Etikettarkiv: kapitalet

Varför räknas folkomröstningsresultatet på Irland nu – men inte förra året?

EU har ett lustigt regelverk – ena året räknas folkomröstningsresultat som ogiltiga – medan de plötsligt förklaras som giltiga året därpå. Hur kan det komma sig? Och hur ska vi ställa oss till detta räknande. Om ett Nej till Lissabonfördraget på Irland ansågs ogiltigt 2008, så kan väl ett Ja till Lissabonfördraget på Irland 2009 anses som lika ogiltigt, eller hur?

Och när man tittar i svensk grundlag – så kan man hävda, och det på betydligt mer legitim grund, att vår riksdags ratificering av Lissabonfördraget 20 november 2008 är lika ogiltig, till och med de jure ogiltig.

På sajten eu-kritik.se kan man nämligen läsa följande:

I vår regeringsform   [grundlag] räknas ett antal fri- och rättigheter upp, som medborgarna tillförsäkras gentemot det allmänna. I stycket om överlåtelse av makt till EU står att ‘överlåtelsen förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform.’ Denna gång innefattar överlåtelsen till EU införande av en rättighetsstadga. Då inställer sej alltså frågan om EU:s fri- och rättighetslista motsvarar den svenska. Och det gör den inte. Det fattas ett antal grundläggande skydd mot övergrepp från makthavarna. Demonstrationsfriheten, frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats saknas i EU:s stadga. Likaså saknas skyddet mot åsiktsregistrering, skyddet mot hemlig avlyssning och skyddet mot godtyckligt frihetsberövande. ” (se längre artikel)

Efter den av alla lydiga media ihjältigna ratificeringen av Lissabonfördraget i svensk riksdag 20 november 2008 yttrades dessutom en mängd invändningar av både jurister, politiker och statsvetare, som förblev lika ohörda, inte desto mindre var de högst relevanta.

Vi går nu emot att styras av en regim som saknar både legitim och folklig grund. Valdeltagandet på Irland var denna plötsligt räknade gång dessutom så lågt att resultatet borde ifrågasättas även av den anledningen. 

I detta odemokratiska och med totalitära tendenser behäftade centralstyre är Berlusconi och hans fascistvänliga parti Popolo della Liberta en tongivande faktor. Jag kan inte förstå hur en representant för svensk demokrati kan utbrista att detta skulle vara en seger –  varken för demokratin eller friheten, än mindre för Europa.

EU backar in i framtiden – med ett fasaväckande manus från 30-talet. Det är massarbetslöshet, massövervakning, totalitärt centralstyre och ekonomisk ruin.

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten, Desto muntrare i de Bruna paraderna?, Del II – Den sovande regeringen ZZ, EU – Vad är det, SVT?, Bankernas bidragsfusk, Sverige ut ur EU – NU, Svar på tal till Per Schlingmann på Newsmill, När börjar kriget?

Läs: DN – Irländarna säger ja till LissabonfördragetSVD – Irländskt nej till EU-fördrag, AB – Irland sa ja – till slutSVD – ”Viktig seger för Irland”,  SVD – ”En bra dag för EU”,   SVD – Irlands premiärminister Brian Cowen om Irlands ja till LissabonfördragetSVD – ”Jag är glad för Irlands skull”,  DN – Analys: Nu flyttas fokus österutDN – ”Klaus måste skriva under”,  SVD – Minister: ”Ja till Lissabonfördraget”,  Expressen – Räknar röster,   DN – ”Bra dag för Europa”,  DN – Irländarna säger ja till Lissabonfördraget,  SVD – Tyskland får helt borgerlig regeringDN – Ja till nya FRA-lagen i försvarsutskottetExpressen – Premiärministern: ”En bra dag för Europa”,  Expressen – Reinfeldt: ”Idag är en bra dag för Europa” (sa Bull),  DN,   DNSydsvenskan,   Expressen4,   Sydsvenskan2,   SVD,   SVD5AB3,   DN – Amelia Andersdotter kritisk till Lissabonfördraget,   DN – ”Klaus måste skriva under”,   SVD – ”Bättre än så här blir det inte”,   SVD – Eva-Britt Svensson (V): ”En fara för demokratin”,   SVD8,  GP – ”Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga”,  SVT – Ulf Öberg/Gunnar Persson: 54 ledamöter skolkade från LissabonomröstningenAB – Sverker Gustavsson: Demokratin blir mest ett hinder

Läs bloggarna: Lina och Johans liv – Godnatt och lycka till,   Flute-tankar – En sorgens dag,   Cornucopia?: Innebörden av Lissabonfördraget – Sverige – ett ockuperat land,   Dragan Klaric – En skugga sänker sig över EuropaStefan Stenudd – Parodi på demokrati,  Jonas Sjöstedt – Vintern på vägMittenradikalen (f d Patrik i politiken) – En mörk dag för västerländsk demokratiCornucopia? – Dul chun ifreann, EireFrån min horisont,  Kommunisternas blogg – Så kröp irländarna till korsetJosh Lyman – Reformera LissabonfördragetPeter Swedenmarks blogg – Irländarna svarade rätt den här gången, HAX – EU-fördraget: Sista försvarslinjen

 

Kafka hälsar

Kapitalrealismen ersätter Socialrealismen

Låt oss säga som det är: Den som håller i pengarna bestämmer. Och i det globala fallet så är det ju Kina. Bushs ökade skuldsättning av Amerika gentemot Kina innebär att den senares inflytande över världens öden har ökat betänkligt i och med Bushs krig mot Irak och överhuvudtaget hans fundamentalismalstrande anti-terror. Det verkar som ett utbyte mellan gigantblocken sker – Kina tradear in sin ekonomiska kommunism mot kapitalismen medan Väst tradear in demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna mot diktaturen, femårsplanerna och enpartisuperstaten. Och i kulturellt hänseende börjar det redan sätta spår – man kan se det på vulgoreaktionerna mot Anna Odells protest och hennes ställningstagande för den enskilda och utsatta individen, man märker det på alla förnumstiga resonemang om att konsten måste förtjäna sitt berättigande genom att visa sig samhällsnyttig eller vinstdrivande för att få lov att existera. Borta är konst för skönhetens skull, som kritiskt instrument och överhuvud taget pådrivande progressiv kraft. Stalins socialrealism är nu ersatt av kapitalrealismen – som både Väst och Kina gemensamt kan omfamna som gemensam syn på de sköna konsterna, i den mån dessa överhuvudtaget tillåts fortsätta existera.

I USA pågår senatsförhör mot Cheney m fl. Åtal diskuteras för krigsförbrytelser och tortyr, till och med förekommer påståenden om underlättande av massmord. Om inte åtal genomförs innebär det ytterligare en hastighetsökning i skapandet av den globala diktaturen. Stockholmsprogrammet är ett talande bevis för detta – för att inte tala om vad man ytterligare vill införa i det – inte minst från svenskt håll.

LÄS SENASTE UPPDATERINGEN PÅ NSM OM HUMLEGÅRDSMANIFESTATIONEN MOT STOCKHOLMSPROGRAMMET 15 JULI 17.00 : Även Vänsterpartiet och FI arbetar för att kunna medverka – även beträffande övriga blir det en bred politisk uppslutning – DET BEHÖVS! VÄL MÖTT!

OBS! Läs Alliansfritt Sveriges viktiga granskning om vilka som egentligen utgör EU:s s k Framtidsgrupp: Vilka är ”Framtidsgruppen?” (svar: fascister, ”radikalkonservativa”och högerextrema – en råöversättning  av nyspråket skulle således, som du märker om du läser granskningen, kunna vara ‘Dåtidsgruppen för Ofrihet, Osäkerhet och Illdåd’)

Läs Bloggarna: Aftonbladets Europablogg,    Kulturbloggen:  EU med Sverige som ordförande inför övervakningssamhället,    Badlands hyena: Verklig konst för verklighetens folk, Mathias Sundin (fp): Min Facebook-grupp ”Inga mer pengar till Konstfack” har blivit en folkrörelse, Alliansfritt – Stockholmsprogrammet: Inte i vårt namn,  Mark Klamberg – Stockholmsprogrammet,   farmorgun i Norrtälje, Anna Troberg – Stockholmssyndr…programmet,    Erik Laakso – Nu hejdar vi Stockholmsprogrammet,     HAX – Låt det inte ske i tysthet,   opassande,  Motpol: Ibland vill man bara kräkas, Karl Sigfrid – Vad är Stockholmsprogrammet? Sidvind – Demonstrationer mot Stockholmsprogrammet, annarkia – ”1984” omsprungen av EU , Leo Erlandsson – Vill våra politiker oss ont?,    Alliansfritt Sverige – Detta är Stockholmsprogrammet,  Svensson – Demonstrera mot massövervakning,

Läs även: Expressen – Nu vill EU kunna följa dig i detalj,     Expressen – Mats Qviberg: ”Marknadsekonomin är inte död. Den är framtiden.”, TV4 – ”Övervakning på längden och på tvären”,  Dagens Konflikt – Brett engagemang mot Stockholmsprogrammet,   SVD – Piratpartiet får efterföljare,  DN – Obama pressas utreda anklagelser mot Cheney,   AB – Skolbarn uppmanas få orgasm varje dag,  AB – Gruppsex-orgier hos Berlusconi,   Fritenkaren – ”Kort om Bush” och ”Bush-Cheney-administrationens tolv misstag”

 Nyspråket i full ornat – Freedom, Security, Justice: Kommissionen till ministerrådet och parlamentet om Stockholmsprogrammet