Piratpartiets ideologi – får inte ifrågasättas?

Eftersom det var jag som skrev kommentaren på unnidrougge.blogg så får jag väl ta och förklara mig än en gång – och det följande har jag också skrivit som svarskommentar på den bloggen – debatten är ju för ytlig:

Att jag ställt mig kritisk till Piratpartiets ideologi och otydlighet är ingen hemlighet. Det har jag redovisat i andra bloggposter. För övrigt trodde jag inte att det var främst de som hade synpunkter när det gäller att någon vill skydda sin anonymitet på nätet.

Jag vill belysa att det ju finns en bakomliggande ideologi för Piratpartiets ställningstagande i fildelningsfrågan – och den är ultraliberal – och ligger väldigt långt till höger.

Piratpartiet utgår enligt egen utsago från Friedrich von Hayek och Milton Friedman – och det handlar inte om någon ‘guilt-by-association’. Christian Engström härleder själv från Hayek och omtalar Milton Friedman som ‘Nobelpirat’. 

Dessa två ideologiskt tunga nationalekonomer beundrade och stödde till exempel Pinochets Chile för ekonomin där var extremt avreglerad – och diktaturen ursäktades då av dessa två med att ses som ett övergångsskede till den sant liberala samhällsform de eftersträvade – den utan några som helst statliga ingripanden (liktydig med Nattväktarstaten enligt mitt förmenande) – ungefär som marxister ser ‘proletariatets diktatur’ som övergångsfas till det klasslösa samhället.

Ett parti måste tåla en diskussion från sina ideologiska utgångspunkter – och Piratpartiets är uppenbarligen ultraliberala, närmast utilitaristiskt ultraliberala.

Och stöder Unni Drougge dem så tycker jag hon borde tåla den diskussionen också. Jag tycker nämligen det verkar vara ganska oförenliga sympatier – FI och Piratpartiet.

Jag är inte medlem i FI – inte i något annat parti heller, dock kan jag tycka att de är tydliga ideologiskt då till och med partinamnet förklarar vilken ideologi de representerar – feminismen. Inte lika lätt att härleda Piratflaggan till nyliberalismen i sin mest renläriga form som återfinns hos Hayek och Friedman.

På Piratpartiets hemsida kan man läsa om bakgrunden till deras ställningstagande om varför fildelning skall vara tillåtet, vilken de hämtar från Friedrich von Hayek.

Tillsammans med Milton Friedman tillhör Hayek de rabiataste motståndarna mot den keynesianska välfärdsstaten och utgår från extremt utilitaristiska principer.

I sitt försvar för Pinochets Chile lär Hayek ha sagt:

“My personal preference inclines to a liberal dictatorship and not to a democratic government where all liberalism is absent.”

Han föredrar alltså en liberal diktatur framför ett demokratiskt styre utan liberalism. Det framgår också klart och tydligt om man läser följande två intervjuer ur tidskriften El Mercurio: ”Friedrich von Hayek, Leader and Master of Liberalism” eller ”From Servitude to Liberty”.

Hayek anser alltså att man inte kan ha något som kallas upphovsrätt  – en grundtes som Piratpartiet har som ideologisk utgångspunkt – då upphovsrätten är att se som ett monopol som inskränker andra människors rätt närmare bestämt yttrandefrihet (dessa ultraliberaler avskyr ju naturligtvis monopol lika mycket som de avskyr statliga ingripanden). Så de anser det absurt att prata om upphovsrätt på det immateriella området överhuvudtaget – alltså en grundtes som enligt Engström uttrycks väl i en motion: “I andra sammanhang kräver vi att företagare har en affärsmodell som fungerar utan monopollagstiftning. Varför skulle inte det gälla artister?”

Man skiljer vidare helt mellan materiella produkter och ‘immateriella’ och menar ungefär att ‘immaterialrätterna är felaktiga för att man lagstiftar om materiella egenskaper för immateriella värden.’ – något som är hämtat direkt från Hayek. Jag anser att det synsättet andas materialism och kulturfientlighet, då man mycket starkt värnar egendomsrätt när det gäller materiella produkter men fråntar kulturutövare den rätten: ”Det är inte heller ekonomiskt motiverat med ett monopol som syftar till att ge upphovsmannen rätt att tjäna pengar på sin verksamhet”.

Så här skriver Piratpartiets Christian Engström om sina husgudar:

Nobelpristagaren FA Hayek förklarar skillnaden mellan konventionell äganderätt och upphovsrätt, och påpekar att det är stor skillnad på begränsade materiella resurser och obegränsade immateriella. Upphovsrätten medför inte ökad innovation. Dags för nästa Nobelpirat: ‘En senare Nobelpristagare, Milton Friedman, beskriver upphovsrätten som ett monopol som minskar utbudet till en nivå under den optimala. Upphovsrätten och de förbud som följer därav bör enligt Friedman främst beskrivas som en inskränkning av yttrandefriheten’.”

och säger sedan att det är:

 ”den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt. Ska man begripa piraterna måste man begripa det som står i det här stycket i motionen.”

(dock hade Hayek och Friedman ingenting emot att yttrandefriheten utraderades i Pinochets Chile – för ekonomin var i alla fall avreglerad och marknaden fri – och det utilitaristiska går före – då man i den här förgreningen av nyliberalismen inte utgår från rättighetsetik utan har utilitaristiska utgångspunkter för sina ställningstaganden – en extrem form av nyttotänkande, vilket även framgår av motivationen till varför man är emot upphovsrätten – för att den ‘minskar utbudet till en nivå under den optimala’ ).

Så jag menar det handlar om idéer som står långt till höger.

Om Friedman och Hayeks intima förbindelser med Pinochet kan man läsa mer i Greg Grandins (latinamerikaexpert) klargörande essä: “Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom” som är återgiven i utdrag på Counterpunch hemsida.

När det gäller Piratpartiet och sexköpslagen  så vill jag svara att det inte bara är jag som fått den uppfattningen att Piratpartiets sympatisörer är kritiska mot sexköpslagen.

Vi  kan ta ett exempel där just detta diskuterades, t ex i kommentarsfältet till bloggposten ”Kvinnorna och fildelningsdebatten”  hos Johanna Nylander – där sägs i kommentarsfältet så här, t ex av signaturen ”Jenny Maria”:

”Jag har förstått det som att PP är emot sexköpslagen och på den punkten är PP
och jag överens. Jag är av olika anledningar själv emot kriminalisering av
sexköp och anser lagen paternalistisk.”

Signaturen ”Tommy” säger i samma kommentarsfält så här:

”PP i sig har ingen policy för sexköpslagen däremot har medlemmarna säkert
åsikter. Vill minnas att det var Falkvinge som uttalade sig och kom ihåg att
hans åsikter är hans egna om det inte kommer som ett pressmeddelande från
Piratpartiet.”

Jag riktar då denna förklaring inte minst till signaturen ”Nina” som i kommentarsfältet till Unni Drougges bloggpost ”Släpp” skriver till mig:

”det där påståendet är överhuvudtaget för dumt för att ens bemötas med respekt.. Jävla Pucko!”

som svar till mitt påstående ”Den svenska sexköpslagen är för övrigt något som det verkar som många som sympatiserar med PP har som särskilt hatobjekt och föremål för raljans när det gäller svensk förbudsmentalitet.”

Till slut vill jag även klarlägga att jag själv är starkt emot de lagar som nu instiftas av EU men från helt andra ideologiska utgångspunkter än Piratpartiet, vilket jag redovisat i bloggposten Tänk analogt”.

Därför känns det sorgligt ifall de sista rösterna från en sargad vänster går till Piratpartiet för det kommer att kunna leda till ytterligare högerdominans efter valet 2010, vilket kan göra att den i det närmaste blir total, av opinionsmätningarna hittills att döma.

Jag tycker också det är relevant, och ibland avgörande från vilken utgångspunkt man är kritisk. Det finns t ex många som är kritiska till EU – från helt skilda utgångspunkter, många gånger oförenliga.

Politiska partier granskas hela tiden – på en mängd olika sätt – och Piratpartiet är ett politiskt parti,  ingen privatperson eller enskild tyckare. Varför kritiken upprör dem så är för mig därför obegripligt. 

Läs bloggarna Enligt min humla,  polymeriska tankar,  Leo Erlandsson,  opassande,  Anna Troberg, Stenskott,  Lasses bloggEn okuvlig bibliotekarie

Annonser

43 responses to “Piratpartiets ideologi – får inte ifrågasättas?

 1. Christian Engström

  Jag tycker det är väldigt kul om det blir en diskussion här och på andra bloggar om Piratpartiets ideologi. Jag håller med om att den inte finns beskriven på ett koncist sätt någonstans, så förhoppningsvis kanske en öppen diskussion kan ge material att remixa en sådan från.

  Men det blir meningslöst om diskussionen blir för ensidig, så för att fylla på med lite mer rådata vill jag länka till det här inlägget, där jag även stödjer mig på a) Henry Kissinger och b) Che Guevara.

  Lycka till med att örsöka få in de två gubbarna i samma ideologiska låda! 😉

 2. Om jag skulle ha varit medlem i FI skulle jag nog först ha konstaterat – att det är – med ditt ordval då, just fyra – ‘gubbar’.

  Men eftersom jag nu inte är det så säger jag istället att det blir mycket att omfatta på en gång – från Che Guevara till Milton Friedman. Därför får man nog bena upp det och ta en sak i taget.

  Hur tänker du kring det att ni bygger ert ställningstagande i fildelningsfrågan kring Friedmans och Hayeks definition och idébildning omkring upphovsrätten?

  Vissa verkar tycka att det inte spelar nån roll vad ni skriver eller så men vad ska det då stå där för.

  Det är ju en sak i ‘gammelpartierna’ vad där kan hänga kvar för skåpmat, med historiska rötter, men ni är ju ett nytt parti.

 3. För att hjälpa dig lite på traven. Kolla in något av Lawrence Lessigs föredrag där han talar om read/write culture; han kommer då in på remix, och det är väl lite så man får se (pp). Vi lånar lite här och lite där, remixar (blandar två saker/synpunkter som tidigare varit åtskilda i ideologi) det och ut kommer något nytt, genuint piratisk. Mht detta blir det förstås lite svårt att placera partiet på en övergripande höger/vänster-skala, vilket inte minst illustreras av att liberaler kallar oss kommunister, och socialdemokrater kallar oss ultraliberaler…

 4. Nu tänkte jag först försöka bringa klarhet kring en ideologisk utgångspunkt som jag uppfattar som central – och det är vad man uppgett ha grundat sitt ställningstagande i fildelningsfrågan på – Hayeks och Friedmans idéer kring rättigheter; distinktionen dessa gör mellan materiella och immateriella.

 5. Problemet tror jag här att du mäter efter en höger-vänsterskala, och som Piratpartiet visat så går vi inte att definiera särskilt väl där. Vissa kallar oss ”informationskommunister” för att vi vill att alla ska ha fri tillgång till kultur och information. Det viktiga här är att förstå att vi först och främst definieras på en annan skala – den mellan personlig och individuell frihet och en övervakande, nästan, fascistisk stat. En fråga om fri/ofri.

  Det finns massvis med fina fyrdelade diagram som målar in partier både på höger-vänster och sedan lägger in frihet-kontroll skalan för att markera var saker och ting ligger. På höger-vänster kan man egentligen inte placera ut PP, eftersom vi omfamnar båda sidorna – så rent teoretiskt (inte praktist) hamnar vi därmed i mitten, men ungefär så långt man kan komma i frihetsskalan.

 6. Jag hade en specifik fråga, men jag har fortfarande inte fått något svar på den.

 7. granskningen är viktig: och ganska avslöjande

  det verkar egentligen inte finnas någon genomtänkt ideologi alls: eller ett saligt hopkok

  som möjligen enas kring en enda fråga: legalize it

  alltså ett parti som inte har någon – koncist beskriven – ideologi

  men som gärna remixar (?) en sådan

  men det är väl alltid enfrågepartiernas dilemman: dels drar man till sej missnöjesröstare: dels blir det en ganska porös tankebas att stå på

 8. Betyder detta att vi bör slopa Nobelpriset också? Eftersom det inte är någon skillnad mellan ”My personal preference…” och ekonomisk teori? Jag ser inte att du kritiserar vad Christian skriver och citerar, utan bara vem han citerar.

 9. Jag tycker att det är intressant att du översätter lite slarvigt.

  Så här skriver du:

  ”I sitt försvar för Pinochets Chile lär Hayek ha sagt:

  “My personal preference inclines to a liberal dictatorship and not to a democratic government where all liberalism is absent ”

  Han föredrar alltså en liberal diktatur framför ett demokratiskt styre om valet står mellan de två.”

  Men han säger inte att han föredrar en liberal diktatur framför ett demokratiskt styre.

  Han säger att han föredrar en liberal diktatur framför ett demokratiskt styre som helt saknar liberalism. Det är en stor skillnad, och trots att jag är en stark förespråkare av demokrati, är jag böjd att instämma.

  När vi tänker ”diktatur”, så tänker vi vanligen fascistiska, kommunistiska, islamistiska eller andra totalitära diktaturer, men de är ju allt annat än liberala. Själva begreppet liberal diktatur kan verka som en självmotsägelse, liksom en demokrati i total avsaknad av liberalism kan verka lika motsägelsefullt. men det är för att vi är präglade att tänka så.

  För mig är själva liberalismen viktigare än styrelseskicket, så jag är som sagt böjd att hålla med Hayek, även om jag naturligtvis inte kan stödja Pinochets diktatur. Den var inte särskilt liberal, med tanke på att det saknades yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

 10. Till Erold:

  Jag kan ta ett längre citat om du vill och då fetstilar jag vad Christian Engström säger:

  Upphovsrätt är inte ägande
  Nobelpristagaren FA Hayek förklarar skillnaden mellan konventionell äganderätt och upphovsrätt, och påpekar att det är stor skillnad på begränsade materiella resurser och obegränsade immateriella. Upphovsrätten medför inte ökad innovation. Dags för nästa Nobelpirat:

  ”En senare Nobelpristagare, Milton Friedman, beskriver upphovsrätten som ett monopol som minskar utbudet till en nivå under den optimala. Upphovsrätten och de förbud som följer därav bör enligt Friedman främst beskrivas som en inskränkning av yttrandefriheten.”

  Även om det här kan tyckas vara lite väl filosofiska punkter att ha med i en riksdagsmotion, är det en del av styrkan i motionen att den verkligen förklarar ordentligt och på djupet. För andra riksdagsmän och/eller debattörer är den här motionen ett utmärkt sätt att faktiskt förstå vad det handlar om. Det är den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt. Ska man begripa piraterna måste man begripa det som står i det här stycket i motionen.

  Och slutet på stycket är precis på pricken:

  ”Ett rimligare alternativ än dagens upphovsrätt är att den som offentligt säljer en produkt får acceptera att andra använder sin frihet och sin äganderätt till att skapa kopior för eget bruk. Det är inte heller ekonomiskt motiverat med ett monopol som syftar till att ge upphovsmannen rätt att tjäna pengar på sin verksamhet. I andra sammanhang kräver vi att företagare har en affärsmodell som fungerar utan monopollagstiftning. Varför skulle inte det gälla artister?”

  Nu är det alltså jag som fortsätter – Christian Engström klargör här Piratpartiets syn att Upphovsrätt inte är ägande (vilket alltså är identiskt med Hayek-Friedmans syn) – detta gör han dels genom att förklara själv som du ser i fetstilen dels genom att använda utdrag ur en motion skriven av moderaten Karl Sigfrid för att illustrera hur han menar.

 11. Nemo, jag tror att det spelar mindre roll varifrån olika piratpartister har fått sin ideologiska inspiration. Det som PP står för är på intet sätt höger, för mig är det fullt förenligt med ett vänsterliberalt ideal där den största möjliga friheten ges till människan (privatliv och integritet), men där kapitalet och företagsintressen kan regleras. Det är vad klassisk socialliberalism är: största frihet till individen, begränsing av makten till företag och stat.
  Mycket i PPs ideologi handlar om kritik mot korporativism som just är vad som blir resultatet av för mycket ekonomisk frihet, dvs företag blir så mäktiga att de kan påverka samhället och lagstiftningen på individens bekostnad.

  Att det sedan finns många inom PP som har neoliberal bakgrund är sant. Därför tror jag säkert att PP skulle få stora problem om man tvingades att enas om en ekonomisk politik. Men som tur är slipper vi det.

  När det gäller sexköpslagen är den ju också ett ingrepp i privatlivet och även om PP inte har någon uttalad ståndpunkt i frågan är det inte svårt att förstå hur folk resonerar. Sex är en privatsak och det är envars egen sak att avgöra om man vill dela ut det gratis eller ta betalt. Däremot ska det självklart vara förbjudet med organiserad sexhandel (även här: privat mot kommersiellt som i alla andra piratfrågor).

 12. Till Carl Johan Rehbinder:

  Det låter skrämmande tycker jag.

  När det gäller översättningsslarvet tycker inte jag det gör så stor skillnad. Lika fasansfullt innehåll ändå.

  Vidare sa han ju detta som en kommentar i en spanskspråkig tidning som svar på hur han såg på Pinochets Chile i samband med ett besök i landet som han gjorde just under den period då Pinochet lät tortera och mörda mängder med människor.

  Om jag inte minns fel – se http://www.counterpunch.org/grandin11172006.html

 13. Till Sidvind:

  Christian Engström har själv svarat mig tidigare att det stämmer att partiet står ‘neutralt i fördelningsfrågorna.’

  Något jag även inhämtat på flera andra ställen.

  Då verkar det varken vänsterliberalt eller socialliberalt.

 14. Nej, det är verkligen inte utan betydelse, skillnaden mellan en demokrati och en demokrati helt utan liberalism.

  OBS! Jag förespråkar INTE diktatur!
  Jag är som sagt en utpräglad demokrat. Och jag anser att en demokrati som helt saknar varje stråk av liberalism är en starkt stympad demokrati, en skendemokrati.

  Men en diktatur kan ju vara något helt annat än det vi idag vanligen associerar till. När den demokratiska republiken Rom bildades, hade man inbyggt en klausul som medgav en tillfällig diktator, om konsulsystemet skulle klappa ihop av en eller annan anledning. Detta fungerade i flera hundra år, men tyvärr kraschade systemet totalt när folkmördaren, maktspelarem intrigören och tyrannen Julius Caesar överträdde republikens lagar och tog makten som diktator.

  Men demokrati kan också yttra sig på många olika sätt. NordKorea beskriver sig självt som en demokratisk nation, fast det är en diktatur. På samma sätt kan även demokratiska system sättas ur spel i smyg, som t.ex. EU-parlamentet, som ofta agerar som en skendemokrati, och demokratiskt fattade beslut försvinner i tjänstemännens summariska sammanträden.

  Jag tycker attt det vore intressant att diskutera ideologier bortom styrelseskick – och demokrati är inte en ideologi.

  Återigen – Churchill sade att demokrati var en usel styrelseform för ett samhälle, men det är det bästa vi har för närvarande, och det ligger nog mycket i det.

  Sen beror det förstås väldigt mycket på vilket slags demokrati vi använder oss av. Det finns ju många olika sorters demokrati.

 15. Nu sa ju han det i Chile under Pinochet under pågående diktatur dit han åkt frivilligt och förlagt ett möte för att visa sin uppskattning för styret.

 16. Mycket intressant artikel om Milton Friedman, förresten. Tack för länken.

  Och det kan väl vara värt att nämna i sammanhanget att Pinochets största misstag (förutom att låta sig fotograferas i solglasögon med bister blick) förstås var att göra en så våldsam revolution, döda och tortera folk (inklusive Allende), innan man faktiskt fått veta hur det skulle ha gått med Allende vid makten. Det är mycket möjligt att Chile hade blivit en katastrof under Allende. Men det får vi aldrig veta. Därför kan Allende fortsätta vara ett helgon i historieskrivningen.

  OBS! Detta är INTE ett försvar för Pinochet. Jag tycker att demokratiska beslut bör respekteras, inklusive val av ledare, hur galna de än är. Gör de ett dåligt jobb ska de avlägsnas med samma medel – demokratiska val. Inte med ett nackskott eller bombattack.

  Enda tillfället då ett våldsamt vräkande av härskare är befogat, är just om härskaren är en tyrann som håller sitt folk i schack med våldsmedel. Det hade med andra ord kanske varit mer O.K. att skjuta Pinochet än Allende.

  Intressant nog återinförde Pinochet fria val, och blev högeligen förvånad när han blev bortröstad vid en folkomröstning 1988. Han verkade inte ha så bra kontakt med verkligheten utanför presidentpalatset…

  När han begravdes 1998 fick han ingen statsbegravning, men ändå kom ca 60.000 chilenare till begravningen. Så han var inte hatad av alla.

  Men det finns tydligen fortfarande bankkonton här och där som ska innehålla ett par hundra miljoner som Pinochet och hans familj ska ha gömt undan, och inge vet riktigt var de pengarna kommer från. Så en skum filur var han alldeles helt klart.

  Återigen – även om Chile försökte sig på liberalistisk chockterapi för att rädda sin ekonomi, så kan man inte med den allra största vilja någonsin påstå att Chile var en liberal diktatur. En av de saker som verkligen präglade Chile och Pinochet var förföljelsen av oliktänkande, och det är så långt ifrån liberalism man kan komma.

 17. Tror du det var nåt annat land Hayek pratade om då. Jag menar han borde veta vad liberalism var för nånting, han var ju ändå Nobelpristagare i nationalekonomi och central gestalt inom nyliberalismen, till och med en av dess lärofäder.

  Nej men faktiskt, jag har kollat. Det var Chile under Pinochet – ett historiskt uttalande av Hayek. Citerat överallt. Som ett skandalöst uttalande.

 18. Jag tänker inte försvara Hayek i den specifika frågan om Chile – jag lyfter upp själva uttalandet till en mer principiell nivå. Jag tycker som sagt att det inte går att använda begreppet ”liberal diktatur” på Chile, eftersom Chile hade åsiktsförtryck och hård förföljelse av oliktänkande, något som går i absolut motsats till liberalismens principer.

 19. Eftersom ämnet är Piratpartiets ideologiska utgångspunkter så stryker jag kommentarer som inte handlar om dessa.

 20. Tydligen inte enligt Hayek.

 21. Och, ursäkta om jag blir lite tjatig här, men ytterst sett handlar detta inte om vänster eller höger, eller ens om olika styrelseskick. Det handlar om makt och instinkter. Makthungriga människor gör vad de kan för att få makt, behålla makten och expandera den, oavsett vilket system vi har. Det viktigaste, oavsett styrelseskick, är att vi medborgare har fria media och frihet att uttrycka våra åsikter och idéer, så att vi på så sätt kan påverka, ta makten över våra liv.

  En hårt repressiv demokrati kan alltså vara sämre för enskilda människor än en öppen och liberal diktatur. Förutsatt att vi ser att det finns andra slags diktaturer än de maktfullkomliga, repressiva och tyranniska diktaturerna.

  Men bäst av allt är förstås en äkta demokrati, med full yttrandefrihet (inte en stympad, villkorad yttrandefrihet som den vi har i Sverige och flera andra europeiska länder), utan censur, utan åsiktskontroll och registrering.

  Därför lägger jag min röst på Piratpartiet till EU.

 22. Det var inget som störde Hayek i alla fall, att döma av hans uttalande, och då han ju frivilligt åkte till Chile och höll möte där för att visa sin uppskattning för regimen.

  Enligt artikeln som man nog får säga är graverande för nyliberalt tänkande av Hayeks och Friedmans märke.

 23. Nemo: Vad jag menar är att man kan komma fram till de åsikter som PP driver i de frågor där PP _har_ en åsikt från vänsterliberalt håll lika mycket som från höger.
  OM PP skulle försöka enas om en fördelningspolitiks åsikt skulle partiet däremot förmodligen splittras. Men jag ser det inte som ett problem just nu.

 24. Till Sidvind:
  Det tycker jag är skenbart – det handlar om att avskaffa statligt inflytande – det vill anarkisterna också men de tillhör ju extremvänstern eller yttersta vänstern – till höger blir det nån form av anarkokapitalism. Högervarianten eftersträvar Nattväktarstaten som i förverkligad form verkar bli en militärdiktatur. Se gärna bloggposten https://komigenuva.wordpress.com/2009/02/18/ar-inte-nattvaktarstaten-en-polisstat/

 25. Likadana åsikter kan många ha – med olika utgångspunkter vilket har betydelse när man förverkligar dem.

 26. Om man anser övervakningssamhället vara det största hotet just nu så kan man enas från vänster och höger om att tillsammans bli av med skiten. När det är klart, kan vi återgå att käbbla om fördelningspolitik och skatter.
  Jag ser fortfarande inte något problem i det.

  Vad som däremot skulle vara ett problem är om PP skulle alliera sig med militanta eller rasistiska grupper eller någon annan som inte delar den demokratiska värdegrund som vi ändå får anses dela, även mellan nyliberaler och vänsterliberaler. Men det är ju inte aktuellt.

 27. Det låter mer som en partipolitiskt oberoende folkrörelse, tycker jag. Men enas inom piratpartiets ram på den grunden det funkar inte. Kämpa för frågorna måste vi alla göra – om vi inte vill leva i en diktatur. Till tänderna verkar det för demokratin är allvarligt hotad. Och, som sagt Lissabonfördraget är själva ramlagen.

 28. @nemo: Som pirat som tidigare hållit till på vänsterkanten tycker jag visserligen att det är viktigt att diskutera varför man tycker som man tycker, men som flera andra kommentarer redan påpekat så är det svårt att placera in Piratpartiet på en traditionell höger-vänster-skala.

  Jag tycker definitivt inte om Milton Friedman. Hayek har jag tyvärr inte läst något av, så där kan jag inte uttala mig. Men oavsett vem man nu tar som husgud så finns det en viktig sak att komma ihåg, nämligen att idéer inte tillhör någon!

  Även den som står långt ifrån ens egna ideologiska värderingar *kan* faktiskt ha bra idéer. Varför skall man rata det som är bra bara för att det är ens ”motståndare” som kom på det?

  Jag tror inte Piratpartiets medlemmar kan sägas ha en särskilt ”ultraliberal” inställning i allmänhet. Vissa medlemmar ligger säkert åt det hållet, men jag tror nog att även många människor från alla möjliga håll kan attraheras av deras frågor, särskilt då väldigt få av de ”traditionella” partiernas ledningar har visas sig så intresserade av Piratpartiets fokusfrågor. Framförallt integriteten är ju ett område som de flesta partier faktiskt (åtminstone på papperet) säger är viktig, men där man totalt verkar ha tappat initiativförmågan när det kommer till realpolitik.

  Vad gäller fildelningsfrågan så anser i alla fall inte jag att denna fråga enbart är en fråga om liberalism. För mig är det en fråga om ”nytta” för samhället. Jag anser att upphovsrättens huvudsakliga syfte är att befrämja kultur och kunskap, men i dagens värld används den istället för att låsa in och begränsa vem som får tillgång till dessa viktiga områden. Ur ett rent samhällsperspektiv så anser jag helt enkelt att upphovsrätten nuvarande form representerar ett *hot* mot en bättre värld.

  Du får gärna se detta sätt att se på problemet som utilitaristiskt, men jag tycker det är aningens befängt att dra slutsatsen att Piratpartiets medlemmar gillar diktaturer utifrån denna åsikt. Jag kan naturligtvis inte tala för alla pirater, men för mig handlar det i alla fall mer om hur vi skall finna balansen mellan olika grupper i ett demokratiskt samhälle än om att ”alla skall ha rätt till allt”. Jag tror att fler pirater än jag delar den inställningen.

 29. Då kan man ju byta ut militärdiktaturkramarna och sätta dit typ Gullan Bårnemark istället. Så blir vi alla glada istället för att sträva mot en Nattväktarstat där marknaden ska vara helt fri – för har man då nyliberalismen som grund så är det ju fri vapenhandel, fri droghandel, fria sexköp privat egendomsrätt utom för konstnärer osv. Och det är helt fel produkter och koncept om vi vill leva lyckliga och fria.

  En Nattväktarstat som lätt kan sluta som Pinochetchile – särskilt nu när marknaden är nästan lika avreglerad som den var i Chile då arbetslösheten rusade upp till 30%. Och vi inte ens har några amerikanske multijättar som kan pumpa in krediter för att hålla den ‘fria’ marknaden igång – och på så vis bevisa förträffligheten i Friedmans teorier.

 30. Och vad ville jag säga med det – jo att de hade gjort sig bäst som simuleringar.

  Demokratin kan man ha för demokratins skull – och yttrandefriheten för yttrandefrihetens skull – och inte för att öka nåt ‘utbud till optimal nivå’. Det var nog det värsta svammel jag har hört.

  Ska man ha några idéer så får de ju vara lite bättre än så.

  Dessutom är det ju omkok på Adam Smith. Och han är ju död för längesen. Så då blev det en giftig soppa.

 31. Nemo: Piratpartiet vill inte ha någon nattväktarstat. Dessutom är piratpartiet faktiskt emot Lissabonfördraget, vilket jag personligen är tveksam till. Till skillnad från vad du säger tror jag nämligen att ett mer demokratiskt EU är en större garant för integritet (även i Sverige) än vad dagens fördrag är. Och Lissabonfördraget ger faktiskt mer makt till folket (på EU nivå) även om det ger mindre makt till folket nationellt.

 32. Borde inte en enkel (eh) fråga hur PP ställer sig till net neutrality kunna ge en fingervisning? åtminståne i den frågan. På svenska: Skall nät(intrastruktur)ägare kunna bestämma vilka bitar (bit, bytes etc.) som får färdas fort och vilka som inte gör det?

 33. ”If the freedom of speech is taken away,
  then dumb and silent we may be, led like sheep to the slaughter.”
  – George Washington

  Själv har jag fått min piratideologi från:

  NOAM CHOMSKY

  +

  Thomas Jefferson, Marshall Mcluhan,
  Robert Anton Wilson, Timothy Leary, Aldous Huxley,

  http://www.df.lth.se/~triad/book/cyberpunk.html#ideoldecent

  http://www.df.lth.se/~triad/book/cyberpunk.html#ideoldecent

  http://www.df.lth.se/~triad/book/

 34. Men det är ju inte alls Chomsky etc som piratrörelsen stöder sig på.

  Christian Engström förklarar ju piratrörelsens grunder och vem man stöder sig på på sin hemsida:

  Upphovsrätt är inte ägande

  Nobelpristagaren FA Hayek förklarar skillnaden mellan konventionell äganderätt och upphovsrätt, och påpekar att det är stor skillnad på begränsade materiella resurser och obegränsade immateriella. Upphovsrätten medför inte ökad innovation. Dags för nästa Nobelpirat:

  “En senare Nobelpristagare, Milton Friedman, beskriver upphovsrätten som ett monopol som minskar utbudet till en nivå under den optimala. Upphovsrätten och de förbud som följer därav bör enligt Friedman främst beskrivas som en inskränkning av yttrandefriheten.”

  Även om det här kan tyckas vara lite väl filosofiska punkter att ha med i en riksdagsmotion, är det en del av styrkan i motionen att den verkligen förklarar ordentligt och på djupet. För andra riksdagsmän och/eller debattörer är den här motionen ett utmärkt sätt att faktiskt förstå vad det handlar om. Det är den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt. Ska man begripa piraterna måste man begripa det som står i det här stycket i motionen.

  Och slutet på stycket är precis på pricken:

  “Ett rimligare alternativ än dagens upphovsrätt är att den som offentligt säljer en produkt får acceptera att andra använder sin frihet och sin äganderätt till att skapa kopior för eget bruk. Det är inte heller ekonomiskt motiverat med ett monopol som syftar till att ge upphovsmannen rätt att tjäna pengar på sin verksamhet. I andra sammanhang kräver vi att företagare har en affärsmodell som fungerar utan monopollagstiftning. Varför skulle inte det gälla artister?”

  De som stöder sig på Chomsky och t ex även Naomi Klein är ju istället antiglobaliseringsrörelsen vars utlöpare i Sverige är Attac.

 35. Till Sidvind:

  Om välfärdsstaten nedmonteras så är det stor risk att man får en Nattväktarstat antingen man vill eller inte.

  Och Friedman och Hayek som Piratpartiet stöder sig på tillhör de mest rabiata motståndarna till den keynesianska välfärdsstaten.

  Vilket även stämmer överens med Piratpartiets ställningstagande att stå ”neutrala i fördelningsfrågorna”.

 36. Vill då nämna att Naomi Klein är starkt kritisk och tar helt och hållet avstånd från Milton Friedmans nyliberala idéer vilket bl a framgår i hennes bok ”The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism”.

  Tankarna i den är i stort sett de samma som Grandin framlägger i sin essä om Friedman som jag länkar till i min blogg post.

  När det gäller Hayeks syn på demokrati och social rättvisa framgår det klart t ex i en intervju i tidskriften El Mercurio som finns återgiven på Hayekinstitutets sida – ”Friedrich von Hayek, Leader and Master of Liberalism”
  http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121

 37. Jag undrar hur pp tänker alliera sig i Europaparlamentet. Även om de skulle vinna på lotto och få alla 18 mandat för Sverige så innebär det en 2+ procentig del av parlamentet. Inte mycket att stoltsera med. Irritationen om människors integritet och skyddandet av detta skulle bättre föras via annat parti. Dock finns det bara ett alternativ och det är det enda Europeiska partiet (Libertas).

  För att ens ha en uns av en chans att lyckas med det pp lovar sina väljare måste de slipa på ideologin och passa in någonstans i Eurparl. Som den är idag är det en loska på backen när det regnar.

 38. Jag tycker inte man ska vare sig underskatta eller förakta små partiers sprängkraft. Särskilt inte om det finns ett brinnande engagemang och stort folkligt stöd, som här då bland förstagångsväljarna. Som du ser har jag helt andra invändningar mot Piratpartiet.

  Och i fallet med partigruppen – att man är otydlig där – så invänder jag ju mot det just för att det är otydligt och i mina ögon därför verkar populistiskt.

 39. ”Dessa två ideologiskt tunga nationalekonomer beundrade och stödde till exempel Pinochets Chile för ekonomin där var extremt avreglerad[…]”

  Detta påståendet går ganska stick i stäv med Johan Norbergs bok Naken Chocken, där han totalt sågar sönder Kleins bok.

  ”Piratpartiet utgår enligt egen utsago från Friedrich von Hayek och Milton Friedman[…]”

  Sen när blev Christian Engström Piratpartiet?

 40. Sanningen är väl att Piratpartiet inte har någon definierad ideologi än, utan den håller på att utvecklas. Just nu är det som några kartonger med julgranspynt, utan en julgran att hänga upp dem på.

  Det funkar inte riktigt att hänga upp Piratpartiet på den gamla vänster-höger skalan för, vi arbetar inte längs den skalan. Skulle snarare hävda att vi är ett humanistiskt parti än liberalt.

  Humanism enligt Wikipedia är ett etiskt-estetiskt förhållningssätt grundat på ett människo-centrerat förhållningssätt till livet och samhället! Låter väl klockrent!

  Piratpartiet värnar om ju mänskliga rättigheter och om medborgarens rättigheter när det gäller internet, men det kanske vi ska göra även inom andra områden.

  Jag har skrivit ett inlägg om min syn på Piratpartiets ideologi. Läs gärna och kom med synpunkter.

  http://blogg.aftonbladet.se/21512/perma/1203601

  Detta är mina egna reflektioner och inte Piratpartiets åsikt… …än…

 41. Lite lustigt att skriva att Christian Engströms uttalanden och beskrivningar inte har nånting med piratpartiets ideologi att göra. Varför är han då kandidat i EU-valet för detta parti? Och talesperson för partiet i TV m m. Han är ju ingen politisk vilde direkt.

  Och officiellt är det väl ingen som tagit avstånd från hans beskrivningar och tydliga ideologiska hänvisningar till Hayek när det gäller hur man ser på immaterialrätten.

 42. Som Milton Friedman mycket riktigt påpekar i dokumentären ”The Commanding Heights” (finns på youtube), byggd på boken med samma namn, är en av styrkorna med kapitalismen att det i slutändan underminerar diktaturer.

  Se bara på hur Sydkorea övergick från att vara en diktatur till att idag vara en demokrati allteftersom ekonomin växte sig starkare och se bara på vad som förmodligen kommer hända med Kina inom 20 års tid och övriga utvecklande länder i Asien som uppvisar hög ekonomisk tillväxt.

  Pinochet tog makten, utan Friedmans hjälp, och införandet av marknadsekonomi i Chile var en av de starkaste faktorerna till att Pinochet till slut förlorade makten och att Chile blev en demokrati med en för kontinenten väldigt stark ekonomi.

  Friedman försökte dessutom trycka på Pinochet att demokratisera landet men eftersom det inte var han som styrde landet kunde han ju inte avgöra utgången själv.

  Att påstå att det var fel av Friedman att besöka Pinochet med målet att göra landet mer demokratiskt genom marknadsekonomin är som att påstå att det är fel att hjälpa en tungt kriminell person att ta sig ur den destruktiva bana som de har hamnat i.

  Pinochets styre var som många vänsterdiktaturer under 1900-talet människan i sitt värsta tillstånd, dvs i rollen som förtryckare. Som sådan bör han för evigt framställas som en diktator som gjorde mycket dåligt för världen.

  Dessutom gjorde hans kopplingar till nyliberala ekonomer att en ideologi, kapitalismen, fläckades onödigt mycket speciellt då den har varit en starkt bidragande orsak till att många människor har lyfts ur fattigdomen under de senaste trettio åren.

  Se bara på Kina där en kombination av en stark stat som genomför de sociala och ekonomiska reformer som gynnar landet och en marknadsekonomi har lyft 200 miljoner människor ur fattigdomen under de senaste 12 åren.

  Svar till Pragmatikern från Nemokrati:

  Som svar till detta inlägg hänvisar jag till Greg Grandins artikel om neoliberalismen och Friedman i Counterpunch: ”Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s