Dagsarkiv: december 8, 2008

Blockering av demokratin

Frågan är hur partier med sådana djupa skiljelinjer skall kunna rymmas inom samma regering. Två av partierna har just sagt nej till Lissabonfördraget i riksdagen. Om speglingen av alliansregeringen fullföljs så blir det högerpartiet som kommer att dominera även inom den ‘nya’ alliansen. Kompromisserna kan bli så många att övriga partiers program urvattnas i sån grad att de sen helt enkelt evaporerar. Och då är ju högervridningen genomförd på bred front.