Dagsarkiv: juni 10, 2012

Syrien: När ska Säkerhetsrådet agera – och ställa mördarna inför rätta?

Situationen i Syrien är så avskyvärd, att jag inte ens kan ta del av nyhetsflödet för jag klarar helt enkelt inte att se. Igår Utöya och nu detta.

Amnesty International har inte givits officiellt tillstånd att resa in i landet men Donatella Rovera från Amnestys huvudkontor har nyligen tillbringat flera veckor i norra Syrien, för att på plats utreda situationen och har samlat drygt 200 vittnesmål från personer som drabbats av våldet. Hon besökte 23 byar och städer i Aleppo och Idlibprovinserna, inklusive områden där syriska regeringsstyrkor inlett omfattande attacker trots de pågående förhandlingarna om hur eld-upphörsavtalet ska genomföras. Slutsatsen är att såväl regeringsstyrkorna som milisen, med nära koppling till regimen, gjort sig skyldiga till mycket grova brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.”

Att Ryssland och Kina hindrar sanktioner och låter det fortsätta är inget mindre än en fingervisning om vad som komma skall. I Norge mördas barn av högerextremist, i Syrien mördas barn av en regim som det internationella samfundet inte kan enas om att utsätta för sanktioner, trots flera propåer, pga det iskalla krig som pågår mellan stormakter.

And other States have a duty to do all they can to prevent and prosecute the perpetrators of international crimes. Once again, I urge the Security Council, as a matter of urgency, to consider referring the case of Syria to the International Criminal Court.”

Lösningen i fragila stater heter inte mera krig, utan andra ingripanden från internationella samfundet, som att ställa mördarna inför rätta och stoppa vapenhandel till diktaturer och överhuvudtaget stoppa vapenhandel, men det vill ju till och med här i Sverige varken S eller M. På grund av världssamfundets passivitet måste Amnesty nu gå ut och i skarpa ordalag kräva ett vapenembargo i Syrien:

Våldet kan inte fortgå utan att världssamfundet agerar. Amnesty International upprepar sitt krav att situationen i Syrien hänskjuts till den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Kräver även att ett omedelbart vapenembargo införs mot Syrien för att stoppa inflödet av vapen, samt att FN:s säkerhetsråd beslutar om en frysning av president Bashar al-Assads tillgångar.”

Det kalla kriget är värre än någonsin och kan när som helst utbryta i ett hett som sen förbyts i världskrig. Putin upprustar och i Väst tvångsupprepar  allt mer storhetsvansinniga Tyskland sitt 30-tal.

Istället för att lösa några problem polemiseras situationen ytterligare, inte minst beroende på EU-ledares vansinnesfixering vid att i sadistiskt osmärtstillade födslovåndar frambringa en ny stormakt – ett tysklett Neuropa, som antar allt mer nazifierat monstruösa konturer.

Det har lett till extremt låsta, internationella positioner, som hindrar det samarbete som krävs, för att effektivt få stopp på mördandet i Syrien. Dvs ett iskallt krig vilket både USA, Ryssland och EU sedan ytterligare bidragit till med sin militariseringspolitik – USA med sin robotsköld, Putin med sin fanatiska upprustning och auktoritära Tyskland med sin avdemokratisering av EU:s medlemsstater och rättsvidriga konfiskering av deras statskassor, i syfte att d-marksdesperat upprätthålla eurons artificiellt höga värde, så att Tyskland ska slippa stå för sina merkantilistiskt självförvållade kreditförluster i spanska husbubblan och sin vårdslösa, lukrativa utlåning till perifera medlemsländer,  istället för att låta ECB agera som eurozonens centralbank.

Krigsförbrytarna i Syrien måste ställas inför rätta, och stormakterna måste övertalas att samarbeta kring det istället för att, av stormaktspolitiskt, totalt hänsynslöst egenintresse, blunda för att barn massmördas, både i Öst, Väst och Mellanöstern, till följd av supermakters ideologiskt polemiserande, vårdslösa maktspel, som innebär en högtflygande lek med miljontals människoliv, under förment ”neutral” politisk maskering.

Hillary Clinton pratar vitt och brett om fred och om att skona civilbefolkning, ändå låter hon, med Bildts benägna assistans, omringa eurasiska fastlandet med NATO:s robotsköld, vilket får Putin att vansinnesupprusta.

Margot Wallström talar om hur kvinnor ska skyddas etc, vilket rimmar ytterst illa med hennes samtidiga vurmande för euron, som just istället sliter sönder Europa till en rasande ruin av massarbetslöshet, nedmonterad offentlig sektor och vittrande, svaga stater, där kvinnor blir offer nummer ett, vilket verifieras av, att nazister redan står och boxar kvinnliga politiker i ansiktet i grekisk tv.

Det enda dessa ”världsledare” är angelägna om är, att cementera och armera stormaktsblock, utan hänsyn till något annat. De massakrerade offren för deras bulldozerframfart får klara sig bäst de kan.

Sverige ut ur EU – NU!

Läs: Pressmeddelande Amnesty International Svenska sektionen – Syrien: våldet trappas upp, Amnesty International rapport om läget i Syrien – Deadly Reprisals, Mark Klamberg, United Nations Human Rights – Syria: Pillay says El Houleh killings may amount to international crimes

SE: SVT Play – Kvinnor, krig ochfred – Del 4 av 4: Ett nytt slags krig, SR Ekot – Självmord bland soldater växande problem i USA – citat: ”I genomsnitt har en amerikansk soldat om dagen tagit sitt liv under 2012.”, The Lancet – Health effects of financial crisis – omens of a Greek tragedy, The New York Times – Increasingly in Europe – Suicides by ‘economic crisis’, SVT – Afghanistaninsats kan förlängas, SR Ekot – En vardag med våld och skräck, SR Ekot – Våldtäktsoffer tvingades bo kvar med förövare, SR Ekot – Ryssland kan vara på väg att ändra sig

Se tidigare bloggposter: Lyssna på Afghanistans kvinnor – Stoppa kriget!Lyssna till Afghanistans kvinnor II, Almedalsveckan på Gotland som ligger i Östersjön

Läs: SVT – Minst 35 döda i Syrien idag, Expo – Breivik kände sig kränkt av psykiatriker, DN – ”Stanken av brända kroppar ännu tung”, DN2Expo – Terrorcell skakar det tyska samhället, DN- Högerextrema ska kartläggas, SVT – ”Kan bli långt mycket värre i Spanien”, SVT2, SVT3, SVT – Ryska huliganer misshandlade matchvärdar, SVT – Ineffektiv polis plågar Reinfeldt, SVD,

Spanien – Varför frågar inte Tomas Ramberg ut Reinfeldt om IMF-lånen?

Den historiska, tyskledda tvångsupprepningen av 30-talet fortsätter. Man undrar varför inte Tomas Ramberg frågar ut Reinfeldt om två saker:

1. Hur mycket ska Sverige i klartext – skicka direkt till spanska banker (för att täcka tyska bankers kreditförluster i den spanska husbubblan)?

Anders Borg förespråkar nu alltså, att lån ges från ESM direkt till spanska krisbanker (=Tyskland) utan ”omväg” i folkvalda organ, och detta trots att korruptionen i EU enligt senaste rapporten är ”endemisk”.

I EU är Tyskland och Spanien dessutom de två länder som ännu inte ratificerat “the 1999 criminal law convention on corruption”, vilket ytterligare förstärker farhågan om att våra 145,2 skattemiljarder slutligen kommer att hamna i orätta händer.

Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike har nu egna toppmöten vilket osökt sammanfaller med det faktum, att Tyskland är mest exponerat mot Spanien och Frankrike mest mot Italien. Vad sägs på dessa möten och vad görs upp? Och vad är egentligen FROB?

I EU är sekretessen inte heller förenlig med svensk offentlighetsprincip, varför vi inte har någon som helst insyn i var de av Borg utlovade svenska ”lånen” till euron via IMF slutligen hamnar, eller hur de egentligen kommer att användas.

I dagens Aftonblad (papperstidningen) uttrycks den osäkerheten så här diplomatiskt dimmigt:

”Även Internationella Valutafonden, IMF, som inte ska gå in med pengar i nuläget, välkomnar beskedet och lovar stöd”

Det som i EU inte görs nu, det smygs igenom lite senare, det har vi lärt oss.

Att hundratals svenska skattemiljarder ska hanteras på detta sätt innebär flagrant brott mot grundlagen, som säger, att skattebetalarna ska ha full insyn i hur varje krona spenderas.

Vidare stadgas, att den folkvalda Riksdagen ska besluta om varje krona samt tillåtas granska hur den används förutom att riksdagen har, att, inför väljarna, se till så att skattepengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Självklart ska svenska skattepengar då inte heller lånas ut på ett sådant sätt, att vi utöver det nämnda dessutom löper akut risk för kreditförluster, ändå struntar Borg och Reinfeldt helt frankt i allt detta, och lovar bort hundratals skattemiljarder, vilket är outrageous!

Att media inte påtalar det eller ens ser till att granska och informera om det ordentligt, är lika skandalöst. Jag uppmanar riksdagen att, å svenska skattebetalares och väljares vägnar, omedelbart stoppa alla bemyndiganden till regeringen och riksbanken, med anledning av ovan nämnda korruptionsrapport och bristande transparens, med anledning av att det finns risk för att pengarna inte betalas tillbaka samt med anledning av att pengarna till Spanien (Grekland etc) går till att täcka kapitalstarka långivares kreditförluster.

Det kommer an på ECB, som är eurons centralbank, att agera, genom att säkra likviditet i eurozonen. Vi har sagt nej till euron och är inte ansvariga för att täcka tyska bankers kreditförluster i den spanska husbubblan.

Än mer skandalöst är, att även EU-ledare nu står och blåljuger om var de här 100 miljarderna euro till spanska krisbanker (= deras långivare som är tyska banker) ska komma ifrån, när de säger att IMF inte ska stå för dem:

”Officials said there had been a heated debate over the International Monetary Fund’s role in Spain’s bank rescue, which Madrid wanted kept to a minimum. The IMF will not provide any of the money.

Varefter man säger att pengarna ”istället” ska tas från ESM. Men ESM finansieras ju till hälften av IMF, som Anders Borg lovat bidra med 100 miljarder skattekronor till (vilket Tyskland varit särskilt angelägen om, då de redan från början krävt att IMF ska medverka i alla ”räddningar”, dvs att icke-euroländer ska stå för notan, så att Tyskland går skadeslöst):

”‘IMF kommer också att delta i ESM, och andelen väntas som brukligt uppgå till hälften’, sade ekonomikommissionär Olli Rehn, alltså 250 miljarder euro.”

Och med tanke på vad vi vet om hur lite pengar banker de facto har – i synnerhet de i eurozonen – kan det till och med vara så illa, att de svenska 100 miljarderna – eller blir det även mer, t ex 170 miljarder – som Riksbanken till och med lånar upp för att kunna ”låna ut” till IMF (ESM), till betydligt högre ränta än vi sen får av IMF dessutom – kan utgöra en stor del av vad som slutligen ”lånas ut” till euron via IMF/ESM.

Insolventa, illikvida eurostater kan ju knappast garantera insolventa, illikvida bankers likviditet eller soliditet i eurozonen, särskilt inte som stenrika Tyskland bakbundit ECB från att agera, för att istället skeppa notan till bl a Sverige:

The Eurogroup said the funds could come from either from the euro zone’s temporary rescue fund, the EFSF, or the permanent mechanism, the ESM, which is due to start next month. Finland said that if money came from the EFSF, it would want collateral.

EU sources said there was a preference to channel money to Spain through the ESM, rather than the EFSF. Under the ESM, an approval rate of 90 percent or less is needed to trigger aid, and the fund also has more flexibility in how it operates.

‘That’s why it’s so important that the ESM … be ratified quickly,’ German Finance Minister Wolfgang Schaeuble said.”

S och M har i riksdagen redan sagt ja till att vårdslöst ”låna ut” 45,2 svenska skattemiljarder till euron, trots att väljarna sagt nej till euron i folkomröstning 2003 plus att 9 av 10 dags dato säger samfällt nej.

Borg och Reinfeldt lovar sen på toppmöten, lättvindigt och i flagrant trots mot folkviljan, ytterligare 100 miljarder skattekronor till euron via IMF, som till hälften finansierar ESM, och det är alltså där vi nu återigen kan bli aktuella, mer eller mindre mörklagt.

Och det måste då, enligt tyske finansministern Schäuble, ske ”snabbt”, så att inte någon hinner märka vad som sker, t ex att Tyskland trots allt roffar ett stort grabbatag ur svensk statskassa för att själv hållas skadeslöst för sin exponering i Spanien. Särskilt om nånting skulle krångla till sig med hemmaopinionen eller  författningsdomstolen skulle säga nej till ESM, så att inte Tyskland därigenom kan beordra in vilka summor man behagar från övriga euroländer, för att ”rädda Spanien” (=tyska banker).

”Lånen” går vidare inte heller till den spanska befolkningen, precis som de ”grekiska” nödlånen inte med ett öre gick till grekerna.

Istället kan 145,2 svenska skattemiljarder (ev 170) komma att gå till långivarna, dvs till stenrika tyska banker och exportjättar. Varför ställer därför inte Ramberg kritiska frågor om IMF-lånen, som under nämnda förhållanden kan innebära ren förskingring av statskassan, i strid med folkviljan? Via EU lär vi inte få veta något, för där frodas hemlighetsmakeriet. Via IMF lär vi inte heller få veta något, för där är protokollen också hemliga. V har begärt att protokollen ska vara offentliga men fått nej i riksdagen på det. Faktum kvarstår, svenska folket har grundlagsenlig rätt att få veta, vart varenda skattekrona går, i synnerhet om vi ska skuldsättas för att kunna ”låna ut” dem till IMF.

Varför Obama går ut och talar i krokodiltårstermer till förmån för de amerikanska finansimperiejättarna framstår som tydligt, då han är deras marionett, vilket kan avläsas i partifinansiering, men vem Borg och Reinfeldt jobbar för, när de säger att vi utan knot ska skeppa statskassan till IMF/ESM (= Deutsche Bank?) är desto otydligare, då det är höljt i mörker och ska så förbli,  (man erinrar sig här även hur snabbt Reinfeldt avpolletterade ”Fia” Arkelsten så fort hon började andas om ett reellt offentliggörande av partibidragen till M).

2. Regeringen vägrar att garantera insatta sparmedel i kronor, vilket innebär att vi vid en eurokollaps (som i själva verket kan vara mycket nära förestående) inte har någon insättningsgaranti på sparade medel. Euroområdet är helt instabilt, ändå justerar man inte om insättningsgarantin i kronor. Varför ser inte regeringen omedelbart till att insättningar garanteras också i kronor?

Inte ETT klart besked får vi på dessa frågor – för vi har ingen i media som kräver ett sådant heller. Självklart kan då Borg och Reinfeldt göra precis som ”de” (=Tyskland) vill med statskassan. Sen står vi där, rippade på sista öret. Varpå Borg och Reinfeldt bara tvår sina händer med hänvisning till ”förändringar i omvärlden”.

Vad som däremot klargjordes i dagens lördagsintervju är, att Reinfeldt slingrar sig fullständigt ohämmat vid obekväma frågor när de ändå sporadiskt ställs. Svenskt rättsväsende fungerar överhuvudtaget inte, trots enorma tillskott av medel – ändå försöker Reinfeldt framställa det som att så är fallet.

Vidare klargjordes i lördagsintervjun, att Reinfeldt föredrar en rasistiskt färgad debatt om massarbetslösheten, som regeringen med sin politik med arbetslinje från 30-talet drastiskt förvärrat. De grupper han pratar om som ”särskilda” – nyanlända – befinner sig knappast bland de som från a-kassan hänvisats till gratisarbete i Fas3, då de nyanlända inte haft anställningar som berättigar till närvaro i programmet på de villkoren, ändå ser vi ett  ständigt ökande tillflöde av långtidsarbetslösa från A-kassan till Fas 3, och på tio år har långtidsarbetslösheten dessutom fördubblats, något som inte heller är unikt för Sverige.

Arbete utan lön blir med Alliansen den  nya icke-anställningsformen, vilket arbetsgivarna naturligtvis applåderar. Vad kan bli billigare än gratis? Svar: Fas 3, för där får arbetsgivarna till och med betalt för att inte anställa och ändå få jobbet gjort.

”Långtidsarbetslösheten” ökar på detta sätt i alla västländer, inte minst i USA, vilket som sagt beror på globalisering, neoliberal fanatism med statskassedränerande avregleringar och privatiseringar i offentlig sektor, uppluckring av fasta anställningar och den ekonomiska kris som eurohaveriet skapat. Så ska förbli tycker Reinfeldt. Slaveri är billigt och genererar stora vinster.

EU-kommissionen vill till och med intensifiera misärskapandet och föreslår därför nu även, att Sverige ska sänka de lägsta lönerna och avskaffa LAS, så det lär inte dröja länge, förrän Schlingmann har hittat på ett ”välfärdsargument” för även en sådan ripoff. Inte bara statskassan och våra bankmedel ska Tyskland roffa, utan nu ska även våra lönekuvert offras på det tyskledda Neuropas altare:

Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi” [. . .] 

I sina rekommendationer vill EU också minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda.

EU anser dessutom att Sverige bör se över möjligheten att använda provanställningar som ett sätt att få fler unga i fasta jobb.”

Alltmedan de rika fortsätter att roffa statskassor och parkera de skattemedel de gjort till sina i Schweiz och andra skatteparadis, på behörigt avstånd från alla kriser och skrikande nazister som slår medpolitiker i tv (förutom att de också slår och mördar allt fler medmänniskor ute på gator och torg).

Att de euroforiska politikerna makabert vidhåller, att euron kan ”räddas” är enbart ett spel för gallerierna för att säkerställa tid nog för de rika att barrikardera sig i högsäkerhetsbunkrar och sina skattefinansierade vinster i lika armerade bankvalv i skatteparadis innan de låter det högerextremt pan-europeiska blodbadet ta vid, eller ska vi säga fortsätta.

”At the same conference, Sergio Marchionne, the Italian-Canadian CEO of Fiat and Chrysler, said a breakup of the currency union is possible. ‘I think someone had better do something before we get to the point of no return,’ he said.

Läs: Reuters – Eurozone agrees to lend Spain up to 100 billion euros (lätt för dem att komma överens då det är andras pengar det handlar om), SVT – IMF-lån ger Sverige dålig ränta, EU Observer – Report: Rampant corruption is aggravating EU crisis, EU Observer – Corruption report highlights EU political party funding, EU Observers – Officials, diplomats want even more secrecy, EU Observer – EU Commission: OK för food lobbyist to run food regulator, EU Observer – Brussels journalists unhappy with ‘routine secrecy’, EU Observer – British statesman: referendum on EU is ‘inevitable’, EU Observer – EU auditor used public funds to hamper anti-fraud inquiry, India Times – Could Italy be next?Zero hedge blog – Spain IS Greece After All, Zero hedge blog – Ireland demands renegotiation of its bailout terms to match SpainArbetet – EU vill göra låga svenska löner ännu lägre – citat: ”Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi.” [. . .] I sina rekommendationer vill EU också minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda. EU anser dessutom att Sverige bör se över möjligheten att använda provanställningar som ett sätt att få fler unga i fasta jobb. (min anm – man vill alltså skrota LAS), Silver/Guld – Riksbanken lånar upp för att kunna låna ut till IMF – citat: ”Hur kan svenska politiker vara så befängda att det ger ett godkännande att låna ut pengar till IMF som de måste låna upp, till mer än 7 gånger utlåningsräntan som naturligtvis inte är någonstans i närheten av att täcka den löpande inflationen, (då den inte ens täcker finansieringskostnaden)?”, Riksbanken – tillgångar och skulder – veckorapporter 2011, 2012, DI – Så ser villkoret för IMF-lånet ut – citat: ”Finansminister Anders Borg snålar med budgeten – samtidigt har han öppnat för att Sverige ska låna ut 100 miljarder kronor till Internationella Valutafonden, IMF med chefen Christine Lagarde.”

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten”Euroräddning” – Att styra Flocken med LögnerSätt tryck på KnapptryckarkompanietReinfeldt och Borg ljuger om IMF-lånenAnders Borg ljuger – Sverige tvingas visst bidra till ESMStatsmaktens förfall och våldets ankomst, Lönerna i Tyskland = Sverige i framtidskikaren?”Rädda Grekland” = Rädda Banker, Gangsterekonomi och Stenrika med Skattebetalarnas pengarDagens rekommenderade länk – Zero hedge BlogEuron faller – Intensifierad Kapitalflykt från Grekland, Italien och PortugalEU överväger att dra in EU-bidragenHur LTRO-fel hade Anders Borg?Hur rimmar ett ”Europas Förenta Stater” med stängda inre gränser?Korruptionen i EU är ”endemisk” – ändå skickar Borg 145,2 miljarder skattekronor ditVARFÖR springer Aftonbladet Sverigedemokraternas ärenden?Putin fäller ner järnridån mot Europaledare som låter Merkel fälla ner den tyska järnridån mot sina medborgare

Läs mer: SVT – Viktig seger för Tyskland i lagets första EM-match, SVT – Reinfeldt tror på enormt spanskt nödlån, SVT – IMF-lån ger Sverige dålig ränta, Europaportalen – Calmfors: Hela eurosamarbetet kan riskerasDN – Högerextrema ska kartläggas, Expo – Terrorcell skakar det tyska samhället, SVD – Europas rikaste bor i Schweiz, SVD – Inget svenskt skydd vid eurokollapsSR Ekot – Lördagsintervju med Fredrik Reinfeldt – Hur ta tillbaka initiativet?, SR Ekot – Klart för nödlån till Spaniens banker, SVD – Spansk hjälpinsats diskuteras idag, SVT – ”Kan bli långt mycket värre i Spanien”, SVT – Spanien begär enormt nödlån till krisbanker, SVT – ”Har länge mörkat sina bankproblem”, Arbetet – Regeringens ovilja att satsa är farlig – citat: ”Den väg alliansregeringen medvetet väljer är de sänkta lönernas politik”, Arbetet – Duell om vinst i välfärden, Arbetet – Opinionsuppsvinget har en tydlig förklaring

Bloggar: Moderaternas sista verklighetsfrånvända utopi, Mikael Andersson (C) – Dags att avveckla EU? (min anm: C gör ett desperat försök att återvända till kärnvärderingar för att få upp avgrundssiffrorna), Svensson – Framtiden för Europas arbetare avgörs i Grekland, DHE – Imponerande amerikansk empati, Lasses blogg – Dagens sanning bättre än dagens samhälle, Cornucopia,