Betongpolitik av förstenat märke

När kommer solkraftverken och miljöbilen? Och förresten, skulle vi inte sluta hugga ner en massa skog och digitalisera istället för att slösa med papper så förbenat? All denna reklam i brevlådan…hur många skogar är det om året?

Om solkraftverk kan du läsa här.

Förnuftigt utbyggd blir väl vindkraften också en oerhört mycket mer miljövänligt producerad och billigare energi än kärnkraften vars outplånligt giftiga avfall aldrig går att oskadliggöra med mindre än att man skickar det långt ut i rymden. Kärnkraftverk är också sårbara både för sabotage och naturkatastrofer, absolut dyrast att bygga och driva, innebär också stora hälsorisker för kringboende.

Läs SVD, DN, Aftonbladet, Ett hjärta RÖTT,

37 responses to “Betongpolitik av förstenat märke

 1. Men vad skall vi ha som baskraft då sol och vindkraft har för låg tillgänglighet och vattenkraften inte räcker?

  f.ö. så säger alla vetenskapliga rapporter och ekonomiska beräkningar som jag har sett att kärnkraft är ett av de billigaste kraftproduktionerna. Och dagens kärnkraftverk ligger på ca halva priset av vindkraftverken – och då skatatr man ändå kärnkraften extra hårt !

  /K

 2. Jag är inte helt säker på att det är för svenska behov som den här kärnkraften kommer att produceras. Dessutom kan vi börja med att sluta slösa papper på direktreklam, samt sluta sälja ut så mycket skog till ägare som inte sköter den ordentligt. Det finns också många sätt att energieffektivisera. Dessutom bör väl EU satsa på solkraft – där behövs väl gemensamma satsningar. Kärnkraft är dyr att bygga, den kan utsättas för sabotage, sårbar för miljökatastrofer, utgör en cancerrisk för kringboende, avfallsfrågan ska vi ju bara inte tala om…

 3. Eftersom skatter kommer betalas till svenska staten så kommer själklart dett oss till nytta – även om energin exporteras – för att inte tala om den skitiga el vi kan ersätta då även utomlands istället för att importera den !

  ”Kärnkraft är dyr att bygga” – Ja men den är lika billig per kWh som vindkraft – t.o.m billigare i nuläget – se tex vattenfalls statistik (som har båda kraftslagen)
  ”den kan utsättas för sabotage” – liksom alla andra kraftverk, och vindkraftverk må vara små, men dels placeras dom i parker – och dels ä r ställverk och nöätnoder ännu svagare.

  ”sårbar för miljökatastrofer” – hur menar du ? I sverige har vi endast milda skalv (dessutom är kraftverken byggda för att tåla även detta) och stormar och snöoväder är knappast skadiliga för kärnkraftverk !??

  ” utgör en cancerrisk för kringboende” – enligt vissa rapporter så kan det förekomma en förhöjd risk om man bor i närheten av kärnkraftverk. Det står dock uttryckligen i dessa att korrelationen inte är påvisad – men det måste undersökas – det är helt klart. Klart är också att tex kolkraft dödar upp till 1000000 människor om året !

  ”avfallsfrågan ska vi ju bara inte tala om” – jovisst – varför inte ? En sockerbitsstor stabil ”avfallsklump” ger en elvärmd villa energi i 200år ! Och med fast breeder tekniken (finns i drift redan så den är inte experimentiell) så får vi 1/100 av avfallet och reducerar lagringstiden till ca 500 år !

  Jämför detta mot annat avfall som tungmetaller och andra lättlösliga och skadliga kemiska ämnen som vi släpper ut i mängder !

  /K

 4. Låter som Dr Strangeloves civila kusiner har inspirerat tycker jag.

  Avfallsfrågan berör du ganksa svepande.

  Och hur kommer det sig att värdena är lika höga nu i områden som drabbades av tjernobylnedfallet?

  Det finns ju så många ämnen i det nedfallet och endast de lätt nedbrytbara har mätts upp.

 5. Jag tror på solkraften.

 6. @Nemokrati – jag tror också på solkraften Men inte som baskraft – iaf inte häruppe – det funkar inte nu.
  Kanske det kan komma att funka om 3,4,5 decennier – om man löser frågan om lagring av energi också…
  För andra länder med mer solinstrålning tror jag det redan om ett par år kana var ett mycket bra alternativ – men återigen varöfr utesluta kärnkraft ur elkraftsmixen ???

  ”många typer av avfall”: Jo det finns många radioaktiva isotoper. När man pratar om lagringstid för kärnavfall så talar man om de isotoper som tar längst tid – och man talar om en tidsperiod som gör avfallet så lågaktivt att det är säkert att hantera utan större skyddsåtgärder.
  Det är i den kontexten som jag talar om 500 år för avfallslagring från breeder reaktorer.
  Lä bla här om avfall vs elproduktion i nya reaktortyper:
  http://gronarealisten.blogg.se/2008/october/vad-vi-borde-gora-med-karnavfallet-nu-idag.html

  När det gäller tjernobyl så var det en hemsk olycka med ca 1000 direkt döda och FN rapporter talar om ca 4000 skadade i from av allvarliga cancerfall. Förutom då att en stor region fortfarande är avspärrad.
  Men jag talar inte om att vi skall bygga nya sådana reaktorer. Man kan inte jämföra gamla RMBK reaktorer med modernare varianter lika lite som man kan jämföra att tända eld på en pinne i gräset med att förbränna etanol i en modern förbränningsmotor…
  /K

 7. ”Här uppe” – det låter på dig som vårt hörn av Europa redan är förpassat som skräpkammare.

  Det här beslutet har också betydligt allvarligare implikationer. Det handlar om kolonialism.

  Jag förlamas av sorg. Och känner mig som en indian.

 8. @Nemokrati:
  huh ?
  Alltså – jag kan och vill inte påtvinga dig en åsikt eller en känsla – känner du att ”kärnkraft gillar jag inte” så är det väl så. Men jag kan argumentera faktamässigt för det. Och faktamässigt har jag hitills inte sett några motargument !

  Nej vi är ingen soptippp ”häruppe” – hur drog du den slutsatsen ?
  Däremot är det ett faktum att solinstrålningen på våra nordliga breddgrader ligger på ca 58% av den i södra europa, samt att vi periodvis har väldigt få soltimmar, och på sommaren, då vi förvisso har fler, så är inte solen så intensiv som längre söderut !

  Hur ett beslut om att riva upp ett 30 år gammalt omodernt beslut, som dessutom var otroligt elakt mot framtida generationer = kolonialism övergår mitt förstånd !

  /K

 9. Jag vill absolut inte att man börjar bryta uran här – det är en smutsig och farlig hantering och naturen blir helt förstörd. Redan som det är nu har jag som människa som inte kan leva utan naturen tagit sån enorm skada av det dagliga våldförandet på planeten att något mer orkar jag helt enkelt inte bevittna. Hur kan vi tillåta detta storhetsvansinne!!! Det är verkligen hybris.

  Om det är toriumreaktorer som du menar så känner jag för lite till dem – men 500 år är ändå 500 år!!!!

  Jag tror visst man kan pussla med fjärrvärme, bergvärme, passivhus, förfina källsortering, återvinning, använda metangas från jordbruket som bilbränsle, ha hemmasnickrader solkraftslösningar under sommarhalvåret, förnuftigt utbyggd storskalig vindkraft långt ute i havet och på isolerade platser där det stör natur, utsikt och djurliv absolut minimalast och så ha vattenkraften som back-up i väntan på att storskaligt utnyttjande av solkraften blir möjlig.
  Man skall naturligtvis också frångå EU:s upphandlingsregler och istället satsa på närproducerat i så stor utsträckning som det öht är möjligt. Så tycker jag man ska göra istället!

 10. Förbättra processerna inom industrin så att de blir mer slutna och självrenande samt tillvaratar allt spill och återvinner så mycket som möjligt.
  Att utveckla tekniken där.
  När det gäller att vi inte har så mycket sol här – så kan väl samarbetet inom EU utvecklas till samarbete med Afrika och att man kan förbinda energi från solkraftverk som man bygger där, så att vi kan köpa den därifrån och förhandla om handelsavtal om det som för engångs skull skulle bli någon slags bra inkomstkälla för Afrikas fattigaste länder. Högteknologi mot el eller nåt. Eller så kanske det rentav är de länderna som har den bästa expertisen på solkraftsområdet – i alla fall Saudiarabien.
  Fast jag har sett att Siemens i Sverige bygger solkraftverk åt Kalifornien. Så teknologi för det finns ju här.

  Vätgasbilar kanske man kan utveckla genom elektrolys?
  Men gas från jordbruket kan man ju använda som bilbränsle. Även annan gas som restprodukt.

 11. Lagringen av solenergi – just det, det är väl den som måste utvecklas. Jag läste om att ha solceller i rymden som satelliter. Kanske är något bra. Solenergin tror jag som sagt är den framtida basenergin.

 12. @Nemokrati: Du verkar full av ideer – förstås inte varför du avfärdar modern kärnkraft så kategoriskt bara !?

  Om du läser på lite teknisk fakta så ser du vilka hinder som måste övervinnas på olika områden. När det gäller tex solkraft ”från Afrika” så blir det enorma ledningsförluster – och alltså måste vi transportera energin därfirån på annat sätt – kanske i väteform ?
  Det finns dock många problem som måste lösas innan vätesamhället är här – bara som exempel så är väte den minsta molekylen i periodiska systemet – så man måste lgara den ”ihop” med ngt annat – och sedan separera den – om man skall lyckas ha helt ”täta” tankar…
  Tills dess (50-100 år ?) så är väl kärnkraft tillsammans med alternativen som är under utveckling bra -eller ?
  Inte minst om man kan använda kärnavfall och skritat kärnvapen som bränsle- och på köpet få ned slutförvaringsvolymerna och tiderna för det avfall vi redan har !!?

  Visst har du rätt i att mindre gruvdrift är bra för planeten – och jag tolkar det som att du säger: Ok om uranbrytning ”bara” är lika smutsigt som annan brytning – men skitigt är det.

  Men har du tänkt på de enorma mängderna koppar, neodymium osv osv som går åt till massvis av solpaneler och vindkraftverk ?!?

  Det är därför jag menar att alla alternativt är bra – vi kommer gradvis att övergå till olika nya former, men att politiskt styra dessa alternativ är vansinne – sätt istället upp spelrgelr i stil med att dom skall bära sina egna kosntader, minimera miljöpåverkan osv osv

  /K

 13. @Nowekrati: Mer om Breeder-reaktorer, som får ned slutlagringstiden:
  Allmänt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_breeder_reactor
  En 20 år gammal sådan i drift i Ryssland:
  http://en.wikipedia.org/wiki/BN-600_reactor

  /K

 14. Jag tycker man ska pussla och ha vattenkraften som bas under tiden man fasar ut kärnkraften och forskar fram elektroly och likn samt den nya basenergin – solkraften. Men man ska göra mycket annat under tiden biogas t ex utveckla det och så avsluta hela etanolprojektet för det är ju inte bra.

  Att bygga mer kärnkraftverk ger inte incitament till de förnyelsebara energislagen och redan nu kommer kärnkraftsuppgörelsen vara kännbar för alla de som forskar i, utbildar, uppfinner och säljer lösningar inom förnyelsebar energi.

  Så det är som sagt betongpolitik av förstenat märke.

 15. Dessutom har fortfarande kärnkraften en farlig koppling till det militärindustriella komplexet och i en instabil värld så är mer kärnkraft, uranbrytning osv otänkbart, man vet inte vilka som kommer att gripa makten i de olika länderna som drabbas av krascher.

  Det kan i stort sett komma vilken galning som helst till makten innan vi ens hinner fatta nånting. Världsekonomin håller ju på att bryta samman.

  Det är ofta så när man resonerar med tekniker – ni verkar inte ta såna saker i beaktande.
  Naivt.

 16. Eller så bryr ni er inte.
  Jag vet inte.
  Nåt är det.

 17. Man måste börja med varje liten sak och ta en sak i taget. Jag har en lång lista.
  1. Förbättra källsorteringen för hushållen genom att diversifiera källsorteringen direkt vid källan och därigenom minska transporterna till återvinningscentraler.

  2. Ha när-upphandling inom offentlig verksamhet istället för upphandling enligt EU:s regler för att minska transporter.

  osv
  den är lång.

 18. Dessutom är nybyggnation av kärnkraftverk extremt dyr så också ombyggnation av befintliga. Och skall man byta från uran till toriumbränsle då är det väl ännu dyrare. Dessutom har man ju inte ens löst avfallsfrågan så det ligger bara massa högar överallt med högaktivt avfall.

  Att skapa processer för att evt ‘återvinna’ det är säkert också massivt dyrt.

  Nej.
  Slut med det. Fortsätt med de förnyelsebara istället. Och så som sagt vattenkraft- och vindkraft som bas under tiden.

 19. @komigennuva/Nemokrati:
  Vad gör vi om ett år då 10 reaktorer skall läggas ned då ?
  Vi skulle behöva 1/3 av världens totala Neodymproduktion för att ersätta ens hälften med vindkraft !

  Och, komigennudå, vi talar om 2000-talet – informationen om hur man bygger kärnvapen är redan ute – det spelar ingen roll vem som tar makten vart. Det svåra ligger inte i att ta reda på hur, eller ens bygga anläggningen. Det svåra är pengar till detta, samt att hemlighålle det – och avsett vilket så har vi redan kränkraftverken + avfallet i Sverige – om vi producerar mer, eller bygger nya reaktorer som konsumerar upp en stor del av det avfallet – varför är det dåligt ?

  /K

 20. Läser du inte nått ??!?

  Kärnkraft tillhör de BILLIGASTE energislagen. I vissa beräkningar lika billigt/dyrt som ny vindkraft – i vissa ca hälften så dyrt.

  Men skulel vi använda båda där de pasasr bäst så tror jag att både kärnkraft OCH vindkraft skulle bli billigare var för sig, istället för att betala dyra pengar -”bara därför att”.

  Återigen – jag hör ingen FAKTA till varför kärnkraft är dåligt, men jag kan acceptera att man inte ”vill”, eller ”känner” att det är bra – det är ens eget val … Kom gärna med några nya synpunkter – nu börjar det bli tröttsamt med att skicka länkar och referenser på olika bloggar om hur vetenskapen och siffrorna ser ut…

  /K

 21. Man kan väl spjälka vatten.

  Eller ha såna där supraledare – finns det inte massor med Nobelpristagare på det?

 22. Kan man spjälka saltvatten?

 23. Jag sa inte att energin var dyr per kW/H – jag sa att byggnationskostnaderna var extremt höga.

  Så det tar lång tid innan det lönar sig.

  Sen är det kanske inte heller säkert att vi behöver så pass mycket mer elproduktion för våra behov. Och vi kan pussla med många olika energislag. Och inte ersätta alla på en gång. Utan fasa ut successivt, reaktor för reaktor.

  Och när det gäller makten, så menar jag vem som kan tänkas ta den här – och i andra europeiska länder, krisen är ju den värsta sen 30-talet.

 24. Ja man kan spjälka både salt- och sötvatten – med lite olika svårighetsgrad eftersom sjövatten inte bara är syre och väte…

  Men den tekniken är verkligen i sin linda, och som sagt det svåraste är lagringen av vätgasen sen…

  Supraledare höll jag själv på med på 80-talet – det var framtiden då. Tyvärr kom man aldrig fram till kostnadseffektiva supraledare som funkade i olika temperaturer- man håller dock på med forskning än idag – så det är möjligt att man knäcker ”nöten” – men då är Fusion också en sådan ”helig graal”.
  Tills vi har knäckt teorierna bakom detta, OCH har översatt dom i realistiska projekt – och sedan innan vi får ut detta i massproduktion – då ligger vi nog även med dagens snabba utveckling på ett antal decennier tyvärr, om vi inte har ”tur” och snubblar över ngt snabbt…

  /K

 25. Och du svarade inte heller på effektiviseringarna som kan göras i och med digitaliseringen – sluta slösa papper, vara varsamma med skogen osv.

  Det vinner vi mycket på.

  Det har väl varit mycket rovdrift på skogen också på sistone.

 26. ”Jag sa inte att energin var dyr per kW/H – jag sa att byggnationskostnaderna var extremt höga.”
  Nej men det är väl det som man måste ta ställning till ?
  Att bygga ett kraftverk är bara en del av kostnaden – rivning, underhåll, drift osv tillkommer också…

  Man måste se på hela livscykeln.

  /K

 27. ”Och du svarade inte heller på effektiviseringarna som kan göras i och med digitaliseringen – sluta slösa papper, vara varsamma med skogen osv.”
  Det skall vi/måste vi göra iaf !
  Hitills är ”den digitala revolutionen” en totalflopp i det hänseendet – men jag är övertygat att det kommer gå framåt, även om mediaindustrin, bla, bromsar.

  Med effektiviseringar så kan vi spara – hur mycket varierar uppskattningarna på. Energimynidgheten uppskattar ca 1Twh per år.
  http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/energieffektivisering-i-foretag/pfe/om-pfe/Resultat-fran-programmet/Eleffektivisering-per-atgardstyp/

  Kärnkraften ger årligen ca 60-75 TWh som en jämförelse…

  /K

  /K

 28. Då kan man ju använda saltvatten från havet.

  Att man inte kommer fram till något beror på att man får väl lite incitament till forskning och för LITE resurser fr a.

  Tänk om alla Bushs krigspengar hade satsats på det istället. Det hade varit ännu bättre metoder i ”kriget mot terrorn”. Fredligt samarbete.

  Lagring hörde jag av en tekniker att bensinhanteringen är också farlig och besvärlig på många sätt – och jag menar alla oljeutsläpp och bränder och jag vet inte.

 29. Ja, den här överkonsumtionen av papper tror jag beror på att digitaliseringen är i övergångsfas. Nu tror jag faktiskt fler och fler använder datorn m fl hela tiden istället för papper. Problemet blir ju då kanske att elanvändningen ökar för det tar mycket ström. Och så batterianvändning till allt – det är inte heller bra.
  Kan man inte ha några generatorer som på något sätt återvinner inomhusvärme och transformerar till el? Eller?

 30. Alla gym och spinningkurser och maratonlöpare – kunde ta lite där. Nej skämt åsido.

 31. De här enorma mängderna energi du pratar om – så mycket behöver vi väl inte ändå?

  Vi ska ju inte producera för producerandets egen skull. Och klimatet blir varmare och varmare.

 32. Man borde satsa mer på självhushållning också tycker jag.

  Lite mer gemensamhet.

  Jag skulle inte säga det kollektiva samhället – men ändå – såna här kollektivhus där alla har var sin lägenhet men det ändå finns gemensam matsal, barnpassning, gemenskaper – som alternativ – kan drivas kooperativt – där man tar tillvara, sorterar, komposterar.
  Har kulturverksamhet.

  Lite sånt.

 33. Det är det jag menar med klimatomställa miljonprogrammet. För det behövs bostäder till ungdomar och gemenskap för jag läste i en tidningsartikel att ungdomar känner sig ensammare än gamla.

 34. Där tycker jag staten skall göra en massiv satsning – satsa några skattepengar medan det finns några kvar. Renovera klimatomställt eller riva där det inte går och bygga nytt – och så ge ungdomar möjlighet att få lägenheter och hyresreduktion om de är med och jobbar själva, individuellt utformade för de som vill.

 35. Alla böcker, filmer, skivor och sånt kommer ju bara att vara på länkar, digitala bibliotek och så.

  Fast boken förstås är ju ganska oslagbar när det gäller helhet och överblick.

  Dock är nätet bättre för vetenskapliga uppsatser i och med hyperlänkning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s