Varför sänker S&P kreditbetygen för 9 euroländer?

I och med att S&P nu sänker kreditbetygen för 9 euroländer enligt nedanstående lista, så sjunker också ”värdet” på ”räddningsfonden” EFSF dramatiskt. Redan från börjar var det en huvudlös tanke med en räddningsfond där djupt skuldsatta krisländer ska garantera varandras skulder. Titanic har nu blivit varse isberget varpå kapten Merkel beordrar en ökning av styrfarten till max rakt mot det.

*Land                      Före                                 Efter

• Cypern                   BBB                                 BB+
• Frankrike                AAA                                 AA+
• Italien                     A                                    BBB+
• Malta                      A                                     A-
• Portugal                 BBB-                                BB
• Slovakien                A+                                   A
• Slovenien                AA-                                 A+
• Spanien                  AA-                                 A
• Österrike                AAA                                AA+

* Hämtat från SVD

Paul Krugmen påpekar, att S&P skrivit en motivering för kreditbetygsänkningen som inte alls uppmärksammas av media:

”We also believe that the agreement [the latest euro rescue plan] is predicated on only a partial recognition of the source of the crisis: that the current financial turmoil stems primarily from fiscal profligacy at the periphery of the eurozone. In our view, however, the financial problems facing the eurozone are as much a consequence of rising external imbalances and divergences in competitiveness between the EMU’s core and the so-called “periphery”. As such, we believe that a reform process based on a pillar of fiscal austerity alone risks becoming self-defeating, as domestic demand falls in line with consumers’ rising concerns about job security and disposable incomes, eroding national tax revenues.”  [my boldtyping in quote]

Merkel kraschar ekonomin. Europakten omöjliggör nämligen just det, som S&P efterlyser. Och nu kommer nästa huvudlösa idé, som Reinfeldt och Miljöpartiet tycker är jättebra: att införa ekonomisk EU-diktatur med ”räddningsmekanismen” ESM – styrspaken som garanterar full fart mot isberget:

Se tidigare bloggposter: Politrukernas Bulldozer-elit krossar (S)olidaritetenVäst ”löser” krisen – och väljer fossilenergiskt världskrig istället för massiv satsning på SolenergiOffentliga investeringar krävs för att öka efterfråganSjöstedt svår utmaning för CenternEU – Vänsterpartiet har ett ansvar – Sjöstedt behövs som partiledare för VEuron en ”framgångssaga” säger Wolfgang Schäuble – eller Mannen bakom ”Stasi 2.0″Nej till ytterligare 100 miljarder i eurostöd och Nej till europakten!Nästa steg: Borg och Waidelich kastar ut 132 000 långtidsarbetslösa till socialbidrag

Läs: Flamman – Jan-Erik Gustavsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU:  EU förbereder sig för ”ekonomisk diktatur”SVD – Cervenka – Europas i särklass farligaste underskottDs 2011:25 – Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen2 – BESLUT – EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta(2011/199/EU)3 – Remiss – Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25), ”Sammanfattning – I promemorian föreslås att Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta ska godkännas av Sverige. Ett sådant godkännande föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I promemorian läggs ett förslag till en sådan lagändring fram, vilken föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Europeiska rådets beslut finns som bilaga till denna promemoria.”

Se även: AB1, AB2, AB3, AB4, Expr 1, Expr 2, Expr3, SVD – Ingen bra början på 2012 för euron, SVD2, SVD3, SVD4, SVD – Som en örfil mot makthavarna, SVD6, DN1, DN2, DN3, DN4, SVT1, SVT2, SVT3, SVT4, SR Ekot1, SR Ekot 2, SR Ekot 3

Bloggar: Ipse Cogita – EU närmar sig diktatur, Skäggmesens Atlas – Avskaffas demokratin av marknadskrafterna?, Annarkia, DHE, Badlands hyena – Utan lederhosen i Svedala, Alltid rött alltid rätt – Ansvarstagande kapitalism?

Annonser

6 responses to “Varför sänker S&P kreditbetygen för 9 euroländer?

 1. Ekonomierna i Europa och USA går på knä eftersom kommunist Kina medvetet ger de egna arbetarna slavlöner i syfte att knäcka ”kapitalismen” i den fria världen.

  Det är svårt att konkurrera mot slavar, eller hur?

 2. Nej Nils, du är nog fel ute där. Snarare beror det på att västländerna hyr det som kallas pengar av privatföretag, medan Kina är ett av de länder dessa privatföretag inte fått ”frihet” etablera detta tillvägagångssätt.

  Men… inte kan man få ut av inslaget på svt.se att mp skulle vara för en svensk anslutning till europakten? Och är europakten och ESM samma sak?

 3. MP har sagt ja till europakten, och ESM (se filmen ovan) – som blir en del av europakten – ska upp till beslut i riksdagen under våren 2012 och träder i kraft i juni 2013. Därmed lämnas statskassan och makten över statskassa över från riksdagen till ett alltigenom icke valt EU-organ, stiftelsen ESM. ESM:s styrelse är anonym och, enligt fördraget om ESM, som euroländerna skrev under i juli 2011, åtnjuter juridisk immunitet. Alla dess protokoll är hemliga. Demokratin är med det slutgiltigt avskaffad.

  ”I en riksdagsbehandling under 2012 är det tänkt att svenska politiker skall ta ställning till ESM. För att ESM skall bli verklighet krävs nämligen en ändring i artikel 136 i Lissabonfördragets EUF-del, vilket kräver att samtliga EU-länder godkänner ändringen. Regeringskansliet skickade i juli ut en remiss i ärendet (Ds 2011:25) till 21 organisationer bland annat LO, TCO, Saco, Folkrörelsen Nej till EU och Juridiska fakulteten vid Stockholm universitet. Remisstiden gick ut den 23 oktober. Enligt remissen ska ESM träda i kraft i juni 2013.”

  ”Vad som endast omnämndes i förbifarten och som en fotnot i regeringskansliets remiss är att ESM redan har upprättats som ett särskilt ESM-fördrag, vilket undertecknades av euroländerna den 11 juli i år. Detta fördrag har granskats av Rudo de Ruitjer och Joseph Murtenbergh i en artikel den 5 november på sajten Global Research. Det är skrämmande läsning. I fördraget står att ESM:s medlemmar (det vill säga euroländerna) ”oåterkalleligt och villkorslöst” måste acceptera en utbetalning av pengar som begärs från dem inom sju dagar. De två författarna jämför detta med att en check normalt tar fyra arbetsdagar. ESM:s styrelse ges också rätten att ändra ”mekanismens kapital” från 700 miljarder euro till vilken högre summa som helst. Fördraget stipulerar att ESM, dess egendom, fonder och tillgångar ska ha immunitet från varje form av juridisk behandling. Dessutom skall ESM:s ledning och anställda inte vara ansvariga för sina handlingar och skrivna dokument inför någon. De Ruitjer och Murtenbergh skriver att ESM-fördraget gör europeiska hushåll underlydande till en institution som inte är folkvald. Är detta Europas framtid, det nya Europa utan suveräna stater, frågar de sig?”

  Se http://www.flamman.se/eu-forbereder-sig-for-ekonomisk-diktatur

  och

  tidigare bloggpost:

  https://komigenuva.wordpress.com/2011/11/20/esm-den-nya-eu-diktaturen-tar-over-31-dec-2011/

 4. LO har i sitt remissvar krävt ett ”socialt protokoll” men det räcker väl inte med det, utan ett Nej krävs, det här handlar om att säga ja till ren diktatur. De nationella parlamenten berövas makten över statskassorna. Denna makt lämnas över till en finansminister per land, som efter eget gottfinnande hanterar statskassan och åtnjuter juridisk immunitet – kan alltså inte ställas till ansvar vare sig av rättsväsendet eller inför de folkvalda. Går vi med i europakten så tvingas vi också acceptera att EU-diktaturen är installerad.

  http://lotidningen.se/2012/01/13/lo-sagar-svenskt-medlemskap-i-europakt/

 5. Det känns meningslöst att ”diskutera” med kommunister.

  En vän till mig sa: Varför diskuterar du med sådana idioter?

  Det får mig att tänka på det gamla ordspråket

  ”Never argue with idiots!
  They will drag you down to their level and beat you on experience!”.

 6. Nils Th: För det första är jag inte kommunist och har aldrig varit det. Vänsterpartiet har också tagit avstånd från kommunismen, vilket inte minst Jonas Sjöstedt klargjort ett stort antal gånger nu. Mina egna ståndpunkter har jag redovisat i bloggposten Vänster är inte lika med marxist. För det andra är du från och med nu inte tillåten att kommentera på den här bloggen då du går till personangrepp med ett kränkande språkbruk, istället för att diskutera sakfrågan som bloggposten handlar om: Varför S&P sänker kreditbetygen för euroländerna och EFSF. Hejdå.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s