Det högerneutrala Piratpartiet

Socialdemokraten Erik Laakso redovisar nu i en bloggpost att Piratpartiet är på väg att tappa den vågmästerliga balansen. Det visar sig  i utfrågningar att de faktiskt ändå tar ställning i olika frågor trots att man tidigare sagt sig stå neutrala, men Piratpartiets kandidat i EU-valet, Christian Engström, ursäktar det då med att det inte fanns något alternativ för ”Ingen åsikt”. Det är nog precis det som kritikerna till den förment neutrala hållningen hävdat. Förr eller senare tvingas de visa färg. Om man nu skulle hålla fast vid en omöjlig ståndpunkt – ja då kan det inte bli annat än till priset av röster. Men skulle det vara så att det verkligen var deras fasta förhållningssätt – då är det väl bättre att inte kryssa i något alls och bara upprepa – Ingen åsikt…ingen åsikt… ingen åsikt… i allt utom frågorna de går till val på.  Den där otydligheten som nu visar sig än tydligare, är populistisk. Man vill inte skrämma bort vänsterväljare (det är ju frånMiljöpartiet och Vänsterpartiet rösterna tas, har det visat sig i opinionsmätningarna).

Bloggen Intensifier konstaterade för någon dag sen att det var ett till över 80 % mansdominerat parti,  varpå kvinnor i partiet genast replikerade med att det inte ”behövs” fler kvinnor i partiet. Intensifier konstaterade vidare att partiet höll sig med en extraordinärt  ‘grabbig’ jargong och kampsång och rådde dem att tona ner.

Så här skriver piratpartisten Calandrella:

Låt mig anmäla avvikande åsikt. Jag anser att Piratpartiet inte behöver fler kvinnor. Det vill säga, vi behöver fler medlemmar, men detta oavsett kön. Vi behöver inte specifikt fler kvinnor. Varför? Tja, varför skulle vi behöva ha det? Om vi skulle eftersträva sådan slags jämlikhet i stil med samhället i övrigt skulle vi lika gärna kunna hävda att vi exempelvis behöver fler invandrare, för att vi har en lägre andel invandrare som medlemmar  än resten av samhället (jag vet inte huruvida detta stämmer; det är ett hypotetiskt exempel). Eller blonda personer (återigen, hypotetiskt) för att bli mer lika samhällets fördelning av blonda och icke-blonda personer. Eller fler troende människor. Eller fler personer vars favoritfärg är rosa. Eller fler LOST-tittare. Eller…”

Tur då för Piratpartiet att de kandiderar just till EU-valet då, för i EU där sitter bara män i kostymer och fattar beslut över huvudet på oss – de vet vårt eget bästa trots bristande representativitet. Eller…?

Socialdemokratiska bloggare – jag tror det var  Åsa Westlund kommenterade Politikerbloggens uppmärksammande av att Christian Engström i en utfrågning uttalat  att Piratpartiet skulle rösta för legalisering av prostitution och ”vissa droger” om det skulle ‘råka’ bli så att man ‘hamnade’ i en partigrupp som gjorde dessa ställningstaganden:

Christian Engström vet visserligen inte vad de grupper han vill vara med i i Europaparlamentet står för men han är inte beredd att på stående fot ta avstånd från “legalisering av prostitution eller legalisering av vissa former av narkotika”.

EU-parlamentarikern Åsa Westlund passade då på att informera om att det inte är så arbetet i Europaparlamentets partigrupper går till, att man ‘hänger med’ på vad partigruppen tycker. Ett eget ställningstagande i de olika frågorna krävs då partigrupperna är ytterst heterogena och det är upp till varje ledamot att göra egna bedömningar och kunna argumentera varför man tagit den ställning man gjort:

Jag tror Piratpartiet missförstått hur en grupp i Europaparlamentet fungerar. Visst har grupperna många saker gemensamt inom sig men det finns också starka spänningar och åsiktsskillnader inom grupperna. Det finns inte som i Sverige en partilinje att gömma sig bakom. Dessutom förs diskussioner inom partigrupperna innan beslut fattas. Vilken linje ska Piratpartiet driva då? Ytterst faller ansvaret på den enskilde ledamoten. I alla frågor.”

Ännu tidigare var det ytterligare någon som hade noterat en drogliberal inställning hos partiet.

När jag själv gjorde en granskning av Piratpartiet utifrån de utgångspunkter i nyliberal ideologi (som för övrigt just förespråkar en ultraliberalt fri marknad där handeln ska vara fri också när det gäller vapen, droger och sex) närmare bestämt hos den utilitaristiska variant av nyliberalismen (vilken inte, likt annnan nyliberalism, utgår från rättighetsetiken) som ‘guldpiraterna’ Friedrich von Hayek och Milton Friedman representerar:

Ur nyliberalismens syn på individuella rättigheter härleder man den ekonomiska liberalismen, med försvar av kapitalismen, liksom drog- och vapenliberalism, privat egendomsrätt och ställningstaganden som fri invandring och total yttrandefrihet. Rättigheterna motiveras utifrån olika slutsatser. Det finns också förespråkare av nyliberalism som inte utgår ifrån rättighetsetik.[6] De utgår då istället ifrån det mer utilitaristiska argumentet att konsekvenserna av ekonomisk och personlig frihet ger ett bra samhälle. Detta är särskilt vanligt inom det ekonomiska området.[7]

7.  ^ Anna Maria Blomgren, 1997, Nyliberal politisk filosofi: kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek, Bokförlaget Nya Doxa

och vars inställning till ‘immaterialrätterna’ Christian Engström samvetsgrant redovisat såsom varande själva grunden till piraternas ställningstagande beträffande fildelning på sin hemsida – så fick jag svaret av andra i kommentarsfälten, att det inte var relevant vad han uttalat – det var inte han som var Piratpartiet – och att det därför inte spelade någon roll. Men detta är väl ett märkligt förhållningssätt. En partimedlem som kandiderar för partiet i EU-valet, uttalar sig å partiets vägnar i TV osv – hans ställningstaganden och uttalanden i olika frågor måste väl spela stor roll och självklart tolkar var och en det som något som har med Piratpartiet att göra.

Så här förklarar Christian Engström, Piratpartiets förstanamn i EU-valet, piraternas inställning till upphovsrätten i inlägget ”Klockren fildelningsmotion av Karl Sigfrid m fl” (Christian Engströms ord är fetstilade, det övriga är de utdrag ur Sigfrids motion som Engström kommenterar):

Upphovsrätt är inte ägande


Nobelpristagaren FA Hayek förklarar skillnaden mellan konventionell äganderätt och upphovsrätt, och påpekar att det är stor skillnad på begränsade materiella resurser och obegränsade immateriella. Upphovsrätten medför inte ökad innovation. Dags för nästa Nobelpirat:

“En senare Nobelpristagare, Milton Friedman, beskriver upphovsrätten som ett monopol som minskar utbudet till en nivå under den optimala. Upphovsrätten och de förbud som följer därav bör enligt Friedman främst beskrivas som en inskränkning av yttrandefriheten.”

Även om det här kan tyckas vara lite väl filosofiska punkter att ha med i en riksdagsmotion, är det en del av styrkan i motionen att den verkligen förklarar ordentligt och på djupet. För andra riksdagsmän och/eller debattörer är den här motionen ett utmärkt sätt att faktiskt förstå vad det handlar om. Det är den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt. Ska man begripa piraterna måste man begripa det som står i det här stycket i motionen.

Och slutet på stycket är precis på pricken:

“Ett rimligare alternativ än dagens upphovsrätt är att den som offentligt säljer en produkt får acceptera att andra använder sin frihet och sin äganderätt till att skapa kopior för eget bruk. Det är inte heller ekonomiskt motiverat med ett monopol som syftar till att ge upphovsmannen rätt att tjäna pengar på sin verksamhet. I andra sammanhang kräver vi att företagare har en affärsmodell som fungerar utan monopollagstiftning. Varför skulle inte det gälla artister?”

Jag läste också en intressant debatt från i december hos bloggaren ”Mymlan” – där hon blev attackerad för sin avståndstagande åsikt och att hon i vissa delar kunde hålla med den kritiska artikel om Piratpartiet som Andreas Ekström skrev i tidningen Journalisten där han fann dem populistiska och i beröringspunkt med Ny Demokratis Ian & Bert. Diskussionen gällde bl a partinamnet och associationerna som namnet ‘pirater’ kan tänkas väcka.

När man läser den unge Johan Fricks debattinlägg – som råder de av sina generationskamrater som värnar om integritetsfrågorna på Internet – att istället rösta på Vänstern, som ju länge drivit exakt samma frågor, och dessutom tar tydlig ställning i fördelningsfrågor, utbildningspolitik, jämställdhetsfrågor osv –  ja, då ser man samma reaktioner i kommentarsfälten där.

Piratpartiet försöker hela tiden bortförklara eller ludda till sin nyliberala ideologiska hemvist. Varför det? Det är väl bara att stå för den ideologi man har och inte hymla med det. När det ändå fortfarande görs, till och med så när nära EU-valet, så förstärks det högerpopulistiska intrycket.

Läs: Christian Engström (PP),   ”Jag vill till Bryssel för Piratpartiet”, Christian Engström 3, Journalisten – Andreas Ekström: ”Piratpartiet är 2000-talets Ian och Bert”  mymlan, the real. – ”om du inte är för oss är du emot oss”, Politikerbloggen – Expressen, Klara, Kryssa Åsa Westlund – ”Vill Piratpartiet legalisera knark?”,   Erik Laakso på Uppstuds: ”Piratpartiet tappar redan balansen”,   Maria Ferm (Grön Ungdom): ”PP tycker till om allt”, Johan Frick – ”Rösta inte på Piratpartiet”,  

Se tidigare bloggposter: Tänk analogt, Jobb, bostäder, utbildning – Piratpartiet couln’t care less,  Piratpartiets ideologi får inte ifrågasättas?

Annonser

32 responses to “Det högerneutrala Piratpartiet

 1. Jag är rätt säker på att Calendrellas åsikt inte är representativ och att piratpartister i allmänhet jättegärna vill ha fler kvinnliga medlemmar.

  ”Ännu tidigare var det ytterligare någon som hade noterat en drogliberal inställning hos partiet.”

  Har jag svårt att tro. Källa?

  Det är fullständigt obegripligt hur du menar att Engström är en utilitaristisk nyliberal. Kan du utveckla det? Är man per automatik nyliberal om man citerar Hayek eller Friedman?
  Den materiella upphovsrätten är för övrigt en utilitaristisk konstruktion. Den syftar till att maximera allmänhetens kulturutbud genom att dela ut tidsbegränsade spridningsensamrätter – ett nödvändigt ont för att uppnå maximal nytta för allmänheten. Eller ja, det är så den borde fungera i alla fall. När skyddstiderna är långt längre än hundra år är det ju inte svårt att se att systemet kapats av särintressen.

 2. Guuuud så dumt. Christian Engström försöker fylla i en enkät för DN så gått det går utefter partiets strategi att inte ta ställning i alla frågor, hittar inte ”ingen åsikt” och väljer istället ”tar delvis avstånd”. Utav detta gör du nu en höna och kritiserar partiet för att tagit ställning i frågor man utlovat att man inte tar ställning i.

  Därefter vänder du om helt och kritiserar partiet för att inte ta ställning i tillräckligt med frågor, som t.ex. frågor om prostitution och droger. Du går t.o.m. så långt att du påstår att vi skulle vara drogliberala. Det är naturligtvis rent struntprat, oavsett vad någon enskild medlem kan ha sagt. Precis som för alla andra partier så utgår partiets officiella ställningstaganden inte från någon enskild medlem. Att alla partier har enskilda medlemmar med åsikter som avviker från partilinjen är inget nytt. Med det sagt vill jag varken bekräfta eller förneka att någon medlem i partiet är drogliberal. För att ta reda på vad partiet tycker bör man utgå ifrån partiets principprogram och uttalanden av officiellt utsedda representanter snarare än någon enskild medlem.

  Sen rundar du av din kritik mot partiets icke-ställningstaganden med något konstigt resonemang om att för att gå med på en gemensam linje i samarbetet med andra partier så måste man ha ett eget ställningstagande om precis allt. Tvärtom menar vi att det kommer underlätta för oss eftersom vi fokuserar på just våra hjärtefrågor och låtar andra driva sina hjärtefrågor.

  Att hitta ett parti som man tycker precis likadant som i alla frågor är oerhört sällsynt, tror jag. Och faktum är att i EU är ALLA partier i minoritetsställning och därför omöjligen kan driva igenom hela sitt partiprogram. Så hur ska väljaren veta att inte just den anledningen som han/hon valde att rösta på ett visst parti inte förhandlas bort i samarbetet med andra partier? Vi som fokusparti kan redan nu på förhand tala om vilka frågor som vi kommer driva eller inte driva. Vi menar att det är mer ärligt gentemot väljaren.

  Och Calendrellas uttalande att vi inte bara behöver kvinnor i partiet utan alla sorts människor, oavsett kön, hudfärg, hårfärg, osv. Det målar du upp som att vi försöker upprätthålla en manlig dominans, samtidigt som du själv påpekar den manliga dominansen hos andra partier som redan sitter i Bryssel. Ett märkligt resonemang som jag inte riktigt förstår vad du vill med egentligen.

  Man könskvoterar redan inom Piratpartiet idag och har t.ex sett till att varannan av Piratpartiets 20 EU-kandidater är kvinna. Om man dessutom bortser från könsfördelningen en stund så kan man konstatera vi trots allt har mer kvinnliga medlemmar än Feministiskt Initiativ. Eventuell grabbig jargong i de interna kommunikationsforumen jobbar vi med hela tiden, något som jag misstänker att alla partier behöver jobba med. Vad mer tycker du Piratpartiet ska göra?

  Liknelsen med Piratpartiet som det nya NyDemokrati skulle vara intressant och höra vad Bert Karlsson har att säga om. Han är ju ingen förespråkare av en upphovsrättslig reform till förmån för fri fildelning direkt. Med det menar jag att liknelsen är mer skrattretande än seriös.

  Dina påståenden att vi skulle förespråka en ultraliberalt fri marknad där handeln ska vara fri också när det gäller vapen, droger och sex är också naturligtvis rent struntprat. Vi har aldrig pratat om något annat än immaterialrätt, medborgarrätt och demokrati. Vapen, droger och sex har inget som helst med piratpolitik att göra. Den sortens grundlösa smutskastning undanbedes.

  För övrigt vill jag ifrågasätta dina motiv med att måla upp både Christian Engström och Pirapartiet som ultraliberalt bara för att man råkar vara överens i själva upphovsrättsfrågan med någon som är ultraliberal. Med det sagt verkar du bara missat det faktum att under Piratpartiets tak finns det lika mycket folk från höger som från vänster.

  Själv är jag öppen med att jag har ett vänsterorienterat ursprung som jag inte på något sätt förkastat men valt att åsidosätta får något som jag tycker är ännu viktigare, nämligen våra demokratiska och mänskliga rättigheter. Den korporativism, övervakningshysteri och demokratiska underskott i allmänhet som brett ut sig i både EU och svenska riksdagen idag är det bara Piratpartiet som på riktigt vill ta tag i.

  När det gäller vissa partiers försök att göra Piratpartiet onödiga genom att själva anamma partiets politik om integritet och upphovsrätt så är det bra. Med det säger man att vår politik är legitim och att de påverkats av den starka opinionen som ställt sig bakom den. Tyvärr ligger de frågorna fortfarande långt ner på prioriteringslistan för dessa partier. De egna hjärtefrågorna står dem fortfarande närmast och i förhandlingarna med andra partier är det mycket troliga att våra frågor återigen får stryka på foten. Det är fortfarande bara Piratpartiet som står dessa frågor närmast och som kan garantera att man alltid kommer sätta dem i första rummet.

  Vi kommer fortsätta behövas även om samtliga partier vänder på kappan och håller med oss. Vi är nämligen de enda som verkligen driver våra frågor, inte helt olikt hur miljöpartiet är de enda som verkligen driver miljöfrågan.

 3. Till signaturen ‘Tor’:

  Jag har cirka 20-25 länkar när jag skriver en bloggpost, och ofta även direkta citat – från flera olika källor.

  Ändå brukar jag bemötas – av människor som knappt ens läser innantill – med t ex utrop av typen ”jävla pucko” trots att jag tar upp en synpunkt som många fler än jag yttrat.

  Du efterfrågar ytterligare källor – och jag kan gärna leta upp den också, därför att jag skulle inte påstå något om jag inte hade läst det – och det finns ju givetvis även fler än den. Det är bara en fråga om hur mycket tid man har möjlighet att lägga ner på varje inlägg. Men till att börja med föreslår jag att du läser de källor jag angett till en början och utgår från dem. Läs gärna inlägget lite noggrannare också – och även gärna tidigare bloggposter som jag hänvisar till innan du sätter mig på att lägga ner ännu mer tid. Där finns fler källor och länkar – även ytterligare klargöranden i kommentarsfält.

  Jag anser att fildelningsfrågan och de angivna grunderna för ställningstagandet i den med uttrycklig hänvisning till Hayeks syn på upphovsrätten och immaterialrätterna är en mycket central ståndpunkt vad gäller Piratpartiet. Piratpartiet är ett politiskt parti som nu kandiderar med Christian Engström i EU-valet, därför tycker jag det är allra högsta grad relevant att diskutera de ideologiska utgångspunkterna som han givit uttryck för i fildelningsfrågan.

  Beträffande upphovsrättens förlängning och att upphovsrätten idag används framför allt av stora bolag som gör enorma vinster av vilka endast en liten del kommer de verkliga upphovsrättsinnehavarna till del – där är jag helt enig att det inte gagnar vare sig konsten, den fria kulturen, den kulturella mångfalden eller utövarnas överlevnad, utan mäktiga kommersiella intressen som det finns anledning att ifrågasätta (du kan ju läsa bloggposterna så får du klart för dig var jag står i frågan – t ex bloggposten Tänk analogt).

  Men jag är rätt trött på tvärsäkra kommentarer från folk som själva inte är så noga med hur de påstår saker, och definitivt inte noga med att alltid belägga sina påståenden, vare sig det rör sak eller person.

  Jag vill också påminna om att jag är debattör och bloggare – därför är mina synpunkter uttryck för mina personliga politiska åsikter och min personliga politiska uppfattning.

 4. Jag har lite svårt att hänga med på vad du säger egentligen, det viktiga för mig när jag röstar det är att det partiet inte kan tänka sig att kompromissa i de frågor som är viktiga.
  Det finns i dagsläget inga andra frågor som är viktigare än dessa om upphovsrätt, ett neutralt internet och patentfrihet.
  Vad gäller upphovsrätten så är det ju en katastrof att den förlängts istället för att förkortas. Tänk vad det innebär för kultur och forskning tex. Vad gäller patentsystemet så har vi sett hur det degraderat efterhand, även om det på sitt sätt var förfelat från första början (var lyckades filmindustrin om inte i Hollywood som var långt från Edisons film-monopol på östkusten). Patentsystemet har sjunkit så lågt att det börjat godkänna mjukvarupatent och affärsmetodpatent, för att inte tala om alla andra löjliga och ofta triviala patent. Patentsystemet fungerar inte, det gynnar bara stora företag att bli större. Stora problem är ju också för övrigt patent troll och sedan gen-patenten, där visar ju Monsanto på ett mycket skrämmande sätt hur det kan gå. Om ett annat monopol-företag har vi ju sett hur Microsoft, som har mängder av fåniga mjukvarupatent, anklagade Tom-Tom för ett tag sedan för intrång, vilket i praktiken var ett angrepp på Linux.
  Sedan internet, där händer så skrämmande saker, FRA-lagen, IPRED (snart även IPRED2), vi har den fullkomligt demoniska omänskliga HADOPI-lagen som den extrema högerpresidenten Sarkozy lyckats få igenom.
  Är det inte också väldigt talande för att det är något konstigt på gång när Telekompaketet föll på att den garanterade rättsäkerheten (138) och de förbättringar som skulle garantera mänskliga rättigheter (166) var med.

  Internet är det viktigaste som har hänt mänskligheten under förra århundradet (programmering uppfans tidigare) och om vi inte kan behålla ett neutralt internet som en mänsklig rättighet på samma sätt som tillgången på luft vatten och tankefrihet, då har vi ingen framtid, eller som jag uttryckte på min blogg inför Telekom-omröstningen ”Öppet internet eller dags för reboot?”
  http://csblogg.idg.se/bloggar/hardcoreopensource/index.jsp#entry-624

  För övrigt är PiratPartiet ett socioliberalt parti, det första sedan jag fick rösträtt på 70-talet, jag skulle inte rösta med nyliberaler, libertarianer eller Laizze Faire.

  Annars tycker jag förvisso att Miljöpartiet och Vänsterpartiet är bra, men nackdelen med vänstern som jag upplever är att de lierar sig för mycket med socialdemokraterna (var för mjukvarupatent och la grunden för både FRA-lagen och IPRED) som moderaterna (var också för mjukvarupatent…) sedan drivit igenom. Även om jag annars inte sympatiserar med moderaterna generellt hyser jag dock stor sympati med Karl Siegfried, som är en mycket respektabel och vettig person.

 5. Svar till ”Roland Orre”:

  1. ”Jag har lite svårt att hänga med på vad du säger egentligen”

  Jag skulle väl kunna säga ungefär detsamma. Och när det gäller piratpartister/sympatisörer så är väl begripliggörandet ganska jämnt fördelat.

  Sällan ser man människor som rör sig med så mycket specialtermer som piratpartister – till och med så många att bloggaren Intensifier nu lagt ut särskilda nätpolitiska ordlistor för att vanligt folk ska kunna hänga med i svängarna.

  Lustigt då att ni avkräver från andra betydligt högre grad av begriplighet än vad ni vanligen presterar själva.

  När det gäller ditt tvärsäkra uttalande: ”Det finns i dagsläget inga andra frågor som är viktigare än dessa om upphovsrätt, ett neutralt internet och patentfrihet” så får det ju stå för dig. Det finns ju människor som har helt andra åsikter och anser att det finns betydligt akutare problem – även om det möjligen inte är lika synligt inom din horisont – sånt som jobb, bostad och mat för dagen du vet.

  För övrigt visar du att du inte läst min blogg eller de inlägg jag gjort i frågan, för i så fall skulle du kanske inse att du i stora stycken slår in öppna dörrar.

  Se t ex bloggposten ”Att äga själar”, ”Tänk analogt”, ”Herrarna över liv och död” m fl, m fl, m fl samt all aktivism jag lagt ner i striden för 138:an, 166:an och Civil Rights Amendments i Telekompaketet.

  När du läst det kan du ju återkomma och se vilka av dina synpunkter som kvarstår.

  Dessutom anser jag att om följande stämmer ”det viktiga för mig när jag röstar det är att det partiet inte kan tänka sig att kompromissa i de frågor som är viktiga.” så borde väl du – om någon – vara angelägen om att få veta i vilken partigrupp partiet skulle sätta sig då det starkt kommer att påverka just deras kapacitet att verkligen inte ”kompromissa i de frågor som är viktiga” samt att verkligen veta vilka dessa i slutändan visar sig vara.

  Piratpartiet har ursäktat sig med att de inte vet vilka som kan tänkas vilja ha med dem – men detta är enligt min mening inte ett skäl att säga vilken grupp man helst själv ser sig i – det handlar ju om en viljeyttring som man borde vara tydlig med. Annars förstärker även det intrycket av populism tycker jag.

 6. Du får ursäkta, men jag kommer nog inte att ödsla så mycket tid på att läsa alla dina tidigare länkar. Jag ville bara höra om du kunde förklara varför piratpartiet skulle vara nyliberalt, eller vad du nu vill få det till. Men jag verkade inte få något rakt svar på den frågan.

  Om vänsterpartister vill förkorta upphovsrätten med hänvisning till gemensamt ägande och liberaler vill begränsa omfånget med hänvisning till den fria avtalsrätten eller en problematisering av statliga monopol, då gör de bakomliggande bevekelsegrunderna detsamma för mig. Det viktiga är effekten – konsekvenserna av politiken och att det går att enas om vissa saker trots meningsskiljaktigheter om andra.

  Jag är av den uppfattningen att politiker både till vänster och höger alla strävar efter att skapa ett gott samhälle för samtliga medborgare (ja kanske undantaget Sd då), men att de har olika idéer hur man ska nå dit. Mitt intryck är att du verkar ha en mycket mer konspiratorisk och konfliktorienterad inställning till det mesta och att det hindrar dig från att se de politiska idéer som förenar.

 7. Till signaturen ”Tor”:

  Med den usla respekten kan du ju inte förvänta dig särskilt mycket tillbaks. Du har ju inte ens läst vad jag svarat – om du inte ens orkar det så förstår jag inte varför du går in här och kommenterar öht.

  Den enda anledningen till att jag nämnde länkar är ju för att du skriver mig saker på näsan som inte alls stämmer med mitt ställningstagande. För övrigt har jag ju i denna bloggpost mest sammanställt citat från andra som haft kritiska synpunkter och invändningar – Socialdemokraten Åsa Westlund, Vänstersympatisören Johan Frick, socialdemokraten Erik Laakso, Politikerbloggen, DN, m fl andra bloggare och journalister (se citat i inlägget ovan).

  När det gäller att svara på huruvida Piratpartiet är huvudsakligen nyliberalt eller inte så är det väl Piratpartiet som ska kunna vara tydliga med det.

  Det är ju jag som efterfrågar ett tydligt svar, inte tvärtom. Jag är ju inget politiskt parti som ska stå till svars inför väljarna.

  För så länge man hänvisar till så pass ultraliberala nyliberaler som Hayek och Friedman och dessutom har ledande företrädare – närmare bestämt förstanamn på Piratpartiets lista till det stundande EU-valet, Christian Engström – som benämner dem som ”Guldpirater” och ”Nobelpirater”,samt även beskriver deras ingalunda oomtvistade ideologi kring upphovsrätt på följande sätt – och nu citerar jag Christian Engström igen:

  Det är den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt. Ska man begripa piraterna måste man begripa det som står i det här stycket i motionen.

  – så är det ju i allra högsta grad relevant att ställa frågan hur pass nyliberalt Piratpartiet är även i övrigt.

  Det är ju nämligen inte så att det är svårt att begripa vad Hayek säger – däremot är det ju inte säkert att man håller med (vilket ju för övrigt inte övriga nyliberaler gör, som istället bekänner sig till rättighetsetiken, då de, till skillnad från Piratpartiet, likställer materiell och immateriell egendomsrätt).

  Man skall också hålla i minnet att Hayek och Friedman var rabiata motståndare till Keynes, välfärdsstaten och dess skattefinansierade välfärd.

 8. Tragiskt att se att alla nu börjar hoppas på att ta röster från piratpartiet. En pirat i Bryssel skulle kunna innebära att frågan kom upp på mattan bland de andra partierna. Dessutom kommer mandatet sannolikt att tas från sossar eller moderater, så snälla, spara på krutet. Vi vet idag att de andra partierna sviker i frågor om integritet, rättssäkerhet och liknande.

 9. Ja du har rätt att min kommentar var litet respektlös, det var också därför jag ursäktade mig.

  Piratpartiet är tydligt med att det inte är nyliberalt – om du med det avser något slags bredare politisk agenda. Piratpartiets syn på exempelvis upphovsrätten skulle kunna beskrivas som både vänster, konservativ, socialliberal eller nyliberal beroende på vilka tolkningar man gör av de politiska inriktningarna.

  Det är den här typen av grundläggande resonemang som ligger till grund för piratrörelsen, både i Sverige och globalt.

  Ja, och vad är det som du tycker är så komprometterande med detta uttalande och textutdraget som det referera till?

  För mig framstår det, och du får åter ursäkta, som att du läser piratpartiuttalanden som fan läser bibeln och att du lider litet av något slags beröringsskräck för allt vad Hayek och Friedman varit inne och berört – oavsett om det är mer allmänna resonemang som nästan vem som helst skulle kunna hålla med om det rör sig om specifika nyliberala idéer. Men rätta eller motbevisa mig gärna. Jag vill inte starta någon konflikt, men måste erkänna att jag inte riktigt vet hur jag ska närma mig dig.

  Förklara gärna exakt vad i det som Hayek- och Friedman-citaten ger uttryck för som är problematiskt enligt dig.

 10. Meningen skulle naturligtvis vara:
  [oavsett om det är mer allmänna resonemang som nästan vem som helst skulle kunna hålla med om eller det rör sig om specifika nyliberala idéer.]

 11. Tack för dina kommentarer. Efter att läst igenom dina länkar ser jag att vi tänker mycket i samma banor. Däremot är jag inte ense om att vi är inne i det postindustriella samhället ännu, det är fortfarande några decennier kvar till dess. Jag förutspår en blommande industri under de närmaste decennierna, fast då inte av ”storindustri” utan en blommande småindustri. Vi driver själva ett projekt som skall sätta fart på detta, vilket dock säkert kommer att motarbetas av befintlig storindustri. Vi ser ju tex kampen mellan öppen och proprietär programvara idag, detta är bara början. Jag brukar säga att vi förmodligen når det postindustriella samhället runt 2037 (detta är ingen kvalificerat prediktion, endast personligt estimat grundat på något jag gjorde 1987) men detta år sammanfaller med när många påstår att den tekniska singularieten inträffar, och när vi våra personliga datorer har en människohjärnas kapacitet.

  I det postindustriella samhället ser jag att det är som bestämmer vad du vill ha eller behöver, inte som idag, där någon annan bestämmer detta.

  Det är för att överhuvudtaget kunna nå dit, som internets frihet och öppenhet är nödvändig att bevara.

  ”så borde väl du – om någon – vara angelägen om att få veta i vilken partigrupp partiet skulle sätta sig”
  Vad gäller min egen politiska ståndpunkt så har jag i varje ”valtest” genom åren fått en helt jämn fördelning i preferens mellan olika partier.
  Min grundsyn är att vi behöver en stark vänster, en stark liberalism och en stark miljörörelse (där miljö inbegriper vårt liv, vår närmiljö, vår natur planet och vårt mentala välbefinnande). Jag anser att dessa tre Röd, Grön, Blå om man så vill skulle ha en fix 1/3 1/3 1/3 representation. Och man istället väljer vilka personer man vill skall representera röd,grön,blå.

  Ja, det var kort om politik, med det vill jag säga att jag räknar med att piratpartiet kommer att stödja olika partier i olika frågor. Om de är ett sant socioliberalt parti så är jag rätt övertygad att de kommer att tycka lika som jag i de flesta frågor.

  Om du vill se vad jag skrev om framtiden 2003 så framgår det lite av min avhandling kap 7, p64ff
  http://orre-pc.nada.kth.se/projdoc/papers/TRITA-NA-0308.pdf

  Lite om farhågor inför framtiden (nu) som jag uttryckte på Stockholm Meeting förra året i April i en diskussion med nobelpristagaren Heinrich Roehrer
  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.155792?articleRenderMode=listpostings#a19.407576

  De farhågor jag uttryckte då (5.3) ”powerful digital restriction technologies (to force people to be good, like supervising file sharers and consider everyone a potential criminal”
  håller nu på att besannas genom IPRED, HADOPI, FRA osv.

  Det enda möjliga alternativet för att möjliggöra framtiden är att bejaka hög moralisk standard, bejaka öppenhet (som dagens sociala nätverk o bloggar) och transparens. Ett övervakningssamhälle däremot sänker den moraliska nivån och bejakar varken öppenhet eller transparens.

 12. Piratpartiet är inte nyliberalt. Inte heller är det kommunistikst eller anarkistiskt (andra populära påståenden). Däremot kan individuella pirater vara nyliberala, eller kommunistiska, eller anarkistiska.

  I PP har människor från vitt olika politiska bakgrunder lagt sina skillnader åt sidan för att samlas kring en gemensam plattform om medborgarrätt och moderniserad upphovsrätt och patent.

  Bara för att PP’s ideologi överensstämmer med vissa utvalda delar av Hayek och Friedman, så betyder inte det att PP ställer sig bakom deras samlade verk. Du kan säkert hitta kommunistiska texter som också funkar, vilket inte betyder att PP är kommunistiskt heller.

  Angående andelen kvinnor i PP så är Calandrella en röst bland många, och hans blogg speglar inte någon officiell partilinje. Även om jag i princip håller med om hans åsikt att kön inte spelar roll, kan jag ändå se poängen med att arbeta för att få in fler kvinnor i partiet. I vilket fall finns finns inom PP en levande och öppen debatt om dessa frågor. Kan ju i sammanhanget vara värt att notera att 8 av PPs kandidater i EU-valet är kvinnor.

 13. Svar till Roland Orre:

  Tack för kommentar. Det var ju respektfyllt att du läste runt lite, så vet du vad jag står för – jag har försökt sätta mig in i frågan och bilda mig en uppfattning.

  Tyvärr tror jag inte att några som i en så pass grundläggande fråga som fildelning är för PP, och där hänvisar till Hayeks synsätt om ”immateriell” egendom är ett socialliberalt parti – långt därifrån. Både Hayek och Friedman var rabiata motståndare till den keynesianska välfärdsstaten och skattefinansierad välfärd.

  Nu har jag inte läst något avhandlingsavsnitt av dig ännu – det får vänta tills jag får mer tid – men jag har noga läst igenom din svarskommentar och kan säga att jag sympatiserar med dig när det gäller öppen källkod – det är en fantastisk resurs.

  Jag tycker, som du ser, när det gäller kulturutövare att man skall skapa samma typ av system som på biblioteken – där man har biblioteksersätting för att gottgöra upphovsmännen. Hur det skall gå till är en teknisk fråga som jag hoppas man kan finna en bra och rättvis lösning på.

  Tack för ditt vänliga svar.

  Jag skall också ta del av avhandslingsavsnittet vid tillfälle.

  Läste artikeln från CS – den var bra och jag sympatiserar med innehållet.

 14. Jag köper inte att det skulle vara möjligt att avgöra huruvida PP är socialliberalt eller nyliberalt med mindre än att partiet skaffar sig en ekonomisk politik. Just nu är PP liberalt vad avser personliga friheter och upphovsrätt. Dra inte för stora växlar av det.

 15. Svar till Sammy Noordström:

  Nu var det ju så här att jag utgick från ett citat – från Politikerbloggen av vad Christian Engström påstås ha sagt – och det har jag också redovisat med länk i bloggposten (jag har ännu inte sett någon officiell dementi på det, liksom jag inte heller har sett att Piratpartiet gjort något avståndstagande från vad Engström skrivit om Hayek och Friedman som ”Guldpirater” ej heller från deras ”grundläggande resonemang” om skillnaden mellan materiell och immateriellt egendomsrätt – Christian Engström är ingen ”medlem” vilken som helst utan partiets förstanamn som kandidat i EU-valet).

  Citatet löd som följer:

  Det innebär i praktiken att Engström röstar ja till legalisering av prostitution och vissa former av narkotika — om de frågorna tas upp under den kommande mandatperioden. Engström säger till Brunchrapportens programledare Henrik Torehammar:
  Ja, då trycker vi på den knappen. Men jag vet faktiskt inte var de grupperna står i de frågorna, eller om de kommer bli aktuella på EU-nivå under mandatperioden.”

  Och det var ju också det som gjorde att Åsa Westlund skrev följande i sin bloggpost (som jag citerar i inlägget) :

  Christian Engström vet visserligen inte vad de grupper han vill vara med i i Europaparlamentet står för men han är inte beredd att på stående fot ta avstånd från ‘legalisering av prostitution eller legalisering av vissa former av narkotika’.

  En sak som jag däremot inte visste var att bloggaren och piratpartisympatisören/medlemmen Calandrella bara är 13 år gammal – och då kommer naturligtvis hennes uttalande i ett annat ljus. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Dock har jag även läst ett inlägg av Klara som bekräftar lite av det som Intensifier tog upp.

  En annan sak som jag vänder mig emot i din kommentar är att du påstår att ”Vi är nämligen de enda som verkligen driver våra frågor”. Det håller jag definitivt inte med om. Vänsterpartiet har drivit dessa frågot hårt – med duktiga och drivande eu-parlamentariker bl a – skillnaden är bara att de inte gör så stor affär av sitt arbete. Det finns också en stor utomparlamentarisk eu-kritisk rörelsen som funnits och drivit hela eu-frågan, inklusive dessa i många, många år. Och så är det antiglobaliseringsrörelsen som drivit frågorna över hela världen. Jag tycker det är nedlåtande och nonchalant att inte uppmärksamma det. Det finns ett träget arbete med opposition mot både Lissabonfördraget, och alla akronymlagarna. Skillnaden är bara att sedan början av 2000-talet så har dessa blivit svårt sargade, inte minst för all infiltration som skett av våldsamma krafter varje gång en demonstration anordnas, vilket även drabbar fredligt demonstrerande. Man kan ju inte se dessa frågor isolerade – det handlar lika mycket om social och ekonomisk rättvisa parallellt med kampen för demokratin och mänskliga fri- och rättigheter i ett digitaliserat samhälle.

  Vill därför passa på att också slå ett slag för Amnestys sedan 2006 pågående kampanj för internetfriheten på sajten irrepressible.info/pledge/ – Gå gärna in där och skriv på namnlistan – namninsamling pågår kontinuerligt – det har jag fått besked på då jag tillskrivit dem eftersom det var någon som sa att den var inaktuell men det stämmer alltså inte.

  Så länge jag inte sett något officiellt avståndstagande från det ultraliberala synsättet som Hayek och Friedman är representanter för så utgår jag ifrån att det tillhör väsentliga ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för Piratpartiets ställningstagande i fildelningsfrågan. Christian Engström är inte en ”medlem” vilken som helst utan förstanamnet på Piratpartiets lista till EU-valet, som uttalar sig för partiets räkning i media – tv, radio osv.

  Och då skall man hålla i minnet att Hayek och Friedman var rabiata motståndare till den Keynes, välfärdsstaten och all form av skattefinansierad välfärd som ansåg att Pinochets Chile var ett ekonomiskt ”mirakel” – se bloggposten Piratpartiets ideologi – får inte ifrågasättas?

  När det gäller min ”beröringsskräck” för dessa två så kan du finna orsaken till den ifall du läser t ex länkarna i den bloggposten eller varför inte dessa två artiklar:

  Friedrich von Hayek, Leader and Master of Liberalism” och

  Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom

 16. Svar till Sidvind:

  Nej, det är precis det jag säger. Det är otydligt.Och det förstärker intrycket av populism enligt min mening. Man talar inte om vilken partigrupp man ämnar sitta i – och ursäktar det med att det beror på vilken som tar in partiet – men det är ju inte ett tillräckligt besked till väljarna. Man kan mycket väl tala om vilken partigrupp man vill sitta i. Det tycker jag att man skulle gjort för länge sen.

  Sen ursäkten med de här citaten – att det inte alls betyder att partiet är nyliberalt. Varför hänvisar man då till dessa – då kan man ju lika gärna ta bort det.

  Men den här diskussionen har ju du och jag haft redan i förra bloggpostning om piratpartiets ideologi – så jag hänvisar till vad jag svarade dig där.

 17. Svar till Leeson:

  Då förstår inte jag varför man hänvisar i sina ‘grundläggande resonemang’, till så högerliberala tänkare som Friedman och Hayek i en så här central fråga. Det säger nämligen också något om människosyn, kultursyn och synen på konst m m. Dessa två ultraliberaler tar även kraftigt avstånd från all skattefinansierad välfärd och är motståndare till all statlig inblandning i ekonomin.
  De eftersträvade mycket tydligt en Nattväktarstat, som i sin förverkligade form visade sig bli en militärdiktatur.

  Christian Engström är heller inte en ”medlem” vilken som helst utan förstanamn på partiets lista i EU-valet, uttalar sig i TV, radio om partipolitiska ställningstaganden. Så det spelar ju stor roll vad han ger uttryck för och uttalar. Att säga att det inte har med partiets hållning att göra är helt enkelt inte seriöst.

  När det gäller partisten Calandrella så måste jag ju be att få säga att jag just – genom att gå in och kolla – fått veta att hon bara är en tonåring – och det visste inte jag – därför tycker jag att hennes uttalande kommer i delvis annan dager. På hennes blogg står att hon bara är 13 år – det borde jag ha känt till, så det ber jag om ursäkt för. Kunde aldrig tro att en så ung människa kunde artikulera sig så väl för sin ålder.

  Dock finns det ju även citat vad Christian Engström uttalat på Politikerbloggen som ger anledning att fundera.

 18. Svar till Tor:

  Nu blev det lite rörigt här med svaren – jag tror jag delvis la in svar som skulle vara till dig i svaret till Sammy Noordström:

  Men det var i alla fall ungefär det här jag ville svara dig:

  Så länge jag inte sett något officiellt avståndstagande från det ultraliberala synsättet som Hayek och Friedman är representanter för så utgår jag ifrån att det tillhör väsentliga ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för Piratpartiets ställningstagande i fildelningsfrågan. Christian Engström är inte en “medlem” vilken som helst utan förstanamnet på Piratpartiets lista till EU-valet, som uttalar sig för partiets räkning i media – tv, radio osv. Så vad han skriver och uttalar är ju inte något som man kan bortse ifrån. Dessutom tycker jag inte att det rör sig om några ”allmänna resonemang som nästan vem som heslt skulle kunna hålla med om” utan just specifika nyliberala idéer av krassaste slag. Och jag har tydligt redovisat med citat vad jag menar, både i denna och nedanstående bloggpost – så det är bara att gå in och läsa en gång till ifall du missat något.

  Och då skall man även hålla i minnet att Hayek och Friedman var rabiata motståndare till Keynes, välfärdsstaten och all form av skattefinansierad välfärd och ansåg t ex att Pinochets Chile var ett ekonomiskt “mirakel” – se bloggposten Piratpartiets ideologi – får inte ifrågasättas?

  När det gäller min “beröringsskräck” för dessa två så kan du finna orsaken till den ifall du läser t ex länkarna i den bloggposten eller varför inte dessa två artiklar:

  Friedrich von Hayek, Leader and Master of Liberalism” och

  Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom

  Den nattväktarstat som dessa två så hett eftertraktade visade sig i förverkligad form bli en militärdiktatur.

 19. Så länge jag inte sett något officiellt avståndstagande från det ultraliberala synsättet som Hayek och Friedman är representanter för så utgår jag ifrån att det tillhör väsentliga ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för Piratpartiets ställningstagande i fildelningsfrågan.

  Det är bara att gå in på piratpartiets hemsida för att få ett officiellt avståndstagande från en bred nyliberal politik eftersom piratpartiet endast tar ställning till frågor inom dess fokusområden. Jag tror att både Karl Sigfrid och Camilla Lindberg utnämnts till hederspirater för att de vågat gå emot sina partier och rösta enligt (pp):s linje. Betyder det att piratpartiet är folkpartiskt eller moderat? Nej, självklart inte. Vem som stödjer politiken är irrelevant. Det som är viktigt är politikens innehåll. På samma sätt är det naturligtvis också med Friedman och Hayek. Om referenser till dem inte imponerar på dig, så varför inte bara lämnat det vid det. Hade det inte varit för att din oro framstår som ärlig, hade jag nästan trott att det var ett medvetet försök till guilt-by-association.

  Om piratpartiet talade om vilken grupp de skulle sätta sig i skulle de dels förlora förhandlingsutrymme och dels skulle det splittra väljarkåren något. Dessutom så är det ju ännu inte säkert vilka grupper de är välkomna i, så det går inte att ge några garantier före valet. De här invändningar om gruppen och om att piratpartiet inte tar ställning i många frågor, de tycker jag till skillnad från det i ovanstående stycke är helt befogade. Det är någonting som man som väljare helt enkelt får ta ställning till och det är bara bra att det lyfts fram så att folk kan göra ett aktivt val.

  ”Sen ursäkten med de här citaten – att det inte alls betyder att partiet är nyliberalt. Varför hänvisar man då till dessa – då kan man ju lika gärna ta bort det.”

  Jag skulle gissa för att nobelpristagare och auktoriteter imponerar på vissa. Om sedan andra tycker illa om dessa nobelpristagare så är det väl bara att bortse från de referenserna. Jag har mycket svårt att se att det skulle säga något speciellt om piratpartiet. Olika referenser går hem hos olika människor, det är inte mer komplicerat än så.

 20. Svar till signaturen ‘Tor’:

  Från min politiska synpunkt sett så går social och ekonomisk rättvisa hand i hand med demokratin och medborgerliga/mänskliga fri- och rättigheter. Det här handlar helt enkelt om politiska motsättningar och skiljelinjen går mellan höger och vänster. Jag anser inte att man trovärdigt kan försvara mänskliga fri- och rättigheter utan att också ta aktiv ställning i fördelningsfrågorna. Det är min ideologi.

  När det gäller otydligheten – beträffande partigrupp och alla frågor som man ”inte tar ställning till” (fast jag tycker ju att det i sig just är ett ställningstagande, dessutom helt i linje med Hayeks och Friedmans ideologi – för tar man inte ställning i fördelningsfrågorna så följer man ju helt enkelt deras ideologi till punkt och pricka – då den förordar en fullkomligt ‘fri’ (dock ofta i praktiken monopoliserad eller oligopoliserad) marknad utan statlig inblandning what so ever.

  När det gäller att bli imponerad – så känner jag snarare avsmak – för såna herrar och deras idéer som tyvärr alltför många fått lida under.

  Och då vill jag gärna förtydliga att jag inte är marxist – se gärna då bloggposten – ”Tomtar och troll spökar runt på hjärnkontoren”

  När det gäller politikens innehåll i praktiken så tenderar det nämligen att styras av ideologin som man bekänner sig till.

  Det är därför trossatserna och de ideologiska utgångspunkterna är så viktiga.

 21. Svar till ”Svempa”:

  Nu var det ju så att det inte riktigt stämde – det som du skriver – istället är det ju tvärtom – se http://www.dn.se/nyheter/politik/unga-valjare-kan-ge-piratpartiet-eu-mandat-1.855936

 22. Jag tycker du bygger upp halmgubbar genom att försöka trycka in specifika argument relaterade till immaterialrätt i en höger-vänster skala.

  Ekonomisk frihet och konkurrens behöver till exempel inte vara inkompatibel med kollektivt/skattefinansierad välfärd och stark fördelningspolitik; de är två helt olika aspekter, det ena i produktionsledet det andra i finansieringsledet. Målet är att maximera produktionen av subjektiv välfärd inom ekonomin, hur köpekapaciteten fördelas är sedan en separat fråga som mycket väl kan innefatta en omfördelningspolitik (och själv tror jag inte att det är en slump att 1929 krashen liksom den nuvarande föregicks med historiens högsta inkomstklyftor; jag misstänker att de fria marknadsmekanismerna helt enkelt fungerar väldigt dåligt när koncentrationen av köpkraft blir för begränsad till för få). En Rand anhängare skulle naturligtvis rabiat motsätta sig en sådan ståndpunkt, liksom många andra på högersidan, men man kan väl säga att det ibland saknas perspektiv.

  Sen kan man väl säga att det finns rimliga anledningar att ifrågasätta delar av Keynes teorier, såsom statens roll i att styra efterfrågan, och värdet av att gräva ner och upp pengar för att skapa sysselsättning; det innebär inte att allt han sagt är invaliderat, eller heller inkompatibelt med ett marknadsliberalt perspektiv.

  Att Christian Engström sedan inriktar sig på just ett antal ‘högerikoner’ för understödjande citat tror jag mer beror på dels att han verkar komma från ett sådant ideologiskt håll, och att högern är de som främst behöver övertygas att det är fel att se immaterialrätterna som ‘äganderätter’. Vänstersidan (s undantaget) har ju ofta i sig ett förhållningssätt som är rimligt i dessa frågorna så de behöver ju inte övertygas med ytterligare argument.

  Men allt det är ju egentligen inte så intressant för det här valet; oavsett om Christian kommer från höger eller vänster, nyliberal eller kommunist: PP kommer att ansluta sig till den grupp där de får mest utdelning för sina centrala frågor. Det innebär att smygnyliberalist eller inte så är eventuella fördelninsgpolitiska och andra frågor förhandlingsbara, så det är helt upp till vänstern (eller, tja, snarare (s) om de vill ha stöd i sina frågor i utbyte mot stöd åt pp i dess frågor).

 23. Alla pp:s medlemmar har kommit fram till vår gemensamma plattform från olika håll. Christian är gammal folkpartist, så jag ser det inte som underligt att han använder resonemang från den liberala sidan. Själv har jag alltid hållit på miljöpartiet, och skulle nog inte använda samma tänkare för att uttrycka samma grundläggande åsikter.

  “Dock finns det ju även citat vad Christian Engström uttalat på Politikerbloggen som ger anledning att fundera.”

  Piratpartiet har klart och tydligt sagt att de är beredda att kompromissa alla andra frågor för att få igenom sina egna frågor. Det specifika citatet från Politikerbloggen, vilket även klargjorts flera gånger även från officiellt håll, är inget ställningstagande för knark och prostitution. Piratpartiet har helt enkelt ingen speciell åsikt i denna fråga utan är beredd att köpslå den för våra frågor.

  Nu kan jag hålla med om att Christian kunde ha svarat hårdare om att frågan rörde sig om ett hypotetiskt och dessutom högst osannolikt scenario. (Finns det någon som tror att den gröna eller liberala gruppen på riktigt skulle 1: vilja bestämma medlemsländers lagstiftning om knark och prostituion från EU och 2: vilja tvinga alla medlemsländer att legalisera?) Dessutom kunde han ha påpekat at prostitution ÄR lagligt i Sverige, det är sexköp som är olagligt. Men sagt är sagt, och pp:s kritiker var inte sena med att basunera ut att vi bara vill legalisera knark och prostitution.

  “Jag anser inte att man trovärdigt kan försvara mänskliga fri- och rättigheter utan att också ta aktiv ställning i fördelningsfrågorna. Det är min ideologi.”

  Själv ser jag det som det allra mest grundläggande att man skall vara fri från att någon aktivt kränker en. Detta kan man ta ställning om oavsett hur man sen ställer sig i fördelningsfrågan. Eftersom fördelningsfrågan bygger på att vissa aktivt arbetar för att andra skall få det bättre så ligger det enligt mig på en annan nivå.

  Förresten så är Calandrella kille 😉 Inte att det är särskilt viktigt, men visar bara ytterligare att i alla fall på nätet spelar inte kön roll. Själv är jag av kvinnligt kön ifall det är överhuvudtaget intressant.

 24. @komigenuva

  Kom igen nu va (pun intended), menar du verkligen att om man råkar hålla med en person i en särskild fråga, så är man automatiskt en sympatisör med denne person i alla ställningstaganden? Det motbevisar jag enkelt genom att påpeka de uppenbart skilda åsikter vi har trots den gemensamma grundsynen i traditionella höger- och vänsterfrågor.

  Och nej, det finns ingen anledning för Christian Engström att ens bemöta dina anklagelser. Med det försöker du ju bara skjuta över bevisbördan för dina anklagelser på Christian. Du behöver istället styrka dina påståenden. Vad du refererar till visar som sagt inte mer än att Christian är överens med en ultraliberal person i ett väldigt specifikt ställningstagande som egentligen inte har något med ultraliberalism att göra. Frågan kunde lika gärna gällt huruvida jorden är platt eller inte.

 25. Svar till Olof:

  ”Att Christian Engström sedan inriktar sig på just ett antal ‘högerikoner’ för understödjande citat tror jag mer beror på dels att han verkar komma från ett sådant ideologiskt håll,”

  Ja, och då vidhåller han ju tydligen en hel del från det ”hållet” och det är han ju inte ensam om i piratpartiet – inte efter vad jag lyckats inhämta då jag följt debatten.

  Jag tycker bara det är så patetiskt att inte stå för det.

  Jag tycker det verkar som det är frågan om partitaktik att inte tydligt säga var man står – då lämnar man väljarna i sticket. Och när det gäller så unga väljare
  som det här är frågan om, tycker jag att det är oansvarigt.

  Det finns knappast några högerväljare som kommer att rösta på Piratpartiet – väljarna tas från Vänstern och Miljöpartiet – så resultatet blir tyvärr att en redan sargad vänster dräneras på ännu högre röstetal, vilket inte bådar gott vare sig för ungdomar eller andra utsatta grupper.
  Högervridningen accentueras än mer. Det är mitt tips. Finanskrisen kommer att fortsätta att fördjupas och arbetslösheten öka än mer – det kommer att bli en kraftig social oro. Och stora svårigheter för de allra flesta ungdomar.

 26. Jag skulle gärna bara vilja fråga en sak:

  Är det han eller jag som kandiderar till Europaparlamentet? Svar: Han. Det finns något som heter att kunna klargöra för potentiella väljare var man står, klart och tydligt i en sån situation. Sen om du anser att denne ledare står över sånt ansvar, det är ju ditt problem. Jag anser att för att bedömas seriöst måste man ta det ansvaret.
  Faktum kvarstår: Partiets ställningstagande i många oerhört avgörande frågor – såsom t ex vilken partigrupp man helst vill sitta i samt såsom alla sakfrågor utöver ett starkt begränsat antal – det är sammanfattningsvis otydligt och ger inte mycket till besked till potentiella väljare.

  Detta tycker jag, som jag redan sagt, förstärker intrycket av populism. Det gäller trots allt ett nytt parti om vilket väljarna inte vet mycket och därför har ännu mindre att gå på än om det gällde en etablerad partibildning.

 27. Till sign. Leeson:

  Frågan är då bara från vilken utgångspunkt det är man ”kompromissar” utifrån. Det står ju verkligen inte riktigt klart i det här fallet.

  Faktumet som du pekar på här ”Piratpartiet har helt enkelt ingen speciell åsikt i denna fråga utan är beredd att köpslå den för
  våra frågor.” Om det nu verkligen är så att inte har någon speciell åsikt i denna fråga hur skall man då kunna köpslå med den?

  Att det skulle vara något ”högst osannolikt” scenario – det håller jag ju inte med om. I Tyskland är prostitutionen redan legaliserad
  vilket även smittat av sig på den svenska debatten. En opinion håller på att växa fram as we speak om både detta och andra
  förslag som hittills varit väsensfrämmande i Sverige. Och med EU:s allt mer förlängda lagens armar så är det inte otroligt att
  sociala frågor även kommer att dyka upp på agendan – kanske rentav som en diskussion om den ”fria rörligheten” och den
  heliga ”inre marknaden” – vem vet? Ingenting förvånar mig när det gäller EU.

  När det gäller ditt synsätt på ‘kränkningar’ så håller jag ju naturligtvis inte med dig. De som blir utsatta för social och ekonomisk orättvisa
  håller nog inte heller med dig – utan upplever nog dagligen att den ekonomiska och sociala utsattheten är själva grunden till varför någon
  ”aktivt kränker” dem.

 28. Nu är det bara du som säger emot dig själv igen. Ena stunden är du bombsäker på att Christian Engström och Piratpartiet har en ultraliberalistisk ideologi, i nästa andetag pratar du om hur otydliga ställningstaganden både han och partiet gör. Hur ska du ha det egentligen?

  När det gäller vad du kallar för otydliga ställningstaganden så beror det på att man har en medveten strategi att inte ta ställning. Det är något man är väldigt öppen och tydlig med, har du verkligen missat det?

  I samma ögonblick som man tar ställning mister man nämligen sin förhandlingsposition. Troligtvis skulle det även innebära en intern splittring av partiet eftersom själva anledningen till att vi blivit så många som gått ihop i ett parti trots sina skilda grundvärderingar i klassisk höger- och vänsterpolitik är just för att man valt att inte ta ställning i de frågorna. Det handlar om att man sett varandra i ögonen och konstaterat att det är viktigare saker som står på spel. Kan vi inte först säkra grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter blir all annan politik irrelevant.

  Håller du inte med om ovanstående så är Piratpartiet uppenbarligen inte ditt parti, oavsett om man tar ställning i andra frågor eller inte. Alla partier har sina hjärtefrågor och när allt kommer omkring är det vad som egentligen betyder något. Rösta med hjärtat, jag är glad så länge du inte röstar på något odemokratiskt parti.

 29. Och slår man på Falkvinge på Wikipedia får man veta att han har en bakgrund i MUF. Svårt att tro att PP inte har sina sympatier på högerkanten alltså.

  Nu tycker jag också att den här frågan om nätet och upphovsrätten är viktig, men det finns många fler frågor som också är mycket viktiga.
  Vill ungdomar ha egna bostäder, vill de ha daghem när deras barn kommer? Vill de ha bra skolor till sina barn framöver? Vill de ha JOBB? Eller vill de bara sitta vid datorn och ladda ner gratis musik och film?

 30. Kerstin: det var intressant att få veta detta om Falkvinge, men varför man går med i ett visst ungdomsförbund kan ha många olika orsaker. Som jag nämde för Nemokrati härovan har jag i varje ”partitest” inför valen har jag alltid fått helt jämna värden för hela skalan partier, så någon ”hint” om vad man skall rösta på har man inte fått… Jag har själv startat en gång som medlem i CUF men det var pga att de var emot kärnkraft och sånt på 70-talet och sen kände jag flera som var med där. Under åren har jag röstat med flera olika partier, vänstern, folkpartiet, centerpartiet och på senare tid miljöpartiet och piratpartiet.
  Jag har förstått så att piratpartiet är ett socioliberalt part och kommer att stöjda vänstern ibland, de gröna ibland och liberalerna ibland. Om de verkligen gör det, det återstår förstås att se.

  Om de andra frågorna du tyckte är viktiga: skolor, jobb osv så är det frågor som alltid är aktuella men som jag ser det måste dessa frågor tyvärr ligga i bakgrunden nu, när det gäller så viktiga frågor som hela vår framtid. Internet är den infrastruktur som vi bygger vår framtid på.
  Om vi kan garantera att infrastrukturen är fri och neutral för framtiden, och ses som en mänsklig rättighet, då kan vi också bygga oss en framtid.
  Jag anser att eran för de stora gigantiska företagen som de inom musik och filmindustrin (som nu stiftar våra lagar…) och stora monopolföretag som Microsoft (programvara) och Monsanto (grödor) går mot sitt slut.
  Framtiden ligger i ett fritt och neutralt internet, jobben garanteras av en återgång till mer kundanpassade produkter och patentfrihet, som får småföretag att blomstra, där kommer det att finnas jobb, och tack vare internet så kan småföretag i Säffle eller Korpilombo serva hela världen med just sina specialiserade produkter.
  Nästan all masstillverkning finns nu i Kina men om några år kommer folk att ropa efter kundanpassade produkter. Jobben garanteras genom att småindustrierna fås att blomstra där internet är den globala förenande länken. Våra sociala nätverk och vårt fria ord på nätet är oerhört viktiga, och ingen skall genom eget godtycke få inskränka på andras frihet. Om musikindustrin nu skulle lyckas med att blockera TPB, då har de slagit i första spiken i kistan som begraver internet, våra mänskliga rättigheter och vår framtid. Därmet betraktar jag musikindustrin som samhällsfarlig.
  Denna gång röstar jag piratpartiet, just för dessa frågor, men om de inte sköter sig (dvs hamnar som påhängare av den liberala gruppen) då var det sista gången. De gröna tycker jag i så fall är en bra kompromiss, om de ”måste” sitta någonstans.

 31. Jag tycker att det är svårt att särskilja så – för jag anser att demokratin är enormt beroende av samhällsutvecklingen i övrigt.

  Med den djupa finanskris som nu råder kan man inte bara stirra sig blind på ett par frågor.

  Människor och samhället måste räddas från massarbetslöshet och ekonomisk ruin vilket annars kan förvärra odemokratiska tendenser på ett mer graverande sätt och på mycket kortare tid än vi kan ana kan situationen förvärras om ingenting görs. Situationen i forna östblocket är inte minst problematisk och kommer att påverka oss.

  Med det EU som nu är kan det snabbt även leda till allvarlig korruption och även kriminell maffia kan nästla sig in i maktens boningar.

  Därför anser jag det som den absolut viktigaste EU-frågan att Lissabonfördraget stoppas – dels för att det är akut att de nationella parlamenten återtar den politiska makten då de är demokratiskt valda (till skillnad från det odemokratiska EU), dels för att stoppa pågående militarisering och ge nationalstaterna en möjlighet att välja vilka krig de vill dra ut i.

  Och där tror jag behövs en stark utomparlamentarisk rörelse också för att sätta tryck på kraven.

  Ett sätt kan evt också vara att jobba för en folkomröstning inom EU om Lissabonfördraget – att kräva att medborgarna får göra sin röst hörd. Det enda landet som tillåtits en sådan är ju Irland. Det är ju skandalöst.

 32. Till Sammy Nordström:
  Jag tycker ni ska sluta mörka att ni är ett renodlat nyliberalt parti.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s