Diktator Reinfeldt ”pytsar ut” 60 miljarder till euron via IMF – hela sjukvårdsbudgeten – och det är bara början

Färre än var tionde svensk vill ha euron. Nu lovar Reinfeldt ge ”betydande belopp” till euron via IMF. Hur kan han lova det utan att vi får ett ord med i laget? Det är våra skattepengar han lovar bort. Ändå är Reinfeldt populär. Hur går det ihop? INGEN väljare vill ha euron, ändå röstar allt fler för den som tvångsansluter oss. Det kan inte förklaras på annat sätt än att media mörkar vad Reinfeldt och Borg håller på med – att tvångsansluta oss till euron smygvägen via IMF så att vi på allvar blir lydstat under Tyskland. Reinfeldt och Borg har hela tiden också ljugit och sagt att Sverige inte ska bidra med ett öre till räddningen av euron, sedan har man bara vräkt ut miljarder till euron i alla fall, och nu alltså igen, men denna gång med ”betydande belopp”, som Reinfeldt helt ensam beslutar ”pytsa ut”. Borg & Reinfeldt blåljuger väljarna rakt upp i ansiktet, och det verkar näst efter mörkläggning vara den mest framgångsrika strategin – alltså fortsätter de. Varför röstar ni på dem? Reinfeldt tömmer statskassan och ger den till Dr Merkel. 

Mindre än 10% av svenskarna vill nu införa euron, endast 9.7%. 88% är mot. SKOPs analytiker säger: Motståndet är kompakt bland alla partiers sympatisörer, inom alla fackliga organisationer och även bland egna företagare. Det är sällan som man ser en långvarig opinionskantring av denna stormstyrka”

Vi betalar redan 20-30 miljarder i medlemsavgift PER ÅR till EU. Och har redan bidragit med 25 miljarder till eurons räddning via IMF, samt med tvåsiffriga miljardbelopp via nödlån till Irland och Lettland, pengar som vi aldrig kommer att få tillbaka. Grekland ställde trots betydande räddningspaket in betalningarna med 50 %, vilket snart kommer att förvandlas till 100 %. Och nu tillkommer de 60 nya miljarder som Reinfeldt tänker ”pytsa ut” till eurons krisländer via IMF. Och det är ändå bara början. IMF har sagt att det behövs betydligt mer pengar från medlemsstaterna än det här initiala paketet för att euron ska kunna räddas. En massiv utvidgning av IMF:s lånekapacitet till euron som Reinfeldt redan aviserat att han säger ett rungande ja till. Men euron kommer inte att räddas med ”räddningspaket”. Redan efter första strypkopplande räddningspaketet steg Greklands statsskuld från 127 % till 143 % på mindre än ett år. Efter ytterligare ett flertal ställde man in betalningarna med 50 %. Med den anorektiskt åtstramande antisysselsättningspolitik med massavskedanden som IMF-lån innebär, kommer svenska exporten att sjunka som en sten med detta bazooka-räddningpaket via IMF, då konsumtionen kommer att bli extremt minimal över hela Europa, EMU är redan i recession. De skatteparadisbaserade skattesmitande Riskkapitalisterna kommer dock att gå stinna ur krisen, medan befolkningarna förslavas. Vilket  Reinfeldt uppenbarligen applåderar, inte minst som han nyligen med tvångslag tänker tvinga kommunerna att upphandla Carema- och AttendoCare-upplägg inom vård, skola, omsorg, något som SD janusansiktigt stöder. 

Att ”räddningen” ska gå via IMF är ju ett krav från Tyskland, för att tvinga icke medlemsländer, särskilt Sverige, att betala hela välfärden till en räddningslöst förlorad valuta, som svenska folket uttryckligen sagt att man inte vill gå över till. Sammanlagt uppgår summan nu till 101 miljarder kronor till euron (kanske är det till och med mer. IMF:s protokoll är hemliga). Om man därtill lägger vår årliga medlemsavgift till EU blir det 131 miljarder. Det är lika mycket som ”Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 93 840 789″ och ”Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493”  i 2011 års statsbudget.

I årets rapport från SNS Demokratiråd, Makten i Europa, belyses frågan om vem som egentligen har makt i dagens EU.[. . . ]

Både EU-parlamentet och stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet stärker sin ställning, medan fackministrarna i ministerrådet och tjänstemännen i kommissionen försvagas.

De stora länderna i EU har i denna process stärkt sitt inflytande i takt med att Europeiska rådet fått mer att säga till om. Kommissionens relativa försvagning visavi stats- och regeringscheferna har nämligen inte kunnat vägas upp av parlamentet utan inneburit en ökad tonvikt vid det nationella intresset, med företräde för de stora länderna. Förlorarna är EU:s små och medelstora länder, däribland Sverige

EU:s stora medlemsländer kommer att stärka sin makt än mer inom några år. De kommer att väga betydligt tyngre, både enskilt och som grupp, när Lissabonfördragets nya röstningsregler för ministerrådet träder i kraft 2014. Övergången till de nya reglerna kommer enligt maktindexberäkningar innebära att Tysklands formella makt närmast fördubblas [. . .]

Tyska politiker har däremot en önskan att EU ska bli en förbundsstat med en president, att kommissionen ska vara en superregering och att EU-parlamentet ska få mer makt än i dag. Varför? En verklig europarlamentarism skulle, något tillspetsat, kosta de sista resterna av nationell suveränitet för medlemsstater med färre än 80 miljoner invånare.”

Sveriges EU- och Demokratiminister (om inte detta vore ‘a contradiction of terms’) Birgitta Ohlsson framställer sig vidare obekymrat i Ekots Lördagsintervju som både mindre begåvad och fullfjädrad Diktaturkramare. Vi fick bevittna ett veritabelt strömhopp av antidemokratiska grodor, för att inte säga paddor direkt ur hennes mun.

Letargiska Dr Merkel har åtminstone den goda smaken att förespråka att Lissabonfördraget rivs upp innan hennes Nya EU-fördrag installerar den tyskledda EU-diktaturen, så att befolkningarna får ha ett ord med i laget via sina nationella parlament innan avdemokratiseringen och konfiskeringen av den svenska statskassan sker, medan Birgitta Ohlsson och den moderatledda regeringen utesluter all demokratisk inblandning, då de ser demokrati som en vederstygglighet. Nazister sitter nu mycket riktigt också med i Greklands Nya samlingsregering för att implementera den anorektiska svångremspolitik som Merkel kräver.

Jag radar de värsta citaten, som enligt vår grundlag vore tillräckliga för att omedelbart bannlysa denna folkepartistiska fanatiker och hennes gangsterekonomiske chef från alla förtroendeuppdrag i svensk politik. Hennes totala missbedömning 2003 av både EU:s och eurons utvecklingsväg säger också en del om hennes mycket bristande omdömes- och prognosticeringsförmåga. Att EU blixtsnabbt förvandlats till diktatur är hon vidare beredd att till tänderna försvara, medan hon i den liberala profilfrågan mot FRA-lagen bara vek sig – det säger inte bara lite, utan allt, om vad hon brinner för, nämligen just den diktatur som EU nu, under Tysklands brutala ledning, implementerar.

Tomas Ramberg (TR): Här tas ju då ganska långtgående förslag och beslut som rör Europas framtid. Och förslagen manglas i realiteten fram i såna här möten mellan Frankrikes och Tysklands ledare eller i något som kallas trojkan, eller Frankfurtgruppen, det kan vara Tyskland, Frankrike, EU-kommissionens ordförande, ECB, kanske IMF. Vilken demokratisk legitimiet har de här församlingarna och grupperna som tar fram de drastiska förslagen?

Birgitta Ohlsson (BO): De flesta av de institutioner eller parlament som du nämner ÄR ju folkvalda av medborgarna.

TR: ECB? IMF? EU-kommissionen?

BO: EU-kommissionen har ju Europaparlamentet oerhörd stor makt inför och har faktiskt avsatt enskilda kommissionärer tidigare som man inte tycker har haft rätt politisk ton. Återigen, jag tycker man ska ha perspektiv. När jag föddes, året 1975 så var knappt hälften av EU:s 27 medlstater demokratier. Sydeuropa hade strax kommit ur militärdikturer och Östeuropa delades genom kommunismens hårda barriär. Så det är viktigt att se, att Europa har förändrats i stark inriktning, varje dag så påverkas vi av de beslut som tas. En inre marknad som täcker en halv miljard människor. En fri rörlighet, och ser vi också på, vad svenska folket tycker är viktigt med Europa och demokratin så är det det vi vill ha. Vi vill en inre marknad, vi vill ha gränsöverskridande problem (min anm: tydligen en freudiansk felsägning, men ack så rätt ändå), gränsöverskridande…vi vill ha lösningar på de problem som vi alla tvingas ta tillsammans, 

TR: Men det du framför nu är en slags nyttoargument, men om man ser det hela som en rättsstat, en demokratisk reglering, på vilken rättslig grund kan grupper som ECB, IMF, Frankfurtgruppen eller trojkan, på vilken rättslig grund kan de fatta beslut som rör Greklands, Italiens, Portugals politik? I vilket fördrag regleras deras befogenheter, hur kan vi ställa dem till svars?

BO: För det första så är det fortfarande så, att de nationella regeringarna har en oerhörd, oerhörd stor makt, och det handlar mycket om att EU-kommisionen ger rekommendationer till enskilda medlemsstater. Det kan vara smärtsamma rekommendationer som är tuffa att ta. [. . .]Det är tuffa beslut man måste ta. Många länder i Europa har överbelånat sig, och överkonsumerat. Nationella regeringar har tagit oansvariga beslut. Och då måste man också kunna ta kritik och rekommendationer.

TR: Får jag bara stanna vid formfrågan här: Du är en person som brukar kallar dig liberal. Det här handlar ju om grundläggande demokratiska principer. I rättsstater brukar man säga att det ska finnas grundlagsfästa svar på de här frågorna. Det ska vara reglerat var och hur medborgarna kan utkräva ansvar. Om detta är en grundläggande princip i en demokrati, och om greker, portugiser, italienare, spanjorer och andra inte gillar den här ekonomiska politiken som beslutas i rum där ECB och IMF sitter med, vart ska de gå, vem ska de rösta bort?

BO: För det första så har de ju valt att vara medlemmar av EU och det är väldigt svårt att tänka sig ett Europa idag utan EU. Men jag håller med om kritiken att vi måste ha färre förhandlingar där regeringschefer sitter bakom stängda dörrar. Vi måste få mindre inslag där de största EU-länderna kan diktera politik genom att göra utspel som mest är riktade mot en hemmaarena [. . .]

TR: Om reella viktiga beslut fattas i grupper, som man som medborgare inte har möjlighet att utkräva demokratiskt ansvar av, vad har då de här besluten för demokratisk legitimitet när de ska implementeras, genomföras?

BO: Ja, man måste återigen komma tillbaka till, att det handlar väldigt mycket om rekommendationer. Stabilitetspakten sätter ju begränsade regler för exempelvis underskott i nationella budgetar eller statsskulder men vi har inte gått så långt där än. Även om då ECB har tagit över penning- och räntepolitiken, så rör ju det de 17 länder som har euron som valuta. Det rör inte Sverige idag.

TR: Tror du att greker, italienare osv uppfattar det här som nån sorts harmlösa rekommendationer som de kan välja och vraka mellan idag? Ser det ut så? Om nån säger så här: Ni får inga lån om ni har folkomröstning, är det en rekommendation?

BO: Vad gäller den grekiska folkomröstningen och förslaget som kom upp, så togs vi ju alla på sängen av det förslaget. Och det handlar också om att man hade kunnat gå vidare från grekernas sida med en folkomröstning, men man valde att lyssna in.

TR: Vad tycker du? Var det fel att låta det grekiska folket ta ställning till de här drastiska frågorna i den ekonomiska politiken?

BO: Det var mycket upp till Papandreou själv att ta det beslutet. Men jag tror att han insåg att det fanns ingen återvändo. Landet befinner sig i en akut, brinnande kris, Papandreou spelade ett oerhört högt spel..

TR: Men vad hade Papandreou för val? När Merkel och Sarkozy säger att ni får inte ut några pengar förrän folkomröstningen är överstånden och besvarad med ett ja till den här politiken. Hade Papandreou då något val?

BO: Ja, det hade ju inneburit med en folkomröstning att det hade varit svårt att få ett stödpaket. Men samtidigt hade den politik som hans regering och tidigare regeringar fört inneburit en risk för konkurs och en risk för kollaps, och det handlar en skuldkris som faktiskt hans egen politik var mycket resultaten av. DET ÄR VÄLDIGT LÄTT för många europeiska politiker att faktiskt gömma sig bakom folkomröstningar [. . .]

TR: Om det nu finns så goda argument för att genomföra den här politiken, varför skulle den då inte tåla att genomföras på ett demokratiskt sätt, i en demokratisk valprocess?

BO: Jag tycker att den genomförs på ett demokratiskt sätt. 

TR: I Grekland?

BO: Ja, man kunde ju sagt nej till att man inte ville ha stödpaket också. Man kunde ha tagit helt nationellt ansvar för den politik man har försatt sitt land i.

TR: Men varför var det så viktigt för EU-ledarna, att hålla folk borta från de här besluten, att de inte skulle få ha nyval, att man inte skulle få ha folkomröstning?

BO: Därför att krisen är akut, krisen är brinnande. Man hade inte kunnat vänta månader, och år med mera. Och det är klart, att alla politiker som befinner sig i en tuff situation på hemmaplan vill köpa tid, vill hålla sig kvar vid makten så länge som man kan. Men i sådana här situatoner handlar det om att ta ansvar, då kan man inte gömma sig bakom en folkomröstning, genom att helt enkelt bara skicka skulden till Bryssel.

TR: Det låter som du talar för ett förmyndarskap över länder som du inte tycker har skött sig?

BO: Nej, men jag talar om att vi måste ha fokus på sunda statsfinanser. Det finns inga mirakelkurer, det finns inga quick-fix-lösningar, man måste ta ansvar. Det är jobbigt att höja pensionsåldern, det är jobbigt att säga, att fler måste jobba fler arbetstimmar. Det är oerhört svårt att ta reformer, reformer som vi i Sverige har tagit de senaste tio åren. Slösekonomiernas tid i Europa är förbi.

TR: …säger EU-minister Birgitta Ohlsson som är gäst här i Ekots lördagsintervju idag. EU-minister – talar du flytande tyska?

BO: Eh…jag har läst tyska i skolan under sex års tid, men jag måste säga, den är lite ringrostig…

TR: …då sitter vi nog i samma båt. Vi ska höra vad Angela Merkel sa i tyska förbundsdagen igår. Merkel vill ju förändra EU:s grundlag, och hon talade om att hon vill se en fiskal union, alltså en union som samordnar finans- och skattepolitik. Men då måste man ha automatiskt bindande regler för de nationella budgetarna i euroländerna, förklarade Merkel.

Vad Merkel sa är, att de EU-normer som säger hur mycket budgetunderskott länderna får ha, alltså 3 % av BNP [min anm: Merkel har enligt det senaste förslaget nu slagit till och självspäkande ändrat detta till 2 % – Tysklands budgetunderskott för 2010 var 3,3 %. ], och hur mycket statsskuld de får ha, alltså 60 %, ska grundlagsfästas, [min anm: Tyskland har redan nu 80 %] och att de länder som inte följer de här reglerna ska bestraffas automatiskt [min anm: Tyskland får alltså börja med att bestraffa sig själv] och i och med att de är grundlagsfästa, så ska man också kunna dras inför EU-domstolen om man inte följer dem [min anm: Tyskland får alltså börja med att dra sig själv inför rätta]. Vad tycker du om det här förslaget?

BO: När vi diskuterar frågan om att införa en gemensam finanspolitik inom EU, så måste man fråga sig vad man menar själv med just den frasen. Om det handlar om att informera varandra om våra statsbudgetar, så svarar jag ja, men om det handlar om att ha en gemensam budget, som finansierar allt, så är mitt svar ett solklart nej.

TR: Men det här är ju varken eller. Här handlar det om att hon vill grundlagsfästa vissa normer som de nationella budgetarna måste hålla sig till. Och skulle man inte hålla sig till dem, t ex genom att ha 3, 01 % i budgetunderskott, istället för 2,99, då ska man automatiskt bestraffas.

BO: Ja, det här handlar ju framför allt frågor som kanske rör eurozonsländerna, de går vidare, och det är något som man absolut måste tillåta dem att kunna göra….

TR: Du vill ju vara med i euron, så du borde ju vara intresserad av hur det blir ifall Sverige är med där. Hur ser du på att göra så här?

BO: Ja, man kan diskutera, jag har inte sett…jag är inte insatt i alla konkreta detaljer kring förslaget. Men det är också viktigt att lyfta frågan om automatiska sanktioner om exempelvis regler inte följs. Anledningen till att många länder har hamnat i det tuffa ekonomiska och finansiella läget är ju för att de BRUTIT mot de regler man satt upp tillsammans och det tycker jag man ska ta med allra, allra, allra största allvar.

TR: Det här är ju frågor som ska upp redan nästa vecka i Bryssel. Och du säger här nu att du inte vet vad du tycker om dem. Det är lite sent kanske. Merkel sa så här igår att ”Vi reser till Bryssel med avsikten att ändra EU-fördraget. Målet är en fiskal union.” I vilken avsikt reser den svenska regeringen till Bryssel?

BO: För det första den hetaste potatisen inför nästa vecka – vi kommer att få se de konkreta förslagen också, så att det är lätt att sitta och spekulera här och det ska man väl undvika – men den stora frågan ÄR ju om fördragsändringar ska till eller inte.

TR: Ska dom det?

BO: Vi har ju, från svenska regeringen, en oerhörd oro när man diskuterar fördragsändringar. Det handlar mycket om att det finns en rädsla för att öppna upp det vi kallar för Pandoras ask. Vi vet själva hur slitsam själva Lissabonfördragsprocessen var.

TR: Du menar att folk fick vara med och rösta om man skulle genomföra de här förändringarna och så…?

BO: Nej, det menar jag inte bara utan det handlar också om att vad behöver Europa och EU ha för fokus för tillfället. Vi har en AKUT finanskris, vi har en AKUT skuldkris som måste lösas, och där måste vi ha flera hängslen och livremmar. Vi måste få en tydligare, tydligare politik. Men vi menar att många av de viktiga, nödvändiga, tuffa ekonomiska beslut som måste tas, att de kan man göra utan en större fördragsändring. Vi pratar mycket om det s k sexpacket, dvs starkare ekonomisk styrning…

TR: Får jag bara stanna där, ska tolka dig som att Sverige kommer att argumentera emot en fördragsändring?

BO: Vi vill helst undvika en fördragsändring. Vi för inte de stängda dörrarnas politik, men vi tycker att det [min anm: ‘det’ =  öppna fördragsförändringar som de nationella parlamenten får möjlighet att  rösta om] bör undvikas så att allt annat sätts först. 

TR: När nu både Merkel, Sarkozy, EU:s president, EU-kommissionen, när alla de här ganska tunga instanserna talar om fördragsförändringar, vad finns det för möjligheter för Sverige att förhindra det då…Polen hakade igår på Merkel och höll med henne t ex?

BO: Självklart ska vi vara konstruktiva….vi löser ju inte Europas ekonomiska kris genom att lägga in veton. Vi måste ju diskutera, lyssna in vad Tyskland och Frankrike och andra länder säger.  Men det är viktigt att se, att det är en FARA, om Europas ledare fastnar i en fördragsdebatt. [. . .]

TR: Men ni stänger inte dörren?

BO: Nej, jag stänger inte dörren. Det är viktigt att man lyssnar in och är konstruktiva, det tycker vi är en roll som man ska spela.

TR: I sak då, de saker som Merkel föreslår, är det något av det som regeringen inte är med på?

BO: Mycket av förslagen som diskuteras för tillfället sätter ju fingret på en större konflikt i EU idag, och det är ju ett Europa som glider isär, där vi ser hur de 17 euroländerna går samman allt mer medan vi andra hamnar i bakvatten [min anm: Det är väl euroländerna som befinner sig lite i bakvatten då valutan är bankrutt], och det är en oro med ett Europa som glider isär. Självklart måste euroländerna få diskutera detaljer som rör deras egen valuta [. . .]men det är en fara om frågor som den inre marknaden dras in.

TR: Men om de svenska väljarna i demokratisk ordning röstar fram en regering som säger att arbetslöshet bara kan bekämpas ifall vi tillfälligt drar på oss ett budgetunderskott som överskrider 3 % av BNP? Hur demokratiskt är det om vi då har regler som gör att Bryssel bestraffar oss för det?”

Läs: SR Ekot – Vem frågar folket när EU krisar?

Vill du säga vad du tycker till ledamöterna i EU-nämnden eller har du politiska frågor?

Kontakta då ledamöterna direkt:
EU-nämndens ledamöter

Telefon Frågor om EU-nämnden: 020-349 000

Växel: 08-786 40 00

E-postriksdagsinformation@riksdagen.se

Postadress

EU-nämnden
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm”

SVT Forum – Se hela ”samrådet” med Riksdagens EU-nämnd 2011-12-07 (min anm: Reinfeldt håller nådigt hov), Kommuniké från Regeringen – Statsministern i EU-nämndens öppna samråd inför toppmötet, AB – Knapptryckarkompaniet, Läs! – Folkrörelsen Nej till EU – Nyhetsbrev dec 2011  

Se tidigare bloggposter: De stora slukar de småEU – Entropin ökar i maktens centrumEU – Slarvländerna vill straffa SlarvländernaBorg tvingar Riksbanken rädda Italien och Spanien – så att Kronan blir VärdelösTysk expansionism Marscherar mot Sverige – Merkels nästa steg: MachtübernahmungEuroräddning” – Att styra Flocken med Lögner

Läs merSVT – Reinfeldt – ”Betydande belopp” till krisfond för euronEuropaportalen – Svensk eurosympati på väg att utraderas – citat: ”Om det vore folkomröstning idag skulle 88 procent av svenskarna säga nej till euron.”, AB – ”Styrkebesked för Reinfeldt”Expr2, AB 7,  SVT – Nu vill Sverige ge krisländerna pengar, Dow Jones Deutschland – Sweden’s Reinfeldt Welcomes Focus on Role of IMF in Euro-zone Fix, SVD – Svenska pengar till IMF:s euroaktion, Bloomberg – Reinfeldt Says Sweden Should Contribute to Any IMF ExpansionAB1AB2AB3AB4AB5AB6Expressen1

Annonser

29 responses to “Diktator Reinfeldt ”pytsar ut” 60 miljarder till euron via IMF – hela sjukvårdsbudgeten – och det är bara början

 1. Men kom igen! 100 miljarder är väl ingenting?!? Det är ju bara jobbskatteavdraget. Höj skatterna och betala till IMF!

 2. Du tycker det är rätt att Reinfeldt enväldigt härskar över skattepengarna? Utan att vare sig riksdagen eller vi får säga vad vi tycker, vare sig om ”räddningen” av euron som alla svenskar är emot, eller om det Nya, diktatoriska EU-fördraget som sen kommer som en ”smärre fördragsändring” med fullödigt auktoritära följder. Komigen själv. Kasta 100 miljarder, sen 100 miljarder till, sen 100 miljarder till, för detta är bara en liten aptitretare, mycket mer kommer IMF (Dr Merkel) att kräva, en utvidgning av IMF:s lånekapacitet till eurons ”räddning” som Reinfeldt redan aviserat att han säger ett rungande ja till. Och strypkoppelpolitiken leder inte till jobb direkt. Massmassarbetslösheten tar vid och pengarna är då verkligen totalslut. Då tar de högerextrema över. ”Regelverket” för en diktator är redan där. Och hatet mot invandrare, äldre, funktionshindrade, sjuka, barn, ungdomar, arbetslösa, kvinnor fortsätter i folkmordiska termer.

  Ingenting över svältgränsen ska skattefinansieras tyckte Reinfeldt redan för många år sen. Han har nu radikaliserats så att ”eutanasi” inte längre är en främmande tanke. 30-talet tvångsupprepas och Moderaterna går i främsta ledet för en tvångsupprepning i alla dess led.

 3. Tack Nemokrati, du är en av de få som verkligen talar KLARSPRÅK i dessa sammanhang! I våra mainstreammedia går man ju – som vanligt när det bränner till i någon aktuell fråga – som katter runt en mycket het gröt! Och INGA journalister vill göra sig besväret att gräva och ställa obekväma frågor till politiker och ”ekonomer”. Det finns ju HUR MYCKET riktig info som helst att hämta om de verkliga förhållandena, tex på nätet som här hos dig Nemokrati – om man bara VILLE och ORKADE – eller dessa ”journalister” bär kanske så hårt hållna att dom helt inte FÅR eller TÖRS göra det?? (Och det är nog faktiskt det mest troliga) Vi ”vanliga” medborgare blir DJUPT förda bakom ljuset – tills katastrofen redan är här! Då kommer ju självklart frågan att ställas: ”Varför lät ni detta ske??” Hoppas nu bara att du har många besökare på din blogg här!

 4. Varför kan man inte dela dina inlägg på Facebook?

 5. Svenskarna röstar med plånboken, så enkelt är det. Alliansen (dvs Reinfelt) har varit smart, han dra alltid fram den där sjuksköterskan som får ut tusen kronor mer i månaden, han nämner inte hur mycket mer han själv får i månaden. De flesta går på jobbskatte avdraget för det är enkelt att förstå. Tar man sen in fastighetskatteomläggningen och ROT och RUT-avdragen(bidragen) kan man lätt se hur mycket högmoderaterna har tillskansat sig förmåner. Danderyds kommun har utnyttjat ROT och RUT mest.

  Svar till Åke Jonsson från Nemokrati:

  Jag tror du har rätt, med betoning på att människor blivit förda bakom ljuset. Alliansmedia, tankesmedjor, alliansbloggar, -debattörer, -politiker har lagt ner enormt mycket pengar och energi på att dölja allt som verkligen pågår, i maktens korridorer och lönngångar. Moderaterna har systematiskt steg för steg också sett till att skaffa sig i det närmaste total kontroll över opinionsbildningen. Och – som Berlusconi brukar säga – det som inte nämns eller syns i tv – det finns inte. Sociala media är det inte många människor som gräver djupt i, iaf inte vad gäller politik, så det är fortfarande så att tv styr vad folk tar till sig, och det är de ”sanningar” som presenteras där som tas för rådande förhållanden. Journalisterna har med andra ord svikit sitt uppdrag – att utgöra den tredje statsmakten. Som exempel kan vi ta upptakten till de här fullständigt avgörande förhandlingarna i EU, som Reinfeldt nu får enväldigt mandat att kuppa igenom – det handlar om att avskaffa demokratin. Vad gör media då? Skapar en mediestorm mot Juholt så att det väsentliga – vår ekonomi och demokrati – hamnar i medieskugga. Det är katastrofalt och kan jämföras med indoktringeringen och pravda-hjärntvätten i en diktatur.

  Med den skuldsättning som råder hos hushållen tror jag också det handlar om att människor – med de otrygga anställningsförhållanden som nu råder – helt enkelt inte har något val. De MÅSTE bara ha den där jobbskattesänkningen för att överleva och klara sina räkningar, när allt annat – med Alliansens nedrustningspolitik – blivit så mycket sämre, inte minst driftskostnader för bolån (då det inte finns hyreslägenheter och boprisbubblan aktivt blåsts upp av Anders Borg – se tidigare bloggposter i arkiv), el, tele, bankavgifter etc, för att inte tala om arbetsvillkoren och faktiskt också lönerna, då tillsvidareanställningar är ett minne blott på det stora hela, och många är hänvisade till att arbeta som ”egen företagare” (ofta deltidsarbetslös utan ersättning), genom bemanningsföretag, på visstids- eller provanställning, timbaserad anställning eller i ”projekt” osv. Då måste de helt enkelt lägga undan de där extra futtiga hundralapparna för att klara biffen.

 6. Varför ska vi höja skatterna…se till att de höjer sina skatter i deras länder, se till så de rika MÅSTE betala skatt, idag skiter de i det…de anser att de inte ska bidra till gemensam välfärd…Vi räddar inga vanliga människor, vi räddar bankdirektörer, landsledare, de som arbetar men EU…osv osv

 7. Svar till Jan B från Nemokrati:

  Jag måste verkligen tacka Dig för Din fina och vänliga kommentar. Det gläder mig mycket. Det är bara så sorgligt att det ska behövas, att man skriver och upplyser folk om vad som händer med vår demokrati och ekonomi, iom den EU-diktatur som vi lurats in i. Allt som nej-sidan varnade för har besannats – med råge.

  Det är ju verkligen medias ansvar att ge korrekt information, ställa kritiska frågor, ställa makthavarna mot väggen, och inte bara svälja allt vad det diktatoriska, gangsterekonomiska ledarskapet säger, men de har under mycket lång tid svikit sitt demokratiska ansvar, och för det ska de ha kritik, anser jag, eftersom de har vetskap om vad som sker bakom kulisserna. Det handlar om grundläggande, omistliga värden som de låter höga herrar oåterkalleligen rasera och destruera, i en handvändning. Ytterst handlar det också om vår och naturens omedelbara överlevnad, den vackra svenska naturen – något som snart kommer att visa sig. Sverige är ett miljömässigt sargat land, pga den tysk/dansk/finsk/riskkapitalistiskt-globalekonomiska invasionen (se arkivet), skövlingen och plundringen, som Lissabonfördraget och nyliberaliseringen möjliggjort.

  Vi ser här tydligt illustrerat i realtid hur den politiska makten i Sverige sedan ratificeringen av Lissabonfördraget koncentrerats till två PERSONER som expedierar tyskdominerade EU:s beslut, med förödande konsekvenser för både vår natur, människor i Sverige och vår ekonomi. Dessa två merkelmarionetter heter Fredrik Reinfeldt och Anders Borg (med benägen hjälp av gangsterekonomiske Bildt, som är föremål för förundersökning om mycket allvarliga brott mot folkrätten, där det handlar om 12 000 dödade och 160 000 fördrivna i Sudan, vilka jagats bort som djur ifrån sin egen mark, som oljebolagen stulit och oåterkalleligen förstört). Och de gör sig knappast besvär att svara på frågor. Journalisterna låter dem hållas när de för väljarna bakom ljuset. Dessa mesiga, uppköpta journalister, det är så man kan kräkas.

  Det här handlar om våra liv, och grundläggande rättigheter som sedan länge finns otvetydigt inskrivna i vår grundlag, vilken dessa två självbelåtet nazistoida herrar kränker grovt (helst så förljuget fördolt som möjligt).

  Demokratin har ersatts av EU-diktaturen, och det är Lissabonfördraget, som möjliggjort både det och den gangsterekonomiska plundringen av landet, fvb av våra skattepengar i hundratals miljarder som bara pumpas ut ur landet, till tysk, dansk och finsk statskassa och, genom riskkapitalbolagen (som stjäl vår välfärd), till skatteparadisen. Kort sagt – en korrupt gangsterekonomi, och en lobbyiststyrd politisk tyskdominerad diktatur. Precis som på 30-talet har denna outhärdligt reaktionära tidsanda också fått till följd massarbetslöshet, korruption, trafficking, människohandel, penningtvätt, extremt förtryck mot samhällets svaga, och, sist men inte minst har vi nyligen till och med haft politiskt massmord mot socialdemokrater – barn – i Norge, pga den högerextremisering som blivit föjden. Neoliberaliseringen och EU:s tyskdominerade annektering av vårt land är ingenting annat än en blind tvångsupprepning av det totalitära 30-talet så att det som inte fick ske en gång till just nu är på god väg att hända igen.

  Att lyssna till Birgitta Ohlsson (FP) är som att bevittna något mardrömslikt. Hon säger alltså att har man ”valt att vara med i EU” får man självklart acceptera att demokratin är avskaffad. Hon – en folkvald svensk politiker som kallar sig liberal – förespråkar klart och tydligt diktatur – och det gör hon på bästa sändningstid i vår licensfinansierade radio. Kan det bli tydligare än så? Enligt min mening inte. Det är bara att lyssna på vad hon säger. Hon borde skämmas ögonen ur sig.

  Att skända det regelverk som satt henne som representant för folkmakten, vilken hon därmed grovt missbrukar för syften som privilegiet att vara folkvald absolut inte var avsett för. Det är också en grov kränkning och nonchalans mot tidigare generationers kamp för rösträtten liksom det är mot den mödosamma, historiska process av uppoffringar och demokratiskt hårt arbete, som ledde fram till vårt demokratiska system.

 8. Svar till Marina Oskarsson från Nemokrati:

  Håller helt och hållet med dig. Det vore en utomordentligt bra början, i Sverige. Så fick man se var man landade efter att man tillsett detta. Förbjuda forsling av skattepengar till skatteparadis är en bra p 2 att genast genomföra. Punkt 3 att gå ur EU – innan fler hundratals miljarder kastas bort till ingen nytta – är den logiska tredje punkten, enligt min åsikt.

 9. jag tycker att det kan vara dags att ställa misstroendevotum i riksdagen i denna frkåga

  då flyger de all världens väg

 10. Svar till Britta Sethson från Nemokrati:

  Det värsta är om Reinfeldt skriver på några papper – allt är så oklart. Det liknar en statskupp
  genomförd av de europeiska högerpartierna. Det stod på Twitter nu också att de europeiska centerhögerpartierna
  (alltså Moderater i Sverige, CDU/CSU i Tyskland, Sarkozys parti, osv) hade gjort upp nu innan de skrev det
  här ”fiscal compact” som ”EU-ledarna” nu gått ut med på Reuters http://www.reuters.com/article/2011/12/08/us-eurozone-idUSTRE7B30AO20111208?feedType=RSS&feedName=businessNews&rpc=935

  Man måste komma ihåg att Moderaterna redan 1982 bestämde denna hostile take over över nationella parlamenten
  se https://komigenuva.wordpress.com/2009/03/22/moderater-med-karnvapen-for-fred-till-hoger-om-neutraliteten/
  och de följer planen till punkt och pricka. I Sven Ove Hanssons bok står också tydligt beskrivet Moderaternas
  koppling bakåt till nazismen genom Arvid Fredborg och tidningen International Background som skrev hyllande
  om Sydafrikas apartheidregim och Pinochets Chile osv.

  Partierna är en väldigt stor maktfaktor i det här – och vi vet inte vilka som finansierar Moderaterna – än mindre de övriga europeiska högerpartierna i EPP-ED – partigruppen i EU som Moderaterna och Kristdemokraterna sitter i – tillsammans med italienska fascister – närmare bestämt Berlusconis parti Popolo della Liberta.

  I den nya grekiska ”samlingsregering” som nu tvångsinstallerats för att genomdriva austerity – Merkels strypkopplande svångremspolitik – i Grekland sitter redan nazister med.

  Det är dags att börja demonstrera mot EU – genom Folkrörelsen Nej till EU. Vi måste stoppa det här. Annars är det verkligen helkört.

 11. Nemokrati, du skriver grymt bra, nästan lite ironiskt komiskt men tyvärr så har du väldigt mycket kritik utan riktiga alternativ.

  Gå ur EU? Det tror jag inte på, det är så småbarn gjorde när leken inte föll dem i smaken. Vad hände med barnet som lämnade leken? Det blev ensamt och ingen ville leka med det längre eller så dog leken och ingen lekte längre. Skiten som har skapats av några få idag är inget vi i Sverige kommer kunna lösa genom att vända ryggen till EU. Du kallar det för EU-diktatur, jag kallar det för Förenande EU och när gränserna verkligen tas bort, fysiskt och praktiskt det är då människorna kan leka på fullt allvar utan att något överhuvud lägger sig i.

  Jag håller dock med dig att de som sitter och styr nu är ett slutet gäng som klappar om varandra och borde egentligen bytas ut, snabbare och oftare och räddningspaketen borde inte gå till deras fickor.

 12. Pingback: måttet är rågat! «

 13. I morse fick man den uppfattningen att av ”Europas förenta stater” var det bara Sverige som hade god ekonomi. Och med den ”bäst i klassen-attityden” vill Reinfeldt garantera IMF miljardlånen. Av Leehman Brothers kollapsen lär vi oss att rateinginstituten ända in i det sista håller på sina låneinstitut och banker, ”nästan högsta betyg”, ”en liten sänkning, bara”. Och sedan rasade korthuset! Italien och Spanien är på god väg att följa Grekland i spåren. Välfärdsministern satt och grät öppet i tv när budgetnedskrivningarna nyligen annonserades, i Spanien har den nya borgerliga regeringen inte hunnit samla sig… men vilka förutsättningar har ett land med en officiell arbetslöshet på sedan länge drygt 20 %. Och vad ännu värre är: en ungdomsarbetslöshet på officiellt 45 %.

 14. Pingback: Visst har Juholt rätt om samhällsservice till alla! « Ett hjärta RÖTT

 15. Delar din analys och delar detta på mina sidor både privata och offentliga.

 16. Pingback: 60 miljarder till EU…sen ska vi betala mer och mer och mer och mer… « Civilisten's Blog

 17. Ni kommer alltsà att betala mig här i Frankrike?! Va bra… 😉

  Allavarligt talat, även Fransmännen är emot €uron som vi lever med här!!!

  Jag lever med €uron, men tvivlar starkt pà €uron…

 18. Svar till Sasha från Nemokrati:

  Du har nog inte läst min blogg om du inte sett att jag lagt ut alternativ till
  den gangsterekonomiska plundringen av den mindre skalbolagsaffären Sverige:

  Istället för skattepengar på export – föreslog jag t ex feb 2009 det här:

  https://komigenuva.wordpress.com/2009/02/04/skattepengar-pa-export/

  och 2010 det här:

  https://komigenuva.wordpress.com/2010/09/09/med-ljuset-som-ledstjarna-solkraft-istallet-for-uran-och-thorium/

  och 2011 det här:

  https://komigenuva.wordpress.com/2011/01/03/dagens-rekommenderade-ingenjor-gunnar-asplund/

 19. Svar till mariadesuede från Nemokrati:
  Vive La France ❤
  Fuck Sarko & Le Pen.

  Kram
  Nemokrati

 20. Svar till Hemimamma från Nemokrati:

  Heja Hemimamma! ❤

 21. Svar till Kjell Martinsson från Nemokrati:

  Det börjar nu direkt efter Merkozys ”räddning av euron” med att S&P sänker de franska bankernas kreditbetyg. De har störst exponering mot Italien och är i sin tur nära kopplade till de fem stora amerikanska instituten/bankerna JP Morgan, Goldman Sachs och tre till som jag inte minns just nu. Italien och Spanien kan inte räddas av IMF, och IMF har dessutom sålt sin guldreserv och utökat sitt kapital men klarar ändå inte att rädda dessa två jätteländer, även om den här 2000miljarders räddningsfonden blir av. De måste helt enkelt ställa in betalningarna och återgå till egen valuta. Det är också intressant att höra vad nobelpristagaren i ekonomi sa just om dessa båda länder i samband med intervju under Nobelfesten: ”Italy and Spain were not running deficits before joining the euro”. Det säger något om vilken huvudlös idé euron redan från början var. Den och – sen utsourcningen av jobb till låglöneländer är orsaken till Europas – och USA:s bankrutt.

  Tyskland tror inte heller på euron överhuvudtaget, för hade de gjort det, så skulle Merkel självklart ställt sig bakom förslaget att låta ECB agera ‘lender of last resort’ vilket är en av själva huvudfunktionerna för en valutas centralbank. Det visar att Merkel varken ser euron som en riktig valuta, och inte heller ECB som en riktig centralbank. Att man förbjudit ECB att agera i den rollen genom att skriva in det i reglerna visar ju att man inte allt trott på idén ända från början, ett dödfött projekt med andra ord.

  Därför verkar själva syftet med att ändå införa den mer vara att installera politisk diktatur än ett optimalt fungerande valutaområde och en optimalt fungerande ”inre marknad”.

 22. Jag tror det som utspelas är en tävling om att plocka på sig inflytande i IMF för den stundande övergången till SDR. Här ser vi en ogenerad Statsminister låna ut pengar som han inte har och inom ngr månader önskat att han kunde haft för at stödja den svenska kollapsen bland privatlånen. Ironiskt nog så vet Statsministern mycket väl var skutan går men lägger skickligt ut dimmridåer för fåren i EU-rådet så att de skriver på förslaget om EUs överstatligande av Sverige. Allt fler varningslampor lyser nu och det är som på 90-talet få som kan se orsak verkan sambanden.

 23. Svar till Sveno från Nemokrati:

  Du menar kanske EU-nämnden i riksdagen – eller ska vi börja kalla den Riskdagen och banken Riskbanken istället för Riksbanken. På hans ‘öppna samråd’ med nämnden så lät det onekligen likt det förfarande du beskriver. Den politiska makten i Sverige har med Lissabonfördraget koncentrerats till en enda person – Fredrik Reinfeldt. Men i EU har han ytterst liten makt, om alls någon. Ändå försöker han lura dem att skriva på, mot folkviljan, så att vi blir ett lydrike under Tyskland.
  De vet inte vad det innebär, hur skulle de kunna det. De fick en blanco-check och något om ett EU-fördrag som det inte fanns någon text för. Men som jag fattat det handlar det om 3 % av 2000 miljarder med andra ord 60 miljarder svenska prima kronor till det svarta hålet.

  Alla vet att euron faller inom några månader och vi får aldrig de pengarna tillbaka.

  Jag tror dock inte det är som på 90-talet, utan som på 30-talet, dvs mycket värre.

  Låt oss hjälpas åt att stoppa överföringar av svenska skattemedel till euron via IMF.
  Hör gärna av dig till EU-nämndens ledamöter och kräv ett stopp med hänvisning till folkomröstningsresultatet
  och det faktum att färre än var tionde svensk nu är för euron.
  Här är kontaktuppgifterna

  Vill du säga vad du tycker till ledamöterna i EU-nämnden eller har du politiska frågor?

  Kontakta då ledamöterna direkt:
  EU-nämndens ledamöter

  Telefon Frågor om EU-nämnden: 020-349 000

  Växel: 08-786 40 00

  E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

  Postadress

  EU-nämnden
  Sveriges riksdag
  100 12 Stockholm”

 24. Jag ursäktar mig för nämnd blev råd.
  Jo jag skickade redan i förra veckan mail till alla i nämnden och bad alla jag vet som
  är insatta att maila också. Jag har fått mail ifrån tre och det var automatutskick alltså inga personliga mail. sedan har jag fortsatt men inte fått ett enda svar. På ngt sätt känns det försmädligt då man trodde ett tag att de lyssnade.
  Men till det du skrev så stämmer det med vad jag också tror om hur lågt vi kommer gå dock vad det inte det jag beskrev utan att politiker påverkar saker utan att förstå och sedan får de fattiga och svaga betala. Detta var min referens om 90-talet. Det börjar med ohämmad utlåning(Bankerna släpps lösa ca 1986). Sedan beslutar de att vi skall koppla kronan till andra valutor. Detta leder till bostadsbubbla och börsbubbla mm. Staten går in med uppbackning för bankerna men nu har vi fått arbetslöshet och inflation. Det senare drabbar inte de rika lika hårt som medelklassens- och fattiga- arbetare .

 25. Försökte kommentera.men det gick visst inte. (Är jag portad här)?
  Skriver igen:; Jag blir gråtfärdig av glädje när jag läser såna här förnuftiga inlägg och det är inte alltför ofta det händer.
  Har nu hittat (på nåt märkligt sätt) 5 av mina 30 avsnitt av ”Alliansmaffian – sveriges sönderfall – en skröna”, varav jag idag lagt ut del ett och två.
  Har tre avsnitt kvar i min ordbehandlare, men vet inte var de 25 andra avsnitten tagit vägen.. men om intresse finns sak jag försöka återskapa dem.
  Detta var för mycket om mej och mitt eget, men kanske du kan se det ironiska i denna skröna jag började med också kunna fortsätta – om intresse finns.
  Du finns med på min lista, men jag har varit både sjuk,passiv och bortrest under lång tid och inte kunnat skriva och engagera mej som jag borde.

  Men välkommen in till mej och ärligt kommentera hur du tycker början av min story är. Alliansfrittsvcerige.nu kräver tyvärr att man måste vara med i feeeejsboooook för att få kommentera, men jag vägfrarg vara mesd i nåt där jag blir registreread för mina åsikter och mitt privatliv.

  Yours
  Kao

  gjort.

 26. …om min kommentar verkar snurrig och felstavad beror det på att det står nen massa text i kommentarsfältet i vägen, så jag inte ser vad jag skriver / har skrivit.

  Kao

 27. Delar dina åsikter, men vem blir förvånad över detta faktum – denna sanning? Förutom en och annan moderat, då?

  Kao

 28. Till kao från Nemokrati:

  Som du förstår har jag inte all tid i världen. Jag får ta det när jag hinner. Anledningen till att jag lägger ner tid på att blogga överhuvudtaget är för att jag tycker det är katastrofalt vilken dålig mediebevakning det är och hur mycket som journalisterna låter passera från regeringen. Alliansens lögner är fruktansvärda med tanke på vad de håller på med – en avdemokratisering kort sagt. Det fascistoida klimatet blir allt högljuddare. Skrämmande. Alla måste höja sina röster mot den högerextremisering som pågår. Det är var och ens ansvar som jag ser det. Kontakta riksdagsledamöterna och uppmana dem att rösta nej till både europakten och IMF-lånen. Gå med i folkrörelsen nej till eu så vi får upp vad som sen länge är känt om hur opinionen ställer sig till euron och även Lissabonfördraget som i sin filibusterskrift rymmer ritningen till en diktatur. Vi har röstat nej till euron i folkomröstningen 2003 och 9 av 10 är emot euron enligt de senaste opinionsundersökningarna. Riksdagsledamöterna ska representera väljarna och demokratin, de är våra företrädare, inte marknadens eller Merkels.

  Bloggen modereras och nej, du är inte ‘portad’ – det som gäller är att främlingsfientliga, högerextremistiska, våldsförespråkande, sexistiska och rasistiska kommentarer går direkt i papperskorgen. Annars är kommentarer välkomna, även kritiska sådana.

  Upptäcker jag efteråt att kommentarer som inte är främlingsfientliga etc (se ovan uppräkning) och därför släppts igenom, ändå kommer från kända högerextrema sidor och/eller sidor med rasistiskt innehåll tar jag bort dem vid sådan upptäckt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s