Den som välfärdsfinanseringsgapar efter mycket mister ofta hela stycket

Med anledning av Timbrohögerns utspel – och mesallians med ”f d socialdemokrater” så återpublicerar jag en bloggpost som skrevs inför just det här aviserade utspelet under Almedalsveckan:

”Varför måste cancersjuka jobba heltid när sjukförsäkringen går med överskott?

juni 21, 2010

Nu verkar Folksam anse att privata bolag borde ta över sjukförsäkringen – uppenbarligen menar de, att  sådana skulle sköta saken rättvisare och rationellare. Jo, då skulle inte en krona bli utbetald annat än till aktieägarna (evt även bonus och skyhöga löner till direktörerna förstås). Och med tanke på att Folksam själv i höstas beslöt sig för att i  ett slag ”halvera ersättningen i grupplivförsäkringen till pensionärer” så förstår man ju hur det skulle gå ifall t ex sjukförsäkringen privatiserades. Med tanke på hur omöjligt det dessutom är att ens teckna en sjukförsäkring hos privata försäkringsbolag så kan man ju räkna ut hur det skulle se ut, om de tog över socialförsäkringsområdet i sin helhet. 

Den logiska följden av att socialförsäkringarna går med vinst borde ju självklart istället vara, att den borgerliga regeringen såg till, att de försäkrade får den ersättning de har rätt till, då de betalat in till dessa försäkringar under alla år de förvärvsarbetat via skattsedeln. Men istället är detta utspel säkerligen bara förspelet till nästa raska steg mot helt genomförd välfärdsslakt som alliansen bespetsat sig på att hinna med innan de avgår i september.

Man fasar därför för denna lobbyism –  då förstadiet till privatiseringen av socialförsäkringarna redan passerats i och med degraderingen från försäkring till bidrag och alla seminarier som redan hållits i frågan på Timbro, samt hur sådana sedan tenderar att omvandlas till lagförslag som klubbas fortare än kvickt.

Lagom till Almedalsveckan kan vi således räkna med att förstörelseverket fullbordas beträffande den pågående välfärdsslakten. Då gör avknoppat nyliberaliserade – f d ”socialdemokrater” gemensam sak med Timbro och presenterar sin strategi för total massaker av den svenska modellen.

I sina nya egenskaper som representanter för vårdföretag och försäkringsbolag vill de ju kappvänt gärna överge välfärdsmodellen för att säkra sin beskärda del av den Nya marknaden, trots att de i artikeln ”Rödgröna förlorar på vårdretoriken” påstår sig ”brinna för välfärdstanken”. Vad som inte framgår av artikeln är däremot vad dessa ”socialdemokrater” pysslar med nu – det får du istället reda på lite mer om ifall du fortsätter läsa nedanför redovisningen av bl a Folksams hittillsvarande göranden och låtanden på det ‘välfärdsekonomiska’ försäkringsområdet.

Läs: DN – Folksam snuvar kunder – citat: ”Folksam har försämrat försäkringsvillkoren för hundratusentals pensionärer. ”De ringer till oss och gråter”, säger Sam Sandberg, ordförande i SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund.”, DN – ”Folksam snor våra pengar”, DN – Folksam pratar med arga pensionärer, svt.se – ”Staten bryter mot lagen”, Nyhetskanalen – För tjock för sjukförsäkring (citat: ”Nekas försäkring. Blinda, Döva, Överviktiga, med en BMI över 35″), makthavare.se, DN – ”Därför är Alliansen det bästa valet för oss äldre”,

Läs: SVDBrännpunkt (de rödgröna) – Vi har råd med jämlik vård,

Se sedan replik från de avknoppat nyliberaliserade ”socialdemokraterna”: SVD – ”Rödgröna förlorar på vårdretoriken” (artikeln är skriven av ”socialdemokraterna” 1. Jonas Morian – som bl a jobbat som informationschef åt det skandaltyngda vårdbolaget Attendo Care – se även: SVD – Privat vårdbolag i blåsväder, s-info – Bengt Silverstrand: Jonas Morian och vårdbolaget Attendo Care, 2. Eva Fernvall – ny ‘varumärkesdirektör’ för Apoteket AB, 3. Niklas Nordström – med ”bakgrund inom försäkringsbranschen” bl a f d marknadsdirektör i KPA, trainee på Folksam,  även som rådgivare i ”gränslandet mellan politik och näringsliv”, 4. Per Borg  – citat ur bloggposten ”BT har en väl utvecklad förmåga att hitta moderata sossar”: ”Jag har bara hört talas om Per Borg genom borgerlig media. Han var visst statssekreterare i Försvarsdepartementet under 1980-talet, men har vad jag vet inte funnits i några centrala socialdemokratiska kretsar under de senaste 20 åren. Han agerar på egen hand i periferin av den socialdemokratiska rörelsen. Ändå vill borgerlig press gärna beskriva honom som någon slags socialdemokratisk tänkare av tyngd.”, 5. Hans Dahlgren – ”Näringspolitisk chef hos VårdföretagarnaAlmega – citat 2009-05-19: ”Hans Dahlgren blir ny Näringspolitisk chef hos vårdföretagarna. Han kommer närmast från tjänsten som chef för det politiska stödet inom socialdemokraterna i riksdagen med ansvar för sakpolitiskt stöd och press. Hans Dahlgren har där jobbat både under Göran Perssons och under Mona Sahlins ledning. Innan dess var Hans Dahlgren kommunikationschef på SACO. – Jag ser framför mig ett intensivt arbete för att höja Vårdföretagarnas deltagande i samhällsdebatten och arbetet med branschens viktiga framtidsfrågor. Den privata vård och omsorgssektorn växer och ett antal viktiga politiska reformer genomförs som möjliggör ett ökat entreprenörskap och växande företag i vård och omsorg. Det är en glädjande utveckling som jag hoppas kunna bidra till som Näringspolitisk chef säger Hans Dahlgren.”,  se även SKTF-tidningen 2010-04-06 – ”SKTF säger uppavtal med Vårdföretagarna” – citat: ”Nästan var tredje SKTF-medlem på privata vårdbolag blev utan löneförhöjning i fjol. ‘Helt oacceptabelt’, säger Ellen Simonsson, ombudsman på SKTF som nu säger upp avtalet med Vårdföretagarna i förtid. För första gången säger SKTF upp ett kollektivavtal i förtid för att det inte fungerar. Avtalet som egentligen skulle gälla till december 2011 omfattar ungefär 2 500 SKTF-medlemmar som arbetar i privat äldreomsorg, på behandlingshem och i större privata vårdbolag. Under 2010 säger SKTF upp ytterligare två avtal med Vårdföretagarna som löper ut i år och som berör cirka 1 000 medlemmar på små privata läkarmottagningar och i företagshälsovården. – Avtalen har inte fungerat, vare sig processen eller utfallet.” , 6. Berit Rollén 

Se tidigare bloggpost: Vänlig hälsning från den Nya Försäkringskassan till de Utförsäkrade

Se även: Timbro och Arena Idé tillsätter gemensam kommission om välfärdens framtida finansiering – citat: ”Vänstertankesmedjan Arena Idé och högertankesmedjan Timbro tillsätter gemensamt den kommission om välfärdens framtida finansiering, som de politiska partierna vet behövs men inte vågar förverkliga. . .Kommissionen arbetar helt fristående från uppdragsgivarna Arena Idé och Timbro, och ska presentera sin slutrapport som överlämnas till samtliga politiska partier under Almedalsveckan i juli 2010″ (min anm. påståendet att någon arbetar ‘helt fristående från sina uppdragsgivare’ ter sig som en contradiction of terms)

Timbro presenterar deltagarna i kommissionen främst med sina före detta sysselsättningar, lämpligt nog. Därför bör man kolla ovan presentationer innan man kollar Timbros:

Lars Tobisson, tidigare vice partiordförande (M)

 • Eva Fernvall, f d ordförande i Vårdförbundet och f d vice ordförande i TCO
 • Berit Rollén, tidigare statssekreterare (S) och nu äldreomsorgsdebattör
 • Niklas Nordström, f d SSU-ordförande
 • Monica Werenfels Röttorp, f d ledamot av partistyrelsen (FP)
 • Jens Magnusson, tidigare Finansdepartementet, numera välfärdsekonom på SEB Trygg Liv”
 • Läs bloggarna: Litentanta, Den hälsosamme Ekonomisten, Ett hjärta Rött: Försäkringssjälvmord – en realitet, Bo Widegren, Partistaten – Trots allt inte så svårt att komma in på DN Debatt, In Your Face – Blå seniorer skönmålar och friserar,” 

  Läs: DN – Viktigt att snabbt ta itu med välfärdens finansieringsgap, DN, DI.se – Ekonomiprofessorn läxar upp Anders Borg, Expressen – ”Björklund vill garantera ett gott liv för de äldre”, SVD – ”Folkpartiet satsar på äldrevård”, DN,

  Annonser

  2 responses to “Den som välfärdsfinanseringsgapar efter mycket mister ofta hela stycket

  1. Så mycket till ”diskussion” tyckte jag inte att det var. Inte heller något seriöst bemötande av de konkreta exempel jag nämnt att de som funnits med i skrivandet av den här ”rapporten” representerar de ”välfärdsföretag” som nu vill ta över vård och omsorg från det offentliga.

   Som exemplet med SKTF som tvingats avbryta avtal med ”Vårdföretagarna” på grund av oacceptabla villkor för de anställda – att en mycket hög procent av dem inte fått någon löneförhöjning på flera år.

   Inte heller bemöter du med ett ord något om hur Folksam drastiskt försämrat försäkringsvillkoren för sina kunder, i detta fall pensionärerna – och hur deras intresseorganisation reagerat på det (för källor: se bloggposten).

   Privatisering handlar om en sak – att öka vinsterna för ägarna genom slimmade organisationer – det blir oacceptabla arbetsvillkor för personalen och oacceptabla försäkringsvillkor för kunderna.

   Du bemöter inte heller de fullständigt orimliga villkoren som många försäkringsbolag har för sjukförsäkring vilket är tillräckligt för att omöjliggöra att de skulle ta över något som helst från det offentliga – att det kan räcka med övervikt för att bli nekad försäkring.

   Hela rapporten handlar om lobbyism från försäkringsbolag och ”vårdföretag” som vill överta ”marknaden” från det offentliga – till förfång för både personal och kunder.

   När det gäller det företag som Morian jobbar som presschef för – kan du ju läsa bloggposten hos Ett hjärta Rött till exempel, som exempel på hur dessa privata ”vårdgivare” agerat i praktiken – se ”Attendo Care, Täby och Jonas Morian” och då citerar jag:

   ”En granskning av Kalla Fakta visade nyligen att Attendo Care ägs av ett riskkapitalbolag som är baserat på skatteparadisön Jersey. Ägarkonstruktionen gör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey. På så vis kan man konkurrera ut andra vårdföretag och vinna upphandlingar. ”

   Naturligtvis ska vi inte ge våra surt förvärvade skattemedel till oseriösa företag som är skrivna i skatteparadis. Den som inte inser det moraliskt korrupta i att livnära sig på skattemedel samtidigt som man själv inte betalar skatt saknar den moraliska kompass som är nödvändig för företag att ha – särskilt företag som ska handha vården av människor.

   Se även citat ur SVD-artikeln ”Privat vårdbolag i blåsväder”:

   Attendo Care är ett av landets ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen, och omsätter 2,6 miljarder per år. Sammanräknat med de andra två största aktör-erna, Aleris och Carema, driver Attendo Care 188 äldreboenden i Sverige.

   Kalla faktas granskning visar att Attendo Care ägs av Augustus i Luxemburg, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapitals fonder på Skatteparadis-ön Jersey. Ägandekonstruktionen möjliggör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey.

   –I princip kan hela vinsten flyttas utan beskattning med hjälp av ränteavdrag, så kallade räntesnurror, enligt en dom i regeringsrätten från i höstas. Vi räknar med att 25 miljarder per år försvinner på det här sättet, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, som dock inte kan kommentera det enskilda fallet.

   Hur stor del av Attendo Cares vinst som hamnar obeskattad på Jersey är oklart och företaget vill inte kommentera uppgiften.

   Författaren och journalisten Gunnar Lindstedt som granskat riskkapitalbolag, bland annat Trustor, menar att skatteparadisen är en förklaring till att bolagen kan konkurrera ut de små vårdbolagen.

   –Man kan diskutera om det är moraliskt riktigt därför att det är en organiserad form av skatteflykt. Det är deras affärsidé. Det missgynnar de företag som inte har möjlighet att agera globalt, säger han.

   Granskningen visar också att Attendo Care har fått 28 anmälningar till Lex Maria, och att vanvård oftare rapporteras hos Attendo i förhållande till bolagets del i äldreomsorgen.

   SvD sökte igår utan framgång Attendo och Industri Kapital för en kommentar. Attendo Cares vd Henrik Borelius och ägare Björn Savén har avböjt att medverka i Kalla fakta.”

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

  Ansluter till %s