Euron faller – och SD visar sitt janusansikte vad gäller äldreomsorgen och EU

Högerns janusansikte framträder allt tydligare i sin alltmer ogenerat demagogiska falskhet.

Som Zero hedge mycket riktigt påpekar så kommer eurozonen att kollapsa, pga Merkels envisa propsande på austerity som svältpolitisk bestraffning av de länder som tyska exportjättar och banker livnärt sig kungligt på de senaste decennierna:

”this forced austerity will mean slower growth and with that all chance that the European nations can ‘grow/tax’ their way out of this charade [. . .] there is simply no way they can grow fast enough to be able to kick the can far enough down the road for it to matter [. . .] sees it as inevitable that the practical insistence on the elimination of deficit spending will force banks into bankruptcy, leading, as asset values are marked down, to a spiral collapse in equities.”

Trots att detta katastrofala utfall kommer att bli följden av de europeiska högerpartiernas vanstyrande ”krisbekämpning”, slutar inte den kaxige populisten Reinfeldt med att sitta och skrocka i skräp-tv om sin egen och Borgs propagerande för den. Han är emellertid samtidigt beredd att – i total strid med alla tänkbara definitioner av begreppet sparsamhet – i ett slag sänka kronan till samma skräpstatus som euron, genom fullständigt vårdslös utlåning till euron via IMF.

När Reinfeldt ansluter sig till eurozonens bistra förslag om fördragsändringar som ger EU ännu mer strypkopplande makt över den ekonomiska politiken, säger SD tveklöst ja, utan att ens ställa sig bakom fackliga krav på ett socialt protokoll. De miljarder, som Reinfeldt, likt en bekymmerslös envåldshärskare, tillsammans med primepolitruker inom S och allt plastgrönare MP, lovar bort i form av gigantiska lån av svenska skattekronor till euron via IMF, utan att fråga de skattebetalare han stjäl dem ifrån, kommer vi heller aldrig att få tillbaka ett öre av. Så mycket för SD:s ”motstånd” mot EU och Lissabonfördraget. Euron kommer att falla, därom är alla experter eniga, och betalningsinställelser kommer att ske, därmed har Reinfeldt och Borg hånskrattande slängt stora delar av statskassan och välfärden rätt i sjön. Att Merkel skulle tro på euron är en lika stor lögn – i så fall skulle hon låta ECB agera ‘lender of last resort’, men det vägrar hon. Hellre vältrar hon över betalningsansvar på Sverige, som inte ens är med i ”valutasamarbetet”.

SD bryr sig lika föga om äldreomsorgen, då de även sagt ja till den tvingande lag som Moderaterna tänker införa för kommunerna att anlita privata vårdgivare. Det blir därmed inte längre möjligt för kommunerna att tacka nej till Carema- och Attendo Care-upplägg, även om de skulle vilja.

SD är det globaliserade riskkapitalets, bankernas och Tysklands lydiga springpojkar, vilket kanske inte är att förvåna, då det är dessa intressen – eller ”Bank & Business”, som Ian Wachtmeister brukar säga, när han inbjuds till SD:s möten – som hjälpt dem till makten. De skyddar därmed knappast några inhemska intressen. Staffagepolitik är ordet för dagen.

Läs: Jonas Sjöstedt – Vänsterpartiet enda oppositionen i EU-nämnden

Se tidigare bloggposter: Berlusconi är ingen pajas och SD är inga clownerÅsa-Nisse och BlåsossenPopulismen – även Miljöpartiet Högervrids?Det ockulta högerspöket går igen?

Se även: AB – Inga nazister på våra gator, AB2, AB – Skattesänkningarna är en otäck affärsidé, Reinfeldt, AB – Var är det liberala motståndet?, SR Ekot – Regeringen och MP i uppgörelse om asylsökande, SR Ekot – Inga observatörer sänds med vid tvångsutvisning – Citat: ”Vi har alltid mycket positiva och bra diskussioner med Miljöpartiet, säger migrationsminister Tobias Billström.”, SR Ekot – Föräldralösa barn utvisas,  SR Ekot – Klimatpaket med kompromisser, SR Ekot – Svåra utvisningar preskriberas, SVT1, SVT2, SVT3, SVT – Kaos i stormens spår, Jens Holm – MP sviker miljön, EU Observer – New EU Deal faces multiple referendum threat, WSJ – Questions Plague EU Fiscal Pact, Paul Krugman – Central European Shadows, Lessons from Europe – Quote: ”Since 2010, a Europe-wide experiment has conclusively falsified the idea that fiscal contractions are expansionary.” [. . .] ”It is really, really hard to cut nominal wages, which is why reliance on ‘internal devaluation’ is a recipe for stagnation and disaster.”

Annonser

7 responses to “Euron faller – och SD visar sitt janusansikte vad gäller äldreomsorgen och EU

 1. Undrar vad ‘rätt’ respektive ‘fel’ janusansikte är? Ett sådant ansikte har väl alltid två uttryck samtidigt?

  Eftersom Sverige har egen valuta av fiat-typ, och pengar kan skapas praktiskt taget kostnadsfritt genom några registreringar i en dator, skulle vi i princip kunna ‘ge’ EU eller IMF eller vem som helst obegränsat med svenska kronor utan att det skulle behöva medföra några neddragningar på hemmaplan. Det rör sig ju inte om förflyttningar av reala värden eller produktiva resurser. Jag antar att växelkursen är det enda som kan påverkas om mottagaren skulle byta de svenska pengarna mot någon annan valuta (som väl också är ettor och nollor). I så fall skulle väl kronan falla och vårt exportöverskott bli ännu värre. Men annars ser jag inga problem, utom att utlänningarna kan tycka att vi är fräcka dj-r.

 2. Till Björn Nilsson från Nemokrati:

  Jag kan lova dig att om Reinfeldt skänker bort 3 % av ”räddningen” på 2000 miljarder kronor till den räddningslöst förlorade euron, dvs 60 miljarder, så kommer det att innebära mycket kraftiga nedskärningar inom välfärden i Sverige. Det blir många som kommer att få lida ofantligt för det. Men du kanske inte bryr dig, vad vet jag.

  Vi kommer inte att få tillbaka ett öre av de pengarna, det säger sig självt, med de skuldbergen, och euron kommer att falla, betalningsinställelser kommer att ske, och flera länder kommer att lämna euron.

 3. Fundera en gång till på vad jag skriver. Det är inom ramen för MMT – Modern Monetary Theory – som verkar rätt användbar i detta fall. Vi ‘ger’ bort något som inte finns, på samma sätt som bankerna skapar ‘lån’ med pengar som de inte har. Fiat-valuta har inget värde den är baserad på, den skapas ur tomma intet, vi skulle teoretiskt kunna skapa konton med oändligt antal kronor utan att det kostar mer än några knapptryckningar. Att Alliansen kommer att använda det här som en ursäkt för nedskärningar är en annan sak – de kan mycket väl ‘ge bort’ 60 miljarder men i samma ögonblick skapa nya konton på 60 miljarder som täcker detta bortfall av luft. Detta är mer en politisk än ekonomisk fråga.

  Kom ihåg: guldmyntfoten finns inte kvar längre! Så länge inte reala resurser flyttas är vi relativt säkra, det gäller alltså att se till att framförallt tyskarna inte lägger beslag på vad vi har av naturtillgångar, energi och liknande. Det är möjligt att den tyska ekonomin kan få ordentliga problem framöver också, och att Merkel & Co då blir desperata och ökar pressen på Alliansen. Kommer den att stå emot?

 4. Svar till Björn Nilsson från Nemokrati:

  Förutom att det du säger kommer att sänka kronans värde och öka inflationen så är det senare redan gjort – Fortum och Eon kontrollerar elproduktionen allt mer, särskilt genom de nya elprisområdena – även via Vattenfall med dess försäkring i tysk kärnkraft m m. Kollektivtrafiken – buss och tåg – kontrolleras allt mer av Arriva (DB) och DB. Skog har sålts ut till vårdslös vanvård av företrädesvis tyska och danska köpare, kalavverkningarna ökar hela tiden. osv. Livsmedelsproduktionen av Danmark (Arla). Vård, skola, omsorg, välfärd av riskkapitalet vars vinster forslas till skatteparadis. Sverige plundras och förstörs. Omistliga värden förstörs oåterkalleligt – åkermark inte minst, t ex genom ESS och andra vansinnesbyggnationer. Det sker as we speak och Alliansen säljer ut allt fler statliga bolag och allmän välfärd. Ursäkta felskrivningen dock (rätta janusansiktet) och tack för att du påminde mig (lite trött när jag skrev inlägget).

 5. Det framstår ju alltmer klart för varje dag som går att vad som nu sker i detta – tidigare vårt – land helt enkelt är en avancerad form av landsförräderi! Planlagt sedan länge i moderata och andra borgerliga tankesmedjor. Och nu bedömer dom att tiden är inne för att gå till aktiv handling på bred front. Euro/EU-krisen är ju verkligen ett lämpligt tillfälle! Ty nu eldar man på med allehanda domedagspredikningar så att den sovande & fogliga svenska allmänheten slutgiltigt känner sig tvingade att acceptera precis vad som helst ifråga om sociat elände från dessa högerextrema kretsar! Vårt lands ekonomiska & politiska suveränitet & självständighet ska nu överges för andra ”högre” syften, ett totalt centralstyrt Europa, med främst Tyskland vid kontrollpanelen. Visst finns här paralleller till vad som skedde på 30-& 40-talet med den tidens tyska maklthavare vid den tidens kontrollpanel! Den tidens försök från tysk sida att förslava europa under tysk-nazistiskt styre misslyckades ju – tillfälligtvis?? Den här metoden med strikt ekonomislk krigföring mot övriga mindre europeiska stater hoppas dom ska ´lyckas bättre?

 6. Svar till Jan B från Nemokrati:

  Eller hur. Närmare bestämt sedan 1982. Man ska då inte heller glömma att M och KD sitter i samma partigrupp som Berlusconis fascistiska Popolo della Liberta. Man ska inte heller glömma att nazister sitter med i den Nya grekiska samlingsregering som nu sitter och ska implementera Merkels beordrade svältpolitik mot Grekland. Så här skriver också Olle Svenning om den nya spanska regeringen som tagit över nyss för att implementera austerity ”Högerpartiet Partido Popular (PP), som tar över Spanien, har sina rötter i postfascismen. Dess grundare, Manuel Fraga Iribarne, var minister hos Franco. Den gången jag samtalade med Fraga bad han om en hälsning till sina vänner Ulf Adelsohn och Carl Bildt. Jag har framfört den.” Under en tunn fernissa i Tyskland sitter nazismen som berget i samhället, vilket en avhoppare i Exit nyligen vittnade talande om. I Östra delarna av Tyskland begås nazistiska massmord. I Norge var det Breivik. I Danmark avslöjades också strax innan danska folketingsvalet ett rent nazistiskt nätverk – ORG – med omfattande och långtgående planer på att ta över makten, det hade funnits och vuxit under många år och hade sina rötter i kontakt med Danskt folkepartis Ungdomsförbund. ”Ute i Europa planerar Patrioterna i frack” också att samla de högerextrema krafterna – vilket EU och Europaparlamentet ger en utmärkt plattform för, för ett maktövertagande med främlingshat på agendan. Därtill kommer Le Pen i Frankrike som utmanar i Presidentvalet, Geert Wilders, Jobbik i Ungern och många andra. De får allt mer makt och våldet mot främlingar, utsatta och politiska motståndare blir allt värre, förutom det som begås i ”demokratiskt namn”, såsom Sarkozys massdeportationer av romer, Billströms bejakande av olaglig utvisning av romer, vanvården av gamla i äldreomsorgen, utförsäkringen av döende sjuka till heltidsarbete via arbetslinjen, tvångs- och gratisarbete för arbetslösa, ”laglig” utvisning av föräldralösa 3-åringar osv.
  Därför är det HÖG tid att Sverige går ut ur EU – NU! Innan det är – för sent. Igår marscherade nazisterna på Stockholms gator samtidigt som Nobelfesten. Inte någon slump utan det visar hur högerextrema lyfter fram sina positioner till central placering – i hela Europa. Anders Behring Breivik var ingen ”ensam galning”.
  Det handlar om en tvångsupprepning av det totalitära 30-talet och dess samhällsekonomiskt och rasbiologiskt motiverade hat mot fattiga, sjuka, arbetslösa, kvinnor, romer, homosexuella, funktionshindrade, äldre, och olika etniska grupper. Man ger efter för irrationella masshysteriska instinkter – av ren feghet, att man är så ryggradslös att man inte vågar stå upp för något annat än stöveln neråt och rövslickeri uppåt. Överheten ska skyddas till varje pris, trots att det är en gangsterekonomisk sådan. Och trots att det är högern själv som orsakat den ekonomiska krisen som vi nu befinner oss i, pga sin (hitleristiska) dröm om supermakten Neuropa så tänker de skylla sitt eget totalitära misslyckande på de utsatta istället för att kräva ansvar av de rika som också profiterat grovt på krisen genom privatiseringen av vinsterna och socialiseringen av förlusterna.

 7. Pingback: är det det här som är fascism? «

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s