Det är dyrt att inte vara ett välfärdsparti

EU är inne på sitt 13:e år av ekonomisk stagnation, trots all avreglering. Det gäller euroområdet. 13 år av ekonomisk stagnation – det är lång tid – och det visar att avregleringspolitiken inte fungerar. Sveriges relativt goda ekonomiska finanser beror på befolkningens nej till euron, och är inte Alliansens förtjänst. Michael Burda ”läxar” istället ”upp” Anders Borg för den passiva arbetsmarknadspolitiken. Man måste mobilisera arbetskraften, föra en aktiv arbetsmarknadspolitik med arbetsmarknadsutbildningar för att få tillväxt.

Enligt den amerikanske ekonomiprofessorn Michael Burda, som alltså kritiserar Anders Borg i Almedalen, så finns tre tillväxtmotorer: 1. Mobilisera arbetskraften 2. Investera i arbetskraftens kvalitet 3. Satsa på tekonologi. Därför är socialförsäkringarna en nyckel för ökad tillväxt, tvärtemot vad högern – och de avknoppade nyliberaliserade f d socialdemokraterna som löpt över till försäkringsbranschen – säger. Euroländerna som domineras av den europeiska partigruppen EPP-ED – är inne på sitt 13:e år av ekonomisk stagnation på grund av den förda politiken.

Det visar därför att rödgrön politik faktiskt är en politik för tillväxt – man satsar nämligen just på en aktiv arbetsmarknadspolitik med utbildning av arbetskraften, man satsar på att mobilisera arbetskraften med socialförsäkringarna så att inte folk blir utslagna – utan håller sig anställningsbara, och man satsar slutligen på klimatomställning och grön teknik. Det är ett recept för tillväxt, till skillnad från Alliansens nedmontering av välfärden, som istället leder till stagnation, dessutom långvarig och olöslig sådan.

Att skicka ut en hel ungdomsgeneration i Utanförskapet är inget som går över på en kvart. Har de väl hamnat där, är de ytterst svåra att fånga upp sedan. Det är också som att säga ett stort rungande Ja till dramatiskt ökad kriminalitet. Arbetslöshet, särskilt massarbetslöshet för att inte tala om långvarig massarbetslöshet ger obotliga sociala skador, som det är mycket svårt att ‘rehabilitera’ både samhället och arbetsmarknaden ifrån. Har man väl fått en dysfunktionell arbetsmarknad på dessa premisser, så kommer det med ett högt pris. T ex i form av samma ekonomiska kollaps som drabbat euroområdet, där den höga arbetslösheten sen länge permanentats.

Med 9 % arbetslösa och i stigande – vad gör regeringen på området? Inte mycket. Mesalliansens framtidskoncept på teknikens område är vidare uranbrytning, skiffergas, kärnkraft och kallt krig mot ”anti-amerikanism”. Satsningen på kärnkraft blickar alltså bakåt mot kalla krigets teknologi och återskapar verkligen också med Carl Bildts utrikespolitik det kalla kriget.’

Alliansen med Moderaterna i spetsen står för gårdagens teknologiska lösningar – de rödgröna för morgondagens

I Moderaternas samhälle där också kulturen bantas ned och trivialiseras till ingenting frodas slutligen högerpopulismen, då antiintellektualism och kulturfientlighet breder ut sig när man inget gör för att vaccinera de arbetslösa ungdomarna mot högerspöket, varken i form av aktiv arbetsmarknadspolitik eller kulturpolitik. Så det kanske ligger i Alliansregeringens intresse, trots allt – att låta SD bli tungan på vågen?

Läs: Expressen – Dyrt bli välfärdsparti, DI.se – Ekonomiprofessorn läxar upp Anders Borg, DN – Viktigt att ta itu med välfärdens finansieringsgap, Expressen – Maud Olofsson avgår efter valet, SVD, DNSVD – Ohly vill genomföra tandvårdsreform, AB – ”Det Reinfeldt kallar för Arbetslinjen kallar vi för massarbetslöshet”, DN – Regeringen för en kvinnofientlig politik, , GP – Ohly lovade runt, , AB2, DN – V byter namn för dagen, SVD, DNDN, AB, SVT – ”Situationen är desperat – inget händer”,  SVT.se – Jan Björklund: ”Vi har sänkt skatterna kraftigt”, SVT.se – Mats Knutson twittrar direkt från Almedalen, SVT.se – Rekordmånga gymnasieelever skolkade,  SVT.se – M, V och S har de trognaste väljarna, SVT.se – Miljöpartiet kan bli nyckelparti, SVT.se – Fler tror på sjunkande bostadspriser, Expressen – Ohly: Alla har rätt till heltidsjobb, SVD – Maria Wetterstrand: Reinfeldts kolsvarta miljöbokslut,

Se tidigare bloggpost: Högerns janusansikte

Läs bloggarna: Röda Berget, Tankar hos en Gråsäl, Martin Mobergs blogg, p-o. kjellberg, Röda Berget, Thomas Böhlmark, Opinionsbloggen, Germunds Blog, Högbergs tankar, Stockholmscollage , Röda Berget, MÅRTENSSON, anybody´s place, annarkia, Kalles blogg, Hultins tankegång, Kommunisternas blogg, Motpol, Kulturbloggen, Thomas Böhlmark, Mathias Sundin , Den hälsosamme ekono…, Ravennas blogg, Per Altenberg – ett …, Vikström, arkelsten, Ape reft of his tail, Lars Björndahl (M), Roger Jönsson, Vikström, Martin Mobergs blogg , Tankar hos en Gråsäl,

6 responses to “Det är dyrt att inte vara ett välfärdsparti

 1. Trams.

  Socialförsäkringarna är varken en investering i arbetskraftens kvalitet (den riktar sig till icke arbetskraft), den bidrar inte till att mobilisera arbetskraften (höjda socialförsäkringar gör det ju mindre lönsamt att arbeta jämfört med att gå hemma) och den bidrar inte ett jota till satsningarna på teknologi. Så, eh, vad ville du säga med kommentaren om socialförsäkringen?

  Svar till Anna från Nemokrati:

  Du har inte förstått hur arbetsmarknaden fungerar – det händer hela tiden saker på arbetsmarknaden som gör att omställning krävs. Det är strukturförändringar, företag lägger ner, branscher omvandlas. Det kräver en rörlighet i kompetensen hos arbetskraften, då den tvingas in i omställning när arbetsmarknaden omvandlas. Finns det ingen beredskap för det, slås arbetskraft ut, det bildas flaskhalsar respektive övertalighet som hela tiden måste korrigeras för att det ska fungera. Annars leder det till svårigheter för företagen att rekrytera den arbetskraft som den efterfrågar, och därmed till just den ekonomiska stagnation som den här professorn i ekonomi påtalar.

  De som trots allt slås ut – kan inte bara hystas in igen – när behov uppstår. Då tar det mycket lång tid och kräver mycket resurser för att göra dem anställningsbara igen. Just utslagning till socialbidrag är känsligt på den punkten. Det är en sådan omvandling för individen att självförtroende och kapacitet sjunker i botten.

  Ju längre människor stängs ut från arbetsmarknaden desto svårare är det att kunna ta in dem igen, för de håller sig inte heller ajour med utvecklingen på samma sätt som en människa gör som får fortbildning och kompetensutvecklas.

  När det gäller teknologin så förstår jag inte alls vad du menar. Självklart leder grön teknik till satsning på teknologi – som alltså är den tredje tillväxtmotorn. Det är också en teknologi för framtiden.

 2. teckentydaren

  Michael Burda säger ju också:
  Dessvärre lämnar arbetsmarknadspolitiken ofta en del i övrigt att önska, enligt Michael Burda och inte heller i Sverige är ett undantag anser han.
  ”Många av de så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är kosmetiska och kapslar in problemen så att man inte ser dem. En del av arbetsmarknadspolitiken är effektiv och en del av arbetsmarknadspolitiken är inte effektiv alls. Man måste få ut mer av den här politiken”, sa han.”

  Det refererar nog till mer än läget just nu utan den modell som varit.
  Det är antagligen därför vi hade över 6 % öppen arbetslöshet på kulmen av högkonjunkturen när S lämnade över till Alliansen. I stort kom inte de utslagna från 90-tals krisen tillbaks utan skyfflades runt i systemet.

  Det har funnits hur mycket som helst av arbetsmarknadsåtgärder i olika former som mest har handlat om att skyffla bort folk från den öppna arbetslöshetsstatistiken. Vi är sedan länge bättre på det än de flesta.

  Självklart är en väl utbildad befolkning en tillgång. Men finns det 100 som vill ha arbete och det bara finns 90 arbeten kan man utbilöda och drilla de tio hur mycket som helst de kommer ändå att var arbetslösa.

  Även om S med flera säger sig inte vilja skuldbelägga de arbetslösa för att det inte finns arbete till alla undviker man nogsamt att tillskriva den förda ekonomiska politiken något ansvar, dvs när man själv regerar och inte heller speciellt mycket nu när borgarna regerar. På något sätt kvarstår dock skulden hos de drabbade som med olika medel ska drillas till att inte vara arbetslösa.

  Inga politiker oavsett schattering pratar om att den höga generella arbetslöshet vi har är medvetet politiskt skapad med den ekonomiska politik som förts. Den har snarast på något mystiskt sätt uppstått som en naturkraft. Den politik som skapat arbetslösheten (om den reverserad) kan naturligtvis också minska arbetslösheten om man förstår vad som skapat den.

  Om inte medborgarna har råd att köpa vad som är möjligt att producera av tjänster och varor kan inga arbetsmarknadspolitiska åtgärder i världen sänka arbetslösheten. Detta är en grundförutsättning. Man kan inte ständigt föra en åtstramande ekonomisk politik och sen vara förvånad över stor arbetslöshet, det är inte hederligt.

  =========== Cofee==========
  One hundred dogs and 94 bones
  Once upon a time there was a small community comprising 100 dog bone-winners and their families. Each morning for as long as anyone can remember the 100 dogs set off into the field to dig for bones to bring back home to their families. The government’s bone policy was designed to ensure that there were always enough bones for all the bone-winners to succeed in their search and no dog families went without a bone. …

  One day the 100 dog bone-winners set off for the field and when they arrived they found there were only 94 bones buried. Some dogs who were always very sharp dug up two bones as usual, others dug up the usual one bone. However, as a matter of accounting, at least 6 dog bone-winners returned home to their families that day bone-less.

  But the pattern set in and the next day the 100 dogs set out to dig for 94 bones. They searched vigorously but only 94 bones were in the field. The situation started to get desperate and the government bone policy took a sharp turn and started to focus on the motivation of the bone-seekers who were bone-less.

  Consultants were called in – dog psychologists and dog-trainers – to work on the attitudes of the bone-less dogs. Initially there was resistance because the dogs didn’t feel that they were to blame. 100 dogs but only 94 bones. The Bone Network was established by BoneCentre to provide various programs designed to help the bone-less dogs get back into bone-winning shape and organisations sprung up all over the small community to offer Bone Network services. The bone-less dogs began to hear new terms like bone-seekers and the staff in the Bone Network provider offices often called them clients. As time went by changes continued and each bone-less dog (and by now more than 25 per cent of them had been in that state for over 52 weeks) had to attend the nearest Bone Network office and be classified by the Bone Seeker Classification Instrument (BSCI). One dog was asked about the assessment process undertaken in the BSCI interview by the BoneCentre officer. The dog replied that the BoneCentre officer had a big sheet and put down numbers. Every time the dog fidgeted a bit a bad score under the heading ”observable behaviours” was noted. The bone-less dog was considered a problem if they were ”too quiet”, or ”too loud”, or ”talked over”, or used ”inappropriate or aggressive language”, ”talked incessantly”, showed a ”lack of insight”, had ”unusual dress”, ”inappropriate make-up application”, and ”shaked, paced, twitched, trembled” and almost any other sign of nervousness that accompanied their bone-less state.

  You could clearly observe the change in the grooming and bearing of the bone-less dogs. Once proud now forlorn. Some of them became ill while others found their families were no longer the happy places as they had previously been. The dog divorce rate increased. The typical vibrant nightly family discussions that came after the day’s bone digging were now marked with a sense of purposelessness and the whole bone-less dog-family was affected. BoneCentre also introduced a new scheme designed to ensure that the bone-less dogs earned the survival bones that were given to them. This became known as the very popular Dig For The Bone program and BoneCentre officials talked endlessly about compliance and mutual obligation.

  BoneCentre also commissioned a major consultant’s report which identified eight bone seeker segments, which reflected the bone-seeker’s level of motivation towards the bone search activity. A complex diagram summarised the eight segments. …

  BoneCentre published a monthly Bone-Less rate and this became contentious because the definition of being bone-less excluded those who didn’t go out to the field each day. The same dogs had always gone out and would again but they understood the equation – 100 dogs 94 bones. BoneCentre said that the Bone-Less rate was around 3 per cent and would drop further once the benefits of the Bone Network were realised.

  =====================

  Det finns inget av regeringsalternativen som vill verka för full sysselsättning här i landet. Tomt valpladder har man hört så många gånger förr att det är otroligt att folk tar det på allvar.

 3. Pingback: Varifrån kommer Borgs siffror? « Lena Sommestad

 4. Till teckentydaren:
  Den förda politiken har varit präglad av nyliberalismen – och under alliansen har den tendensen förstärkts katastrofalt.
  Vi behöver en kursändring – just den kursändring som de rödgröna aviserat. Och då ska man minnas att S inte kommer
  att sitta ensamma i regeringsställning. En tvär vänstersväng är vad som behövs. Där ”avkastningsmålen” i näringslivet
  skruvas ner betydligt, och bonusar, ersättningar och lönenivåer till topparna sänks dramatiskt. Vi behöver skrota upphandlingssystemet,
  för det är neokolonialistiskt och korrumperande. Vi behöver införa valutarestriktioner med hänvisning till det ödesdigra läget
  i världsekonomin, vi behöver reglera finansmarknaderna – det är där åtstramningen ska sättas in, i form av skuldavskrivningar
  särskilt när det gäller credit default swaps.
  Den satsning på sysselsättning och aktiv arbetsmarknadspolitik som de rödgröna går till val på är helt nödvändig.

 5. teckentydaren

  Jo det skulle förstås behövas, en ny inriktning. Men jag är ändå en aning förvånad över hur mycket ”vänster” det helt plötsligt fanns när vi fick en borgerlig regim. Vilken ökning i ”vänster” aktivitet på nätet, så många vänner arbetslösa, sjuka och samhällets olycksbarn fick. Man frågar sig var många av dessa vänner fanns innan det blev borgerlig regim, speciellt som de nämnda inte heller tidigare hade en problemfri tillvaro.

 6. Det var ju en svepande generalisering utan underbyggande länkar. Så den känner jag att jag inte anstränger mig i onödan för att besvara.

  De försämringar av arbetslöshetsförsäkringen som Alliansregeringen infört talar dock sitt tydliga språk.

  De rödgröna tänker förändra detta – och det är bra för dem du nämner.

  När det gäller Littorins synsätt här – hänvisar jag till tidigare bloggpost: Sven Otto Littorin om Valfriheten och a-kasseavgiften

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s