Kommer arbetslösheten verkligen att sjunka i Sverige?

Det verkar som om AF ligger steget efter vad beträffar uppdatering om eurozonens skuldsättning och de extrema åtstramningspaketens tänkbart blytunga effekter på svensk ekonomi och arbetsmarknad. Dessa kommer nämligen inte att låta vänta på sig. När Riksbanken nu planerar för det stora lyftet genom aviserade räntehöjningar kan även det innebära en förhastad krock med verkningarna – vilket allvarligt kan försvåra Sveriges förmåga att orientera sig korrekt i konjunkturen och riskerar samtidigt att osäkra fastighetsbubblan.

IMF varnade häromdagen för att tillväxten kan komma att bli kort för landet som just nu är bäst i den i övrigt totalt degenererade europeiska överklassen. Tyskland har som sagt skräckslaget kastat sig på bromsen – en panikåtgärd som i själva verket fungerar som gasen i botten på undergången – för om inte ens tyskarna får råd att konsumera, vem skall då göra det? Den tyska exporten har skett på PIIGS(S?)-ländernas bekostnad. Det är dessa som på kredit slörpat upp de dyra tyska varorna och nu därför är skuldsatta upp över öronen. Så länge Sverige handlar mest med EU kommer vi självklart att vara oerhört sårbara för de gigantiska europeiska åtstramningspaketens effekter. Därför krävs en omställning av ekonomin för att inte ”orosmolnen” över Sverige ska ”hopa sig” till ohanterliga proportioner.

En politik för ökad självförsörjning behövs på hemmaplan och successiv frigörelse från EU:s ”inre marknad” på bortaplan. Det är vitalt med ökat stöd till småföretagandet i Sverige för att ekonomin ska kunna utvecklas, t ex i klimatsmart riktning, och bli mindre sårbar. Åtgärder som starta-eget, sjukpenning och akassa för småföretagare, samt garantier för att nödvändig utlåning till små och mellanstora inhemska företag fungerar verkar oerhört viktiga. För att inte detta ska leda till ett mischmasch av gulaschekonomi och svart marknad måste Sverige myndigförklara de invandrade och sluta behandla dem som andra klassens medborgare som inte får ID-kort hur permanent uppehållstillstånd de än har.

Likaså krävs satsning på närproduktion för närkonsumtion, så att lokala marknader i Sverige fungerar. En avreglering av avregleringen måste därför komma till stånd – också för att komma tillrätta med globaliseringens korrupta förfaranden – New Public Management, ”internrevision” och redovisning i kassaflöden istället för precisa utgifts- och inkomstposter.

När det gäller exporten krävs en orientering mot andra marknader än EU:s ”inre”, likaså verkar det handelspolitiskt vettiga vara en ökad flexibel bilateralisering för Sveriges räkning. Sverige behöver också inriktas mer på förädling för att minska importberoendet och den privata upplåningen, som är ovanligt hög.

Med tanke på att money will be scarce måste valutarestriktioner införas och utförsäljning av allmän egendom till glupska globala koncerner (skrivna i skatteparadis) upphöra. Finansmarknaden måste regleras – omedelbart stopp för bonusar och löneökningar för bankdirektörer vars företag lever på socialbidrag och ändå tjänar storkovan, stopp för spekulation med skattepengar.

Skattefinansiering av företag inom vård/skola/omsorg m fl kan enbart tillåtas om all vinst återinvesteras direkt i verksamheten. Specifika krav på kompetens, personaltäthet och godtagbara arbetsvillkor med avtalsenliga löner skall ställas för att en enda krona skattemedel skall utbetalas.

Genom den konkurs som EU själv försatt sig i då man nonchalerat sitt eget regelverk kan reglerna för den ”inre marknaden” inte längre följas. Det är bara att hänvisa till att det råder ekonomiskt undantagstillstånd. I löjliga familjen spelar Sverige lillebror Duktig och vinner därför priset som löjligast av alla. Ge istället gangsterekonomin en match.

Läs särskilt: Cornucopia – Lagen om Offentlig Inkompetens

Se tidigare bloggposter: Anders Borg och Det politiska luftslottsbygget, Tysk seger på PIIGS-ländernas bekostnad, Jörnmark och den ”tyska högproduktiviteten”, Slimmade organisationer, just-in-time och New Public Management, Minimilöner och 5 jobb för att klara försörjning?, Lissabonstrategin med lönerna, New Public Management, Jobblös tillväxt eller Konsten att bli rik utan att anställa någon, Vår Gud är oss en väldig Borg, Sverige ut ur EU – NU!

Läs: AB – Arbetsförmedlingen: Nästa år sjunker arbetslösheten, AB2, AB3,  AB4, AB – Lögndetektorn: Du har fel fakta, Maud, Dagens Industri – IMF: Mörka moln över Sverige, , AB5,  AB – Falskt, Maud, AB – Mona Sahlin: ”Det är massarbetslöshet”, DN – Littorin vill samköra register, Barron’s – Creditors, Not Sovereign Debtors, Are Bailed Out, E24 – Tyskland ska spara 80 miljarder euro, Expressen –  Sabuni och Björklund till Rinkeby,  DN – Sysselsättningen stiger med 100 000, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6SVD – Arbetslösheten toppar i år SVD2SVD3AB – Anders Borg ger dubbla budskap, SVD4, SVD5, SVD6, SVD – ”Vi plockar bort alla gatstenar”, SVD – ”Det som händer är mycket allvarligt och tragiskt”,  GP, Expressen – ”Rinkebyborna känner sig rädda och hotade”, SVD7, Expressen3, Expressen4, Expressen5,  DN – Girighet som drivkraft får Ohly att se rött, DN – ”Värst för dig själv” –  Vår heder har inget pris,

Bloggarna: Faktakollen – ”100 000 fler sysselsatta”, Ett hjärta rött: FK – regeringens valarbetare, annarkia, Kommunisternas blogg, Lars Björndahl (M), Stefans konspiration…, Fredrik Segerfeldt, Hållplats Hådén, Alliansfritt Sverige, Ett hjärta RÖTT, Martin Mobergs blogg, Helle Kleins blogg, Röda Berget, Linnéa Darells blogg, adventskalendern, Fredrik Axelsson, Thomas Böhlmark, Rasmus (liberal), Röda Berget, Edvin Ala(m) 3.0, Frihet är inte grati…, Martin Mobergs blogg, Kent Persson (m) blo… , Per Altenberg – ett …, Fi Västra Götaland, Konservativa tankar, Jakop Dalunde, Thomas Böhlmark, Roger Jönsson, Röda Berget, Rasmus (liberal), Stefans konspiration…, Röda Berget, Frihet är inte grati… , Martin Mobergs blogg, TÖRNQVIST TÄNKER OCH…, Svensson, Under den lugna kork…, Germunds Blog, Martin Mobergs blogg, | Signerat Kjellberg…, Röda Malmö, Nattis 2.0, Opinionsbloggen, Occident , GULAN AVCI, GULAN AVCI, Storstad, Truthandfiction, Mats Engström, Svensson, The Hell of Hannastasia, Under den lugna kork…, Kommunisternas blogg, Federley, Henrik-Alexandersson…, Christermagister, Truthandfiction, Utredarna, Bloggarna.se, Ericas tillhåll, Svensson , Politik för en halv …, annarkia, Svart på vitt, Stefans konspiration…, Röda Berget, Peace, Love and Capi…, Martin Mobergs blogg, Mark Klamberg, Tankar hos en Gråsäl ,Daytrading – Winning…, Rosie Rothstein’s Bl…, Pellefantias sida, Ipse Cogita!, Gerdaus skolblog, Christermagister, Pezster Whatsupsthlm, Cornucopia?, privatkapital.se , The Hell of Hannasta…, Modernisera Sverige – Hårda tag, lösningen på allt,

9 responses to “Kommer arbetslösheten verkligen att sjunka i Sverige?

 1. anna andersson

  Har du lust att skriva ngt. om agenda EU 2020, efterträdaren till lissabonstrategin?

 2. Till Anna: Jag har nämnt det i något inlägg – den Nya strategin fick ju en hel del kritik på grund av att EP och NGO’s m fl inte fick någon som helst chans att kommentera den eftersom den hastades igenom på rekordkort tid på grund av påtryckningar’ från kommissionen. Ingen fick helt enkelt chans att tycka något om den före den slogs fast. Men mycket mer än så har jag inte tagit upp den, så jovisst kan jag göra det.

  Fast just nu tycker jag det är viktigast att skriva om vad som händer i valrörelsen – och EU i stort. Det är viktigt att EU blir en valfråga, så som det ser ut med det ekonomiska katastrofläget i Europa – och eurozonen som mer eller mindre befinner sig i ett konkursstadium.

 3. anna andersson

  gott
  jag ser fram i mot att läsa din blogg.
  den är helt ok.

 4. sinikka naumanen

  EU-VALFRåga!??

  Hur ska man göra EU till valfråga nu??
  det borde man börjat upplysa folk mycket tidigare….så det får nog bli en fråga till näst, nästa val!!
  Folk måste ju få ordentlig information annars bli det bara galet..i rådande kaosaktig läge gäller det gamla rådet..bäst att avvakta och se…det brukar ju vara typiskt för Sverige annars också…vi får se..så brukar det ju alltid vara varför skulle man göra annorlunda nu?Upplysning- konkret- inga antaganden hit o dit o sedan en folkomröstning..men skyll inte Allianssen att man är me i EU-det var sossarna som absolut skulle se till för varje pris …priset var pensionärernas ATP-fonder som pengarna att betala statdsskulden att Sveriges ekonomi skulle se snyggt ut…när ska detta saneras ..så att fattig pensionärerna har råd att gå till tandläkare-resa osv….dags att skapa rättvisa till dessa offren!!Förstår inte dessa sossar ?Vad är deras ideologi eller finns den inte överhuvudtaget!? Ge pensionärs lön minium 16.000 brutto i månaden o minska skatten så har man åstadkommit en liten förbättring i denna diskriminerings fråga!!Till fattig pensionärerna!
  Dessa frågor kring bonusar ska man sätta total stopp så länge detta ekonomiska kris råder!!

  Sossarna har inte haft något emot bonusar kanske inkluderar i ideologin om detta nu existerar överhuvudtaget! Sinikka Naumanen författare ” Vem ska ta ANSVAR?” samt ”Häxkitteln”

 5. Lite svårare att förstå hur du menar. Men som jag fattar det så menar du att vi inte kan ha EU-frågor uppe i valrörelsen.
  Märklig åsikt enligt min mening.
  Ungefär som att säga, att amerikanare inte skulle kunna ha upp frågan om oljeutsläppet på det politiska bordet.
  EU befinner sig just nu i en snabbt accelererande kris – och Sveriges agerande NU härvidlag är avgörande för vårt lands framtid. Självklart måste därför denna fråga genomsyra valrörelsen – annars sticker man ju huvudet i sanden som en struts. Det går inte.

 6. sinikka naumanen

  Fattar inte att DU inte fattar vad jag menar?Tyckte att jag ganska tydligt skrev att jag tycker att man har inte gett tillräcklig information om EU till folket när man anslutade sig till den europeiska unionen!
  Och in en sådan krissituation som vi befinner oss nu är att BELASTA vanligt folk med ett allt för stort ANSVAR -när det är så kort tid till valet!!

  Däremot om ca. 4 årer jag det rimligt att kunna hinna ge den INFORMATIONEN till folket som behövs att mäniskorna hinner sätta sig ordentligt även till VAD är alternativet att stå utanför EU!!
  Detta är min åsikt och för mig mycket enkelt att förstå..det är alltid lättaste vägen att lämna sandlådan och gå hem som barnen gör..då slipper man diskutioner…Sinikka Naumanen författare

 7. Att man tidigare mörkat frågan är ingen anledning till att fortsätta göra det. Självklart ska politikernas agerande i EU-frågor diskuteras i valrörelsen – inte minst alliansens agerande i mängder av EU-relaterade frågor såsom rättssäkerhet i och med Stockholmsprogrammet, ACTA, FRA, datalagrings, en än mer avdemokratiserad grundlag, bidrag via IMF till eurozonen, stråthutredningen m m m m m m

 8. sinikka naumanen

  ja, diskutera kanske man bör göra..hoppas bara att dessa diskutioner blir givande o alla få en tydlig bild i vad är alternativen om man går ur EU kan DU ge i fall svaret här i denna forum…vad händer KONKRET om Sverige går ur EU? Väntar på svat nyfiket:) Sinikka Naumanen författare

 9. sinikka naumanen

  har väntat nu länge nog att någon kan svara ..men inget svar ? Ingen kan ge eller kanske rent av vill inte….ställde frågan o gör det en gång till…för ska man debattera EU frågorna på valstugorna så bör man kunna svara i media samt i dessa stugor o bussar..konkret ..VAD HÄNDER OM SVERIGE BESLUTAT ATT ÄMNA EU??GÅR DETTA ATT LÄMNA EU??VILKEN TIDSRAM PRATAR VI OM ISÅFALL?? osv..Med vänliga hälsningar Sinikka Naumanen författare…väntar tåligt men inte allt för länge!

  Svar till sinikka naumanen från Nemokrati:

  Alltså jag är ju inte skyldig att avge svar om jag inte vill det, men ok – här är ett slags svar, om det nu inte är tydligt för dig vad som håller på att hända med euron och därmed med EU.
  När eurozonen faller samman vilket kommer att ske inom de närmaste åren, då kommer EU att falla samman som politisk union och övergå till mellanstatligt samarbete, för överstatligheten kommer överhuvudtaget inte att fungera. Länder som inte klarar sin egen ekonomi har knappast råd att betala medlemsavgifter och bidra till EU-budget. Trichets strategier kan fungera ett tag, men inte hur länge som helst. Och Tyskland är själv på väg in i sämre tider. När pengarna är slut så är de slut och statsskulderna finns kvar och växer. Länderna blir helt enkelt tvungna att avskriva skulder och inställa betalningar, samt devalvera annars går inte problemen att lösa alls med mindre än att det bryter ut världskrig, vilket ju iofs är en trolig lösning vad högerregimerna beträffar som ”lösning”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s