Vår Gud är oss en väldig Borg

I sitt inlägg ”Välkommen Mr Borg, vi väntar på blommorna”, så tar Ett hjärta Rött upp Anders Borgs väder- och årstidsmetaforik, och gör en jämförelse med filmen Being There, eller Welcome, Mr Chance. Den med Peter Sellers i huvudrollen, om trädgårdsmästaren som upphöjs till statsman, trots att han aldrig varit utanför sin arbetsgivares trädgård utan, förutom från den klosterliknande trädgårdens mylla, endast inhämtat visdom genom att titta på TV. Det är en jämförelse som jag tycker det finns anledning att dröja vid.

Anders Borgs väder- och årstidsmetaforik är ju allom bekant och, vid närmare eftertanke, som hämtad ur en postilla eller bondepraktika från förr i världen.  Kanske har han låtit sig inspireras av filmen vem vet, det är ju trots allt ändå en satir som likt satirers vana är en förvrängning av en ursprunlig verklighetsiakttagelse, nämligen den att folk kan gå på lite vad som helst – bara det kläs i en lättbegriplig språkdräkt som alla kan relatera till. Efter regn kommer solsken ungefär. Ett slagkraftigt och landsfaderligt anlagt tonfall som kan tänkas attrahera det stora folkflertalet på ett lagom sloganbetonat sätt och på köpet i denna nyttotänkandets förlovade tid utvecklas till att bli ett politiskt brukbart personligt varumärke.

Men, med den ekonomiska politik från chicagoklosterskolans neoliberaler som Borg följer bokstavstroget, är det nu mer fimbulvinter, för att inte säga istid, som för evärderlig tid kommer att gälla. I vår Herres nyliberala hage finns nämligen stora portioner medveten cynism förBorgad. Varför jag finner det motiverat med en liten idéhistorisk exkursion.

Det löjligaste med den neo-liberala marknadsreligionen är ju att det förblir höljt i nån slags popigt nozick-dunkel att hela tänkandet liksom bara är ett näringsbefriat omkok på Adam Smith. En primitiv form av kapitalism som absolut vrider klockan långt tillbaka. I den finns inga sociala hänsyn överhuvudtaget. Och till det finns specifika teologiska orsaker.

Vad jag vill ha sagt är, att liksom beträffande de flesta idéer finns här ett religiöst ursprung, vilket är anledningen till att jag kallar neoliberalismen för en marknadsreligion. Adam Smith var ju övertygad presbyterian som hade gått i lära hos Francis Hutcheson . Den osynliga handen är där en tanke hämtad från Calvin, då vissa delar av den presbyterianska läran är calvinsk; bland annat alltså just den om den osynliga handen. 

Den osynliga handen är ju då förstås Guds hand, vilken hela tiden ser till, att det går väl för dem som är förutbestämda till frälsning på den helt och hållet fria marknaden – respektive att det går bokstavligt talat åt h-e för dem, som är förutbestämda till evig fördömelse (de i Utanförskapet skulle man kunna säga).

Ty Calvin hade ju, till skillnad från Luther, som enbart omfattade läran om enkel predestination, istället utarbetat en lära om dubbel predestination – som således inte bara gick ut på att vissa är utvalda av Gud till frälsning – utan att det också finns andra som Gud utvalt till fördömelse. Det är därför det enligt Adam Smith inte heller är någon mening att ingripa i det gudomliga skeendet, det sköter den osynliga handen (=Guds hand) alldeles av sig själv, därav laissez-faire.  För till saken hör, att den presbyterianska läran, som Adam Smith var nitisk anhängare av, tillika utmärker sig av en fullständigt orubblig tro på Bibelns och Guds absoluta auktoritet och suveränitet.

Så här skriver Mark C. Taylor i Confidence games: money and markets in a world without redemption”:

According to Calvin, providence is not merely general but extends to each event and every individual. From the beginning of time, the course of the world is predestined. Within this theological framework, there is no such thing as  fortune or chance because everything ”is directed by God’s ever-present hand.”  God’s hand is not, of course, always visible; on the contrary, since God’s plan is
”secret,” ”the true causes of events are hidden to us.” The hand of providence, in other words, is invisible. Calvin, then, is the first to suggest the image of the invisible hand, which Smith makes famous.”

Calvin’s doctrine of providence leads to an understanding of the world and life in it that differs significantly from Lutheranism.”

Calvin utarbetade således enligt denna sin tro om dubbel predestination (varje människa är alltså enligt honom förutbestämd till frälsning eller fördömelse) de fem trossatserna TULIP vilka lyder som följer:

I. Total depravity – Människans totala fördärv, innebär att människan efter syndafallet är fullständigt fördärvad utan förmåga att vända sig till Gud.

II. Unconditional grace – Ovillkorlig utkorelse, innebär att Gud utvalt somliga till att bli frälsta utan hänseende till någon beskaffenhet hos dem.

III. Limited atonement – Begränsad försoning, innebär att Jesu försoningsdöd är begränsad till de utvalda. Kristus har enligt denna artikel inte dött för alla människor utan enbart för vissa.

IV. Irresistible grace – Oemotståndlig nåd, innebär att den utkorade människans vilja förändras till att glatt och villigt tro på Jesus till frälsning..

V. Perseverence of the saints – De heligas bevarande, innebär att den som en gång kommit till tro kommer att bevaras i tron och kan inte falla av.  ”

De fördömda däremot (de i Utanförskapet) har alltså ingen del i frälsningen – utan är predestinerade till undergång. Därav är det enligt Adam Smiths läror ingen mening att ingripa i det förutbestämda skeendet – utan man låter helt fromt laissez-faire råda på livets stora marknad, och så styr den osynliga handen (= Guds hand ) alldeles av sig själv. Som Calvin säger:

In conformity, therefore, to the clear doctrine of the Scripture, we assert, that by an eternal and immutable counsel, God has once for all determined, both whom he would admit to salvation, and whom he would condemn to destruction”.

Så, jag håller med Ett hjärta Rött i så motto, att det är verkligt mossiga idéer, som ursprungligen ligger bakom den svenska ekonomiska politiken just nu, dock idéer om klart utstakad frälsning och fördömelse, och inte hämtade ur en tankarnas trädgård, där slumpvisa hugskott råder, utan alltså istället en där rosorna sticks selektivt så man kan bli förgiftad och dö, eftersom Anders Borg omvittnat omfattar Chicagoskolans tankar om ekonomisk politik, vilka är hämtade ur de neoliberala doktrinerna som har sin upprinnelse hos ”the ardent Presbyterian” Adam Smith – skotte till på köpet. Och det vet vi ju alla – att skottar är snåla, eller hur?

Vad är det då som synliggör om en människa är förutbestämd till frälsning, eller fördömelse? Jo, det är enligt Calvins teologi vandeln. Därav jobblinjen. De som inte får något jobb – de i Utanförskapet – ja, det kan ni ju tänka er då vad orsaken är – deras eget fel. De har inte jobbat tillräckligt hårt – och visar på det sättet upp vilka de är, alltid varit och alltid kommer att förbli; De fördömda som är förutbestämda att gå under. För det har den osynliga handen redan bestämt. Och då lägger man inte sina smutsiga små fingrar emellan, med några hädiska keynesianska transfereringar, utan låter gudfruktigt försynen råda.

Läs: Modern History Sourcebook – John Calvin: On Double Predestination,

Se tidigare bloggposter: Slimmade organisationer, just-in-time och New Public ManagementTomtar och troll spökar runt på hjärnkontorenDet ockulta högerspöket går igenBrainstorm på hjärnkontoren, Del II – Den sovande regeringen ZZ

 Läs även: Expressen – Anders Borg ville skippa demokratin,  DN1,   AB1,   AB2DN – Regeringen måste ändra sig om papperslösas sjukvårdSVD1,  AB2,  DN3DN4DN – Klaus måste skriva underExpressen,  AB – Kapitalismen måste avskaffas,  Veckans Affärer – Pontus blogg: Grattis, Anders BorgSVD – Bättre än så här blir det inte

Bloggar: PapaonlineStefan Stenudd – Parodi på demokrati,  Roger Jönsson,  Kaj Raving – Nybro: Skattesänkningar kostarMad World – Så blir det när skatten sänks,   Aurora – Nytt nytt,    Hos Petra,    Ipse Coqita,   Jonssons funderingar – Är sjukhus alltid bra?,  (nej, det är klart det är ju bättre om kvinnor börjar dö i barnsäng, så blir det ju riktigt som det var förr i tiden eller?), törnebohm.com – Vården knäar,   Aftonbladets blogg – Fotbollsfrun: Dagens idioti,

Annonser

8 responses to “Vår Gud är oss en väldig Borg

 1. Inte undra på att folk inte skriver här eftersom mera blaj än detta får man leta efter. Den hjärnan som har denna blogg borde balanseras.

 2. Du anser att Anders Borg inte har något med nyliberalismen att göra, och att den i sin tur inte har någonting med Adam Smith att göra och att han i sin tur inte har något med presbyterianism att göra? Är det det eller? – Vore bra om du preciserade dig lite istället för att bara komma med förolämpningar.

 3. Vänta dig inte för mycket av Ronald, han blev antagligen sur för att du har rätt, men saknar argument. Han vill fortsätta leva i sin drömvärld och surar när verkligheten tränger sig på.

 4. Tack Björn. Det värmde.

 5. Peter Hanzon

  Visst är bakgrunden till Smiths och Hutchesons tankevärld intressant. Men i sammanhanget är den helt irrelevant. Kopplingarna som görs i artikeln är absurda. Antingen emanerar de från förvirring eller något ännu värre.

  Svar till Peter Hanzon från Nemokrati:
  Kan inte ta din kritik på allvar då den inte kommer med några hållbara motargument, bara ett slag i luften, utan belägg.
  Idéhistoriska resonemang är sällan ointressanta, man måste gå till källor och där kan man ofta hitta de ideologiska förklaringarna som är styrande för politiska beteenden, till och med, eller särskilt när de som driver doktrinerna inte ens är medvetna om deras ursprung.

  Vi kan ta Hells Angels som exempel. Det var alltså de 16-18-åriga helt oerfarna inkallade barnen som i andra världskrigets slutskede kallades in för att snabbutbildas till stridspiloter som skulle skickas att bomba Dresden och andra tyska städer sönder och samman för att tvinga tyskarna till fullständig kapitulation. Det räckte inte med Röda Arméns förkrossande övermakt i antal räknat, utan man hade bestämt sig för extremt hård vedergällning på alla fronter mot axelmakterna – atombomben mot Japan och dess kamikaze- och harakirikultur och total underkastelse under kejsarmakten, och flygbombningar och landinvasion mot Tyskland och dess undersåtars lika totala lojalitet med Hitler och hans kriminella regim.

  Det var ofta ensamuppdrag och risken för att de skulle bli nedskjutna var hög. Dessa killar var pga sin ungdom och oerfarenhet skräckslagna och för att stärka sig försökte de göra sig livsfarliga på ett nästan animistiskt sätt, genom att måla emblem med ”hells angels” på sina flygplan bomberjackor osv. Det var också uppdrag som lämnade svåra krigsskador – med sina flygbombningar över Dresden och andra städer dödade de hundratusentals människor, varav stora antal civila, stort ansvar att lägga på dessa unga killar som inte hade någon aning om vilka ”veteranskador” dessa livsfarliga och skuldtyngda uppdrag skulle alstra hos dem när de skulle återanpassas efter krigets slut.

  När de så kom tillbaka kunde de heller inte återanpassa sig – kriget hade varit ett laglöst helvete och de utvecklade analogt en outlawkultur med de adolescenta drag av machoism som de skyldrat sig med för att orka genomföra uppdragen, desillusionerade, använde droger, och utvecklade därmed den mc-kultur som de kriminella gängen nu för vidare mer eller mindre ”bokstavstroget” många gånger utan att ens känna till sin egen ”rörelses” historia.

  Människor styrs av idéer, kring dessa utvecklas en kultur som stelnar och blir till traditioner som förs vidare till kommande generationer i vilka minnet av ursprunget bleknar medan ritualerna och idéerna lever kvar och följs – många gånger till punkt och pricka på ett nästan kusligt blint sätt.

  Krigsskador ger t ex post-traumatiskt stressyndrom som leder till att upplevelser inte bearbetas utan fryser i det stadium där de upplevdes. Tillståndet som de skapade stannar kvar som ett beteende som inte är anpassat efter den verklighet som råder efter traumat, utan anpassat till den traumatiska situation som gav upphov till tillståndet och outsider-beteendet. Eftersom de också använde droger för att palla så blev missbruk också en del i kulturen, vapendyrkan, skrupelfrihet för att det handlade om primitiva överlevnadsinstinkter. Och på den nivån stannade det. Empati blev säkert en hotfull känsla eftersom den kan trigga skuldkänslor för alla de oskyldiga liv som spilldes.

 6. Peter Hanzon

  Hej du! Bevisbördan faller ju alltid på den som som anklagar eller kommer med ett påstående. Det är den som måste kunna föra fram hållbara argument.

  Med den bästa vilja i världen blir det närmast omöjligt att objektivt eller hållbart kunna koppla samman vår nuvarande socialliberala regim, oaktat enstaka libertianska inslag, med Hutchesons världsbild eller den tradition som inspirerats av honom. Trådar kan man ju hitta överallt på olika håll. Frågan är om det finns reella anknytningspunkter. Eller om man sysslar med GBA.

  Den analogi du gör om HAs ungdomar och sista världskrigets krigsförbtytelser är förvisso ganska vederhäftig. Jag fattar din poäng, och tycker att du skriver engagerat och intressant i övrigt. Jag är bara något allergisk mot dessa oförsiktiga historiska kopplingar.

  Svar till Peter Hanzon från Nemokrati:
  Det är absolut ingen ”oförsiktig” historisk koppling att koppla nyliberalismen till Adam Smith och Adam Smith, ”the ardent presbyterian” till presbyterianismen – och idén om den ”osynliga handen” – vilken presbyterianismen i sin tur hämtat från Calvin och idéerna om dubbel predestination – dvs att vissa är dömda till frälsning och andra till undergång. Anders Borg tillhör dessutom Chicagoskolan som verkligen stöder sig på nyliberalism med stark koppling till Adam Smiths klassiska liberalism (citat Populär Historia: I vissa läror, som den nyliberala chicagoskolans, går man till och med längre än den historiske inspiratören Adam Smith. Även de funktioner som det offentliga skall ha enligt den äldre nattväktarstatsmodellen har ifrågasatts. Längre från Keynes kan man inte komma.”)
  med egenintresset som huvudsaklig drivkraft i ekonomin – därav namnet ny-liberalism, det är nämligen Adam Smith som är deras lärofader och nyliberalismen innebär ett avståndstagande från socialliberalism. Nyliberalismen utvecklades ju bl a av Milton Friedman – och blev de värdekonservativas ekonomiska doktrin som följdes av både Thatcher, Reagan och sedan också Bush – vars chefsideolog bl a var Fukuyama , ”deputy director of the U.S. State Department’s policy-planning staff”, även rådgivare åt Bush. Nyliberalismens chockdoktriner fungerar lika illa och är lika gangsterekonomiska idag som de var på 1970-talet i Chile (se gärna Greg Grandins uttömmande artikel – som jag lagt in som hyperlänk under Milton Friedman här ovan).

 7. Peter Hanzon

  Jag förnekar varken historiciteten i Adam Smiths presbyterianska calvinism eller att Chicagoskolan/Thatcher/Reagan/Pinochets Chile-Friedman är/var klassiska liberaler. Den kopplingen må finnas. Jag anser dock inte att det svenska samhällskicket under nuvarande regim är utpräglat och genomgående nyliberalt. Oaktat om Borg har gått i sådana skolor. Dina konnotationer på detta område känns åtminstonde överdrivna.

  Svar till Peter Hanzon från Nemokrati:

  Du glömde nog en koppling som är ytterst påtaglig – och det är just Anders Borgs koppling till Chicagoskolans nyliberalism – en avgörande länk i mitt tycke, av hans oekonomiskt ”ekonomiska” politik att döma, där han till och med får smäll på fingrarna av amerikanska ekonomiprofessorer som inte ens är keynesianer för sin passivitet beträffande arbetskraften och arbetsmarknadspolitiken – där han av nyliberalt ideologiska skäl inte gör något åt den växande massarbetslösheten som är mycket högre i Sverige än i andra jämförbara europeiska länder ((särskilt som Sverige har den mest ‘välskötta’ (som beror på engångsutförsäljningar av allmän egendom till privata köpare som fått köpa våra allmännyttigheter till minst sagt låga priser) ekonomin i hela EU-området)), och ungdomsarbetslösheten gör han heller ingenting åt, trots att den nästan ligger högst i hela Europa. Det är alarmerande siffror som banar väg för högerpopulismen, siffror som kräver en sann nyliberalist i Chicagoskolans anda för att nonchaleras på det sättet som Anders Borg-Reinfeldt och Littorin gjort. Mitt tips är att du inte tillräckligt noga satt dig in i Alliansens framfart på lagstiftningsområdet och vartåt det därmed barkar. Det har jag, och många andra med mig, inte minst Lagrådet och en mängd remissinstanser – det ser illa ut, på ett chicagoskolastiskt sätt. Man ser det man vill se. T ex har den här alliansen sålt ut välfärden, allmän egendom, och öppnat upp landet för rovdrift, och det är ändå bara ett litet embryo av vad som sedan händer när alla lagar kommit på plats. Men du kanske är som de flesta, de ser inte förrän det har konsekvenserna klart utlagda framför ögonen då är det alldeles för sent – men egentligen är det bara att läsa propositionerna där står det mesta, och förstå vad där står, det är inte svårt. En så rättosäker lagstiftning har jag aldrig någonsin sett – där man ofta nonchalerar både Lagråd och samtliga remissinstanser – kort sagt handlar det om värsta sortens demokratiförakt för att inte säga diktatoriska tendenser av svårartat slag. Och det är många – och sällsynt hafsigt hoprafsade lagar. Nästa steg är att avskaffa trygghetsförsäkringarna helt och hållet, pliktarmé, neutralitet och alliansfrihet i tysthet avskaffad, stora nato-övningar på svenskt territorium som retat upp Ryssland så att signalspaningen mot Sverige ökat alarmerande (mellan Ryssland och USA är redan det Iskalla kriget i full gång), Carl Bildts ”farliga utrikespolitik” med det ‘östliga partnerskapet’ – ett ‘polskt-svenskt- initiativ, bortslösningen av allt överskott till räddningspaket trots att banker och statliga företag fortsätter betala ut bonusar och lönehöjningar samt fortsätter högriskspekulera, vi har redan en yrkesarmé, Stockholms hyresbostadsbestånd är sålt till lägstbjudande, ja till allt som EU säger, ja till uranbrytning, mer kärnkraft, Schengen II, ja till fossil skiffergas, ja till paramilitär säkerhetspolis, ja till en ”Försvarsunderrättelsedomstol” utan rätt för den tilltalade till eget juridiskt ombud och vars beslut inte går att överklaga, mer förslag om summariska processer där fängelsestraff föreslås kunna dömas ut utan rättegång, ja till regeringens förhandsprövning av SVT:s programutbud, ja till slakten av sjukförsäkringen som gör att döende och sjuka människor tvingas jobba heltid alternativt kastas ut ur en sjukförsäkring som de betalt skatt till i hela sitt liv, avskaffande av arbetslivsinstitutet – med följd att arbetsmiljön nu är så slimmad att den är mer eller mindre livsfarlig på många ställe, ja faktiskt så farlig att en byggnadsarbetare per månad dör i olycksfall i arbetet, ja till ett nytt skråväsende som medför minimal rörlighet på arbetsmarknaden, ja till Stockholmsprogrammet, FRA, IPRED I och II, ja till icke-vald president, massövervakning av EU-medborgare genom Observatory, ja till Gallorapporten som innebär att Googlesökningar sparas och anonymitet på nätet avskaffas, ja till ACTA-avtalet, avskaffad nätneutralitet, avskaffad mere-conduit, ja till betal-Internet (Telekompaketet), utförsäljning av SJ, Apoteken, sjukhus, skolor, omsorg, ja till enorm misshushållning med skattemedel till utbetalning av gigantiska konsultarvoden för datatjänster som inte fungerar – till konsultföretag som är skrivna i skatteparadis, vårdkoncerner skrivna i skatteparadis, osv osv osv
  Det är inte heller bara hela chockdoktrinen i sin fulla konsekvens utan mycket mycket annat. Anders Borg har ju inte heller bara gått i Chicagoskolan så att säga, utan även i många andra ‘skolor’, vars ideologier jag inte heller sympatiserar med.

  Så, uppriktigt sagt – så är det saker som var och en kan se, även du. Saken är väl bara den, att du själv sympatiserar med Nattväktarstaten, och då kan du väl bara säga så, istället för att trötta ut mig.
  Jag gör inte det – av den här anledningen.

 8. Pingback: Ghost:/Två barn har dödats av sin mamma… | ghostalive

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s