Den Sovande Regeringen – del III: Regeringen Mörkar sin Passivitet

Riksrevisionsverket kritiserar nu regeringen för att den mörkar väsentliga delar av sin (icke)politik i budgeten:

”Riksrevisionen har granskat om regeringens redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2013 är transparent och tydlig. Granskningen har fokuserat på ett antal centrala frågor.

Ett område är redovisningen av finanspolitikens effekt på konjunkturen. Regeringen framhåller att finanspolititiken ska utformas så att den får en stabiliserande effekt på konjunkturen, men redovisningen av detta är mycket knapphändig. Dessutom förklaras inte varför regeringen gör en annan bedömning av finanspolitikens effekt på konjunkturen i budgetpropositionen än i vårpropositionen.”

Och anledningen till att redovisningen är ”mycket knapphändig” är givetvis att det inte förts någon stabiliserande finanspolitik överhuvudtaget för att balansera de ofantliga ”makroekonomiska obalanser” som allianspolitiken oundvikligen landar i, inte minst som hela statskassan skeppas till Merkel dosvis för att det inte ska märkas så mycket. 

Regeringen står passiv och bara beklagar effekterna av sin egen, ekonomiskt förödande, fattigdomsskapande politik. Man ser inte till att bostäder byggs, man skapar inga jobb, man ser inte till att långivningen till företag (som skulle kunna skapa några) fungerar.

Arbetslösheten ökade till 7,5 %. [. . .] Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i princip har stannat av samt att antalet arbetslösa fortsätter att öka.[. . .]Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2012 uppgick det till 19,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.” 

Istället forslar man bara statskassan ur landet, enligt de europeiska högerpartiernas program om Europas Förenta Polisstater, som ljusskyggt fastslogs redan 1982, samt uppmuntrar  bankerna att blåsa upp bobubblan lite till. En pazzivitet man naturligtvis inte vill skylta med, för då blir den anti-demokratiska, anti-fackliga, militariserande pan-europeiseringen svårare att smyga igenom.

1. Genom att rea ut allmännyttan och tvinga folk att skuldsätta sig upp över öronen för en sån trivial sak som att ha någonstans att bo har den sittande regeringen skapat Sveriges nuvarande och snart mycket kännbara predikament – en allt gigantiskare Bobubbla som spricker och det samtidigt som massarbetslösheten exploderar till nya raketnivåer.

”Antal varsel ökade

I oktober 2012 ökade summan av antalet registrerade arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd
med 27 000 till 400 000, jämfört med oktober 2011. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick till 52 000. Antalet personer som varslades om uppsägning var 10 300, vilket var drygt 80 procent fler än motsvarande period föregående år.”

2. Genom sin totala passivitet på jobb- och välfärdspolitikens område har Borg & C:o gött massarbetslösheten som dessutom kommer att bli helt ohanterlig när krisen i EU fördjupas, och efterfrågan därifrån således sjunker som sten till botten. Man ska i det sammanhanget betänka att drivmotorn bakom det tyska ”exportundret” varit PIIGS-ländernas passiva konsumtion av tyska varor på kredit, en efterfrågan som med Merkels krav på svältpolitik i dessa länder kommer att utraderas.

Ändå gör regeringen ingenting för att öka inhemsk efterfrågan, trots att det är hushållen som är motorn i ekonomin just nu. Gissningsvis går därför julhandeln inte heller så bra. Vilket ytterligare kommer att ”öka arbetskraftsutbudet”, via konkurser och uppsägningar eller personalneddragning.

3. Genom regeringens totalt vårdslösa utförsäljning av gemensamägda tillgångar tvingas det offentliga sen dyrt inköpa vad de tidigare själv ägde och producerade. (E)U-landifieringen som ska göra oss totalt tysklandsberoende efter att vi skänkt bort statskassan till Merkel, nostringsattached, kan tydligen inte gå fort nog.

Sammantaget har Borgs ”goda statsfinanser”, dvs åtstramningspolitik, privatiserat skuldberget, vilket gör hushållen extremt sårbara, inte bara vad gäller skuldsättning för att köpa extremt övervärderad bostad, utan också vad gäller vanlig konsumtion på kredit. När bostaden tar en så stor del av inkomsten så drygas även medlen till livets övriga nödtorft ut med krediter, ofta till mycket högre ränta än bolånet. Vi hamnar med andra ord i PIIGS-landsproblemet, med den skillnaden att det är hushållen som får ta smällen i Alliansens Sverige.

4. Vidare har regeringen fört en lika vårdslös skattesänkningspolitik, som sakta men säkert urholkar välfärden, i kombination med försämringar i trygghetssystemen som lett till permanent utslagning av stora grupper, inte minst ungdomar, vilket naturligtvis är förödande för både statskassan och Sveriges framtida produktivitet:

”En annan fråga som kan göras tydligare i budgetpropositionen är hur regeringen ser på de risker som EU uppmärksammat när det gäller höga fastighetspriser och hög skuldsättning bland hushållen, som kan leda till makroekonomiska obalanser i Sverige.

Bugetpropositionen är ett centralt dokument som ska ge riksdagen och allmänheten insyn i regeringens finanspolitik. Som den nu är utformad är den inte tillräckligt transparent.”

Inte undra på det. (M)örka vad som mörkas kan, det är mottot för den här sovande regeringen.

Läs: RRV – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 – tydlig och transparent?, SCB-indikatorer nov 2012, SCB 2, Konjunkturinstitutets senaste rapport (pdf), Sammanfattning, Zero hedge – Next Up For A ”Recovering” Europe – A 30-50 % Wages Collapse In Wages In Spain, Italy and – France

Läs mer: SVD – Skärpta sjukregler ska betala lägre skatt, DN – Ett sluttande plan för svensk öppenhet, SVD – Bra läge ska ge dyrare hyror, DN – Hyror kan höjas om några år, 2AB – Raseri mot nya Centern, SVD – Stoppa yrkesprogrammens förfall, SR Ekot, 2, 3: Högre hyror ska lösa bostadsbrist [fullständigt huvudlöst förslag med andra ord – de penningstarka (som kan betala de högre hyrorna) har redan bostäder. Det är istället de som inte har tillräckligt med pengar som är bostadslösa, alltså löser inte förslaget bostadsbristen utan utökar den iställdet – då det kastar ut de av de ekonomiskt ”svaga” som nu till äventyrs har en bostad, för att ge till de rika, m a o kommer förslaget att utöka antalet i den grupp som redan lider av bostadsbristen], DN – Kaos uppstod i riksdagen

Se tidigare bloggposter: Moderaterna beklagar effekterna av sin egen politik, Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenAnledningen till den ”tunna” vårbudgeten – Borg skickar 68 miljarder till euron – med Löfvéns goda minneDel II – Den sovande regeringen ZZDen sovande regeringen ZZAstronomiska hyror, ökad segregering och fler vräkta barn – lösning på bostadsbristen?Merkelmarionetten Borg kräver ”glasklart” Tyskledd BankunionAtt sätta Munkavle på tjänstemän – hur rimmar det med Meddelarfriheten?

Bloggar: Alliansfritt Sverige – MUF ifrågasätter jobbskatteavdragens finansiering, Alliansfritt Sverige – Kortnytt – ”Bra jobbat” – special, Ola Möller, Granne med potatisodlaren – Solen skiner,

Bildcitat från Alliansfritt Sverige på Facebook: ”

Foto””

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.