Alliansen inför – Den Kompetente Läraren

Med anledning av Alliansens trumfkort i valrörelsen – Den Nya Skollagen, så finns anledning att citera min gode vän Cappuccinosocialisten, som skrev en oförglömligt porträttlik skildring av graderna i det Nya Helvetet som heter Bolognaprocessen, något som då föranledde mig att genast lägga till honom i min blogroll:

Jag har återvänt till Universitetet efter nästan tio år och finner att det akademiska klimatet i mångt och mycket känns som om tiden vridits fyrtio-femtio år tillbaka i tiden. Sist jag läste fick man godkänt eller inte på sin tenta. Nu har de infört 57 olika betygssteg med bokstäver. Godtycket ökar därmed dramatiskt och känslan av att befinna sig i en sämre, amerikansk collegefilm manifesterar sig på flera nivåer. Det är någon form av anpassning till EU som också inbegriper att man räknar poängen på ett annorlunda sätt och att alla springer runt och oroar sig för vilken typ av ”examen” och titel de kommer att besitta när de är klara. Det känns som en hårsmån från ”professorskan” och ”kandidaten” i någon gammal dålig svensk film.”

Denna process får mig också osökt att tänka på en berömd roman, dock utan italiensk förled, skriven av en skräckslagen korrespondent från Prag förra gången extremhögern låg i startgroparna för ett Nytt tusenårsrike.

Alliansen har ju nämligen sett till att anställningsformen ”fast” ersatts av betydligt otryggare anställningsförhållanden som visstidsanställningar, timanställningar och mer eller mindre nollbaserade anställningar via bemanningsföretag och det berör inte minst skolans område och lärarna. Och då legitimation endast kommer att krävas för fastanställning, så riskerar ju det här att bli till intet förpliktande.

Hur det dessutom ska rimma med att kommunerna vill pålägga lärare ännu mer krav på reglerad undervisningstid kan man ju verkligen undra och garanterar ju att de höga målen knappast kan uppnås, för när ska lärare hinna planera lektioner och utvärdera elevernas arbeten om de får ännu mindre tid till det? En gymnasielärare i språk har ju redan som det är 60 timmars arbetsvecka.

Att lärarlegitimation dras in, om en lärare t ex inte, med obefintliga resurser och obefintlig tid, klarar att uppnå de höga målen kan dessutom mycket väl bli en vanlig följd eftersom bedömningen av lärarens arbete hela tiden ökar, vilket är en garant för att det kommer att bli nyspråksfestivitas i skolväsendet framöver.

Alla tidskrävande dokumentationer kommer att fyllas i som att måluppfyllelsen är ok, men den kommer inte att kunna vara det om inte lärarna ges rimliga arbetsförhållanden och rimlig lön. Den kommer heller inte att kunna vara det, om inte friskolornas vinst åläggs gå tillbaka i verksamheten, för då kommer endast resurssnålast lärare att premieras även där, som kan få det att se bra ut på pappret, inte de undervisningsskickligaste eller mest ämneskunniga. 

För det enda som kan prioriteras, om den reglerade arbetstiden utökas och kommunerna inte tillskjuts medel eller skolan förstatligas, är så ekonomieffektiv, dvs innnehållslös verksamhet som möjligt. Den redan galopperande betygsinflationen kommer också att bli än värre. Därför verkar detta vara ett grandiost spel för gallerierna – som så mycket annat som denna Allians har för sig.

Om den här reformen ska göra någon verkan måste lärare garanteras tillräcklig förtroendetid, höjd lön och snarare ännu kortare reglerad undervisningstid, annars spelar det nog ingen roll hur ‘legitimerad’ läraren är. Lärartätheten och tillsvidareanställningarna måste också öka, och klasstorlekarna minska. Annars riskerar denna nya ‘kompetenta’ lärare bara bli en auktoritär pekpinnelärare som undervisar med torftigt underlag och vars fokus läggs på ordning & disciplin och upprapning av gammal skåpmat.

Istället drar Alliansregeringen alltså tillbaka de extra miljarderna till kommunerna nästa år, vilket är anledningen till att Sveriges Kommuner och Landsting nu kräver att lärarnas reglerade arbetstid utökas så de slipper anställa fler, för det kommer de, med regeringens agerande, inte att ha råd till. Med andra ord är det nyspråk och dubbla budskap som vanligt från den borgerliga Alliansen.

Därför finns också anledning att befara, att det istället kommer att utbildas ett A- och ett B-lag. Alaget centralrättar och betygsätter, det visstids- eller timanställda B-laget får stå där med pekpinnen i högsta hugg, i överfulla klasser som korvstoppas med skåpmat av en obehörig ordningsvakt.

Och de elever som därmed effektivt gallras ut faller handlöst ur systemet eller ‘korrigeras’ in på ‘rätt’ bana. Följden av en sån utveckling skulle givetvis också innebära en drastisk nedskärning av antalet behöriga lärare i skolan, för dem behöver man ju mest bara vid betygsättning och rättning, så då kan det bli en ännu högre arbetslöshet bland behöriga lärare.

Det är ju själva undervisningen som måste bedrivas av legitimerade lärare, men med det här förslaget garanteras ju inte det:

Om undervisningen bedrivits av en icke-legitimerad lärare ska betyg sättas av en legitimerad lärare tillsammans med den som bedrivit undervisningen eller ytterst av rektor.”

Den som bedrivit undervisningen kan därmed fortsatt vara vem som helst.

Läs: DN Debatt: ”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare år 2012”,  Regeringen.se – Den Nya Skollagen,  Regeringen.se: Bäst i klassen – En Ny Lärarutbildning, DN – Lagrådet sågar nya skollagen, En Ny Prop. i Demokratins blodomlopp – Anti-demokratiska universitet, Expressen – Jämlika samhällen nästan alltid bättre, DN – Stärk lärarna, SVD,    Lärarnas RiksförbundSVD2,    cisionwire,   Sydöstran – Borg pressar kommunerna,

Läs mer – Cappuccinosocialisten: ”Dumskallarnas sammansvärjning”

                  

Hets                                                    Kafka hälsar…

Annonser

15 responses to “Alliansen inför – Den Kompetente Läraren

 1. sinikka naumanen

  Inte en dag för tidigt att börja DEBATTERA kompetenta LÄRARE …ska vi ha KOMPETENTA elever så krävs det kompetenta lärare så klart..men detta är en skizofren fråga…vissa har en kompetens utan betyg och vissa har en massa betyg som tycks kalla kompetens men kan inte lära ut, pedagogiken lyser med sin frånvaro!
  hur många är dessa lärare som vi sovit nästan igenom timmarna…det finns bra lärare..men allt för många som inte alls passar in så det är bra att man tar en debatt om detta!! Sinikka Naumanen författare

  Mer med tal träning för lärarna och träna gärna lite inlevelseförmåga och glöm inte auktoriteten

 2. Jo, det kan jag hålla med dig om. Men det var bara nånting som jag tycker är – jag vet inte – bara för mycket med hela det här poänräknandet i den Nya Bolognaprocessen. Man skapar millimillimetergrader i helvetet, sedan är det också så, att det här eviga dokumenterandet. Vad innehåller kursen, vilka mål, vilka betygskriterier, hur varenda steg ska dokumenteras och värderas och bedömas. Det liksom skymmer sikten för innehållet som riskerar att bli helt utarmat, för att inte säga obefintligt. Nåt skumt är det. Sen beror det ju givetvis på hur man tillämpar men jag vet inte, jag tycker det är något av tvång över det hela och poänräknande och samlande. Känns jobbigt.

 3. Nu var nog avskaffandet av kravet på lärarutbildning för fast tjänst, som inträffade någon gång på 90-talet eller början av 200-talet (minns inte säkert, men det fanns i början av 90-talet – det vet jag med säkerhet), att det skulle vara möjligt att förbilliga skolan genom att den kunde anställa billigare lärare, och till för att privatskolorna skulle få det lättare om de kunde anställa vem som helst, inte hade kravet på sig att läraren skulle ha formell kompetens.

  Så jag tycker nog att detta förslag från Rottingmajoren är det enda vettiga han föreslagit sedan 2006.

  Sedan är det förvisso så att somliga är bra lärare utan formell kompetens, andra är dåliga trots en sådan, men det är ändå inget bra skäl att sluta kräva att kommuner och friskolor anställer lärare med formell kompetens, enligt min uppfattning. Det har visat sig att frekvensen ”lyckanden” vad gäller vissa operationer är högre på somliga sjukhus än på andra, att kirurger är olika skickliga alltså. Men jag tror ingen skulle komma på idén att hävda att av det skälet borde man slopa kraven på läkar-och kirurgutbildning för praktiserande kirurger.

 4. Håller med dig, faktiskt bra. Men till intet förpliktande. För det är inte mångs tillsvidaretjänster som utlyses inom det området, när alliansen skapat alla dessa nya anställningsformer för visstidsanställning och bemanningsföretag. Så de nyutbildade som inte fått jobb pga att man redan gav en massa fasta tjänster till obehöriga kring 2000 som säkring mot generationsväxlingen, de nyutbildade kommer ändå inte att få några jobb med det här förslaget. Så hur det ska leda till någon förbättring annat än för de som redan har jobben – varav många obehöriga eller med en lärarutbildning som har pinsamt lite kurser i varje ämne, det förstår inte jag.

  Sen tycker jag det är konstigt att man har ett provår efter avslutad utbildning – tänk den student som då ägnat kanske fyra eller fem år redan till utbildningen för att plötsligt få reda på att den inte är lämplig under provåret. Då har den kastat bort flera hundra tusen i studielån för ingenting. Och vem vill anställa någon som blivit ratad på provåret som lärare, utom om den omskolar sig helt och hållet, och det är ju inte så lätt då, ifall personen redan skuldsatt sig maximalt. Jag tycker det verkar rätt fel faktiskt.

  Dessutom tror jag att provåret riskerar bli missvisande, om man kombinerar en sån här reform med drastiskt nedskärningar för den kommunala sektorn – man har ju just beslutat att inte förlänga förstärkningen till kommunerna. Vilken lärare kommer med sådana prioriteringar att premieras – en sån här reform måste ju gå hand i hand med kraftig ekonomisk resursförstärkinng till skolväsendet, kanske ett förstatligande där resurstilldelningen är säkrad för att inte reformen skall bli ett allas krig mot alla. För vilken slags ‘kvalitet’ kommer det att bli i praktiken? Och vilken sorts lärare kommer att premieras? Snarare en som ser till att undervisningen kan bedrivas till så låg kostnad som möjligt för att tillfredsställa ägarnas krav på vinst – och i kommunens fall så snålt som möjligt.

  Är därför inte säker på att det kommer att leda till ökad ”kvalitet”.

 5. Nejdå, det finns många hakar med förslaget, precis som du påpekar, somliga ordentligt problematiska. Men principen att lärare bör vara utbildade tycker jag ändå är riktig.

  Dessutom är det ju lite löjligt att tala om ”statushöjning”. Sådan åstadkommer man inte på det här sättet. Men man kan ju låtsas, som i så många andra fall. Det kostar ju inget! Ökad kvalitet kräver bättre lärarlöner. Man får inte de bästa genom att ständigt sänka lärarnas löner, som man gjort relativt sett, de senaste 30 åren. På 70-talet var läraryrket bra betalt och dessutom skulle lärare undervisa. De hade personal som skötte en massa administrativt arbete. Idag är läraryrket tämligen uselt betalt och dessutom har man lagt på lärarna allt fler upgifter. Numer ska de vara allt från lärare över psykologer till kontorspersonal.

  Vad gäller provåret pekar du på en viktig sak. Jag antar att det är det gamla systemet för gymnasielärare som Rottingmajoren är ute och far efter. När jag var ung, på 50-talet, så krävdes vissa ämneskombinationer från universitetet, samt en kurs i pedagogik som gav vad då var en magisterexamen. Ovanpå detta fick man gå ett provår för att bli behörig lärare, adjunkt om man hade en fil.kand i botten, och lektor om man hade doktorerat.

  Så bakåt de sträva, med pukor och trumpeter.

 6. Det kanske var ok på den tiden, när det fanns resurser i skolväsendet, men nu när man genomfört slakt på offentliga skolväsendet så blir det ju en fruktansvärd rävsax att sätta höga krav på lärare som inte får rimliga resurser, lön eller tid för att genomföra undervisningen enligt de nya ‘höga’ kraven. Resultatet kommer att bli att resurssnål undervisning och katastrofala tolkningar skrivs in som ok måluppfyllelse. Det blir garanterad nyspråksfestival i hela skolväsendet. Det är det enda möjliga resultatet om man inte tillför resurser. Och det har man just aviserat att man inte tänker göra.

 7. Jag korrigerade inlägget, så att det framgår tydligare hur jag tänkte.
  Tack för din kommentar. Ja, då fick vi det svart på vitt – alliansen backar liksom EU in i framtiden.

 8. Tja, och hur 17 ska någon kunna sätta betyg på elever som han eller hon inte har undervisat och haft ansvaret för? Jag skulle vägra om jag var lärare.

  Jag har formell kompetens som sfi-lärare och för några år sedan sökte jag en tjänst som sådan, i en liten kommun, hos det privata undervisningsföretag som fått sfi-undervisningen där men på villkor att de hade en lärare som var kompetent. Meningen var att jag, på de 17.000/månad som jag erbjöds, skulle ansvara för ytterligare en grupp, vars lärare inte hade formell kompetens. Jag tog inte jobbet! Någon som undrar varför?

 9. Än värre för t ex gymnasielärare som ofta har ansvar för långt över hundra elever och fem-sju klasser med ungefär 30 elever i varje, om inte fler. Undervisning är en helhet, man måste se barnen muntligt, både i grupp och enskilt, se progressionen, iaktta och observera utveckling ur en mängd aspekter, så det funkar liksom inte att dela upp det. Men i och med att man redan i en sån här ‘programförklaring’ aviserar den möjligheten, så förstår man ju i vilken riktning det kan tänkas gå. I praktiken. Och det kommer ju naturligtvis också att bli det allra billigaste alternativet – för obehöriga visstidsanställda eller timanställda lärare, de har ju sämre betalt än a-kassa i princip. Oftast får de ju nästan ingenting för förberedelse, inte efterarbete heller. Så det blir ett B-lag som heter duga. Och klassklyftorna kommer med det också att öka, då många elever kommer att slås ut. Eller som sagt dirigeras om till ‘mindre krävande’ studier. När man så har skapat den Nya samhällsordningen – ja då är vi snart tillbaka i adertonhundratalets ståndssamhälle.

 10. Den dolda läroplanen kommer utan tvekan att stärkas och offren blir eleverna och då framför allt eleverna från medelklassen.

  http://www.polkagris.nu/wiki/filarkiv/dolda.pdf

 11. Hur tänker du? För det där med yrkesprogrammen? Eller?

 12. Jag menar att alliansens politik kommer ge en alltmer konservativ skola där ”en auktoritär pekpinnelärare” kommer vara att föredra. Därmed förstärks också huvudpunkterna i den dolda läroplanen där vi socialiseras in i roller som i mångt och mycket är klassbundna. Det var ett tag sen jag läste Den dolda läroplanen och jag kan helt ha missat poängen i ditt inlägg, men det är svårt att inte se att kopplingen mellan Broadys text och den politik som nu drivs.

  Jag känner att jag här inne umgås med folk som har större skor än jag. Är jag därför orelevant kan kan du bortse från mina kommentarer. Jag är dock glad att jag hittade denna eminenta blogg.

 13. Nå, nu har man ju som sfi-lärare på heltid två grupper som undervisas halva dagen var, fem dagar i veckan och med bara fem veckors semester. En ämneslärare på gymnasiet (har också arbetat som sådan – obehörig :-)) har ju samma grupp bara några timmar/vecka, samt längre sommarlov och betydligt högre lön.

  Det blir visserligen inte så många elever att hålla reda på på sfi, men man sliter minst lika många timmar med de elever man har och då orkar man inte med ansvaret för ytterligare grupper. Sfi-lärarjobbet är dessutom det absolut mest arbetsamma lärarearbete jag haft (12 år totalt). Och jag har arbetat som lärare från lågstadiet upp tom universitetet. Allt annat än sfi är pea nuts i jämförelse, men i gengäld ar sfi-jobbet bland de roligaste lärarjobb man kan ha, trots att det är fruktansvärt tröttande.

 14. JR – Jag är jätteglad för ditt beröm. Tack så mycket – det var verkligen roligt att höra ❤
  Och känn dig fri att kommentera.
  Jag modererar bara bort de som svinar.

 15. Kerstin – Det var verkligen inte min mening att på något sätt nedvärdera ditt arbete. Tvärtom ville jag förstärka hur resurssnålt det är – för det är ju en katastrof när det gäller lärares arbetssituation. Naturligtvis är det ett hårt jobb och så mycket ansvar som sfi-lärare. Det handlar ofta om traumatiserade elever och en hel socialisering inte bara i en språklig kod utan hela samhällsmaskineriet, som dessutom är väsensfrämmande. Socialt stöd i massor osv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s