Det Socialdemokratiska ledargarnityret finansieras av (M)erkelhögern som finansieras av Enpartistaten Kina

Idag går avgående LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin ut och säger att det var ”fel” av henne att ställa sig bakom europakten.

Kunde hon inte ha tänkt på det innan? Företräder hon alltid åsikter som Europafacket och en stor del av hennes medlemmar säger klart och tydligt Nej till?

Jag har uppenbarligen gjort fel bedömning. LO:s styrelse har inte fattat något formellt beslut om pakten. Jag redogjorde i styrelsen för min uppfattning och ingen sa emot även om det fanns farhågor för att en svensk anslutning riskerar att bli en köksväg in i euron”, säger Wanja Lundby-Wedin till Kommunalarbetaren.

Genom sitt ställningstagande har Wanja Lundby-Wedin en annan uppfattning än Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol, som tagit avstånd från europakten.”

Nu massakreras svensk välfärd och demokrati med hjälp av (M)erkels svältpolitiska finanspakt, som det M-märkta ledargarnityret inom S och LO hjälper Reinfeldt att baxa igenom. Och (M)erkel konsoliderar sin Enpartikontinent med den kommunistiska Enpartistaten Kinas benägna hjälp. Högern är inte rädd för kommunismen utan samarbetar och låter sig finansieras av den hellre än att släppa sin storhetsvansinniga dröm om EU-diktatur, jobblös tillväxt och fortsatt migration av skattebetalarnas pengar till skatteparadis:

Wen told a joint press conference with visiting German Chancellor Angela Merkel that China was ‘considering increasing its participation in the solution of the European debt crisis through the channels of the EFSF and ESM,’ referring to the euro zone’s temporary bailout fund and its permanent replacement, but later added it would research doing so via the IMF.”

Det blir en ohelig fusion mellan Öst och Väst där det sämsta från båda sidor samlas till Ett Enda Stort Hot mot demokratiska, medborgerliga, mänskliga och fackliga fri- och rättigheter. Tvångsupprepningen av det totalitära 30-talet fortskrider med galopperande hastighet.

Kina avfärdade Tysklands försök att diskutera mänskliga rättigheter, men visade större engagemang för den europeiska skuldkrisen. [. . .]

Hans [min anm: Wens] uttalande växer hopp om att Kina, som har världens största valutareserv, nu ska bidra till att öka utlåningskapaciteten hos IMF, så att den, i sin tur, kan skjuta till mer pengar till europaktens krisfond. Beslut väntas på EU:s och Kinas toppmöte om två veckor. [. . .]

Kina blir allt mer inblandad i europeisk ekonomi. De senaste åren har Kina varit på shoppingtur och köpt statsobligationer i krisande länder, som Portugal, Grekland, Storbritannien, Ungern, Irland och Spanien.

I gengäld får Kina lukrativa avtal inom energi och kan köpa in sig i infrastruktur, som t ex hamnar. Vad händer egentligen när Kina får en allt större kontroll över statsskulderna i Europa? Ja, ett politiskt krav har redan kommit – att EU ska häva vapenembargot mot Kina, som har funnits sen massakern vid Himmelska Fridens torg. Bland annat Spanien stöder nu det kinesiska kravet på ett slopat embargo.”

Och denna stalinistiskt, för att inte säga maoistiskt färgade neo-molotov-ribbentrop-pakt säger både högern, (M)arionetten Löfvén och avgående LO-ordförande naturligtvis ja till. När ska S och LO rensa ut det av högern köpta ledarskiktet?

Tydligen aldrig. S-väljare, rösta på V istället om ni vill ha några löner överhuvudtaget och föredrar kollektivavtal och fackliga rättigheter framför kinesiska arbetsvillkor. Med de ”f d socialdemokraterna” vid rodret demonteras demokratin och ekonomin. Sverige u-landifieras och reduceras till (M)erkels råvaruproducerande tyska koloni.

På somrarna töms vattenmagasinen för export av billig vattenkraftsel till neokolonialstaterna Danmark och Tyskland, pga EU:s avreglering och nya elprisområden. När Danmark och Tyskland med järnhand skyddar sin inhemska industri säljer Sverige ut sin, med Löfvéns goda minne. På vintern skjuter elpriserna i höjden pga tyskdanska krav på tillgång till billig vattenkraftsel. Kärnkraftskramarna, som i mörkandet av denna sanning får vatten på sin kvarn, tycks ha glömt Fukushimakatastrofen totalt, trots att den visade med all önskvärd tydlighet, att inte ens världens spetkompetens på kärnkraftssäkerhet lyckats göra kärnkraften en millimeter säkrare. Fukushima läcker fortfarande radioaktivt vatten och i skrivande stund har mer än 8 ton radioaktivt vatten läckt ut, enligt DN. Svenska infrastrukturpengar betalas ut som ”kompensation” till multinationella företag när de inte klarat att leverera det ”underhåll” av järnvägen som de fått betalt för att sköta.

Sverige har blivit en gangsterekonomisk skalbolagsaffär som snabbt töms på sina tillgångar av utlandet tack vare Merkelmarionetten Reinfeldts politik som får fullt stöd av M- och storfinansfinansierade ”f d” socialdemokratiska finansministrar, för att inte tala om det stöd ”centerpartiets” Annie Lööf ger.

Och (M)erkel stöds av Kina som ställer motkrav om acceptans för deras brott mot mänskliga rättigheter, hävande av vapenembargot mot Kina och stopp för eventuellt oljeembargo mot Iran. Kina är en diktatur. EU är en diktatur.

Och – som framgår tydligt av riksdagens protokoll – så är Sverige också en diktatur, där besluten tas av en enda person, Fredrik Reinfeldt, utan att riksdagen ens fått se mer än luddiga utkast till förslagen han diktatoriskt beslutar om i EU för Sveriges räkning. Regeringen hemligstämplar allt för allmänheten och väljarna helt i strid med svensk offentlighetsprincip, vilket även förhindrar medborgarnas granskning av förslagen, vilket i sin tur även det strider mot grundlagstadgade principer för vårt demokratiska statsskick.

När socialdemokraternas Marie Granlund säger så här efter Reinfeldts ”redovisning” 1 feb 2012 av vad han enväldigt beslutat angående finanspakten i EU för Sveriges räkning:

Det måste klargöras tydligt att detta inte innebär någon överlåtanderätt av vårt finanspolitiska ramverk. Det är Sveriges riksdag som beslutar om detta. Inflytandefrågorna måste garanteras och svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är krav som vi har ställt på regeringen och regeringen har drivit dem. Nu ska vi analysera resultatet.

Så avfärdar Reinfeldt hennes propåer – om att det är riksdagen som beslutar efter granskning – så här, trots att riksdagen, varken innan Reinfeldt åkte till Bryssel eller efter han kom hem, ens har fått läsa det slutgiltiga förslaget om finanspakten:

”Låt mig också inskärpa en sak som har varit viktig för mig i min roll när jag representerar Sverige på Europeiska rådet och som handlar om rollen mellan regering och riksdag. Det fungerar så att vi förankrar våra svenska ställningstaganden genom att gå till riksdagens EU-nämnd. Där uttrycker vi vad som är vår ambition och inriktning, och riksdagens partier kan utifrån det stödja eller säga att man inte stöder detta. Ordföranden [min anm: euroforiske Carl Hamilton (FP)] sammanfattar genom att höra om det finns ett stöd för den linje som regeringen företräder.

[. . .]det är viktigt att komma ihåg att när mandatet är formulerat är det detta som jag agerar på. Det är inte så att vi i efterhand bestämmer om vi vill ändra oss eller göra om. När 27 länder har kommit överens gäller inte längre mandatet. Det är oerhört viktigt för mig att vi är tydliga med hur relationen mellan Sveriges riksdag och det uppdrag som jag har här ser ut. Jag respekterar EU-nämnden. När EU-nämnden har gett mig mandatet är det detta som gäller.”

Detta, trots att de sekretare han och Borg skickade, istället för att de dök upp själva, att ”informera” riksdagen om de hemligstämplade ”utkasten” sa så här vid det ”Öppna samrådet med statsministern” som hölls inför måndagen toppmöte:

”Mötet på måndag är ett informellt möte i det Europeiska Rådet. Det är alltså inte ett vanligt Europeiskt Råd, och det är därför vi inte heller tar slutsatser, utan vi tar bara uttalande. Och uttalandet har då en något lägre rättslig status än de vanliga slutsatserna. Det handlar mer om en politisk vägledning. Så att, vad som finns i det här dokumentet kan inte innebära rättsliga förpliktelser som sen ska införlivas i medlemsländernas lagstiftning. [. . .]

Nej till EU förtydligar vidare, att Reinfeldt sen inte ens följt det ”mandat” han tror sig fått av riksdagens EU-nämnd innan han seglade till Bryssel för att von oben sätta sista spiken i kistan för Sveriges demokrati och ekonomi genom en självsvåldig anslutning till (M)erkels enpartistiska, kinafinansierade EU-diktatur:

Reglerna ska ‘helst’ skrivas in i grundlag. EU-kommissionen ska kontrollera euroländernas budgetar så att de följer reglerna och underkänna budgetar om de har för stora underskott. Om underskottet i medlemsländerna statsbudgetar överstiger 0,5 procent av BNP kan de dömas till böter på upp till 1 procent av BNP. Enligt Fredrik Reinfeldt har dessa budgetrestriktioner ingen ‘legal verkan för Sverige’. Men enligt brittiska The Telegraph sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel efter förhandlingarna att ‘skuldbegränsningarna kommer att vara juridiskt bindande för de 25 undertecknarna. Några överträdelser kommer inte att vara möjliga’. Och webbtidningen EU Observer rapporterar att även undertecknare av Merkozypakten som inte infört euron, typ Sverige, kan bötfällas av EU-domstolen för regelbrott.”

Riksdagen måste naturligtvis – med beaktande av ovanstående samt Reinfeldts och Borgs uppenbara lögner om IMF-lånen – istället för att rösta ja rösta nej till både finanspakten och IMF-lånen, och sedan ställa regeringen inför misstroendevotum. 

Sist men inte minst Sverige ut ur EU – NU!

Läs: Folkrörelsen Nej till EU – EU och facket: ”Vem ska vi vara solidariska med, Wanja Lundby-Wedin?”, SVTDebatt – Jonas Sjöstedt: ”Det stämmer inte, Reinfeldt”, Daniel Wolski – Din guide till Sveriges deltagande i Europluspakten, Sydsvenskan – Det slutna rummet

Se tidigare bloggposter: Reinfeldt och Borg ljuger om IMF-lånenMerkel konsoliderar sin Enpartikontinent med Enpartistaten Kinas benägna hjälpGangsterekonomin IV – ECB ett Konkursbo och Euron snart Skräpvaluta?Sätt tryck på KnapptryckarkompanietHur demokratiserat blev Kina och Ryssland av marknadsekonomin?, Den ”legala nihilismen” och gasledningarnaMaud Olofsson samarbetar gärna med den kommunistiska enpartistaten KinaMed ljuset som ledstjärna – Solenergi istället för uran och thoriumSverige – ett Lydrike under TysklandDagens rekommenderade ingenjör – Gunnar Asplund!Andreas Carlgren – miljöminister…Almedalsveckan på Gotland som ligger i Östersjön

Läs även: DI – Sjöstedt lyfter Vänsterpartiet, DI – LO-spricka om europakten, DI – Löfvén behöver rödgrönt stöd, Expressen – Sjöstedt-effekten – Rekordsiffror för Vänstern, SR Ekot – Merkel i Kina för att öka förtroendet för euron,  SVD – Kina överväger mer pengar till IMF, SVT Rapport – Kina hjälper Europa, LO-tidningen – IMF lånar billigt av oss – men lånar ut dyrt, LO-tidningen – Europakten ett hot även med svenskt undantagDN – Fukushima läcker radioaktivt vatten – citat: Mer än 8 ton radioaktivt vatten har läckt ut, DN – Elpriset fördubblat på bara två dagar, SR Ekot – Centern kritiseras för nej till uranbrytningsförbudAB – Annie Lööf festar – jobben försvinner, SVD – Löfven: Kan inte förbjuda vinst,  SVT Rapport – Över 1000 jobb bort på Astra Zeneca, SVT – Papademos hotar att avgåSVD – Södertälje anropar Fredrik Reinfeldt, Expressen – Suhonen: Sälj inte vår (s)jäl till riskkapitalister, SVD3, SVD4 DN1, DN2, DN3, Expressen – Lööf: Okej att tjäna pengar på äldrevården, SVD – Totalstopp i tågtrafiken, SVD – Lööf vill ha äldrepeng med valfrihet, DN – Många ihjälfrusna i europeisk köldvåg, SVD – Verklig valfrihet kräver fler aktörer, DN – KD vill dubbla vårdnadsbidrag, Jens Holm – Nu måste Lena Ek skärpa klimatmålen

Bloggar: Röda Malmö –  Stoppa privatiseringskarusellen,  Ett hjärta Rött – Nonprofit utesluter inte valfrihet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.