Dagsarkiv: december 10, 2008

Fildelning och IPRED i kvadrat

När vågorna går höga i fildelningsdebatten så kan man ju inte låta bli att reflektera ännu lite längre över det här med att ”stjäla idéer”. Vid närmare eftertanke så är ju faktiskt makthavarna själva rätt så väl förtrogna med kopieringskonsten, varför man undrar hur de kan förfasa sig så.

När borgarna blir ‘det nya arbetarpartiet’ och s+v+mp ‘den nya alliansen’ och EU kopierar Bushs antiterrorterror och lastar över den på EU-medborgarna, och USA goes obama och istället då kopierar tillbaka Europas sjukförsäkringssystem, varefter Europa bildar sina förenta stater, ja då är det ju inte längre frågan om att kopiera enstaka filer utan då handlar det istället om hela statsskick som går i skytteltrafik.
Och även här så gäller ju att ‘upphovsmännen’ (dvs väljarna) har absolut nada att säga till om. Undrar vilken lag som krävs för att stoppa den typen av intrång?