Dagsarkiv: mars 30, 2013

Vi vill inte dö av maten II – Inga GMO-grödor i Sverige, tack!

VI HAR RÄTT ATT VETA VAD VI ÄTER. Men kemikaliekoncernen Monsanto (tillverkare av avlövningsgiftet Agent Orange vilket spreds i Vietnam), som kontaminerade Annistons befolkning med PCB (sedan hela klotet), ett av världens mest hälsovådliga gifter, och är världens största producent av GMO-grödor tillsammans med tyska kemikaliejättarna BASF, Bayer och franska DuPont vill inte det. Så här korrupt monopolistiskt resonerar Monsanto vad gäller konsumentens rätt att få veta vad maten innehåller:

”Bioteknikföretaget Monsanto har stämt det lilla amerikanska mejeriföretaget Oakhurst Dairy. Anledningen är att mejeriet i sin marknadsföring framhållit att deras mjölk kommer från mjölkproducenter som inte använder tillväxthormoner. [. . .]

Hormonet är godkänt
i USA, men förbjudet i Kanada och Europa.[. . .]

En talesman för Monsanto säger att företaget stämt Oakhurst eftersom man tycker att reklamen och etiketterna är vilseledande och nedvärderande gentemot Monsantos produkter, samt att de antyder att mjölk från kor som inte behandlats med tillväxthormoner skulle vara bättre än mjölk från hormonbehandlade kor.”

Förutom att Monsanto också monopolistiskt säljer sina GMO-grödor i paket med patenterade pesticider – såsom Monsantos GMO-soja med glyfosatgiftet Roundup strävar de också efter monopol på sina genmodifierade ”utsäden” där deras kemikalier finns genetiskt inbyggda så att de nu alltså döpts om till ”mat”. Fröbolag köps upp av Monsanto som sen kan sätta priserna, vilket medför att det GMO-fria utsädet sedan blir så dyrt att det inte kan konkurrera.

En gång krigisk kemikaliejätte – alltid krigisk kemikaliejätte. De kan verkligen inte frigöra sig från sin historia. Mat-kostymen är bara ett staffage likt allt annat i denna allt mer spöklika värld.

För det enda gröna som överlever exponering för Roundup är Monsantos ”Roundup-ready” GMO-grödor, dvs grödor som tål giftet, så att pesticiden t o m blivit en del av grödans genetiska sammansättning.

Vi måste därför Vägra köpa GMO-mat, kräva förbud mot GMO-grödor. och KRÄVA obligatorisk ursprungs- och GMO-märkning! Erlandsson ska AVGÅ om han inte ser till det. KRÄV även FÖRBUD MOT ROUNDUP!

Dess glyfosat dödar ”allt grönt”. Liksom Monsantos Agent Orange är det således ett avlövningsmedel, det orsakar också, liksom Agent Orange, fosterskador på djur (och misstänkt också på människor) och det har EU:s tillsynsmyndigheter enligt en ny rapport känt till sedan tidigt 90-tal, ändå förbjuds det inte.

EU avvaktar USA:s ”granskning” som ska vara klar 2015. Problemet är bara, att Monsanto i tisdags just drivit igenom en lag som ska skydda Monsanto från all vetenskaplig granskning samt allt juridiskt ansvar, en lag vars nyspråksnamn är ”Farmer Provision Assurance” men som konsumentaktivisterna mer sanningsenligt benämner ”Monsanto Protection Act”. Här ser vi självaste Obama skriva på den, trots att den författats av en korrupt Monsanto-senator.

In light of approval from the House and Senate, more than 250,000 people signed a petition asking the president to veto the spending bill over the biotech rider tacked on, an item that has since been widely referred to as the ‘Monsanto Protection Act.’

‘But Obama ignored [the petition],’IB Times’ Connor Sheets writes, ‘instead choosing to sign a bill that effectively bars federal courts from being able to halt the sale or planting of GMO or GE crops and seeds, no matter what health consequences from the consumption of these products may come to light in the future.’

James Brumley, a reporter for Investor Place, explains a little more thoroughly just how dangerous the rider is now that biotech companies are allowed to bypass judicial scrutiny. Up until it was signed, he writes, ‘the USDA [US Department of Agriculture] oversaw and approved (or denied) the testing of genetically modified seeds, while the federal courts retained the authority to halt the testing or sale of these plants if it felt that public health was being jeopardized. With HR 933 now a law, however, the court system no longer has the right to step in and protect the consumer.

If the president’s signature isn’t all that surprising, though, consider the genesis of the bill itself. According to an article published Monday in the New York Daily News, US Sen. Roy Blunt (R-Missouri) ‘worked with Monsanto to craft the language in the bill.”

Obama-administrationen är med andra ord fullständigt och totalt korrupt, den också. Ska vi gissa att också Roundup får grönt ljus, även i EU 2015 och att de tidigare krigiskt aktiva kemikaliejättarna helt och hållet ovetenskapligt och straffritt kan fortsätta med sin civila ”spin-off” i form av global förintelse – av både människor, växter, djur och natur – via kemikalier som kallas ”mat”? Ungefär som när nazisterna sa till de miljoner som skulle gasas ihjäl med Zyklon B, att de skulle ”duscha”.

Ja, det kan vi nu inte bara gissa, utan säga alldeles säkert. Luguber är världen vi lever i – och tvångsupprepningen av det tyska 30-talet har nu gått global i sin spöklikt gigantiska framtidsprojektion av det dystopiska förflutna, dess signum är fortsatt också det ständigt pågående massmordet, denna gång dock flergenerationellt då skadorna på naturen blir outplånligt genetiska.

Läs vad bl a Greenpeace skriver:

De manipulativa processer som pågått runt om i världen genom genteknikföretagen och deras ‘betalda/avlönade’ forskare, drabbar nu Sverige och EU. Demokratin sätts ur spel och de lagstadgade konsumenträttigheterna – rätten att veta – hotas därmed i moderna industriländer på 2000-talet.

Den 17 september genomfördes ett seminarium i Riksdagen av nätverket ‘GMO-fritt Sverige’ i samverkan med FGL (Föreningen för global livsmedelförsörjning på ekologisk grund) och Miljöpartiet, för att belysa konsekvenser och risker med GMO.

Vi hade i god tid inbjudit jordbruksminister Eskil Erlandsson eller någon från departementet, men ingen hade tid.

Söndagen den 29 september kl 22.00 visades filmen ‘Monsantos värld i Dokument utifrån i SVT2. (Repris i Kunskapskanalen). Programmet visar den verkliga bilden av Monsantos lobbyarbete och konsekvenserna för de som drabbas.

Sverige och EU är på väg in i denna fälla, som kommer att ge enskilda multinationella företag makten över jordbruket och vår mat samt ytterligare förorena världen med ökad användning av jordbrukskemikalier. Rader med forskningsrapporter visar på de ödesdigra och fruktansvärda konsekvenserna runt om i världen. Men ändå fortsätter vansinnet.”

GMO-jättarna BASF och Bayer ingick också mycket riktigt under nazitiden i IG-Farben-koncernen som tillverkade Zyklon-B till gaskamrarna.

Läs även vad Kemikalieinspektionens förra generaldirektör skriver om dessa pesticid/GMO-jättar.

Dessa krigsindustriella GMO/Kemikaliejättar tvingar sig alltså nu in på marknaderna också i Sverige, så att bönderna görs förslavat patentberoende av deras pesticidtoleranta GMO/sojafoder liksom de har monopol genom patent i USA, Asien och Latinamerika där hundratusentals människor skadats och dödats pga deras framfart. Bara i Vietnam beräknas 400 000 människor dött av Agent Orange.

För att förslava oss under Monsanto och de forna IG-Farben-kemikaliejättarna har EU ju även drivit igenom den monokulturaliserande Frölagen, ett korrupt vansinnesverk som således kan jämföras med vad Monsanto just nu korrupt driver igenom i USA – en lag som alltså kommer att skydda denna giftkoncern från vetenskaplig granskning samt även allt juridiskt ansvar, och därför går under namnet the Monsanto Protection Act mot vilken därför de amerikanska konsumenterna givetvis rasar.

”Men i Brasilien är det också alltmer genmodiferad soja som odlas och det är kostsamt för sojaodlarna att hålla isär den sojan från den GMO-fria. Det är också allt dyrare att få utsäde för den soja som inte är genmodifierad, bolagen som driver på för GMO-grödor är mycket inflytelserika.

Den soja som är inte är genmodifierad blir därmed dyrare och det slår sedan mot djuruppfödarna i Sverige. I år väntas priset för den GMO-fria sojan stiga ytterligare enligt prognoserna. I Sverige finns det ingen lag som förbjuder GMO-grödor i fodret, utan det är upp till branschen själv att bestämma hur det ska vara. Inom branschorganisationen svensk mjölk har man nu startat en stor utredning kring sojan i fodret till mjölkkorna.”

Dessutom, varför korna drivs upp med kraftfodret soja är för att de växer snabbt av den. Det är inte nödvändigt med ett så genomstressigt jordbruk. Vår köttkonsumtion kan istället minska något till förmån för mer frukt och grönt, inte minst med tanke på de tusentals ton mat som bara slängs varje år.

Ett glas svensk mjölk och en svensk fläskkotlett. Det betyder friskt, närproducerat och ansvarstagande. Eller? Faktum är att de sojabönor som används i djurfoder orsakar stora skador, både för människor och miljö i Sydamerika.

Fodret som svenska kött- och mjölkdjur äter innehåller mellan 10 och 15 procent soja. Den storskaliga odlingen av soja orsakar stora problem i länder som Brasilien, problem som många svenska konsumenter av kött och mjölk inte känner till. Dels bidrar den till avverkning av Amazonas och av det unika slättlandskapet, Cerradon. Den snabba ökningen av sojaodlingar i Sydamerika innebär dessutom att ursprungsfolk och småbönder fördrivs från sina marker och att starka bekämpningsmedel förstör vattendrag och ökar fallen av cancer och förgifting bland lokalbefolkningen.”

Läs också om hur dessa företag förslavat indiska bönder och utlöst självmordsvågor.

Skulle inte tro att svenska bönder har lust att hamna i det slaveriet, men det är vad GMO/Kemikaliejättarna vill. Inte bara löntagarna ska förslavas Indian-China-style, även bönderna ger man sig på. ‘Alla ska med’, tycker Megadeath-jättarna. Ned med den globaliserade gangsterekonomin!

Inför alltså ursprungs- och GMO-märkning GENAST, Erlandsson! VI HAR RÄTT ATT FÅ VETA VAD VI ÄTER.

Se tidigare bloggpost: Vänster är inte lika med Marxist

Läs: SVD, SVT, SR Ekot – Dyrt att hålla djurfoder fritt från genmodifierad soja, [min anm: NEJ, DET ÄR DYRT ATT LÅTA BLI], GMO-Fritt Sverige – Minska beroendet av import av soja till Sverige – stimulera ökad odling av proteinfoder i Sverige, Al Jazeera – Vandanda Shiva: ”Seeds of suicide and slavery versus seeds of life and freedom, GMO-Fritt Sverige: GMO-fältförsök 2013: Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad, Lomma, SKICKA IN DINA SYNPUNKTER PÅ INKOMNA ANSÖKNINGAR OM KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV GMO-GRÖDOR I SVERIGE TILL JORDBRUKSVERKET – bl a har Tyskland inkommit med en ansökan om kommersiell användning av GMO-soja (sista datum för synpunkt 2013-04-20 – det står att det är ”Syngenta” – men de är knutna till DuPont), SR Ekot – Lördagsintervju SR Ekot – Fleece förorenar haven, SR Ekot – Gräsbränder härjar i Västsverige, 10 EKONOMISKA ARGUMENT MOT GMO-GRÖDOR, NewsVoice – Ny rapport: EU:s tillsynsmyndigheter visste att Roundup orsakade fosterskador

Vi vill inte dö av maten – skippa EU och STÖD inhemskt småskaligt jordbruk istället

EU vill tvinga på oss gift. Vi ska köpa livsfarligt griskött från Danmark och Tyskland, få salmonella och MRSA för att dessa nazinäriga neokolonisatörer till bokstavligt talat varje pris ska slå ut den svenske småbonden, inte minst mjölkbonden. Vi ska även tvingas äta gift i form av Roundup/glyfosatberoende GMO-grödor  eller kött från djur som fodrats med GMO-soja.

”According to Earth Open Source, a full 75 percent of GE crops are engineered to withstand large doses of pesticide or to release a pesticide at a certain point in its growth cycle — meaning the pesticide becomes part of the genetic makeup of the food.”

GMO-lobbyn är glättigt makaber-aggressiv trots att pesticiderna i Monsantos och de tyska IG Farben-kemikaliekoncernerna BASFs och Bayers GMO-grödor alltså blir en del av matens genetiska sammansättning, förutom att det sen länge är känt – men mörkat – att glyfosaten som de besprutas med även orsakar fosterskador plus gör att bin försvinner.

”Förespråkare för genmodifierade grödor framhåller gärna de fantastiska möjligheter som finns, men bortser från att kemiföretag har köpt upp växtförädlingsföretagen. Det är naivt att tro att de kommer att arbeta för en minskning av farliga bekämpningsmedel, skriver Ethel Forsberg, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Parakvat är ett av de giftigaste ämnen som fortfarande används i den globala livsmedelsproduktionen. Preparatet förbjöds redan 1983 i Sverige. Sedan ett par år är det också förbjudet i hela Europa efter en hård strid där EU-kommissionens godkännande överklagades av enskilda medlemsstater.

Preparatet är dödligt. På ett par veckor tvingas lungvävnaden ge upp och den drabbade kvävs till döds. Ett omedelbart medicinskt omhändertagande hjälper inte eftersom motmedel mot giftet fortfarande saknas. De som drabbas av den fortsatta användningen är en del av de 200000 människor, som, enligt WHO:s statistik, dör varje år tillföljd av hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.

Även om preparatet är förbjudet på vår kontinent används det fortfarande i produktionen av vår mat

Med foder som Monsantos Roundupready GMO-soja ökar också glyfosatanvändningen alarmerande och grundvattnet förgiftas. Ändå skjuter EU upp granskningen av Roundup med den verksamma substansen växtgiftet glyfosat, som ”dödar allt grönt”, till 2015. Hur länge ska det dröja innan folk vägrar förgifta sina egna barn med denna ”mat”? I skolorna vet vi inte vad de får och hemma blir det allt svårare att skydda dem, då ursprungs- och GMO-märkning saknas. Inför det GENAST.

Istället för livsmedel handlar det om dödsmedel. EU bryr sig uppenbarligen inte om ifall maten har ihjäl befolkningen eller gör så att vi obotligt insjuknar, bara miljarderna fortsätter vräka in till de tyska ZyklonB-jättarna och givetvis GMO-hydran Monsanto som skördat så många liv redan, med Agent Orange i Vietnam samt i t ex bekämpningsmedelgasolyckan i Bhopal i Indien:

Detta kraftfulla biovapen orsakade cirka 400,000 dödsfall och förlust av tusentals hektar av skogsområden, över 500,000 barn [föddes med] missbildningar, liksom dem som dog [plus] föroreningar [och dödsfall som inbegrep] den amerikanska arméns egna soldater. Inte bara i Vietnam har Monsanto satt sina dödliga spår, i staden Bhopal, Indien, 1984, [läckte] en giftig gas [ut] från ett bekämpningsmedel [från] företaget, vilket senare förvärvades av Dow Chemical, lämnade tusentals döda och hemlösa.”

Till konsumenten säger jag: Bojkotta danskt och tyskt griskött, SLUTA KÖP MAT som inte är ursprungs- och GMO-MÄRKT. De som tillverkar dessa dödsmedel ska beläggas med ENORMA SKADESTÅND för DEN EKOLOGISKA UTROTNING OCH FÖRGIFTNING de FÖRORSAKAR.

WHO: Lika farligt som terrorism [. . .]Enligt EU-kommissionen dör årligen 25.000 människor inom EU av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Här på sjukhuset är rädslan stor att fler ska smittas med antibiotikaresistenta bakterier.

Sist men inte minst alltså: SVERIGE UT UR EU – NU! Glöm inte – Gruvdemonstration 20 april – Kommunal vetorätt mot prospektering – en självklarhet!

Lyssna på Ekots lördagsintervju: Göran Holm, tar livsmedelsföretagen sitt ansvar för maten?, 10 EKONOMISKA ARGUMENT MOT GENMODIFIERADE GRÖDORSVT – Danska bönder kan sprida antibiotikaresistensNewsVoice: Ny rapport: Tillsynsmyndigheter visste att Roundup orsakade fosterskador, SR Ekot – Dyrt att hålla djurfoder fri från genmodifierad soja [min anm: NEJ DET ÄR DYRT ATT LÅTA BLI. DET ÄR DYRT ATT VARA MED I EU. DET ÄR DYRT ATT SUBVENTIONERA DEN BAILOUTADE PENNINGARISTOKRATIN SOM OMVANDLAT SIG TILL EU-GODSHERRAR och således är DE SOM till 45 % UPPBÄR EU:s massiva JORDBRUKSSTÖD, DVS det är dyrt att SUBVENTIONERA DE GIFTFABRIKANTER SOM NYSS VÄRDEPAPPERISERAT KRASCHADE VÄRLDSEKONOMIN MED SIN PLUNDRING AV VÄLFÄRD OCH STATSKASSOR. DET ÄR DYRT ATT BAILA UT KRIMINELLA TYSKA BANKER. DET ÄR DYRT ATT BAILA UT BONUSDIREKTÖRER. DET ÄR DYRT ATT EXPORTERA STATSKASSAN TILL MERKEL VIA IMF VARS CHEF LAGARDE POLISEN NYSS GJORT RAZZIA HOS. STOPPA DEN NEOLIBERALA GANGSTEREKONOMIN!] SR Konflikt – Romerna på Europas bakgård

Se tidigare bloggposter: ‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameVi vill inte äta giftIstället för skolböcker – Hjärntvätt & Propaganda (AB)Stoppa GMO och Roundup – Grundvattnet förgiftas och Genmodifierad soja orsakar sterilitet hos däggdjurFrölagen klubbad och svensk mjölk försvinner – Bönder maktlösa i ”bondeägda” ArlaGet REAL! Skapa JOBB, Stöd det inhemska JORDBRUKET, STOPPA Arlas (danska) MONOPOL och SLUTA vräka pengar till tyska banker och riskkapital!Tyskland suger ut Europa – nu som då. Säg NEJ till IMF-lånenNO MORE BAILOUTS – Bankdelningslag/Glass-Steagall – NU!”Insättningsgaranti” utan skyddsnät – Riksgälden ser gärna en bankrusning i Sverige?Den Nya EN-partistaten & dess Fossila Betongpolitik av Förstenat märkeS och M skyfflar ytterligare 70 miljarder till stenrika tyska bankerNPM – eller varför ohälsan ökar bland barn och ungdomarAtt M mörkat sina intentioner i decennier är inte ”banalt”, Carl Bildt

Läs mer: SVD – Staten måste ta grepp om skolan, DN – ”Fler unga begåvningar måste välja läraryrket” [min anm: men så höj lönerna nån gång då!], DN – Staten måste ta ansvar för skolan, SVD – Sätt stopp för vinstuttag i skolan, DN – Förbjud det organiserade tiggeriet på våra gator, SR Ekot – Kan förlora hälften av pengarna,  AB – Fy vad äggligt

Bloggar: Alliansfritt – M hanterar sina motgångar genom att hetsa mot tiggare, Svensson – Hetsen mot tiggare är rasistisk och inhuman,  Vinstuttag – en av flera frå…Vänsterpartiet VänersborgMen hallo, lyssna nu då!

synk

Nyliberal skolbankrutt 

Skolan kan bli effektiv, rolig och vete…

Mantran för högermänR…

Allt tyngre argument mot vinstskolan. 

Allt tyngre argument mot vinstskolan. 

Hur ska vi förbättra skolan? 

Om lusten i skolan