Dagsarkiv: februari 24, 2013

Projekt Jeanette i enlighet med (M)asterplanen från 1982 – ställ misstroendevotum

Vattenfall levererar bara vad regeringen beställt. Det är fullkomlig nonsens att regeringen inte skulle ha styrt Vattenfall. Det har man naturligtvis gjort med järnhand hela tiden (i syfte att fullfölja de europeiska högerpartiernas pan-europeiseringsplan, som M anslöt sig till redan 1982). TV4 förtydligar:

I dessa papper, tidigare hemliga, och nu släppta på vår begäran, finns förklaringen. Den kallades ‘Projekt Jeanette’. [. . .]

Näringsdepartementet anlitade en serie konsulter i en noggrann process att få kontroll över Vattenfall och samsyn mellan ägaren regeringen och bolaget. 

En tid senare fanns två huvudalternativ; antingen bli ett klimatsmart och ledande grönt energibolag eller satsa vidare på expansionen i Europa även om den innebar fossila bränslen och stora utsläpp.

I början av 2009 köpte man så Nuon, trots att processen inte var formellt färdig, men man hade redan valt tillväxt som vägen framåt och ratat klimatstrategin – regering och bolag i samförstånd om ett avgörande val med långsiktiga konsekvenser, ett synnerligen noga förberett och avvägt beslut.

Per Bolund (MP): Regeringen har försökt att skylla ifrån sig och peka på Vattenfall, men uppenbart var man djupt insyltad och inblandad i valet.

TV4: Är det ny information för dig?

Per Bolund (MP): Ja, det har jag faktiskt inte sett förut och det stämmer ju inte alls överens med det som Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg har uttalat tidigare, där det har låtit som de inte var del i det här beslutandet.

Nu visar det sig ju att regeringskansliet och näringsdepartementet var djupt inblandade i att fatta de här besluten – och väldigt välinformerade om de strategiska valen.

TV4:  Att detta strategiska val var kontroversiellt framgår av dokumenten. En PR-mardröm kallas här på konsultspråk för ‘en kommunikativ utmaning’. Strategin att sälja in beslutet som något trots allt miljövänligt innefattade att i hemlighet sondera bland oppositionspolitiker, testa på fokusgrupper och ha samtal med enskilda journalister. ‘Huvudfrågan är om argumentationen är övertygande’ skriver man – och i ett annat dokument – ”kräver trovärdig story”.

Per Bolund (MP): För mig låter det som att man försöker föra svenska folket bakom ljuset och att man försöker ge en annan bild av verkligheten än hur den ser ut. Det är ju ett faktum att Vattenfall har ökat sina utsläpp dramatiskt med de här inköpen”

Vidare bekräftas bilden av järnhård regeringsstyrning av Vattenfall när man tittar på bakgrunden till Vattenfalls VD Löseths nyliga uttalande i samband med att han intervjuas i Ekot lördagsintervju:

”– Jag tror, om jag uttrycker mig personligt, att Sverige kommer att bygga ny kärnkraft.”

Men självfallet är det inte en ”personlig” Löseth-nyck som gjort, att Vattenfall ”kommer att ha satsat flera miljarder kronor på ny kärnkraft, innan man [ens] har beslutat om det verkligen ska byggas några nya reaktorer. Satsningen började i och med att Vattenfall i somras lämnade in en första ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten.”

Vattenfall leverar bara vad regeringen med Moderaterna i spetsen redan beställt:

Anna Kinberg Batra, energipolitisk talesperson för moderaterna, uppmanar statliga Vattenfall att sätta sprätt på de stora vinsterna på vinterns höga elpriser. Genom att bidra till att förnya dagens kärnkraftreaktorer. [. . .]

Socialdemokraternas näringspolitiske talesman, Tomas Eneroth, reagerar kraftigt på Anna Kinberg Batras utspel.

Han menar att regeringen därmed skulle byta fot eftersom den tidigare signalerat att inga statliga pengar ska satsas på ny kärnkraft.

– Är detta regeringens uppfattning? I så fall har vi fått ett nytt besked om Vattenfalls framtid och inriktning, som inte täcks utav de ägardirektiv som finns, säger Eneroth nyhetsbyrån TT.

– Vår uppfattning är att Vattenfall framför allt ska investera i förnybar energi. Det är långsiktigt det som borgar för stark lönsamhet i bolaget, fortsätter han.”

I kongruens med Reinfeldtregimens totalitära Nyspråk antar Batra självfallet även här den ‘kommunikativa utmaningen’ genom att skrupelfritt benämna kärnkraft som ”ren” och ”ny energi”.

Läs: Nyheter 24 [2010-04-29] – Ny fajt om Vattenfall – m-topp kräver mer kärnkraft, SR Ekot – Vattenfalls VD tror på kärnkraften i Sverige, TV4 – Regeringen valde väg medvetet, Björn Alvebrand, Expr, RB, Tord Oscarsson, DN, SR Ekot – Experter sågar svenskt slutförvar, 2, 3, 4, 5,

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenVem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?Hejdå, (M)aud och tack för Allt. Gasledning. Kärnkraft. Uranbrytning.Fredrik i Rymden, Jan i det Blå och lillflickan (M)aud i drömmarnas värld – ‘Läs: Norrländska Socialdemokraten – Maud Olofsson positiv till uranbrytning

Nyhetsbrev – Metaller och mineral – Optimism på världens största gruvmässa – Citat: ”Intresset för Sverige fortsatt stort på den årliga PDAC-mässan i Toronto.

I mars [min anm: 2011] deltog SGU åter i världens största årliga gruv- och prospekteringsmässa, PDAC, i Toronto, Kanada, med
uppdrag att marknadsföra Sverige som prospekteringsland[min unds].
Stämningen på mässan var försiktigt optimistisk
och intresset för Sverige fortsatt stort bland de
omkring 27 000 besökarna från världens alla hörn.    

Oväntad efterfrågan på svenska mineral

I mitten av mars hölls på svenskt initiativ ett seminarium på Eu-parlamenteti Bryssel om Barentsregionens roll för Europas framtida råvaruförsörjning. Både Maud Olofsson och Carl Bildt deltog. SGU hade på begäran av UD skickat med sex mineralprover för att få visa lite verkliga material. Någon av deltagarna blev så intresserad av de utställda proverna att de hade försvunnit när seminariet var slut. – Jag hade hoppats att vår geologi skulle vara intressant för omvärlden, men att det skulle vara ett sådant sug efter svenska mineral kunde jag inte drömma om, säger Kaj Lax, avdelningschef på SGU, som deltog i mötet. ”’

Se också – Folkkampanjen – Faktablad: UranbrytningÖP – Inget nej till uranbrytning från Maud OlofssonMakthavare – Peter Santesson – Partiledaren som underdog – recension av ”Maud Olofssons” bok ”Ett land av friherrinnor”’

Sovande Regeringens Reinfeldt mot Nya Avdemokratiserande Arbetsuppgifter – i EU

#Val2014 sammanfaller kongenialt med EU-valet. Den sovande regeringen Reinfeldt har fullbordat verket åt Merkel att avdemokratisera och annektera vårt land som lydrike till Tyskland, i enlighet med de europeiska högerpartiernas plan, som Moderaterna ljusskyggt anslöt sig till redan 1982.

Nu kommer belöningen – att efterträda Barroso som EU-kommissionens ordförande och verkligen bli den (M)an som verkställer Merkels svältpolitik, dvs ser till så att den efterlevs. Det lär inte lyckas utan uppbyggnad av en massiv polisstat, något som Reinfeldt säkert klarar att administrera utan att darra på manschetten.

I Tyskland har man redan fattat beslut om att vid behov tillåta militären agera på tyska gator, och om det är någon som med Cold Response skulle klara att hålla PIIGS-ländernas svältande massor i schack så är det väl Reinfeldt, vars hårdfört antidemokratiska Reinfeldt-Borg-und-Bildt-triumvirat med pedantisk noggrannhet sett till att Arbetslinjen gäller för döende cancersjuka medan Massarbetslöshetslinjen gäller för övriga.

Självklart ser Reinfeldt till att det tyska lydriket fortsätter att lyda, genom att låta sig efterträdas av Anders Borg, bankernas man, vars al-capone-chicagoskola gangsterekonomiskt migrerar den svenska statskassan till Tyskland och dess kriminella banker, omärkligt men omisskännligt.

Läs: Expressen – Reinfeldt på väg bort – EU-jobb kan vänta, DI – Anders Borg redo för tyngre roll, SR Ekot – Reinfeldt i riksdagen om Nuon-affär, AB – Vi jobbar skiten ur oss eller får inte jobba alls, SVD, SR Ekot – Anna-Karin Hatt: ”Räcker den förnyelsebara energin?”, DN – USA-gas ritar om energikartan, Expressen – Omänsklig hetsjakt på flyktingar, AB – Sexskandal bakom påvens avgång, SR Ekot – Osäkert om Norge ställer upp om Sverige angrips, 2, SR Ekot – ”Folklig tsunami” i krisens SpanienSveriges Riksdag – Pressmeddelande torsdag 21 feb: Finansutskottet vill ha nytt riksdagsbeslut om finanspaktens regler ska gälla i Sverige, Allvoices

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenMerkelmarionetten Borg kräver ”glasklart” Tyskledd Bankunion,Reinfeldts Nyspråk och Lögner – Enligt the Telegraph innebär Europakten visst rättsliga förpliktelser för Sverige”Öppet samråd” med ”statsministern”Korruptionen i EU är ”endemisk” – ändå skickar Borg 145,2 miljarder skattekronor ditBorgs ”drömkandidat” IMF:s Lagarde förespråkar Ren Stöld av Skattebetalarnas pengarAnledningen till den ”tunna” vårbudgeten – Borg skickar 68 miljarder till euron – med Löfvéns goda minneOlja, skiffergas och kärnkraft – framtidens energi?Putin fäller ner järnridån mot Europaledare som låter Merkel fälla ner den tyska järnridån mot sina medborgareStatsmaktens förfall och våldets ankomst, Margot Wallström (S)äljer in den Nya EU-diktaturen (åt tyska banker)En ”konstant” grupp långtidsarbetslösa – som fördubblats på tio år?Tysklands svältpolitik snart grundlagsfäst i hela Europa – massarbetslösheten ökarHatt & Borg föreslår ”tyst massmord” och fortsatta ”brott mot mänskligheten”, Borg Babblar, Bankerna Blåser upp Bobubblan, Boräntor och Bonusar, Nästa steg: Borg och Waidelich kastar ut 132 000 långtidsarbetslösa till socialbidragReinfeldt och Borg ljuger om IMF-lånenAnders Borgs ekonomiska laissez-faire – ren vidskepelseBorg & Bildt skänker statskassan till EMU fast vi sagt NEJOperation Krossa Demokratin – Syna Anders Borgs Bluff‘Ansvar’ Del II – Anders Borg Massutökar Utanförskapet & Kastar 5 Miljarder i PapperskorgenMedborgerlig Insyn – EU röntgar dina bankaffärer men hemligstämplar själv allt‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameAnders Borg ljuger – Sverige tvingas visst bidra till ESMAnders Borg beredd skänka statskassan till eurozonenVår Gud är oss en väldig Borg,  ”Fredsmäklaren” Carl Bildt tyckte att Milosevic var en ”trevlig kille”Undergångens Triumvirat: Bildt, Borg & Reinfeldt

Bloggar: Roger Jönsson (S) – Maramö i skuggan av Reinfeldts eventuella avgång, Cornucopia – Reinfeldt avgår – Borg tar över, Musikcentrifugen – Galago utforskar Fredrik Reinfeldts visioner från hans bok ”Det sovande folket”, Nils-Erik Lindblom – Anders Borg som statsminister?, MM, Badlands hyena – Dygd skapar klassresor, Röda Malmö – Det moderna klassamhället, del 4,