Bostäder, jobb, utbildning – Piratpartiet couldn’t care less

Piratpartiet är ett högerparti – och av deras frihetshjältar att döma benhårda motståndare till skattefinansierad välfärd. För att citera en av piratrörelsens frontfigurer Rasmus Fleischer, grundare av Piratbyrån som en gång startade Pirate Bay – i sin magisteruppsats Populism och apokalypspekar han på lite tips från den alltid lika diaboliskt träffsäkre Friedrich Nietsche:

Genealogin, i den bemärkelse som Nietzsche instiftade, undviker sökandet efter essenser. Varje händelse eller begrepp ”skiftar mening allt eftersom olika krafter bemäktigar sig det”. Därför kan identiska formler användas för motsatta politiska syften. För att en ny kraft ska kunna träda in på scenen och bemäktiga sig ett objekt, måste kraften ‘först maskera sig som de krafter som redan har objektet i sin ägo’, skriver filosofen Gilles Deleuze.”

När Piratpartiet på gammalt vänstermaner alltså utmanar makten till toner av något som liknar traditionell 68-retorik, så attraheras inte minst ungdomar med vänstersympatier, då deras berättigade missnöje med de etablerade partierna absorberas på temat folket mot eliterna på ett näst intill revolutionärt maner.

För att analysera Piratpartiet med hjälp av Rasmus Fleischers analysverktyg kan man förtydliga med ytterligare ett citat från ovan nämnda uppsats:

Populismen innehåller alltid en mer eller mindre radikal kritik av status quo, men
utgår själv inte från någon tydlig politisk ideologi

Insikterna från den uppsatsen kan ha inspirerat vid bildandet av Piratpartiet – som är ett parti som just spelar på det populistiska, dock i samtidskontexten befogade, temat ‘folket mot eliterna’ som Rasmus tar upp i sin magisteruppsats.

Obama sa helt nyligen att skattesänkningar definitivt inte tar oss ur krisen – det krävs sysselsättningspaket i offentlig sektor.

Och man kan nog kan misstänka att de forna ”fienderna” Piratpartiet och regeringsalliansen snabbt kommer att försonas när det väl står klart att de f d ungmoderaterna i det förstnämnda slutfört uppdraget att suga upp ungdomsrösterna från vänstern, så att högerns maktdominans 2010 blir total. Piraternas skickliga pr-arbete på Internet kan således vara ett utstuderat smart spel för gallerierna – en kraftfull iscensättning av en skenbar motsättning.

Ungdomar lockas populistiskt att rösta på Piratpartiet – men tänker då inte på alla övriga frågor som är helt avgörande för deras framtid – bostadsfrågan, jobbfrågan, utbildningsfrågan – alla dessa områden är akuta när det gäller ungdomars behov. De har otrygga anställningar, inga bostäder, ungdomsarbetslösheten är historiskt hög, inga billiga ungdomsbostäder byggs, man rustar ner utbildningen, studielån har inte höjts på hur många år som helst, man tänker dra ner antal studieår som är studiemedelsberättigande – sammanfattningsvis så är situationen för ungdomar katastrofal – med oerhört många ungdomar som till och med hoppat av gymnasiet och massor som går arbetslösa trots gymnasial yrkesutbildning.

I dessa frågor har Piratpartiet ingenting att komma med till ungdomarna – så hur ungdomarna får det med bostäder, utbildning och arbeten bryr de sig helt enkelt inte särskilt mycket om.

Jag tycker att vänstern och framför allt socialdemokraterna måste mobilisera i EU-frågan och bli mycket mer kritiska – och självkritiska.

Piratpartiet är ultraliberalt och självklart vänner till det samhälle som alliansen formar – den nedmonterade välfärden, med andra ord Nattväktarstaten – de säger själva att de är och förblir ”neutrala” i fördelningsfrågorna, vilket betyder att de inte kommer att lägga två fingrar i kors för att förhindra fortsatt nedmontering av välfärden. Där låter de partigruppen bestämma.

Och sitter de i den liberala gruppen i Europaparlamentet, som de uttalat som troligt, så kan de för det första inte sägas stå neutrala i fördelningsfrågorna, vidare kommer de att bli totalt utfrusna om de inte går med på Lissabonfördragets fortsatta ratificeringsprocess och antagande. Det kommer också att bli omöjligt för dem att verkligen göra något i de frågor som de går till val på – då den liberala gruppen är själva högborgen för hela bodström-askpaketets genomförande.

Så konsekvenserna för ungdomarna om de röstar på Piratpartiet, vilket de nog inte tänker på, då de lockas av frihetsromantiken och kritiken mot eliten, kan bli förödande. De har redan som det är inga bostäder, inga jobb, många står mer eller mindre permanent utanför arbetsmarknaden i och med oavslutat gymnasium eller obehörighet till nationella program. Piratpartiet kommer dock säkerligen att gå framåt i EU-valet pga fildelningsfrågan (ungdomar tänker kortsiktigt på sin kramnalle internet, kanske den enda tröst de har) – som de säger har de över 10 000 medlemmar. Smart PR med andra ord, då så många ungdomar lockats av detta.

För fildelningslagen med orimliga straffsatser och risker för civilrättsliga processer för aningslösa ungdomar är bara en liten del av hela antidemokratiseringen – framför allt krävs ju att Lissabonfördraget rivs upp – då det är ramlagen för alla de övriga – FRA, IPRED I och II, ACTA, europeisk arresteringsorder, förslagen i polismetodutredningen, hemlig avlyssning utan brottsmisstanke, hela det s k bodström-ask paketet. På samma sätt krävs avreglering av avregleringen av både elmarknaden – och hela finansmarknaden – här måste ju misstagen från Feldts tid rättas till. Annars får vi aldrig någon bukt med finanskrisen. Ett massivt sysselsättningspaket för den offentliga sektorn är också fullständigt akut.

Om inte socialdemokraterna gör helt om i dessa frågor så tror jag inte de kan räkna med ökat väljarstöd. Nästa riksdagsval går förstagångsväljare från en historiskt stor ungdomskull för första gången till valurnorna. Om populister som Piratpartiet tar en stor del av dessa röster så kommer vänstern att bli än mer marginaliserad. Högervågen blir allt starkare och sd kommer in i riksdagen – ett mardrömsscenario med andra ord.

Det är en reformerad s-politik, en återgång till traditionell socialdemokratisk värdegrund, som behövs NU – innan alliansen slösat bort precis alla skattepengar och bara gett bort dem i stort sett. De har inte villkorat stöd till bankerna tillräckligt, inte heller stödet till industrin. T ex fungerar inte långivningen till små och medelstora företag trots de massiva stöden, och sysselsättningen är inte heller säkrad inom industri som fått del av stöd. Som sagt, vänstern måste mobilisera.

Läs Arvid Falk: ”S-bloggare tar initiativ i integritetsdebatten”, SVD: ”Snedseglaren – Historien om Carl Lundström och Pirate Bay”, DN: ”Starka åsikter och stora skulder”, DN: ”Fyra år kan bli ny gräns för studiestöd”, SVD: ”Blomberget växer hos paret Wallis”, Aftonbladet: ”Idag röstas IPRED-lagen igenom”, Rick Falkvinge: ”Voteringslistorna för Privatpolislagen”, Rick Falkvinge: ”Blommor och choklad för 25 000 40 000”, Oskar Swartz: ”Globala digitala hälare”, Rick Falkvinge: ”Privatpolislagen gick just igenom”, Anna Troberg: Liveblogg TPB-rättegången ”Jag vill pussa Roger Wallis”, Christian Engström (PP): ”Jag vill till Bryssel för Piratpartiet”, Expressen: ”Professorn vittnade – då strömmade blommorna in”, Opassande: ”Roger Wallis for president”, DN: ”Kårobligatoriet avskaffas”, DN: ”Våg av butiksbränder i Södertälje”, DN: ”Det står och faller med domstolarna”, DN: ”Rättegången mot Pirate Bay – Dag 5”, DN: ”Tre av fyra struntar i lagen om fildelning”, DN: ”Riksdagen beslutade om IPRED-lagen”, Opassande: ”Kära upplevelseindustri, ni kan dra åt helvete”, Christian Engström (PP): IPRED-lagen klubbas, kampen går vidare”, Aftonbladet: ”IPRED-lagen röstades igenom”, Aftonbladet: ”De bryr sig mer om IPRED än en kunglig förlovning”, Knuff

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

34 responses to “Bostäder, jobb, utbildning – Piratpartiet couldn’t care less

 1. Skitsnack rakt igenom. Gör inga större kopplingar mellan Piratpartiet och Piratebay. Piratkopiering är egentligen mest en bifråga i piratpolitiken, men tyvärr blir det alltid den som får mest fokus iom att det är ett så hett ämne (även om FRA och IPRED tagit mycket plats på sistone, vilket jag är glad över).

  Piratpartiets anhängare har alla möjliga former av politisk bakgrund, från vänster till höger. Dock finns ett visst övertag av folk med vänsterbakgrund, och det hör ju till saken att de partier som närmast företräder partiets frågor gällandes övervakning, integritet, privatliv, fildelning mm är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och till viss del sossarna). Inget av allianspartierna verkar intresserade av dessa frågor, särskilt inte i en positiv bemärkelse.

  Kommer PP in i riksdagen är jag övertygad om att de kommer rösta med vänstern och MP i de flesta frågor, då de är de enda partierna som visat något stöd för PP’s egen politik. Sammanfattningsvis tror jag du har fullständigt fel.

  //Martin, röd piratpartist

 2. Du har letat fram min gamla magisteruppsats. Det var ju kul. Du har däremot inte bemödat dig om att kolla grundläggande fakta. Redan i inläggets andra mening kallar du mig för ”frontfigur och chefsideolog” för Piratpartiet. Jag har dock aldrig någonsin haft med nämnda parti att göra, och har heller ingen avsikt att involvera mig där. Det är inte så lite oseriöst att du, vem du nu är, kastar ur dig påståenden om att jag skulle ha bildat Piratpartiet, och så vidare. En ursäkt vore på sin plats.

 3. ”Skitsnack rakt igenom. Gör inga större kopplingar mellan Piratpartiet och Piratebay. Piratkopiering är egentligen mest en bifråga i piratpolitiken, men tyvärr blir det alltid den som får mest fokus iom att det är ett så hett ämne (även om FRA och IPRED tagit mycket plats på sistone, vilket jag är glad över).”

  Att döma av Christian Engströms och Rickard Falkvinges hemsidor – och de tillhör väl Piratpartiet? så är det definitivt ingen bifråga – vad är det för struntprat. De publicerar ordagranna transkriptioner från rättegången, livebloggar, startar bloggbävningar och kampanjer för att stödja sina frihetshjältar, verkligen sätter fokus på dessa frågor och – skriver om ingenting annat än denna rättegång ända sen den startade. Att säga att det är en bifråga är ren lögn.

  Dessutom svarar de på direkt fråga att de inte tar ställning i fördelningsfrågor – och för en ungdomsgeneration som riskerar att bli en förlorad generation inte minst när det gäller bostäder, så är ju det ett mycket negativt svar.

  Om inte skattepengar satsas på ungdomsbostäder så kommer de flesta att bli utan – och hänvisade att bo hemma hos föräldrarna långt upp i 30-årsåldern, för de som har den möjligheten vill säga, resten får hanka sig fram bäst de kan.

  Piratpartiet svarar inte på vilken grupp de kommer att sitta i i Europaparlamentet – med bara några månader kvar till val – är det ett helt oacceptabelt svar.

  Väljer de den liberala gruppen så kan jag garantera dig att du har helt fel.

  De kommer då att sitta med människor som krampaktigt försvarar den havererade nyliberala agendan som slungat världen in i global ekonomisk totalkrasch.

  Denna krasch kommer att leda till en ungdomsarbetslöshet som är ännu högre än idag – vilket inte vill säga lite, då ungdomsarbetslösheten i vissa kommuner är 33 %, och då gäller det inte ens s k ”invandrartäta” förorter, utan mellansvenska städer. I hela riket uppgår ungdomsarbetslösheten i januari 2009 till 24,1% och i arbetsstyrkan som helhet är den nästan uppe i 8 % enligt Statistiska Centralbyråns senaste pressmeddelande. Se http://www.s-info.se/region/show_news.asp?id=120&news=12338 och SCB
  Se SCB http://www.scb.se/Pages/PressRelease____262688.aspx

 4. Till Rasmus:

  Då ber jag om ursäkt, skall genast ändra det till Piratbyrån istället. Jag misstog mig kanske pga att jag tittade på den här sidan bl a
  http://www.piratpartiet.se/media/188992836_d7e9ec39ab_b

 5. Det är också lätt att missta sig då ni omnämns i så många sammanhang tillsammans – som
  här t ew
  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/134856-pirate-bay-haller-presskonferens

 6. t ex – skulle det vara.

  Nu har jag korrigerat och hoppas då att de uppdaterade källorna är korrekta. (= rapportering från Pirate Bays presskonferens där du medverkade enligt källan som du kan kolla i snap shots själv, samt uppgifter hämtade från Wikipedia som också finns länkade).

 7. Lite research kan, som tidigare kommentatorer sagt, vara på sin plats.

  Uppblandningen av olika politiska, personliga och kulturella värderingar i Piratpartiet är det som gör det så unikt och speciellt.

  Kommer ihåg chocken jag gick hem med efter det första partimötet. Det var en positiv känsla, men jag var inte beredd på den mångfald och öppenhet som jag möttes med. Jag har tidigare varit medlem i Folkpartiet, och kontrasten för mig var total och har i mångt och mycket format om alla mina värderingar. Det är till och med ganska svårt för mig att tänka i höger/vänster termer längre.

  Kan väl även säga att du drar alldeles för höga växlar på att vi skulle vara ett högerparti, jag skulle nog snarare klassa majoriteten som vänster inom partiet (om man nu måste sätta etiketter på folk).

  Att du blandar ihop TPB, Piratbyrån och Piratpartiet är också det beklagligt då alla de organisationerna har olika synsätt på många punkter. TPB och APB står väl relativt nära varandra, men kopplingen till Piratpartiet är nog bara namnet (samt en eventuell önskan om att vårat samhälle fortsätter vara öppet).

  Piratpartiets politik är dessutom väl dokumenterad. Läs mer på vår hemsida om detta innan du pratar om att vi skulle välja sida baserat på höger/vänster. Det är inte det vi handlar om.

  Alla våra punkter handlar om att säkra fri tillgång till information och kunskap, och att se till att våra demokratiska och mänskliga rättigheter kvarstår och respekteras.

  Våra möten är öppna, och om man vill kan man vara anonym vid dessa. Alla är välkommna, så kom och gärna och diskutera med oss!

 8. @komigenuva vi klipper av mellanhänderna och vi betalar för de vi uppskattar. Tiden då musik-maffian kunder sälja sand till Sahara är slut. Nu får ni jobba för era pengar, precis som jag får göra.

  Och argumenten likt att det inget går att konkurrera med gratis dödar man lätt med:
  Jordens yta består till 71% vatten, ändå kan man hitta de på hyllorna i matbutiken.

 9. Till Daniel Nyström:

  ”Det är till och med ganska svårt för mig att tänka i höger/vänster termer längre.”

  Inte desto mindre är det nog ganska avgörande för den ungdomsgeneration som nu har 24.1 % arbetslöshet enligt SCB:s senaste pressmeddelande och i bostadsfrågan för denna generation inte minst att samhället skjuter till avsevärda belopp i skattepengar för att stödja byggnation av ungdomsbostäder och motverka arbetslösheten som det krävs aktiv arbetsmarknadspolitik för att få bukt med.

  Jag har faktiskt ställt frågor till Piratpartiet om vilka ställningstagande man kommer att göra i olika frågor och då fått svaret – inga i fördelningspolitiska frågor till exempel

  Men skall man hjälpa ungdomsgenerationen i kan man som sagt inte ställa sig neutral i sådana frågor – som just är fördelningspolitiska.

  Och att ni inte redovisat vilken partigrupp ni kommer att sätta er i i Europaparlamentet ifall ni kommer in där – ‘antingen den liberala, eller de gröna’ – men häremellan är ju en himmelsvid skillnad. Att ni inte redovisat det ens ett HALVÅR före valdag 7 juni visar ju att ni redan nu väljer att finnas i ett ingenmansland – det tycker jag förstärker intrycket av populism.

  Den liberala partigruppen ALDE i Europaparlamentet har som kärnfråga fortsatt skyndsam ratificering av Lissabonfördraget och ställer sig mycket kritiska till ‘socialistiska krav på folkomröstningar’ i denna fråga.

  Lissabonfördraget är som bekant ramlagen för akronympaketet som ni säger er bekämpa.

  För övrigt tror jag inte jag är ensam om att ha bibringats uppfattningen att det finns beröringspunkter mellan TPB, Piratpartiet och Piratbyrån.

  Det var väl Piratbyrån som grundade The Pirate Bay och Piratpartiet visar ju dagligen sitt stöd för TPB på alla sina bloggsidor.

 10. Jag har själv en förkärlek för konspirationsteorier, men denna – att (PP) skulle ingå i en högerkonspiration som i förlängningen skulle bereda väg för SD(!) – anser jag är ett absurt scenario och en rejäl feltolkning.
  Vi borde dock koncentrera oss på det som förenar; insikten om att en samhällsfarlig antidemokratiseringsprocess pågår i Sverige – och i Europa. PP är för närvarande det enda parti som tar detta på allvar. Det är heller inte vilken fråga som helst; den är så central och grundläggande att fördelningsfrågor kan uppfattas som en diskussion om manikyr på en person som skall halshuggas.
  Jag anser att allt motstånd, över diverse blockgränser, bör uppmuntras. Så: Ja – arbeta för att mobilisera (den etablerade) vänstern! – istället för att anklaga piratpartister för naivitet, eller värre.

 11. Till Anais:

  ”Det är heller inte vilken fråga som helst; den är så central och grundläggande att fördelningsfrågor kan uppfattas som en diskussion om manikyr på en person som skall halshuggas.”

  Du verkar inte veta så mycket om t ex 30-talets Tyskland. Att bagatellisera den ungdomsarbetslösheten som då rådde – och ur vilken nazismens massiva stöd bland ungdomen hämtade sin näring är förödande i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss.
  Det handlar inte om någon manikyr utan själva grogrunden för ökat stöd till högerextremism.

  Det enda sättet att stoppa tillväxt på det området är massiva satsningar på allmän välfärd.

 12. Det blev så konstigt när du börjar komma in på att det är ett ”utstuderat smart spel för gallerierna”. Du menar alltså att PP skulle släppa sina enda frågor, när man väl fått gensvar för sina enda frågor. Tänker du alls? För övrigt är det väl underbart att se tillströmning både från vänster och höger – detta oavsett blocktillhörighet! Äntligen slipper vi tvåpartisystemet, när denna mänskliga kil smular sönder de gamla skrivmaskinspolitikernas grupptryckspolitik.
  Att vänsterkanten kallar PP för ”höger” och högerkanten kallar PP för ”kommunister” är ju bara desto roligare! Jag har själv varit ”röd” många år, men nu är jag piratlila. INTE för att jag lockas av nån retorik, utan för att jag sedan LÄNGE totalt ledsnat på den korrupta politik som ”vänsterkanten” tagit åt sig från ”högerkanten”. Det har inte funnits nåt annat än blockröstning sedan 90-talet… Nu kanske vi får tillbaka nån slags demokrati, istället för vågskålen som kallas demokrati.

 13. Till Henrik C:

  Du kanske har missat mina övriga inlägg i de här frågorna – verkar så.

  Nåväl, nu var det inte detta jag skrev om i det här inlägget utan om Piratpartiets ställningstagande i fördelningsfrågorna – med andra ord skattefinansierad välfärd – eller de s k transfereringarna.

  Så din kommentar blir lite undanglidande själva ämnet för det här inlägget, plus att det är nedsättande om konstnärligt verksamma, som sällan är lata.

 14. Nå – Nazismen var väldigt, väldigt antidemokratisk. Högerextremism är antidemokratisk. Och vi ser ju nu båda hur en mängd repressiva lagar instiftas – som också är väldigt, väldigt antidemokratiska. Jag menar att de bör bekämpas, eftersom vi annars riskerar att närmar oss det fascistoida samhälle vi båda fruktar – men från ett oväntat håll, där begrepp som ”höger och vänster” inte är relevanta. Jag ser en kamp för demokratiska värden och individens fri- och rättigheter, utan kompromisser!, som det motgift som behövs.

 15. Till Johan:

  ”Du menar alltså att PP skulle släppa sina enda frågor, när man väl fått gensvar för sina enda frågor.”

  Du lägger ord i munnen på mig som jag inte sagt – precis tvärtom var för övrigt vad jag sade, att de väljer att bara driva enstaka frågor och i övrigt inte visar var de står, det är det som jag angriper, särskilt i det här ekonomiska läget som råder, då ställningstagande i fördelningspolitiska frågor är fullständigt avgörande för ungdomars väl och ve inte minst.

  Den politik de driver har för övrigt redan drivits hårt av Attac t ex och alla EU-motståndare i Sverige sedan många år men den rörelsen – och den var stor och hade bred folklig förankring – vid demonstrationen mot EU i Göteborg 2001 deltog 20 000 demonstranter, gamla som unga, varav endast en bråkdel var tillresta militanta demonstranter, likadant ute i världen. Detta motstånd slogs ner brutalt. EU-kritik har över huvud taget inte släppts in i media, inte ens under folkomröstning om Sveriges medlemskap.
  EU-motståndet bland gräsrötterna har varit stort i men dessa har frusits ut effektivt ur samtliga partier som haft motståndare.

  Så det finns fog för politikerförakt – samtliga partier har svikit sina väljare på olika sätt.

  Och det är här utrymmet för populism breddas och det är det som är så allvarligt.

  Jag pratar om att Piratpartiet inte redovisat i vilken grupp de t ex tänker sätta sig ifall de kommer in i Europaparlamentet – det är ju avgörande, både för vilka ungdomsväljare som till syvende och sidst kommer att rösta på dem – och för deras möjligheter att verkligen driva sina enda frågor med något mått av framgång eller stringens.

  Därför anser jag det vara populistiskt att inte redovisa vilken grupp de väljer att tillhöra – och det borde de ha gjort redan – för att kunna betraktas som polistiskt hederliga, trots att dessa två ord kanske blivit mer eller mindre ”a contradiction of terms”. Jag känner dock inte till något parti som inte redovisat i vilken grupp de ämnar sätta sig i Europaparlamentet.

 16. Till Anais:

  Självklart måste de bekämpas – men utan ekonomiska incitament och att man försöker lösa arbetslösheten, bostadsfrågan, vård, skola, omsorg, m m fördelningspolitiska frågor så lär det bli svårt.

  Du kanske märker att främlingsfientlighet, allmänt förakt för svaga grupper, kulturfientlighet, ett hårdnande klimat i takt med att arbetslösheten stiger och finanskrisen fördjupas.

  Om man inte gör något åt dessa grundläggande rättvisefrågor – så kommer man ingenvart med de andra frågorna heller, tvärtom så kommer de brutaliserande tendenserna att öka i takt med att den ekonomiska desperationen ökar.

 17. Du låter som en klassisk socialdemokrat. Inget fel i det. Men jag skulle önska att du arbetade för att få dina meningsfränder att inse vikten av de frågor som nu endast (PP) driver. Eriks Laaksos ”Sossar mot storebror”-initiativ är föredömligt, där på vänstersidan…

 18. Till Anais: Jo, det tycker jag var ett bra initiativ också som jag hoppas får gehör. Tyvärr är tendensen att väljarkåren är sviken inom socialdemokratin – på många olika sätt. Men socialdemokratin är också i behov av reformering på många punkter även om man återgår till klassisk reformistisk värdegrund – då det finns mycket historisk unkenhet även där att reformera bort.

  Till Johan:

  Ett tillägg – jag skrev att det KAN mycket väl vara ett spel för gallerierna – och det är just den ovissheten som jag vänder mig emot – de lämnar oss i ovisshet på de punkter som kan avgöra ifall det är ett spel eller inte – vilket jag anser förstärker intrycket av populism.

  Som sagt politiken har blivit allt smutsigare och allt mer manipulativ – man påverkar opinioner marknadsföringsmässigt alltså med reklamens hela förljugenhet.

  Sen när man väl kommer till makten så spelar det ju ingen roll vad man sagt innan – så är klimatet i politiken numera (Se extreme make-over Centern, Socialdemokratins svek mot LO-medlemmarna som inte ville ha något Lissabonfördrag, för att inte tala om Folkpartiets ruggiga omvandling – sen borgerlighetens ignorerande av integritetsfrågor – ja det är allmän ruttet.

  Vem som är vän och vem som är fiende är inte lätt att reda ut.

  Men man får fortsätta att ifrågasätta och kritisera.

  Och att inte redovisa i vilken partigrupp man tänker sitta i en församling som ska väljas inom ett halvår – det bådar inte gott ur anständighetssynpunkt.

 19. Ytterligare tillägg:

  Och menar Piratpartiet minsta lilla allvar med ”fri kunskap och kultur till alla” så bör man omedelbart inkludera frågan om sänkt antal studiemedelsberättigande studiår till sin lista på kärnfrågor – även övriga utbildningspolitiska frågor som är av vikt för att ett sådant mål som ”fri tillgång till kuanskep och kultur till alla” skall ha minsta chans att tangera sitt förverkligande.

 20. ursäkta skrivfelet – kunskap.

 21. Det är alltså något som Piratpartiet omedelbart borde vinnlägga sig om att börja bekämpa på en gång – för att förhindra att ett sådant förslag går igenom, för då hindras många den tillgången till kunskap och kultur som Piratpartiet säger sig kämpa för.

  Vi får se om den inkluderas i deras program.

 22. Det skulle förvåna mig. ”Fri tillgång” tolkar jag främst som en fri, nätbaserad tillgång för individen – är inte samma sak som att ha synpunkter på utbildningspolitiken. Man vill bekämpa frihetsinskränkningar och censur.

 23. Christian Engström

  Piratpartiet är starka motståndare till Lissabonfördraget, så på den punkten behöver du inte oroa dig.

  Det är det demokratiska underskottet i EU som är den underliggande orsaken till alla initiativ därifrån om att inskränka de medborgerliga rättigheterna och utvidga storföretagens makt över vilken kultur och kunskap vi tillåts ta del av. Med Lissabonfördraget permanentas det demokratiska underskottet, samtidigt som EU:s makt ökar ännu mer. Det är helt fel väg att gå.

  Jag har skrivit ett sammanfattande inlägg om Piratpartiets syn på EU där jag också ger (många) länkar till ytterligare inlägg om demokratin i EU.

  Det är helt riktigt att vi inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor, och därmed är helt neutrala i höger-vänster-led.

  Vi tar bara ställning i frågor som rör det framväxande informationssamhället, och respekten för de medborgerliga rättigheterna och demokratin i Europa. Det beror på att vi anser att viktiga grundförutsättningar för det öppna demokratiska samhället är hotade just nu.

  Just nu råkar det vara på informationspolitikens område som huvudstriden mot de korporativa krafterna står (anser vi), och då är det naturligt att fokusera på just det politikområdet. I synnerhet som de gamla politikerna inte begriper sig på de frågorna alls.

  Läs mer om hur vi ser på just det i inlägget Piratpartiet och kampen mot fascism.

 24. Det bekräftar ungefär vad jag påstår – att man tar ställning i fördelningspolitiska frågor – just genom att inte ta ställning. Det kommer att stjälpa ungdomen, som emotser en än svårare situaton. Man närmar sig 30% ungdomsarbetslöshet – det är en skrämmande hög siffra. De lämnas åt sitt öde – även av Piratpartiet, såsom de gjorts av vuxensamhället.

  Inget socialt ansvar.

 25. Det jag stör mej mest på här är att det på något sätt förutsätts att det skulle göra någon skillnad om PP hade en politik i dessa frågor, sossarna hade en politik och det var den som orsakade problemen vi har idag.

  PP skulle inte kunna ha en politik ang detta efterssom oenigheten i partiet inom dessa frågor är så stor, folk samlas inom PP för att dom anser att integritetsfrågorna är viktiga, och att andra partier inte vågar stå för detta. (Utom möjligen MP)

 26. Du har helt rätt i att PP inte är ett realistiskt alternativ att rösta på eftersom de inte tar ställning i övriga frågor än sina få principfrågor rörande fildelning och integritet etc.

  Bostäder, jobb, vård, skatter och rättsväsende etc är för viktigt för att man ska kunna rösta på några som inte ens tar ställning.

  Däremot kan jag inte förstå hur du kan landa i slutsatsen att vi behöver mer av vänstervälde i det här landet och att nån sorts ”satsningar” på ”välfärden” skulle vara av godo. Knappast.

  Vi behöver mer riktig liberalism, och definitivt mindre av socialismens tankar och idéer.

  Dumheterna att nuvarande finanskris skulle vara nån sorts kollaps för nyliberalismen är ju bara fånigt, fram med belägg och fakta i så fall. Hittills har jag bara sett tom retorik från vänsterhåll i den frågan. Speciellt eftersom vi inte haft någon nyliberalism att tala om i verkligheten.

 27. Till Christian Engström:

  Ber att få återkomma med respons – just nu är jag så chockad över nyheterna om den ekonomiska kraschens omfattning – fjärde kvartalet katastrofsiffror i Tyskland, massarbetslösheten ökar – den är redan hög, som sagt 24, 1 % för ungdomar enligt SCB:s senaste rapport. Sverige i recession – värsta fallet sen mätningar startade.

  Kan bara säga arbetet mot fascistoida tendenser – just lagarna som du pekar på, hela EU:s ramverk, framförallt Lissabonfördraget och akronympaketet – men det räcker inte när massarbetslösheten griper tag, det krävs kraftfulla åtgärder i form av sysselsätttning nu inom offentlig sektor. Annars kraschar vi totalt och då kan vad som helst bryta ut – inte minst krig.

 28. Massiv social oro alltså. Med allt vad det kan medföra.

 29. Till ”Calle”:

  Självklart skulle satsningar på välfärden vara av godo. Tusentals människor lider svårt, massarbetslöshet är i antågande – bara i januari varslades 17 000 – högsta siffran sen mätningarna startade 1970.

 30. Till ”Glenn”:

  Den synpunkten förstår jag – och det är just därför jag skrivit det här – de etablerade partierna har för länge sen slutat lyssna på gräsrötterna. Just därför blir utrymmet för populism stort. De som partierna har gjort politiskt hemlösa genom toppstyrning och bristande lyhördhet. Dessa frågor är självklara frågor för flera av de etablerade partierna, men de har gått i EU:s ledband. Det finns stor risk att de går från den ena politiska hemlösheten till den andra – då ju Piratpartiet inte driver de etablerade partiernas kärnfrågor – varav många är av fördelningspolitisk art.

  Som sagt Centern gör extreme-makeover i energifrågan så väljarna bara står stumma av förskräckelse.

  Socialdemokraterna går emot hela LO-kollektivet i frågan om Lissabonfördragets ratificering.

  Folkpartiet överger en socialliberal dimension som de haft som stomme ända sen rösträttsstridens dagar fram till Bengt Westerberg – och blir istället mer som Svenskt Folkeparti.

  Och Moderaterna – ja, Anders Björcks agerande får väl tala sitt tydliga språk.

  Återstår då Vänstern och Miljöpartiet – som ändå går i ohelig allians med socialdemokraterna – trots att socialdemokraterna struntat i gräsrötterna och ratificerat Lissabonfördraget.

  Och de tomrummen fylls inte upp av Piratpartiets ickeställningstagande i de flesta frågor.

 31. Just en snygg samling, med andra ord, – behöver inga tillskott – av liknande, eller värre slag.

 32. Nemokrati, jag tror du har missuppfattat vad (pp) menar med ”tar inte ställning i fördelningsfrågoor”. Vi menar *inte* att vi ska ta bort skatten, utan vi menar att vi om vi kommer in i riksdagen/EU-parlamentet kommer stödja de som stödjer oss i de fårgor vi tar ställning till. Och just nu ser det onekligenn ljust ut, ur en vänstersynvinkel – (mp) och (v), som båda är vänster, är de som har åsikter mest lika (pp)s i våra frågor.

  Och för övrigt lever jag, som är ungdom, hellre arbetslös i en fullvärdig demokrati än med arbete i en nedmonterad demokrati.

 33. Ja, Calandrella, det v e r k a r ju onekligen som det ryms en del flower power i den här rörelsen av blomsterfången till professorer att döma.

  Icke desto mindre tycker jag ett minimikrav är att igår ha redovisat i vilken grupp man ämnar sätta sig i Europaparlamentet ifall man blir invald.

 34. Till Calandrella: Ja, för länge sen brukade man ju kalla t ex Indien för ”världens största demokrati”. Där finns det många ungdomar som säkert har fördjupat sig i innebörden av vad du säger.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s