57 % vill inte se Anders Borg som Sveriges finansminister efter valet

Man börjar undra om inte även Aftonbladet börjar glida allt mer till höger på den politiska skalan. Inte nog med att man upplät utrymme åt SD och Jimmie Åkesson så att han fick spy upp sin bruna sörja på första mediaparkett, varpå röstsiffrorna för SD sköt i höjden som effekt av reklamen, sen ger man Stora Bloggpriset – Hederspriset till Carl Bildt, och nu skevar man till rubrikerna i valspurten till Alliansens fördel.

Häromveckan hette det, att Alliansen redan vunnit valet, och nu alltså att ”Borg (M) sopar banan med Östros (S)”. När man sedan går till artikeln vars rubrik sopar banan med sitt eget innehåll, så ser man nämligen ett diagram som visar att 38,1 % varken vill ha Borg eller Östros som finansminister efter valet, och att 19,1 % vill ha Thomas Östros som finansminister efter valet. Enligt min skolmatematik visar diagrammet m a o, att 57 % inte vill se Anders Borg som Sveriges finansminister efter valet.

En av dem är givetvis jag själv. Särskilt med tanke på Anders Borgs optimistprognoser vad gäller den ekonomiska utvecklingen och Alliansens totala passivitet vad gäller jobben.

Enligt de senaste farhågorna väntar en double-dip-recession med fullskalig deflation som pekar i avgrundens riktning mot en om möjligt ännu mer ökad massarbetslöshet. Ett sådant tillstånd, oåtgärdat, göder en redan välgödd högerpopulism och skapar omedelbart ett auktoritärt diktatoriskt samhällsklimat där våldet kommer att bryta ut.

Sydsvenskan motsäger sig själv på ett sådant graverande sätt, i sina ”råd” hur man botas från faran för en sådan W-kurva , att man inte kan kalla det för något annat än ett vilseledande parasiterande på ekonomiskt resonerande i form av nån slag förment opolitisk (des)information:

Varje land, eller varje block av länder, måste hantera utmaningarna efter sina egna förutsättningar. Krisen har blottlagt så stora skillnader i utgångsläge att en gemensam exit-strategi ter sig omöjlig och rent av kontraproduktiv. [. . . ]För Europas del ligger utmaningen framför allt i att rädda europrojektet. Det kan bara ske genom en statsfinansiell stabilisering som garanterar samtliga länders kreditvärdighet.”

Att till varje pris rädda euron och samtidigt säga att ”Varje land, eller varje block av länder, måste hantera utmaningarna efter sina egna förutsättningar” är detsamma som att ropa dansa till någon som man just amputerat benen på. Just en sån cynisk contradiction of terms som visar att hela resonemanget i den här politiska drapan endast handlar om att försvara det huvudlösa projekt som är själva anledningen till att Europas ekonomier kollapsat.

Enligt min mening kommer en fortsatt åtstramningspolitik av den europeiska högerpolitiska typ som Anders Borg för, med sina skattesänkningar, sociala immobilitet och uteblivna satsningar på jobb i offentlig sektor, att leda till en ännu ondare cirkel med sjunkande konsumtion, ökad arbetslöshet, sjunkande fastighetspriser, sjunkande löner i en nedåtgående, accelererande spiralrörelse, samtidigt som välfärden gått förlorad just på grund av nyliberal global skatteflyktspolitik och skattesänkningar. Detta kommer att framkalla ett fullt uniformerat 30-tal.

Internationellt finns också oroväckande signaler på att en fastighetskris närmar sig i Kina, som skulle förstärka och påskynda en sådan alarmerande hastighetsökning mot undergången. Historiskt hög skuldsättning i ett tillstånd av deflation är ungefär det värsta som kan hända de europeiska ekonomierna.

Man undrar alltså fortfarande vem som då kan konsumera den dyra tyska exporten. Eftersom utvecklingen i USA också pekar på att återhämtningen stannat av, så blir prognosen än värre.

Den enda lösningen på hela denna problematik är massiva investeringar i klimatomställning och att omedelbart skapa jobb i offentlig sektor. Istället för att slösa pengar på skattesänkningar (som inte ger något annat än ytterligare minskad sysselsättning i offentlig sektor samtidigt som den privata sektorn inte heller erbjuder jobb på grund av sjukande konsumtion till följd av sjunkande löner och ökad massarbetslöshet osv) så behöver vi satsa varenda tillgänglig skattekrona på att direkt anställa i vård, skola, omsorg samt massiva offentliga investeringar för att upprätthålla sysselsättningen så att ekonomin hålls igång och inte fattigdom och misär samt social oro sprider sig som en löpeld och folk måste gå från hus och hem på grund av skyhög skuldsättning (faktiskt den högsta någonsin) och deflation vilket ju är den mest förödande kombination en ekonomi kan råka ut för, eller, som Irwin Stelzer uttrycker det i sin artikel ”Two Economies With a Common Cold”:

In the euro zone’s future is a default (aka restructuring) by Greece, and/or riots as the unemployment rate rises to somewhere between 15% and 20%; the ripple—no, tsumani-like—effects on other countries and the world financial system of such a Greek tragedy; growth-stifling austerity everywhere; continued imbalances between Germany’s export machine and the rest of the euro zone; and tight lending conditions.

Have a nice week.”

Se tidigare bloggposter: Solidaritet som drivkraft, Det är dyrt att inte vara ett välfärdspartiTimbro – Att försvara grov stöld av skattepengar och sila 1%-iga kultursatsningar, RUT-avdraget har skapat 900 nya (otrygga, lågavlönade) anställningar – inte 11 000, som Almega påstår, Lönerna i Tyskland = Sverige i framtidskikaren?Butleridén är jättebra! – Kollektiva vardagstjänster och matlåda från dagis/skola på väg hem, Skattepengar på export?, Skattesänk Sverige tillbaka till medeltiden – eller i vart fall till ståndssamhällets glansdagar, Sälja ut Sverige till vrakpris – enda sättet för M att få plus i statsfinanserna, Wall Street Journal analyserar stresstestet, Gäspigt avstressad stresstest tyckte marknaden, EU-bankernas stresstest – Dress for Success?, Anders Borg – ett bländande sken som bedrarKommer arbetslösheten verkligen att sjunka i Sverige?, Anders Borg och Det politiska luftslottsbygget, Tysk seger på PIIGS-ländernas bekostnad, När Trichet betalat alla långivare får euron ta smällen, Jörnmark och den ”tyska högproduktiviteten”, Krispaketet underminerar den övervärderade eurons värde ytterligare, Anders Borg föröder svensk ekonomi, Stäng pengakranen till euron, Anders Borg. Sverige ut ur EU – NU!, Varför ska Sverige betala 25 miljarder till euron? Dem ser vi aldrig mer.

Se även: SR.se – Bostadsförsäljningen i USA rasar

Annonser

5 responses to “57 % vill inte se Anders Borg som Sveriges finansminister efter valet

 1. Om du syftar på E24 dubbeldipp artikel så måste jag påpeka att det hela var mera av en ytlig förklaring av vad vilka negativa konsekvenser som kan komma ur deflation än bevis för en dubbeldipp. Läste artikeln innan idag och tyckte den hela var något av det sämsta jag läst som kallat sig själv ”analys”.

  Du föreslår att omedelbart skapa jobb i den offentliga sektorn. Det är den typen av politik med överstimulans och regeringar som inte håller koll på sina utgifter som har ledigt till situationen där andra länder än Sverige har hamnat i statsfinansiell kris.

  Gillar inte din rubriksättning, då de 57% räknar med folk som ej bestämt sig. Aftonbladets rubriksättning brukar överlag vara under all kritik, din är längre från sanningen.

  Svar till Olle från Nemokrati:

  Jag utgick från cirkeldiagrammet i Aftonbladets artikel – där 38 % hade sagt att de inte ville se vare sig Anders Borg eller Thomas Östros som finansminister efter valet och 19% hade sagt att de ville se Thomas Östros som finansminister efter valet.

  Vidare är det inte regeringarnas budgetunderskott som är orsaken till PIIGS-ländernas kris utan den nyliberalt gangsterekonomiska tvångsanslutningen till euron som tvingat dem att sminka upp sina ekonomier för att matcha Tysklands vilket deras ekonomiska förutsättningar inte klarar alls för att eurons artificiellt höga värde skall kunna upprätthållas, vilket i sin tur fått dem att sminka upp siffrorna ännu mer (dessutom var metoden som Grekland använde – i enlighet med nyliberalismens gangsterekonomiska värdepapperiseringsbestämmelser – laglig före 2004 tror jag året var) – euromedlemskapet har också hindrat dem från att balansera den egna realekonomins rörelser med egen räntepolitik anpassad efter respektive land.

  En annan stor bov i dramat är givetvis globaliseringens rovdrift som sådan, som genom förflyttning av all produktion till låglöneländer med noll miljö-, arbetsrätts- och lönekrav – förvandlat produktiva industrinationer till passivt konsumerande, hårt skuldsatta, importberoende bananrepubliker som snabbt byggt upp en skuldbörda likt den i Tredje världen. Och lika lite som man kunde bota den med åtstramningspaket och hårda återbetalningskrav, så kommer man att kunna lösa denna med samma felaktiga medicin, utan det enda raka är avskrivningar – åtminstone av den del som handlar om kreditorer i CDS-affärer och i handeln med räntesvappar och liknande, för det var redan från början luftaffärer och bör behandlas som sådana också, då de försökt förvandla luft till reda pengar – vilket jag anser kriminellt.

  Ytterligare lösning vad gäller sysselsättningen är givetvis att minska importen – och öka inhemsk, helt klimatomställd produktion både av livsmedel och industriprodukter. Sverige är alldeles för mycket fokuserad på råvaruproduktion det innebär att Alliansen endast kan ett enda recept – och det är att lämna ut vårt land till rovdrift för globala koncerner. Istället måste vi inrikta oss betydligt mer på förädling – t ex stödja inhemsk möbelindustri, textilindustri, livsmedel och andra varor som vi importerar onödigt mycket av – dessutom från länder där miljön förstörs. Förutom på förnyelsebar energi och energibesparing så kan vi satsa på klimatomställda verksamheter i små- och medelstora företag och ge innovationsstöd och etableringsstöd för dessa. Även klimatomställa skolor, flerfamiljshusbeståndet, ge ROT-avdrag för klimatomställning av miljonprogrammet, främja uppbyggnad av regionala nätverk av tankställen för biogas kring gårdar m m.

  När det gäller den ekonomiska analysen så var det inte E24:s artikel som jag utgick ifrån utan mina egna åsikter i frågan, vidare ser du ju också länken till Irwin Stelzers artikel i Wall Street Journal om hur förbundna EU:s och USA:s ekonomier är med varandra och den är mycket mer pessimistisk i sin ton än E24-artikeln – det finns också en hel del andra källor som just nu diskuterar den ankommande double-dipen intensivt.

  Det finns många fler som instämmer med hur jag resonerat – till exempel kan du ju även läsa denna länken som jag tycker förklarar ganska tydligt vad det är som håller på att hända (visserligen är det en sajt som säljer guld och silver men den försäljningen skulle ju aldrig jordskredsöka som den gör nu, om inte läget var som det nu är med eurozonen).

  Se gärna även Counterpunchs som vanligt utmärkta artikel i frågan ”Doomed by the Myths of Free Trade – How the Economy was Lost” – skriven av Paul Craig Roberts – ‘former’ ”Assistant Secretary of the Treasury in the Reagan administration.”

  Den är mycket klargörande i sammanhanget anser jag.

 2. Peter von Fábry-Eichner

  Jamen, då blir ju allt mycket enklare, strunta i de 38% som varken önskar Östros eller Borg, koncentrera dig i stället på de nästan 43% som har förtroende för Borg gentemot de ca 19% söm har förtroende för Östros.

  Du berör så många områden samtidigt att man blir något matt… men bara för att snudda vid en av dina käpphästar, ”globaliseringens rovdrift”: Utan denna ”rovdrift” får länder med lägre kostnadsläge, än högkostnadsländerna i västvärlden, inte exportera till dessa västländer. Varför skulle vi annars köpa leksaker fråm Kina och inte Schweiz?
  Varför kan indiska callcenters konkurrera med amerikanska?
  Därför att de har ett lägre kostnadsläge. Du kanske minns när svenska företag kastade sig över de baltiska länderna i början av 1990-talet för att förlägga fabriker eller importera produkter därifrån. Dessa länder har tack vare denna ”rovdrift” kunnat resa sig ur det kommunistiska ekonomiska träsket och visserligen är det inte i så hög grad den billiga arbetskraften som lockar, utan samarbetsprojekt på högre nivå, närmare vår egen.
  Nu flyttar arbetskraftsimporten till Ukraina eller Vitryssland. Ett tag. Eller Kina – ett tag. Redan nu har levnadsstandarden i Kina skjutit raketartat i höjden. Först en rik elit, som senare genom sin konsumtion låter pengarna sippra ner till bottenskiktet av ekonomin. Sedan en medelklass (där är de nu) och så småningom en brett folkligt välstånd (där vi är nu).

  Tråkigt att de inte har kopplat detta till demokratiska reformer och att man fortfarande fängslar och plågar människor (och deras familjer) av politiska skäl. Men jag är optimist; som i Europa kommer en vacker dag de kvarvarande genomcementerade socialistiska regimerna att falla likt lätta dominobrickor; Kuba, Nordkorea, Vietnam – och Kina. Må denna dag inträffa snarast möjligt. (Önskar jag särskilt en dag som denna, då vi minns kommunismens offer.)

  Svar till Peter von Fábry-Eichner från Nemokrati:

  Varför skulle jag gå med på just den vinklingen från höger som jag dessutom tycker är missvisande. Diagrammet visar ju faktiskt att 57 % inte vill se Anders Borg som finansminister i nästa regering – av mycket förklarliga skäl, eftersom överskottet i statsfinanserna som fanns när Alliansen tog över vänts till ett underskott – trots att Anders Borgs regering sålt ut stora delar av allas vår gemensamma egendom. Det är en bedrift om något – i negativ bemärkelse.

  Vidare tror jag du har fel när det gäller globaliseringen – marknadsekonomin och globaliseringen har inte gjort diktaturerna demokratiska – snarare är det så, att det skett en slags negativ rokad – de mörka sidor man tidigare förlade med lås och bom i ett kollektivt mörker bakom ”järnridån” slungas nu tillbaka med full kraft; Totalitära stater har anammat marknadsekonomin och västländerna har anammat drag från den totalitära enpartistaten – blir allt mer odemokratiska med tanke på vilka förslag som läggs – massövervakning och antiterrorterrorn – se gärna bloggposten Hur demokratiserat blev Kina och Ryssland av marknadsekonomin?

  I Sverige t ex med en försvarsunderrätelsedomstol utan medborgarrepresentation där den tilltalade inte har rätt till ombud och vars beslut inte går att överklaga, regeringens förslag om att SVT:s programutbud skall förhandsgranskas av regeringen, anti-demokratiska universitet, FRA-lagen, datalagringsdirektivet, i EU med the Observatory, IPRED I och II, och många många andra integritetskränkane förslag såsom Smile 29 och Gallorapporten m fl.

  Vill också tillägga: Dessutom är ju jag inte marxist för att jag står till vänster, eftersom jag anser att Marx hade helt och hållet fel, det är idéerna som styr utvecklingen och inte de materiella förhållandena. Den traditionens idéstyrning har i sin tur religiösa rötter – och som tradition har idéstyrningen (med religiösa rötter) levt kvar inte minst inom akademierna där filosofin ju var så att säga det första ämnet (det alla var tvungna att läsa) och dessförinnan var alltså teologin det dominerande och ursprungligen enda akademiska ämnet.

  Statsbildningen Sovjetunionen hade således långt fler beröringspunkter med det ortodoxa tsarryssland än med något annat, därav förgudningen av de kommunistiska ledarna. Och dess förstadium bolsjevismen byggde på nihilism – som bl a Camus skrivit mycket avslöjande om i sina essäer – en ideologi som var mycket elitistisk och som ansåg mord var rätt och att föra massan bakom ljuset också var rätt. Nihilism är därför en a-teistisk ideologi som jag också tycker särskilt illa om.
  När den franska revolutionen ville störta monarkin av Guds nåde så ersattes den av Napoleons kejsardöme.
  När den ryska revolutionen ville störta tsarväldet så ersattes det av Stalins totalitära skräckmaskin.
  När den kinesiska revolutionen ville störta kejsardömet så ersattes det av Maokultens monumentala enpartistat.

  Därför anser jag att människan måste börja lära av historien istället för att låtsas som den aldrig inträffat. Annars kommer hon aldrig att kunna förändra någonting – endast projicera historien gång på gång i groteska projektioner av allt större och spöklikare proportioner.

  Det som nu pågår i Europa verkar därför vara en tvångsupprepning av det totalitära 30-talet. Det ekonomiska scenariot är en tvångsupprepning av 20-talets excesser följt av 30-talets stora depression och det politiska en gengång av 30-talets totalitära högerspöke efter ett Weimarrepublikt 20-tal.

 3. Peter von Fábry-Eichner
  Du som verkar ha god kläm på det här med hur stater utvecklas så positivt kanske kan svara på en fråga som jag ställt ett antal gånger, men aldrig fått något svar på:
  Finns de något land som lyckats häva sig ur allmän fattigdom och teknologisk underutveckling och som lyckats bygga upp en allmän välfärd, som inte har varit underkastat stark statlig styrning och statlig satsning på och utbyggnad av infrastruktur?

 4. Peter von Fábry-Eichner

  Jo, Kerstin frågan är bara vad man menar med ”stark statlig styrning”. De flesta stater som var mindre utvecklade i Europa har byggt upp en välfärd genom att vara demokratiska och anständiga rättsstater, respektera äganderätt och premiera goda idéer och kreativt företagande.

  Den anonyma nemokraten kanske borde återgå till ”skolmatematiken” ännu en gång: Om du lägger ihop dem som varken vill ha Östros eller Borg med sympatisiffrorna för Borg å andra sidan blir det enligt din egen beräkningsmetod 80,9%, som inte vill se Östros som finansminister. För mig är detta en ganska klar viljeyttring från dem som tillfrågats i AB / United Minds väljarundersökning. Eller?

  Du skriver vidare att ”Det som nu pågår i Europa verkar därför vara en tvångsupprepning av det totalitära 30-talet.” Jag somär född i Centraleuropa och som vet på mycket nära håll vad 30-talets totalitära regimer, de fascistiska/nationalsocialistiska å ena sidan och den socilaistiska/kommunistiska betydde för människorna, blir illa berörd när du häver ur dig sådan totalt ounderbyggda och svepande formuleringar.
  Ungefär lika osakligt och smaklöst som din ”Arbeit macht Frei”-parallell.

  Svar från Nemokrati:
  Det var ju liksom inte så att det tog fem minuter för Hitler och Mussolini att gripa makten och införa sina totalitära samhällsskick utan det var något som byggdes upp under tio års tid och baseras mycket av 30-talets totalitära tänkande på en människosyn som grundläggs och befästs med socialdarwinismens utbredning. När de väl kommit till makten var det liksom för sent att ingripa. På samma sätt är det nu – vi kan inte stillatigande se varningstecknen hopa sig utan att dra ut linjer av vad det i förlängningen kan komma att innebära när tankarna manifesterar sig i konkret handling.

  I övrigt framstår det för mig som du har din uppfattning klar att dina sympatier ligger hos Alliansen medan det hos mig är tvärtom – jag röstar i detta valet på Vänstern då jag ser det som akut att mota undan det högerspöke som uppenbarligen är i antågande.

 5. Peter von Fábry-Eichner

  Fascisterna i Italien bildade sitt parti direkt efter krigsslutet 1919 och hade bildat regering redan 1924. De tyska nazisterna bildades också 1919 och visade snabbt sitt rätta ansikte; redan 1920 bildades Sturmabteilung (SA) då man handgripligen gick till väga med motståndarna och öppet propagerade mot s.k. Lebensunwertens Leben (ung. ”Liv ej värt att låta levas”) och och en hätsk rasistisk propaganda blandades in i den odemokratiska ideologin. Det tog nazistpartiet drygt tio år till innan de lyckades erövra makten fullständigt.

  Inget av dessa partier kan jämföras med något av våra demokratiska partier – även om många vänsteranhängare bara nyligen och under galgen (Ohly) har avsvurit sig kommunismen.

  Jag minns själv hur chockad jag blev när jag hörde Ohly 2004 på TV säga att ”Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val….”

  ”Hela hans grundinställning var ju helt annorlunda än den är idag, den var ju mera vänlig till ryssarna och Sovjet än vad min och majoriteten i partiledningen var […] Vi var helt oense i de där frågorna.” berättar förre vpk-ledaren Lars Werner.

  Men att något annat parti i Alliansen skulle kunna uppvisa tillstymmelsen till så pass belastande odemokratiska sidor som nazisterna och fascisterna är ett helt otillständigt påstående, som intellektuellt diskvalificerar dig från vilket anständigt politiskt forum som helst, enligt min mening.

  Visserligen må vi ha olika partisymaptier, det kanske är det som litet gör en politisk debatt intressant, men du måste iaktta åtminstone minimalt vett och förnuft och inte visa hur totalt historielöst du tänker.

  Desto mer förvånansvärda är dina paralleller, då du presenterar dig som författare. I ditt ställe skulle en ursäkt vara på plats; både gentemot partierna i Alliansen, som ju i dina inlägg liknas vid framväxande nazist- och fascistpartier och de av oss som upplevt dessa partiers aktivitet (terror/mord/förstörelse/angreppskrig/koncentrationsläger/motståndsarbete/fängelse/tortyr/förtryck på alla plan man kan föreställa sig). Möjligen skulle det återupprätta något litet av din heder. Möjligen…

  Svar till Peter von Fábry-Eichner från Nemokrati:

  Som jag sa, det tog cirka tio år för fascisterna och nazisterna att gripa makten, och det var det tysta medhållet som möjliggjorde att detta kunde ske.

  Desto märkligare då att du själv inte upprörs över vad som just nu är för handen nämligen att KD och Moderaterna sitter i samma partigrupp i Europaparlamentet som Popolo della Liberta, dvs Bersluconis partibildning och samgående med nyfascister med direkta kopplingar bakåt till Mussolinis fascism. Man kan knappast komma och säga att det är obefogat med kritik mot Alliansen för beröringspunkter med högerpopulistiska strömningar när detta är fallet. Att Reinfeldt i partiledarutfrågningen nyss dessutom uttalade att han tänker bilda minoritetsregering även om det innebär att SD blir vågmästare pekar även det i en ytterst oroväckande riktning, vilket även Jan Björklunds utspel om det ytterst marginella fenomenet burka i skolan samt Billströms uttalande om romer gör. Om Alliansen inte vill kritiseras för att flörta med högerextremismen anser jag att agerandet borde vara radikalt annorlunda. Maud Olofsson satt för övrigt igår och gav dubbelmoralen ett ansikte – då hon utan tillstymmelse till skam anser samarbete och aktiv dialog med den kommunistiska enpartistaten Kina vara helt ok samtidigt som hon påstår att hon ”aldrig” skulle samarbeta med kommunister. När det gäller Moderaternas historiska förhållningssätt högerut hänvisar jag även till Sven Ove Hanssons grundliga genomgång i boken Hansson, Sven Ove. 1985. Till höger om neutraliteten. Bakom fasaden hos näringslivet och moderaterna. Stockholm: Tiden samt även till tidigare blogginlägg Moderater med kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten, och när det gäller Sveriges som helhet – se t ex Del II – den sovande regeringen ZZ.

  Citat Wikipedia:

  Fascismen efter Mussolini [redigera]

  Efter andra världskrigets slut 1945 förbjöds fascismen i lag i Italien, men redan ett år senare, 1946, bildades det fascistinfluerade Movimento Sociale Italiano (MSI) av tidigare partiaktivister i Mussolinis parti. Hans sondotter Alessandra Mussolini satt som representant för Alleanza Nazionale för Neapel i det italienska parlamentet och fick 48% av rösterna i samband med borgmästarvalet år 1994. Alleanza Nazionale utgör fortsättningen på majoritetsinriktningen i MSI. Sedan partiledaren Gianfranco Fini 2003 uttryckt sig förklenande om fascismen lämnade Alessandra Mussolini partiet, men har inträtt i det nybildade partiet Popolo della Libertá; en sammanslagning av Finis Alleanza Nazionale och Berlusconis Forza Italia.”

  För övrigt är det svårt att ta din ”kritik” på allvar då du inte ens uppmärksammar vad jag gett dig för svar i mina kommentarer – se t ex bloggposten Vänster är inte lika med Marxist

  Slutligen kan jag informera dig om att du och din familj inte är ensamma om att direkt ha påverkats av 30-talets totalitära strömningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s