Merkel har ”gett med sig” = IMF får stå för fiolerna

Merkel ‘böjer sig‘ nu för yttre tryck (från USA) och medger att ”credit powers” måste acceptera skuldavskrivningar. Men man undrar om en järnkanslerin verkligen ”böjer sig” för någon.

Så vilka är egentligen ”credit powers” 2015-2016? Jo, 1. IMF 2. ”treasury bill holders” (=grekiska banker) 3. ECB. De som får ta smällen blir alltså IMF. Grekland har mycket riktigt också en så oproportionerligt stor skuld till IMF, jfrt t ex Zimbabwe, Sudan och Somalia https://twitter.com/TonysAngle/status/619548283862712320,  att det verkligen ser ut som en tanke. Merkel har vetat länge att Grekland kan komma att ställa in betalningar, därför krävde hon tidigt IMF:s ”medverkan” i ”lösningen” av euroländernas skuldkris, därav IMF:s enorma ”exposure” mot Grekland. Hon krävde naturligtvis också, att IMF skulle ta första smällen om ett krisland blev insolvent, långt innan någon av eurons egna ”skyddsmekanismer” (EFSF, ESM) trädde in. Så här sa hon redan 2010:

Stöd till Grekland kan ske först efter att Grekland uttömt alla andra källor till hjälp, sa Förbundskanslern. Och i så fall ett bilateralt stöd. Men först vill förbundskansler Merkel att Grekland vänder sig till Internationella valutafonden, IMF, för hjälp. Därefter kan hon tänka sig ett bilateralt stöd.”

Detta ledde ofattbart nog omedelbart till att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt direkt gick ut och propagerade för att Sverige skulle ”bidra” till eurokrisens ”lösning” genom att medge 100mrd i IMFlån till ”krisande euroländer” (=Grekland), vilket Riksdagen i sin tur lydigt gjorde, och de pengarna riskerar vi nu att förlora.  Borg och Reinfeldt gjorde alltså detta i full vetskap om att just dessa IMF-lån stod för störst risk av alla ”skuldkrismekanismer”, iom Merkels uttalande – se ovan.

Även enligt ”greek debt timeline”, dvs förfallodatumen, är det 2015-2016 IMF, ECB och ”treasury bill holders” (=grekiska banker som håller statsskuldväxlar) http://t.co/mTbwBN1XOd som kommer först i tur – nu dock inte för ”återbetalningar” utan med Merkels senaste ”eftergift” för regelrätta skuldavskrivningar.

”Eurozone governments” riskerar däremot inte förlora något förrän 2017 som är första förfallodatum för Greklands lån till eurozonsländer regeringar.

När det gäller främsta linjen IMF, Grekiska banker och ECB, så är ju grekiska banker hur som helst redan i KK, de ”förlorar” alltså inga verkliga pengar, eftersom de inte har några. Vad gäller ECB kan de ju bara köra OMT och trycka lite mer pengar, så löser det sig för dem (f ö bara bra med lite inflation, då den är obefintlig eftersom det råder deflation pga låg efterfrågan till följd av åtstramningarna).

Så de som egentligen riskerar att förlora pengar i främsta linjen är ju de som lånat ut till IMF fvb till Grekland; dvs icke euro-länder, som Sverige. Bara under 2015 är det 62 miljarder av Greklands lån hos IMF som förfaller till betalning; vilket väl därför torde bli det som nu ska ”skrivas av”, inte minst som Grekland redan har ställt in betalningen till IMF på ett lån som förföll 30 juni. Kreditgivarna (icke euro-länder) förlorar då sina pengar. http://t.co/jTrsRMyMP7, med andra ord gäller det Sverige.

Vad Merkel således gör, snarare än att själv ”medge skuldavskrivningar” är att peka med hela handen på andra, dvs mot de som givit lån till Grekland via IMF, med andra ord Sverige, vars Alliansregering sprang Merkels ärenden hull och hår, trots vårt uttryckliga nej till euron i folkomröstning och trots att vi inte ens har valutan utan våra egna kronor.

Borgs och Reinfeldts senaste ”utökning” av lånekapacitet till IMF fvb till eurokrisens ”krisländer” (= Grekland) uppgick till 67 miljarder kronor, vilket i numerär ligger mer än lovligt nära just de 62 miljarder kronor i grekiska IMF-lån som förfaller till betalning 2015-2016. Nästan på öret. Välplanerat, Merkel. Förfallodatumen till IMF är kända sedan länge.

Vad Merkel vill är med andra ord att andra än Tyskland – och helst icke euroländer – står för skuldavskrivningarna (och det har ju naturligtvis övriga euroländer ingenting att invända mot, därav det ”ljus i tunneln” vi nu ser, trots Finlands inledande skrammel med tomma tunnor).

Redan 2011 började Merkel gripa vilt omkring sig, och kräva att Sverige, norsk Oljefond, Kina, USA bidrog till IMF:s lånekapacitet, inom 10 dagar. Samtidigt som Tyskland själva inte såg något ”brådskande behov” av att ta ett slutgiltigt beslut om lån till IMF för vidareutlåning till skuldtyngda länder.” Vilket var ett ytterst märkligt beteende, då det var Tyskland som krävde att IMF skulle involveras. Att då själv vägra medverka är ju skandalöst. Givetvis sa Kina och USA genast nej till detta. Men Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sa självfallet ja (det är ju inte deras privatekonomi som drabbas, utan röstboskapens) – och drev sedan imperialt igenom det.

Därför Riksdag: Säg NEJ till Merkel på Söndag. Elefanten i rummet (=Deutsche Bank och tyska exportbjässar) kan betala själv. De har GOTT om pengar, som de sugit ut av sina fattiga bröder och systrar i eurozonens perifera länder. Vi sa NEJ till euron i en folkomröstning och ska heller inte stå för det asymmetriska valutasamarbetets sedan länge förutsedda tillkortakommanden och kriser – respektera det! Eller avgå.

Läs: Riksdagen Finansutskottet betänkande 2012/13:FiU17 Lån till IMF

Läs även tidigare bloggpost: Calmfors medger att vi löper stor risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euron

Läs: The Telegraph – ”Greek deal in sight as Germany bows to huge global pressure for debt relief”

Se även Europaportalen – Riksbanken vill låna ut 100 miljarder

Se inte minst också: SR – Angela Merkel kräver förändrat EU

Läs också: Seeking Alpha – IMF and Sovereign Exposures to Greece,

Se även: Council on Foreign Relations – Geo-Graphics: ”A Full Greek IMF-Debt Default Would Be Four Times All Previous Defaults Combined”

Annonser

2 responses to “Merkel har ”gett med sig” = IMF får stå för fiolerna

 1. Lisa Nilsson

  Tack för bra blogg. Vad är OMT?

 2. Svar till Lisa Nilsson:
  Tack för berömmande ord. OMT betyder Outright Money Transactions, dvs ECB pumpar helt sonika in pengar, om det saknas. Det är ett trick ECB övertagit från den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som använde ”metoden” under finanskrisen i syfte att ”rädda” marknaden och frita vårdslösa banker från att själva stå för följderna av sin egen vårdslösa utlåning och spekulation (genom s k värdepapperisering – securitisation). På så sätt slapp bankerna kreditförluster – och kunde fortsätta spekulera hejvilt och bygga upp nya luftslott med värdepapperisering, proptrading med toxiska finansiella instrument, som räntesvappar, cds och andra s k derivat. Värdepapperiseringen – det betyder att man bygger upp luftslott genom att sälja värdepapper som egentligen inte har någon täckning i real ekonomi, det finns inga säkerheter utan det är ett slags börsens casino med tänkta storheter, framtida förväntningar på värdestegring, samt försäkringar (CDS) mot förluster ifall förväntningarna inte skulle infrias. Securitisation var ett sätt att dela risker och sälja försäkringar mot börsförluster. Men de har många gånger ingen verklighetsförankring öht.
  Kanske inte gjorde dig mycket klokare, men försökte iaf.
  Vänliga hälsningar
  Bloggaren Nemokrati

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s