På Onsdag Okejar de Nya SocialModeraterna Bailouten på 145,2 svenska skattemiljarder till Stenrika Tyska Banker

Jag säger som Loreen – Gör vad fan du vill med Kulturen – t ex säg Nej till den Nya EU-diktaturen! På onsdag 30 maj röstar de Nya SocialModeraterna igenom ett Ja till ariskt färgad, 30-talistisk Svältpolitik genom den fördragsändring om ESM (DS 2011:25), som innebär att vi ska skeppa 145, 2 miljarder (och mer) till Merkel via IMF för att hålla stenrika, tyska banker och exportjättar helt skadeslösa för sina självförvållade kreditförluster genom vårdslös utlåning och aktiv uppblåsning av den spanska husbubblan, medan övriga EU-länder (inklusive Sverige) ska tvingas till massuppsägningar i välfärden och enorma nedskärningar i vård, skola, omsorg, infrastruktur, forskning och högre utbildning efter att Tyskland med inrättandet av ESM 1 juli 2012 konfiskerat deras statskassor (inklusive Sveriges).

De enorma beloppen skrämmer. För inte länge sedan var regeringens officiella bedömning att det skulle räcka med 15 miljarder euro för hela den spanska banksektorn. Nu väntar många på att andra banker också ska undsättas av staten. I princip är det bara jättarna BBVA, Banco Santander och Banco Sabadell som anses sunda. ”

15 miljarder euro – det är alltså ett i det närmaste identiskt lika stort belopp som det Anders Borg lovat bort av våra skattepengar till ESM via IMF, dvs 145,2 miljarder – 45,2 miljarder är redan beslutade i riksdagen, utöver det har Anders Borg på toppmöten lovat 100 miljarder. Sverige ska alltså – med en skattekraft på 9 miljoner invånare – ensamt stå för den summa som sagts krävs för att baila ut HELA DEN SPANSKA BANKSEKTORN. Fattar ni vilken tysk roffning av svensk statskassan som det innebär?

Bloomberg har skrivit en utmärkt artikel – ”Hey, Germany:   You Got a Bailout, Too – Merkel should know that her country has been bailed-out too” om hur Tyskland blåser hela kontinenten på cash (läs hela artikeln för att förstå hur detta con-artisteri gått till) samtidigt som de framställer det som att de ”räddar” Europa: 

“In the millions of words written about Europe’s debt crisis, Germany is typically cast as the responsible adult and Greece as the profligate child. Prudent Germany, the narrative goes, is loath to bail out freeloading Greece, which borrowed more than it could afford and now must suffer the consequences.

Would it surprise you to know that Europe’s taxpayers have provided as much financial support to Germany as they have to Greece? An examination of European money flows and central-bank balance sheets suggests this is so.

Let’s begin with the observation that irresponsible borrowers can’t exist without irresponsible lenders. Germany’s banks were Greece’s enablers. Thanks partly to lax regulation, German banks built up precarious exposures to Europe’s peripheral countries in the years before the crisis. By December 2009, according to the Bank for International Settlements, German banks had amassed claims of $704 billion on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain, much more than the German banks’ aggregate capital. In other words, they lent more than they could afford.

When the European Union and the European Central Bank stepped in to bail out the struggling countries, they made it possible for German banks to bring their money home. As a result, they bailed out Germany’s banks as well as the taxpayers who might otherwise have had to support those banks if the loans weren’t repaid. Unlike much of the aid provided to Greece, the support to Germany’s banks happened automatically, as a function of the currency union’s structure.”

Alla ni som är i Stockholm – PROTESTERA! mot onsdagens ja till ESM, dvs ja till 145,2 svenska skattemiljarder i bail-out rakt ut till stenrika tyska banker och exportjättar. Jag klistrar här in information från Folkrörelsen Nej till EU. Please – ni som har möjlighet och är i Stockholm – ställ upp och visa riksdagsledamöterna var skåpet ska stå!

Protestera med Folkrörelsen Nej till EU mot den odemokratiska ESM-fonden!

2012-05-28

På onsdag den 30 maj skall riksdagen behandla EU:s ESM-fond. Den kallas också ibland för ”brandväggen” eller ”räddningsfonden” som ska rädda eurosystemet från kollaps.

I utbyte mot lån kommer euroländerna att påtvingas drastiska nedskärningar, privatiseringar och avregleringar.

För att ESM-fonden ska bli verklighet måste alla EU-länder godkänna en fördragsändring i Lissabonfördraget (artikel 136 i EUF-fördraget). Det är denna fördragsändring som riksdagen ska besluta om.

Vänsterpartiet har lagt en motion som avslår fördragsändringen dvs. inrättandet av ESM. Bifaller inte riksdagen detta kräver Vänsterpartiet ett juridiskt bindande socialt protokoll samt juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för ett riksdagsgodkännande.

Sätt press på riksdagsledamöterna! På onsdag 30 maj arrangerar Folkrörelsen Nej till EU en protest mot fördragsändringen.

Vi kommer att stå utanför riksdagshuset från klockan 08.30 med plakatet Nej till ESM-fonden. Vi hoppas på stor uppslutning.”

Alla ni andra som inte befinner i Stockholm då men ändå inte vill att vi skeppar statskassan till Merkel – skriv och ring din riksdagsledamot – NU! Twittra, blogga, skriv insändare – vi måste STOPPA DET HÄR!

För vad tycker ni om att Löfvén står och babblar om att rädda jobb och svensk välfärd samtidigt som han säger ja till ESM som till hälften ska finansieras via IMF, vilket innebär spiken i kistan för både jobben och välfärden. LO säger OCKSÅ JA TILL ESM, så deras nej till vinster i välfärden i elfte timmen är helt verkningslöst om man inte också säger NEJ TILL ESM (eftersom ESM till 50 % finansieras via IMF så att Sverige också tvingas bidra med 145,2 miljarder och mer).

Och inte bara det, det innebär också att vi står HELT TOMHÄNTA när våra egna banker krascher vilket kommer att ske när deras dollarutlåning på 1500 miljarder kronor kraschar till följd av skuldkrisen i Spanien och Italien.

Vi barskrapas nu av Merkel och det säger ”socialdemokraterna” Ja till, liksom S säger ja till riskkapitalets fortsatta skeppning av skattemiljarder till skatteparadisen genom fortsatt tillhandahållande av en marknad för upphandling i välfärden om 820 skattemiljarder per år. Socialdemokraternas ekonomiska eftergiftspolitik mot Tysklands konfiskering av grannländers tillgångar är identisk med den man förde under andra världskriget. Då blundade man för både tvångsarbete och ”arisering” av tillgångar.

Utblottade euroländer har redan skyddat stenrika tyska banker och exportjättar från att behöva stå för sina självförvållade kreditförluster och nu ska VI OCKSÅ göra det, trots att vi står utanför euron, tycker både S och M.

Vad gör väl inte den uppköpta S-penningadeln för att köra över folkviljan och krascha välfärden så att de socialmoderata bossarna kan fortsätta göda sig på alla andra människors bekostnad? Update 2012-05-31: När S hade chansen att kräva ett socialt protokoll igår i samband med omröstningen om ESM och DS 2011:25 tog man den som väntat inte. S visar därmed med all önskvärd tydlighet att man inte står på löntagarnas sida:

Ulla Andersson (V):” De fackliga rättigheterna inskränks varje dag. Därför tycker jag att det är lite problematiskt när Socialdemokraterna skriver i sitt särskilda yttrande att det är oproportionerligt att kräva en fördragsändring i det här läget och att kräva ett socialt protokoll. Ser inte Socialdemokraterna vad som håller på att ske varje dag? När ska ni då kräva ett socialt protokoll? Ni har ju själva uttalat att vid nästa fördragsändring ska vi kräva ett socialt protokoll. Nu har vi en fördragsändring, men ni kräver inte ett socialt protokoll. Hur lång långbänk ska det vara innan ni också agerar i handling? Lissabonfördraget var ett tillfälle, men där ställde inte det socialdemokratiska partiet upp. Jag vet att Bo Bernhardsson gjorde det. Nu har vi återigen en möjlighet att faktiskt kräva ett socialt protokoll. Det är ändå fördraget som sedan styr de enskilda ländernas handling, till skillnad mot vad Anna Kinberg Batra verkar tro. Så är det faktiskt. Bo Bernhardsson! Jag har svårt att förstå er hållning, för krisen slår oproportionerligt mot löntagarna, och EMU:s politiska projekt slår oproportionerligt mot löntagarna.”

S har då mage, att påstå, att Sverige ”inte är berört av ESM direkt”. Det är vi ju i ALLRA HÖGSTA GRAD, eftersom det är vi som ska finansiera räddningen av HELA DEN SPANSKA BANKSEKTORN via ESM i och med att Borg lovat bidra till ESM via IMF med 145, 2 skattemiljarder (varav 45, 2 miljarder redan är beslutade i riksdagen pga S-ja), miljarder som Calmfors själv sagt att vi löper akut risk att göra oåterkalleliga kreditförluster på, pengarna går istället rakt ner i fickan på Deutsche Bank:

Bo Bernhardsson (S): ”Det sociala protokollet ska fram. Som jag sade tidigare tycker vi inte att det är rätt tillfälle den här gången, när Sverige inte är berört av ESM direkt – indirekt är vi berörda av allting – att ta fördraget som gisslan och dessutom ganska säkert förlora den striden. Men det sociala protokollet ska fram.”

Det är också skandalöst att S-politrukeriet skickar Bo Bernhardsson som sköld i debatten, då han ju faktiskt är en av de socialdemokrater som kämpade emot en ovillkorad ratificering av Lissabonfördraget, enligt vad jag vet. Varför står inte högerfalangen själv tills svars i riksdagen, den falang som är högerfinansierad och sviker både löntagare och grundläggande demokratiska värderingar å det allra grövsta? Tyskland har utövat ren utpressningspolitik mot Grekland, förhindrat folkomröstningar och låtit insätta tysk lydregering:

anf.23 Ulla Andersson (V):

Herr talman! Det är nästan lite roligt att lyssna på Patrik Björck, hur upprörd han kan bli över att man påstår att Socialdemokraterna sviker i fråga om socialt protokoll. Jag vill påstå att ni faktiskt gör det i det här läget. Sedan försöker Patrik Björck demonisera oss på ett väldigt oförtjänt vis. Patrik Björck vet att Vänsterpartiet krävde ett socialt protokoll när vi ändrade Lissabonfördraget. Det gjorde däremot inte Socialdemokraterna. Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade vi inte haft någon Lavaldom. Det vet också Patrik Björck. Vänsterpartiet har agerat på alla sätt för att löntagare inte ska ställas mot löntagare. Jag tycker att det vore lite mer sansat om Patrik Björck skällde på dem som inte har försvarat de fackliga rättigheterna, nämligen de på högerkanten. Det borde kännas lite konstigt för en socialdemokrat när moderater sitter och nickar väldigt förnöjt när Socialdemokraterna står och pratar i talarstolen. Patrik Björck påstår också att vi säger nej till stabilitetsmekanismen. Ja, det gör vi, för vi tror inte att det är lösningen. Vi tror inte att det är lösningen att bankerna ska slippa betala. Vi tror inte att det är lösningen att man ska ingripa i de fackliga rättigheterna. Vi tror inte att det är lösningen att de människor som ska hantera miljardtals kronor ska ha åtalsimmunitet. Vi tror inte att det är en bra lösning. Men vi har också sagt att vi är beredda att ställa oss bakom det här om vi kan få ett socialt protokoll, för vi tycker att frågan om ett socialt protokoll är så pass central och väsentlig för vår gemensamma framtid. Det tycker tydligen inte Socialdemokraterna i dag, utan de vill vänta till – när? När ska ert sociala protokoll ställas på sin spets, Patrik Björck?”

PROTESTERA! EUphoria är att säga Ja till fortsatt välfärd och NEJ till att baila ut Banksters!

Vi säger NEJ till tysknationalisering av vinsterna och pan-europeisk socialisering av förlusterna! Lösningen på Europas problem är upplösning av euron – så att PIIGS-ländernas valutor kan devalveras och konkurrenskraft återvinnas. Euron är en tvångströja som endast gynnar Tyskland – det är Deutscland über alles precis som på 30-talet och så vill Merkel ska förbli – men det VILL INTE VI!

(Stort TACK TILL ”Db” i kommentarsfältet för länktips om artikel från Bloombergs!)

Se tidigare bloggpost: Egen(M)äktigheten ökar, Sätt tryck på Knapptryckarkompaniet

Läs mer: Kommunal har också en manifestation idag kl 17.00 på Sergels torg mot privatiseringar och nedskärningar inom välfärdssektornSVT – ”Det knöt sig i magen”, SVT – Flera ministrar prickas av konstitutionsutskottet, SVT, SVT – Mona Sahlin gick miste om FN-toppjobbet, SVT2, SVT3, SVD, DN, DN – Loreen – tack för ert stöd, DN – Loreen: Ta kulturen och gör vad fan du vill med den!, AB, DN – SVT ser fram emot schlagerfinal, AB – Så hyllas Loreen världen över, DI – Ansvarslöst mot våra egna kunder, DI2, DI – Dipp för AP-fonder, GP – Grönt parti på vänsterkurs, SVD, Sydsvenskan, HD, AB – Nye LO-basen svingade åt alla, SVT2, SVT3, SVT4, SVT – ”Malmö kan inte lösa detta på egen hand”, SVT – ”Vi lurar våra egna kunder”

Update länkar 22.51: Reuters – Spanish debt costs spiral as crisis deepens, Ekot – LO-kongressen gick emot ledningen om a-kassan, Ekot – Utrikesfödda högre utbildade än inrikes födda – ”urban, välutbildad medelklass som kommer” – ”den lägst utbildade gruppen är de som kommer från EU och de rika länderna och den allra mest välutbildade gruppen är latinamerikaner”, ”utrikesfödda män har svårare att hävda sig i samhället än utrikesfödda kvinnor – män blir oftare diskriminerade redan på sina namn” – ”utrikesfödda män får ofta kvinnolöner” – ”Det finns större löneskillnader mellan inrikes- och utrikesfödda män, bland kvinnor är den väldigt liten”, Ekot – Spanska bankaktier rasade med 30 procent

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.