Dagsarkiv: november 28, 2008

Räven raskar över isen

Idag halare.
Gubben Vinter kommer och går.
Tövädret när jag såg hur kraftiga reaktionerna ändå varit i
bloggvärlden med anledning av den svenska lurifaxdagens ratificering av Lissabonfördraget.

Och nu säger Reinfeldt att något stimulanspaket skall vi inte ha, ännu.

Nej låt det vintra lite till – tills folk ropar på både EU och euron som på ett gudomligt ingripande.

Då ökar stödet för fördraget . Och så gör också R:s prestige inför
ordförandeskapet under det andra halvåret 2009.
Trots det sätt med vilket fördraget skumraskades igenom över de hala polityrgolven i maktens boningar.

Om inte Presidenten kommer i vägen förstås och tar över klubban och rampljuset.
Den som lever får se – när även ljusskyggheten kommer i dagen.

Gubben Vinter

Idag läste jag en halvsur kommentar av GUBBEN på bloggen ‘ProjektPåRiktigt’ om bloggosfärens högljudda inflytande i andra maktsfärer apropå att bloggarna överlag är Lissabonfördragskritiska.

Mitt svar till denne får vi anta något äldre herre blir då, som jag också skrev i en kommentar, att särskilt mycket inflytande har den nog inte när allt kommer omkring, men den kompenserar ju i alla fall något lite det tomrum, som uppstått efter att den s k tredje statsmakten abdikerat från sitt ansvar att upprätthålla den s k fria opinionsbildningen.

Utan bloggosfärens måhända förtvivlade, men ändock försök till kritisk granskning skulle pravda råda över hela linjen – till de snaskiga och brutaliserat larmande tonerna från fördumningskommersen som aftonblodet, excessen, e.t. och spextv ägnar sig åt. Till och med i det förment seriösa programmet Debatt överskuggar ju Schulman nyheten om att demokratin i riksdagen avskaffat sig själv.

Vintergata

Nu säger Cecilia Malmström på Europaportalen att ”EU:s insatser behövs vid krig och katastrofer”. Insatser mot katastrofer är ju en sak. Krig en annan, och ordet ”insatser” vagt.

Man frågar sig mot vem alla medlemsländer skall upprusta. Ryssland? Illegala flyktingar? De egna medborgarna? De utslagna som drabbats av förslumningsklaustrofobi pga gettoiseringens inlåsningseffekter? Genom den utestängning av alla oönskade element som bättre bemedlade försäkrat sig om via försänkningar i beslutsfattande kretsar medan de själva förskansat sig än mer armerat i sina av vaktbolag befästa gated communities.

Sedan vi gick med i EU så har hand i hand gått en misärskapande politik – den klimatkatastrofala globaliseringen, det evinnerliga bostadsköpandet, som bara ökar bankernas fastighetsinnehav samt stänger ute stora grupper från stugvärmen och istället hänvisar dem till gemytligt trångbodd internering i socialt explosiva gettomiljöer. Marknadsanpassning av hyror och socialt utrensande omvandling till borätter, som ett ytterligare sätt att hålla mindre bemedlade på behörigt avstånd och samtidigt tillförsäkra sig själv alla attraktiva boendemiljöer.

Schengen med trafficking, människohandel, ökad ‘gränsöverskridande’ droghandel och så ‘kontinentalt’drickande som i barrskogsbältet leder till att folk super ihjäl sig.

Och nu är istället ‘krafttag mot kriser’ på tapeten – kriser som man själv har skapat. Såna rediga tag kommer ju ständigt att behövas, i stort som smått – för EU så att de kan hantera följderna av sin egen politik.

Reinfeldt säger idag ja till EU:s krispaket. Och EU försöker vinna poäng på att förespråka en politik som man själv förhindrat medlemsländerna att driva – för att motverka ‘konkurrensfördelar’. Något som uppenbarligen inte alls varit viktigt när det gäller t ex elpriser – då ju avregleringen har blivit en sån kartellbildnigsfaktor att statliga eller kommunala monopol framstår som rena rema rean, därtill god samhällsservice, som en förutsättning för att locka till sig både nya invånare och företagsinvesteringar.

Man beordrar nu gränsöverskridande krafttag mot den på alla områden gränsupplösande politik, som man själv bedrivit. Hade givet varit bättre med ett par tullstationer på vägen. Och betydligt mindre integritetskränkande än alla de storebroderliga krafttag man nu tillgriper i kontinental anda.

 
Topplista Favoritlistan.se

Parlamentet blir parlamentet

Utvecklingen har ju redan skisserats i skämtprogrammen. Ett rött och ett blått lag. Sammantaget kastar det minst sagt ett rått löjets skimmer över hela demokratin. Partigränserna grötar ihop sig till ett enda lag med cynismen som ledstjärna. Fusionen nära förestående och socialmoderaterna redan ett slitet begrepp. Sitcoms om presidenter och downing streets i ett klimat av både väljar- och politikerförakt. Kanske inte så konstigt med tanke på hur demokratins spelregler hanteras i själva verkligheten.

Vad säger bloggvärlden – kolla på http://intressant.se/intressant