En Ny Prop. i Demokratins blodomlopp: Anti-demokratiska universitet

Nu går skam på torra land. Att en diktatorisk professor ska kunna sitta och styra forskningen på order av ett gangsterekonomiskt näringsliv är väl något av det värsta svammel man någonsin hört. Att ovanpå det kalla saken för ‘autonomi’ och ‘akademisk frihet’ gör ju att Orwells Newspeak framstår som ärligheten själv. Ändå är det just vad Allianzregeringen i en sista flåsande EU-desperat ansträngning försöker kuppa igenom innan de tvingas avgå till följd av valförlusten i september.

Bara själva blixtgordonfarten i beslutsfattandet kan få den mest obildade att omedelbart förstå, att detta är raka motsatsen till ett seriöst och genomtänkt förslag.

Men som jag ser det, efter att som hastigast ha tittat igenom remissvaren, så är det bara själva Statskontoret som förstår vad det är  regeringen i slavisk bokstavstrogenhet mot 30-talsupprepningstvånget försöker införa: Anti-demokratiska universitet.

(jag älskar Statskontoret – för detta är svensk myndighetsprosa när den är som bäst):

Statskontoret anser att förslagen och bedömningarna i promemorian är bristfälligt motiverade och saknar tillfredsställande konsekvensbeskrivningar.

Förslaget innebär att bestämmelserna i högskolelagen om fakultetsnämnder och särskilda organ tas bort. Förslaget innebär att universitet och högskolor kan välja att ta bort organen.

I Autonomiutredningens betänkande (SOU 2008:104) redovisas olika synpunkter på dessa organ. Vissa uppfattar dem som ineffektiva och starkt konserverande maktfaktorer medan andra ser dem som en förutsättning för akademisk frihet.

Autonomiutredningen menade att det kollegiala beslutsfattandet har gammal hävd inom akademin och är viktigt för främst utbildningens och forskningens kvalitet. I betänkandet föreslog därför utredningen att de autonoma lärosätena skulle vara skyldiga att ha minst ett kollegialt beslutsorgan. Förslaget i promemorian går därmed längre än vad Autonomiutredningen föreslog.

Statskontoret saknar en diskussion om varför fakultetsnämnder och särskilda organ finns och om för- och nackdelar med dem. En aspekt som behöver analyseras närmare är vilken betydelse dessa organ har för att värna den akademiska friheten.

Det förhållande att fakultetsnämnderna och de särskilda organen är valda direkt av lärare och forskare vid universiteten gör att de har en oberoende ställning i förhållande till universitetens och högskolornas ledning.

Därmed har de indirekt även en oberoende ställning i förhållande till statsmakterna.

Fakultetsnämndernas oberoende ställning kan uppfattas som ett värn av den akademiska friheten.

Promemorians förslag om att införa ett krav på att beslut ska fattas av personer med viss akademisk kompetens ger enligt Statskontorets mening knappast upphov till samma grad av oberoende beslutsfattande som det som bestämmelserna om fakultetsnämnder och särskilda organ ger.

Förslaget riskerar därför att urgröpa den frihet i forskning och utbildning som enligt promemorian är en av utgångspunkterna för förslagen i promemorian.  [min fetstil]

Om man därtill lägger ett citat ur SACO:s remissvar så framträder bilden än tydligare av vad slags diktatoriskt rättsosäkert beslutsfattande regeringen i framtiden gärna ser styra forskning och utbildning, på beställning av näringslivet (och det ‘militärindustriella komplexet’):

Saco begränsar sig till frågan om fakultetsnämnder. I promemorian föreslås att det reglerade åliggandet för högskolorna att inrätta sådana nämnder ska avskaffas. Enligt promemorian har remissinstanserna förordat att ‘det kollegiala beslutsfattandet bör säkerställas’, men i promemorian ‘föreslås att det akademiska inflytandet tillgodoses genom att krav ställs på viss kompetens för beslut i akademiska frågor i stället för att riksdag och regering slår fast en organisatorisk modell’. 

Saco anser inte detta stadgande vara tillräckligt. Det väsentliga är inte bara den akademiska kompetensen, utan även det kollegiala beslutsfattandet. Enligt promemorian kan det vara tillfyllest att en person med vetenskaplig kompetens fattar beslutet.

Saco anser att förordningen bör föreskriva att det ska finnas ett kollegialt forum, även om den inte föreskriver den exakta formen.”

Man tyckte man sett det mesta i skräckväg i och med Fritz Langs mästerverk Dr. Mabuses testamente men det här tar väl ändå priset. På mindre än fyra år har den här regeringen lyckats avskaffa hela demokratin.

Hårresande förslag trumfas ljudlöst igenom i de numera helt och hållet havererade och kvalitetsosäkra beslutsprocesserna. Ena dagen new-ageiga, scientologiinspirerade jobb-coacher, nästa dag lurifaxexaminerade ministrar, tredje dagen paramilitär polis och säkerhetspolis,  fjärde dagen avskaffande av yttrandefriheten, femte dagen ett beslut om regeringens rätt till förhandsgranskning av SVT:s programutbud och som pricken över i:et på sjätte dagen – införandet av anti-demokratiska universitet. På vilodagen startas kriget.

Jag har sagt det förut – den här regeringen måste avgå: Nu. Den fattar bokstavligt talat huvudlösa beslut som strider mot grundlagen och dess intentioner på samtliga punkter. Den bör därför ställas inför misstroendevotum. NU.

 
Se tidigare bloggposter: Den ‘legala nihilismen’ och gasledningarna,  Hur demokratiserat blev Kina och Ryssland av marknadsekonomin?, Brottsimmunitet för Berlusconi, EU, regeringen och svensk polis,   Berlusconi är ingen pajas och SD är inga clowner,  The Quickest Road from Serfdom to Serfdom, ‘Transparency’ = Government opens your letters and reads them, Desinformation från Svenskt Näringsliv, Marknadsekonomi som garant för demokrati och frihet?, Uppdrag Granskning om en arbetslinje från 30-talet, Hellre en oenig fred än ett enigt krig mot Ryssland, Dagens rekommenderade länk – Dagbok mot Atomkraft, ACTA – In i diktaturen med öppna ögon?, Man biter inte den Determinations Committee som föder en, Det Nya Riket: Anti-kulturnationen, Euron går ned för räkning, Goldman-Sachs’ Greklandsfusk, Bankernas bidragsfusk och så Moderaternas eget valfusk, Redan en Polisstat – polisbrutalitet och repression, Att privatisera är stöld – men bara i Täby, Tänk analogt, Del II – Den sovande regeringen ZZ, Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten

Se – SVD,  SVD – Lagrådet körs över om drogtestSVD – Timbro och Skattebetalarna startar SlösOSVD4, SVD – Oseriös uträkning om RUT-avdraget,   SVT – Debatt: Om nya dödshotet mot kulturen, Diskutera,

Läs: Counterpunch – The Coming War Against Supreme Court and Corporate Super Power: ‘The U.S. Supreme Court’s Jan. 21 decision unleashed unlimited corporate funds for open purchase of political control. In a special report Mason Gaffney traces the ebbs and swells of popular control of corporations since America’s founding. Did Jan. 21 mark a new high in corporate takeover? Gaffney outlines the agenda for popular counterattack in the coming decades’

SE bloggarna – s-buzz,  Högbergs tankar – Alliansen klarar inte att bli synade av folket…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.