Tvångsförflyttningar, hård segregering och passiv arbetsmarknadspolitik

Inte nog med att högerns s k förhandlare, handelsmarknadsminister Ulf Dinkenspiel gjorde så att Sverige fick sällsynt dåliga villkor för sitt EU-medlemskap – vilket ledde till en utförsäljning av hela landet – inga undantag krävdes öht, inte heller begränsningar krävdes för köp av mark och fastigheter – inte ens jordbruks- och skogsfastigheter, och valutarestriktionerna hade ju redan eftergiftigt avskaffats av Feldt för fri passage till skatteparadisen. De flesta andra länder förhandlade sig till bättre villkor. Sverige däremot sålde ut sig totalt. Nu fortsätter dessutom den totalitärt anstrukna globaliseringsanpassningen till absurda och människofientliga neoliberala marknadsprinciper. Om inga jobb finns på hemorten, så ska människor som villkor för a-kassa flyttas som spelpjäser till jobben oavsett vilka sociala och mänskliga tragedier det innebär. Enligt de neoliberala doktriner, som inte fungerar utan istället kraschar världsekonomin gång efter annan, just för att marknadsreligionen som predikas är fundamentalistisk och, likt luftslott, saknar verklighetsförankring.

Inte nog med att man i Stockholmsområdet segregerat vården med sin nyliberala politik så till den milda grad, att människor i utsatta områden bokstavligen måste frukta för sina liv, pga att de får sämre vård ju sjukare de är – med det nya systemet. Nu skall människor utsättas för hot om att mista varje försörjningsmöjlighet också och hotet lyder – Stick härifrån, annars sliter vi brödfödan ur munnen på dig. Det kallas tvångsflyttning, segregering av både bostads- och arbetsmarknad (samt även vård, skola, omsorg), vilket i sin tur leder till en gettoisering som blir en grogrund för både maktlöshet och ett allt desperatare och mer utbrett våld, ökad kriminalitet, missbruk, kvinnomisshandel, fattigdom etc.

Alliansen som pratar så mycket om familjens betydelse i samhället borde verkligen värna om att försöka hålla ihop den. Tror Littorin att hans förslag att tvinga folk att flytta som villkor för a-kassa går ihop med ett värnande om familjen – naturligtvis vet han om att det inte går ihop.  I synnerhet när det inte heller byggs eller renoveras bostäder,  i jobbtäta och därmed attraktiva områden, eller ska vi kanske börja kalla det zoner. Vilka är det som blir lidande? Jo, de mänskliga relationerna naturligtvis – sociala nätverk slås sönder, familjerna slås sönder, och alienationen ökar vilket leder till allsköns negativa konsekvenser, i synnerhet för kvinnor. Vad blir nästa steg – att människor skall tvingas flytta inom hela Europa som sökfält, ja, sådana förslag är väl redan på gång, deportationsliknande metoder. Så flyttar vi alla fattiga och icke-önskvärda till så att säga saltgruvornas tröstlösa distrikt. Och mer eller mindre internerar dem där? I gettoiserade former. Allt i den oheliga marknadens heliga namn.

Att skapa incitament för de som är intresserade och vill öka sin rörlighet på arbetsmarknaden är en mycket bättre väg att gå, via t ex ökade möjligheter till kvalificerad arbetsmarknadsutbildning. Men sånt intresserar inte riktigt de här auktoritetstroende politikerna, eller hur? Det är bara att titta på skolpolitiken – den är av samma slag. Med tvång skall man piska fram de resultat man vill ha – inte med ökad lärartäthet, renoverade skolor, bättre skolmat, mer resurspersonal, mindre klasser – dvs de enda medel som skulle kunna leda till att man verkligen fick förbättrade resultat i skolorna. Vilket visar att Alliansen överhuvudtaget inte är intresserad av att lösa några problem.

På samma sätt är det således inom arbetsmarknadspolitiken – hade man velat lösa något där hade man satsat på en aktiv arbetsmarknadspolitik, men det gör man inte utan sysslar istället med metoder som får oss att backa allt längre bakåt i historien för att slutligen hamna där tvångsupprepningen hämtats från – det totalitära, auktoritära och samtidigt spiritistiskt troende 30-talet, innan kriget bryter ut, som en sista auktoritär och marknadsreligiös åtgärd för att få fart på sysselsättningen. Men om vi nu ändå skall tvångsupprepa detta fasans årtionde – vilket inte minst det s k Stockholmsprogrammet är ytterligare ett orwellskt bevis för att man gör – så är det dags att nu ta upp den keynesianska tråden i svensk historia därifrån och satsa på offentliga arbeten i mängd.

För att renovera och klimatomställa grundskolor och miljonprogrammet, för att öka lärartäthet i skolsystemet hela vägen från grundskola upp till högskola och universitet samt för att satsa mer på forskning och utveckling och då inte bara inom klimatområdet utan inom humaniora – det behövs tydligen, för kunskapen om den totalitära historien har uppenbarligen fallit i glömska för att inte säga total minnesförlust.

Läs: GP – ”Littorin vill straffa arbetslösa”, DN – ”Borg spår massarbetlöshet”,    AB1,    DN – ”Så slår nya A-kassan mot kulturarbetarna”,   DN2,   AB2,   AB3,   DN3,   DN4,

Läs bloggarna! – Solidariskt Sverige: ”Vilka jobb på annan ort? – Disciplin och straff arbetslinjen från alliansen”,  Svensson – ”Vill du inte lämna din familj? Då ska du straffas”,   Alliansfritt Sverige – ”Standardlösningen: Hårdare tag”, Roger Jönsson –  ”Sven Otto Littorin och alliansen måste uppmuntra de arbetslösa”,     Kulturbloggen,  Oscar Fredriksson (c),    Norah4you Weblog,  Per pladdrar på,   Badlands hyena,  Peter Andersson – med rätt att tycka,  

Om diktaturens Stockholmsprogram: Mark Klamberg – Stockholmsprogrammet, HAX – ”Låt det inte ske i tysthet!”, SVD  – ”Ipredator flygfärdig till helgen”, Yelahnet – ”Stockholmsprogrammet är här”, Expressen,  The Guardian – , Kulturbloggen,   DN,

Se tidigare twitter om Stockholmsprogrammet : ”COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN- PARLIAMENT AND THE COUNCIL”,  AB – Mats Engström – ”En tydlig slagsida åt det repressiva hållet”,  Mer Orwell från EU – Läs Folke Schimanskis nyhetsbrev

Läs också Dan Josefsson.net – Ridå för Thatcher i England (men inte i Sverige)

Läs också Counterpunch – Greg Grandin: ”Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom”

Även: Mariann H. Marchand: ”Neo-liberal Disciplining, Violence and Transnational Organizing: The struggle for womens’ rights in Ciudad Juárez”, Denise A. Segura and Patricia Zavella: ”Women and Migration in the U.S. – Mexico Borderlands”, Wikipedia: ”Female Homicides in Ciudad Juarez”

Se även tidigare bloggpost: Det ockulta högerspöket går igen

Annonser

14 responses to “Tvångsförflyttningar, hård segregering och passiv arbetsmarknadspolitik

 1. ””Om inga jobb finns på hemorten, så ska människor som villkor för a-kassa flyttas som spelpjäser till jobben..””
  Precis. Men det är inte något neoliberalt tänkande. Utan det är en del av den socialdemokratiska svenska modellen och det var en realitet redan innan neoliberalismens genombrott (som kan sägas ha varit 1976 när Milton Friedman fick Nobelpriset).
  Syftet med att arbetarna ska flytta till jobben är givetvis det faktum att det påskyndar strukturomvandlingen och leder till att det företag som har råd att betala får arbetskraft vilket är bättre samhällsekonomi än att folk går arbetslösa på orter där det är ont om jobb samtidigt som arbetskraftbrist håller nere produktionen för de företag som har efterfrågan på sina varor och tjänster.
  Det är Socialdemokrati dumbom

 2. Du tror inte jag känner till det då eller? Sen tycker jag du kan hålla en bättre ton. Flyttvågorna och, rivningsvågorna i innerstäderna samt byggandet av miljonprogrammen på 60-talet känner vi alla till. Betongpolitik har moderater och socialdemokrater gemensamt i många stycken – och det är väl jag den första att kritisera. Vi flytt int – fanns det dock de som sa redan då. Ändå har centraliseringen sedan dess bara fortsatt, tillkommit har globaliseringen som trend, delar av vilken även socialdemokrater bejakat men se vart den leder – till krasch efter krasch. Det verkar som du tror att jag förhåller mig okritisk till socialdemokratin. Då får du nog läsa min blogg lite noggrannare.

 3. Jag får väl göra det.
  Jag kommer ihåg ”vi flytt int”. Det var väl Åsa-Nisse marxisterna i Centern som myntade det men slagordet fick även gehör inom socialdemokratin.
  Men den Socialdemokratiska politik som gick ut på att stödja strukturomvandlingen var ju ganska så framgångsrik i många avseende.
  Tänk så rikt Sverige var i skiftet mellan 1960 och 1970 talet.

  Globaliseringen har ju lett till att många fått det bättre. Andelen fattiga i världen ska ju vara färre i dag än för 30 år sedan.
  Den främsta orsaken till globaliseringen är den tekniska utveckling som gör att information kan spridas allt snabbare över världen. Det är en utveckling som antagligen inte går att avbryta och det är antagligen inte heller önskvärt att göra det.
  Att även Socialdemokraterna bejakar en sådan utveckling är ju helt naturligt.
  Det som behövs är antagligen mer av globaliseringen. Det kan tex ske genom att rika länder river tullmurar gentemot fattiga länder.
  Det finns egentligen ingen anledning till marknader, kultur eller andra nyttigheter ska vara nationella. Nationer och nationalism är mest till besvär och ofta orsak till främlingsfientlighet och krig.
  För 10 år sedan och även senare så fanns det en del inom vänstern som titulerade sig själva som ”globaliseringsmotståndare”. I dag känns en sådan term ungefär lika relevant som eldare på elloket. Globaliseringen är redan ett faktum

 4. Skojar du? Fattigdomen och svälten ökar as we speak. Kolla till och med Baltikum alldeles bredvid – de odlar och byteshandlar (pga Nordea, SEB och Swedbanks äventyrligheter på marknader som aldrig blev mer än emerging). När det gäller informationsteknologin håller jag med dig – men då måste nog faktiskt Storebror åka på en lång semester till yttre rymden där inte ens han klarar att övervaka oss (kanske träffar han där sin överman som skickar honom vidare till de bortersta galaxerna). Eller menar du med ”många” Madoff innan han åkte in då eller? När det gäller de s k sossarna så är det ju ett drakoniskt svek att de gör det – för det innebär spiken i kistan för alla lågavlönade som genom minimilönerna då istället kommer att bli slavavlönade. När det gäller tullmurarna mot Tredje världen så bär ju EU skulden till det. Det är bl a därför som jag tycker att man bara tar och river Lissabonfördraget. Absolut bäst så för tredje världen. Sen tar vi och slänger alla dom andra storebrorslagarna också när vi ändå är i farten. Och återgår till de gamla vanliga små tullstationerna mellan lilleputtländernas Europa istället. Det blir definitivt lugnare – särskilt om man nu ser mot horisonten och energikrigsmoln från Ryssland tornar upp sig och strax intill och därbakom har vi Afghanistan med talibaner som aldrig någonsin kommer att ge upp med mindre att man folkmördar dem – och då har vi ett folkmord till på halsen att lägga till de många andra i det blodiga Västerlandets historia – bredvid dem lurar Iran och bakom dem Kina (som säljer vapen till Iran, är stora i Afrika samt äger hela USA, med vilket EU nu finanskrisigt desperat och antiterroristiskt lierar sig som en klump om foten) – eurasiska krig enligt orwellmodell med andra ord. När det gäller kultur etc så finns det stor anledning till att den skall vara både lokal, regional, nationell och internationell – det kallas diversifierade lokala marknader, mångfald och pluralism. Det är definitivt det bästa om man jämför med den mördande likriktning du målar upp.

 5. Bra rutet komigenuva
  Håller helt med dig.

 6. Om du nu anser dig att Socialdemokraterna gjort sig skyldiga till ett drakoniskt svek, vad har då Vänsterpartiet gjort sig skyldiga till som ju krupit och krälat och bönat och bett för att få vara med i den så kallade rödgröna alliansen.
  (Mittenalliansen vore antagligen en mer korrekt bedömning för i och med att Mona Sahlin accepterat nästan alla skattesänkningar så skulle antagligen både C och Fp kunna vara med om det bara gällde politiken och om det inte vore för den blockuppdelning som vi har Den politiska skillnaden mellan S och de traditionella mittenpartierna C och Fp har ju suddats ut, och det beror inte på att C och Fp gått till vänster).
  Såg du förresten i TV den 1 maj när Maria Wetterstand fick frågan om hon varit ute och demonstrerat idag?
  Svaret var ett hånskratt följt av ”inte i år heller”.
  Det är alltså detta sällskap somLars Ohly tiggt och bett att få vara med i.
  Är det ”revolutionärt” eller är det bara en fet statsrådslön och en ännu fetare statsrådspension som lockar?

 7. Kära Motvallsbloggen: Tack för STÖD. Trött på påhopp som är osakliga. Dessutom – läget är ju akut – med alliansens massarbetslöshets- och massövervakningslinje. I sjäva verket börjar jag tro att handlingsförlamningen är ren cynism.

 8. Svar till Lars J: Jag har varit med och fört en diskussion på Jonas Sjöstedts blogg om hur vänstern ska göra. Det ideala vore om alla vänsterkrafter ändå kunde samlas i en gemensam valplattform inför valet 2010 – i vilken även Feministiskt initiativ och Arbetarinitiativet kan ingå, och att socialdemokraterna då gör upp med sin nyliberala eu-kramslinje. Alla krafter behövs om det ska kunna bli någon förändring. Splittring tjänar bara högern på. Liksom i alla andra partier finns det i S så många som känner sig totalt svikna att väljarflykten har varit betydande, för att inte tala om hur många som är besvikna på LO:s och fackets agerande, alla skandaler osv – ledningarna behöver bytas ut, både inom LO och SAP. När det gäller Vänstern så skulle man ha fullföljt förnyelsen och även där kanske behövs annan partiledare – eller andra. Mitt förslag är att man följer MP:s modell och har två – t ex Jonas Sjöstedt och Eva-Britt Svensson, eller någon annan som är jämförbar. Det var ett misstag i V att inte fullfölja förnyelsen. I S finns t ex en jättebra representant i Hillevi Larsson, Morgan Johansson verkar också bra, de kan bli de nya (S)pråkrören, för varför inte ha delat partiledarskap där också. Alla vi som vill ha en förändring måste gå samman, och det avgörande är att ha bra och engagerade representanter. Nu på onsdag är en demonstration i Stockholm mot Stockholmsprogrammet, där Miljöpartiet deltar. Vänsterpartiet – var finns dom i detta, de behövs där också. Har ju själva utmärkta representanter som kan frågorna dessutom – t ex Eva-Britt Svensson och Erik Josefsson. Kort sagt, vi måste gå samman och kräva förändring. Jag tror också det är nödvändigt att mobilisera folkrörelsen Nej till EU i frågan om Lissabonfördraget. Där är jag själv medlem och det har redan aviserats att de tänker intensifiera sitt arbete framöver, vilket jag tycker är oerhört glädjande.

 9. Re: KOMIGENUVA

  Du skriver:
  ”Det ideala vore om alla vänsterkrafter ändå kunde samlas i en gemensam valplattform inför valet 2010 – i vilken även Feministiskt initiativ och Arbetarinitiativet kan ingå, och att socialdemokraterna då gör upp med sin nyliberala eu-kramslinje.””

  Hur realistisk är den önskningen på en skala från 1-10?
  Att Socialdemokraterna inför riksdagsvalet 2010 kommer att sätta sig ned med företrädare för ”Arbetarinitiativet” är väl ungefär lika troligt som att Påven under 2010 kommer att konvertera till den evangelisk-Lutheranska läran.
  I det sk Arbetarpartiet så ingår ju Rättvisepartiet som är grundat av människor som en gång sparkades ut ur det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttvisepartiet_Socialisterna

  Men att Rättvisepartiet är grundat av uteslutna sossar är inte den främsta orsaken till att Sossarna inte kommer att samarbeta med dom. Utan den viktigaste orsaken är den som hörs från alltfler sossar om att S måste vinna städernas medelklass. Man måste föra en politik som inte skrämmer städernas medelklass och då blir det en mittenpolitik. Det medför ju att dom får klara sig utan Rättvisepartiet Socialisternas stöd, men S strateger och taktiker gör antagligen bedömningen att det finns fler väljare att hämta genom att gå mot mitten än att närma sig Rättvisepartiet (som bara fick 1.097 röster i riksdagsvalet 2006).
  Jag kan mycket väl tänka mig att vi inom några år får se att S och Mp hänger av V och vänder sig mot C och Fp för att upprätta ett samarbete med dom

 10. Jag saknar också Mp i din analys.
  Tror du att Wetterstrand och Eriksson (som aldrig missar ett tillfälle att tala om att Mp inte är vänster) vill sätta sig ned med Arbetarinitiativet.
  Jag tror inte det.
  I EU frågan så har ju Mp bytt fot och är numera för Svenskt medlemskap i EU.
  Vi ska nog skåda mot mitten om vi vill se framtiden.
  Jag tror att Rättvisepartiet säkert kan få 1.097 röster i nästa riksdagsval. Men regringspolitiken kommer att ugå från mitten.
  Nmera är vi alla mening Folkpartister http://www.folkpartiet.se/

 11. Det gäller inte väljarna – EU-valet hade ett mycket lågt valdeltagande. Ändå kunde man se där att det är det är EU-kritikerna som går framåt – såsom Miljöpartiet som nu gör gemensam sak med PP, i övrigt alltså småpartierna som går framåt – FI, Piratpartiet, även SD och det är ju fruktansvärt. Alla är EU-kritiska. Det är EU-kritiken som saknas. EU-kramstiden är förbi. De partier som inte fattar det, kommer att förlora i valet. Centern har förlorat på alla EU-kramarinitiativ de ställer upp på – kärnkraftsuppgörelsen och Lissabonfördraget – det har naturligtvis även sossarna förlorat på. Nästa riksdagsval 2010 är förstagångsval för en hel ungdomsgeneration – den största på länge – en ungdomsgeneration som svikits i både bostads-, studie-, internet- och jobbfrågan av samtliga etablerade partier. De kommer att visa vägen – och de kommer INTE att rösta på stormaktspolitiken – övervakningssamhället, Lissabonfördraget, IT-politiken på diktat från EU (USA och även Kina när det gäller Q617 som det verkar). Vänta så får du se vad som kommer att hända. Men vad som är alldeles säkert det är att vänstern måste samlas – inte splittras mer – och i det rödgröna blocket inräknas ju också MP. Jobbfrågan kan inte stå olöst hur länge som helst – och väljer MP och PP ‘mittenväg’ där också och sviker ungdomarna i satsningar på utbildning, studiefinansiering, jobb och bostäder, då kommer ungdomarna att säga ifrån i riksdagsvalet, det är mitt tips.

 12. Det jag menade då var fruktansvärt är ju att även SD går framåt.

  Missnöjet som det är ett uttryck för måste övriga partier göra något åt – annars har vi högerextremister i riksdagen.

  Och även där tror jag att mer EU-stormaktspolitik är ett fatalt misstag, i alla fall så länge man behöver bry sig om vad väljarna tycker.

 13. Re: Nemokrati
  ””Alla är EU-kritiska.””
  Men det stämmer ju inte. Det största av dom partier som du nämner, Mp har ju bytt fot i EU frågan efter det att dom haft sin medlemsomröstning som resulterade i en seger för EU anhängarna i partiet http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/mp-ska-inte-foerorda-att-sverige-ska-laemna-eu-243035
  De gröna partierna i Europa är ju för ett Europeiskt samarbete så det troliga är att det kommer att påverka Mp:s väljare även här. Dessutom var ju Mp framgångsrika i Stockholm i EU valet (i Stockholms stad så var Mp större än S) De medelklassväljare i Stockholm som Mp vänder sig till är ju mer EU positivas än väljarna i Jämtland och Norrbotten så det är inte orimligt att det avspeglar sig i partiets politik.
  Bland glesbygdsväljarna är Mp oaktat EU frågan måttligt populära. Bensinpriser på 30 kronor (som förespråkats av del miljöpartister) skulle ju göra de omöjligt för många att bo kvar i glesbygd så Mp kan nog inte vinna dessa väljare även om dom var mer kritiska mot EU.

  Per T Ohlsson skrev en intressant ledarkrönika i Sydsvenskan om att opinionen i Sverige är på väg att bli mer EU positiv http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article430981/Valkomna-till-Europa.html

  Enligt Per så har dock både S och M missat denna opinionskantring
  ””Men både Moderaterna och Socialdemokraterna har betett sig besynnerligt. Det är som om dessa annars välsmorda maskiner inte har tagit notis om opinionsförskjutningen i EU-positiv riktning. Moderaternas väljare är, liksom tidigare, de mest EU-entusiastiska. Ändå har partiet planerat en lite navelskådande valkampanj på temat Mer Sverige i Europa, låt vara att det nationalistiska budskapet tonades ned inför gårdagens moderata valupptakt. Socialdemokraterna, länge tudelade i synen på EU, framstår numera som ett ja-parti: endast en fjärdedel av S-väljarna är emot medlemskapet, nästan hälften är för. Ändå har partiet placerat en av sina mest profilerade EU-kritiker, förra kulturministern och partisekreteraren Marita Ulvskog, överst på valsedeln. ””
  Ett parti som får beröm av Per T är dock Mp.
  Mest intressant är emellertid Miljöpartiet. Tack vare två språkrör som kombinerat politiskt mod med utsökt känsla för tajmning ‧– Maria Wetterstrand och Peter Eriksson – har partiet övergett sitt motstånd mot EU-medlemskapet och med klimatfrågan i centrum gjort gemensam sak med sina EU-vänliga systerpartier ute i Europa.
  Per skriver ””Detta parti, en gång tummelplats för allsköns hembygdsromantiker, distribuerar nu valaffischer på engelska med parollen A Green New Deal. Det är en smula svindlande. I lördagens Sifobarometer stöds de gröna av 7,9 procent, en framryckning från 5,9 procent i valet 2004. Det kan bli mer. Det borde bli mer. Svenska väljare ser allt större fördelar med EU. Men det enda politiska parti som har dragit tydliga och genomgripande slutsatser av detta är Miljöpartiet, som med näbbstövlar och klor bekämpade medlemskapet. Det, om något, visar att Sverige är på väg att bli riktigt europeiskt. ””
  Per T Ohlssons analys är antagligen korrekt. Mp gjorde ett bra EU val medan varken M eller S var nöjda.
  Lars J

 14. Carl Schlyter (MP) europaparlamentariker är en av de skarpaste EU-kritikerna som sitter i parlamentet – och han är för utträde ur EU fortfarande, om jag inte minns fel, och han jobbar hårt mot Lissabonfördraget och alla andra storebrorslagar som nu instiftas för implementering i medlemsländerna över hela EU. Och enligt vad jag vet så har MP slopat utträdeskravet , men anser för den skull inte att Lissabonfördraget skall ratificeras, absolut inte. Maria Wetterstrand är stenhårt emot, så även Miljöpartiets förstås. Miljöpartiet deltar också nu på onsdag i Humlegårdsmanifestationen mot Stockholmsprogrammet, där demonstration anordnas mot ökad överstatlighet på en mängd områden. Manifestationen har brett parlamentariskt stöd av eu-kritiker inom olika riksdagspartier såväl som organisationer utanför. Så jag menar – det du skriver är missvisande, tycker jag. Sen vann ju som sagt småpartierna, även FI gick framåt och fick 2.2 %. MP fick också ett markant ökat stöd i EU-valet, samt ju även PP, just pga sin respektive EU-kritik och att de inte accepterar Lissabonfördaget, någon av dem. Det finns även många EU-kritiker tvärpolitisk och till och med moderata riksdagspolitiker som är kritiska – t ex så har Anne-Marie Påhlsson nu frånträtt sina uppdrag för att hon ser det som meningslöst att sitta i riksdagen för moderaterna, då riksdagen ständigt körs över med EU-lagar som bara körs igenom riksdagen som en utskrift ur en EU-skrivare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s