Vad innebär Ds 2011:25? Svar: EU-diktatur

Med inrättandet av ESM – ”European Stability Mechanism” avskaffas demokratin slutgiltigt. ESM-fördraget som ”reglerar” den skrevs under av euroländerna redan i juli 2011 och beräknas träda i kraft juni 2013. [update: datum för ikraftträdandet tidigarelades till 1 juli 2012 genom beslut på toppmöte 2012-01-30 i samband med Europeiska Rådets möte om finanspakten i Bryssel]

LO har i sitt remissvar till ”promemorian” Ds 2011:25 krävt ett ”socialt protokoll” som villkor för att tillstyrka den inkorporering av ESM-fördraget i Lissabonfördraget som riksdagen ska ta ställning till senare i vår. Men det räcker väl för sjutton inte med ett ”socialt protokoll”. Det här kräver ett Nej! då en konstitutionalisering av ESM i Lissabonfördraget de facto innebär att EU blir en ren diktatur, som dessutom grundlagsfästs, och SKRIVS IN I LAGEN SOM REGLERAR VÅR ANSLUTNING TILL EU OCH GÖR EU:S REGLER LAGLIGT BINDANDE I SVERIGE.

I en riksdagsbehandling under 2012 är det tänkt att svenska politiker skall ta ställning till ESM. För att ESM skall bli verklighet krävs nämligen en ändring i artikel 136 i Lissabonfördragets EUF-del, vilket kräver att samtliga EU-länder godkänner ändringen. Regeringskansliet skickade i juli ut en remiss i ärendet (Ds 2011:25) till 21 organisationer bland annat LO, TCO, Saco, Folkrörelsen Nej till EU och Juridiska fakulteten vid Stockholm universitet. Remisstiden gick ut den 23 oktober. Enligt remissen ska ESM träda i kraft i juni 2013.”

”Vad som endast omnämndes i förbifarten och som en fotnot i regeringskansliets remiss är att ESM redan har upprättats som ett särskilt ESM-fördrag, vilket undertecknades av euroländerna den 11 juli i år. Detta fördrag har granskats av Rudo de Ruitjer och Joseph Murtenbergh i en artikel den 5 november på sajten Global Research. Det är skrämmande läsning. I fördraget står att ESM:s medlemmar (det vill säga euroländerna) ”oåterkalleligt och villkorslöst” måste acceptera en utbetalning av pengar som begärs från dem inom sju dagar. De två författarna jämför detta med att en check normalt tar fyra arbetsdagar. ESM:s styrelse ges också rätten att ändra ”mekanismens kapital” från 700 miljarder euro till vilken högre summa som helst. Fördraget stipulerar att ESM, dess egendom, fonder och tillgångar ska ha immunitet från varje form av juridisk behandling. Dessutom skall ESM:s ledning och anställda inte vara ansvariga för sina handlingar och skrivna dokument inför någon. De Ruitjer och Murtenbergh skriver att ESM-fördraget gör europeiska hushåll underlydande till en institution som inte är folkvald. Är detta Europas framtid, det nya Europa utan suveräna stater, frågar de sig?”

Regeringen – med Reinfeldt och Birgitta Ohlsson i spetsen vill till varje pris undvika en folkomröstning om fördragsändringarna som nu ska genomföras, i och med att ESM ska inkorporeras med Lissabonfördraget, men sanningen är att vi behöver en omedelbar folkomröstning om hela Lissabonfördraget, i samband med de fördragsändringar som ESM – och Ds 2011:25 innebär.

Reinfeldt gör allt för att tysta ner, man vill föra väljarna bakom ljuset under dunklast möjliga mediaskugga. Förslaget DS 2011:25 ska inte ens tas upp till diskussion, bara klubbas igenom i tysthet, precis som man gjort med de 45,2 miljarder som redan skeppats till euron via IMF, en summa som Reinfeldt lättvindigt tänker utvidga med ytterligare 100 miljarder.

Den svenska guldreserven är redan såld av Bo Lundgren, just innan guldpriserna gick upp – således en förlustaffär –  för uppköp av ”värdepapper” i utländsk valuta (läs euro och USD) för att täcka ‘behovet av utländsk valuta”, dvs bankernas kreditförluster, när fastighetsbubblan brister, på samma sätt som ECB nu lånar ut till EU:s banker till 1 % ränta för att de ska slippa ansvar för sina enorma kreditförluster till följd av spekulation och helt ansvarslöst risktagande. Denna rokad gör att notan för bankernas äventyr vältras på skattebetalarna.

Och förlustaffären att sälja ut guld alldeles för billigt innebär således, att valutareserven urholkats drastiskt på värde, inte minst också med tanke på vad som händer med euron och dess statsobligationer. Huvudlöst påstår Riksbankens ”portföljförvaltare” Johan Moeschlin att man sålt av 60 ton guld INNAN prisuppgångarn för att ”Guldet är mer riskfyllt än statsobligationer”. Är han en pryo från nian på Riksbanken eller vad undrar man.

Med inrättandet av den Europeiska Stabilitetsmekanismen berövas de nationella parlamenten också makten över statskassorna. Denna makt lämnas över till ESM – ett icke valt organ, som efter eget gottfinnande hanterar statskassan och åtnjuter juridisk immunitet – kan alltså inte ställas till ansvar vare sig av rättsväsendet eller inför de folkvalda. Säger vi ja till det, accepterar vi att EU-diktaturen är installerad. Med europakten förvandlas de nationella parlamenten till syjunta och med ESM snor man helt sonika statskassorna från medlemsstaterna.

MP har sagt ja till europakten, och inkorporerandet av ESM i Lissabonfördraget, dvs att ESM grundlagsfästs (se filmen nedan) ska alltså upp till beslut i riksdagen under våren 2012 för ikraftträdande juni 2013.

Sverige har inget formellt undantag för euron. Därmed riskeras statskassan och makten över statskassan – precis som gäller för euroländerna med ESM – att lämnas över från riksdagen till detta alltigenom icke valda EU-organ, stiftelsen ESM. ESM:s styrelse är anonym, dess råd består av eurozonens finansministrar och, enligt fördraget om ESM, som euroländerna skrev under i juli 2011, åtnjuter alla inom ESM juridisk immunitet. Alla dess protokoll är hemliga. Demokratin är med det slutgiltigt avskaffad.

För en närmare förklaring av vad ESM är – och innebär, se nedanstående informationsfilm:

Läs: Regeringen – Godkännande av Europeiska Rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer  [min anm: Redan i rubriken framställer man det hela som ett fullbordat faktum,  förutsätter man ett godkännande, utom all diskussion, riksdagen ska bara expediera utan vidare. ]

Se tidigare bloggposter: ESM – den nya EU-diktaturen tar överVarför sänker S&P kreditbetygen för 9 euroländer?

Läs: AB, AB2, AB2, AB3, AB4,E24, SVT – Lööf: Mer valfrihet så blir det bättre, SVT – Privat äldrevård – lågt förtroende, SVT – Juholt: ”Bättre människa idag”, SVT – Finsk strid om euron – presidentkandidater vill ha tillbaka finska marken, SVD1, SVD – S håller dörren öppen för den nya finanspakten, SVD – Tyskland kan få värsta smällen, SVD – Kreditbetygen inget sänke för Sverige, SVD – Rädslan för tysk dominans växer, Riksdag och Departement –Riksdagsbeslut, Riksdag och Departement –  Sverige ger kredit till IMF

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.