Dagsarkiv: oktober 27, 2012

Toppstyrt S = M

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver att S nu ger ”ett besked i rätt riktning”, med sitt vad jag skulle kalla icke-förslag i frågan om vinst i välfärden.

Istället cementerar förslaget segregering och gettoisering. På sikt avskaffar det också den skattefinansierade välfärden helt och hållet.

Vad S föreslår är ju, att det är kommunerna som ska sätta ”normen” för vad som är god kvalitet (vad gäller personaltäthet, personalkostnader, gruppstorlek etc). De kan således sätta den hur lågt som helst, vilket kommuner med vikande skatteunderlag också kommer tvingas göra, varpå de privata ”alternativen” kan sätta den än lägre, om än inte ”väsentligt lägre” (vad skillnaden är framgår inte) då S föreslår att de privata ‘alternativen’ ska styras av vilken ribba kommunen sätter för sina verksamheter.

Det blir en nedåtgående dödsspiral, på samma sätt som Merkels austerity och svältpolitik är en dödsspiral för ekonomin i hela Europa.

150 000 demonstrerade i Spanien dag mot den tyska svältpolitiken

S-förslaget ”i rätt riktning” innebär således att områden med störst behov och lägst skatteunderlag får den lägsta standarden (där privata ‘alternativ’ kongruent kan hålla ännu lägre då ‘normen’ sätts av kommunens/stadsdelens verksamheter).

Så vad S föreslår är fortsatt förskingring av statskassan till privata riskkapitalfickor. Självklart ska all genererad vinst investeras tillbaka i verksamheten. Detta måste vara ett krav som fastställs i ‘nationella lagar’, liksom personaltäthet i absoluta tal och maximala grupp- och klasstorlekar i förskola, skola, fritids per lärare.

Toppskiktet som styr S-ledningens opinonsyttringar är inga socialdemokrater utan ett (S)taffage som företräder samma högerkrafter som Moderaterna – bailoutbanker (Östros), försäkringsbolag och banker (Anders Sundström), Moderata regeringskansliet via JKL och riskkapitalet (”veteranen”, riskkapitalisten och EU-godsherren Göran Persson), det internationella riskkapitalet i form av t ex EQT (Widar Andersson), Attendo Care (tidigare Jonas Morian), Goldman Sachs (”veteranen” Erik Åsbrink) osv.

Valrörelser och eftervalsanalyser i denna (S)taffagepartiledning primestyrs sen av Svenskt Näringsliv, som är lika knutet till Moderaterna som LO tidigare var knutet till S.

Hur kan medlemmar och väljare vara så maktlösa, att de inte kan vältra en sådan skuggbankirledning ur de s-politiska hederstaburetterna? Kräv en helt ny socialdemokratisk ledning och stoppa (S)taffagets styrning av densamma. Kräv demokrati i partiet.

40 000 demonstreradei Rom idag på #NoMontiDay

Se tidigare bloggpost: Löfvén blir konkret – skattefinansierad vård, skola och omsorg avskaffas

Läs: AB – S-toppar: Kvalitetslagar stärker välfärden – utan vinstförbud, AB – Ett S-besked i rätt riktning, DN – S presenterar välfärdsförslag, Reuters – Tens of thousands protest against austerity in Rome, SR Ekot – Kommunals ordförande: Skatterna måste höjas

Tack till Lena Fedko på Facebook för bildtips från demonstrationerna i Madrid och Rom<3

Löfvén blir konkret – skattefinansierad vård, skola och omsorg avskaffas

Youtube - Please First Lady, can I have some more?

När Löfvén nu blir ‘konkret’ i frågan om vinster i välfärden (därför snart ofärden) gör han ingenting annat än att moltiga om sänkningar i reella procentsatser och istället fullt ut bejaka den snart krigszonsliknande segregering som Alliansen anlagt som interneringsraster över det Nya Lydriket Sverige, något han dessutom gör på ett så föredömligt Nyspråk, att till och med PRatglade Schlingmann kommer att bli avundsjuk.

För vad är det han och Jämtin står och säger? Jo, att kommunerna själva får avgöra vilken kvalitet de ska ‘välja’, dvs om de ska upphandla privat eller driva i kommunal regi. Och det kan ju låta bra, om det inte vore så, att förslaget säger att det är kommunens egna verksamheter inom vård, skola och omsorg som ska bli normerande för vad som är god kvalitet, så att i en kommun med flera ‘alternativ’ får inte de privata hålla ‘väsentligt lägre’ kvalitet än det kommunala ‘alternativet’.

Kommuner och stadsdelar med vikande skatteunderlag och därmed hög andel arbetslösa, socialbidragstagare, sjuka, pensionärer, deltidsarbetande etc, ja, de blir naturligtvis tvungna att sänka ribban och ‘välja’ lägsta pris redan från början (oavsett om driften är kommunal eller privat), medan bättre bemedlade kommuner och stadsdelar kan välja både en hög kommunal ‘normerande’ kvalitet och i kongruens mer ‘kvalitetsmedvetna’ ‘alternativa’ utförare.

Vad Löfvén presenterar är alltså en inte bara totalsegregerad vård, skola och omsorg utan också en som, i takt med att lågkonjunkturen och eurokrisen utvecklar sig, successivt sänker ribban för kvaliteten inom all skattefinansierad välfärd.

När kommuner tvingas till nedskärningar pga ökad massarbetslöshet till följd av varsel och lågkonjunkturer, så blir de Nya, allt lägre nivåerna normerande även för de privata ‘alternativen‘ (som därtill har rätt att välja än ”lägre”, om inte ”väsentligt lägre” kvalitet), ett fullständigt huvudlöst förslag med andra ord, som i själva verket innebär dödsstöten för all skattefinansierad utbildning, vård och omsorg (till förmån för privatförsäkringsfinansierad?).

Hur detta ska förenas med ‘resurser efter behov’ övergår således mitt förstånd. Att dessutom fastställa denna kvalitetsnormering och på det kommunala självbestämmande grundade ‘valmöjlighet’ i ‘nationella lagar’ innebär slutligen, att man inte bara bejakar segregeringen och gettoiseringen, som Alliansen anlagt som det Nya Sveriges grundläggande fundament, utan också cementerar dem för lång tid framöver och på sikt de facto avskaffar skattefinansieringen helt, vilket steg för steg självfallet kommer att bana väg för rent privatfinansierade ‘alternativ’, då allt fler kommer att ta sin mats ur skolan innan kvaliteten ‘normerats’ sönder och samman:

Löfvén: Det ska gälla lika regler för alla [yada yada]. . . behålla och säkra och utveckla kvaliteten i välfärden [yada yada]. . .avsevärt begränsa vinsterna i välfärdssektorn [yada yada]

Jämtin: Det första jag vill ta upp är mångfaldens betydelse [yada yada], en majoritet av medborgarna vill välja [yada yada] . . . privat välfärd är ofta vinstsyftande. . .majoriteten av de stora välfärdsföretagen ägs av riskkapitalbolag. . .den här koncentreringen. . . har accelererat under de senaste åren. . .det är hög lönsamhet i välfärden. . .avkastning av totalt kapital är. . .16,3 % i utbildningssektorn,15,1 % i hälso- och sjukvårdssektorn, omsorg 12, 8 % och i hela näringslivet 8,4 [!]. . .man har lägre kostnader.

. .i genomsnitt är det 8,3 lärare per 100 elever i kommunala grundskolor och 7,7 i de fristående . . .[när det gäller] andel lärare med pedagogisk utbildning är det 89 % i de kommunala och 73 % i de fristående grundskolorna. . .De stora vinsterna uppkommer vid försäljning. . . Det är väldigt mycket pengar som det handlar om. . . Sverige har blivit väldigt mycket annorlunda än andra länder. . . vi har en väldigt stor andel skattefinansierad välfärd. . . vi har få regleringar vad det gäller vinstsyftande företag [i välfärden]. . .

Stefan Löfvén: . . .Vad har vi dragit för slutsatser av det här:

Effektiv användning av medborgarnas skattemedel. . . Ingen ska kunna ta ut vinst genom att tumma på kvalitet [yada yada]. . .personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader . . . ska inte kunna ha väsentligt lägre sådana kostnader än i respektive kommun och landsting och detta ska regleras i lag och förordningar. [med andra ord går lägre kostnader utmärkt, bara det inte är ”väsentligt lägre” – vad det nu ska betyda]. . .

Resurser ska fördelas efter behov. . .de som behöver mer resurser ska ha mer resurser [yada yada]. . .

Etisk kod tror vi på . . . även inom den här branschen eller sektorn eller hur vi ska beteckna den. . . här vill jag betona högre kvalitet. . . den sista gruppen förslag är lika regler för öppenhet och insyn. . .

Lärartäthet har betydelse för skolresultaten. . . därför ska man säkerställa att man har samma nivå vad gäller skolans område. . . att man möter samma personal. . . det här behöver gås igenom. . .” [anm: min länk i citatet]

Detta fruktansvärda dravel, i kombination med (M)arionettregeringens kinesiskt inspirerade ‘nystartszoner’ utan flytträtt öppnar upp för en hopplöshetens ‘gated communities’ i form av rena arbetsläger med tysk 30-talsghettonivå på ‘vård, skola, omsorg’, vilket slutligen fullbordar den historiska tvångsupprepningen som pågår. 

Man måste istället sätta absoluta tal på vilken lärar- och personaltäthet som minimalt tolereras. Man måste självfallet också sätta absoluta tal på vilka klass- och gruppstorlekar som maximalt tolereras inom både barnomsorg och skola.

Vidare måste man börja ställa krav på skollunchen, sjukhusmat och mat på äldreboenden. Det ska finnas näringsriktig, närproducerad mat, riktigt kött, riktig fisk, riktig mjölk, riktigt bröd och giftfria grönsaker och maten ska lagas på plats – av egen, anställd personal. Behoven ska styra. Dessutom borde frukost och mellanmål tillhandahållas för skolbarn, då hungriga eller felnärda barn inte lär sig något alls och orkar inte heller hela skoldagen.

Pengarna kan tas från de 100 miljarder som S/M-politikerna vill skänka till tyska banker. Bankerna borde också genast betala tillbaka vad de fått i räddningspaket av Borg. Genast. Inför också bankdelningslag – på stubben!

Privata alternativ ska naturligtvis inte tillåtas någon ”lägre lärartäthet” överhuvudtaget – och verkligen inte kommunala ‘alternativ’ heller (särskilt inte om de sistnämnda med Löfvéns osäkrade ‘kvalitetssäkringsförslag’ är normerande för de privata). All vinst i vård, skola och omsorg ska återinvesteras direkt i verksamheten, allt annat är vansinne.

Ett tiotal av Socialdemokraternas arbetarekommuner vill ha en icke-vinstprincip i välfärden, eller att vinst måste återinvesteras i verksamheten, enligt en tidigare genomgång som TT gjort. Bland dessa finns Malmö, Stockholm, Jönköping, Gävle, Eskilstuna, Luleå, Helsingborg, Borlänge och Halmstad.

Motionen från S i Stockholm säger att ‘skolan och omsorgsverksamheter inte lämpar sig för vinstsyftande aktörer och att en ickevinstprincip därför ska vara rådande inom skola och omsorg’.”

För övrigt anser jag att även personaltätheten på fritids omedelbart måste skyhöjas genom krav i absoluta tal – fastställda i ‘nationella lagar’!

SE: S-pressträff om välfärden

Se tidigare bloggposter: Etnisk rensning och ”nystartszoner”, Den som välfärdsfinanseringsgapar efter mycket mister ofta hela stycketDen Monstruösa normaliteten eller Medelmåttans tyranni, Den Dysfunktionella SamhällsfamiljenNordea korkar upp champagnen och redovisar bubbelvinsten ‘i detalj’Full sysselsättning inom Fas 3 är målet för ReinfeldtDel II – Den sovande regeringen ZZ

Läs – AB – Fråga/svar med Lena Mellin om vinster i välfärden, SVT – Här går vinsten tillbaka till eleverna – citat: ”‘Det är skattebetalarnas pengar’ – På Södertörna friskola i Flemingsberg söder om Stockholm är alla fast anställda delägare och överskottet används i skolverksamheten.. . .’När jag berättar för andra att jag jobbar på en friskola brukar jag genast lägga till att vi inte tar ut någon vinst’, berättar läraren Ann-Sofie Fernmo. ‘Friskolor som delar ut vinst har fått lite dålig klang’, säger hon och skrattar.”, DN – ”Utsläppen av kadmium måste bort med ny skatt”, SR Ekot – Löfvén: ”Ett vinstförbud är lite för enkelt”, SR Ekot – Lärarhjälp i hemmet kan ge rut-avdragLT – Släpp bordskanten, Löfvén, DN – ”Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar”, SVT – Stora barngrupper på fritids oroar, DN – Sverigedemokraterna får rekordhögt stöd, SVT – Skärpta regleringar ska begränsa välfärdsvinst, DN – “Trodde aldrig det skulle gå så fort“, SVT Debatt – Eva Landahl: Det som sägs i riksdagen måste också kunna sägas i SVT [min anm: när blir det hets mot folkgrupp?], DN – Lena Sundström: “Medierna har gjort SD legitima“,  SVD – Gör Alliansen till riksdagspartiDN – SD går inte att önska bortDN – Experterna om SD:s framgångDN – Experterna: Så fick han folkets sympati, DN – Handbok ska ge mjukare SD-politiker,DN – SD går inte att önska bortAB – SD befäster platsen som tredje störstAB – Berlusconi döms till fyra års fängelse för skattebrottGP – Varför döms Berlusconi?, The Telegraph – Norway killer Anders Behring Breivik had extensive links to English Defence LeagueSVT Uppdrag Granskning – Lars Vilks – konstnär och provokatör eller rasist?The Guardian – ‘Defence Leagues’ plan Amsterdam show of support for Geerts Wilders, SR – Prix Europa för undersökande reportage till Ekot, SR Ekot – Lägre pension än förväntat, SR Ekot – Domen ändrad till ett års fängelse, DN – SD har normaliserats i medierna, SVD – Din pension sänks mer än väntat, Sörmlands Nyheter

Bloggar: Röda Berget – Löfvén blir konkret om vinster i välfärden, Högbergs tankar – Socialdemokraterna tror på krav framför förbudOlas tankarMaria AbrahamssonHeidi AvellanMotpolAlliansfritt SverigeVÄNSTRA STRANDENblogg.tianmi.infoRöda Berget,Peter Andersson – me…MotpolMitt i steget, Johan…, MM