Sven Otto Littorin om Valfriheten och a-kasseavgiften

Över en miljon står utanför a-kassan, konstaterar SVT i ett inslag som även innehåller en mycket talande intervju med Sven Otto Littorin om man säger så. Vad gäller avgifterna för medlemskap, som de Nya Moderaterna och Alliansen inledde sitt regeringsinnehav med att drastiskt höja, så kan man även anta, att det är de som behöver medlemskapet allra mest, som gått ur, inte minst eftersom det Nya Arbetarpartiet även ansåg att det inte var mer än rätt, att de a-kassor som hade högst antal arbetslösa skulle stå för de högsta höjningarna av medlemsavgifterna, något som man också såg till skedde.

Intressant i det sammanhanget är då att ordagrant transkribera vad Sven Otto Littorin de facto säger i detta inslag, då det på ett övertygande sätt klargör cynismen i resonemanget:

SVT:s Reporter: -Det faktum att så många försvann 2007 och inte har kommit tillbaka – ser du det som ett misslyckande?

Sven Otto Littorin: -Nej, det är lite svårt att säga, därför att vi vet, att av de som lämnade så var kanske 200 000 personer med kort tid kvar till pension.  Sen fanns det ju en och annan som naturligtvis lämnade för att man ville ha pengarna till något annat.  Och det är klart att det system vi har idag, det ÄR frivilligt.

SVT:s reporter:Men att du inte lyckats locka tillbaks dem, hur ser du på det?

Sven Otto Littorin: -Ja, vi har gjort det billigare, vi har gjort det enklare, men människor måste ju till slut, i dagens system, välja om man vill vara med eller inte, om man tycker att nyttan är tillräckligt hög.

Thomas Östros (S), ekonomisk talesperson: -De mest utsatta på arbetsmarknaden, de som har lägst löner och jobbar t ex inom hotell och restaurang har fått mer än en tredubbling av sin a-kasseavgift, och det är klart att väldigt många har inte råd att vara med.

Speaker: I år väntas arbetslösheten toppa på nära 10 % innan det vänder. Och Sven Otto Littorin är själv förvånad över att lågkonjunkturen inte har fått fler att tänka om. Men han har inga konkreta åtgärder på gång, utan hoppas att människor ska ta sitt förnuft till fånga:

Sven Otto Littorin: –Jag tycker naturligtvis att det är en väldigt dum idé att lämna a-kassorna. Man behöver ett inkomstrelaterat försäkringsskydd. Och jag skulle ju önska att var och en som lämnade och ytterligare några stycken, gick tillbaka.” [min fetstil]

Mitt tips till Sven Otto Littorin blir då – varför inte ta denna önskan på allvar och till att börja med omedelbart se till att de som ni just utförsäkrat från sjukförsäkringen kan gå tillbaka till det ‘inkomstrelaterade försäkringsskydd’ som ‘man’ enligt dig oundgängligen ‘behöver’? Samt även se till att ”ytterligare några stycken”, kan gå tillbaka, t ex de som av inkomstskäl omöjligt har råd att vara med i a-kassan plus även det växande antal arbetslösa och långtidsarbetslösa som helt och hållet också har gått miste om det  ‘inkomstrelaterade försäkringsskydd’ som ”man behöver” eftersom ni även sänkt ersättningsnivåerna i a-kassan för de flesta till 65 % av lönen.

Detta vore en lämplig åtgärd, särskilt nu när AMS senaste prognos säger att arbetslösheten kommer att öka till alarmerande siffror under 2010 – man räknar med 539 000 arbetslösa och 11.3 % arbetslöshet.

Vilket också säger en del om Alliansens totala passivitet på arbetsmarknadspolitikens område.

Blir det problem med finansieringen så kan pengarna tas av vinsterna från de banker, som använt statliga stöd till att höja direktörslöner och bonusar, höja bonusar för bonusgranskare, inte sett till att långivning till företag fungerat och fortsatt riskspekulera i Baltikum eller annorstädes.

För såna banker borde tvångsförvaltas.

Se: Newsdesk – Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010: 539 000 arbetslösa år 2010Eurostat – Unemployment rate (ökning månad för månad för alla länder i EU under 2009)

Läs aktuella blogginlägg och nyheter om de Nya Moderaterna: Ett hjärta Rött – Endast superarbetskraft på framtidens arbetsplatser?, , Peter Andersson – Dags att sticka slutligt hål på ballongen om ”Nya Moderater”, s-buzz – Timbrohögern och handväskan,  Badlands hyena – Monas väska på enkel svenska,  BH2 – Spökpolitikerns spökskrivare,  Scaber Nestor: Sahlins väska: 6000 kr, Reinfeldts klocka: 80.000kr,  Ett hjärta rött,   AB – Fredrik Reinfeldt vill inte diskutera politikers lyxvanorAB – Mona Sahlins klarröda väska väcker starka känslor,  AB3,  AB4,   AB5AB6, AB7,   AB8, AB9 – ”Väskan var en fin present”, AB10 – Reinfeldt behandlar de sjuka omänskligt, DN1,    DN – ”En handväska ses som onödig, en sportbil som en investering”,   DN3,   Sett ur en västgötskas ögon,   Kent Persson (m) blogg Madonnan,   miatankar,   metrobloggen.sevonkis,    Alltid rött alltid rätt,   Fritt ur hjärtat,   Röda Berget,   Mårtensson,   Röda Lund,   Livet sett underifrånHögbergs tankar,   Gester…med ordPeter Andersson – med rätt att tycka2,   Tibergs blogg,   ETR blogg,  Svart på vitt – Märklig debatt om Sahlins väskaOrganisk intellektuell Thomas tvivlaren – med tvivlet som insatsUnder den lugna korkekenFri och funderande,   Kommunisternas blogg – Parasiterna som styr detta landNewsmill – Claes Borgström,   Newsmill – Göran GreiderSydsvenskan – En storm i ett VuittonglasKaj Raving – NybroDen hälsosamme EkonomistenAlliansfritt SverigePer WestbergUlf Bjereld Tokmoderaten,  Ipse Cogita,   Claes Krantz – Kan socialdemokraterna punktera den moderata illusionen?, Rasmus Lenefors – Reinfeldt vill höja lönerna (?), Robert NoordSVD – Rödgröna leder med 10 procent,

Annonser

4 responses to “Sven Otto Littorin om Valfriheten och a-kasseavgiften

 1. Sluta nu det är samma högerpartier rött som blått.

  Ger fan i att rösta!

 2. sinikka naumanen

  hej, politiska partier är ganska så lika numera det var skillnad förr, se så där 20 år sedan, om du nu tittar till socialdemokraterna, vänstern, moderaterna, övriga..nu bor det på lite finare områden, låter sig opereras på privata kliniker osv..skillnaden är väl att moderaterna står öppet för detta!
  A-kassan är en prioriteringssak som allt annat!Fackförbunden speciellt skulle jag vilja påstå hotell o restaurang värnar mer arbetsgivarna än arbetare!!Har sett o hört hisnande historier hur Facket-just hotell och restaurang lyser med sin frånvaro!!vad som gäller speciellt ungdomar som ofta är okunniga och skulle behöva all information i början av sin anställning..men det tycks vara så att vad mindre dessa ungdomar vet om sina rättigheter kontra skyldigheter..desto bättre..rakt ut sagt..lätt att sparka ut när företaget inte behöver den anställde..och vad gör arbetsgivarna då..kontrollerar inte dessa att den ansvariga personalansvariga chefen sköter sitt jobb.?dessa är väl som en länk mellan arbetsgivaren o arbetstagaren och skall ha regelbunda samtal med dessa speciellt unga kanske förstagångs -anställda!-Enligt mig tycks MASKOPI förekomma i många arbetsplatser och tillomed smutskastning mot dessa unga..man har liksom i smyg kollat deras svaga punkter inte gett rätt information att dessa unga skulle ha kunnat rätta till eventuella fel..fFacket har lyst med sin frånvaro-personalansvariga har inte skött sitt jobb..jag undrar anställer man psykopater som chefer på många ställen..tänk hur många ni har skadat på detta sätt! Sinikka Naumanen författare

 3. Så lika är de inte att man lika gärna kan rösta vilket som. Men politiken måste profileras hårdare mot högern – och erbjuda lösningar från vänster som jag faktiskt tror att många skulle skriva under på är nödvändiga. Jag kan visa lite hur jag menar vad som behöver göras:

  Bonussystemet kan man ta bort. De får redan lön – vd:ar och bankdirektörer – och det räcker, särskilt som bonusarna inte är kopplade till prestation, vilket väl vore det enda som kunde motivera någon bonus. Men det har visat sig att så inte är fallet. För det andra måste man sänka ”avkastningskraven” i näringslivet – de är alldeles för höga, vilket innebär att man genom rovdrift på människor, natur och kapital uttar ett gigantiskt lån från framtida livsmiljö som framtida generationer kommer att få betala ett mycket högt pris för i form av förstörd miljö, söndertrasade relationer och förbrukat kapital. För vinstkraven fungerar ju som så, att för att kunna upprätthålla dem måste man skära ner så mycket på miljöhänsyn, arbetsmiljö och bemanning och tidåtgång att det leder till just den rovdrift som jag redan nämnt vilket ger stora och svåra skador som ibland till och med är irreversibla. Naturen blir oåterkalleligt förstörd, människor (och deras relationer till andra) blir utbrända och kan inte fungera längre, vare sig privat eller i arbetslivet – det leder till missbruk, sociala problem, våld, utsatta barn osv.
  För det tredje måste transfereringarna öka – så att vi uppnår en jämnare fördelning eftersom de senaste decenniernas utveckling lett till både en kapital- och maktkoncentration såväl som enormt ökade löneklyftor. Dessa måste minskas och fördelningen mellan grupper måste bli mycket jämnare – annars uppstår social oro vilket redan lett till högerpopulismens allvarliga utbredning, ökad kriminalitet, hopplöshet som sprider sig, drogmissbruk, ökad alkoholkonsumtion, ökad mobbning i skolorna osv. Skattesänkningarna som genomförts har också gynnat denna utveckling, då många utsatta grupper inte får den hjälp och det stöd de behöver i och med att nedskärningar i välfärdssystemet varit tvungna att göras för att finansiera skattesänkningarna. Kanske måste dessa skattesänkningar därför återställas – så att skatten läggs på samma nivå som tidigare. Vidare – banker och företag som fått del av statligt stöd och ändå fortsatt betala ut höjda löner och bonusar, inte sett till att långivning till små och mellanstora företag fungerat samt fortsatt riskspekulera de skall omedelbart betala tillbaka dessa skattepengar – pengarna får de ta från sina vinster – för det görs stora vinster fortfarande, trots finanskrisen. Övrigt slöseri med skattemedel och oansvariga utförsäljningar måste utredas och ansvariga ställas till svars, skattebetalarna msåte kompenseras ekonomiskt för avregleringen och utförsäljningarna som skett av allmän egendom. Att driva vård, skola och omsorg med vinst bör endast vara tillåtet om hela vinsten går tillbaka i verksamheten – så att brukarna och avnämarna direkt får tillgodogöras dessa resurser i verksamheten.
  Vidare måste alla skatteparadis öppnas och pengar som orättmätigt undanhållits skatt återbetalas omedelbart – i fall ”välfärdsföretag” som livnär sig på skattefinansierad verksamhet – utbildningsföretag, vårdkoncerner o likn placerat sina vinster där skall de göras återbetalningsskyldiga. För det är en helt oacceptabel moral att livnära sig på skattefinansierad verksamhet och sen inte själv betala någon skatt. Med hänsyn till det oerhört allvarliga ekonomiska läge som Europa nu befinner sig i – med massarbetslöshet, hotad euro, Tyskland i ‘double’dip recession och de flesta länder belånade uppåt närmare 100 % – så anser jag det också befogat att återinföra valutarestriktioner. Att man inte får föra ut hur mycket pengar som helst ur Sverige. Förslagsvis en återgång till de regler som gällde innan valutarestriktionerna avskaffades – ja, när var det nu – 86?

  I övrigt när det gäller sakpolitiken – se gärna bloggposten Skattepengar på export? -där finns en rad konkreta förslag som jag skrev i en bloggpost 2008 – https://komigenuva.wordpress.com/2009/02/04/skattepengar-pa-export/

 4. Oj vad länge jag fick scrolla innan jag kom åt kommentarboxen phuuuu

  Om vi står kvar i historien och inte lär oss att använda oss av den, då hamnar vi i ingemansland.

  Jag tror att du inte vill missa det här

  http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4245

  pluss en blogattack den 3 februari mer info hittar du på min blogg

  Väl Mött

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s