Dagsarkiv: december 20, 2012

Den Jobblösa Tillväxten II – Skuggbankernas Skakande Come-back

Banksters vill, liksom alla andra spelare, tjäna miljarders med pengar utan att jobba (än mindre skapa några jobb) – kort sagt bli megarika utan att lyfta en finger. Till yttermera visso vill de fortsätta uppleva detta häpnadsväckande rus, liksom alla andra spelmissbrukare som gripits av speldjävulen.

Är man en sån skuggbankir, så gör man inga förluster (de står skattebetalarna – eller ska vi kalla dem medspelarna – för), inte heller printar man som en simpel falskmyntare, utan istället värdepapperiserar man, så låter det lite finare.

Regulators are worried about the explosive growth of shadow banking, and they should be. Shadow banks were at the heart of the last financial crisis and they’ll be at the heart of the next financial crisis as well. [. . . ]What we are seeing, in essence, is the privatizing of money creation” [. . .]This is the ultimate goal of banking, to maximize profits off zilch capital. So how is this different than counterfeiting? There’s no difference at all.”

Därmed överflödas marknaden av billiga krediter som trixande banksters kan tjäna astronomvinst på att låna ut, samtidigt som arbetslösheten ökar, då det är mer lönsamt att tjäna megavinster på detta fiktiva kapital än att skapa jobb genom produktiva investeringar, för att inte tala om vad den gör när hela pyramidspelet rasar:

”The money they create–via off-balance sheets operations, securitization, repo or other unmonitored mega-leveraging activities–feeds into the economy, creates artificial demand, lowers unemployment, and fuels growth. But when the cycle slams into reverse (and debts are no longer serviced on time), then thinly-capitalised shadow banks begin to default one-by-one, creating a daisy-chain of counterparty bankruptcies that push stocks into a nosedive while the economy slips into a long-term slump.”

Detta var således orsaken till Lehman-kraschen 2008 som både blåste upp bubblan samt försatte världen i finansiell härdsmälta. Och nu är man på god väg igen, ty bonusdirektörernas aptit på gratislunch är omättlig:

”But now, according to a new report by the Financial Stability Board, shadow banking has made a comeback and is bigger than ever. The FSB found that assets held by shadow banks have swollen to $67 trillion, a sum that’s nearly as large as global GDP ($69.97 trillion) and greater than the $62 trillion that was in the system prior to the Crash of ’08. The more shadow banking grows, the greater the probability of another financial crisis. [. . .]

Congress, the White House and the SEC are all responsible for fragile state of the financial system and for the fact that shadow banking has not been brought under regulatory oversight. This mess should have been cleaned up a long time ago, instead, shadow banking is experiencing a growth-spurt, adding trillions to money supply and pushing the system closer to disaster. It’s shocking.”

Det värsta, förutom att handeln med vissa av låtsaspengarna sker OTC – over the counter, dvs dealas som droger helt utan insyn – är att de som ändock är satta att försöka granska dessa streetsmarta falskspelares mer eller mindre osynliggjorda affärer är lika insyltade själva.

Här har vi t ex Robert Khuzami, som tidigare jobbat åt famöst skandaliserade libor- och euribor-manipulatören Deutsche Bank (på vars huvudkontor i Frankfurt senast häromdagen det instormade 500 poliser och utredare för att arrestera ett antal höga chefer, pga skattehärva i samband med affärer med utsläppsrätter) men nu jobbar åt USA:s finansinspektion SEC – U.S. Securities and Exchange Commission.

Så här skriver Zero hedge om hans ”opartiskhet”:

We certainly do not begrudge Khuzami’s generous winnings as part of the private sector. If anything, any borderline criminal activityhe he may have helped cover up as GC of Deutsche (an act he was supposed to do so no ill-will there) should provide him with the knowledge to prosecute just such activity. However, when the head of the main US regulator’s enforcement body is so terminally ensnared in not just the Wall Street complex,[. . .]the population should ask just how extremely biased this man can be when prosecuting the very system that allows him to have up to $11 million in assets currently tied in to the perpetuated status quo. Surely, should the Fed, and the market in general, be ”surprisingly” uncovered to be the same ponzi construct as Madoff’s pyramid scheme, Khuzami, and who knows how many other people, stand to lose virtually the bulk of their assets. This makes them very much conflicted in any real enforcement action, and certainly not independent or impartial.”

Medan andra hyllar det ”alternativa” kapitalet som del av lösningen på den pågående ‘likviditetskrisen’, som följde den höga skuldsättningen som möjliggjordes av de billiga krediterna, dvs just detta ”alternativa” kapital – värdepapperiseringen själv. Som att byta ut lånehajarna mot de späckhuggare de växt till sig som, således.

Alternative capital is now a force to be reckoned with and, in its own anarchic way, starting to show some signs of structure, to a point where it could actually become a tangible and credible permanent alternative to established banking and financing channels.  Alternative capital being fed into the markets through these much maligned ‘shadow banking’ channels is picking up where traditional mainstream banks have failed. Perhaps it is time to start regarding this sector as part of the solution, as opposed to part of the problem.

Bankerna kommer således att falla som korthus, varvid det rena ockret tar vid. Eller så kanske flowerpower-handlarna är snällare än våra vanliga busbonusbanker, vem vet.

Se tidigare bloggposter:  Den Kannibalistiska Gangsterekonomin – Vem vinner på Skuldkrisen?Gamarna flockas runt bytet EuropaSpelmissbruk – Den jobblösa tillväxten och Kapitalackumulationen bailas ut en gång tillAlliansen – Jobbmanifest för jobblös tillväxtJobblös tillväxt eller Konsten att bli rik utan att anställa någonDet pyramidala spelmissbruket

Läs: Counter Punch – Shadow Banking, WSJ – Image Remake Suffers Hit at Deutsche, Deutsche Bank Research – CEPS Policy Brief (my remark: thus biased think tank)- Liquidity in times of crisis: Even the ESM needs it, Marcet oracle, The Telegraph – Shadow banking worries limit China’s rebound, Europaportalen – Grekland får kreditbetyget höjt, Europaportalen – Eurokrisen slår mot svensk handel, Europaportalen – Cameron pratar om brittiskt EU-utträde, Europaportalen – Nya prognoser kastar om nederländsk ekonomi, SVT – Revisorer tjänar miljoner genom skatteplanering

Läs mer:

 Stoppa yrkesprogrammens förfall (6 bloggar), SR Ekot – Platsbrist stort problem i vården, SVD – [riskkapitalisten] Göran Persson: ”Riskkapitalbolagen orättvist behandlade”

Den Sovande Regeringen – del III: Regeringen Mörkar sin Passivitet

Riksrevisionsverket kritiserar nu regeringen för att den mörkar väsentliga delar av sin (icke)politik i budgeten:

”Riksrevisionen har granskat om regeringens redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2013 är transparent och tydlig. Granskningen har fokuserat på ett antal centrala frågor.

Ett område är redovisningen av finanspolitikens effekt på konjunkturen. Regeringen framhåller att finanspolititiken ska utformas så att den får en stabiliserande effekt på konjunkturen, men redovisningen av detta är mycket knapphändig. Dessutom förklaras inte varför regeringen gör en annan bedömning av finanspolitikens effekt på konjunkturen i budgetpropositionen än i vårpropositionen.”

Och anledningen till att redovisningen är ”mycket knapphändig” är givetvis att det inte förts någon stabiliserande finanspolitik överhuvudtaget för att balansera de ofantliga ”makroekonomiska obalanser” som allianspolitiken oundvikligen landar i, inte minst som hela statskassan skeppas till Merkel dosvis för att det inte ska märkas så mycket. 

Regeringen står passiv och bara beklagar effekterna av sin egen, ekonomiskt förödande, fattigdomsskapande politik. Man ser inte till att bostäder byggs, man skapar inga jobb, man ser inte till att långivningen till företag (som skulle kunna skapa några) fungerar.

Arbetslösheten ökade till 7,5 %. [. . .] Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i princip har stannat av samt att antalet arbetslösa fortsätter att öka.[. . .]Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2012 uppgick det till 19,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.” 

Istället forslar man bara statskassan ur landet, enligt de europeiska högerpartiernas program om Europas Förenta Polisstater, som ljusskyggt fastslogs redan 1982, samt uppmuntrar  bankerna att blåsa upp bobubblan lite till. En pazzivitet man naturligtvis inte vill skylta med, för då blir den anti-demokratiska, anti-fackliga, militariserande pan-europeiseringen svårare att smyga igenom.

1. Genom att rea ut allmännyttan och tvinga folk att skuldsätta sig upp över öronen för en sån trivial sak som att ha någonstans att bo har den sittande regeringen skapat Sveriges nuvarande och snart mycket kännbara predikament – en allt gigantiskare Bobubbla som spricker och det samtidigt som massarbetslösheten exploderar till nya raketnivåer.

”Antal varsel ökade

I oktober 2012 ökade summan av antalet registrerade arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd
med 27 000 till 400 000, jämfört med oktober 2011. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick till 52 000. Antalet personer som varslades om uppsägning var 10 300, vilket var drygt 80 procent fler än motsvarande period föregående år.”

2. Genom sin totala passivitet på jobb- och välfärdspolitikens område har Borg & C:o gött massarbetslösheten som dessutom kommer att bli helt ohanterlig när krisen i EU fördjupas, och efterfrågan därifrån således sjunker som sten till botten. Man ska i det sammanhanget betänka att drivmotorn bakom det tyska ”exportundret” varit PIIGS-ländernas passiva konsumtion av tyska varor på kredit, en efterfrågan som med Merkels krav på svältpolitik i dessa länder kommer att utraderas.

Ändå gör regeringen ingenting för att öka inhemsk efterfrågan, trots att det är hushållen som är motorn i ekonomin just nu. Gissningsvis går därför julhandeln inte heller så bra. Vilket ytterligare kommer att ”öka arbetskraftsutbudet”, via konkurser och uppsägningar eller personalneddragning.

3. Genom regeringens totalt vårdslösa utförsäljning av gemensamägda tillgångar tvingas det offentliga sen dyrt inköpa vad de tidigare själv ägde och producerade. (E)U-landifieringen som ska göra oss totalt tysklandsberoende efter att vi skänkt bort statskassan till Merkel, nostringsattached, kan tydligen inte gå fort nog.

Sammantaget har Borgs ”goda statsfinanser”, dvs åtstramningspolitik, privatiserat skuldberget, vilket gör hushållen extremt sårbara, inte bara vad gäller skuldsättning för att köpa extremt övervärderad bostad, utan också vad gäller vanlig konsumtion på kredit. När bostaden tar en så stor del av inkomsten så drygas även medlen till livets övriga nödtorft ut med krediter, ofta till mycket högre ränta än bolånet. Vi hamnar med andra ord i PIIGS-landsproblemet, med den skillnaden att det är hushållen som får ta smällen i Alliansens Sverige.

4. Vidare har regeringen fört en lika vårdslös skattesänkningspolitik, som sakta men säkert urholkar välfärden, i kombination med försämringar i trygghetssystemen som lett till permanent utslagning av stora grupper, inte minst ungdomar, vilket naturligtvis är förödande för både statskassan och Sveriges framtida produktivitet:

”En annan fråga som kan göras tydligare i budgetpropositionen är hur regeringen ser på de risker som EU uppmärksammat när det gäller höga fastighetspriser och hög skuldsättning bland hushållen, som kan leda till makroekonomiska obalanser i Sverige.

Bugetpropositionen är ett centralt dokument som ska ge riksdagen och allmänheten insyn i regeringens finanspolitik. Som den nu är utformad är den inte tillräckligt transparent.”

Inte undra på det. (M)örka vad som mörkas kan, det är mottot för den här sovande regeringen.

Läs: RRV – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 – tydlig och transparent?, SCB-indikatorer nov 2012, SCB 2, Konjunkturinstitutets senaste rapport (pdf), Sammanfattning, Zero hedge – Next Up For A ”Recovering” Europe – A 30-50 % Wages Collapse In Wages In Spain, Italy and – France

Läs mer: SVD – Skärpta sjukregler ska betala lägre skatt, DN – Ett sluttande plan för svensk öppenhet, SVD – Bra läge ska ge dyrare hyror, DN – Hyror kan höjas om några år, 2AB – Raseri mot nya Centern, SVD – Stoppa yrkesprogrammens förfall, SR Ekot, 2, 3: Högre hyror ska lösa bostadsbrist [fullständigt huvudlöst förslag med andra ord – de penningstarka (som kan betala de högre hyrorna) har redan bostäder. Det är istället de som inte har tillräckligt med pengar som är bostadslösa, alltså löser inte förslaget bostadsbristen utan utökar den iställdet – då det kastar ut de av de ekonomiskt ”svaga” som nu till äventyrs har en bostad, för att ge till de rika, m a o kommer förslaget att utöka antalet i den grupp som redan lider av bostadsbristen], DN – Kaos uppstod i riksdagen

Se tidigare bloggposter: Moderaterna beklagar effekterna av sin egen politik, Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenAnledningen till den ”tunna” vårbudgeten – Borg skickar 68 miljarder till euron – med Löfvéns goda minneDel II – Den sovande regeringen ZZDen sovande regeringen ZZAstronomiska hyror, ökad segregering och fler vräkta barn – lösning på bostadsbristen?Merkelmarionetten Borg kräver ”glasklart” Tyskledd BankunionAtt sätta Munkavle på tjänstemän – hur rimmar det med Meddelarfriheten?

Bloggar: Alliansfritt Sverige – MUF ifrågasätter jobbskatteavdragens finansiering, Alliansfritt Sverige – Kortnytt – ”Bra jobbat” – special, Ola Möller, Granne med potatisodlaren – Solen skiner,

Bildcitat från Alliansfritt Sverige på Facebook: ”

Foto””