De ”rödgröna” kan härmed säga hejdå till valsegern

Att tillåta den lissabonfördragsamma Mona-Sahlin-ledda högerfalangen inom S dominera den rödgröna politiken på det här sättet innebär att V och MP kommer att gå samma väg som C gjort inom högerblocket på grund av att man gjort sig ideologiskt urarva till Moderaternas förmån.

V kommer med detta att åka ur riksdagen och MP kommer att förlora stora delar av sin väljarkår – för det lär inte dröja länge förrän man går samma väg som C också vad gäller hastigheten med vilken man överger centrala ställningstaganden och med det hela sin övertygelse och därmed sin förmåga att övertyga väljarna.

Men detta gör tydligen inte V och MP något, vilket visar att Sverige snart sagt bara har ett enda politiskt parti – Socialmoderaterna.

Det blir oerhört många väljare som kommer att välja sofflocket i och med det här utspelet. Och jag kan faktiskt inte själv tänka mig att rösta på de rödgröna om MP och V ger efter för en neoliberal EU-vänlig politik som i stort sett är identisk med Moderaternas.

Detta gör således att de rödgröna kommer att förlora enorma mängder röster, inte bara min. EU är INTE en arena för något annat än högerpopulism och budgethaveri – den nyliberala marknadsreligionen är grundbulten i Lissabonfördraget som dessutom avskaffar den folkvalda demokratin på det mest graverande sätt. En utvidgning vore  dessutom ytterligare en demokratisk katastrof – och den ”klimatpolitik” som man för lämnar precis allt i övrigt att önska.

I och med Alliansens nyliga beslut i kärnkraftsfrågan har charlataneliten just tryckt på ja-knappen för en neokolonial EU-politik som inte bara innebär uranbrytning i Sverige på bred front (moderaterna och FP har redan sagt Ja i Bergs kommun i Jämtland och fler kommuner kommer i massarbetslöshetens dagar att ge efter), utan vidare även att Berlusconi-stödda projektet ESS byggs och oåterkalleligt förstör bördig  jordbruksmark i Skåne, för att inte tala om ett klartecken för fortsatta ‘storsatsningar’ på fossila bränslen såsom förödande skiffergasutvinning i 20 natursköna kommuner i Skåne.

Detta är en eftergiftspolitik för EU:s räkning som den nuvarande marionettregeringen helt ogenerat expedierat. Nu vill S att vi ska rösta på exakt samma politik när det gäller det rödgröna blocket också. Jag säger Nej till en sådan vändning och uppmanar V och MP att profilera sig gentemot de nyliberala arenasocialdemokraterna, helt enkelt ställa krav på samarbetet – annars kan ni räkna med att förlora större delen av er väljarkår – det är min fasta övertygelse att så kommer att ske om ni inte sätter stopp för den antidemokratiska betongpolitiken.

Det parti inom de rödgröna som ständigt bara sjunkit i opinionsmätningar-na är S, just på grund av sin neoliberala, löntagarfientliga och klimatkatastrofala EU-kramarpolitik. Ännu mer av den varan innebär att både V och MP går samma väg. Väljarna kommer att säga nej till den här politiken var så säker.

Fram till valet kommer väljarflykten att bli så märkbar att det blir tydligt att Sverige övergått till att i princip bli en socialmoderat enpartistat – som dessutom krigar i Afghanistan till stöd för en regim som tillkommit genom konstaterat valfusk.

Vad som nu behövs är istället ett klart och tydligt EU-kritiskt vänsteralterenativ med en tydlig miljöprofil – en sådan som V och MP i och med detta svek just visat att de avstår ifrån. Av vilken anledning framstår som oklart – men med största säkerhet handlar det om hårda påtryckningar från en S-ledning som i ljuset av sina opinionssiffror minst sagt omedelbart borde inta en betydligt ödmjukare hållning.

När det gäller massövervakning, massarbetslöshet och överhuvudtaget demokratifrågor är det på samma sätt en katastrof. S är tydligen fast besluten att dominera med liknande metoder som M gjort i högeralliansen – och den socialdemokratiska partiledningens politik skiljer sig knappast från Moderaterna – det är Bodström-Asklinjen som gäller för hela slanten – med massövervakning, paramilitär säkerhetspolis och kränkningar av svensk grundlag för hela slanten.

Lissabonfördraget är inte ens legitimt då fyra rättigheter som finns i grundlagen saknas i fördragets rättighetskatalog – och det är rätten till skydd mot åsiktsregistrering, hemlig avlyssning och godtyckligt frihetsberövande (med Schengen II tas ytterligare ett steg mot definitiv avveckling av grundlagsstadgade rättigheter) samt rätt till demonstration på allmän plats – dessa rättigheter finns inte inskrivna i Lissabonfördragets ”rättighetskatalog” och då får inte mer maktöverföring till EU ske enligt vad vår grundlag stadgar. Lissabonfördraget måste därför rivas upp.

Ändå har S och M gemensamt drivit igenom denna grundlagsvidriga ändring av Sveriges författning som ratificeringen av Lissabonfördraget innebär – och med nyss beslutade ytterligare ”omfattande förändringar av grundlagen” har den borgerliga alliansregeringen dessutom sett till att Sveriges suveränitet och rätt till självbestämmande avskaffas än mer slutgiltigt, i och med att EU-medlemskapet skrivs in som del av vårt statsskick från att ha varit ett frivilligt mellanstatligt samarbete som kan upphöra utan grundlagsändring. Folkrörelsen Nej till EU förtydligar:

Grundlagsändringar kräver två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Varför presenterar inte riksdagspartierna dessa omfattande grundlagsförändringar för det svenska folket i den påbörjade valrörelsen? Är det riksdagsledamöternas avsikt att smyga igenom dessa förändringar? Inför våra ögon är eurosystemet i kris och riskerar upplösning. Fler och fler inte bara i Sverige utan över hela EU ifrågasätter EU som ett överstatligt projekt. Vilka är de verkliga motiven för svenska riksdagsledamöter att skriva in Sveriges medlemskap i EU i statsskickets grunder?”  [min fetstil]

MP och V sviker sin tidigare hållning som EU-kritiska partier – detta är en garanti för att en betydande väljarflykt kommer att äga rum innan valet. Demokratin sätts vidare helt och hållet ur spel med dessa svek, inte minst då de spelar högerpopulismen i händerna å det flagrantaste. För vilket eu-kritiskt parti finns kvar att rösta på? Det blir socialmoderaterna och diktaturen som vinner. Rödgrön politik drivs för övrigt inte alls i EU – man har sagt ja till olje- och gasutvinning i Arktis, gasledning i Östersjön, ja till uranbrytning och ny kärnkraft över hela Europa, gigantiska vägprojekt som Förbifart Stockholm, osv.

Detta är verkligen ett gigantiskt svek mot demokratin. De politiska representanterna lurar väljarna genom att samvetslöst överge sina hjärtefrågor. Alliansen bröt sitt löfte om att inte tillåta ny kärnkraft, C är ett skämt som miljöparti, V och MP sviker sitt Nej till EU och S  ska vi inte tala om för maken till löntagarfientlig politik i och med ja till ratificering av Lissabonfördraget  får man leta efter; kollektivavtal, strejkrätt, arbetsrätt avskaffas då de med Lissabonfördraget underordnas reglerna för den ”inre marknaden”. In kommer extrem åtstramning, minimilöner (som redan är infört i 20 av EU:s 27 medlemsländer) och nollbaserade ”anställningsformer”. Därtill har S, likt samtliga borgerliga partier, satt munkavle på EU-kritiken inom partiet. Antidemokratiskt – om något.

En EU-kritisk linje är dessutom av nöden ur ekonomisk synvinkel, då EU kommer att haverera när euron slutligen gör det.
Vad ska man nu rösta på?

A half-century of failed IMF austerity plans imposed on hapless Third World debtors should have dispelled forever the idea that the way to prosperity is via austerity.”

Fram till valet kommer jag därför istället att verka för utomparlamentarisk påverkan – genom Folkrörelsen Nej till EU och initiativet 17 juni m fl. Vi får se om partierna lyssnar, för vi är många som kommer att vilja se en ändring av V:s och MP:s hållning inom det rödgröna samarbetet. I annat fall kan vi nog konstatera, att både demokratin och dialogen är död.

Vad som står på spelartröjorna är likgiltigt, för matchen är endast ett spel för gallerierna, i de fall den inte redan är uppgjord på förhand, bakom ryggen på väljarna.

Läs: Counterpunch – Michael Hudson: ”Europe’s Fiscal Dystopia: the ‘New Austerity’ Road”, EU Observer – Bruno Waterfield: ”It’s austerity for everyone but EU” – quotation: ”Why should the EU be given a reprieve from the austerity axe?” (”Michael Hudson is a former Wall Street economist and now a Distinguished Research Professor at University of Missouri, Kansas City (UMKC), and president of the Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). He is the author of many books, including Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (new ed., Pluto Press, 2002) and Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of Polarization v. Convergence in the World Economy.”)

Se tidigare bloggpost: Sverige – ett (E)U-land?

Läs även: Expressen – De rödgröna enade om EU, Expressen2, DN1, DN – Dokument: De rödgrönas EU-politik, SVD, AB, DN – S-nej till slutdatum om Afghanistan, GP, DN3, DN – G8-länder vill lämna Afghanistan, DN4, AB – Sköldpaddor bränns levande, DN – Ekonomisk stimulans splittrar G20, DN – De rögröna enade om EU-politiken, SVD – Lediga. Utgå, DN7,

Bloggarna: Alltid rött alltid rätt, Norah4You:s Weblog, Thomas Bölmark: Vad är vänster om?,, Tokmoderaten – En omvändelse under galgen?, , Mark Klamberg – Ska EU upplösas?, opassande.se, Peter Andersson – med rätt att tycka, Göran Pettersson, Under den lugna kork…, Mark Klamberg, Henrik-Alexandersson…, Stockholm enligt Ank…, Anne-Marie Ekströms …, Hamiltons Blandning, Sörlidens, HAX,  Martin Mobergs blogg, Liberalism enligt Ze…, Lotta Olsson (m) Blo… , Rasmus (liberal), Mats Engström, Hultins tankegång,

 

Annonser

13 responses to “De ”rödgröna” kan härmed säga hejdå till valsegern

 1. Om EU vore nyliberalt, så borde ju de flesta nyliberaler gilla EU, så är inte fallet. Istället brukar nyliberaler jämföra EU med Sovjetunionen. Dessutom känner jag inte till någon nyliberal som inte var stark motståndare till Lissabonfördraget.

  Så om du vill skrämmas med EU och Lissabonfördraget, så tycker jag att du skall försöka associera det till annat än nyliberaler (alltså de som har människors frihet som högsta ideal).

 2. Jag tycker du pratar i nattmössan. Den påbjudna upphandlingen och dess regler som gäller i och med vårt medlemskap i EU och ratificeringen av Lissabonfördraget är ju klart och tydligt en nyliberal outsourceings- och avregleringspolitik. Jag förstår inte vad du pratar om. Är det något som är nyliberalt så är det EU:s upphandlingsregler som grundlagsfästs med Lissabonfördraget och dess tvingande regler för den ”inre marknaden” vilka överordnas kollektivavtal, strejkrätt, arbetsrätt samt även demokratiska och mänskliga rättigheter. Du kan gärna titta på följande blogginlägg så förstår du lite mer hur jag menar och var jag hämtat mina källor, jag är dessutom inte ensam om min uppfattning att Lissabonfördraget grundlagsfäster den neoliberala agendan, det är dessutom den som nu hindrar att ekonomin återhämtar sig genom att man säger kategoriskt nej till keynesianska stimulanser till förmån för extrema åtstramningspaket – vilket är helt ideologitroget nyliberalismen som för det första är benhårda motståndare till uttag av skatt, för att inte tala om keynesianska stimulanser som lösning av kriser:

  Se t ex bloggposterna Vår Gud är oss en väldig Borg , Den ”legala nihilismen” och gasledningarna, Sverige ut ur EU – NU,EU och Nyliberalismen – En Gangsterekonomi Satt i System, Slimmade organisationer, just-in-time och New Public Management, New Public Management, Nyliberalismen är ingen naturlag,
  Jobblös tillväxt eller Konsten att bli rik utan att anställa någon, Vi måste avreglera Avregleringen,

  Dessutom – om du ursäktar – så verkar ditt val av nick lite missvisande då man kan förledas att tro att du på något sätt representerar den här tidningen Arbetaren, som jag knappast tror håller med dig – om att EU inte skulle innebära kvintessensen av en neoliberal avregleringspolitik till förfång för en rättvis värld, löntagare, demokrati och ekonomiskt välstånd, tvärtom tror jag den är ganska enig med mig om att Lissabonfördraget innebär just det.

  Sen att extrema nyliberaler inte tycker att EU:s avregleringspolitik är tillräckligt extremt liberal – det är ju liksom en annan sak – se gärna Välfärd OCH demokrati – inte Piratpartiets ‘ultrakapitalism’, Piratpartiet. Neutrala – liberala – federala -fadderalla, Piratpartiets ideologi – får inte ifrågasättas?, Är inte Nattväktarstaten en Polisstat?

  Som alltid rekommenderar jag även Greg Grandins artikel om neoliberalismen i Counterpunch – ”Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom

  Där förklaras med all önskvärd tydlighet varför scenariot från Chile nu återupprepas i global skala – just för att US och EU följt den neoliberala agendan som återupptagits både av de neokonservativa regimer som dominerat US och de som dominerat i EU – inte minst genom Bushs chefsideologi Fukuyama som obekymrat förfäktat nyliberalismens teser, vilka i förverkligad form mest verkar sluta i militärdiktaturens form och ekonomisk ruin.

 3. Bra inlägg!

 4. Jag hyser samma sorg över demokratins död och börjar tycka att även deltagandet i de svenska valen är detsamma som att delta i ett skenspel. EU-valen har jag konsekvent bojkottat. Ser ingen som helst vits med att rösta i dessa. Jag är inte med i EU!

 5. Rasmus (en annan)

  Precis som du har jag konstaterat att de Rödgröna kan säga adjö till valsegern av ungefär samma skäl som du. Fast min lösning är att försöka rösta in Piratpartiet i riksdagen. Och jag väljer den lösningen därför att jag gör en helt annan bedömning än du av vad Piratpartiet är för något.

  Jag tycker det är uppenbart att Piratpartiet är en aktivist-allians av individer med bakgrund i både frihetlig höger och frihetlig vänster. Det är därför inte förvånande att du hittar Piratpartister som citerar Hayek, men inte heller förvånande att man hittar Piratpartister som citerar Bakunin.

  Skälet till att det gått att skapa en sån allians är helt klart att EU gått från att vara ett nyliberalt projekt till ett auktoritärt projekt som stöds av både en auktoritär vänster och en auktoritär höger, dvs det du kallar för socialmoderaterna. Dvs det är inte nyliberaler som sätter agendan längre, som du tycks tro, utan neocons.

  Dvs i grunden antidemokratiska fascister som tror på en korporativistisk stat. Vilket är exakt i den riktning som EU (och Sverige) just nu rusar med stormsteg.

  Jag tycker du ska sluta fred med Piraterna och hjälpa till i det som uppenbart är en kamp mot en gemensam fiende.

 6. Jag håller med Nemokrati till 100 %
  ”Arbetaren” som ovan skriver kan knappast vara någon som har en god inställning till arbetare. Han/hon är en person som utger sig för att vara ”arbetare ” men som endast vill öka opinion för höger politik som är anti arbetare!!
  Förvånar mig inte om han inte får betalt för att gå in på olika bloggar inom anti allians och ifrågasätta inläggen. Med andra ord är ”arbetaren” (som den kallar sig) endast en bluff som vill få trovärdighet genom att kalla sig själv för arbetaren!!!!

 7. Jag har uteslutit dom rödgrönda just pågrund av vänsterpartiets galna ideér och besviken på MPs nonchalans mot den ekonomiska påverkan hos den enskilda människan. Detta såg Sossarna och därför försöker dom nu ta över rodret igen. Men jag tror det är för sent för dom flesta att lita på dom nu.

 8. Pingback: Hur de än vänder sig… « Per pladdrar på

 9. Lite OFF-Topic, men jag tycker det är så roligt med högersympatisörer som ger sig ut på blogar och kommentersfält på dagstidningar och skriver under signaturer som ”Arbetaren”, ”Svetsaren”, ”Svarvarn”, ”Industriarbetarn”, ”Grovarbetaren”, ”Undersköterskan” osv. 🙂

  Blir lätt komiskt när dessa traditionellt förknippade yrkesutövare helt plötsligt börjar argumentera enligt en neoliberal agenda, är det desperation eller vad beror detta på ?

 10. Till Marcus: Ja, ett nästan burleskt övertydligt försök att ‘infiltrera’. Skrattretande, minst sagt.

 11. Anna Svensson

  Läser och lyssnar på Children av Robert Miles som börjar sorgset och stegrar in i ett crecsendo. Lite så känns hela skiten just nu.

  Du har rätt du har rätt du har rätt du har rätt
  MEN VAD SKA VI GÖRA?
  I september sker valet. Oavsett om v och mp inte vågar så kommer en regering att bildas. Om M får fortsätta styra så går det bara ännu mer åt helvete?

  V och MP ni måste lyssna nu! Det här är på riktigt! Sluta fega! Jag har alltid sympatiserat med er. Slutade med mp när ni slutade kritisera EU (oavsett om ni kallar er EU-kritiska för det är ni inte, inse sanningen och sluta sälj ut er själ även om det är trevligt med 10%).

  Snälla tvinga mig inte att sluta med V för vad finns det kvar?

  Anarki? Hopplöshet? Landsflykt?

  Jag vill ha ett svar NU! Är det någon från V som läser så kommentera för det jag skriver undrar många. Nu med desperation.

 12. Vi som väljer V eller MP – även S – måste – som villkor för vår röst – trycka på och ställa krav på att man följer sina ideal (vilket även är förenligt med det sunda förnuftet i fallet EU, euron, Lissabonfördraget m fl). Politikerna lever i en drömvärld. De fattar tydligen inte vad som händer när länderna ställer in sina betalningar till ECB – nu snart gäller det över 4000 miljarder Euro. Risken för betalningsinställelser är skyhög. Investerare har säkrat sina tillgångar och flytt euron – sålt sina statsobligationer i PIGS-länderna så fort de fått chansen och vältrat över hela värde-lösheten på ECB. Det finns inga räddningspaket kvar. Euron faller. På grund av åtstramningspaketen förbyts recessionen i djup depression. Massarbetslösheten ökar. Detta kräver räddning av helt annat slag än att göda banker och spekulationsekonomi. Det kräver också en återkommunalisering, en återdemokratisering, valutarestriktioner och noga övervakning att de knappa resurserna fördelas jämnt så att inte upplopp utbryter som kan förorsaka total kollaps. Jag tycker vi också ska samlas gemensamt i Folkrörelsen Nej till EU och artikulera våra krav via dem. De har redan en fungerande organisation och de är partipolitiskt obundna och klarsynta när det gäller EU.

  Sverige måste bli mer självförsörjande – beträffande livsmedel, möbler, textil m fl, så att importberoendet minskar och fungerande lokala marknader (och därmed också arbetstillfällen) upprätthålls – och bilateraliseras så att ekonomiskt samarbete och export kan utvecklas med andra ekonomier utanför EU. En avreglering av avregleringen är av nöden. I kombination med klimatomställning och offentliga investeringar för att uppnå sådan och upprätthålla funktioner inom vård, skola och omsorg.

 13. Pingback: Hur de än vänder sig… | Per Pettersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s