Spanien – Varför frågar inte Tomas Ramberg ut Reinfeldt om IMF-lånen?

Den historiska, tyskledda tvångsupprepningen av 30-talet fortsätter. Man undrar varför inte Tomas Ramberg frågar ut Reinfeldt om två saker:

1. Hur mycket ska Sverige i klartext – skicka direkt till spanska banker (för att täcka tyska bankers kreditförluster i den spanska husbubblan)?

Anders Borg förespråkar nu alltså, att lån ges från ESM direkt till spanska krisbanker (=Tyskland) utan ”omväg” i folkvalda organ, och detta trots att korruptionen i EU enligt senaste rapporten är ”endemisk”.

I EU är Tyskland och Spanien dessutom de två länder som ännu inte ratificerat “the 1999 criminal law convention on corruption”, vilket ytterligare förstärker farhågan om att våra 145,2 skattemiljarder slutligen kommer att hamna i orätta händer.

Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike har nu egna toppmöten vilket osökt sammanfaller med det faktum, att Tyskland är mest exponerat mot Spanien och Frankrike mest mot Italien. Vad sägs på dessa möten och vad görs upp? Och vad är egentligen FROB?

I EU är sekretessen inte heller förenlig med svensk offentlighetsprincip, varför vi inte har någon som helst insyn i var de av Borg utlovade svenska ”lånen” till euron via IMF slutligen hamnar, eller hur de egentligen kommer att användas.

I dagens Aftonblad (papperstidningen) uttrycks den osäkerheten så här diplomatiskt dimmigt:

”Även Internationella Valutafonden, IMF, som inte ska gå in med pengar i nuläget, välkomnar beskedet och lovar stöd”

Det som i EU inte görs nu, det smygs igenom lite senare, det har vi lärt oss.

Att hundratals svenska skattemiljarder ska hanteras på detta sätt innebär flagrant brott mot grundlagen, som säger, att skattebetalarna ska ha full insyn i hur varje krona spenderas.

Vidare stadgas, att den folkvalda Riksdagen ska besluta om varje krona samt tillåtas granska hur den används förutom att riksdagen har, att, inför väljarna, se till så att skattepengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Självklart ska svenska skattepengar då inte heller lånas ut på ett sådant sätt, att vi utöver det nämnda dessutom löper akut risk för kreditförluster, ändå struntar Borg och Reinfeldt helt frankt i allt detta, och lovar bort hundratals skattemiljarder, vilket är outrageous!

Att media inte påtalar det eller ens ser till att granska och informera om det ordentligt, är lika skandalöst. Jag uppmanar riksdagen att, å svenska skattebetalares och väljares vägnar, omedelbart stoppa alla bemyndiganden till regeringen och riksbanken, med anledning av ovan nämnda korruptionsrapport och bristande transparens, med anledning av att det finns risk för att pengarna inte betalas tillbaka samt med anledning av att pengarna till Spanien (Grekland etc) går till att täcka kapitalstarka långivares kreditförluster.

Det kommer an på ECB, som är eurons centralbank, att agera, genom att säkra likviditet i eurozonen. Vi har sagt nej till euron och är inte ansvariga för att täcka tyska bankers kreditförluster i den spanska husbubblan.

Än mer skandalöst är, att även EU-ledare nu står och blåljuger om var de här 100 miljarderna euro till spanska krisbanker (= deras långivare som är tyska banker) ska komma ifrån, när de säger att IMF inte ska stå för dem:

”Officials said there had been a heated debate over the International Monetary Fund’s role in Spain’s bank rescue, which Madrid wanted kept to a minimum. The IMF will not provide any of the money.

Varefter man säger att pengarna ”istället” ska tas från ESM. Men ESM finansieras ju till hälften av IMF, som Anders Borg lovat bidra med 100 miljarder skattekronor till (vilket Tyskland varit särskilt angelägen om, då de redan från början krävt att IMF ska medverka i alla ”räddningar”, dvs att icke-euroländer ska stå för notan, så att Tyskland går skadeslöst):

”‘IMF kommer också att delta i ESM, och andelen väntas som brukligt uppgå till hälften’, sade ekonomikommissionär Olli Rehn, alltså 250 miljarder euro.”

Och med tanke på vad vi vet om hur lite pengar banker de facto har – i synnerhet de i eurozonen – kan det till och med vara så illa, att de svenska 100 miljarderna – eller blir det även mer, t ex 170 miljarder – som Riksbanken till och med lånar upp för att kunna ”låna ut” till IMF (ESM), till betydligt högre ränta än vi sen får av IMF dessutom – kan utgöra en stor del av vad som slutligen ”lånas ut” till euron via IMF/ESM.

Insolventa, illikvida eurostater kan ju knappast garantera insolventa, illikvida bankers likviditet eller soliditet i eurozonen, särskilt inte som stenrika Tyskland bakbundit ECB från att agera, för att istället skeppa notan till bl a Sverige:

The Eurogroup said the funds could come from either from the euro zone’s temporary rescue fund, the EFSF, or the permanent mechanism, the ESM, which is due to start next month. Finland said that if money came from the EFSF, it would want collateral.

EU sources said there was a preference to channel money to Spain through the ESM, rather than the EFSF. Under the ESM, an approval rate of 90 percent or less is needed to trigger aid, and the fund also has more flexibility in how it operates.

‘That’s why it’s so important that the ESM … be ratified quickly,’ German Finance Minister Wolfgang Schaeuble said.”

S och M har i riksdagen redan sagt ja till att vårdslöst ”låna ut” 45,2 svenska skattemiljarder till euron, trots att väljarna sagt nej till euron i folkomröstning 2003 plus att 9 av 10 dags dato säger samfällt nej.

Borg och Reinfeldt lovar sen på toppmöten, lättvindigt och i flagrant trots mot folkviljan, ytterligare 100 miljarder skattekronor till euron via IMF, som till hälften finansierar ESM, och det är alltså där vi nu återigen kan bli aktuella, mer eller mindre mörklagt.

Och det måste då, enligt tyske finansministern Schäuble, ske ”snabbt”, så att inte någon hinner märka vad som sker, t ex att Tyskland trots allt roffar ett stort grabbatag ur svensk statskassa för att själv hållas skadeslöst för sin exponering i Spanien. Särskilt om nånting skulle krångla till sig med hemmaopinionen eller  författningsdomstolen skulle säga nej till ESM, så att inte Tyskland därigenom kan beordra in vilka summor man behagar från övriga euroländer, för att ”rädda Spanien” (=tyska banker).

”Lånen” går vidare inte heller till den spanska befolkningen, precis som de ”grekiska” nödlånen inte med ett öre gick till grekerna.

Istället kan 145,2 svenska skattemiljarder (ev 170) komma att gå till långivarna, dvs till stenrika tyska banker och exportjättar. Varför ställer därför inte Ramberg kritiska frågor om IMF-lånen, som under nämnda förhållanden kan innebära ren förskingring av statskassan, i strid med folkviljan? Via EU lär vi inte få veta något, för där frodas hemlighetsmakeriet. Via IMF lär vi inte heller få veta något, för där är protokollen också hemliga. V har begärt att protokollen ska vara offentliga men fått nej i riksdagen på det. Faktum kvarstår, svenska folket har grundlagsenlig rätt att få veta, vart varenda skattekrona går, i synnerhet om vi ska skuldsättas för att kunna ”låna ut” dem till IMF.

Varför Obama går ut och talar i krokodiltårstermer till förmån för de amerikanska finansimperiejättarna framstår som tydligt, då han är deras marionett, vilket kan avläsas i partifinansiering, men vem Borg och Reinfeldt jobbar för, när de säger att vi utan knot ska skeppa statskassan till IMF/ESM (= Deutsche Bank?) är desto otydligare, då det är höljt i mörker och ska så förbli,  (man erinrar sig här även hur snabbt Reinfeldt avpolletterade ”Fia” Arkelsten så fort hon började andas om ett reellt offentliggörande av partibidragen till M).

2. Regeringen vägrar att garantera insatta sparmedel i kronor, vilket innebär att vi vid en eurokollaps (som i själva verket kan vara mycket nära förestående) inte har någon insättningsgaranti på sparade medel. Euroområdet är helt instabilt, ändå justerar man inte om insättningsgarantin i kronor. Varför ser inte regeringen omedelbart till att insättningar garanteras också i kronor?

Inte ETT klart besked får vi på dessa frågor – för vi har ingen i media som kräver ett sådant heller. Självklart kan då Borg och Reinfeldt göra precis som ”de” (=Tyskland) vill med statskassan. Sen står vi där, rippade på sista öret. Varpå Borg och Reinfeldt bara tvår sina händer med hänvisning till ”förändringar i omvärlden”.

Vad som däremot klargjordes i dagens lördagsintervju är, att Reinfeldt slingrar sig fullständigt ohämmat vid obekväma frågor när de ändå sporadiskt ställs. Svenskt rättsväsende fungerar överhuvudtaget inte, trots enorma tillskott av medel – ändå försöker Reinfeldt framställa det som att så är fallet.

Vidare klargjordes i lördagsintervjun, att Reinfeldt föredrar en rasistiskt färgad debatt om massarbetslösheten, som regeringen med sin politik med arbetslinje från 30-talet drastiskt förvärrat. De grupper han pratar om som ”särskilda” – nyanlända – befinner sig knappast bland de som från a-kassan hänvisats till gratisarbete i Fas3, då de nyanlända inte haft anställningar som berättigar till närvaro i programmet på de villkoren, ändå ser vi ett  ständigt ökande tillflöde av långtidsarbetslösa från A-kassan till Fas 3, och på tio år har långtidsarbetslösheten dessutom fördubblats, något som inte heller är unikt för Sverige.

Arbete utan lön blir med Alliansen den  nya icke-anställningsformen, vilket arbetsgivarna naturligtvis applåderar. Vad kan bli billigare än gratis? Svar: Fas 3, för där får arbetsgivarna till och med betalt för att inte anställa och ändå få jobbet gjort.

”Långtidsarbetslösheten” ökar på detta sätt i alla västländer, inte minst i USA, vilket som sagt beror på globalisering, neoliberal fanatism med statskassedränerande avregleringar och privatiseringar i offentlig sektor, uppluckring av fasta anställningar och den ekonomiska kris som eurohaveriet skapat. Så ska förbli tycker Reinfeldt. Slaveri är billigt och genererar stora vinster.

EU-kommissionen vill till och med intensifiera misärskapandet och föreslår därför nu även, att Sverige ska sänka de lägsta lönerna och avskaffa LAS, så det lär inte dröja länge, förrän Schlingmann har hittat på ett ”välfärdsargument” för även en sådan ripoff. Inte bara statskassan och våra bankmedel ska Tyskland roffa, utan nu ska även våra lönekuvert offras på det tyskledda Neuropas altare:

Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi” [. . .] 

I sina rekommendationer vill EU också minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda.

EU anser dessutom att Sverige bör se över möjligheten att använda provanställningar som ett sätt att få fler unga i fasta jobb.”

Alltmedan de rika fortsätter att roffa statskassor och parkera de skattemedel de gjort till sina i Schweiz och andra skatteparadis, på behörigt avstånd från alla kriser och skrikande nazister som slår medpolitiker i tv (förutom att de också slår och mördar allt fler medmänniskor ute på gator och torg).

Att de euroforiska politikerna makabert vidhåller, att euron kan ”räddas” är enbart ett spel för gallerierna för att säkerställa tid nog för de rika att barrikardera sig i högsäkerhetsbunkrar och sina skattefinansierade vinster i lika armerade bankvalv i skatteparadis innan de låter det högerextremt pan-europeiska blodbadet ta vid, eller ska vi säga fortsätta.

”At the same conference, Sergio Marchionne, the Italian-Canadian CEO of Fiat and Chrysler, said a breakup of the currency union is possible. ‘I think someone had better do something before we get to the point of no return,’ he said.

Läs: Reuters – Eurozone agrees to lend Spain up to 100 billion euros (lätt för dem att komma överens då det är andras pengar det handlar om), SVT – IMF-lån ger Sverige dålig ränta, EU Observer – Report: Rampant corruption is aggravating EU crisis, EU Observer – Corruption report highlights EU political party funding, EU Observers – Officials, diplomats want even more secrecy, EU Observer – EU Commission: OK för food lobbyist to run food regulator, EU Observer – Brussels journalists unhappy with ‘routine secrecy’, EU Observer – British statesman: referendum on EU is ‘inevitable’, EU Observer – EU auditor used public funds to hamper anti-fraud inquiry, India Times – Could Italy be next?Zero hedge blog – Spain IS Greece After All, Zero hedge blog – Ireland demands renegotiation of its bailout terms to match SpainArbetet – EU vill göra låga svenska löner ännu lägre – citat: ”Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi.” [. . .] I sina rekommendationer vill EU också minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda. EU anser dessutom att Sverige bör se över möjligheten att använda provanställningar som ett sätt att få fler unga i fasta jobb. (min anm – man vill alltså skrota LAS), Silver/Guld – Riksbanken lånar upp för att kunna låna ut till IMF – citat: ”Hur kan svenska politiker vara så befängda att det ger ett godkännande att låna ut pengar till IMF som de måste låna upp, till mer än 7 gånger utlåningsräntan som naturligtvis inte är någonstans i närheten av att täcka den löpande inflationen, (då den inte ens täcker finansieringskostnaden)?”, Riksbanken – tillgångar och skulder – veckorapporter 2011, 2012, DI – Så ser villkoret för IMF-lånet ut – citat: ”Finansminister Anders Borg snålar med budgeten – samtidigt har han öppnat för att Sverige ska låna ut 100 miljarder kronor till Internationella Valutafonden, IMF med chefen Christine Lagarde.”

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten”Euroräddning” – Att styra Flocken med LögnerSätt tryck på KnapptryckarkompanietReinfeldt och Borg ljuger om IMF-lånenAnders Borg ljuger – Sverige tvingas visst bidra till ESMStatsmaktens förfall och våldets ankomst, Lönerna i Tyskland = Sverige i framtidskikaren?”Rädda Grekland” = Rädda Banker, Gangsterekonomi och Stenrika med Skattebetalarnas pengarDagens rekommenderade länk – Zero hedge BlogEuron faller – Intensifierad Kapitalflykt från Grekland, Italien och PortugalEU överväger att dra in EU-bidragenHur LTRO-fel hade Anders Borg?Hur rimmar ett ”Europas Förenta Stater” med stängda inre gränser?Korruptionen i EU är ”endemisk” – ändå skickar Borg 145,2 miljarder skattekronor ditVARFÖR springer Aftonbladet Sverigedemokraternas ärenden?Putin fäller ner järnridån mot Europaledare som låter Merkel fälla ner den tyska järnridån mot sina medborgare

Läs mer: SVT – Viktig seger för Tyskland i lagets första EM-match, SVT – Reinfeldt tror på enormt spanskt nödlån, SVT – IMF-lån ger Sverige dålig ränta, Europaportalen – Calmfors: Hela eurosamarbetet kan riskerasDN – Högerextrema ska kartläggas, Expo – Terrorcell skakar det tyska samhället, SVD – Europas rikaste bor i Schweiz, SVD – Inget svenskt skydd vid eurokollapsSR Ekot – Lördagsintervju med Fredrik Reinfeldt – Hur ta tillbaka initiativet?, SR Ekot – Klart för nödlån till Spaniens banker, SVD – Spansk hjälpinsats diskuteras idag, SVT – ”Kan bli långt mycket värre i Spanien”, SVT – Spanien begär enormt nödlån till krisbanker, SVT – ”Har länge mörkat sina bankproblem”, Arbetet – Regeringens ovilja att satsa är farlig – citat: ”Den väg alliansregeringen medvetet väljer är de sänkta lönernas politik”, Arbetet – Duell om vinst i välfärden, Arbetet – Opinionsuppsvinget har en tydlig förklaring

Bloggar: Moderaternas sista verklighetsfrånvända utopi, Mikael Andersson (C) – Dags att avveckla EU? (min anm: C gör ett desperat försök att återvända till kärnvärderingar för att få upp avgrundssiffrorna), Svensson – Framtiden för Europas arbetare avgörs i Grekland, DHE – Imponerande amerikansk empati, Lasses blogg – Dagens sanning bättre än dagens samhälle, Cornucopia,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.