganatiska fanatiker fördömer demokratin, Monopol är ett Spel om Kapitalism – inte om SocialismModerater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenDen ”legala nihilismen” och gasledningarna

 Se även Carl Schlyters (MP) ttip-blogg ttippen.se – Banar TTIP väg för klimatkatastrof? , TTIP – länk till protestbrev som skickats från nationella parlament till EU-kommissionen, Attac Sverige – Nordiska kommunpolitiker: Skatteflykten hotar samhällskontraktet, Attac – Handelsavtalet EU-USA: Kandidater till EP svarar på våra frågor

Debatt: Dagens Arena – LO-nej till gräddfil för amerikanska företag i Sverige, ETC – Handelsavtalet TTIP urholkar demokratin SVD Opinion – Ledare Maria Rankka: TTIP kan innebära BNP-ökning [min anm: Observera att Maria Rankka är f d vd för Timbro samt f d vice ordf i MUF samt tidigare medarbetare till Carl Bildt], Vänsterpartiet – Malin Björk: Om frihandelsavtalet som sätter vinster framför demokratiIakttagaren – ISDS-mekanismernaFolkbladetThe TYEE – How German opposition could sink a Canadian Trade Pact, Bloomberg – Anti-EU Surge Adds Obstacle to Trade Deal, US Ambassador Says, Huffington Post – No to ‘Bohner’ Trade – No to Trans-Pacific Partnership

Läs merDN – Brasilien chockat efter den tyska krossen, DN – Friskolor negativa till ökad insyn, AB – Sista brevet till svensk glesbygd, SVD – Kritik mot svensk psykvård, AB

DN – Fem timmar med Snowden

SR – Radiokorrespondenterna om medicinsk turism,

I ”effektivitetens” namn är inga kostnader för höga

Nu rapporterar Riksrevisionsverket, att den ensidiga satsningen på KBT lett till ökad ohälsa och längre sjukskrivningar. Notan för Alliansens regeringsinnehav stiger alltjämt. Som om det inte räckte med #Nuon.

Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner.” [. . .]

• För dem som inte var sjukskrivna ökade sjukskrivningarna efter behandlingen. Närmare var fjärde patient beräknas tidigt ha avbrutit behandlingen.

• KBT-satsningen har varit dyr och inte på något sätt kostnadseffektiv”

Det får mig osökt att tänka på det pinnräkningssystem som inom polisen lett till allt färre ouppklarade brott, ja överhuvudtaget till kvantifieringsraseriet inom New Public Management, vars enda syfte är att möjliggöra för globalkoncernera att så snabbt och effektivt som möjligt migrera statskassan till skatteparadisen.

Därför repriserar jag en bloggpost på temat:

Den Monstruösa normaliteten eller Medelmåttans tyranni

Sällan läser man en så välskriven journalistisk text i dagstidningen som Ylva Herholz’ artikel ”Jakten på normalitet gör samhället sjukt” – en kvalificerad recension av psykiatern Manfred Lütz bästsäljare ”Irre! Wir behandeln die Falschen  – Unser Problem sind die Normalen – Eine heitere Seelenkunde” (min övers Dårskap! Vi behandlar fel människor – Vårt problem är de normala – En gladare lära om själslivet).

Hon sammanfattar boken så spirituellt att artikeln blir en ögonöppnare för hur det extrema nyttotänkandet, förutom på världsekonomin, även färgat av sig på hela psykiatrifältet, vilket leder till diagnosticering av allt som skulle kunna störa en välsmord vinstmaskin. Kravet på att rensa ut störande och avvikande element har också medfört att nyliberalismens utilitarism med sitt förgörande kvalitetssäkringsverktyg ätit sig in i själens allra innersta skrymslen och är i full färd med att förinta den.

Problemet är ju, att det extrema nyttotänkandet inte alls är effektivt utan tvärtom. Den monstruösa normalitetens tyranni innebär just ett sjukdomsalstrande slukande av alla gemensamma resurser i syfte att visa hur snålt och innehållslöst det går att bedriva var mänsklig verksamhet. Man skulle därför också kunna kalla det för medelmåttans tyranni. Och liknelsen, som Ylva Herholz använder –  med trollkarlen som drack upp sig själv är på pricken. För vad kan bli resultatet annat än ett depressivt inre tomrum när analysen går ut på att hitta allt fler fel som ska rättas till. Källan till olycka kan nämligen finnas nån annanstans, dvs komma utifrån.

Nämligen från det Ylva Herholz beskriver som “ett allt hårdare, kyligare och konkurrensintriktat samhällsklimat” där allt fler av människans verksamheter ställs under nyttotänkandets ifrågasättande snäva lupp och bedöms skärskådande efter hur stenhårt effektivt något kan utföras efter att alla ‘onödigheter’ skalats av och kvar finns en smaklös soppa meningslöshet. Kostnadseffektiv visserligen men själen har lämnat in för länge sen och det enda som finns kvar är egentligen bara ett tomt skal. Det är då – när ‘kvalitetssäkrings’verktyget osäkras som människovärdet är i fara. För gräver man tillräckligt djupt in i det extrema nyttotänkandet, så är ju egentligen ingen verksamhet – eller människa – riktigt ‘nyttig’ eller ‘behövs’. Varför skall den då finnas?

Och då landar man i samma massmord som de totalitära regimerna på 30-talet.

Det nyttomotiverade effektivitetstänkande döljer också det enkla faktum att dess enda syfte är att maximera vinster för vidare befordran till privata fickor. Denna extrema utilitarism är ju också Chicagoskolans kärna, den nyliberalism som försatt världen i djup finansiell kris och depression, en depression som också återspeglas i att allt fler människor just är deprimerade, långtidssjukskrivna, utbrända och går in i väggen.

De ‘psykoexperter’ som häftar diagnoser på folk utan att vara ombedda av individer som sökt hjälp för specifikt själsligt lidande – de ägnar sig enligt Lütz åt ideologi, inte läkekonst. De bidrar också till att skapa ett ”samfund av normopater”, frammana en genomsnittlighetens och normalitetens diktatur.”

Det första man då bör göra, är att slopa hela EU:s sjuka konkurrensretorik, new public management, beställar-utförar-modellen osv eftersom dessa snikna yttringar är själva manifestationen av denna människofientliga ideologi. Hela projektet lider också av ett hat mot humaniora till förmån för naturvetenskap och teknik – det känns som man helst ser att tänkandet som verksamhet upphör helt och hållet till förmån för en mekanistiskt välsmord ekonomi som är så ineffektiv i sin enögdhet att miljarders miljarders i stödpaket inte kan rädda den.

Den tekniska synen på människan och tillvaron är ett gift, som sprider sig alltmer i samhällskroppen, varnar Manfred Lütz – och dess åskådning banar väg för, ja vad?

Alla former av mekaniska, tekniska förklaringsmodeller stänger in oss i oss själva, förminskar oss, gör oss omyndiga, får oss att se allt ynkligare ut. En mänsklighet med denna syn på sig själv blir också lätt att föra på villovägar. Var hon, människan, alltså bara en liten lort?”

Antiintellektualismen och föraktet mot kulturutövare är även det inskrivet i ideologins grundteser i och med dess extrema materialism. Hayek och Friedmans teorier skiljer helt mellan materiella produkter och ‘immateriella’ och menar ungefär att ‘immaterialrätterna är felaktiga för att man lagstiftar om materiella egenskaper för immateriella värden.’ I samma andetag som man mycket starkt värnar egendomsrätt när det gäller materiella produkter fråntar man kulturutövare den rätten.

Att med såna dumdrygt utilitaristiska motiveringar utradera kulturutövares möjlighet att försörja sig på sin konst är häpnadsväckande. På liknande sätt har nyliberalismen slimmat verksamhet efter verksamhet, i ett avregleringens avvecklande strypkoppel. Vad återstår till slut för människan att ägna sig åt? Ingenting hon gör är ju resurssnålt eller kostnadseffektivt nog.

Boken öppnar förresten med att slå fast att Hitler var just normal, monstruöst normal. Icke psykiskt sjuk. Liksom Stalin.

Att beskriva diktatorer som dessa som galna är att banalisera de historiska katastrofer som hör ihop med deras namn, skriver Lütz. Det var bland annat uthållig målmedvetenhet och brutal effektivitet som gjorde deras förbrytelser möjliga; ingen psykiskt sjuk är i stånd till något liknande, menar han. Illgärningarna var onda, och avskyvärda, helt enkelt”.

Se även dessa tidigare bloggposter: Hjärntvätt: ‘Postivt tänkande’, Affirmationer och Kognitiv beteendeterapi, Kvalitet och Jämlikhet istället för Kvantitet och Kapitalackumulation,

 

#BP16 – Erbarmligt att höra litaniorna från höger till enprocentselitens försvar

I ett matematiskt anfall sänder Maria Abrahamsson (M) ut ett ”syrligt” frågetecken – ”Om 1% av alla RUT-avdragare använder avdraget fullt ut – hur kan då staten tjäna så mycket pengar på att försämra för den kategorien?

Ja, Maria, kanske för att enprocentseliten använder så otroligt MYCKET rut-tjänster. I det nya tjänarsamhället får de ju skattefri hjälp med allt, från poolrengöring till cocktailblandning.

När nu de som oförtröttligt trampats på under åtta långa år av borgerligt ekonomiskt vanstyre (läs Nuon, IMF-lån för upprätthållen, tysk svältpolitik och you name it) får ett och annat korvöre utbryter ramaskri från den pedikyröverkonsumerande kasten.

Dags för den att tagga ner – och blanda sina whisky sours själv ett tag.

Läs: AB, SVD, DN – Oacceptabel situation för flyktingar i Ungern, DN – Flyktingkris och krig dominerade riksdagsstart, DN – Flyktingtragedin – Nu vill många göra en insats,

Bloggar: Frigyes – En intervju är inte trakasserier,

Yellen höjer inte

Media försöker skapa mediahype kring Fed:s beslut – Yellen höjer självklart  inte i sånt skakigt läge    

Merkel konfiskerar medel ur vår statskassa genom ”skriftlig procedur på statssekreterarnivå”

 

Samtidigt som eurozonen med Tyskland i spetsen beslagtar marken som grekerna går på – som villkor för ”räddningspaket” (fvb till tyska banker) – så anser hon och hennes gelikar i eurozonens ”kärna” att de bara kan gå rakt in i vår statskassa och beslagta likvida medel därur för ett kortfristigt s k överbryggningslån på 70 miljarder kronor till EU28-fonden EFSM, utan att ens fråga oss. Trots att vi inte ens är med i euron utan klart och tydligt sagt nej i folkomröstning till dessa leksakspengar.

Likvida medel är som vi alla vet reda pengar som man gör förlust på direkt – ifall de inte betalas tillbaka.

Och såna är Tyskland oerhört noga med – att inte behöva betala ut ett enda öre av från sin egen Bundesbank.

”Sen” går bra, ”när förhandlingarna om ett nytt program är klart” går också finfint. Men idag och just nu och i likvid form, det ställer hon helt enkelt inte upp på. Trots att det är Tyskland, själva SpelmissbruksElefanten i rummet, som tjänat på hela skumraskaffären att låna ut – och fortsätta låna ut – hejvilt till Grekland. 

Liksom hon självfallet inte kommer ställa upp på några som helst skuldavskrivningar, för det skulle ju innebära att Tyskland också skulle förlora pengar. Och det är Merkel mycket noga med att helt och hållet undvika, eftersom hon inte har några, bara låtsaspengar.

Så imorgon, om tyska förbundsdagen fattar beslut om att säga nej till det tredje nödlånepaketet – ”Memorandum 3” – till Grekland, så innebär det just att EFSM och därmed Sverige förlorar pengar direkt.

De här ”säkerheterna” som ECB ”garanterar” för EFSM-lånet, dvs  ”SMP-vinster” från ECB:s försäljning av eurozonsobligationer – kommer då inte vara värda någonting alls, för vid det laget kommer inte en enda aktör på marknaden att köpa någonting som har med det svarta hålet eurozonen att göra överhuvudtaget.

Elefanten Deutsche Bank är ett gigantiskt luftslott byggt av 75 tusen miljarder USD i derivat, dvs leksakspengar som inte ens består av papper utan är helt fiktiva värden, det är därför som eurozonen inte ens klarar att fixa ett kortfristigt ”överbryggningslån” i reda pengar på egen hand, utan istället griper vilt och gangsteristiskt omkring sig genom att stoppa ner händerna i icke-euro-länders statskassor och helt enkelt ta pengar utan att fråga.

När detta blir tydligt imorgon någon gång eller i varje fall senast på måndag (den slaka kreditlina över avgrunden som ECB idag så ‘generöst’ erbjudit Grekland är att likna vid att ge  ökenvandrare en droppe vatten vid dagens slut) – då är vi verkligen framme vid ”Luftslottet som sprängdes” 2.0.

Eurozonen är bankrutt – och alla som tar i den åker med ner i det svarta hålet, per definition ett hål som man aldrig kommer upp ur. Inte minst som drogade Deutsche Bank inte heller kan hålla sig ifrån att spekulera i ”A-shares” och whatever i volatila Kina, vars aktiemarknad snart kvävs av all giftig, konstgjord andning från kejsardömets epicentrum som blåser upp den.

Svenska riksbanken och finansdepartementet måste omedelbart ställa in alla lånelöften till eurozonen av samma skäl som IMF nu gör det – utsikterna att få dem återbetalda är nämligen obefintliga.

Läs: Dagens Industri – Grekland: EU enas använda EFSM-lån, Sverige får garanti, SVD – Kinesisk börskrasch hotar världsekonomin, Affärsvärlden – Blankare: Detta är nästa marknad som kan falla – Europa

Läs också: Zerohedge -The Elephant In The Room: Deutsche Bank’s $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German GDP

ZeroHedge – Is Deutsche Bank the Next Lehman

Läs också: The Guardian – The Greek Debt: what creditors may stand to loose

Se även: Bruegel – Who’s still exposed to Greece?,

samt: Investment Watch – List of European Bank Exposure to Greek Sovereign Debt Default — Some will FAIL

DN – Ja väntas i Tyskland trots kritiska röster, SVD – Tyskt ja banar väg för Greklandsstöd, DN – EU räddar Grekland över sommaren, DN – Pressade banker höjer räntor, SR – Ombildning av regering på väg

SVD – Därför går 16 juli 2015 till historien – Adis Ababa Action Agenda

Bloggar: ET – Krugman: Greklands Nej är bra för Europa,

Grekland och den Osynliga Handen

Med anledning av de merkelska ”reformförslag” – ”Memorandum 3” – som det grekiska parlamentet just röstat igenom finner jag anledning att reprisera en bloggpost som jag skrev 8 juni 2o13:

Morganatiska fanatiker fördömer demokratin

Medan det lightbruna, svenska kungahuset gör en morganatisk merger med Wall Street, fördömer JP Morgans chefsekonomer David Mackie och Malcolm Barr, i ett nyligt publicerat paper, samtidigt de demokratiska konstitutionerna i eurozonens periferi.

De anser att dessa demokratiska författningar och grundlagar är en politisk belastning, som härrör från det segrande motståndet mot fascismen vid andra världskrigets slut, och således nu står i vägen för de 30-talistiskt svältpolitiska ”reformer” Stor-Tyskland återupplivat kräver.

”“In the early days of the crisis, it was thought that these national legacy problems were largely economic: over-levered sovereigns, banks and households, internal real exchange rate misalignments, and structural rigidities. But, over time it has become clear that there are also national legacy problems of a political nature. The constitutions and political settlements in the southern periphery, put in place in the aftermath of the fall of fascism, have a number of features which appear to be unsuited to further integration in the region. When German politicians and policymakers talk of a decade-long process of adjustment, they likely have in mind the need for both economic and political reform.”

De morganatiska fanatikerna anser visserligen, att eurozonen nått ”halvvägs” mot ”recovery” men kräver avskaffad arbetsrätt och förbud mot protester för att ”tillfrisknandet” ska kunna anses fullbordat.

JP Morgan, and presumably the EU powerbrokers they are ventriloquising for, finally are being honest with us: they want to do away with constitutional labour rights protections and the right to protest.”

I deras ögon räcker det således inte med 20 miljoner arbetslösa i eurozonen, utan ”reformtakten” måste öka, annars blir det för mjäkigt, tycker dessa merkelmerkantilistiskt tyskstyrda diktaturkrävare:

”“Political systems around the periphery typically display several of the following features: weak executives; weak central states relative to regions; constitutional protection of labour rights; consensus building systems which foster political clientalism; and the right to protest if unwelcome changes are made to the political status quo. The shortcomings of this political legacy have been revealed by the crisis. Countries around the periphery have only been partially successful in producing fiscal and economic reform agendas, with governments constrained by constitutions (Portugal), powerful regions (Spain), and the rise of populist parties (Italy and Greece).””

Att de är utskickade av tyska, kriminella banker och exportjättar framstår än tydligare om man samtidigt tar i beaktande, att det även var de två, som skrev ”Euro area: breaking up is hard to do”, då det ju är  Tyskland som till varje pris vill undvika att euron avskaffas och nationella valutor återinsätts för då kan de perifera länderna återfå sin konkurrenskraft och Tyskland framstå som betydligt mindre merkelmirakulöst.

Tysklands export fortsätter ju att kontraktera pga sjunkande efterfrågan i resten av eurozonen. Således kräver Tyskland nu fortsatt skuldbeläggande likviditet till de perifera länderna, och fortsatt perifer skattefinansiering av de påföljande tyska förlusterna som svältpolitiken sen självförvållat förorsakar.

En tusenårig win-win-situation för Tyskland, det är således vad the neverending story om Superstatsbygget EU handlar om. Därför motsäger nu slutligen också den tyskdominerade trojkan IMF:s bekännelse att svältpolitiken varit ett ekonomiskt misslyckande.

”Well, the JP Morgan paper may have been written in English, but there is a venerable Spanish phrase that all good anti-fascists right across the eurozone periphery know and is probably the simplest and best response to such provocation: ¡No pasarán!”

Se tidigare bloggposter: Nordea korkar upp champagnen och redovisar bubbelvinsten – ‘i detalj’EUphoria – I det tysta håller ECB Wall Street skadeslöst (medan Putin väntar i kulisserna), Det pyramidala spelmissbruket

Läs debattSödermanlands Nyheter 16 nov 2011 – Spekulationsekonomin måste begränsas kraftigtSVD Cervenka – Frågan om risk farligt tråkig, DI – Madoffs varning från cellen, Vänsterpartiet – Bråttom att införa bankdelningslag, SVD – Förnyad attack från Svensson, Utredarna, Riksbanken – kalendarium 12/6 – Riksbankschef Stefan Ingves håller talet ”Centralbankens roll efter den finansiella krisen – utmaningar framöver” på Nationalekonomiska föreningens årsmöte., SVD Neurath – Målet borde vara att minska fusket, Prime – The ECB: Draghi-ing its feet faced with mass unemployment, The Guardian – Europe must act now to avert a devastating triple crunch, 

Läs: SR Ekot – Det blev ”ja” och ”I will”, SVT – PrinsessbröllopetEU Observer Blog – JP Morgan to eurozone periphery: ”Get rid of your pinko, anti-fascist constitutions”, SVD – O’Neills arbete kan gå stick i stäv med hovet SVT – Gifta – nu börjar bröllopsfesten, Affärsvärlden – EU tillbakavisar IMF-kritikPCB – Money, Power and Wall Street, Veckans Affärer – En aktivist i kungafamiljenDN – USA kan avlyssna e-post till svenska myndigheterAB – Piratpartiet, var finns ni?, DN – Press: IT-jättar hjälper USA-spioner, AB – Svenska myndigheter övervakade av USA, DN – USA övervakar miljoners teletrafik, Expressen – Reinfeldts huvudvärk: M tappar igen, DN – Obamas plan för cyberattacker röjd, SR Ekot – Övervakningsskandalen i USA, SVT – Arbetsförmedlingen kände till missförhållandena, SVT – ”Partyprinsessans” bröllop uppmärksammas, AB – Bröllop i tidenSR Ekot – Bröllopskocken: ”Det är svårt att förnya sig”, SR Ekot3, DN – Dålig matchning ledde till 80.000 förlorade jobb, DN – ”Nationell insats krävs för att stoppa avfolkningen i norr”, IDG – Här är företagen som anklagas för spioneri, SR Ekot – Storbritannien tog del av Internetavlyssning, Affärsvärlden – Goldman Sachs sänker svensk verkstadAB – Din lön har sänkts – av Anders Borg, Affärsvärlden – Sänkt tysk tillväxtprognos, Affärsvärlden – Dags att se om huset, Affärsvärlden – Iskallt i svenska gruvor, Affärsvärlden – Amerikanske jobbsiffror under förväntan, Affärsvärlden – Risker i Lettlands finanssektor, Affärsvärlden – Svagt svenskt inköpschefsindex, Affärsvärlden – Lagarde: Den ekonomiska tillväxten kan bromsa in, San Fransisco Chronicle – Eurozone unemployment heading for 20 million, Ib times, Variety, 2, 3PC World, Washington DC – contributions by individuals, AB – Här är Chris hemliga släktEFF – SOPA is dead, says MPAA’s Chris Dodd, but What comes next?

____________________________slut bloggpost 8 juni 2013

Tillägg 16 juli 2015:

Läs: DN – ”Antingen skriver ni under eller så åker ni ut”, AB, AB2, Expressen – Mörka moln över EU-samarbetet,  DN2, DN – Tysk skuldmoral ifrågasätts i USA, DN5, DN4,

Se även: ZeroHedge – The Elephant in the Room:Deutsche Bank’s $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German GDP, 

Se även tidigare bloggpost: Random House, Penguin och Bertelsmans ‘X-facto’

samt Zeit online: Schüsse auf Flüchtlingsunterkunft in Sachsen

 

 

Merkel säger att IMF (=Sverige) står för ny bailout till Grekland

Citat måndag 13 juli 2015: AP, kl 10.05:

10:05 a.m.

”German Chancellor Angela Merkel says a preliminary bailout deal for Greece is predicated on the country asking for further help from the International Monetary Fund.

‘Greece has a bailout program with the IMF that will expire in the spring of next year.’

Merkel says Greece’s European creditors have agreed to a Greek bailout in which ‘Greece will ask, after the current IMF program expires in spring 2016, for further participation of the IMF.’

The deal was greeted in markets as removing an immediate threat that Greece could collapse financially and leave the euro, with uncertain consequences for markets and the economy.”

Men svenska medier tiger ihjäl vem det är som får betala – dvs IMF (därmed också Sverige – 100miljarder) – se tidigare bloggpost:

Merkel har ”gett med sig” = IMF får stå för fiolerna

Merkel ‘böjer sig‘ nu för yttre tryck (från USA) och medger att ”credit powers” måste acceptera skuldavskrivningar. Men man undrar om en järnkanslerin verkligen ”böjer sig” för någon.

Så vilka är egentligen ”credit powers” 2015-2016? Jo, 1. IMF 2. ”treasury bill holders” (=grekiska banker) 3. ECB. De som får ta smällen blir alltså IMF. Grekland har mycket riktigt också en så oproportionerligt stor skuld till IMF, jfrt t ex Zimbabwe, Sudan och Somalia https://twitter.com/TonysAngle/status/619548283862712320,  att det verkligen ser ut som en tanke. Merkel har vetat länge att Grekland kan komma att ställa in betalningar, därför krävde hon tidigt IMF:s ”medverkan” i ”lösningen” av euroländernas skuldkris, därav IMF:s enorma ”exposure” mot Grekland. Hon krävde naturligtvis också, att IMF skulle ta första smällen om ett krisland blev insolvent, långt innan någon av eurons egna ”skyddsmekanismer” (EFSF, ESM) trädde in. Så här sa hon redan 2010:

Stöd till Grekland kan ske först efter att Grekland uttömt alla andra källor till hjälp, sa Förbundskanslern. Och i så fall ett bilateralt stöd. Men först vill förbundskansler Merkel att Grekland vänder sig till Internationella valutafonden, IMF, för hjälp. Därefter kan hon tänka sig ett bilateralt stöd.”

Detta ledde ofattbart nog omedelbart till att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt direkt gick ut och propagerade för att Sverige skulle ”bidra” till eurokrisens ”lösning” genom att medge 100mrd i IMFlån till ”krisande euroländer” (=Grekland), vilket Riksdagen i sin tur lydigt gjorde, och de pengarna riskerar vi nu att förlora.  Borg och Reinfeldt gjorde alltså detta i full vetskap om att just dessa IMF-lån stod för störst risk av alla ”skuldkrismekanismer”, iom Merkels uttalande – se ovan. (Uppdatering 2015-07-14: Grekland har under sommaren ställt in betalningen till IMF två gånger så beloppet som inte betalats till IMF-lånen uppgår nu till 20 miljarder kronor – Sveriges pengar tickar iväg – de ”IMF-lånen” som riksdagen fattade beslut om var ju till och med öronmärkta för eurozonens krisländer pga Greklandskrisen – så vi förlorar nu antagligen de pengarna – 100 miljarder – i hög hastighet. Och iom att Merkel hänvisar Grekland nu i första hand till IMF, så kan vi räkna med att vi blir av med hela beloppet – dvs gör kreditförlust helt enkelt på 100 miljarder – som om det inte räckte med Nuon – slut uppdatering).

Även enligt ”greek debt timeline”, dvs förfallodatumen, är det 2015-2016 IMF, ECB och ”treasury bill holders” (=grekiska banker som håller statsskuldväxlar) http://t.co/mTbwBN1XOd som kommer först i tur – nu dock inte för ”återbetalningar” utan med Merkels senaste ”eftergift” för regelrätta skuldavskrivningar.

”Eurozone governments” riskerar däremot inte förlora något förrän 2017 som är första förfallodatum för Greklands lån till eurozonsländer regeringar.

När det gäller främsta linjen IMF, Grekiska banker och ECB, så är ju grekiska banker hur som helst redan i KK, de ”förlorar” alltså inga verkliga pengar, eftersom de inte har några. Vad gäller ECB kan de ju bara köra OMT och trycka lite mer pengar, så löser det sig för dem (f ö bara bra med lite inflation, då den är obefintlig eftersom det råder deflation pga låg efterfrågan till följd av åtstramningarna).

Så de som egentligen riskerar att förlora pengar i främsta linjen är ju de som lånat ut till IMF fvb till Grekland; dvs icke euro-länder, som Sverige. Bara under 2015 är det 62 miljarder av Greklands lån hos IMF som förfaller till betalning; vilket väl därför torde bli det som nu ska ”skrivas av”, inte minst som Grekland redan har ställt in betalningen till IMF på ett lån som förföll 30 juni. Kreditgivarna (icke euro-länder) förlorar då sina pengar. http://t.co/jTrsRMyMP7, med andra ord gäller det Sverige.

Vad Merkel således gör, snarare än att själv ”medge skuldavskrivningar” är att peka med hela handen på andra, dvs mot de som givit lån till Grekland via IMF, med andra ord Sverige, vars Alliansregering sprang Merkels ärenden hull och hår, trots vårt uttryckliga nej till euron i folkomröstning och trots att vi inte ens har valutan utan våra egna kronor.

Borgs och Reinfeldts senaste ”utökning” av lånekapacitet till IMF fvb till eurokrisens ”krisländer” (= Grekland) uppgick till 67 miljarder kronor, vilket i numerär ligger mer än lovligt nära just de 62 miljarder kronor i grekiska IMF-lån som förfaller till betalning 2015-2016. Nästan på öret. Välplanerat, Merkel. Förfallodatumen till IMF är kända sedan länge.

Vad Merkel vill är med andra ord att andra än Tyskland – och helst icke euroländer – står för skuldavskrivningarna (och det har ju naturligtvis övriga euroländer ingenting att invända mot, därav det ”ljus i tunneln” vi nu ser, trots Finlands inledande skrammel med tomma tunnor).

Redan 2011 började Merkel gripa vilt omkring sig, och kräva att Sverige, norsk Oljefond, Kina, USA bidrog till IMF:s lånekapacitet, inom 10 dagar. Samtidigt som Tyskland själva inte såg något ”brådskande behov” av att ta ett slutgiltigt beslut om lån till IMF för vidareutlåning till skuldtyngda länder.” Vilket var ett ytterst märkligt beteende, då det var Tyskland som krävde att IMF skulle involveras. Att då själv vägra medverka är ju skandalöst. Givetvis sa Kina och USA genast nej till detta. Men Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sa självfallet ja (det är ju inte deras privatekonomi som drabbas, utan röstboskapens) – och drev sedan imperialt igenom det.

Därför Riksdag: Säg NEJ till Merkel på Söndag. Elefanten i rummet (=Deutsche Bank och tyska exportbjässar) kan betala själv. De har GOTT om pengar, som de sugit ut av sina fattiga bröder och systrar i eurozonens perifera länder. Vi sa NEJ till euron i en folkomröstning och ska heller inte stå för det asymmetriska valutasamarbetets sedan länge förutsedda tillkortakommanden och kriser – respektera det! Eller avgå.

Läs: Riksdagen Finansutskottet betänkande 2012/13:FiU17 Lån till IMF

Läs även tidigare bloggpost: Calmfors medger att vi löper stor risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euron

Läs: The Telegraph – ”Greek deal in sight as Germany bows to huge global pressure for debt relief”

Se även Europaportalen – Riksbanken vill låna ut 100 miljarder

Se inte minst också: SR – Angela Merkel kräver förändrat EU

Läs också: Seeking Alpha – IMF and Sovereign Exposures to Greece,

Se även: Council on Foreign Relations – Geo-Graphics: ”A Full Greek IMF-Debt Default Would Be Four Times All Previous Defaults Combined”