Månadsarkiv: mars 2013

Vi vill inte dö av maten II – Inga GMO-grödor i Sverige, tack!

VI HAR RÄTT ATT VETA VAD VI ÄTER. Men kemikaliekoncernen Monsanto (tillverkare av avlövningsgiftet Agent Orange vilket spreds i Vietnam), som kontaminerade Annistons befolkning med PCB (sedan hela klotet), ett av världens mest hälsovådliga gifter, och är världens största producent av GMO-grödor tillsammans med tyska kemikaliejättarna BASF, Bayer och franska DuPont vill inte det. Så här korrupt monopolistiskt resonerar Monsanto vad gäller konsumentens rätt att få veta vad maten innehåller:

”Bioteknikföretaget Monsanto har stämt det lilla amerikanska mejeriföretaget Oakhurst Dairy. Anledningen är att mejeriet i sin marknadsföring framhållit att deras mjölk kommer från mjölkproducenter som inte använder tillväxthormoner. [. . .]

Hormonet är godkänt
i USA, men förbjudet i Kanada och Europa.[. . .]

En talesman för Monsanto säger att företaget stämt Oakhurst eftersom man tycker att reklamen och etiketterna är vilseledande och nedvärderande gentemot Monsantos produkter, samt att de antyder att mjölk från kor som inte behandlats med tillväxthormoner skulle vara bättre än mjölk från hormonbehandlade kor.”

Förutom att Monsanto också monopolistiskt säljer sina GMO-grödor i paket med patenterade pesticider – såsom Monsantos GMO-soja med glyfosatgiftet Roundup strävar de också efter monopol på sina genmodifierade ”utsäden” där deras kemikalier finns genetiskt inbyggda så att de nu alltså döpts om till ”mat”. Fröbolag köps upp av Monsanto som sen kan sätta priserna, vilket medför att det GMO-fria utsädet sedan blir så dyrt att det inte kan konkurrera.

En gång krigisk kemikaliejätte – alltid krigisk kemikaliejätte. De kan verkligen inte frigöra sig från sin historia. Mat-kostymen är bara ett staffage likt allt annat i denna allt mer spöklika värld.

För det enda gröna som överlever exponering för Roundup är Monsantos ”Roundup-ready” GMO-grödor, dvs grödor som tål giftet, så att pesticiden t o m blivit en del av grödans genetiska sammansättning.

Vi måste därför Vägra köpa GMO-mat, kräva förbud mot GMO-grödor. och KRÄVA obligatorisk ursprungs- och GMO-märkning! Erlandsson ska AVGÅ om han inte ser till det. KRÄV även FÖRBUD MOT ROUNDUP!

Dess glyfosat dödar ”allt grönt”. Liksom Monsantos Agent Orange är det således ett avlövningsmedel, det orsakar också, liksom Agent Orange, fosterskador på djur (och misstänkt också på människor) och det har EU:s tillsynsmyndigheter enligt en ny rapport känt till sedan tidigt 90-tal, ändå förbjuds det inte.

EU avvaktar USA:s ”granskning” som ska vara klar 2015. Problemet är bara, att Monsanto i tisdags just drivit igenom en lag som ska skydda Monsanto från all vetenskaplig granskning samt allt juridiskt ansvar, en lag vars nyspråksnamn är ”Farmer Provision Assurance” men som konsumentaktivisterna mer sanningsenligt benämner ”Monsanto Protection Act”. Här ser vi självaste Obama skriva på den, trots att den författats av en korrupt Monsanto-senator.

In light of approval from the House and Senate, more than 250,000 people signed a petition asking the president to veto the spending bill over the biotech rider tacked on, an item that has since been widely referred to as the ‘Monsanto Protection Act.’

‘But Obama ignored [the petition],’IB Times’ Connor Sheets writes, ‘instead choosing to sign a bill that effectively bars federal courts from being able to halt the sale or planting of GMO or GE crops and seeds, no matter what health consequences from the consumption of these products may come to light in the future.’

James Brumley, a reporter for Investor Place, explains a little more thoroughly just how dangerous the rider is now that biotech companies are allowed to bypass judicial scrutiny. Up until it was signed, he writes, ‘the USDA [US Department of Agriculture] oversaw and approved (or denied) the testing of genetically modified seeds, while the federal courts retained the authority to halt the testing or sale of these plants if it felt that public health was being jeopardized. With HR 933 now a law, however, the court system no longer has the right to step in and protect the consumer.

If the president’s signature isn’t all that surprising, though, consider the genesis of the bill itself. According to an article published Monday in the New York Daily News, US Sen. Roy Blunt (R-Missouri) ‘worked with Monsanto to craft the language in the bill.”

Obama-administrationen är med andra ord fullständigt och totalt korrupt, den också. Ska vi gissa att också Roundup får grönt ljus, även i EU 2015 och att de tidigare krigiskt aktiva kemikaliejättarna helt och hållet ovetenskapligt och straffritt kan fortsätta med sin civila ”spin-off” i form av global förintelse – av både människor, växter, djur och natur – via kemikalier som kallas ”mat”? Ungefär som när nazisterna sa till de miljoner som skulle gasas ihjäl med Zyklon B, att de skulle ”duscha”.

Ja, det kan vi nu inte bara gissa, utan säga alldeles säkert. Luguber är världen vi lever i – och tvångsupprepningen av det tyska 30-talet har nu gått global i sin spöklikt gigantiska framtidsprojektion av det dystopiska förflutna, dess signum är fortsatt också det ständigt pågående massmordet, denna gång dock flergenerationellt då skadorna på naturen blir outplånligt genetiska.

Läs vad bl a Greenpeace skriver:

De manipulativa processer som pågått runt om i världen genom genteknikföretagen och deras ‘betalda/avlönade’ forskare, drabbar nu Sverige och EU. Demokratin sätts ur spel och de lagstadgade konsumenträttigheterna – rätten att veta – hotas därmed i moderna industriländer på 2000-talet.

Den 17 september genomfördes ett seminarium i Riksdagen av nätverket ‘GMO-fritt Sverige’ i samverkan med FGL (Föreningen för global livsmedelförsörjning på ekologisk grund) och Miljöpartiet, för att belysa konsekvenser och risker med GMO.

Vi hade i god tid inbjudit jordbruksminister Eskil Erlandsson eller någon från departementet, men ingen hade tid.

Söndagen den 29 september kl 22.00 visades filmen ‘Monsantos värld i Dokument utifrån i SVT2. (Repris i Kunskapskanalen). Programmet visar den verkliga bilden av Monsantos lobbyarbete och konsekvenserna för de som drabbas.

Sverige och EU är på väg in i denna fälla, som kommer att ge enskilda multinationella företag makten över jordbruket och vår mat samt ytterligare förorena världen med ökad användning av jordbrukskemikalier. Rader med forskningsrapporter visar på de ödesdigra och fruktansvärda konsekvenserna runt om i världen. Men ändå fortsätter vansinnet.”

GMO-jättarna BASF och Bayer ingick också mycket riktigt under nazitiden i IG-Farben-koncernen som tillverkade Zyklon-B till gaskamrarna.

Läs även vad Kemikalieinspektionens förra generaldirektör skriver om dessa pesticid/GMO-jättar.

Dessa krigsindustriella GMO/Kemikaliejättar tvingar sig alltså nu in på marknaderna också i Sverige, så att bönderna görs förslavat patentberoende av deras pesticidtoleranta GMO/sojafoder liksom de har monopol genom patent i USA, Asien och Latinamerika där hundratusentals människor skadats och dödats pga deras framfart. Bara i Vietnam beräknas 400 000 människor dött av Agent Orange.

För att förslava oss under Monsanto och de forna IG-Farben-kemikaliejättarna har EU ju även drivit igenom den monokulturaliserande Frölagen, ett korrupt vansinnesverk som således kan jämföras med vad Monsanto just nu korrupt driver igenom i USA – en lag som alltså kommer att skydda denna giftkoncern från vetenskaplig granskning samt även allt juridiskt ansvar, och därför går under namnet the Monsanto Protection Act mot vilken därför de amerikanska konsumenterna givetvis rasar.

”Men i Brasilien är det också alltmer genmodiferad soja som odlas och det är kostsamt för sojaodlarna att hålla isär den sojan från den GMO-fria. Det är också allt dyrare att få utsäde för den soja som inte är genmodifierad, bolagen som driver på för GMO-grödor är mycket inflytelserika.

Den soja som är inte är genmodifierad blir därmed dyrare och det slår sedan mot djuruppfödarna i Sverige. I år väntas priset för den GMO-fria sojan stiga ytterligare enligt prognoserna. I Sverige finns det ingen lag som förbjuder GMO-grödor i fodret, utan det är upp till branschen själv att bestämma hur det ska vara. Inom branschorganisationen svensk mjölk har man nu startat en stor utredning kring sojan i fodret till mjölkkorna.”

Dessutom, varför korna drivs upp med kraftfodret soja är för att de växer snabbt av den. Det är inte nödvändigt med ett så genomstressigt jordbruk. Vår köttkonsumtion kan istället minska något till förmån för mer frukt och grönt, inte minst med tanke på de tusentals ton mat som bara slängs varje år.

Ett glas svensk mjölk och en svensk fläskkotlett. Det betyder friskt, närproducerat och ansvarstagande. Eller? Faktum är att de sojabönor som används i djurfoder orsakar stora skador, både för människor och miljö i Sydamerika.

Fodret som svenska kött- och mjölkdjur äter innehåller mellan 10 och 15 procent soja. Den storskaliga odlingen av soja orsakar stora problem i länder som Brasilien, problem som många svenska konsumenter av kött och mjölk inte känner till. Dels bidrar den till avverkning av Amazonas och av det unika slättlandskapet, Cerradon. Den snabba ökningen av sojaodlingar i Sydamerika innebär dessutom att ursprungsfolk och småbönder fördrivs från sina marker och att starka bekämpningsmedel förstör vattendrag och ökar fallen av cancer och förgifting bland lokalbefolkningen.”

Läs också om hur dessa företag förslavat indiska bönder och utlöst självmordsvågor.

Skulle inte tro att svenska bönder har lust att hamna i det slaveriet, men det är vad GMO/Kemikaliejättarna vill. Inte bara löntagarna ska förslavas Indian-China-style, även bönderna ger man sig på. ‘Alla ska med’, tycker Megadeath-jättarna. Ned med den globaliserade gangsterekonomin!

Inför alltså ursprungs- och GMO-märkning GENAST, Erlandsson! VI HAR RÄTT ATT FÅ VETA VAD VI ÄTER.

Se tidigare bloggpost: Vänster är inte lika med Marxist

Läs: SVD, SVT, SR Ekot – Dyrt att hålla djurfoder fritt från genmodifierad soja, [min anm: NEJ, DET ÄR DYRT ATT LÅTA BLI], GMO-Fritt Sverige – Minska beroendet av import av soja till Sverige – stimulera ökad odling av proteinfoder i Sverige, Al Jazeera – Vandanda Shiva: ”Seeds of suicide and slavery versus seeds of life and freedom, GMO-Fritt Sverige: GMO-fältförsök 2013: Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad, Lomma, SKICKA IN DINA SYNPUNKTER PÅ INKOMNA ANSÖKNINGAR OM KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV GMO-GRÖDOR I SVERIGE TILL JORDBRUKSVERKET – bl a har Tyskland inkommit med en ansökan om kommersiell användning av GMO-soja (sista datum för synpunkt 2013-04-20 – det står att det är ”Syngenta” – men de är knutna till DuPont), SR Ekot – Lördagsintervju SR Ekot – Fleece förorenar haven, SR Ekot – Gräsbränder härjar i Västsverige, 10 EKONOMISKA ARGUMENT MOT GMO-GRÖDOR, NewsVoice – Ny rapport: EU:s tillsynsmyndigheter visste att Roundup orsakade fosterskador

Vi vill inte dö av maten – skippa EU och STÖD inhemskt småskaligt jordbruk istället

EU vill tvinga på oss gift. Vi ska köpa livsfarligt griskött från Danmark och Tyskland, få salmonella och MRSA för att dessa nazinäriga neokolonisatörer till bokstavligt talat varje pris ska slå ut den svenske småbonden, inte minst mjölkbonden. Vi ska även tvingas äta gift i form av Roundup/glyfosatberoende GMO-grödor  eller kött från djur som fodrats med GMO-soja.

”According to Earth Open Source, a full 75 percent of GE crops are engineered to withstand large doses of pesticide or to release a pesticide at a certain point in its growth cycle — meaning the pesticide becomes part of the genetic makeup of the food.”

GMO-lobbyn är glättigt makaber-aggressiv trots att pesticiderna i Monsantos och de tyska IG Farben-kemikaliekoncernerna BASFs och Bayers GMO-grödor alltså blir en del av matens genetiska sammansättning, förutom att det sen länge är känt – men mörkat – att glyfosaten som de besprutas med även orsakar fosterskador plus gör att bin försvinner.

”Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat

Med foder som Monsantos Roundupready GMO-soja ökar också glyfosatanvändningen alarmerande och grundvattnet förgiftas. Ändå skjuter EU upp granskningen av Roundup med den verksamma substansen växtgiftet glyfosat, som ”dödar allt grönt”, till 2015. Hur länge ska det dröja innan folk vägrar förgifta sina egna barn med denna ”mat”? I skolorna vet vi inte vad de får och hemma blir det allt svårare att skydda dem, då ursprungs- och GMO-märkning saknas. Inför det GENAST.

Istället för livsmedel handlar det om dödsmedel. EU bryr sig uppenbarligen inte om ifall maten har ihjäl befolkningen eller gör så att vi obotligt insjuknar, bara miljarderna fortsätter vräka in till de tyska ZyklonB-jättarna och givetvis GMO-hydran Monsanto som skördat så många liv redan, med Agent Orange i Vietnam samt i t ex bekämpningsmedelgasolyckan i Bhopal i Indien:

Detta kraftfulla biovapen orsakade cirka 400,000 dödsfall och förlust av tusentals hektar av skogsområden, över 500,000 barn [föddes med] missbildningar, liksom dem som dog [plus] föroreningar [och dödsfall som inbegrep] den amerikanska arméns egna soldater. Inte bara i Vietnam har Monsanto satt sina dödliga spår, i staden Bhopal, Indien, 1984, [läckte] en giftig gas [ut] från ett bekämpningsmedel [från] företaget, vilket senare förvärvades av Dow Chemical, lämnade tusentals döda och hemlösa.”

Till konsumenten säger jag: Bojkotta danskt och tyskt griskött, SLUTA KÖP MAT som inte är ursprungs- och GMO-MÄRKT. De som tillverkar dessa dödsmedel ska beläggas med ENORMA SKADESTÅND för DEN EKOLOGISKA UTROTNING OCH FÖRGIFTNING de FÖRORSAKAR.

WHO: Lika farligt som terrorism [. . .]Enligt EU-kommissionen dör årligen 25.000 människor inom EU av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Här på sjukhuset är rädslan stor att fler ska smittas med antibiotikaresistenta bakterier.

Sist men inte minst alltså: SVERIGE UT UR EU – NU! Glöm inte – Gruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!

Lyssna på Ekots lördagsintervju: Göran Holm, tar livsmedelsföretagen sitt ansvar för maten?, 10 EKONOMISKA ARGUMENT MOT GENMODIFIERADE GRÖDORSVT – Danska bönder kan sprida antibiotikaresistensNewsVoice: Ny rapport: Tillsynsmyndigheter visste att Roundup orsakade fosterskador, SR Ekot – Dyrt att hålla djurfoder fri från genmodifierad soja [min anm: NEJ DET ÄR DYRT ATT LÅTA BLI. DET ÄR DYRT ATT VARA MED I EU. DET ÄR DYRT ATT SUBVENTIONERA DEN BAILOUTADE PENNINGARISTOKRATIN SOM OMVANDLAT SIG TILL EU-GODSHERRAR och således är DE SOM till 45 % UPPBÄR EU:s massiva JORDBRUKSSTÖD, DVS det är dyrt att SUBVENTIONERA DE GIFTFABRIKANTER SOM NYSS VÄRDEPAPPERISERAT KRASCHADE VÄRLDSEKONOMIN MED SIN PLUNDRING AV VÄLFÄRD OCH STATSKASSOR. DET ÄR DYRT ATT BAILA UT KRIMINELLA TYSKA BANKER. DET ÄR DYRT ATT BAILA UT BONUSDIREKTÖRER. DET ÄR DYRT ATT EXPORTERA STATSKASSAN TILL MERKEL VIA IMF VARS CHEF LAGARDE POLISEN NYSS GJORT RAZZIA HOS. STOPPA DEN NEOLIBERALA GANGSTEREKONOMIN!] SR Konflikt – Romerna på Europas bakgård

Se tidigare bloggposter: ‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameVi vill inte äta giftIstället för skolböcker – Hjärntvätt & Propaganda (AB)Stoppa GMO och Roundup – Grundvattnet förgiftas och Genmodifierad soja orsakar sterilitet hos däggdjurFrölagen klubbad och svensk mjölk försvinner – Bönder maktlösa i ”bondeägda” ArlaGet REAL! Skapa JOBB, Stöd det inhemska JORDBRUKET, STOPPA Arlas (danska) MONOPOL och SLUTA vräka pengar till tyska banker och riskkapital!Tyskland suger ut Europa – nu som då. Säg NEJ till IMF-lånenNO MORE BAILOUTS – Bankdelningslag/Glass-Steagall – NU!”Insättningsgaranti” utan skyddsnät – Riksgälden ser gärna en bankrusning i Sverige?Den Nya EN-partistaten & dess Fossila Betongpolitik av Förstenat märkeS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomarAtt M mörkat sina intentioner i decennier är inte ”banalt”, Carl Bildt

Läs mer: SVD – Staten måste ta grepp om skolan, DN – ”Fler unga begåvningar måste välja läraryrket” [min anm: men så höj lönerna nån gång då!], DN – Staten måste ta ansvar för skolan, SVD – Sätt stopp för vinstuttag i skolan, DN – Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator, SR Ekot – Kan förlora hälften av pengarna,  AB – Fy vad äggligt

Bloggar: Alliansfritt – M hanterar sina motgångar genom att hetsa mot tiggare, Svensson – Hetsen mot tiggare är rasistisk och inhuman,  Vinstuttag – en av flera frå…Vänsterpartiet VänersborgMen hallo, lyssna nu då!

synk

Nyliberal skolbankrutt 

Skolan kan bli effektiv, rolig och vete…

Mantran för högermänR…

Allt tyngre argument mot vinstskolan. 

Allt tyngre argument mot vinstskolan. 

Hur ska vi förbättra skolan? 

Om lusten i skolan 

Ett Verkligt El-uppror behövs – Kasta ut Axelmakterna!

Hur länge ska svensken stå med mössan i hand – och låta regeringen formligen pumpa in hundratals och åter hundratals miljarder kronor i tysk, dansk och finsk statskassa – även via Eon, Fortum, Nya elprisområden, DSB, Deutsche Bahn m fl? ”Katastrofala följder om eljättarna vinner, rapporterar SVD:

”33 miljarder kronor står just nu på spel i en rättsprocess i Linköping. Eljättar som Eon, Vattenfall och Fortum kräver kraftigt höjda nätavgifter för både hushåll och företag. Men om de får sin vilja igenom kan följderna bli katastrofala för svensk industri och landets konkurrenskraft, varnar kritiker.”

Nu tänker Deutschland, Dänemark und Finland casha in ännu mer genom sin konfiskerande rovdrift på svensk elmarknad, tack vare Undergångstriumviratet Borg-Reinfeldt-Bildts slaviska lydnad under den mörkade (M)asterplanen från 1982.

För att förverkliga den Paneuropeiskt militariserade tyskledda EU-diktaturen – med svältpolitik som sitt 30-talstrogna nazisignum – är dessa tre nyspråkligt självsvåldiga NEUROPA-tyranner beredda att inte bara låta främmande (tysk)makt plundra statskassan, konfiskera hundratals  skattemiljarder och föröda hela landet utan även förslava befolkningen genom konfiskering av våra privata inkomster samt genom att göra oss beroende av Tyskland och Danmark för både vår livsmedels- och elförsörjning.

Vattenkraften som är vår egen naturtillgång ska vi till dessa plundrares statskassor sedan betala svindyrt för. Kort sagt vi är inringade – och satta under tysk-dansk-finsk ekonomisk ockupation.

ÅTERREGLERA! KASTA UT FORTUM OCH EON. Avskaffa elprisområdena. Sälj INTE ut Nordeaaktierna, återta det som såldes, inför en bankdelningslag och valutarestriktioner för riskkapitalet som begått rovdrift på välfärden.

Ställ denna inpiskat lögnande marionettregering inför misstroendevotum för Saudivapen, realisationen av allmän egendom, de nya ”elprisområdena”, vanstyret av Vattenfall, den handelsministerstyrda mörkningen av negativa konsekvenser inför folkomröstningen om EU-medlemskap (Dinkenspiel), usla förhandlingar inför medlemskap och fördragsförändringar, smygmigrationen av statskassan till Merkel och stenrika tyska banker via Riksbanken och IMF och sist men inte minst; den mer eller mindre korrupta s k ”insättningsgarantin” – i euro (!).

Axelmakternas ekonomiska ockupation av Sverige måste upphöra. Motstånd!

Sverige ut ur EU – NU! Alliansen – AVGÅ!

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutralitetenBushiness As Usual – Den Socialmoderata Enpartistaten är ett FOI-faktum, Att äga själarUG – Varför ställer ni inte politikerna mot väggen?, Tyskland (och dess ”långivare”) drar in Sverige i sin EU-diktatur – och det sker med regeringens goda minneDen Nya EN-partistaten & dess Fossila Betongpolitik av Förstenat märkeVi vill inte äta giftIstället för skolböcker – Hjärntvätt & Propaganda (AB)Stoppa GMO och Roundup – Grundvattnet förgiftas och Genmodifierad soja orsakar sterilitet hos däggdjurFrölagen klubbad och svensk mjölk försvinner – Bönder maktlösa i ”bondeägda” ArlaGet REAL! Skapa JOBB, Stöd det inhemska JORDBRUKET, STOPPA Arlas (danska) MONOPOL och SLUTA vräka pengar till tyska banker och riskkapital!Tyskland suger ut Europa – nu som då. Säg NEJ till IMF-lånenNO MORE BAILOUTS – Bankdelningslag/Glass-Steagall – NU!”Insättningsgaranti” utan skyddsnät – Riksgälden ser gärna en bankrusning i Sverige?Jalla ALLA 21 mars – KRÄV Ja till förbud mot skiffergasutvinning och uranbrytningBorg skyfflar långtidsarbetslösa till SamhallS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomarAtt M mörkat sina intentioner i decennier är inte ”banalt”, Carl BildtGruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!Bushiness as usual?

Läs: SVD – Vill höja elräkningen – med 33 miljarder, SR Ekot – Island varnar flyget för nytt vulkanutbrott,  SR Ekot – Regeringen presenterar utmaningar för 2020 [min anm: Undergångstriumviratet fortsätter implementera den under Ungerns ordförandeskap föreslagna nazifierat svältpolitiska EU2020-strategin med en människosyn från tyskt 30-tal – kraftiga nedskärningar av socialförsäkringar, totalavskaffande av arbetsrätten, jobba-tills-du-stupar-pensionsålder, sänkta löner, noll anställningstrygghet m m m m m m m m m], SVD – Elbolagen vill höja avgifterna med tiotals miljarder,  SVD – Svenska kontanter smutsigast – bara danska valutan är smutsigare, SVD – Cyperndramat inte eurons sista spratt, SVD – Cypern förebygger ny bankrusning, SVD – Språkrådet stoppar ”ogooglebar”, Nyheter24 – Folkpartisten: ”Polisen borde skjuta ner slöddren”, AB – Daniel Suhonen: S-kongressen får avgöra vem som är mest trovärdig, SVD – Englund: Google får gärna rulla fram kanonerna, DN – Viktigast för skolresultaten: Familjebakgrunden, DN – ”Staten måste ta ansvar för den svenska skolan” (min anm: Menas då EU-staten?), DN – Mer pengar – men sämre skolresultat, SVD – Välfärd måste mätas på nya sätt [min anm: Ska den mätas efter hur många hundratals miljarder som ni låter skeppa till euron, stenrika tyska banker och skatteparadisen kanske?], Framtidskommissionen – Framtidskommissionens slutrapport, SR Ekot – Google kritiseras efter ordbråkSR Ekot – Hatt: ”Endast lagstiftning löser inte problemet” [min anm: Nej, Alliansens avgång och EU-utträde krävs], SVD – Billström gör skillnaden mellan M och FP tydlig [min anm: Vilken skillnad? Folkepartiet understöder lika mkt som Undergångstriumviratet nazismens framväxt i Grekland med sitt ja till Merkels svältpolitiska nazifiering av PIIGS-länderna], SR Ekot – Sellström ska hitta kemiska vapen [ny ”massförstörelsevapen”-jakt som lösning på sequesterkrisen?], SR Ekot – Österrikes bankhemligheter ifrågasätts, SR Ekot – Narkolepsi ökade även hos vuxna, SR Ekot – Ryska medier: Vi får betala mest för Cypern-krisen, SR Ekot – Bristen på pengar påtaglig, SR Ekot – EU-pengar till Serbiens romer ”nådde inte fram”, SR Ekot – Situationen är en humanitär katastrof, SR Ekot – 105 sägs upp i Hudiksvall, AB – Politiker öppnar dörren för rasism, AB – Häv avtalet om migration, MPDN – Fotografers arbete kan kriminaliseras av ny lag [min anm: ja, den tyskledda EU-diktaturen vill ju helst att slaveriet, våldet och övergreppen på den Nya Arbeitsmarknaden osynliggörs helt och hållet]

BloggarRöda Berget – Framtidskommissionens rapport är politiserad business as usual, Lasses blogg – Amöbor delar sig också, Kommunisternas blogg – Bortom verkligheten, Kannisova – Välfärden går till högerlandet, MM – Utan lösningar på de reella samhällsutmaningarna, Schlaug – Fortsätt konsumera mera, Roger Jönsson (S) – Skolsystemet sviker våra ungaSvensson – Kriminella assistansbolag vanvårdar sjuka

Attacker mot flyktingförläggningar och Ungdomligt över(m)od

När SVD går ut med rubriken ”V-ordförande avgår efter hot mot Billström” kan man bibringas uppfattningen att det är moderpartiet V och Jonas Sjöstedt som det handlar om.

När MUF-medlemmar i Norrland döms för hitlerhälsning är SVD i rubriken istället noga med att poängtera att det handlar om ”ungmoderater”, trots att MUF alltid ”varit en del av Högerns/Moderaternas partiorganisation och medlemmarna blir kollektivanslutna till partiet”:

”Ungmoderat döms för hitlerhälsning

Den 18-åriga kvinna som på en bild gjorde Hitlerhälsning framför en tysk flagga döms för hets mot folkgrupp. Det beslutade Skellefteå tingsrätt på fredagen, rapporterar Folkbladet.nu.”

Man förvånas kanske därför inte lika mycket över varför de tre senaste årens 58 attacker mot asyl- och flyktingboenden går outredda, särskilt med en sådan migrationsminister som förebild för handläggningen.

Låt oss därefter titta lite på vad SD:s Erik Hellsborn, som rättfärdigade Breivik, sysslar med nu. Just det, sitter kvar i SD:s ”vuxna” styrelse i Varberg. När Åkesson gör ‘rent hus’ genom att deklarera ”nolltolerans” och Hellsborn får sitta kvar, får man mer än en fingervisning om vad de som utesluts var för några:

Att Erik Hellsborn går sin värsta politiska holmgång just nu råder det ingen tvekan om. Men han har hamnat i hetluften förr, bland annat genom att tipsa om en bok om en nazist som går bärsärk och skjuter ihjäl invandrare, judar och politiker. ‘Bra underhållning’ kallade Hellsborn boken och lade upp den som favorit på sin blogg.”

Se tidigare bloggposter: Ökad Molnighet på (M)ediehimmeln‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameDel II – Den sovande regeringen ZZUppdatering – Anders Behring Breivik – högerextrem terrorist”En ensam galning”?Oanständig koppling – Skrämmande läsning om Breiviks kopplingar till ExtremhögernBorg skyfflar långtidsarbetslösa till SamhallS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomar

Läs: AB – Något farligt är på väg att hända i Sverige, AB Debatt – Utred attackerna mot flyktingförläggningar, SVD – V-ordförande avgår efter hot mot Billström, AB – Det finns ingen ny Tommy – det finns inga nya moderater, SVD – Oroligheter på Stortorget i Malmö, Researchgruppen – Swedish Defence League – huliganer mot islam – citat: ”Att vi valt ett engelsk namn är för att visa vårt stöd och vår samhörighet med övriga Defence Leagues, framförallt våra vänner inom EDL [. . .], skriver SDL på sin hemsida”  AB – EDL på väg till Sverige – Ledaren vän med SD-politikerNyhetsverket – SD-politiker försvarar Breivik, Researchgruppen – Kvinnohatare mot islamExpo – SD vill etablera rasistisk tidning, Hope not hate – Anders Behring Breivik was in contact with EDL, Youtube – EDL violence (mot polisen), AB, DN – ”Vi kände oss förolämpade och diskriminerade”, Expressen – Resenärer delades in efter hudfärg, AB – Vänj er vid skräckvintrar, SVD – Resenärer delades upp efter hudfärg, AB – Busspassagerare delades upp – efter hudfärg, AB – ”Jag vill skjuta Tobias Billström”, Researchgruppen – Vilka är Tryckfrihetssällskapet?, SR Ekot – Fridolin öppnar för fortsatt migrationssamarbete, SVD – En väldigt krympt minister, SR Ekot – Busschauffören stängs av under utredningen, SR Ekot – Hägglund om Billström: ”Inte acceptabelt”, SR Ekot – Flera frihetsberövade efter kravaller i Malmö, SR Ekot – Kan samarbeta om migration igen, SR Ekot – Hotade Billström – politiker tvingas avgå, SR Ekot – Hon tar över efter Reepalu

Bloggar: Mitt i steget – Svenska apartheid, Vi är inte på väg någonstans – vi är redan frammeMM – Om att helt strunta i historien, Högbergs tankar – Ersättningsbuss, Röda Malmö – Stor manifestation mot rasism, 2, Kamp lönar sig – det ska vi lägga på minnet, Schlaug – Sluttande plan, inslag, onekligen, Roger Jönsson (s)

UG – Varför ställer ni inte politikerna mot väggen?

Uppdrag Granskning gräver upp ett gammalt Kaliber-reportage och raggar runt på några parkeringsplatser för att konstatera det vi alla vetat sen länge. UG gjorde själva McDonalds-reportaget om de nattliga städarna som levde just – som slavar, detta är bara samma visa en gång till, en visa möjliggjord av EU.

EU:s neonaziliberala upphandlingsordning och ”beställar-utförar-modeller” är kinesiska askar av underleverantörer som i sina snitsigt varumärkta staffage-lager döljer det våld och slaveri som Lissabonfördraget bygger på. Det fördraget skulle aldrig ha ratificerats, vilket just Transport hävdade 2008 – vem lyssnade? Inte S/M-politikerna. Vem ställde dessa politiker mot väggen? Inte media och i synnerhet inte TV-media. Det var tyst som i graven. Därför startade jag den här bloggen.

Socialdemokraternas gruppledare, Sven-Erik Österberg, menade att Lissabonfördraget visserligen inte handlar om avtalen, men enligt honom känner svenskarna oro för vad domen innebär för den svenska modellen. Därför borde regeringen i EU-sammanhang tydligt markera sitt stöd för modellen.

Göran Lennmarker (m), ordförande i utrikesutskottet, förklarade varför han inte nämnde kollektivavtalsmodellen:

– Det är en annan fråga som inte har med Lissabonfördraget att göra. Det är därför jag inte tog upp den.

Fem partier var överens om att riksdagen skulle ratificera Lissabonfördraget. Två, v och mp, var emot.”

Det är med (S)taffagets goda vilja som M kunnat driva igenom sin (M)asterplan från 1982, som just Carl Bildt och Göran Lennmarker var med och utarbetade tillsammans med övriga europeiska högerpartier – Europas Förenta Kärnvapenstater. Varför har media låtit tiga ihjäl denna s k EU-fråga, istället för att slå på den riktigt stora trumma som den förtjänar? De har således själva aktivt spelat t ex Bildt i händerna.

Inte ett enda fördrag som ledde fram till Lissabonfördraget informerade de heller tittarna och väljarna nämnvärt, för att ens säga något alls, om utan lät politikerna i tysthet baxa igenom allt som har med EU att göra. Nu är vi där: EU är en diktatur som bygger på rent slavarbete, precis som den tyska på 30-talet. Efter att Borg skeppat precis alla våra skattepengar till EU så att allt fler löntagare i Sverige också blir massarbetslösa, tänker han uppenbarligen tvinga dessa till samma slaveri.

Folkomröstningen om medlemskap i EU 1994 var lika lite som ratificeringen av Lissabonfördraget 2008 någon demokratisk process. Väljarna fördes helt och hållet bakom ljuset. Detta gjorde politikerna med vett och vilja, allt ”bakåtsträvande” skulle mörkas, alla nej-sägare motas undan och nekas utrymme i media och debatt.

Eurozonen är nu en ruin av fattigdom, kriminalitet, penningtvätt och massarbetslöshet. Varför? För att Lissabonfördragets regelverk tillsammans med alla regelvidriga ”räddningspaket” är de korrupta möjliggörarna. Polisen stormade till och med in hos IMF-chefen Lagarde igår – det är Anders Borgs såta väninna, till vilken han – i tysthet (eftersom media inte ens håller sig med en vanlig riksdagsreporter) skeppar svensk statskassa.

VARFÖR sköter inte journalisterna sitt viktigaste arbete – att rapportera och diskutera om debatterna i riksdagen som föregår dessa beslut?? Som t ex när S/M 22 nov 2012 i riksdagen beslutar bevilja ytterligare 70 miljarder till Lagarde?

När hon tagit sin ohemula vinst går resten av de skattepengarna till redan vinststinna, stenrika tyska banker så att de slipper sina självförvållade förluster i de s k PIIGS-länderna, där svälten snart breder ut sig och självmordsvågorna svallar höga.

Vi har de facto en helt och hållet förlorade ungdomsgeneration i stora delar av EU. De som jag anser ska ställas till svars är två: Politiker och media. De har inte spelat med öppna kort.

Bildts inavlat stupida pojkdröm om en militär paneuropeisk kärnvapensupermakt har ett högt pris. Men för S och M är inget pris för högt, liksom det inte heller var inför förra folkmordet. Nazister sitter nu och styr i Grekland och snart här också.

Se: Uppdrag Granskning – Svenska vägar – utländska chaufförer, SVD – Riksdagen röstade för efter hård debattSVD – Billströms prat och andras tigande, DI – Ren cirkus på bankstämma, Affärsvärlden – Razzia mot Lagardes hem, SR Kaliber 7 okt 2012 – De nya chaufförerna, SR Ekot, 2, 3,

Se tidigare bloggposter: Minimilöner och 5 jobb för att klara försörjning?Partiledardebatt – SD tilläts sätta agendan och EU-frågan mörkades som vanligtTysk dominans i EU – en s k historisk ironi?‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameEU-godsherren Göran Persson lobbar för regeringen och EUBorg skyfflar långtidsarbetslösa till SamhallS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomar2010 – Björn von der Esch och Sören WibeGruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!

Jalla ALLA 21 mars – KRÄV Ja till förbud mot skiffergasutvinning och uranbrytning

Idag klargjorde S/M-politikerna i näringsutskottet att de ämnar fortsätta rovdriften på Sverige. Beslut ska tas 21 mars, dvs imorgon torsdag.

Gör vad DU kan för att stoppa dem. Eller hur vill vi inte ha metan i dricksvattnet? Ej heller EU:s NATO-militarisering? Sverige ut ur EU – NU! Läs Greenpeace och Heaven or (S)hells öppna brev till riksdagsledamöterna. 

Maila, ring eller twittra ledamöterna i näringsutskottet – för ett Ja till förbud mot skiffergasutvinning och uranbrytning i Sverige.

Näringsutskottet:

Ordförande

 Kristdemokraternas logotyp
Odell, Mats (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 4
Telefon: 08-7866360
E-post: mats.odell@riksdagen.se

Vice ordförande

 Miljöpartiets logotyp
Eriksson, Jonas (MP)
Miljöpartiet
Örebro län, plats 342
Telefon: 08-7865840
E-post: jonas.eriksson@riksdagen.se

Ledamot

 Moderaternas logotyp
Polfjärd, Jessica (M)
Moderaterna
Västmanlands län, plats 237
Telefon: 08-7864721
E-post: jessica.polfjard@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Hallands län, plats 126
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Rothenberg, Hans (M)
Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 263
Telefon: 08-7864749
E-post: hans.rothenberg@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 293
Telefon: 08-7864359
E-post: carina.a.elgestam@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Lavesson, Olof (M)
Moderaterna
Malmö kommun, plats 62
Telefon: 08-7864696
E-post: olof.lavesson@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Örnfjäder, Krister (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 150
Telefon: 08-7864790
E-post: krister.ornfjader@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)
Moderaterna
Västra Götalands läns södra, plats 339
Telefon: 08-7866358
E-post: cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Johansson, Ann-Kristine (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 20
Telefon: 08-7864750
E-post: ann-kristine.johansson@riksdagen.se
 Folkpartiets logotyp
Flyborg, Eva (FP)
Folkpartiet
Göteborgs kommun, plats 224
Telefon: 08-7864630
E-post: eva.flyborg@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Vestlund, Börje (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 172
Telefon: 08-7864784
E-post: borje.vestlund@riksdagen.se
 Centerpartiets logotyp
Lindahl, Helena (C)
Centerpartiet
Västerbottens län, plats 78
Telefon: 08-7865984
E-post: helena.lindahl@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Åström, Karin (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 276
Telefon: 08-7865246
E-post: karin.astrom@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Jacobsson Gjörtler, Jonas (M)
Moderaterna
Skåne läns västra, plats 256
Telefon: 08-7865845
E-post: jonas.jacobsson.gjortler@riksdagen.se
 Sverigedemokraternas logotyp
Hagwall, Anna (SD)
Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 301
Telefon: 08-7865313
E-post: anna.hagwall@riksdagen.se
 Vänsterpartiets logotyp
Persson, Kent (V)
Vänsterpartiet
Västmanlands län, plats 235
Telefon: 08-7864705
E-post: kent.persson@riksdagen.se

Suppleant

 Moderaternas logotyp
Åberg, Boriana (M)
Moderaterna
Skåne läns södra, plats 259
Telefon: 08-7865944
E-post: boriana.aberg@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Nylund Watz, Ingela (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 284
Telefon: 08-7865645
E-post: ingela.nylund.watz@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Johansson, Johan (M)
Moderaterna
Norrbottens län, plats 349
Telefon: 08-7866454
E-post: johan.johansson@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Nilsson, Ingemar (S)
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 344
Telefon: 08-7865906
E-post: ingemar.nilsson@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Forssell, Johan (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 278
Telefon: 08-7864455
E-post: johan.forssell@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Nordén, Marie (S)
Socialdemokraterna
Jämtlands län, plats 239
Telefon: 08-7864363
E-post: marie.norden@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Björnsdotter Rahm, Elisabeth (M)
Moderaterna
Västerbottens län, plats 169
Telefon: 08-7866186
E-post: elisabeth.bjornsdotter.rahm@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Dibrani, Adnan (S)
Socialdemokraterna
Hallands län, plats 191
Telefon: 08-7865907
E-post: adnan.dibrani@riksdagen.se
 Folkpartiets logotyp
Steele, Anna (FP)
Folkpartiet
Stockholms län, plats 145
Telefon: 08-7865943
E-post: anna.steele@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Jonsson, Mattias (S)
Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 336
Telefon: 08-7866499
E-post: mattias.jonsson@riksdagen.se
 Centerpartiets logotyp
A Eriksson, Erik (C)
Centerpartiet
Värmlands län, plats 72
Telefon: 08-7864924
E-post: erik.a.eriksson@riksdagen.se
 Miljöpartiets logotyp
Nordin, Lise (MP)
Miljöpartiet
Göteborgs kommun, plats 337
Telefon: 08-7865808
E-post: lise.nordin@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Plass, Maria (M)
Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 98
Telefon: 08-7864758
E-post: maria.plass@riksdagen.se
 Miljöpartiets logotyp
Dingizian, Esabelle (MP)
Miljöpartiet
Stockholms län, plats 210
Telefon: 08-7864535
E-post: esabelle.dingizian@riksdagen.se
 Kristdemokraternas logotyp
Oscarsson, Mikael (KD)
Kristdemokraterna
Uppsala län, plats 28
Telefon: 08-7864776
E-post: mikael.oscarsson@riksdagen.se
 Sverigedemokraternas logotyp
Ekeroth, Kent (SD)
Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 318
Telefon: 08-7866347
E-post: kent.ekeroth@riksdagen.se
 Vänsterpartiets logotyp
Holm, Jens (V)
Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 316
Telefon: 08-7865733
E-post: jens.holm@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Adelsbo, Christer (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 39
Telefon: 08-7864709
E-post: christer.adelsbo@riksdagen.se
 Socialdemokraternas logotyp
Jansson, Eva-Lena (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 267
Telefon: 08-7864700
E-post: eva-lena.jansson@riksdagen.se
 Folkpartiets logotyp
Backman, Hans (FP)
Folkpartiet
Gävleborgs län, plats 76
Telefon: 08-7865209
E-post: hans.backman@riksdagen.se
 Folkpartiets logotyp
Tysklind, Lars (FP)
Folkpartiet
Västra Götalands läns västra, plats 41
Telefon: 08-7864570
E-post: lars.tysklind@riksdagen.se
 Centerpartiets logotyp
Nilsson, Karin (C)
Centerpartiet
Kronobergs län, plats 291
Telefon: 08-7864440
E-post: karin.nilsson@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Asplund, Lena (M)
Moderaterna
Västernorrlands län, plats 309
Telefon: 08-7864793
E-post: lena.asplund@riksdagen.se
 Moderaternas logotyp
Bergheden, Sten (M)
Moderaterna
Västra Götalands läns östra, plats 160
Telefon: 08-7864608
E-post: sten.bergheden@riksdagen.se
 Sverigedemokraternas logotyp
Fransson, Josef (SD)
Sverigedemokraterna
Malmö kommun, plats 92
Telefon: 08-7866362
E-post: josef.fransson@riksdagen.se
 Sverigedemokraternas logotyp
Skalin, Johnny (SD)
Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 192
Telefon: 08-7866460
E-post: johnny.skalin@riksdagen.se
 Kristdemokraternas logotyp
Gunther, Penilla (KD)
Kristdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 265
Telefon: 08-7865736
E-post: penilla.gunther@riksdagen.se
 Kristdemokraternas logotyp
Carlson, Andreas (KD)
Kristdemokraterna
Jönköpings län, plats 181
Telefon: 08-7866754
E-post: andreas.carlson@riksdagen.se
 Centerpartiets logotyp
Ahlgren, Anders (C)
Centerpartiet
Dalarnas län, plats 22
Telefon: 08-7864390
E-post: anders.ahlgren@riksdagen.se
 Miljöpartiets logotyp
Hassan, Rebwar (MP)
Miljöpartiet
Stockholms kommun, plats 279
Telefon: 08-7864446
E-post: rebwar.hassan@riksdagen.se
Se tidigare bloggposter: Att M mörkat sina intentioner i decennier är inte ”banalt”, Carl Bildt, Vem har skapat den ‘ökade hotbilden’ mot Sverige?Gruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!
Läs: SR Ekot, SR Ekot – Bagdad lever i sviterna av kriget, 3, 4, 5SR Ekot – Fridolin ”bräck” i förtroendet, SVD – 80 % av Sveriges unga har klimatångest, DN – ÖB vill ha asyl för afghanska tolkar, Expressen – Därför vill jag lagra havregryn på vinden, DN – Bushrådgivare listar värsta Irakmisstagen, DN – Mer kemikalier i vanliga råvaror, SVD – ”Man ska ha mat för minst tre dygn”, SVD – Hästlasagne skänks till fattiga, SR Ekot – ÖB: ”Tidsförhållandet står fast”,
Bloggar: Högbergs tankarAnnarkiaNorah4you’s WeblogRöda BergetRöda MalmöStaffan DanielssonJens tyckerierMitt i steget, Johan…Kildén & ÅsmanMartin Mobergs betra… och Röda Berget

Borg skyfflar långtidsarbetslösa till Samhall

Borg, Reinfeldt och Bildt är ytterst angelägna om att skylla (M)assarbetslösheten på de arbetslösa (så att det inte märks att det är deras egen politik som är orsaken).

För att få bort fokus från sitt totala misslyckande vill de nu stigmatisera långtidsarbetslösa ytterligare genom att skyffla dem till Samhall. ”Förslagen kommer från Moderaternas ekonomiarbetsgrupp som letts av finansminister Anders Borg”:

I rapporten finns också förslag för långtidsarbetslösa som hamnat i den sista fasen i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, fas 3 eller sysselsättningsfasen. En idé är att ge dem anställning i särskilda bolag, som Samhall, som kan ge arbetsträning och permanent anställning för personer med särskilda behov.”

Detta trots att det som sagt är regeringen själv som aktivt skapat (M)assarbetslösheten genom sitt huvudlöst envisa fasthållande vid den mörkade (M)asterplanen från 1982 – Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten, för att förverkliga vansinnesidén om tyskledd paneuropeisering – från 1933.

22 nov 2012 sa S och M ja till att ytterligare 70 miljarder skattekronor pumpas in i euron (=redan stenrika, tyska banker) trots att vi sagt klart och tydligt nej till den i folkomröstning 2003.

För 70 miljarder finge vi oerhört många jobb i vård, skola och omsorg. Vad bryr sig regeringen om det? Nada. Tyskland über alles – det är deras motto, i den historiska tvångsupprepningens för dem tydligen heliga namn.

Ni har förstört landet. AVGÅ! Sverige ut ur EUNU!

Se tidigare bloggposterS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomarAtt M mörkat sina intentioner i decennier är inte ”banalt”, Carl BildtGruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!Dagens rekommenderade länk – Affärsvärlden om skatteparadisenÖkad Molnighet på (M)ediehimmelnProjekt Jeanette i enlighet med (M)asterplanen från 1982 – ställ misstroendevotumSovande Regeringens Reinfeldt mot Nya Avdemokratiserande Arbetsuppgifter – i EU

Bloggar: Solrosupproret – När Fas 3 går före arbeteMM – Vi och dom 2013: ”För mig har det känts som ett straff”, annarkia – Kommer (S) att föra en socialdemokratisk politik?, Rasmus Lenefors – Korvgrillning was a bad idea, Leif Sjökvist – Prioriteringar, Nätverket för gemensam välfärd, Röda Malmö – Hela Skåne demonstrerar – vi vill inte spara mera, Kaj Raving i Nybro, Slutpixlat

Läs: Riksdagen –Mer lån till IMF (FiU17)DN – Den olönsamma patientenExpressen – Lärarnas vittnesmål är chockerande, Expressen – Vinstintresset förstör skolan – medan politikerna tittar påSR Ekot – Tyska krav bakom Cypernupplägg, Cornucopia – Sveriges statsskuld skenar, SVD – ”Oron på Cypern kan få stora konsekvenser”, SVD – ”Spanien är på ruinens brant”, DN – M vill öka krav på bidragstagare, SVD – ”Folk ser att deras politik inte funkar”, Bloomberg – Hey Germany: You got a Bailout, tooSVT – Reinfeldt: De som fått avvisning ska lämna landet, SR Ekot – Sifo: S rycker ifrån M, DN, SVD, SVT Agenda – Reinfeldt: Vi behöver öka tempot,  DN – Så lever de gömda i Sverige, DN – Tusen barn som flytt till Sverige spårlöst borta, SVD – Allt fler flyktingbarn försvinner, SR Kaliber – De försvunna barnen, SVD – ”Mycket olyckligt om MP drar sig ur”, SVD – S-lyft tvingar M hitta nya drag, SVT – Byggnads säger nej – strejk närmar sig, SR Ekot, SR Ekot – ”Barnen faller mellan stolarna”

Fler blogginläggDen sjätte mannenAnnarkia,blogg.tianmi.infoMitt i steget, Johan…Martin Mobergs betra…Röda MalmöRoger Jönsson (s)Mitt i steget, Johan…signerat kjellberg,Badlands Hyena och Röda Berget