(S)taffaget vill stoppa krig med vapenleveranser, skapa jobb med ”felräkningspengar” samt luckra upp arbetsrätten

Konkreta förslag lyste med sin frånvaro i Löfvéns tal. Han pratade vitt och brett om ”full sysselsättning”, ”välfärd” och om att ”radera barnfattigdomen” utan att för den skull presentera ett enda förslag som verkligen leder fram till att dessa mål realiseras.

Den syriska regimen var det första Löfvén talade om. Och det känns logiskt samtidigt som man funderar på logiken mellan det och Löfvéns vurmande för den svenska vapenexporten till diktaturer. Fanns inte massa vapen i omlopp skulle regimen inte kunna tortera och mörda befolkningen som den gör.

Amnesty International kräver nu ett omedelbart vapenembargo mot Syrien och det är ett akut nödvändigt, första steg om man vill få slut på det besinningslösa dödandet. De kräver också omedelbart stopp för alla vapenleveranser – både till den syriska regeringen och oppositionen, då det pågår krigsbrott och människorättsbrott från båda sidor. Om Löfvén hade menat vad han säger, hade han uttalat ett omedelbart stöd för Amnestys krav:

”Amnesty kräver ett påbud om ett omedelbart vapenembargo för att stoppa transporten av vapen till den syriska regeringen, att FN:s säkerhetsråd hänskjuter situationen till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och att man fryser president al-Assads och hans närmaste bundsförvanters tillgångar.

Det kommer fler och fler rapporter om kränkningar som utförts av den väpnande oppositionen och därför bör stater även stoppa vapenleveransen till dem, om det finns en risk att vapnen kommer att användas för krigsbrott och andra människorättsbrott.”

Det är också förrädiskt, när Löfvéns skuggkamrat i riksdagen – Mikael Damberg (som man därför skulle kunna se som den egentliga partiledaren för Socialdemokraterna, vore det inte så att den genom detta märkliga partiledarförhållande marginaliserats) i skymundan gör upp med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om en regeringskoalition med C och FP, vilket betyder, att både S- och LO-toppen uppenbarligen gärna ser en uppluckring av arbetsrätten, då C och FP just gått ut aggressivt mot den.

De vill ha bort LAS, införa ”flexicurity” osv, kort sagt genomföra EU2020 – ordförandelandet Ungerns högerextrema bidrag till Merkels svältpolitiska austerity-politik, som hittills förvärrat den ekonomiska krisen, så att inte bara Grekland är nära statsbankrutt utan nu också Italien och Spanien står på tur.

När det gäller ”solidariteten”, så gäller den väl i ‘bred, parlamentarisk enighet’ mellan partitopparna istället för mellan ”arbetarrörelsen” och samhällets styvbarn – dvs de växande skaror som pga spekulationsekonomin och den reaktionära högerpolitiken förpassats till det s k Utanförskapet.

Ungefär lika ‘bred parlamentarisk enighet’ verkar råda mellan hela Alliansen och S om att höja taket i a-kassan och priset för det för S kommer då att bli att den bortre parentesen införs, ett förslag som troligen läggs i höst.

Man förlänger med det kön till socialbidrag hundratals mil, i en tid när långtidsarbetslösheten biter sig fast allt benhårdare. Därmed vädjar man till reptilhjärnan om ett ännu hårdare allas krig mot alla, där de allt färre som ”har jobb” struntar i vad som händer alla andra, ända tills de själva drabbas.

Det handlar om en aktiv och massiv social utslagning, eller två-tredjedelssamhället, som högersosseriet nu ställer sig bakom. Men innan de låter bomben brisera, ska S bara göra upp om det med Alliansens småpartier först, så att förslaget verkligen går igenom.

För det enda de tänker på är ju sig själva och sina astronomavlönade reträttposter i näringslivet efter den allt kortare karriären i ”partiet”, som i sin tur reducerats till affischformat, som en plakatkuliss. De få gräsrötter som finns kvar körs helt sonika över, i bästa politrukstil. Själva tillhör de skattefrälset utan tak och bortre parenteser:

Det är känt sedan tidigare att flera av dem jobbar direkt för olika företag. Tidigare finansministern Erik Åsbrink är rådgivare åt investmentbanken Goldman Sachs. Pär Nuder, som har haft samma post, ger i sin tur råd till riskkapitalbolaget EQT.

Björn Rosengren, en gång näringsminister, har i åratal varit hos Stenbecks MTG. Göran Persson är på pr-företaget JKL. Pierre Schori jobbar sedan i maj åt telekombolaget Terranet. Alla tre kallas de senior advisor, den titel som ex-politiker prenumererar på i näringslivet. Den senaste socialdemokratiska toppolitikern att gå till den privata sfären är Thomas Östros, som blir vd för Bankföreningen. [. . .]

Mångåriga ministern Lena Hjelm- Wallén har själv valt bort näringslivet men säger sig ha förståelse för de som hamnar där.

–Många avgår när de är yngre. Det finns inte så många uppdrag i det offentliga, säger hon och menar att den borgerliga regeringen varit ‘njugg’ med att släppa offentliga uppdrag till socialdemokrater. [. . .]

S-kännaren Christer Isaksson tycker att även socialdemokrater måste tillåtas ha en karriär efter politiken. [. . .]

Att så många av dem nappar på näringslivet tror han handlar om ‘en kombination av makt och kunskap. Sedan har pengarna en väsentlig roll’

Men Daniel Suhonen upplever det som ett ideologiskt skifte. Han efterlyser etiska regler både inom partiet, riksdagen och i offentlig sektor.

–Jag tycker att det här är ett stort demokratiskt problem.” (anm: mina länkar i citatet)

De ”stimulanser” i ”tillväxtpakten” (gissningsvis del av den ”sysselsättningsunion” Löfvén sen beskriver), som föreslås gå genom EU:s strukturfonder, skickas vidare direkt till italiensk maffia samtidigt som de banker i PIIGS-länderna, som får direkt stöd via ESM fungerar som penningtvättmaskiner för organiserad brottslighet.

“Struggling banks in the EU and beyond are becoming more willing to launder dirty cash for organised crime. [. . .]

‘What we’ve seen in Europe is widespread criminalisation of financial structures in the internal market,’ Gayraud said. [. . .]

“The structural funds, which make up the bulk of the EU budget, are entirely managed by member state or regional authorities without any oversight from the European Commission.

Italian mob nicks  €388 million”

Som om det således inte räckte med att 145,2 svenska skattemiljarder socialmoderat hystas via IMF (som till hälften finansierar den ”permanenta krisfonden” ESM) till banker som fungerar som penningtvättmaskiner för organiserad brottslighet, så löper vi också akut risk att göra kreditförluster på summan, enligt regeringens förre finanspolitiske rådgivare Lars Calmfors, eftersom PIIGS-länderna helt enkelt inte kommer att kunna betala tillbaka.

Spelet för gallerierna med ”räddningar” är ju bara en fördröjning av bankrutten, för att man ska hinna socialisera förlusterna genom att Tyskland tömmer statskassorna innan PIIGS-länderna lämnar euron eller ställer in betalningarna.

Så vad är egentligen Löfvéns politiska erbjudande till oss väljare?

Tuffare villkor och fattigdom skapar inte ett enda nytt jobb, säger Löfvén.

Men vad har han då för motgift mot massarbetslösheten, den massarbetslöshet som kommer att öka drastiskt i Sverige de närmaste åren, pga ”skuldkrisen i Europa”, dvs besinningslös spekulationsekonomi och kapitalackumulation genom värdepapperisering av börsen och bankerna till nackdel för realekonomi som skapar jobb. Särskilt som bobubblan och således den höga privatskuldsättningen parallellt spricker tillsammans med bankernas skyhöga dollarutlåning då den internationella lånemarknaden stryps.

Varför skapas inga jobb? För att bankerna inte lånar ut till produktiva företag som ger jobb utan istället satsar på trading i luftprodukter. Stefan Löfvén föreslår, att staten tar över bankernas grundläggande uppgift – att tillhandahålla riskvilligt kapital för produktiva investeringar som ger jobb. Och detta med en struntsumma på 1 miljard.

Löfvén angriper inte det sjuka i att bankerna överhuvudtaget inte fungerar som långivare, utan blivit permanent socialbidragsberoende spelmissbrukare som mottar enorma gratis räddningspaket på triljoner triljoner världen över, vilket undergräver välfärden och hela staten som vi hittills har känt den, förutom att det också bevisar att kapitalismens lagar inte gäller, då bankrutta banker och riskkapital räddas med skattepengar genom att vinsterna i både stat och kapital alltid privatiseras medan förlusterna alltid socialiseras.

Enligt Mats Persson har de hjälpåtgärder man satt in de senaste två åren varit felaktiga eftersom de inte hjälpt länderna utan bankerna.

‘Då säger en del att bankerna måste räddas, men det är inte heller sant, det finns många sätt att rädda bankerna utan att skänka pengar till bankägarna, de som spekulerat’, sade han.”

Vilka lösningar pratade Löfvén således om:

Ett samhällskontrakt om en ”hållbar frihet” – vad innebär det rent konkret? Fortsatt casinoekonomi in perpetuum, dvs plundring av statskassorna till privata fickor på Bermudas tills det är oåterkalleligen barskrapat. Massorna kastas ut till lika permanent fattigdom, ja svält.

Allas rätt till utbildning, arbete och välfärd och ansvar för klimatförändringen. Gör din plikt, kräv din rätt för det 21:a århundradet, påstår Löfvén. De icke-förslag han lägger går stick i stäv med dessa påstådda målsättningar.

Modernisera välfärden, radera barnfattigdomen, genomföra klimatomställningen – för det krävs jobb. Men hur ska jobben skapas då? Det räcker inte med 1 miljard till klimatomställning för att ”säkra full sysselsättning”.

Löfvén påstår att han vill ”Stärka tre grundläggande fundament”

1. ”Stabila offentliga finanser” – hur rimmar det med IMF-lån på 145,2 miljarder, som vi aldrig kommer att få tillbaka?

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, lyfte frågan om det verkligen inte finns investeringar som är bättre än att amortera på statsskulden, då den närmar sig 15 procent. Speciellt nu när räntorna är så låga.

‘Ska man kanske inte ha ett balanskrav istället för att ha ett överskottsmål? Det är klart att det finns investeringar att göra, som gör att Sverige står lika väl rustat som vi är i dag’, sade Annika Winsth.”

2. ”Aktiv närings- och innovationspolitik” – hur rimmar 1 (en) miljard till klimatomställningen i jämförelse med att vi kastar bort 145,2 miljarder till IMF-lån som vi aldrig kommer att få tillbaka av den organiserade brottsligheten? När Löfvén vidare konkretiserar den högtflygande retoriken i 100 miljoner extra till Exportrådet över fyra år, så säger företagen direkt att det är ”felräkningspengar” och att det krävs fem gånger så mycket.

Löfvén borde sätta tryck på bankerna att fungera och därmed rikta ett angrepp på spekulationsekonomin för det måste bli ett stopp på den, annars drunknar hela världen i ett hav av massarbetslöshet, då bankernas långivning till produktiva företag för jobb upphört. Men det struntar faktiskt Löfvén i, vilket bevisar – att han blåljuger.

“In the old days, Wall Street and the finance industry financed things that got done, be they the railroads or the interstate system, all of that has to be financed. That is what finance is supposed to be about. What is entirely changed, is that they’re in the business of making money for themselves. If it happens that they can also finance something along the way, ok – but that’s really no longer part of the core business.”

3. Investeringar i utbildning och omställning – insatser här och nu; dra tillbaks nedskärningar i gymnasieskolan, obligatorisk sommarskola, ja det första är ju i alla fall bra. Utbildningskontraktet – kanske bra. Men innebär absolut noll lösning på en framtida arbetsmarknad utan jobb, pga att alla pengar går till att rädda spelmissbrukare på börsen – bankernas tradingavdelningar.

Så sammanfattningsvis får man säga, att vad Löfvén lägger fram är ett urvattnat intet, som på intet sätt gör vad som krävs för att rusta Sverige igenom krisen och den kommande ökningen av massarbetslösheten.

Investeringar i kompetensutveckling likaså – där har Löfvén ”stora förhoppningar på arbetsmarknadens parter som just nu diskuterar frågan”. ”Ingen ska tvingas sänka sitt pris, men alla ska ges möjlighet att höja sitt värde” säger Löfvén. Men hur ska det ske när Damberg & Thorwaldsson vill se en uppluckring av arbetsrätten?

”Modern välfärd” – låter synnerligen illavarslande. ”Modernisera” i den politiska retoriken har inneburit en nyspråklig omskrivning för drastiska försämringar och nedskärningar, förödande ineffektiva privatiseringar och prishöjande avreglering. Stärka äldreomsorgen, bygga ut förskolan, trygga omställningen i arbetslivet kan ju låta underbart, men var finns de konkreta förslagen?

Med detta ger det skattefrälsta (S)taffaget förskrämt carte blanche till de stövlar som trampar i Europas kulisser, för en fullskalig tvångsupprepning av 30-talets totalitära rashatande Neuropa.

”I sitt tal borde S-ledaren våga tala om integrationen, menar dagens debattör [S] som varnar för att SD kan segla förbi MP som Sveriges tredje största parti i nästa val om inte Socialdemokraterna tar initiativet i integrationsfrågorna.”

Se tidigare bloggposter: Väst “löser” krisen – och väljer fossilenergiskt världskrig istället för massiv satsning på SolenergiFinns Göran Persson (=M via JKL) med bland “veteranerna” som “fällde Juholt”?Göran Persson – den Kloke Odalmannen? (som lobbar för det moderata regeringskansliet)Löfvén ger inga besked UTOM Ja till Europakten, IMF-lån, mera Kärnkraft och VapenexportNeoliberalt EUroforiska Folk(e)partiet går till botten med TitanicI medieskuggan av Almedalen – EU-nämndsmöteLO, SSU och S-studenter håller med V om vinsterna i vården men Da(M)berg säger: Det går inteFull sysselsättning inom Fas 3 är målet för ReinfeldtWall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobbReinfeldt och Löfvén tror att “jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankerna“Goda statsfinanser” och skyhöga bolån – 500 % ränta närmar sig när eurozonen kollapsarCalmfors medger att vi löper hög risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euron

Läs: SVT – Stefan Löfvéns tal, Ekot – USA kraftsamlar i Persiska vikenSVT – Löfvén krävde Syrienregimens avgång, SR   SVT – Utlovar 100 nya miljoner, SVT – Löfvén – en försiktig general, DN – S-kravet på Löfvén: Skarpare förslag,  SVD – Företagen: ”Det krävs fem gånger så mycket pengar”, SVD – Vi satsar på småföretagens export, SR Ekot – Satsar på sin trovärdighet i hemmafrågorSVT – Partigrillen: Vi höjer inga skatter för vanliga löntagare, DN – En miljard till klimatinnovationerSVT – Dödssiffran stiger efter ryska översvämningar, DN3, SVT – Breivik vill studeraSVD – Därför saknar Löfvén trovärdighet som statsministerkandidat, SVD – Löfvén har varit på träningsläger, ABSVT – Ulvskogs kommentar bortom all kritikDI – Arbetslösheten stiger,  DI – Lagarde betalar ingen skattSVD – Hårfin skillnad mellan Andersson och Borg,  SVD – Finland hotar med euroexit, DI – Kokainpengar misstänks ha gått till äldrevården, DI – Chefsekonom: Regeringen har fel om arbetslösheten, DI – Toppekonom vill ha nollränta, DI – IMF sänker tillväxtprognos, SVD – Stern glömmer att valfriheten har ett pris, SVD – Myteriet bland de små gynnar Löfvén, Dagens Samhälle – Löfvén vill ha vinst i vården, SVT – Almedalen2012 – Socialdemokraternas ekonomiska seminarium (anm: sänder en tacksamhetens tanke till stockholmsbörsens chef som hade hederligheten att erkänna att euron, pga tyskanpassad satt ränta lett till den uppkomna krisen), SVT – Satsning på miljö och jobb, Expressen – Ulvskogs angrepp – mitt under Annie Lööfs tal, Expressen – Ulvskog: Det var dumt sagt, SVD – Exministrar flyr politiken, SVD – Ny jobblinje för Centerpartiet, SVD – ”Piskade att göra nånting”, DN – Palme tillbaka i politikens centrum, SR Ekot – Spanien kan tvingas vänta på hjälp, SR Ekot – Fokus på jobben i Almedalstalet, SR – Allt från Almedalen från Sveriges Radio, SR Ekot – En miljard till nya klimatprojekt, Augsburger Allgemeine – Bundesverfassungsgerich entscheidet über Eilklagen, Welt Online – Karlsruhe richtet über ESM und fiskalpakt, Süddeutsche Zeitung,

Bloggar: annarkia – Löfvén – en klippa att luta sig mot?, DHE – Vad hvilja S med EUBengt Silfverstrand – Bra att Aftonbladet avslöjar s-mygel om vinster i välfärden, Jakten på berättelsen, Görans tankar och bagateller, Jonas Wahlström – Almedalstal: Det försiktiga partiet, Mikael Andersson (C): Floskelmaskinen Stefan Löfvén, Bengt Bernström – Fyra S i leken, Thomas Böhlmark, Röda Malmö – Tiga är guld för Löfvén, Lasses blogg – Självklarheter, Högbergs tankar – Väntan är över, Lennart tyckeri – Han som inte har någon politik bestämmer, MM, Högrelius, Skattepolitik och samhällsfilosofi, Röda Berget, DHE2, Ulf Bjereld, MM2, MM3, Jakten på berättelsen2, Norah4you, Röda Malmö2, Röda Berget2, Martin Mobergs betraktelser – citat:Men jag håller med Jämlikhetsanden, det finns köksbordsrasism och Dahlströms artikel är tyvärr en del av den.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.