Månadsarkiv: februari 2013

Annie Lööf kan ju sänka sin lön innan hon läxar upp vårdbiträden

Lönesänkarna – ett tänkvärt Dokument Inifrån.  Nästan lika tänkvärt som Dokument Utifråns ”Smutsiga pengar” härförleden. Därför rekommenderar jag er att se även det förstnämnda – för där kläs regeringens ”expert” av inpå bara skinnet.

Nils Gottfries heter denna helt och hållet fabulerande enmansutredare, som på beställning av Alliansen (=banker och exportindustri) fått i uppdrag att ”bevisa” att lönesänkningar leder till fler jobb, trots att det förhåller sig precis tvärtom.

Inte heller har astronomisk vinstdel i kombination med en löneandel av BNP på 1870-talsnivå lett till ökade investeringar, enbart till en livsfarligt kreditdriven konsumtion i PIIGS-länderna, jobblös tillväxt, kapitalackumulation och slutligen en eurozon i dödskramper, där recessionen återvänt och nu också slår hårt mot ”kärnan”, Tyskland och Frankrike. 

”Stockhammer: -Finanskrisen och eurokrisen är lånebubblor som exploderat. Bolånekrisen och den spanska krisen beror på konsumtion via lån.

SVT: -Kommer fler stora finansinstitutioner att gå omkull?

Stockhammer: – Det tror jag.

SVT: – Varifrån kommer pengarna? Enligt Stockhammer är det svenska näringslivet en del av förklaringen. Sveriges export överstiger importen. Överskottet på pengar hamnar på den internationella kapitalmarknaden. Allt mer av våra vinster exporteras.

Stockhammer: Ett bytesbalansöverskott innebär att man också måste exportera mer kapital. Och omvänt: länder som har bytesbalansunderskott måste importera kapital. De behöver medel för att kunna köpa mer än de säljer. Men det ger en risk för enorm ekonomisk instabilitet. 

SVT: Vi i Sverige låter andra sköta konsumtionen, finansierad med lån. Det är inte långsiktigt hållbart, enligt Stockhammer.

Stockhammer: Exportöverskottet i ett land är ett annat lands underskott. Så för varje bytesbalansöverskott i den tyska och svenska ekonomin krävs ett Grekland och ett Spanien med enorma bytesbalansunderskott. . . Skuldkrisen i en rad europeiska länder slår tillbaka på Sverige.”

Nils Gottfries nyliberalt fundamentalistiska ”rapport” ”Ökad sysselsättning kräver en återhållsam lönesättning” bygger således, likt allt annat i denna chicagoskolas gangsterekonomiskt korrupta al-capone-ideologi, på ”teoretiska” modeller och inte verkliga förhållanden. Vilket medfört, att de Charlestonrika von-oben-höjdarna sitter på isberg av 20talsförmögenheter som kommer att smälta undan blixtsnabbare än arktis av de nyliberalt ekonomiska klimatförändringarna vilka nu ger sig allt mer smärtsamt tillkänna.

Ändå är det på sån lösan grund Anders Borg (likt Jimmie Åkesson bankernas man) bygger sin  merkelmerkantilistiskt EU-foriska förödelsepolitik.

”This approach, the theoretical underpinnings of which are provided by the NAIRU theory,is in stark contradiction to a Keynesian approach that stresses demand deficiency in explaining unemployment. Keynes short run analysis was developed further by JoanRobinson and Nicholas Kaldor. In these models investment behavior is crucial in determining employment growth. The paper empirically tests the influence of labor market factors and demand factors in a time series analysis for four major European economies and the USA. The findings give little support to the labor market inflexibility hypothesis.”

I programmet ser vi också Annie Lööf rapa upp vårdslöst Ayn Randska osanningar 40 år efter att deras bäst-före-datum passerat. I takt med Merkels svältpolitiska dödsspiral rusar Lööfs röstsiffror ner mot den absoluta botten, samtidigt som dess accelerator från Värnamo uppbär oförtjänt pimpinett lön på 150 000 skattepix per månad utan att prestera annan produktivitet än ett drastiskt ökat antal avföljare av Centerpartiet inför #val2014.

Säga vad man vill om Stureplanscentern men det tar lång tid innan 1980-talet når den, trots dess centralt belägna högkvarter.

Redan efter Nattväktarexemplet Pinochets 70-tals-Chile borde världen vaknat upp från Friedmans nihilistiska vanföreställningar, men så skedde icke, trots totalhaveriet där. Istället görs misstaget om – i monumental globalskala.

Inte minst kan vi se oss i månen efter att få tillbaka de 145,2 miljarder som Reinfeldt huvudlöst nog beslutat låta låna ut till ESM/IMF i syfte att hålla tyska, kriminella banker skadeslösa för deras aggressiva kreditgivning i PIIGS-länderna.

Istället skulle man självklart låtit PIIGS-länderna gå ur euron och devalvera för att på så sätt kunna balansera underskotten och återfå konkurrenskraft gentemot Tyskland.

Det tyska lydriket Sverige kommer att drabbas stenhårt, inte minst pga att svenska storbanker i sin fiffliga girighet lånat ut gigantsummor i dollar till Östeuropas ”emerging markets”, vilka självfallet inte heller kommer att kunna betala tillbaka lånen när konsumtionen i ”konsumtionsländerna” [PIIGS]  sjunker som en sten, vilket slutligen nu också drabbar Tysklands export (och således ‘tillväxtländernas’ i Östeuropa) – samt självfallet vår.

Därför blir vi fyrdubbelt drabbade.

Dels när vi inte får tillbaka de 145, 2 miljarderna

Dels när exporten rasar till följd av negativ efterfrågan i Europa.

Dels när våra spekulativa storbanker riskerar göra monumentala kreditförluster, då deras dollarutlåning i Baltikum o annorstädes uppgår till 1500 miljarder kronor

och sist men inte minst för att Alliansen privatiserat skuldberget även här, iom en arbetslöshetsskapande låglönepolitik i kombination med en icke-bostadspolitik, som tvingat människor skuldsätta sig över taknocken för att öht ha råd med någonstans att bo, vilket i sin tur även  driver upp vanliga hushållskrediter, då folk tvingas lägga allt högre andel disponibel inkomst på bolånen.

Sammantaget sänker det sistnämnda, tillsammans med vansinnesspekulationen med våra sjunkande pensioner, också den inhemska varukonsumtionen –  Merkels åtstramande dödsspiral accelererar och vi ska därför inte bli förvånade om den i slutändan drabbar oss värst av alla. 

Bryt upp euron fortast möjligt. Återreglera och inför valutarestriktioner. Sist men inte minst som vanligt – Sverige ut ur EU – NU! 

Läs: Folkrörelsen Nej till EU – Stöd EU-motståndet, Regeringen – Ökad sysselsättning kräver en återhållsam lönesättning

Läs: EU och facket – Nyhetsbrev 42 – februari 2013,  SVD – ”Framtidsutsikterna mörkare än väntat” – Sverige kan dras med i Europas rasSR Ekot – Krisen i eurozonen värre än väntat, Finanspakten – tal av Thomas Pringle SVD – Tyskland och Frankrike tappar i BNPSVD – Kraftig prisökning på bostadsrätterSVD – Kyligt på Stockholms arbetsmarknadSVD – Allt fler hamnar hos Kronofogden, AB – Varenda svensk har förlorat 10 000 kronorSVD – Dokument: Reinfeldt godkände Nuon-affär, DN – Riksbanken låter räntan ligga still, DN2, DN3, SVD – ”Olofsson ställde de frågor som krävdes”, AB – Borg skjuter bort ansvaret för Nuonköp, SVD, SR Ekot – Borg: Nuon-köpet var inte regeringens ansvar, SR Ekot – Baylan: Lärarna behöver mer tid för undervisning

Se tidigare bloggposter: Vår Gud är oss en väldig BorgÄr inte Nattväktarstaten en Polisstat?Etnisk rensning och ”nystartszoner”,  Myten om Rhenguldet, Jörnmark och den tyska ”högproduktiviteten”, Om Island ställer in betalningarna, när kommer turen till Grekland, Spanien, Portugal, Italien…1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenEU ut ur Sverige – Återreglera och inför Valutarestriktioner

Se även: Utredarna – Långtidsutredningen är ute och cyklar, Finansdepartementet – ”Ökad sysselsättning kräver en återhållsam lönesättning”, SVD – Varannan vinstkrona kommer från staten

Läs mer: AB – Så vill Vänsterpartiet stoppa utnyttjandet av utländsk arbetskraft, DN – ”Var finns ambitionen att hjälpa Stockholms tiggare?”, SR Ekot – Tre gripna efter köttskandalen, SR Ekot – EU planerar DNA-testa kött, SR Ekot – Arbetsförmedlingen får skarp kritik för arbetet efter Saab-konkursen

EU ut ur Sverige – Återreglera och inför Valutarestriktioner

Innan kriminaliseringen av ekonomin fullbordas och vi befinner oss i en kinesisk ask av okända ”underleverantörer”, som i sin tur anlitar än mer obskyra underhuggare, som i sin tur anlitar helt mörklagda hejdukar ska vi gå ut ur EU, vars Lissabonfördrag grundlagsfäst denna korrupt gangsterekonomiska maffiaordning för ”upphandling”:

Den ”inre marknaden” med ”fri rörlighet” för varor, människor och kapital, där allt är staffage, i synnerhet maten vi EU-påbjuds att köpa i affärer och äta i skolor, på sjukhus, äldreboenden (märk väl vilka som vill införa ”tvångs-LOV”: Alliansen – och Sverigedemokraterna). Några röster ur Dokument Utifråns ”Smutsiga pengar”:

”Att sprida ut och globalisera är nyckelorden i denna kriminella ekonomi…

Under Thatchers och Reagans inflytande spreds en ny ideologi där avreglering var grundprincipen för den ekonomiska politiken.

Sedan 1980-talet går både demokraterna och republikanerna i USA in för att rösta ja till alla avregleringar av finansmarknaderna, dvs allla lagar som gör att aktörerna på finansmarknaden underkastas allt mindre kontroll, blir mindre övervakade.

Globalieringen, som den utformades under 1980- och 90-talen rymmer några stora fel, och ett av dem är bristen på transparens vad gäller kapitalmarknaden.

Det har resulterat i en global marknad som alstrar kriminalitet. Den uppmuntrar helt enkelt till kriminalitet, vare sig det gäller penningtvätt, korruption, skattebrott eller annat.

En ljusskygg kapitalism rotade sig.

Det blev enkelt för den som ville tvätta sina pengar…

Tänk på att under en dag kan en euro röra sig mellan 70 olika banker i 70 olika länder.

När euron har kommit så långt är det självklart, att man inte längre hittar spåren till banken den utgick ifrån…

Maffiapengar är som fisken i vattnet på den avreglerade finansmarknaden i samma strömmar som pengarna från politisk korruption och skattefusk.

De förs till platser som attraherar semesterfirare – och svarta pengar: Caymanöarna, Panama, Jungfruöarna och ett 50-tal andra skatteparadis.

De är en del av den ljusskygga ekonomins spindelnät. Man uppskattar att nära hälften av alla internationella transaktioner passerar genom så kallade skatteparadis. Dessa befinner sig inte längre i världsekonomins periferi, utan har blivit en central del av den”

Om detta hästskojeri i monumentalformat inte redan står klart för var och en bör det i vart fall göra det efter att var och en sett Dokument Utifrån ”Smutsiga pengar”. EU är en penningtvättmaskin ansluten till en snårskog av bulvanförbindelser mellan ”banker” i allsköns skatteparadis och vi har ingen aning om hur djupt, via penningtvätt, ”upphandling” och ”investeringar” i välfärd, bolag, fastigheter, skogs- och jordbruk samt mark och utsåld offentlig egendom, de kriminella syndikaten ätit sig in i det Sverige som EU omvandlat till ett tyskt lydrike och jättelikt skalbolag för skattefinansierat, skattesmitande riskkapital med fritt spelrum i undervegetationen för än mer auktoritärt gangsterekonomiska krafter.

Vilka dominerar på den svenska staffagemarknaden? Sverige plundras på tillgångar,via den avreglerade ”välfärden” och Alliansens utförsäljning av all allmän egendom, fvb till skatteparadisen.

Är det sen den baltiska, ryska, turkiska, albanska eller italienska maffian som äter upp den statliga lönegarantins tillgångar, fuskar med assistansmedel, säljer ensamkommande flyktingbarn, betalar Migrationsverkets tjänstemän att sälja medborgarskap och uppehållstillstånd, låter sälja hästkött som nöt och människohandelns slavar från både första, andra och tredje världen oavlönat utföra ”tjänster” i Reineldts RUT- och ROT-samhälle m m m m m m m m?

SE – SVT Play – Smutsiga pengar

Se tidigare bloggposter: Vi vill inte äta giftIstället för skolböcker – Hjärntvätt & Propaganda (AB)Ska rysk maffia skapa jobben åt Anders Borg?, ”Huvudmän” behöver inte lämna registerutdrag – Pedofil går bra, Italienska banker lånar från ECB och swappar till dollar genom att sälja CDS-försäkringar?Gangsterekonomin IV – ECB ett Konkursbo och Euron snart Skräpvaluta?Gangsterekonomin III eller Varför Sverige måste återinföra valutarestriktionerGangsterekonomi och global diktatur – Yttrandefriheten avskaffasCarl Bildt och Gangsterekonomin IICarl Bildt och GangsterekonominEU och Nyliberalismen – En Gangsterekonomi Satt i SystemDen ”legala nihilismen” och gasledningarnaNew Public ManagementPolitik i teknokratisk förklädnadSkatteflyktigt Accentureupplägg i repris – Äldrevården, skolan, vården, apoteken, vattenkraften, skogen, elen, försvaret,järnvägen, posten, teleThe Quickest Road from Serfdom to SerfdomKvalitetssäkringsverktyget osäkrasDemokratiutredningen och partifinansiering i omutliga SverigeStoppa GMO och Roundup – Grundvattnet förgiftas och Genmodifierad soja orsakar sterilitet hos däggdjurFrölagen klubbad och svensk mjölk försvinner – Bönder maktlösa i ”bondeägda” ArlaGet REAL! Skapa JOBB, Stöd det inhemska JORDBRUKET, STOPPA Arlas (danska) MONOPOL och SLUTA vräka pengar till tyska banker och riskkapital!

Lissabonfördragsamhet ger makten till Extremhögern

Läs: SVD – Köttets ursprung behöver inte anges i färdigmat, SR Ekot – EU-möte om köttfusket medan härvan växer, AB – Här slutar spåren efter hästköttet, AB – Dags att vi kräver att få bättre information om varorna vi köper,  SR Ekot – Minst 166 barn offer för människohandel i Sverige, UNICEF Sverige blogg – Regeringens hemläxa, DN – ”Välfärdsdirektör tjänar tre gånger mer än beställare”, Expressen – Natasha, 30, dog av Coca Cola, AB – Vi eldar upp fler hästar än vi äter, AB – Köttskandalen; häst i andra produkter, HD – Vad upprörs du mest över?, DN – Hästförbud möjlig orsak till köttskandal, DN – Kött DNA-testas i jakt på felaktig märkning, HD – Vilse i den alltför långa matkedjan, DN – Hästköttets väg till din tallrik SR Ekot – Krav på ökad kontroll av försvunna svenska hästar,

Läs mer på Knuff och Bloggportalen: DN – Kan ha varit häst hos Findus länge, Metro, AB – Inte hästen som är skandalen, SVD – Hästmaffia misstänkt i lasagnehärva, DN2, Expr, SVD – Hästkött kan ha blivit skolmat, AB – Findus: Medarbetarna viktigaste ingrediensen

 ”Ge matfuskare mer kännbart straff”

 

Expressen, hur mycket ”välstånd” har EU skapat?

Expressens mått på ”välstånd” är underligt. 60 % arbetslöshet för ungdomar i Spanien och Grekland, 23 % arbetslöshet generellt. 11 % i EU. Massarbetslöshet råder således på hela kontinenten. Nazisterna marscherar och sitter vid makten både här och där. Korruptionen i EU är ”endemisk” och EU:s ekonomiska byråkrati fungerar som penningtvättmaskin för maffia och organiserad brottslighet.

När Danmark får igenom rabatt utan att tidigare ens ha haft någon, så klarar Reinfeldt inte ens att behålla den vi har. Vi betalar skyhög medlemsavgift till denna genomkorrupta gangsterekonomi redan, ändå ser han till att nu höja vår medlemsavgift till den ännu mer! Vilket spel för gallerierna håller han och Borg på med, med sina löjeväckande påståenden om ”hårda förhandlingar”?

Lissabonfördraget grundlagsfäster ju också, genom reglerna för den ”inre marknaden”, både trafficking, människohandel (regelrätt slaveri) och att våra skattemedel sugs ut av skatteparadisskrivna riskkapitalkoncerner som själva inte betalar skatt utan bara forslar våra välfärdsmiljarder till sina privata örnnästen i Alperna respektive palats i den karibiska övärlden.

Banker räddas gång på gång med hundratusentals miljarder varpå de strax därefter åter blomstrar för att sedan fortsätta blåsa upp bubblor som sedan kraschar, varpå de sen återigen ska ”räddas” med skattemedel alltmedan ”välfärden” krymper till ett intet till följd av de nedskärningar som krävs för att frigöra skattekapital till dessa monstruösräddningar.

Detta kallar Expressen i sin ledare idag för välstånd”.

”[B]rittiska Daily Telegraph har publicerat information om ett projekt som går ut på att EU-anställda ska ”trolla” på nätet

EU-eliten tycker dock att det är EU-skeptikerna som ”trollar”. För att finansiera projektet uppges man budgetera nära 2 miljoner euro för att skanna nätet efter artiklar och inlägg i sociala medier som riskerar att påverka människor att bli EU-skeptiska.

Det verkar framförallt vara valet 2014 man oroar sig för. Om du inför EU-valet läser en EU-kritisk text eller diskussion på nätet och sen ser att någon svarat på den med att vara positiv till EU, kan du alltså inte vara säker på att det är en privatperson som skriver, det kan lika gärna, eller kanske till och med troligare, vara någon som är anställd av EU för att ”städa upp” bland EU-kritikerna ute i Europa.

De diskussioner som pågår i nästan alla EU-länder idag, där vanliga medborgare ifrågasätter EU:s maktfullkomlighet och kanske framförallt den ekonomiska politiken som räddar banker men skuldsätter människor verkar alltså skaka EU-eliten.

Men Telegraph rapporterar att planerna för projektet har funnits länge. ‘Speciell uppmärksamhet bör ges åt de länder som haft en uppgång i EU-skepticism’ rapporterar Daily Telegraph att det står i ett dokument som skrevs för ett år sedan. Man insåg alltså redan tidigt att alla åtstramningspakter skulle innebära kritik, men istället för att uppmuntra en fri debatt vill man kväva den med ‘verkliga siffror och fakta’.

Några verkliga siffror är att ungdomsarbetslösheten är skyhög i EU, nära 25 procent, och nästan 60 procent i Spanien och Grekland. Verklig fakta är att regeringar tvingas skära i skola, omsorg, vård och andra offentliga utgifter, att fackliga rättigheter offras och att vanliga människor får betala för bankernas och finansspekulanters misstag.

De fina orden om demokrati haglar inom EU-institutionerna. Men en verklig demokrati måste kunna förhålla sig även till dem som tycker annorlunda, och behandla alla på ett rättvist sätt. EU visar med detta förslag igen att man är helt ointresserad av demokrati i praktiken. 1984 har både kommit och gått. Övervakningssamhället är här. EU säger att kontroll är frihet. I slutet av februari ska träningen börja för de som ska övervaka oss.”

Riksdagen – Säg NEJ! till höjd medlemsavgift för Sveriges räkning. Och KRÄV FOLKOMRÖSTNING! Sverige ut ur EU – NU!

Läs: Money, Politics, Power: Corruption risks in Europe, European Parliament – Committees: Organised crime, corruption and money laundering, AB – Debatt – Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker (V):EU vill tysta kritiska röster, Expressen – EU-kriga lagom, SVD – Bo Lundgren tvivlar på Riksbankens kompetens, SR Ekot – 200 000 utan sjukpenninggrundande inkomst, DN – EU-avgiften hotar att stiga, 

Bloggar: Flute-tankar, Politikerkollen, Cornucopia – Mesen Reinfeldt höjer Sveriges EU-avgift, Mats Engström – Baklänges in i framtiden,