Dagsarkiv: mars 7, 2012

#Saudivapen har politiska orsaker, inte ekonomiska

Övervägande delen av de förtryckarnationer som Sverige vapenexporterar till är USA:s vänner eller allierade, som Indien, Pakistan, Saudiarabien osv. Vi exporterar säkert inte lika mycket vapen till Kina, Kuba eller Ryssland…

Det handlar om den obsoleta stormaktspolitiken. Nu bildar EU och US maktblocket USEU som ska tillskansa sig världsherravälde i civilisationernas kamp mot Iran (=Kina, Ryssland) i kraft av att USA är världens starkaste militärmakt – det är den enda övermakt som detta sargade land har kvar, kosta vad det kosta vill – Bushs triljondollarskrig måste ju nån gång ge utdelning, efter att de lagt USA i ekonomiska ruiner, så att landet nu ägs av Kina.

Men den här gången går de bet. Och Bildt är vansinnig som utmanar Ryssland med det östliga partnerskapet – ett ”svenskt-polskt” initiativ – som innebar att USA:s missilsköld runt det eurasiska fastlandet fullbordades, vilket Hillevi Clinton var särskilt nöjd med (inte särskilt fredligt partnerskap med tanke på vilka bevekelsegrunder Bildt har för sin utrikespolitik – den linje som de europeiska högerpartierna gemensamt formulerade 1982 – att ”avlasta” USA ”försvarsbördan”, bekräfta north-atlantic-treaty-gemenskapen och säga ja till kärnvapen ifall det blir nödvändigt typ).

Denna utdaterade kalla-kriget-politik, som Ryssland och Putin nu vedergällningslikt svarar på, genom att aggressivt flytta fram sina positioner, starta det iskalla kriget och kräva en ”undisputed sphere of influence” i sina forna satellitstater i Östeuropa (vilket man för övrigt har stora möjligheter att uppnå, i takt med att eurozonen kollapsar ekonomiskt och socialt), är naturligtvis ett hot mot världsfreden. Utöver att hävda hegemoni i Östeuropa har Ryssland nämligen också vidtagit den förfärande åtgärden att återuppta sin militärallians med Kina och Nord-Korea, för att i samma paranoida vansinnesanda svara på det ökade hot som man upplever från Väst.

De historiska spåren förskräcker. Vilka har kaxat mot Ryssland? Napoleon och Hitler, och det sällskapet är ingen merit, direkt. Carl Bildts utrikespolitik utgör ett inte obetydligt säkerhetspolitiskt hot för Sverige och gör oss också drastiskt ökat sårbara för terrorhot, med tanke på vad den arabiska våren kan ha att säga om vapenexport till Saudiarabien m fl.

USEU-blockbildningen måste brytas, annars ökar risken för att detta iskalla krig förbyts i ett explosivt hett krig, som mycket väl kan bli det sista världskriget, Harmageddon. Inte minst med tanke på hur rädda och isolerade Israel nu känner sig, efter den arabiska våren.

En fredsprocess måste istället ta vid och fullföljas. Förutom att blockpolitik cementerar gammal fiendskap, så innebär den också ett främjande av samma blinda flockbeteende efter stereotypa mönster som styr börsen. Aktiv fredspolitik är det enda förnuftiga motmedlet mot den paranoida fanatismen som denna megablockpolitik från mccarthyismens 50-tal för med sig. En fredsprocess som bekämpar fattigdom och klimatförändringar istället för att fortsätta föra och alstra krig, efter att ha nonchalerat fattigdomen och ökat klyftorna och förtrycket världen över genom den neokonservativa/neoliberala globaliseringens rovdrift på människor, djur, natur och kapital samt genom Bushs War on Terror.

För att få klarhet i hela den smutsiga affären tycker jag Leni Björklund måste frågas. Regeringens och försvarsdepartementets roll behöver genomlysas, och det ordentligt: 1. Bjöd Försvarsdepartementet in ISP på middagen? 2. Beordrade man FOI att starta front-företaget SSTI? (eller utövade man påtryckningar på dem att hitta någon sådan lösning för att dölja FOI:s inblandning)? Efter det måste ansvar utkrävas.

Se tidigare bloggposter: Carl Bildt ska avgå genast och regeringen fortast möjligt#Saudivapen i Den Nya DumburkenSverige – Handelsresande i Folkmord IIBildts Sudanaffärer, Littorin-affären, Primegate, Kristerssons vägran att följa riksdagsbeslut, Care(M)a-affärer, Juholts avpollettering, Lögner om IMF-lån och Europakt, Lögner om Vapenexporten – hur mycket ska krävas innan regeringen tvingas avgå?

Läs: SR Ekot – Studio Ett – 17-timmen, SVD – Svenska Freds: Avbryt samarbetet, SR Ekot –  Leni Björklund: ”Jag har släppt de här frågorna”, SR Ekot – Reinfeldt tveksam till att riva upp vapenavtalEU Observer – EU figures show crisis bursting arms sales to Greece, SVD – Sverige måste göra upp med hyckleriet, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD – ”Sveriges främsta skäl är faktiskt politiska”,  DN, DN – Stoppa samarbetet, AB1, AB2, DN – Tillsynsmyndighet med på möte om saudisk vapenfabrik, SVD – Vilka skäl är skäl nog för Saudiavtalet, AB – Både S och M stöttar den här stinkande dubbelmoralen, AB – Fridolin KU-anmäler Tolgfors, AB – En brutal diktatur, SVD – Det finns ingen svensk vapenfabrik, SVT Debatt – Kungens hyllningar av Saudi kommer i nytt ljus, DN – ”Graverande att sälja ut kunnandet”, DN – FOI-konsult hotar med att hoppa av, DN – ”Jag vill inte bli förknippad med Saudiarabien”, DN – Locket på efter avslöjandet

Carl Bildt ska avgå genast och regeringen fortast möjligt

Att Sverige vapenexporterar till Saudiarabien och försvarsdepartementet hjälper dem att starta hemliga vapenfabriker handlar om politik, närmare bestämt Carl Bildts extrema utrikespolitik. Inte om pengar, och allra minst om att – som Löfvén säger i Hübinette: ”Det måste ske av säkerhetspolitiska skäl”. Vi ska ha ett inhemskt försvar, inte Bildts vansinnigt attackerande Breivikska tempelriddarordenförsvar.

När USA gör truppförflyttningar till Persiska viken och Israel mobiliserar, för det kommande storkrigetcivilisationernas kamp – mot Iran (=Kina, Ryssland) så är stympstraffar-Saudiarabien en av USA:s viktigaste allierade. Därför gäller det att utkristallisera hur S blivit M följsamt i utrikespolitiken. Redan 1982 la de europeiska högerpartierna fast linjen – bl a gjordes detta för svensk högerpartipolitisk räkning – av ja, gissa vem, Carl Bildt. Det handlar om hur vi ska ”avlasta” USA ”försvarsbördan”. Och, eftersom Saudiarabien är en av USA:s viktigaste allierade, så är det också en av Sveriges viktigaste allierade. Det här är en följd av Carl Bildts, för Sveriges del, oerhört farliga utrikespolitik (där ytterligare en extremt hotande pusselbit var att Carl Bildt tillsammans med Polen skapade det östliga partnerskapet – ”ett polskt-svenskt initiativ” som bekant dödades hela den polska regeringen strax efter i en med alla mått mätt mystisk flygolycka – detta ledde också till att Carl Bildt kallades till Kreml, det ledde vidare också till att Ryssland började kräva en ”undisputed sphere of influence” i sina forna satellitstater i öst, vilket man nu, i takt med att eurozonen kollapsar, också är på väg att få. Istället för att tränga tillbaka Ryssland har den gamla kalla-kriget-politiken, som Carl Bildt företräder, alltså fått Putin att allt mer aggressivt flytta fram sina positioner).

Så Carl Bildt är verkligen ‘a medium-sized dog with a big dog’s attitude’, och utgör ett säkerhetshot, då alla dessa hans handlingar ökar Sveriges utsatthet, inte minst i ljuset av ”energikrigen” i den ”norra hemisfären”. Carl Bildt förstärker aktivt ‘den ökade hotbilden’ mot Sverige. Och detta görs med S goda minne, då man iom EU-medlemskapet frångått Erlanders doktriner om neutralitet och alliansfrihet och istället med hull och hår anammat hökhögerns säkerhetspolitiska ståndpunkt, författad av de europeiska högerpartierna 1982, om ett närmande till USA och ett upphävande av nationalstaterna.

Denna ståndpunkt är politisk och motiverades alls inte ekonomiskt på något sätt, när den formulerades 1982. Vi vet ju mycket väl att inte heller USA:s krig har motiverats ekonomiskt, utan istället har Bushs krigsnota lagt USA i ekonomiska ruiner vilket gjort att Kina nu äger landet. Den utrikespolitik Carl Bildt för är inte bara ekonomiskt vansinne, utan direkt farlig eftersom den ökar Sveriges utsatthet för både terrorhot och aggressivitet från Putins Ryssland på ett ytterst prekärt sätt. Att S som vanligt sviker sina egna principer och låter sig koloniseras av M förstärker detta hot. Carl Bildt ska avgå, och med honom fortast möjligt också regeringen. Väljarna bör därefter dra sina slutsatser i ett nyval. Vill vi ha Breiviks runierande suicidala civilisationskrig mot Iran, dvs det som USA:s hökar och oljemiljardärer nu ligger i startgroparna för i Texas, det seniora center varifrån världens Bushska trilliondollarsöden styrs och dirigeras, eller vill vi leva i fred, solventa?

Med anledning av att vanföreställningen om att detta skulle handla om pengar eller Sveriges förmåga att försvara sig själv nu sprids från dementikontorslandskapen, så återpublicerar jag två bloggposter – Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten från 2009 och Hellre en oenig fred en ett enigt krig mot Ryssland samt Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige? från 2010 [se nedan]

Läs: SVT Ekot – ISP med på möte om vapenfabrik, SVT Ekot – Tillsynsmyndigheten deltog i möten om vapenfabrik, The New Yorker – Hersh – Iran and the I.A.E.ADN, SVT – Åtalet mot Breivik blir offentligt idag, AB – Både M och S stöttar den här stinkande dubbelmoralen, SVT – Löfvén: Okej med vapenexport till diktatur, DN – ISP-chefen med på möte om fabriken, DN2, SVD – Bulvanföretag skulle dölja vapenaffärerna, SVD2, AB, DN, Ulf Bjereld, Beelzebjörn

”Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten

Posted on mars 22, 2009 |

När man läser Sven Ove Hanssons bok Till höger om neutraliteten(1985 Stockholm: Tiden) så noterar man att han skrivit ett särskilt kapitel om moderaterna.

I det konstaterar han att moderaterna slog fast en helt ny riktlinje för den svenska utrikes– och säkerhetspolitiken redan 1982 som stred mot den svenska principen om alliansfrihet i fred och neutralitet i händelse av krig.

I samarbetsorganisationen mellan europeiska högerpartier, European Democrat Union, EDU, antog moderaterna 1982 ett gemensamt utrikes- och säkerhetspolitiskt program, och det enda av högerpartierna, som reserverade sig mot det var (inte att förvåna) “Det finska nationella samlingspartiet”.  (a a s 94-114)

Till höger om neutraliteten 1985 beskriver Sven Ove Hansson:

EDU har ett gemensamt säkerhetspolitiskt program, som antogs den 2 juli 1982 och som ännu är i kraft. Programmet utarbetades av en arbetsgrupp där det svenska partiet hade tre representanter, nämligen Carl Bildt, Anders Björck och Göran Lennmarker. Programmet antogs därefter av EDUs femte partiledarkonferens, som ägde rum i Paris. Där representerades Sverige av Ulf AdelsohnLars Tobisson, Georg Danell och Göran Lennmarker. Beslutet att ställa sig bakom programmet är alltså väl förankrat i det moderata partiets ledning.”

Det framstår som tydligt, att det är detta högerpolitiska program moderaterna nu implementerat genom att nedrusta det svenska försvaret till förmån för “ökad samverkan med Europa och NATO“.

Högerpartiernas 1982 antagna program är även identiskt  med Lissabonfördragets skrivningar beträffande utrikes- och säkerhetspolitik.

Det 1982 antagna högerpolitiska utrikes- och säkerhetsprogrammet ålägger de europeiska staterna att gemensamt upprusta för att avlasta USA i försvarsbördan, förespråkar en i det närmaste terrorbalanserande kalla-kriget-politik, påbjuder vidare att Europas integration stärks och att den politiska integrationen håller jämna steg så att Europa kan tala med en röst i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vidare är 1982 års högerpolitiska programs huvudtes “att banden mellan USA och Västeuropa måste stärkas” och för att “stärka europeisk-amerikanska relationer måste vi också göra övertygande framsteg i Europas enande”. Vidare sägs:

Medlemsländerna i den Europeiska gemenskapen måste därför komma över sin instinktiva nationalism och organisera sitt samarbete på en mera permanent grund, särskilt på utrikespolitikens och säkerhetspolitikens områden, så att de kan tala med en röst i dessa frågor. Endast som en politisk union kommer Europa slutligen att kunna möta framtidens utmaningar och utföra de uppgifter som följer av partnerskapet med Förenta staterna”. (a a s 104)

Den 3 februari 2008 skrev Lars Bergquist (ambassadör), Carl Björeman (generallöjtnant) och Karl Erik Lagerlöf (författare)  en kritiskartikel på SVD Brännpunkt,  ”Bildt driver en farlig utrikespolitik”där de framförde:

“Utrikesminister Carl Bildt har inget att säga om USA:s rättsövergrepp, men hyllar Sveriges och EU:s anpassning till Nato. Samtidigt avskaffas det svenska försvaret till en nivå lägre än det kritiserade försvarsbeslutet 1925. Bildt driver en ny och farlig säkerhetspolitik som inte diskuteras offentligt.”

I “Till höger om neutraliteten” 1985 kommenterade Sven Ove Hansson på samma sätt:

Varför ger moderaterna uttryck för en helt annan utrikespolitik i dokument som inte är avsedda för den svenska allmänheten än vad de gör när de talar till den svenska allmänheten? Jag kan inte finna någon annan rimlig förklaring än att den moderata partiledningen i själ och hjärta tycker som det står i EDU-programmen, men av taktiska skäl inte vill framföra dessa åsikter i den svenska debatten. Möjligen kommer Moderata samlingspartiet, när detta offentliggörs, att hävda att EDU-programmen är kompromissprodukter. Det är i så fall den svenska neutralitetspolitiken som man har visat sig villig att kompromissa bort.”

Sven Ove Hansson tilläger också i sin sammanfattning av kapitlet om moderaterna:

Den svenska neutralitetspolitiken har anor sedan 1830-talet. Den har hållit oss utanför två världskrig. En självklar följd av neutralitetspolitiken är att vi själva ska hålla oss med det försvar vi behöver, och inte t ex anknyta vårt försvar till något av stormaktsblocken… Neutralitetspolitiken är först och främst till för vår egen säkerhet. Det har också visat sig att Sverige, tack vare sin neutralitet, kan spela en viktig roll i det internationella arbetet för fred och nedrustning.

Kritikerna från den 3 feb 2008 skriver i “Bildt driver farlig utrikespolitik” på SVD Brännpunkt:

Bildt vill ha ”en uppdatering av Europeiska unionens gemensamma säkerhetsstrategi” liksom en översyn av de gemensamma militära instrumenten inom unionen.
De ”gemensamma militära instrumenten inom EU” utgörs – huvudsakligen – av Nato.”

Även Margot Wallström, vice ordförande i EU-kommissionen citeras i ovanstående artikel:

Carl Bildt (m) och Margot Wallström (s) förefaller plötsligt stöpta i samma slev. ”Nu måste vi göra EU till en militär fredsmakt”, skriver Sveriges utrikesminister…Den 13 januari är det Margot Wallströms (s) tur att framträda. Vice ordföranden i EU-kommissionen exekverar en stor programartikel på SvD Brännpunkt. Och hon tillägger: ‘Det gemensamma arbetet pågår – i EU, inom Nato, i OSSE och inom FN … med det nya Lissabonfördraget får EU en tydlig röst i utrikespolitiska frågor och arbetet för fred och säkerhet stärks.” ‘Stärks’ verkligen vår säkerhet, om Sverige hamnar i militär allians med USA? En stunds eftertanke ger nog många av oss ­intrycket att det förhåller sig tvärtom. Till de möjliga kandidaterna till posten som EU:s ”röst i utrikespolitiska frågor” hör Tony Blair, som med en felaktig uppgift om massförstörelsevapen lyckades få det brittiska folket med sig till den folkrättsvidriga erövringen av Irak, liksom förut till ockupationen av Afghanistan.

Hur många döda har inte den utrikespolitiken kostat – i Irak, Afghanistan och bland civila i London?

Ska ”vi” – verkligen vi – få en gemensam EU-röst i utrikespolitiska frågor förutsätter det att vi har ett ord med i laget, och i så fall ett tungt vägande ord, som förmår representera en majoritet av svenska folket.”

Detta kan då ytterligare jämföras med vad Sven Ove Hanssons i sin bok Till höger om neutraliteten 1985 beskrev ingick i det gemensamma säkerhets- och utrikespolitiska programmet som högerpartierna i EDU antog redan 1982:

I vår tekniska och nukleära tidsålder talar politiska skäl och etik för nedrustning och rustningskontroll. Nedrustning och rustningskontroll är emellertid inte självändamål utan måste vid alla tillfällen relateras till de långsiktiga målen om att öka säkerheten och stabiliteten mellan Öst och Väst.”

I en kommentar 8 feb 2008 till artikelförfattarna på SVD Brännpunkt 3 feb 2008 skrev Wilhelm Wahtmeister, Sveriges ambassadör i USA 1974–1989, som förtydligande replik följande:

Självfallet ska vi påtala kränkningar av mänskliga rättigheter varhelst de förekommer. Det kan göras på olika sätt. Vänner emellan, som Sverige och USA, bör det ske i direkta samtal genom diplomatiska kanaler snarare än i offentliga uttalanden.Exemplet Hanoi från julen 1972 – ej 1973 som felaktigt anges i artikeln – är inte efterföljansvärt. Solidaritet och öppenhet gentemot tredje världen är viktigt, men Europa och Amerika bör ha prioritet. “(SVD 8 feb 2008)

De tre kritiska rösterna från Brännpunkt-artikeln från 3 feb 2008 i SVD får fortsätta:

 ”Var finns nu Sveriges särställning som ett land präglat av solidaritet med världens små länder och av en öppenhet mot tredje världen, i opposition mot olika former av utnyttjande och förtryck från den rika världens sida…Enligt vissa beräkningar kommer det markterritoriella svenska försvaret inom kort att endast bestå av hemvärnet, reducerat till 15000 personer..Fokus – och pengarna – har riktats på uppgiften att skapa en snabbinsatsstyrka till EU:s – i praktiken Natos – förfogande. Sveriges insatsstyrkor i Natos tjänst kan utlösa terrorangrepp i Sverigehämndeaktioner för åtgärder som varit styrda av Nato/USA…Det är tydligt att Carl Bildt utgår från att ett nationellt svenskt försvar är obehövligt. Nato är vårt försvar.”

Det underliga är att socialdemokraterna inte gör något för att förhindra det, särskilt med tanke på att USA befinner sig i krig med Afghanistan.

Med tanke på vad en av deras förgrundsgestalter Tage Erlander uttalade om denna politik i ett citat från 1959  just i Sven Ove Hanssons bok Till höger om neutraliteten från 1985, så ter det sig minst sagt märkligt att inga s-röster har höjts till kritik mot Bildts utrikespolitik och den militarisering som Lissabonfördraget ålägger medlemsstaterna med tanke på att det är en hökarnas svindyra högerpolitik som nu implementeras:

“Vill man däremot formellt hålla fast vid alliansfriheten men ändå på vissa punkter inleda eller förbereda en militär samverkan med en stormaktsallians blir de rent militära fördelarna därav ytterligt ringa. Däremot skulle man i ett enda slag rycka undan hela grundvalen för vår neutralitetspolitikKlarheten om innebörden av vår utrikespolitik skulle försvinna och därmed förtroendet för vår vilja att hålla fast vid neutraliteten. Vi skulle dra på oss de ökade krigsrisker som en anslutning till Atlantpakten bedömts medföra.” (a a s 95)

Källa för bloggposten: Hansson, Sven Ove. 1985. Till höger om neutraliteten. Bakom fasaden hos näringslivet och moderaterna. Stockholm: Tiden s 94-114 (där citaten enligt källhänvisning är hämtade bl a från EDU Bulletin nr 19, 23  och 26 från åren 1982-84 samt från Erlander, Tage. Sveriges utrikespolitik. 1959: 32-33)

Se tidigare bloggposterStoppa rovdriftenDen socialmoderata (M)enigheten  (konsekvenser i opinionen – Blockgapet fortsätter minskaSVD,DN, ExpressenAftonbladetNär börjar kriget?, Svar på tal till Per Schlingmann på NewsmillHögerns janusansikte

Vad Bushs krig kostatSVD – USAs minus hundra gånger Sveriges,Notan för den nyliberala politiken utan regleringar: E24 – I krisens järngrepp

Tänkvärt citat ur Fritänkaren: Ur “Bush-Cheney-administrationens tolv misstag” (sammandrag från artikel av Rodrigue Tremblay):
 
                                                         “I beaktande av dess konsekvenser för nationen och världen tror jag

att denna Bush II-administration har varit den värsta i historien.”

– President Jimmy Carter

“Ekonomiskt kommer Bush-Cheneyregimen att ihågkommas för två saker: massiva budgetunderskott och astronomiskt höjda oljepriser.

År 2000 hade USA ett överskott, som Clintonadministrationen lämnade efter sig. Det ständigt tilltagande budgetunderskottet hade under Bush-Cheneyregimen fram till år 2006 vuxit till 1,5 triljoner dollar. ($1,500,000,000,000)”

”Hellre en oenig fred än ett enigt krig mot Ryssland

Posted on januari 19, 2010 |

Med anledning av Karl XII-tonläget i DN- och Expressenartiklarna “Tala klarspråk” och “Vilket skämt” tvingas jag återreprisera bloggposten jag skrev i söndags om Carl Bildts och Alliansens förehavanden på utrikes-, säkerhets- och försvarspolitikens område: “Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?”

Att “tala klarspråk” kan nämligen mycket väl försätta Sverige i en än mer utsatt position än vad Carl Bildt och Alliansen redan försatt oss i genom skapandet av det östliga partnerskapet och sedan den omedelbara kovändningen att tillåta gasledningen, efter uppsträckning från Ryssland. Man ska inte intensifiera det iskalla kriget också, inte heller det i Afghanistan. Många experter är eniga om att det inte kan vinnas, inte minst USA:s, vilket framgår av flera artiklar i Foreign Affairs, som t ex Beardens om Afghanistan som “the graveyard of empires“.

Att inte ställa sig tveksam och till och med villrådig inför sådana expeditioner tyder på ett högmod som gränsar till vansinne. Att prata om kluvenheten i svensk utrikespolitik utan att ta upp Carl Bildts förehavanden är ju i allra högsta grad också att kasta sten i glashus. Först har han ett extremt högt tonläge mot Ryssland i och med det aktiva skapandet av det östliga partnerskapet tillsammans med Polen, sedan viker sig Alliansen totalt och säger ja till gasledningen i Östersjön som ger Ryssland kontroll där – på gasledningen kommer ryssarna att fästa sensorer som gör att de, förutom att skydda ledningen, även kan se “alla u-båtar” i området.

De här regeringorganen verkar ju inte fatta mycket av de dödliga risker som alliansens huvudlösa utrikes- och försvarspolitik innebär, alternativt inte bry sig. Det är kamikaze som gäller oavsett. Gunnar Hökmarks inlägg ”Grund för valförlust” förstärker intrycket. Vad som bekymrar mig än mer är de rödgrönas“solidaritetsförklaring”. Förstår de egentligen vad en sådan med Lissabonfördraget i kraft innebär?

Alliansen har i allra högsta grad utsatt Sverige för säkerhetsrisk i och med Bildts självsvåldiga agerande och det diskuteras inte ens på denna konferens! Det är han som aktivt skapat den “ökade hotbilden” mot Sverige och sen kommer man och skriker på upprustning. Nato är dessutom ganska upptaget på andra håll i världen och ser nog helst att andra ingriper om något skulle inträffa i den här delen, vilket det lätt kan göra med en sån utrikesminister, men svårligen låter sig göras med den anorektiska organisation, som alliansen bantat ner det svenska försvaret till. Man kan därför inte heller låta bli att reflektera över hur dessa alliansmegafoner helt och hållet låter bli att betänka krigströttheten som sex års krig i Irak och åtta års krig i Afghanistan tillsammans med global finanskris medför. Det är inte västekonomierna som är jättar på frammarsch utan Kina – och de har just återupptagit sin militärallians med Ryssland och Nord-Korea – på grund av USA:s robotsköld kring ‘hela det eurasiska fastlandet’. Ryssland har vänt sig från Europa och en ny järnridå är på väg att bildas.

För länkar se alltså den ursprungliga bloggposten som jag lägger ut en gång till, då retoriken är så obekymrat självutplånande:

Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?

januari 17, 2010

Ja, Alliansen och Carl Bildt, som bland annat med det ”östliga partnerskapet” – ett ”svenskt-polskt” initiativ – utmanat Rysslandvilket tillsammans med NATO:s robotsköld även igångsatt det verkligt iskalla kriget, som lett till att Ryssland kontrat med att kräva ”an undisputed sphere of influence” i det forna östblocket, vilket man också fått igenom, inte minst även i och med att Bildt och Alliansregeringen strax därpå helt sonika viker sig för oligarkiskt ryska krav och tillåter gasledning i Östersjön. Ett ja således, till en slags molotov-ribbentrop-pakt-look-a-like. Carl Bildts ‘farliga utrikespolitik’ har knappast granskats av media, inte heller har mycket på sistone sagts om hans tidigare diskuterade aktieinnehav i klusterbomber, olja och rysk gas.

Denna Allianz. Det politiska ljugandet är oerhört. Att komma och skrika att svenskt försvar måste stärkas är ju en dubbelmoral utan dess like, när det är man själv som avskaffat det. Inte nog med det har man aktivt medverkat till att skapa den ökade hotbilden mot Sverige. Man har avskaffat svensk alliansfrihet och neutralitetspolitik samt pliktarmé för en övergång till anorektisk, rättsosäker yrkesarmé med 28 000  neoliberalt upphandlade kontraktsanställda och tillsammans med ovanstående utrikespolitiska agerande förstärker det bilden på ett i det närmaste armerat sätt, av att alliansen försatt Sverige i en allt mer utsatt och farlig situation, inte minst också genom att öppna upp för neokolonial hårdexploatering av sårbara naturresurser. Man rekommenderar därutöver svenska folket att begå både ekonomisk harakiri och veritabel dito.

Att bilda hypermaktblocket USEU och intensifierat fortsätta med George Bushs hökpolitik innebär vidare inte bara att ytterligare förlänga åtta års krig i Afghanistan och stöd till en regim som tillkommit genom konstaterat valfusk, utan också en intensifiering av det iskalla kriget och ökad risk för terrorhot mot Sverige. EU:s beslut att tillåta massaker på Arktis (i samband med ”klimatmötet” i Köpenhamn!) cementerar även det den fastlagda vägen mot ökad internationell spänning och energikrig i den norra hemisfären. Slutligen har allt ovanstående sammantaget föranlett ömsesidigt skramlande med hot om kärnvapenanvändning från både Ryssland och NATO (något alltså NATO började med redan 22 januari 2008) samt  lett till att Ryssland, Nord-Korea och Kina nu återupptagit sin militärallians!

Låt oss rösta bort desperadostenkastarna i glashuset, så att vi slipper medverka tillökade hot om terrordåd i Sverige, storskaligt världskrig och förverkligade hot om kärnvapenanvändning. Undergångsstämningen genom EU:s aktiva skapande av den ekonomiska atombomben är tillräckligt luguber.

Se bloggpost: Den ”legala nihilismen” och gasledningarna

Läs: EU Observer – EU expanding its ’sphere of influence,’ Russia says, Jamestown Foundation Blog – Distrust between Russia and EU builds over Eastern Partnership initiativeAlla Dessa Dagar – Östliga Partnerskapet klart!, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation – Press Release: Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov Meets with Swedish Minister of Foreign Affairs Carl Bildt,   Alla Dessa Dagar – Goda vibrationereGov monitor – Carl Bildt Swedish Foreign Minister responds to questions on the informal meeting of EU Foreign MinistersNewssift Carl Bildt

Se tidigare bloggposterFörsvara fäderneslandet? Harmonisering – sedativ – valiumModerater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenValet mellan pest, kolera och andra dystopiska folksjukdomarDen ”legala nihilismen” och gasledningarna,Andreas Carlgren – miljöminister…,  Att massakrera Arktis ”på ett hållbart sätt”Good Cop-BAD CopKärnvapenbestyckat NATO-fartyg i svenska vatten – ett ‘rutinärende’?Marknadsekonomi som garant för demokrati och frihet?Snart i en diktatur nära dig – Fredsbevararen,Snart i en diktatur nära dig – den icke-valde LedarenAn Action Service for an Action Man?, EU – Entropin ökar i maktens centrumThe Quickest Road from Serfdom to SerfdomACTA, EU-president, Hög representant och rasismJättebubblan briserar snart – det blir en Ekonomisk AtombombDen korrupta EU-krisen fortsätterDel II – Den sovande regeringen ZZItalien hjärta Sverige = Sant?Berlusconi är ingen pajas och SD är inga clowner,

Läs även: FOKUS – Solospelaren, SR.se – Ekot: Gasledning ger rysk kontroll över u-båtar – citat: ”Det omdiskuterade bygget av gasledningen mellan Ryssland och Tyskland ger Ryssland kontroll över u-båtstrafiken i Östersjön. Med hjälp av sensorer kan Ryssland se alla u-båtar som passerar på internationellt vatten.”, Sydsvenskan 21 dec 2009 – Ryska kärnvapen ”om staten hotas”,  DNThe Guardian – Pre-emptive nuclear strike a key option, Nato toldThe Associated Press – Russa-US arms deal likely early 2010PanArmenian Network – New military doctrine entitles Russia to first nuclear strikeITAR-TASS – Russia’s new military doctrine clarifies use of nuclear weaponsABC (Australian Broadcasting Corporation) News – Russia to work on new nuclear missiles,Aktiespararna.se: Kina – en växande jätteVärnpliktsnytt – Värnplikten läggs nedSR.se – Klart för ny valomgång i Afghanistan – citat: ”Den FN-stödda välgranskningskommissionen i Afghanistan har konstaterat att hundratusentals röster i den första valomgången var ogiltiga på grund av valfusk”, Karzai kvar som Afghanistans president – citat: ”Det blir ingen andra valomgång i Afghanistan efter att presidentkandidaten Abdullah Abdullah bojkottat valet. Därmed sitter Hamid Karzai kvar som landets president i ytterligare fem år. Det som skulle bli en andra valomgång mellan den sittande presidenten Hamid Karzai och utmanaren Abdullah Abdullah blir alltså inte av. Abdullah Abdullah hoppar av på grund av fusket i den första omgången och för att valkommissionen inte är oberoende. Han menar att det inte finns några garantier för att den andra valomgången skulle genomföras utan fusk.”, Council on Foreign Relations – Daily Analysis – Robert McMahon: “Legitimacy Questions in Afghanistan“,  Council on Foreign Relations Backgrounder – Toni Johnson: “Global Uranium Supply and Demand”

Se även: Telegraph.co.uk. 4 juni 2007 – ”Putin in nuclear threat against Europe”Council on Foreign Relations – Russians See U.S. Missile Defense in Poland Posing Nuclear ThreatFOI – Totalförsvarets forskningsinstitut: Tvetydig utrikespolitik,  Flamman – Agneta Norberg: – Sydkoreanska bönder mot USA:s missiler – citat: ”Riktat mot Ryssland och Kina USA planerar nu ett robotsystem runt hela det eurasiska fastlandet. Kommunikationssatelliter och radaranläggningar är, förutom själva robotarna, viktiga komponenter i robotsystemet. Detta ska inrättas till skydd mot Irans och Nordkoreas robotar, påstår USA. Folket i Tjeckien genomskådade denna osanning. Medborgarna insåg att landet skulle bli ett första rangens bombmål om USA:s radaranläggningar utplacerades. Byborna och deras borgmästare var så starkt emot USA:s planer att de fällde den tjeckiska regeringen, som var positiv till detta projekt.” . . . ”Kina, som känner sig hotat av USA:s upprustning, ökar sin kärnvapenkapacitet och Nordkorea, Ryssland och Kina återupprättar sin militärallians. Det kalla kriget återvänder till Nordostasien. Detta påverkar hela världens fredsklimat.”

Se: SVD –  Folk vill att Sverige ska kunna försvaras, Newsmill – Utred medlemskap i Nato nu (magnusandersson),  SVD –  Kryptoskandalen som i hemlighet anslöt Sverige till Nato;Utred svensk anslutning till Nato; SVD – Opinion Brännpunkt: Försvaret av Sverige måste stärkas; DN – Försvaret av Sverige måste stärkasInga danskor bär burka – Danmark, Expressen – Farväl till förnyelsenDemoskop om rödgrön majoritet och en utplånad alliansFP vill stärka försvaret, SVT. se – Ryssland i fokus för försvarets oro,  SVT.se – Miljöpartiet blir allt populärare

#Saudivapen i Den Nya Dumburken

Nya Aktuellt är lika Nyspråkligt Nytt som Nya Moderaterna, Nya Arbetarpartiet, Nya Försäkringskassan och Nya Välfärden. Med den Nya Regionaliserande Tvångseuropeiseringen av kvällens enda långa nyhetsprogram befästs videokratin och man undrar därför sen också – Vad är Kundo?

Jo, det är licensbetalaren som blir kund på den politiserade, klåfingrigt ‘interaktiva’ videokratimarknaden där konsultväldet invaderar SVT och SD kommentarsfälten, alltmedan regeringen förhandsgranskar alla Nya programtjänster.

Men vi vill inte ha public-service som smygkommersiell politik-tv, utan licensfinansierat. Så vem har beslutat om att vi nu är kunder? Och vem har beslutat om snuttifieringen av Nya Aktuellt? Igår slaktades allt sammanhang effektivt av det Nyspråkligt Nya Formatet. Gefundenes Fressen för Schlingmann.

Det drabbade inte minst den oerhört graverande huvudnyheten om regeringens (M)örklagda vapenaffärer med Saudiarabien, som ägnades en viss, dock endast mekanisk, omsorg, i form av utsträckt tid (ett par minuter), medan allt annat bara fladdrade spårlöst förbi.

Journalisterna verkade ha berövats självförtroendet av det upphandlade formatet på samma sätt som vi tittare berövades intresset och koncentrationen av det. Momentan glömska blev resultatet. ”Omtugget & puffandet” av alla snuttifierade för-nyheter användes för att tömma hjärnan på intresse & koncentration, som förberedelse för (M)onologin i (M)itten; Björklunds (M)egafoniska tal på (M)ellanstadiesvenska till undersåtarna – det enda subliminalt bestående hjärntvättarminnet av hela den regionaliserat tvångseuropeiserande timmen.

Här är några av de chockade tittarreaktionerna på Twitter:

Anders Utbult ‏ @AndersUtbult

”Ser du 17 minuter får du reda på det viktigaste. Ser du en timma får du reda på det om och om igen” #nyaaktuellt

ThomasNordegren ‏ @Nordegren

Hackerville reportaget från Rumänien #Aktuellt originellaste ikväll. Okommenterat. Men varför allt omtugg och puffande i övrigt.

Rickard Jakbo ‏ @rickardjakbo

Synd att #aktuellt blivit snuttigare. Tur att studio ett håller public servicefördjupningens fana högt. #journalistik

Anders Utbult ‏ @AndersUtbult

#nyaaktuellt sammanfattat: säger vad de ska säga snart, upprepar vad de ska säga snart, säger det, upprepar vad de sagt. Och blått

John Johansson ‏ @politikern

Blir nervös av nya #aktuellt trodde på fördjupning med #saudivapen tog tre, fyra minuter.

Therese Lindström ‏ @ThereseSofia

Gillar inte nya formatet av aktuellt i svt. Det är rörigt och plottrigt!#aktuellt

Rickard Jakbo ‏ @rickardjakbo

jaha fördjupningen på huvudnyheten kommer visst en kvart efter själva nyheten. märkligt. #aktuellt#journalistik

Dani Backteg ‏ @danibackteg

Upplever fortfarande nya Aktuellt som väldigt plottrigt. #aktuellt

Victor Pressfeldt ‏ @vpressfeldt

Nu sänder #Aktuellt samma inslag för andra gången. Björklund intervjuas med rubriken ”studiorubrik”.

Andreas Douhan ‏ @andreasdouhan

Tydligen nytt stuk på #aktuellt Jag gillar verkligen inte designen på bakgrunden

Kristoffer Jägestedt ‏ @jagestedt

@th_e_lvira ja eller hur! Å typografin.. Blir helt galen å kan inte koncentrera mig på nyheterna. #Aktuellt

Malin Wiren ‏ @malinwiren

Näemen#aktuellt , gör om och gör rätt.

peo_w ‏ @peowagstrom

Yta, utan djup. sv media.

Jonas Hultén ‏ @JonasTand

Nya #Aktuellt känns lite som när man fick tillgång till WordArt första gången och ville använda allt – samtidigt.

Carin Nettelbladt ‏ @CarinNettelblad

Vem har gjort ”nya” aktuellt? Vad tänkte dom? #aktuellt

”Fördjupning” verkar således vara en nyspråklig term för EU-foxifiering i sammanhanget. Vad Fox var för Bush blir nu ”Nya Aktuellt” för Moderaterna. Som en upptakt till själva Kriget. Mot Iran (=Kina, Ryssland). Det blir det sista Världskriget, Har(M)ageddon.

Trots att vi varken vill ha ”kundavgifter” eller världskrig. Vi vill inte ha kommersialiserad politisering, så ”Nya Aktuellt” förskräcker på ett djupt plan. Därför vill vi inte heller ha Nya Kundo, ifall vi ska maila in några synpunkter på SVT Play.

Vems idé är egentligen hela den här ”förnyelsen”? Är det något som Björklund lagt ut på Proffice eller Accenture? Kanske således även EU Council (annat namn för KKR/Triton m fl) haft ett litet mörklagt klåfinger med i spelet.

Så att vi gradvis sen ska delas in i Nya Hökmarkska TV-prisområden, precis som vi delats in i neokolonialt Nya Elprisområden – med helt olika informationspaket för proleter och partimedlemmar (eller de tvångsförflyttade ”Rut- och Rot-arna” respektive den socialmoderata partieliten), i vilka väsensskilda versioner av ”sanningen” presenteras, på samma sätt som delar av elförsörjningen kan stängas av vid ”brist”, till förmån för samhällsviktiga funktionärer i EU:s högre sfärer eller grannstater. De andliga, såväl som de lekamliga, svältportionerna doseras ut av den tyskledda, pan-europeiskt socialmoderata partitoppen, efter det att medborgarnas tillgångar totalkonfiskeratsSöndra och härska, det är Reinfeldts universalrecept.

Härrör det således ur ett direktiv från EU? För det känns exakt som en regionaliserande tvångseuropeisering på order av ESM-(M)erkel och de Nya (social)Moderaterna, som ska beröva oss våra skattepengar, vår identitet, vårt språk, vår förmåga att tänka och reagera på vad vi ser och hör, till förmån för en nyfödd slaskkanals trailorisering, där lösryckta nyheter om fasansfulla krigsscener, spotthuvade demonstranter och timanden om den senaste korruptionen blandas med glättig trivia allt framsagt med samma avtrubbande CNN-stämma på ett nivellerande, utslätande sätt, så att man blixtsnabbt glömmer allt vad man sekunden innan just hört, som förberedelse för hjärntvättens grandiost dramaturgiska epicentrum i (M)itten – den hjärntvättningsindoktrinerat puffade socialmoderata Enpartistatens Nyspråkskommuniké. Är det således regeringen som ”förhandsprövat” de Nya programtjänsterna? (förhandsprövning=censur).

Ta bort regionala nyheter i samband med Aktuellt. Sluta genast med den identitetslöst fördummande EU-anpassningen och videokratiseringen av nationell tv som förberedelse för WWIII.

För övrigt anser jag att inte bara Carl Bildt ska avgå genast, utan hela regeringen. GENAST.

Och – sist men inte minst: SVERIGE UT UR EU – NU!

Sätt tryck på Knapptryckarkompaniet. NYVAL och folkomröstning om EU-besluten – Europakten, ESM eller DS 2011:25, IMF-lånen, ja hela Lissabonfördraget.

Se tidigare bloggposter: Videocracy – Regeringen har infört tv-censur – media tigerÄnnu ett av Bushs Olagliga Anfallskrig – Syskonreligionernas inbördes hat förintar oss alla?, Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenPatriarkala krafter mot Patriarkala krafter – Vad kämpar Extremhögern emot egentligen?Del II – Den sovande regeringen ZZBörjar Tredje Världskriget nu? – Stöd istället Tahrir! i Iran,Lyssna på Afghanistans kvinnor – Stoppa kriget!Att arbeta för fred och tjäna pengar på krigBränn inte biblioteket i Alexandria en gång tillTänk analogt

Läs: SR Ekot – Hemlig vapenfabrik väcker starka reaktioner, Dagen – citat: ”Det ser ut som att Moderaternas linje får stöd av Sverigedemokraterna.” [min anm: = om att inte införa restriktivare regler för vapenexporten],  SR Ekot – Hemlig vapenfabrik planeras i Saudiarabien [min anm: They are our allies you know, det har Bildt bestämt – 1982]  SR Ekot – Hör hela reportagetSR Ekot – Chatt med reportrarna bakom avslöjandet, SVD – Svenska Freds – Avbryt samarbetetSVD – Reinfeldt hänvisar till sekretessSR Ekot – Politiker vill inte ta ansvar, SR Ekot – Saudiska oppositionen: Svek mot demokratinOm Kundo, SVTPlay Frågor och Svar – SVT:s kund- och supportforum, [min anm: Vi är public-service-finansierande licensbetalare, inte ”kunder”], WSJ – Dow loses 200 Points, SVT – Här pressas ministern om hemliga vapenfabriken, SVT – Löfvén: Okej med vapenexport till diktaturer, SVT – Löfvén: ”Måste ske av säkerhetspolitiska skäl”,  SVT – FOI: Det finns inga avtal, SVT – MP KU-anmäler: ”Sverige ska inte förstöra sitt goda rykte”, SVT – Mats Knutson: Maximal Dubbelmoral, SVT – F d FOI-anställd om samarbetet, SVT – Ris och Ros för Nya Aktuellt, SVT – Tekniska missar får kritik, förnyelsen får beröm [min anm: Nya Moderaterna har förhandsgranskat kommentarerna till de Nya Programtjänsterna också], SVD – Svensk hjälp åt saudisk vapenfabrik [min anm: ”hjälp” konstigt ord egentligen i sammanhanget], AB – Svenskar ska hjälpa Saudiarabien med vapenfabrik [min anm: Det är väl i själva verket Sveriges regering det handlar om – och så S innan dess], DN1, Expressen – Sverige planerar hemlig vapenfabrik i Saudiarabien [lite mer korrekt där – min anm], DN – Saudiarabien ser chansen att bli en militär stormakt, AB – Fridolin KU-anmäler Tolgfors – för planerna på vapenfabrik, SVD – Samma familj har styrt i 80 år, AB – Reinfeldt ger tungt uppdrag åt sin fru [min anm: lika geschwindt blev Carl Bildts fru EU-parlamentariker], SVD