De högersociala spökerierna

Politisk s k förnyelse sägs ha ägt rum. Det riksdagsparti som står längst till höger – Moderaterna har, liksom flera andra partier, genomgått make-over, och anammat en social dimension, vilket kommit till uttryck så, att man lanserat sig som det ‘Nya Arbetarpartiet’. Den sociala vänsterdimensionen verkar då bestå i att man säger sig försvara välfärden samtidigt som man i raketfart nedmonterar den.

Det nya namnet verkar alltså bara vara en kostym man förklär sig med för att dölja det verkliga innehållet. Denna kostym har då möjliggjort en ännu radikalare högerpolitik än vad man skulle ha kunnat få väljarstöd för om man behållit sina gamla vanliga politiska kläder, för då hade folk liksom vetat mer att det var de gamla vanliga moderaterna och deras gamla vanliga politik.

Så, vad man alltid måste komma ihåg är alltså, att det är av frukten man känner trädet. Svårare att komma ihåg vilket träd bladet eller lövet kommer ifrån, särskilt om man ser dem en och en – de är alla gröna.

Nu har vi fått en yngre, revolutionärt framtonad variant av kombinationen höger och vänster. Det är Piratpartiet som säger sig kombinera de bägge tu. De verkar i sin lansering kombinera lite sex-drugs-n-rock-n-roll-liberalism från flower-power-68 med välstruken skjorta till höger. I sammanhanget säger de att en höger-vänster-dimension tillhör ett föråldrat sätt att se, och att det inte finns något som hindrar att vänster och höger samsas i ett parti.

Men detta stämmer ju inte. Det finns mycket som hindrar. För det första förskräcker spåren från det förflutna – att kombinera så extrema värderingar till höger som innebär att man anser skatt vara stöld, och i samma andetag säga sig vara vänster – det går inte ihop.

Att kombinera tydliga högervärderingar med nån slags vänsterframtoning är heller inte något nytt – det gjordes redan på 30-talet, bland annat med den s k nationalsocialismen – de kombinerade just höger och vänster, närmare bestämt ärkekonservativa högervärderingar med extremfolklig propaganda i dåtidens nya medier – radion och journalfilmen. Resultatet blev i slutändan högerextremt.

Piratpartiet och dess anhängare pratar om ‘gammelmedia’ och ‘gammelpartier’ ungefär som om Internet gjorde att innehållet skulle vara något helt nytt. Detta är ju att mystifiera Internet, och möjliggöra även mystifiering av innehållet vilket skymmer sikten för vad det verkligen är. Internet är ju bara ett medium som vilket som helst – värderingar och ideologi blir inte nyare för att de finns på Internet eller förklär sig i nya termer.

Piratpartiet är ju inget parti som kan samsa vänster och höger med mindre än att vänstersympatierna överges. Piratpartiet står ju neutralt i fördelningsfrågorna. Det gör inte den som står till vänster på den politiska skalan. Den som står till vänster på den politiska skalan försvarar solidariskt finansierad välfärd. Åt var och en efter behov. Av var och en efter förmåga.

Alltså kan inte Piratpartiet ha medlemmar eller anhängare som står till vänster – om dessa inte blivit lurade, eller övergivit sina vänstervärderingar – och då kan de inte längre sägas stå till vänster, utan till höger.

Och lyckas Piratpartiet med att suga upp ungdomsrösterna från vänstern, så kommer högerns maktdominans 2010 de facto att bli total, eftersom Piratpartiet inte tar ställning i fördelningsfrågorna.

Om vi också tittar historiskt på kombinationen långt till höger och vänster – den har ju funnits tidigare, och var det egentligen något lyckat experiment? Nej.

Senast ägde det rum på 30-talet.

Jag vill därmed inte påstå att Moderaterna är nazister, inte heller Piratpartiet.
Men jag vill sätta fingret på att ljugandet blivit en del av identiteten. Den praktiska politiken däremot, har blivit ännu mer högerradikal. Det har nu bland annat resulterat i, att svaga grupper känner sig föraktade och utsatta. De har fått det mycket sämre, och det har gått så långt, att döende cancersjuka tvingas jobba heltid till exempel, att många allvarligt sjuka står utan vård, att storfinansen – banker och industri – får massivt finansiellt stöd av skattepengar medan vanliga människor får allt mindre av sådant stöd, trots den finansiella kris som drabbar dem allvarligast i form av arbetslöshet, minskat penningvärde och fattigdom.

Vad Piratpartiet skulle föra för politik i praktiken återstår att se.

Men att de är otydliga med var de står – det är i alla fall tydligt.

Då de inte ens fyra månader före val kan säga vilken partigrupp de ämnar sätta sig i i Europaparlamentet. Och hade de varit ärliga i sin vänsterframtoning så hade de övergivit sin neutralitet i fördelningsfrågorna och istället tagit ställning för allmän välfärd.

De etablerade partierna har för länge sen slutat lyssna på gräsröttena. Just därför blir utrymmet för populism stort. De som partierna har gjort politiskt hemlösa genom toppstyrning och bristande lyhördhet söker ny politisk hemvist, som säkrar demokratin.

Demokratifrågorna, Lissbonfördraget, EU-motståndet, medborgarövervakningen genom FRA och datalagringsdirektivet, välfärdens finansiering är självklara frågor för flera av de etablerade partierna, men proffspolitikerna och partiledningarna har gått i EU:s ledband. Det finns stor risk att ungdomsgenerationen i deras väljarskaror går från den ena politiska hemlösheten till den andra – då ju Piratpartiet inte driver de etablerade partiernas kärnfrågor – varav många är av fördelningspolitisk art.

Som sagt Centern gör extreme-makeover i energifrågan så väljarna bara står stumma av förskräckelse.

Socialdemokraternas ledning går emot hela LO-kollektivet i frågan om Lissabonfördragets ratificering.

Folkpartiet överger en socialliberal dimension som de haft som stomme ända sen rösträttsstridens dagar fram till Bengt Westerberg – och blir istället mer som Svenskt Folkeparti.

Och Moderaterna – ja, Anders Björcks agerande får väl tala sitt tydliga språk.

Återstår då Vänstern och Miljöpartiet – som ändå går i ohelig allians med socialdemokraterna – trots att socialdemokraterna struntat i gräsrötterna, t ex LO-kollektivet och istället ratificerat Lissabonfördraget.

Och de tomrummen fylls inte upp av Piratpartiets ickeställningstagande i de flesta frågor.

Som jag ser det är den enda lösningen att de etablerade partierna gör helt om och börjar lyssna på gräsrötterna samt följa sina grundvärderingar och släppa in partifolk i ledningarna som är beredda att göra det, och som också är beredda att på ett helt annat sätt än tidigare göra sig synliga på Internet.

Läs bloggar Hanna Wagenius: ”Vilka rättigheter?”, Varför det är viktigt att ifrågasätta Piratpartiet”, Bo Widegren: ”S sjunker i opinionen pga Lissabon-Ja utan konsekvensutredning”, ”Hur kvalificerad var egentligen majoriteten och varför var så många frånvarande”, Daniel Mathisen: ”Ett förlorat år som kräver politiskt ledarskap”, DN: ”Ett tredjehandsval som riskerar att försvaga S”, DN: ”Vi kommer att vinna på regeringens passivitet i jobbkrisen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

21 responses to “De högersociala spökerierna

 1. Jag håller med dig helt om att de flesta partier nu inte längre lyssnar på sina ”gräsrötter” eller för den delen på sina egna ideologier. Men det finns lite saker jag vill påpeka.

  Höger och Vänster. Bäst att börja med att reda ut begreppen lite.
  Dessa begrepp härrör från franska revolutionen. De som ville förändra mest satt till vänster, medan de övriga satt till höger. Vänster skulle alltså innebära revolt medan Höger skulle innebära konservatism.
  Liberalism är ett senare påfund, något som ställer sig i mot fascism. I Sverige råkade de liberala politiska strömningarna associera sig mer med de konservativa än de andra, alltså hamnade de till ”höger” här. I andra länder hamnade de annorlunda.
  Det finns absolut inget som hindrar någon eller något parti från att kombinera exempelvis socialism (”vänster”) med liberalism (”höger”).

  Du gör i din blogg ett typiskt misstag för en svensk: att tro att allt som inte råkar vara renodlad socialism skulle vara ”höger”. Du missar helt de andra politiska skalorna, då främst den som handlar om hur stor makt en stat ska ha över en person: i sin mest extrema form: liberalism mot totalitarism (fascism).

  Du är inte ensam om att bunta ihop allt som inte verkar vara socialism till ”höger”. Socialdemokraterna har gjort så i årtionden och fått större delen av journalistkåren med sig i detta. På många sätt har denna attityd skapat det som idag är Alliansen, samt i stort sett förskjutit alla frågor om huruvida vi ska ha en anarkiststat eller övervakningsstat till icke-frågor som i den mån de förs mest diskuteras internt inom de olika partierna och ytterst sällan som verklig politik.

  Det är rörande att se hur Moderaterna och Sossarna är överens om att stärka statens makt över individen. Om man vill vara extremt cynisk kanske man kan säga att den ena vill göra det för att försäkra sig om att alla ska vara goda konsumenter (eller nazister), medan den andra vill göra det för att försäkra sig om att alla ska vara goda folkhemsarbetare (eller kommunister). Men detta förändrar dock inte det faktum att det innebär ökad makt för staten, och minskad för individen. Huruvida detta är något heluselt eller underbart kan vi lämna åt en annan gång.

  Det finns fler politiska skalor, men de går jag inte in på här. Jag ska dock avsluta med att påpeka en sak: Centern och Miljöpartiet räknas rent ideologiskt varken som ”vänster” eller ”höger” i den mening du menar, men de har båda på senare år kommit att knytas till var sitt block. Gå tillbaka lite i tiden, eller för den delen titta lite på lokalpolitiken runt om i Sverige så ser det helt annorlunda ut.

 2. Jag tror du har missuppfattat Piratpartiets politik. Partiet i sig har Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv som principer och det som är gemensamt bland medlemmarna är dessa värderingar samt att vi alla önskar att Piratpartiet inte ska behövas.

  Jag är själv en vänstermänniska men trots det samsas jag i samma parti som folk från både center och höger. Riksdagspartiernas agerande i dessa frågor gör att jag och många andra lägger våra övriga åsikter åt sidan för att rädda samhället innan det går åt skogen.

  Även om flera av de ”ledande” personerna i partiet är uppenbart högermänniskor så innebär inte det att partiet måste föra en sådan politik.
  Vi kan dessutom inte veta vilken sida som partiet vid ett eventuellt riksdagsinträde kommer att samarbeta med, det enda kravet är att de går på att bromsa demokratins nedmontering.

 3. Jag förstår fortfarande inte varför man inte talar om vilken grupp man kommer att sätta sig i i Europaparlamentet – det är ju det valet man ställer upp i närmast. Varför kan man inte vara tydlig med det. Det måste ju eventuella väljare ha rätt att veta långt före valet 7 juni.

 4. Till ”Grå”:

  Det finns inga människor ”till vänster” som är neutrala i fördelningsfrågor.

 5. Tillägg till Grå:

  Då det främst är ungdomar som lockas att rösta på Piratpartiet genom allt prat om ‘gammelpartier’ och ‘gammelmedia’ så tycker jag det är ett kallt budskap Piratpartiet har till dem – om man är för fri kunskap till alla borde man ta ställning i utbildningspolitiken åtminstone och förhindra nedskärning av antal studieår, kanske även ha synpunkter på Bolognaprocessen, villkoren för studerande m m

  Dessutom är fördelningsfrågor avgörande för den ungdomsgeneration som nu har 24.1 % arbetslöshet enligt SCB:s senaste pressmeddelande och i bostadsfrågan för denna generation inte minst att samhället skjuter till avsevärda belopp i skattepengar för att stödja byggnation av ungdomsbostäder och motverka arbetslösheten som det krävs aktiv arbetsmarknadspolitik för att få bukt med.

  Jag har som sagt ställt frågor till Piratpartiet om vilka ställningstagande man kommer att göra i olika frågor och då fått svaret – inga i fördelningspolitiska frågor till exempel

  Men skall man hjälpa ungdomsgenerationen kan man som sagt inte ställa sig neutral i sådana frågor.

  Och att ni inte redovisat vilken partigrupp ni kommer att sätta er i i Europaparlamentet ifall ni kommer in där – ‘antingen den liberala, eller de gröna’ – men häremellan är ju en himmelsvid skillnad. Att ni inte redovisat det ens ett HALVÅR före valdag 7 juni visar ju att ni redan nu väljer att finnas i ett ingenmansland – det tycker jag förstärker intrycket av populism.

  Den liberala partigruppen ALDE i Europaparlamentet har som kärnfråga fortsatt skyndsam ratificering av Lissabonfördraget och ställer sig mycket kritiska till ’socialistiska krav på folkomröstningar’ i denna fråga, som de säger.

  Lissabonfördraget är som bekant ramlagen för akronympaketet som ni säger er bekämpa.

 6. Till ”Komigenuva”:
  Inga neutrala till fördelningspolitik? Konstigt.
  Jag är ganska säker på att det finns en del som röstar på Vänsterpartiet för att de är för de är mot patriarkatet, men som ändå helst vill ha låga skatter och inte behöva leva på bidrag.
  Jag trodde absolut att det fanns de som röstade på miljöpartiet för att de är rädda för vad som händer med klimatet nu, men som ändå helst skulle slippa betala en medborgarlön.
  Jag hade för mig att det fanns de som röstade på socialdemokraterna för den stabilitetens skull, men som helst skulle slippa betala en skyhög förmögenhetsskatt på sina besparingar.
  Jag antar helt enkelt att alla dessa människor jag har i min omgivning inte existerar [sarkasm].
  (skulle kunnat komma med en liknande harang om Alliansens partier, men nu var det just ”vänstern” vi diskuterade)

  Allt är inte svart och vitt (eller blått och rött i det här fallet), det finns mellanlägen och andra sätt att se på saker. Att vara neutral behöver inte innebära att man inte bryr sig, det innebär oftast att det finns andra saker man anser vara viktigare.

 7. (PP) är en stark liberal röst, som framför allt annat hävdar individens rätt till sitt eget liv framför statens rätt till det. Om detta ställningstagande innebär att (PP) tvingas sitta på _golvet_ i Europaparlamentet, så kommer de att göra det! Lyssna förresten på Grå.

 8. Jag gillar piratpartiet just för att jag slipper kompromissa. Det finns nämligen inget annat parti som jag inte har minst ett allvarligt problem med.

  Med piratpartiet slipper jag alla dessa frågor och det är faktiskt skönt. Ni andra får käbbla om fördelningspolitik, statsfeminism, marknadshyror och välfärden så får det bli som det blir. Samtidigt kan jag ägna mig åt att bekämpa övervakningssamhället och stärka människors integritet. Det funkar för mig i alla fall!

 9. Till Grå:

  Jag är säker på motsatsen. De som inte vill ha solidarisk och skattefinansierad välfärd röstar inte på Vänstern, knappast heller på socialdemokraterna.

 10. Till Anais: Om de är en ‘stark liberal röst’ så tycker jag att de skall vara tydliga med det och gå ut och säga att det är i den liberala gruppen i Europaparlamentet som de kommer att sitta – det betyder att de kommer att få extremt svårt att driva någon som helst EU-kritisk politik eftersom den gruppen starkast försvarar Lissabonfrödraget och akronympaketet, ACTA, datalagring, osv.

 11. Till ”Grå” ytterligare tillägg:

  Den libertarianska liberalism som Piratpartiet företräder ligger till höger om Moderaterna.

 12. Till Sidvind:
  Är det nånting som vågmästarpartier får göra så är det att kompromissa, om de ens lyckas få igenom något förslag.

  Till och med alliansen har blivit en renodlad högerallians – där moderaterna enväldigt genomför sin politik.

  Angående välfärden: ”så får det bli som det blir”.

  Ja, det är just det jag befarar.

  En majoritet av befolkningen vill bevara välfärden – det har otaliga underöskningar visat.
  Ändå nedmonteras den.

  Det visar att det gapet mellan ‘folket och eliten’ är oerhört stort, så representativiteten är mycket låg.

  Demokrati fungerar inte heller utan en stark välfärd.

  Tendensen blir då istället drastiskt minskat valdeltagande eftersom stora grupper marginaliseras då ingen längre tillvaratar deras intressen så de svarar med sofflocket då de inte känner det meningsfullt att delta i ett politiskt samtal som ändå inte inbegriper dem.

 13. (PP) kommer _inte_ att kompromissa med de _enda_ frågor som utgör hela deras existensberättigande.
  För övrigt betackar jag mig för fördelningspolitiska insatser från folk som samtidigt vill ta ifrån mig mina medborgerliga rättigheter.
  Fri kunskap, dvs kunskap som görs tillgänglig för alla har ingenting med studieår eller Bolognaprocessen att göra.

 14. ‘Fri kunskap har ingenting med studieår att göra’ – det har det ju i allra högsta grad.

  När det gäller fördelningspolitiska insatser så har vi då de borgerliga politikerna som både vill ta bort dem OCH alla medborgerliga rättigheter. ‘

  Kan knappast vara bättre.

 15. FRA skrev för övrigt både S plus M plus V en motion om att avskaffa.

  Mer än vad man kan säga om alliansen.

 16. Teokrati (gud/kyrkan bestämmer) kontra religionsförbud.
  Exploratism (utnyttja resurser till max) kontra Preservatism (bevara naturresurserna)
  Konservatism (långsamma, om några förändringar) kontra Radikalism (snabba förändringar, gärna med våld)
  Socialism kontra Kapitalism
  Auktoritarism (liten personlig frihet) kontra Liberalism (stor personlig frihet)
  Aristokrati (eliten bestämmer) kontra Demokrati (folket bestämmer)

  Detta är några av de politiska skalorna. Och det är inte alls nödvändigt att vara extrem på någon av dem. Det går alldeles utmärkt att vara någon stans i mitten (faktum är att samtliga Svenska partier hamnar väldigt nära mitten på nästan allihopa). Endast en av skalorna har med ”vänster” och ”höger” att göra.

  Just i Sverige har partier som Miljöpartiet råkat hamna till vänster medan Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern hamnat till höger. I andra länder har motsvarande partier hamnat i helt andra block.

  Av den orsaken är hela det där med Vänster och Höger något som mest liknar allianser (block) av partier, och det ser helt olika ut i olika länder, och till och med inom olika kommuner inom Sverige. För media är denna ”enda” politiska skala ett praktiskt sätt att förenkla en väldigt snårig och komplex politik.

  Jag håller helt med dig om att få av riksdagspartierna nu bryr sig om sina egna ideologier och ”rötter”, utan mest ägnar sig åt det politiska spelet mest för att fortsätta vara politiker istället för att uträtta det de verkligen tror på.

 17. Till Grå:

  När det gäller Piratpartiet så tror inte jag på det där. För man ska redovisa att man står i mitten i så fall – och det gör inte Piratpartiet.
  Det finns all anledning att vara vaksam för vilken politik de egentligen företräder.

 18. komigenuva/nemokrati:

  Utifrån en klassisk socialistisk analys är alla politiska partier som inte företräder socialism i någon form antinge medvetna eller omedvetna företrädare för den kapitalistiska klassen. Det innebär att utifrån ett sådant perspektiv blir piratpartiet höger (tillsammans med miljöpartiet och dagens socialdemokrater). Problemet med en sådan definition är att den är dogmatisk. Erkänner man inte definitionens premisser är man per definitionen höger. Möjligheten till neutralitet finns inte.

  Piratpartiet anser inte att den analysen är korrekt eftersom premisserna är fel. Vi anser att det är möjligt att inte definera sig utifrån den fördelningspolitiska höger-vänsterskalan. Kan vi inte enas om huruvida en sådan positionering är möjlig kommer vi inte heller kunna enas om ifall det är relevant att placera oss på den skalan.

  Jag är fullt beredd att köpa att du upplever oss som höger, men intrycket jag får av dina inlägg är att du har svårt att köpa att vi själva inte upplever oss som höger eller vänster. Stämmer det?

  När det gäller vilken partigrupp inom EU-parlamentet vi kommer tillhöra så är det mest grundläggande skälet att vi inte basunerat ut vilken grupp vi kommer tillhöra att vi faktiskt inte vet vilken grupp som vi kommer hamna i. Ett parti kan inte själv bestämma vilken grupp den ska sitta i, gruppen i fråga måste även acceptera det nya partiet.

  När det sedan gäller arbetet i gruppen är det dock värt att notera att möjligheten att gå emot gruppens linje i EU-parlamentet är större än att gå emot partipiskan inom ett parti i riksdagen. Vi kommer tydligt deklarera vår inställning till EU till de grupper vi kommer föra medlemsdiskussioner med och jag är ganska övertygad att en i grunden EU-positiv grupp inte kommer se vår mer kritiska inställning till EU som skäl för att inte inkludera oss

 19. ”Ett parti kan inte själv bestämma vilken grupp den ska sitta i, gruppen i fråga måste även acceptera det nya partiet.”

  Det betyder ju då att ni är relativt avhängiga av hur ändra uppfattar er då, eller hur?
  Den uppfattningen bygger man ju på vilket partiprogram ni författat, vad ni uttalar, hur ni agerar, hur ni icke-agerar, vilka ni stöder, och vad era tongivande anhängare ger uttryck för även utöver programmatiska punkter, vidare mer allmänna faktorer vad gäller bakgrund och finansiering m.m. samt vad som står att läsa mellan raderna och slutligen hur alla dessa faktorer förhåller sig till varandra.

  Så då återstår att se hur andra tolkar detta.

  När det gäller er ”mer kritiska inställning till EU” så gäller ju då att den gruppen som ni väljer att inkluderas i – för det är ju ändå ett val som ni gör mellan flera möjliga – avgör i vilken mån ni har möjlighet att driva era frågor – ni kan säkert inte göra mycket på egen hand, utan behöver stöd av andra. Är det då en grupp som inte har era punkter på sin agenda, utan tvärtom kanske raka motsatserna till dem, så minskar ju era möjligheter i hög grad, att få gehör för någon av dem och än mer att kunna driva igenom och uträtta något.

  När det gäller höger-vänster-skalan så har jag fått uppfattningen – av det jag på ovanstående grunder kunnat inhämta – att det rör sig om en position långt till höger om både miljöpartiet och socialdemokratisk revisionism (jag har inte uttalat mig i termer av marx eller socialism efter vad jag kan se i mina svar till kommentarer som dock lagt sådana termer i min mun, däremot utöver sammantagen bedömning enligt ovan även noterat att ni står ”neutrala i fördelningsfrågor”) – närmare bestämt en mer ultraliberalistisk-libertariansk position med inslag av anarkokapitalism, som jag anser ligger till höger om moderaterna, ungefär.

 20. Och skall man precisera lite ytterligare uppfattar jag det som en utilitaristiskt präglad libertarianism.

 21. ”Det betyder ju då att ni är relativt avhängiga av hur andra uppfattar er då, eller hur?” skulle det vara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s