Dagsarkiv: juni 3, 2012

Margot Wallström (S)äljer in den Nya EU-diktaturen (åt tyska banker)

Den Moderata videokratiseringen av SVT går nu in i sin SocialModerata pravdafas som pekar fram emot en samlingsregering enligt traditionen från 30-talets massmords- och tortyrbagatelliserande dagar – då den politiko-ekonomiska eftergiftspolitiken som promotade arisering och tyskt förslavande av Europas stater skedde ogenerat, om än historiskt helt mörklagt.

Margot Wallström – en av de mest medaljöverströsslade tvångseuropeiseringskommissionärer som det tyskdominerade EU haft kunde vid utfrågning inte svara på varför ett Nej i den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget inte skulle respekteras, utan talade istället likt en Nyspråksexpert av moderat kaliber, vilket innebar att hon ihärdigt svarade Goddag Yxskaft på intervjuarens raka frågor.

När en sådan Nyspråksexpert (med noll respekt för irländsk vetorätt) nu skyndar till Löfvéns undsättning bådar det inte gott för vare sig svensk välfärd eller demokrati – och verkligen inte heller för grekisk, spansk, irländsk etc. Det tyder också på att SocialModeraterna gjort upp i de kusliga kulisserna till den Nya tyskledda EU-diktaturen.

Snacka om välplanerad Come-Back. Nästan så man tror att både Merkel och (S)chlingmann haft ett finger med i spelet.

Läs: SVT – Margot Wallström öppnar för S-uppdrag, SVT – Trots krisen: Wallström ångrar inte sitt euro-ja, Harvard Law School –  Hal S. Scott – When the Euro Falls Apart [International Finance 1998]Business Insider – Stop Believing What These ‘Experts’ Say About Greece

Se tidigare bloggposter: Tysklands svältpolitik snart grundlagsfäst i hela Europa – massarbetslösheten ökarEn ”konstant” grupp långtidsarbetslösa – som fördubblats på tio år?På Onsdag Okejar de Nya SocialModeraterna Bailouten på 145,2 svenska skattemiljarder till Stenrika Tyska BankerLöfvén ger inga besked UTOM Ja till Europakten, IMF-lån, mera Kärnkraft och Vapenexport

Läs mer: SVD – Förödande utslagning på arbetsmarknaden, SVD2, AB – Invandrare bättre utbildade än svenskar, DN – Sverige och andra världskrigets förbrytare – citat: ”Mänskliga rättigheter är inget värda om det inte finns sanktioner för dem som bryter mot dem, och om det internationella samfundet inte kan garantera säkerheten för alla individer, kommer inte globaliseringen att medföra välstånd för alla utan tvärtom i många fall underlätta utplundringen av de sämst ställda.”, AB – Sveriges svek mot judarna, Wikipedia – värdenihilism, Libris – KB – Axel Hägerström och Gunnar Myrdal; om den svenska värdenihilistiska traditionen

Bloggar: Purgatorium

En ”konstant” grupp långtidsarbetslösa – som fördubblats på tio år?

Något konstigt måste det vara i ”analysen” av långtidsarbetslösheten. I SVD går ledande representanter för AMS ut och påstår att de långtidsarbetslösa utgörs av ”till stor del samma människor som sitter fast i en tröstlös rundgång”.

Ett par meningar fram i samma ingress motsäger man sitt inledande påstående genom att säga, att ”ingen sida presenterar förslag som öppnar upp arbetsplatserna för de växande skaror av människor som är mer eller mindre permanent utestängda från möjligheter till egen försörjning”.

Det handlar alltså inte om en konstant grupp långtidsarbetslösa som skickas ut i oavlönat gratisarbete, utan om ”växande skaror”, vilket sajten Alliansfritt också bekräftar:

”Gruppen långstidsarbetslösa har fördubblats de senaste tio åren och idag är en tredjedel av alla arbetslösa långtidsarbetslösa. Några av orsakerna till detta uppges vara hög ålder, funktionshinder och låg utbildningsnivå.”

Inte heller påståendet om orsakerna verkar för övrigt stämma, om man betänker vad den senaste rapporten säger om utbildningsbakgrund t ex bland utrikesfödda (som är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa) då ju dessa visat sig ha högre utbildningsbakgrund än den svenskfödda arbetsstyrkan:

Invandrarna har längre skolgång och högre andel universitetsutbildade, än vi som råkat födas här. Det beror inte på amerikanska ingenjörer och danska jurister – tvärtom. Migranter från de rika länderna är de sämst utbildade. Antagligen, men nu spekulerar jag, för att det varit enkelt för dem att flytta hit och jobba. De som kommer från fattiga länder har omvänt ofta tvingats fly från förtryck. De kommer ofta från en urban medelklass med politiskt engagemang – och resurser nog att organisera och finansiera en flykt.”

Medelmåttans tyranni, som SD kan sägas vara röst för, sysslar alltså som väntat med aktiv, nazistoid mytbildning, när de försöker framställa utomeuropeiska invandrare som ”analfabeter”.

Med andra ord är det inte heller ”hög ålder, funktionshinder och låg utbildningsbakgrund” som ligger bakom långtidsarbetslösheten, utan arbetsgivarnas aktiva diskriminering av dem med ”hög ålder, funktionshinder” och utomeuropeisk härkomst. Sammanfattningsvis är orsaken till långtidsarbetslösheten grov diskriminering av funktionshindrade och äldre samt rasism riktad mot utomeuropeiskt födda invandrare. Känns det igen som något från tyskt (och svenskt) 30-tal? Svar: Ja.

Ändå vill Reinfeldt att människor ska jobba till 75. Hur går det ihop?

Det bryr sig Reinfeldt överhuvudtaget inte om. Moderaternas allt hårdare 30-talsjärngrepp om regeringsmakten utmärks av accelererande irrationalitet, godtycke och nihilism, jämte den enväldige Ledarens ständiga sparkande av ministrar och nära medarbetare så att det nu snart bara är det totalitära triumviratet Bildt, Borg och Reinfeldt (Schlingmann) kvar, för att den helt ogenerade förskingringen av våra allmänna medel ska kunna fortgå med oförminskad fart.

145, 2 miljarder kastas till Deutsche Bank via ESM/IMF, trots att vi aldrig kommer att få tillbaka pengarna, en offentlig marknad för 820 miljarder per år kastas till det likaledes nihilistiska, giriga riskkapitalet medan Filippa Reinfeldt  får leka bäst hon vill med stockholmarnas vårdmiljarder, vilket garanterar att de akademikergrupper som hittills sagts skyddats mot arbetslöshet, dvs vård- och pedagogutbildade snart kommer att massparkas – allt för att vinstmaximeringen i vård-skola-omsorg ska accelerera så att skattemiljarderna kan rinna ännu snabbare till skatteparadisen.

Samtidig transformeras den offentligfinansierade och numera också hårt moderatpolitiserade verksamheten till bolagsform för att hindra offentlig insyn över den stora stölden och det totalt vårdslösa slöseriet med skattebetalarnas pengar som den här 30-talsprotektionistiska högerpopulistregeringen sysslar med för att hålla liv i Bollhusandan.

Se tidigare bloggposterDen Monstruösa normaliteten eller Medelmåttans tyranniSlimmade organisationer, just-in-time och New Public Management, Undergångens Triumvirat: Bildt, Borg och ReinfeldtTysklands svältpolitik snart grundlagsfäst i hela Europa – massarbetslösheten ökar

Läs: SVD – Förödande utslagning på arbetsmarknaden, AB – Filippa Reinfeldt fick kalla fötter, Sydsvenskan – 17 miljoner européer utan jobb, DI – Varslen ökar kraftigt i USA, Sydsvenskan – Varslen ökar i Skåne, Familjeliv – Astra Zeneca gör nu 1200 svenska forskare arbetslösaDN – Nu ökar varslen om uppsägning, SVD – Många Saab-anställda fortfarande arbetslösa, Vårdförbundet – Krisen drabbar sjuksköterskor i hela EuropaSR Ekot – Novus: Fortsatt rödgrön majoritet, SR Ekot – Regeringen och MP oeniga om flyktingvården, SVT Play – Varslen ökar på arbetsmarknaden, Cribs – Arbetslösa akademiker flyr till Norge, SVT Play – Fler arbetslösa är akademikerDagens Arbete – Hög arbetslöshet efter Saab-konkursSR Ekot – MP: Regeringen måste precisera sig, SR Ekot – Hela lördagsintervjun med Tobias Billström, Sydsvenskan – IKEA varslar 55 i Helsingborg, Sydsvenskan – Telenor varslar i Malmö, DI – Ericsson varslar 95 anställda i Mölndal, SR Ekot – Flykt till friskolor ökar varsel, HD – 98 varslade på McNeil, HD – Nyföretagandet fortsätter att minska, SR Ekot – 50 varslas på Rottneros bruk, Tord Oscarsson (S) – Varslen ökar inom industrin, 

Bloggar: Mikael Persson – Vem vill minska långtidsarbetslösheten?, Iniskogen – ”Förr pensionerade vi de hopplösa fallen”, Högbergs tankar – Sosseschlager vinner 2014, Görans tankar och bagateller,