Dagsarkiv: december 15, 2012

Folkpartiets skolpolitik ett avregleringsfiasko – GÖR NÅGOT ÅT DET!

Lärare över hela landet går på knäna. Flykten från yrket accelererar. Allt färre söker sig också till lärarutbildningen. Våldet mot lärarna ökar i skolan, i takt med att klasstorlekarna växer. Björklunds dokumentationshysteri tillser effektivt att den tid till lärandet och individualiseringen som krävs för att förbättra de svenska skolresultaten äts upp av de ökade administrativa bördor som den Nya skolpolitiken ålägger lärarna.

Folkpartiet påstår att de vill föra en politik som förbättrar skolresultaten när det i själva verket förhåller sig tvärtom. Vad det istället handlar om är att genomföra en avreglering som, utöver en drastisk försämring av lärarnas löner, anställningstrygghet och arbetsvillkor, lett till utsugning av avsevärda mängder skattemiljoner till skatteparadis och således främst gynnat det internationella riskkapitalet. Alliansen nedmonterar välfärden i rasande takt, vilket kommer att få lika allvarliga följder här som annorstädes.

Lärartätheten har till följd av denna ansvarslösa utförsäljningspolitik minskat så drastiskt, att förhållandena i svensk skola nu är alarmerande och i många fall direkt hälsovådliga och farliga, för både elever och personal. Kommunerna har därtill också fått ett avsevärt minskat utrymme att hålla skolbyggnader och materiel i det skick som krävs för gott skick.

Det är hög tid för oppositionen att ingripa i annan riktning. S, V och MP – kräv omedelbart förändring! GÖR NÅGOT! Inte minst riktar jag en uppmaning till S – kasta ut det banksteristiskt riskkapitaliserade (S)taffaget ur ledningen!

Se tidigare bloggposter: Nu vet vi varför lärarna inte får sina 10 000 per månadBjörklund har fått ännu en snilleblixt, Alliansen inför – Den Kompetente LärarenModeraterna beklagar effekterna av sin egen politik, Regeringen ”satsar” – ytterligare 2,1 miljarder i Papperskorgen,Istället för skolböcker – Hjärntvätt & Propaganda (AB)Proffice kvalitetssäkrar – Helt naturligt enligt Björklund att ge lärare utan utbildning behörighetLöfvén blir konkret – skattefinansierad vård, skola och omsorg avskaffasSkydda vård, skola, omsorg – Kräv folkomröstning om Lissabonfördraget i samband med fördragsändringarna i december!Skatteflyktigt Accentureupplägg i repris – Äldrevården, skolan, vården, apoteken, vattenkraften, skogen, elen, försvaret,järnvägen, posten, teleSkolan har ett ansvar att vaccinera mot nazismHur ska skolan integreras i informationssamhället?Ny Ekonomisk Talesperson – Ja till vinst i vård, skola, omsorg, ja till EU, ja till mer utförsäljningar

Läs: Pressmeddelande – Svenska lärare minst nöjda i EU SVT – En av tio avdelningar saknar förskollärare, SR Ekot – Lärare rädda att tala öppet,SVT – Förskollärarna blir syndabockar, SVT – Kan inte jobba som man skulle vilja, SVT – Ansvaret oroar förskolelärarnaSVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7, SVD8,Expressen, Expr2, Expr3AB, AB – Sjukskriven i klassamhället, DN, DN – Ett land i sorg efter massaker, SR Ekot – Två klassrum bort dödades barn, SVT1, SVT2, SVT – Försökte elda upp sig själv på kommunhuset, SVT – Rikaste svenskarna är…., BT – Elev misshandlade lärare, AB,