Månadsarkiv: juli 2013

Monopol är ett spel om Kapitalism, inte om Socialism II

Miljöpartiets Charles Berkow belyser belysande varför det inte är lämpligt med privat ägande och marknadsekonomiskt tänkande i välfärd och infrastruktur.

Makten och kapitalet koncentreras till en eller två globala jättespelare.

Dessa helt skrupelfria jättespelare vill sen ha politiska hantlangare i form av kongruent lågt antal militariserade globala bailoutinstanser – s k supermakter, där neoliberala regler för ”inre marknad” gjorts till grundlag, såsom elefantiasiskonstruktionen EU, vars lobbyismköpta direktiv om avreglering alltså var upprinnelsen till det nuvarande haveriet inom Vattenfall.

I dessa globalkoncerners vindlande maktkorridorer med lobbyförgreningar i Bryssel står inte någon ansvarig att finna. Precis som det i en regeringsallians som också fusionerat med dem inte heller finns någon som står till svars när det gäller. Särskilt lyser den s k statsministern med sin totala frånvaro, trots att det är han som har yttersta ansvaret för att 70 miljarder nu försvunnit från statskassan.

”- En kortsiktig besparing får allvarliga konsekvenser på vår verksamhet. Vi tål inte mer neddragningar, det är omöjligt, säger Jan Palmqvist, ordförande för Seko och Vattenfalls förhandlingsorganisation.”

Skulle de någon gång beslås med brott har de en global armé av advokater som får dem fria från vilka extremgrova brott som helst, vare sig det gäller krigsförbrytelser och folkmord, korruption eller miljöförstöring i masskala.

Högern och liberaler fortsätter nu efter Nuon-affären att prata sig varma för hur viktigt det är med ytterligare privatiseringar!  Men hur viktigt är det att cirka 100 vansinnesspekulerande jättekoncerner äger och styr allting i hela världen? Vilken möjlighet till demokratisk påverkan och inflytande finns det då?

Rätt svar: Ingen.

Att dessa totalt cyniska maktmänniskor har mage att fortsätta rapa upp samma gamla nyspråkslögner är hisnande kyligt. När hela världsekonomin havererat pga den nihilistiska neoliberalism som sammanfattningsvis genomdrivit en massiv stöld från skattebetalare och hela framtida generationer, ja från själva livet, slutar de ändå inte. Människor och natur lider över hela världen, ändå fortsätter privatiseringsivrarna att fanatiskt blunda.

Vi står inför en totalkollaps. Naturen dör, världsekonomin har havererat, demokratin dör, arter, människor, kulturer – allt dör. Kvar finns de monopoliserade jättekoncernernas spökmonument över sig själva och sin vansinnesideologi tillsammans med de gapande såren från rovdriften på allt – kapital, människor, djur och natur.

Deras köpta politiska hantlangare bevakar skeendet från sina elfenbenstorn. Untouchable. Då och då sänder de ut en kommuniké om att de inte har något ansvar för sina beslut.

LäsRegeringskansliet Promemoria 2009-02-27: Händelseförlopp och kontakter i samband med Vattenfalls förvärv av Nuon

Se tidigare bloggposter: Monopol är ett spel om Kapitalism, inte om Socialism, Vänster är inte lika med MarxistNeokoloniala Merkelmarionetter – Om hur man dumpar sina fossila förluster i Sverige”30 gyllene år” för Företagen – den värsta Rovdriften i Mannaminne

Läs AB – Staten måste äga Vattenfall, SVT – Vetenskapens värld – ekonomernas skuldAB – Notan efter alla missar – 30 miljarder, AB – Skattebetalarna tvingas stå för storhetsvansinnet, SVD – Smältande havsisar hotar hela världsekonomin, DN – ”Städa upp i portföljen”DN – Smälta isar kan bli rekorddyrt, SR – Viktiga arter kan vara funktonellt utdödade, SVD – Reinfeldt slingrar sigAB – Energiskandalen drabbar oss alla, ETCCharles Berkow – Vattenfalls Europaäventyr – Vattenfallreflektioner del III Charles Berkow – Vattenfall och ministern, 3, SR – Krav på Juholts avgång var skämt, AB – Energiskandalen drabbar oss alla, SVD – Norman kände till styckningen, SVD – Vattenfalls svåra ekvation, SVD, 2, DN – Risk att Vattenfall slopar utdelningen, DN – Oppositionen kräver åtgärder,

Bloggar: Scener vi skulle vilja se

Neokoloniala Merkelmarionetter – Om hur man dumpar sina fossila förluster i Sverige

Det storhetsvansinniga supermaktsprojektet EU tvångsupprepar inte bara det tyskledda 30-talets utan också Europas koloniala historia. Vattenfalls förre VD Lars G. JosefssonMerkels egen ”klimatrådgivare” och ”uppfinnare” av den så nyspråkligt kreativa och klimatmässigt verkningslösa handeln med ”utsläppsrätter” – lät – med Reinfeldts oerhört benägna och välinformerade stöd – Tyskland dumpa sina bruna förluster i Sverige.

2013-04-22 Lars G Josefsson avtackades med medalj och applåder för sitt åttaåriga engagemang som styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren. . . Det är några av nyheterna från Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i Göteborg den 18 april. [. . . ]

Andra nyheter som presenterades på stämman är att handelskammaren kommer att arrangera ett evenemang i Almedalen tillsammans med bland annat Deutsche Bank och Siemens. Vidare är energieffektivisering ett fortsatt fokusområde för handelskammaren vilket belystes av att Eons koncernchef”

Vattenfallsaffären handlar således inte om ekonomi utan som vanligt om (Bildt)POLITIK, och snart är därför hela Sverige lika politiskt brunt som den brunkol vars fossila förluster Tyskland dumpat här, för att istället forsla vinsterna från svensk vattenkraft i pipeline genom tyska statliga EON till Vaterlandet.

Ibland har Lars G Josefssons kontakter med den tyska förbundskanslern Angela Merkel framstått som mer omfattande än dialogen med näringsdepartementet. Vattenfall har stundtals blivit en politisk aktör som verkat stick i stäv med det som landet Sverige drivit, som när bolaget deltog i lobbying mot EU-parlamentariker för att främja kolindustrins intressen.”

Allt i EU (och Vattenfall) handlar om slavisk lydnad och lojalitet mot de europeiska högerpartiernas tyskledda militariseringsprojekt EU, som i sin tur syftar till att alltid hålla det klaustrofobiskt instängda Tyskland skadeslöst, och ömt vårda detta krigiska lands småskuret giriga koloniala mindervärdeskomplex, vilka de traditionsenligt tar ut på sin närmaste omgivning genom att svältpolitiskt utsuga den. I sin självömkande förgrämelse över Frankrikes och Storbritanniens besittningar i världen kommer det gång på gång – och alltmer groteskt megalomant – till uttryck i form av den preussiskt kejserliga desperadohoptråcklingen av lika protektionistiska förbundsstater till den supersnåla federationen Stor-Tyskland.

Med IMF-lånen145,2 svenska skattemiljarder (som vi aldrig kommer att få tillbaka) ska vi rädda stenrika, kriminellt gangsterekonomiska Deutsche Bank från merkelmerkantilistiskt självförvållade kreditförluster i de s k PIIGS-länderna. Med tömningen av skalbolaget Vattenfall ska vi göra övergången från fossilt till förnyelsebart så kostnadsfri som möjligt – för Tyskland.

”Police has searched several offices of Germany’s biggest bank, Deutsche Bank AG, in connection with a carbon credit tax evasion case. The Bank’s Co-CEO Fitscheand and CFO Krause are currently under investigation.

Five hundred police officers raided Deutsche Bank offices and other private residences in Frankfurt, Berlin and Duesseldorf on Wednesday.

Five arrest warrants for bank employees were issued following the major Frankfurt office raid, in which the building was surrounded by more than 20 police cars.
According to the prosecution, 25 Deutsche Bank employees have been suspected of serious tax evasion, money laundering and attempted obstruction of justice, including Co-Chief Executive Officer Juergen Fitschen and Chief Financial Officer Stefan Krause.” [mina länkar i citatet]

Även Ekot rapporterade om den tyska banksterns förstenat fossila jakt på streetsmart ‘klimatsmarta’ win-win-situationer, tillhandahållna av Josefssons ‘ädla’ goodwill-idé om handel med utsläppsrätter:

För en vecka sedan genomsökte runt 500 poliser och andra utredare bankens huvudkontor i Frankfurt efter misstanke om medhjälp till skattefusk i internationell handel med utsläppsrätter. I det fallet är en av de två högsta cheferna för banken, Jürgen Fitschen, misstänkt för inblandning. Fem anställda på banken greps också.”

Och HUR kunde regeringen låta tillsätta Nuons (neokoloniala Hollands) springpojke Löseth som VD för Vattenfall, efter den ”sämsta affären som någonsin gjorts i Sverige” (för att tala med SVD:s ekonomiske journalister).

EU:s merkelmerkantilistiska färdriktning  utstakad sen länge fokuserar alltså bara på en enda sak – nu som då – att rädda storhetsvansinniga Tyskland från sina smutsigt bruna förluster för att sen gång på gång återinsätta detta militaristiska land på den maktfullkomliga hegemonitron som det snyftpolitiskt anser sig vara historiskt determinerat att besitta.

UTRED hur Lars G. Josefssons (Reinfeldts) formella och informella kontakter med Merkel har sett ut. UTRED hur det gick till när Nuons springpojke Löseth tillsattes som Vattenfalls nya VD – efter ”den sämsta affären som någonsin gjorts i Sverige”.

Trots de nya nedskrivningarna på 30 miljarder kronor så finns det mycket skit kvar i koncernen och då i synnerhet i det holländska Nuonhörnet.

Och frågan är om det inte fortfarande finns en hel del skit kvar även i koncerntoppen. För det framstår som alltmer absurt att vd:n Øystein Løseth kan och får sitta kvar.

Vattenfalls förvärv av nederländska Nuon, där han var vd, har varit en total katastrof, vilket för många externa bedömare stod klart redan vid förvärvstidpunkten, mars 2009.”

Regeringen ska sedan AVGÅ! Ställ misstroendevotum. Löseth ska således AVGÅ NU innan fler lobbyismdunkla vansinnesbeslut fattas på bekostnad av svenska medborgare och naturen! Stoppa IMF-lånen till euron (=Deutsche Bank). Bankdelningslag måste också omedelbart införas tillsammans med valutarestriktioner och stopp för bailout via valutareserven, innan nästa axelmaktspar kommer och glufsar de sista resterna i skalbolaget Sverige (läs dollarutlånande neokoloniala Wahlroos och Clausen) varpå militarism-merkelska Vattenfall fortsätter föröda vårt land:

”- Skulle Vattenfall vara intresserat av att bryta uran i Sverige om möjligheterna fanns?

– Vattenfall har inga synpunkter på var uranet bryts. Vi köper bara uran från de leverantörer som uppfyller vår krav gällande hälsa, miljö och säkerhet.”

Annars är vi Spanien i september. Bobubblan spricker och kreditvärderingsinstituten har redan börjat sänka bankernas betyg. Sälj den bruna brunkolsdelen tillbaka till Tyskland – till EXTREMT ÖVERPRIS. VARTENDA ÖRE av de 100 Nuonmiljarderna ska också tillbaka till den svenska statskassan, annars bör väl straffansvar utkrävas av Vattenfalls ledning, inte bara i form av trolöshet mot huvudman, utan av extremt grov trolöshet mot huvudman. Sen ska pengarna investeras i Sverige för att utveckla solkraften och fullständig transparens avkrävas Vattenfall av ägaren, dvs vi.

Utsikterna till ett sånt scenario ter sig dock dystra, eftersom det är gangsterekonomiska Deutsche Bank som ska verkställa försäljningen, vilken naturligtvis redan var uppgjord som ytterligare en pusselbit i spelet om Machtübernahmung.

2013-07-11 ”Deutsche Bank har varit med och sålt statens aktier i Telia Sonera och har haft mandatet att sälja statliga SBAB. Däremot var man inte med och sålde aktieposten i Nordea, varför det inte skedde är hemligt.

– Det vill jag inte svara på, det finns många grunder, svarar Jan Olsson. [min anm: vd för Deutsche Bank i Norden]

Affärerna kommer inom den närmsta framtiden att ske inom energibranschen, enligt bankchefen.

– Jag tror de stora transaktionerna kommer vara på energisidan, olja och gas. Där kommer det vara aktivitet.” [min anm: Jaså han ”trodde” det, lustigt nyspråksord för att i förväg redan veta. När Båstadsveckans Bankvärld ”tror” och ”känner på sig” då vet man att det sedan länge redan var uppgjort, lika välinformerat som när Reinfeldt godkände det svindyra köpet]

För att Tyskland således utsläppsfiffigt svinbilligt ska kunna få köpa Nuon av mellanhanden Sverige (och därmed utöka sin hegemoni i Europa) som köpt det svindyrt (så att neokoloniala Holland fick sitt skålpund kött) måste ju dock gigantavskrivningarna först ske, vilket nu alltså är gjort. Vrakrean kan börja!

ETC förtydligar i artikeln ”Att privatisera Vattenfall 2.0″:

Men nu har Vattenfall en ny styrelse och strategin att skriva ner värdet av framförallt Nuon betyder att man därigenom också gör det intressant för andra aktörer att köpa in sig. Prislappen blir lägre.

Om staten inte ville sälja vore en nedskrivning rätt meningslös, en teknisk värdering som gör att vinsterna i procent skulle se lite högre ut framöver. Men verksamheten i sig skulle ju inte gå bättre.

Motivet för nedskrivningen är därför privatisering.

Nu finns det inget politiskt stöd för det i riksdagen. Därför delar man upp Vattenfall i två delar. En nordisk som ska fortsätta med vår vattenkraft, kärnkraft och lite vind.

En europeisk i övrigt som ska driva kol, gas  i eget bolag. Alliansen hoppas helt enkelt att S och MP ska vara mer villiga att privatisera när det gäller företag utanför landets gränser.

Men hur klimatsmart är det?

Sverige sitter idag som en av de största ägarna till förstörande fossil energi i Europa. Att sälja ut kolkraft, eller driva den ihop med andra, innebär att man fråntar sig ansvaret för den klimatskuld vi skapat.

Det kanske ser bättre ut för Vattenfalls egen klimatbudget, men det minskar inte utsläppen.

Regeringen har tvärtom genom Vattenfalls stora ägande av smutsig energi, en unik möjlighet att vara aktiv del i en omställning.

Istället för att som ordförande Lars G Nordström, klaga på att förnybar energi pressat elpriserna och därmed minskat  vinsterna och lönsamheten med smutsig energi, kan man ju vända på det. Just förnybar energis växande gör att man som ägare kan, bit för bit, avveckla den smutsiga energi man idag har ansvaret för.

Istället hoppas regeringen på en klimatmässig springnota.”

Viker sig S nu – så har man sålt sig för SISTA gången!

– Det är otroligt stora nedskrivningar, så det är klart att det är allvarligt. Nu aktualiseras igen frågan om Nuon, säger S-ledaren Stefan Löfven om beskeden från Vattenfall.

– För mig är det uppenbart att regeringen försöker glida undan, de slingrar sig och har försökt att tysta ner detta. Men det är så att regeringen, och ytterst regeringschefen, har ansvar, för de godkände den här affären.”

Sist men inte minst – ställ in alla betalningar av vår medlemsavgift till det allt mer fascistoida EU

”Av de investeringar statliga Vattenfall gör efter sina mångmiljardvinster hamnar största delen utomlands. Och allra mest läggs på kol, gas och kärnkraft istället för på gröna alternativ.”

Eller som Jürgen Habermas nyligen uttryckte det:

The Union legitimized itself in the eyes of the citizens primarily through its outcomes and not so much from the fact that it fulfilled the citizens’ political will. This state of affairs is explained not only by the history of its origins but also by the legal constitution of this rather unique political formation. The European Central Bank, the Commission, and the European Court of Justice have intervened most profoundly in the everyday lives of European citizens over the decades, even though these institutions are the least subject to democratic controls. [. . . ]

The leadership role that falls to Germany today for demographic and economic reasons is not only awakening historical ghosts all around us but also tempts us to choose a unilateral national course, or even to succumb to power fantasies of a ‘German Europe’ instead of a ‘Germany in Europe.'”

Sverige ut ur EU – NU!

Lyssna på Youtube: Jürgen Habermas – Lecture at Leuven University (om du vill skippa Rompuys EU-megalomana skitsnack i början:), Läs transkriptionen av Jürgen Habermas tal: ”Democracy, solidarity and the European crisis”, Se även Hans Magnus Enzensberger – Det mjuka monstret Bryssel, The Nation – Anson Rabinbach: ”The Good European – on Jürgen Habermas”, Protesilaos Stavrou – Footnotes on Jürgen Habermas’ lecture in Leuven about the European crisis, The Guardian – German role in steering euro crisis could lead to a disaster, warns expert 

Se tidigare bloggposter: Moderater med Kärnvapen för fred – till höger om neutraliteten1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenEtt Verkligt El-uppror behövs – Kasta ut Axelmakterna!Migranter misshandlas och torteras i Grekland, Vapenlobbyisten och EU-godsherren Göran Persson lobbar för regeringen och EU(M)ona Sahlin pumpar ut Svenskt Näringslivs/Primes ”eftervalsanalys” som sin ”sanning”Primegate – Svenskt näringsliv, Moderaterna och ”tillväxtpolitiken”Rättelse: Reinfeldt ”pytsar ut” 100 miljarder till euron – hela sjukvårdsbudgeten & hela rättsväsendetSatsa på Solkraft istället för Kärnkraft – och inte 1 miljard utan 145,2 miljarderKorruptionen i EU är ”endemisk” – ändå skickar Borg 145,2 miljarder skattekronor dit, Reinfeldt och Borg ljuger om IMF-lånenVänster är inte lika med Marxist

Läs: ETC – Att privatisera Vattenfall 2.0SVT – ”Regeringen slingrar sig och försöker tysta ner”, Veckans Affärer – ”Det är omöjligt att sälja”, Tysk-svenska handelskammaren – Årsstämma 2013: ”Nya styrelsemedlemmar och medalj till Lars G Josefsson”, SVD – ”Aldrig orolig för Europas framtid” – citat: ”Jan Olsson, vd för Deutsche Bank i Norden, är positiv till den ekonomiska utvecklingen”Nemokrati – Migranter misshandlas och torteras i GreklandSVD – SEB:s vd: ”Tyskland borde få mer makt”, 2 – Frälsningen som blev fiasko, Miljö-Aktuellt – Vattenfall lanserar global plan för utsläppshandel, SR Ekot – Chef i Vattenfall blir klimatrådgivare åt Merkel, SR Ekot – Två razzior på en vecka hos tysk storbank – citat: ”För en vecka sedan genomsökte runt 500 poliser och andra utredare bankens huvudkontor i Frankfurt efter misstanke om medhjälp till skattefusk i internationell handel med utsläppsrätter”, Newsmill – Carl B Hamilton (FP) – ”Därför bör vi acceptera tysk handledning i Europa”, Veckans Affärer – Här är laguppställningen i Davos – citat: ”En annan Davos-veteran som fått rutin på att passera de rigorösa säkerhetskontrollerna i dunjacka är Vattenfalls vd Lars G Josefsson. ”, SVT – Utsläppsrätter ett fiasko, UNT – Koldioxidskatt slår utsläppsrätter – citat:För bara tio dagar sedan avslöjade till exempel Europol (EU:s polismyndighet) skattefusk för 50 miljarder kronor kopplat till utsläppsrätter under de senaste 18 månaderna. I flera europeiska länder har 90 procent av handeln med utsläppsrätter drivits av detta fusk.”, Financial Times – Schäuble keeps quiet on mounting cost – quote: ”Conventional wisdom holds that it would be suicidal for Mr Schäuble, or any German politician, to speak this unpalatable truth to voters before Germany’s September 22 national election. Unlike the Greek debt haircut of March 2012, which clipped private sector lenders, any future restructuring would shear the locks of official creditors, including Germany [min anm: including Sweden skulle jag vilja säga eftersom Tyskland krävt IMF:s medverkan i alla sådana operationer och Bundesbank inte tänker bidra till IMF-lånen med ett öre, har Buba deklarerat, liksom Kina, USA och flera andra icke-lydstater], which now hold over 90 per cent of Greece’s debt.”, Nemokrati – Calmfors medger att vi löper hög risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euronSVD – Löseths avtal skyddar Nuon mot besparing, 2, SVD – Brottsutredning mot Vattenfall, SVD – Tidigare Enron-traders får miljonbonus på Vattenfall, SVD – Vattenfalls förre vd: Löseths avtal värt 1 miljon euro, SVD – Självkritik efter skarp rapport, Bloomberg – Nuon says more than 90 % of shareholders vote in favour for saleSVD – Betalar miljardränta till Nuons förra ägare, SVD – Löseth fel ledare att bota Vattenfall,  SR – Studio Ett – Vattenfall, SR – Vattenfalls VD tror på kärnkraften i Sverige, Greenpeace, Uppdrag Granskning – Vattenfall satsar miljarder på gas och kolSR – Kärn-, kol- och gaskraft Vattenfalls stora problem, SVT1, SVT:s Peter Rawet – En doft av Enron, SVT2, SVT – ”Klart att det är allvarligt”, SR – Vattenfall gör miljardförlust – delar upp bolagetAB, DN – Vattenfall gör miljardförlust, SVD – Löfvén: ”Reinfeldt slingrar sig”, DN – Peter Norman: ”Kärn-, kol- och gaskraft Vattenfalls stora problem”,AB – Kate och William har fått en son, DN – Prins William och Kate har fått en son, SVD – William och Kate fick en pojke, AB – Våldet har trappats upp efter Utöya, SR – Hjärtat bultar hårt och rösten sviker, SR – LO-rapport: 20 procent av arbetskraften är från andra EU-länder, DN – I katastrofernas spår, AB – Katasrofsiffror för Vattenfall, AB – Vi drabbas alla av Vattenfalls affärer, SVD – Byggjobbare tjänar så lite som tio kronor i timmen, SVT – Första bilderna på den nye prinsen, SVT – ”Vi är människor, inte djur”, Fokus – Paradisens hemligheter, Grävande journalister – Stiftelser utan insyn

Bloggar: Alliansfritt Sverige, Röda Malmö – Never ending skandal, MM, Roger Jönsson (s), Bilderblogg, homo politicus – Vattenfalls haveri är regeringens fel

Sänkningen av restaurangmomsen gav inga jobb

McDonalds går ut och skryter om hur många jobb de ger ungdomar, med uppskattande fingervisning till regeringens sänkning av restaurangmoms och arbetsgivaravgift vid deras icke-anställningar av unga.

Men sänkningen av restaurangmomsen gav inga jobb, meddelar SCB, endast pengar i fickan på krögarna.

”Den som vill se hur många nya jobb den sänkta restaurangmomsen gav får använda ett riktigt stort förstoringsglas.”

Vad Anders Borg gör är alltså, att ge bort våra skattepengar till privatpersoner.

I januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 procent till 12 procent. Det uttalade syftet med reformen var att öka antalet jobb i branschen och därmed ge sysselsättning åt arbetslösa ungdomar.

Hittills har dock resultaten uteblivit. Det finns ingenting som tyder på att momssänkningen har skapat nya jobb, skriver Dagens Nyheter.”

Fast det visste vi ju redan med anledning av utförsäljningen av apoteken, bilprovningen, allmännyttan och alla de andra privatiseringarna som orsakat skolhaveriet, vårdhaveriet och äldreomsorgshaveriet och därmed forslat miljarder av våra skattepengar till skatteparadis.

Sist men inte minst skeppar han statskassan till Merkel. 145, 2 miljarder till en valuta som vi sagt nej till i folkomröstning 2003, bara för att stenrika Deutsche Bank vägrar stå sina egna kreditförluster i PIIGS-länderna.

Inte nog med det förorsakar (m)arionettregeringens anschlusspolitik dubbling av sommarstugepriserna. Det utländska (läs tyska/danska) ägandet av svenska fritidshus uppgår nu till cirka 50 %, i län som Skåne och Kronoberg.

Ungomdar har således varken jobb eller bostad att se framemot, allra minst en sommarstuga.

Nu har också antalet studieplatser på universitet och högskolan sjunkit så att även studier omöjliggörs som alternativ till den merkelmerkantilistiska massarbetslöshet (M)arionettregeringen erbjuder som enda lösning på ”krisen”.

Sverige ut ur EU – NU!

Läs: DN – Miljardsatsningen gav få nya jobb, DI – Sänkt krogmoms gav få nya joob DI – Skruvarna dras åt, Financial Times – The dangers of Europe’s technocratic busibodies

Migranter misshandlas och torteras i Grekland

Löfvén prisar EU. Men vad är det för en union han prisar? EU låter nu Grekland vakta EU:s yttre gräns för att slippa blod på händerna.

Jag tycker Löfvén ska läsa Human Rights Watch rapport noga, om hur situationen är i Grekland: ”Unwelcome guests”. Till och med turister utsätts för helt omotiverade gripanden bara på grund av sitt ”främmande” utseende. Utlänningar, utblottade och utslagna stoppas på gatan och enligt en ny lag som stiftats har polisen till och med rätt att tvinga vem som helst att lämna hiv-test i samband med att de stoppar någon.

Med REVAS motsvarighet i Grekland ”Xenios Zeus” (cyniskt nog grekiska namnet på guden för ”gästfrihet”) stoppas människor på utseendet och tvingas till och med klä av sig nakna på öppen gata av poliser som samarbetar med Gyllene Gryning. Inte ens när migranter attackeras av Gyllene Gryning mitt på ljusa dagen gör polisen nånting. Det är mycket allvarligt våld. De har kamphundar som de bussar på försvarslösa människor. De försöker helt enkelt döda människor. Även invandrare som bott i landet i decennier attackeras och utsätts för extremt våld.

De som tar migranter i försvar blir också attackerade av Gyllene Gryning. De kan även gripas av polis och förhöras. Turister som har stoppats av polis för id-kontroll vittnar om brutal behandling. En koreansk flygluffare säger att han aldrig mer kommer att besöka Grekland igen, med anledning av att han fick knytnävsslag i ansiktet av en polis som stoppat honom för kontroll av papper, därefter återigen slagen på polisstationen dit han forslats för att han protesterat mot behandlingen:

”A Korean backpacker told the BBC a plainclothed policeman punched him in the face during a stop. The backpacker Hyun Young Jung had asked the officer to identify himself. The police subsequently brought him to the police station where they beat him again.”

Till och med Syriska krigsflyktingar önskar att de aldrig kommit då flyktingar behandlas som ”avfall”. En afghansk flykting blev så allvarligt misshandlad att han inte kunde höra på två veckor efter att ha blivit stoppad av två civilklädda poliser:

”Abdel, a 25-year-old refugee from Afghanistan, said that two plainclothes police officers approached him outside his home in October 2012 as he left for work, and took him to the building’s parking lot.

[T]hey searched me, my bag, my pockets, everything, and then they beat me. They slapped me; fifteen or sixteen slaps. And I was asking. ‘Why?’ They
were telling me, ‘To show you so that you can understand.’ Then they gave me my papers and I left.… I couldn’t hear for two weeks.”

En annan turist, en amerikansk medborgare, född i Nigeria, vittnar om hur han arresterats och sedan slagits medvetslös av polisen när han försökte filma med sin mobilkamera vad han blev utsatt för:

A Nigerian-born US citizen told the BBC police detained and handcuffed him in July 2012, before the launch of Operation Xenios Zeus, while he was on vacation in Greece. He had shown officers his US passport. Christian Ukwuorji alleged that officers beat him unconscious when he tried to take a photograph of his handcuffs with his mobile phone.”

Många greker har demonstrerat mot den grymma behandlingen av migranter. Flyktingar får vänta 2-10 år på att ens få göra en asylansökan. ”We are trapped here” säger en i filmen ”Into the fire”. ”It is like a prison”. En tolk som jobbat många år vid det uppsamlingscenter – Pedion tou Areos – som finns dit flyktingarna går varje dag för att få göra en asylansökan vittnar i filmen om att hon aldrig varit med om att någon fått sin asylansökan beviljad.

Bloggen ”I can’t relax in Greece” rapporterar att ”hundratals kvinnor”  greps och stämplades som ”prostituerade” utan bevisning varpå de internerades för tvångskontroll av HIV och behölls i fängelset flera månader innan de släpptes. 17 av dem var smittade. De smittades namn, personuppgifter och bild publicerades offentligt för att varna allmänheten för kontakt.

Jag tycker Löfvén ska ta och se filmen ”Into the fire” innan han prisar krispolitiken vidare, för att få en bild av hur människor behandlas i Grekland som en följd av austerity, den svältpolitik som Löfvén skriver under på.

Gränsen mot Turkiet är nu i princip helt stängd. Den grekiska militärmakten är en av EU:s största. Tyskland och Frankrike tvingar på Grekland mer och mer vapen och militärmateriel. I ljuset av rådande förhållanden förstår man varför – Grekland ska vara den yttre gränsen för hela EU, mer cyniskt än så kan det inte bli med tanke på att folk knappt har mat att äta samtidigt som Grekland utökar sin militära kapacitet.

Flyktingar som försöker ta sig in i EU för att göra asylansökan dirigeras om till Grekland där de misshandlas och torteras av Gyllene Gryning som polisen också samarbetar med. Fästning Europa har blivit verklighet.

Snart övergår den historiska tvångsupprepning som Tyskland sysslar med till massinterneringar och systematiska mord om ingenting görs. Bryt upp eurozonen. Sverige ut ur EU – NU! Vi kan inte vara medlöpare till denna politik, som endast syftar till att skattefinansiera tyska bankers kreditförluster.

Den gangsterekonomiska, nyliberala globaliseringspolitik som varit helig lag i världen sen decennier måste upphöra. Den raserar samhällen och har lett till krig i snart sagt hela Mellanöstern. Desperationen äter sig nu uppåt genom Europa. Snart är också kriget här om inte eurozonen bryts upp och det storhetsvansinniga superstatsbygget nedmonteras tillsammans med den chockdoktrin som är dess grundlag.

Läs: Human Rights Watch – ”Unwelcome guests – Greek polise abuses of migrants in Athens”

Läs också blogg från Grekland som uppdaterar läget: I can’t relax in Greece – Police torture immigrants resisting deportations, Health minister reintroduces forced HIV testing, War refugees treated as garbage

Fler nyheter: SVD – Krisfonden faller inte Tyskland i smakenDN – Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport, AB – Sverige har blivit fattigt, AB – Toppolitikerna: Döp om Arlanda, Idg, SR, SR2, SR3, SR – Malta ställer in flyg med flyktingar, SR, SR – Ny bankakut ska kunna stänga krisande banker, SR – Grekisk tv igång igen, SR – Fortsatt dyster arbetsmarknad, SR, SR – Euro i Polen dröjer, SVT – Högerextrema grupper förbjuds i Frankrike, SVT, SVT – Fattiga EU-medborgare nekas sjukvård, SVD – Laddat för bråk om EU:s bankakut, SVD2, SVD – EU:s bankakut kan hota svensk lösning, DN – EU:s bankakut ska stoppa eurokriser, DN – 20 % dyrare hyra i Rosengård, SR – Självskadebeteende hos unga ökar, DN – Mellanösternexpert: Våldet lär bestå, SVD – Inbrottsvåg hot mot tryggheten,

Bloggar: Lasses blogg, Olle Schmidt – Fria tankar om Europa, Svensson, Business Class, MM, MM2

EU:s Lik-riktning – Ett (S)ällskapsspel för (M)assakrerare

En utbredd missuppfattning är, att Sverige klarade sig helskinnat undan andra världskriget men det är ju som alla andra amsagor en myt. Det finns alltid en segrare. Och den kräver sin tribut. 

Eller med Anders Wahlgrens kulturhistoriska dokumentärsere ”När Domus kom till stan”, där han citerar”den kände radiomannen Lars Matsén”, som för 30 år sen gjorde en reportageresa genom Sverige för att visa hur rivningsraseriet drog fram genom städerna:

”Vi upprepar frågan så här: Hur kan varuhusen så gott som alltid komma in i kärnan? Hotar varuhusen med att annars söka sig till annan ort, eller bjuder staden dem dit för att få dem? Endera måste det vara, eller bådadera. Varuhus i centrum, det är en importidé från Amerika. Men i USA har de haft kort livstid. Det finns alltså risk för att våra städer säljer sig för en grynvälling som snart kallnar. Om de åtminstone vore vackra. I Örnsköldsvik kallas denna yttersida ”Belsenmuren”.

Att kalla Sveriges ”efterkrigshistoria” för ”utveckling” vore således som att kalla förintelse för samma sak.

Men alla ni SocialModerata betongmärkta fossilhäckar – deppa inte ihop för det, det finns fortfarande lite kvar att till historielös oigenkännlighet en gång för alla förinta.

Bara 2010 såg ju den PEAB-styrda Moderatmajoriteten i Enköping till att också riva Stadshotellet i Enköping, ett ”renässanspalats”, så grundligt, att byggnadsvårdsbloggen rubricerade det som ett ”lågvattenmärke”.

Den stöveltrampande ”Utvecklingen” och dess alltid lika sjumilaklivsorienterade avrättningsoptimism stannar således inte. 30-talets totalitära fasoner har levt vidare och blivit globala. Som inte massarbetslöshet till följd av globalisering och ”tyskledd” (n)EU-kolonialisering vore nog väntar nu nästa u-landiferande massaker.

Skogarna i Värmland visserligen redan expedierade. Men lagom till eurozonens monumentalkrasch med störtdykande efterfrågan (som kommer inträffa ungefär på tisdag) kommer Förbifart Stockholm. Tyskledd Mineralstrategisk massaker i resten av landet, inte att förglömma.

Merkel (=Schäuble) kommer inte nöja sig förrän hela vårt avlånga land är slutgiltigt förött, med en halverings tid för konsekvenserna på cirka 16 000 år.

Efter att innerstadsvaruhusen slagit igen och p-husen gapar tomma följer köpladornas oändligt expansiva utbredning över den kringliggande åkermarken (för ökad hästköttsimport från den nu ”endemiskt” korrumperade penningtvättmaskinen EU).

Som vi ju alla vet finns det inga krigsslut. Det är därför man ska låta bli att starta ett. Och näst efter segrarens giriga glupskhet är den kapitulerade förlorarens omättliga revanschlystnad det allra värsta.

Läs: SVD – Historisk film kämpar i motvind (anm: ja, inte vill M att våra barn ska få kunskap om hur socialmoderaterna i kommunalt samförstånd krigsskadat landet, vare sig i böcker eller på TV – så much för det björklundsglappandet om vikten av historia och läsning. Kan de sen inte läsa om det heller för att det inte finns några skolbibliotek eller ens böcker i ämnet, så får de ju inte veta vad som gått förlorat (som om det aldrig funnits), SVT – Stadens själ, SVD – Obildad – som vara full och illa klädd på affärsmiddagen, AB – Löfvén måste göra sig av med sina två spöken, DN – Tre miljarder på skolpaket, AB – ”Be om ursäkt, Reinfeldt”, SVD – Live-rapport: Stefan Löfvéns tal, SVD – Att vara ateist är inte det givna, AB – Löfvén föreslår stora satsningar på skolan, AB, SVD – Arbetslösheten i fokus till valet, SR – Sverige stoppar spionsamtal, DN – VBK Årets Almedalsbloggare, SVD, SR – S-leden vill ha med V i rödgrön regering, DN – Lööf vill förbättra arbetslinjen (Se upp? vi vet alla vad ”förbättra” betyder på nyspråket), DN – IT och administration har penetrerat vården, 

Bloggar: Lasses blogg – Lull-lull utan betydelse, Mitt i steget – Mer än så här blir det inte, Görans tankar och bagateller – Ett tal om lika livschanser, Mikael Andersson (C), 2, 3Röda Malmö – Löfvén kan inte skapa jobb,  Wiseman’s WisdomsOlas tankar,CornucopiaMikael Andersson (C)Högbergs tankarMartin Mobergs betra… och Röda Malmö, Humanistbloggen,

Annie Lööfs Tung-metaller

Annie Lööf har blivit coachad av någon som monterat in tung-metaller för mer eftertyngd i talet. Kan vara samma någon som även gett Fridolin ett och annat skolboksfundamentalistiskt retoriktips.

Det släpade sig således fram som ett medeltida husförhör om de vulgära namnen på miljöförstörande ämnen.

Följt av en högstämd men oerhört långsam lovsång till det hållbara samhället –  som i den Nyliberala Centerns giftgröna tappning innebär mer kärnkraft, tillåten uranbrytning, fossil skiffergas, glyfosatspetsade GMO-grödor och Förbifart Stockholm.

Förutom en total-massakrerad landsbygd förstås, i enlighet med EU:s urbaniserande lik-riktning för massinvandring av kapitalstinna, tyska fastighetsköpare (markberedningen i form av kalhuggning är ju redan avklarad). Medan svenska ungdomar givetvis ska bege sig ut på gesällvandring i Europa för att efter tio års gratisarbete få mästarbrev i tysk grytdisk.

Hon hyllade Obama och Palme i rakt nedstigande led och avslutade med tung-metaller så malmklingande tunga, att det verkliga Ring-Klocka-Ring-tempot infann sig. Varpå det antikärnkraftsmärkt kärnkraftshyllande entouraget brast ut i rungande applåder och högtflygande kemikaliegröna ballonger.

Läs: Alliansfritt – Analys av Centerledarens tal, SVT – Annie Lööf: ”Dags att bygga i glesbygden”, SR – Lööf: ”Vi behöver en jobbskaparlinje” (min anm: var det inte hon som var näringsminister?) SVT – Centern vill få bort gifter, SR Ekot – Inför kemikalieskatt (min anm: kors i taket en skattehöjning – från Ayn-Rand-epicentret), SR – I huvudet på Tomas Ramberg 6 juli, SR Ekot 3, SVD – Giftfri vardag kräver handling (min anm: eller hur), SVD – Björklund vill ha lärlingssystem, AB, AB, DN, SR, SVD – Utveckla samarbetet i Europa, DN – FP vill skifta till lärlingssystem

Folkepartiet – Major Björklunds domderande Självskryt

Utöver Åkessons dolkstötslegendariskt drypande, nationella självömkan var Proffice-Majorens domderande självskryt fullständigt vidrigt att lyssna till. Desperationen lyste också igenom, med den påstridiga upprepningen av en argumentation som för länge sen mist sin trovärdighet.

”Reformerna” inom skolan som han slarvat igenom är en skymf mot både lärare, elever och föräldrar. Istället för höjd status genom generella löneökningar på 10 000 mer i månaden permanentar han läraryrket som låglöneyrke med beslutet om att inrätta 3000 ”karriärtjänster” för en lärarkår på 120 000 lärare. Det innebär alltså tidsbegränsat högre lön för 2-3%.

Han är dessutom så folkepartistiskt infam, att han framställer gratisarbete i tysk grytdisk som en politik för jobben.

Väl medveten som han – likt de andra springpojkarna åt Bank & Finans – Fond & Kapital – är om att Alliansens EUroforiska massarbetslöshetspolitik tryckt ner alla krav och förväntningar på en värdig framtid i ungdomensgruppen så deprimerande långt, att de nu står där med mössan i hand, tvingade att gå med på vad som helst så som att säga ‘Tack, goe herrn’ för betalning in natura.

Så här talar det merkelmerkantilistiska herrefolket när de rekvirerar nya slavar från lydstaten Sverige, visar arbeit-macht-frei-artikeln ”Tyskland lockar svenska lärlingar”:

”Tyska värdshus erbjuder svenska ungdomar gratis lärlingsutbildning. Företagen letar ung arbetskraft i Sverige.

 I Tyskland är det brist på arbetslösa ungdomar, skriver Sydsvenskan. För att lösa personalproblem söker sig tyska värdshus till Sverige för att locka unga, berättar Malin Dahl, rådgivare hos Arbetsförmedlingen.

– De erbjuds gratis lärlingsutbildningar, säger Malin Dahl, till Sydsvenskan.

I Tyskland är det vanligt med lärlingar och systemet har blivit viktigt för många arbetsgivare.

– Men i Tyskland är det brist på ungdomar just nu. Därför har tyska staten skjutit till pengar för att kunna locka dit utländska ungdomar, säger Malin Dahl.

Svenskar under 30 år erbjuds gratis utbildning i två–tre år, framför allt hotell- och restaurangutbildningar.

Goda kunskaper i tyska är än så länge en förutsättning men en gratis språkkurs för lärlingar är på gång.”

Hårt skitjobb framställs som ”utbildning”, och arbeta gratis framställer herrefolket givetvis som ”erbjudas gratis lärlingsutbildning” – slaveriet som erbjudande således. Major Björklund är dess främste proponent.

Eller, som FP:s ekonomisk-politiske talesman greve Hamilton (FP) uttrycker det i artikeln: ”Därför bör vi acceptera tysk handledning i Europa”:

”Priset för ett bättre ekonomiskt och finansiellt styrt Europa är uppenbarligen ett mer gemensamt och bindande beslutsfattande under tysk handledning.”

What’s good för Germany is NOT good for Sweden, Volkpartiet. Allianzen, avgå! SVERIGE UT UR EU – NU!

SVT Play – Jan Björklund (FP)

Se tidigare bloggposter: ‘Ett Enat Europa’ eller ‘Det Tredje Riket’ – Same Shit Different NameDen Germanska Satsmelodin får en RenässansAlliansen inför – Den Kompetente LärarenRoffe Roffelito i Bank & Finans, Fond & KapitalEn Folkrörelse, En Konst, Ett Folkparti! – Den långsamma reprisenEn Folkrörelse, En Konst, Ett Folkparti!Högerpopulismen – Moderat riksdagsledamot bloggar ”Arbete ger frihet”

Läs: Lärarnas Riksförbund – Lyssna till lärarna, läkarna och poliserna!, SVD – Björklund vill ha lärlingssystem, DN – Maria Crofts: Blekt tal av Björklund, AB – Nazisterna är i Almedalen idag, AB – Till attack mot motståndarna, AB – Billström har stort aktieinnehav i krisföretag, SR Ekot – S och MP positiva till V-utspel, SR – FP vill införa lärlingssystem, SR Ekot – Förslag på utbildningsgaranti för friskoleelever, SVD – Utveckla samarbetet i Europa, SVD, AB – Här festar SD med Avpixlat, SR Ekot – Björklund till attack mot de rödgröna, SR, SR – FP: Lagändring för att kunna anställa lärlingar

Monopol är ett spel om Kapitalism, inte om Socialism

Den gemensamägda vården, skolan och omsorgen har sålts ut till vrakpriser. Skolor, sjukhus, vårdcentraler, Apoteket, Bilprovningen osv.

Detta har gjorts med hänvisning till honnörsord om ”valfrihet”, ”konkurrens” och ”självbestämmande”. Men vad är det som är så ”självbestämmande” med att ett fåtal globala koncerner, akronymhieroglyfiskt kopplade till varandra, äger allt i hela världen? Samma koncerner har också snart tömt Sverige i ett nafs, som ett mindre skalbolag.

Oljemagnaten David Koch heter den rikaste mannen på Park Avenue 740. Koch räknas som en av de mäktigaste i världen. Hans marionetter i världens  regeringar styrs bekvämt med musklick från soffan på Manhattan.

Självklart har han utökat sin rikedom genom att äga företag som tillverkar såna där masskonsumerade förbrukningsartiklar människor köper varje dag, enligt tetrapak-receptet. Vad gjorde vi utan toapapper, tejp och post-it-lappar? För att inte säga gem och gummiband, nycklar och lås.

Efter det expanderar man till att äga mer komplexa produkter, såsom politiker och regeringar, vilket således leder till att män som han snart också äger diverse befolkningar och territorier i världens alla hörn.

En av Kochs gunstlingar heter Paul Ryan och är libertarian. Han har just den fördomsfritt nihilistiska människosyn som Koch vill ska bli förhärskande, och därför kallar honom ”superstar”. Paul Ryan säger sig vara katolik, men har ändå en helt och hållet ”självständig” tolkning av det kristna budskapet, vilket upprört de humana katoliker som fortfarande tror på människans värde.

Paul Ryan avgudar istället Ayn Rand, avregleringens gudmoder och tvingar alla medarbetare att läsa hennes verk, innan de går ut och säljer lite fler vattenverk samt ser till att rätten att teckna kollektivavtal avskaffas.

I senaste presidentvalet stödde Koch givetvis Mitt Romney med enorma penningbidrag. När Obama mot förmodan vann verkar Koch gjort allt  för att omdirigera Obama i sin egen riktning, något som nu allt mer framgångsrikt ser ut att lyckas riktigt bra.

Se tidigare bloggpost: Den Manodepressiva Marknadens Melankoliska FasVår Gud är oss en väldig BorgUtsugningen av statskassan fortsätter – LKAB nästa rov för det socialbidragsberoende BankväsendetKannibalistisk Ekonomi och Volatila MarknaderVänster är inte lika med Marxist

Läs:AB – Vilka krafter ligger bakom Moderaternas utförsäljningspolitik, SVD – Åtta nya föreslås till moderaternas partistyrelse, Forbes – A glance at Gustaf Douglas, AB – Billström har stort aktieinnehav i krisföretag, Expressen – Billström kritiseras för aktieköp i krisföretag, NT – Minister köpte aktiepost i Northland, Ny Teknik – LKAB går in i Northland, NSD – LKAB räddar Northland, SR – LKAB räddar Northlands gruva, DN – Billström köpte aktier i krisande Northland Resources, DI – Borgs prognoser slokar, DI – Hon ger en känga till LO, DI – Konkurserna ökar, Expr, SR – Löfvén: ”Allt på bordet till hösten”, SR – Jan Björklund frågades ut, AB Billström har stort aktieinnehav i krisföretag

BloggarRöda Berget – Har Billström ägnat sig åt insideraffärer?, Homo politicus, Lasses blogg, 

Se även:

 Jonas Sjöstedt (V): Vi lovar att stoppa vinstslöseriet (10 bloggar)

 V vill försvåra utförsäljningar(8 bloggar)

 Moderaterna har gett upp(6 bloggar)

 Planen: Lyfta frågan igen(6 bloggar)

 Vänsterpartiet vill ändra grundlagen | Almedalen | Expressen | Senaste nytt (5 bloggar)

 

Sjöstedt försvarar människovärdet

Med anledning av Jonas Sjöstedts tal i  Almedalen, där han citerar Nina Björks försvar för människans rätt att vara människa utan hänsyn till hur ”lönsam” eller ”effektiv” hon är, återpublicerar jag en tidigare bloggpost. Detta då det rådande neoliberala nyttotänkandet inte bara är människofientligt, utan också  lett till en långvarig ekonomisk kris som försatt världen i katastroftillstånd.

Den Monstruösa normaliteten eller Medelmåttans tyranni

Posted on april 7, 2010

Sällan läser man en så välskriven journalistisk text i dagstidningen som Ylva Herholz’ artikel ”Jakten på normalitet gör samhället sjukt” – en kvalificerad recension av Manfred Lütz bästsäljare ”Irre! Wir behandeln die Falschen  – Unser Problem sind die Normalen – Eine heitere Seelenkunde” (min övers ”Dårskap! Vi behandlar fel människor – Vårt problem är de normala – En gladare lära om själslivet”).

Hon sammanfattar boken så spirituellt att artikeln blir en ögonöppnare för hur det extrema nyttotänkandet, förutom på världsekonomin, även färgat av sig på psykiatrifältet, vilket leder till diagnosticering av allt som skulle kunna störa en välsmord vinstmaskin. Kravet på att rensa ut störande och avvikande element har medfört att nyliberalismens utilitarism med sitt förgörande kvalitetssäkringsverktyg ätit sig in i själens allra innersta skrymslen och är i full färd med att förinta den.

Problemet är ju, att det extrema nyttotänkandet inte alls är effektivt utan tvärtom. Den monstruösa normalitetens tyranni innebär just ett sjukdomsalstrande slukande av alla gemensamma resurser i syfte att visa hur snålt och innehållslöst det går att bedriva var mänsklig verksamhet. Man skulle därför också kunna kalla det för medelmåttans tyranni. Och liknelsen som Ylva Herholz använder – med trollkarlen som drack upp sig själv – är på pricken. För vad kan bli resultatet annat än ett depressivt inre tomrum, när analysen går ut på att hitta allt fler fel som ska rättas till. Källan till olycka kan nämligen finnas nån annanstans, dvs komma utifrån.

Nämligen från det Ylva Herholz beskriver som “ett allt hårdare, kyligare konkurrensinriktat samhällsklimat” där allt fler av människans verksamheter ställs under nyttotänkandets ifrågasättande snäva lupp och bedöms skärskådande efter hur stenhårt effektivt de kan utföras, efter att alla ‘onödigheter’ skalats av, och kvar bara finns en smaklös soppa meningslöshet. Kostnadseffektiv visserligen men själen har lämnat in för länge sen så att det enda som finns kvar bara är ett tomt skal. Det är då – när ‘kvalitetssäkrings’verktyget osäkras som människovärdet är i fara. För gräver man tillräckligt djupt in i det extrema nyttotänkandet är ju egentligen ingen verksamhet – eller människa – riktigt ‘nyttig’ eller ‘behövs’. Varför skall den då finnas?

Och då landar man i samma massmord som de totalitära regimerna på 30-talet.

Det nyttomotiverade effektivitetstänkandet döljer det enkla faktum att dess enda syfte är att maximera vinster för vidare befordran till privata fickor. Denna extrema utilitarism är Chicagoskolans kärna, teorin bakom nyliberalismen som försatt hela världen i djup finansiell kris och depression, en depression som också återspeglas i att allt fler människor blivit just deprimerade, långtidssjukskrivna, utbrända och gått in i väggen.

De ‘psykoexperter’ som häftar diagnoser på folk utan att vara ombedda av individer som sökt hjälp för specifikt själsligt lidande – de ägnar sig enligt Lütz åt ideologi, inte läkekonst. De bidrar också till att skapa ett ”samfund av normopater”, frammana en genomsnittlighetens och normalitetens diktatur.”

Det första man då bör göra är, att slopa EU:s sjuka konkurrensretorik, new public management, beställar-utförar-modellen osv, eftersom dessa snikna yttringar är själva manifestationen av denna människofientliga ideologi. Hela projektet lider även av ett hat mot humaniora till förmån för naturvetenskap och teknik – det känns som man helst ser att tänkandet som verksamhet upphör helt och hållet till förmån för en mekanistiskt välsmord ekonomi som är så ineffektiv i sin enögdhet att miljarders miljarders i stödpaket inte kan rädda den.

Den tekniska synen på människan och tillvaron är ett gift, som sprider sig alltmer i samhällskroppen, varnar Manfred Lütz – och dess åskådning banar väg för, ja vad? Alla former av mekaniska, tekniska förklaringsmodeller stänger in oss i oss själva, förminskar oss, gör oss omyndiga, får oss att se allt ynkligare ut. En mänsklighet med denna syn på sig själv blir också lätt att föra på villovägar. Var hon, människan, alltså bara en liten lort?”

Antiintellektualismen och föraktet mot kulturutövare är ju även det inskrivet i ideologins grundteser i och med dess extrema materialism.

Hayeks och Friedmans teorier skiljer helt mellan materiella produkter och ‘immateriella’ och menar då att ‘immaterialrätterna’ är felaktiga, på grund av att de lagstadgar ‘materiella egenskaper för immateriella värden.’ I samma andetag som man mycket starkt värnar egendomsrätten när det gäller materiella produkter fråntar man på dessa grunder kulturutövare den.

Att med såna dumdrygt utilitaristiska motiveringar utradera kulturutövares möjlighet att försörja sig på sin konst är dock häpnadsväckande. På liknande sätt har nyliberalismen slimmat verksamhet efter verksamhet, i ett avregleringens avvecklande strypkoppel. Vad återstår till slut för människan att ägna sig åt? Ingenting hon gör är ju resurssnålt eller kostnadseffektivt nog.

Boken öppnar förresten med att slå fast att Hitler var just normal, monstruöst normal. Icke psykiskt sjuk. Liksom Stalin. Att beskriva diktatorer som dessa som galna är att banalisera de historiska katastrofer som hör ihop med deras namn, skriver Lütz. Det var bland annat uthållig målmedvetenhet och brutal effektivitet som gjorde deras förbrytelser möjliga; ingen psykiskt sjuk är i stånd till något liknande, menar han. Illgärningarna var onda, och avskyvärda, helt enkelt”.

Läs: Jonas Sjöstedts tal i Almedalen 2013 (talet i text), SVT Play – Jonas Sjöstedts tal i AlmedalenSVT Play – Jonas Sjöstedt (V) – Debatt, Demoskop – Väljarbarometer för juli (V går upp med 1, 4 procentenheter och de rödgröna får egen majoritet med 50, 4 %)Expressen – ”Vi har en massiv opinion på vår sida”, SVD – Jonas Sjöstedt (V): ”Vi lovar att stoppa vinstslöseriet”, AB, DN, AB, AB – Sista dansen med AlliansenExpr, SVT – Jonas Sjöstedt talade i AlmedalenSVD – Kultur som samhällsnytta, Expressen – Alliansens värsta kris någonsin,  Expressen – KG Bergström: ”Vinster i välfärden är partiets främsta vapen”, Expressen – Raka Svar med Jonas SjöstedtAB – Nu behövs hopp om ljus framtid, AB – Billström hårt kritiserad för ny aktieaffär, AB – Sjöstedt har valt sin valfråga, SR – Sjöstedt: ”Med oss blir välfärden fri från privata vinster”, Expr2, Expr34, SR – Ändra grundlagen för färre privatiseringar, Expressen – Så satte Sjöstedt press på Löfvén, Expressen – ”Vi vände för att visa nazisterna ryggen”, Expressen – ”Arbetslösheten ökar som stor svensk stad”, SVD – Mardöm om SVT tvingas sälja ut, SVD – Fel att låta militärer köra ambulanserna, SVD, SVD, SR – Vänsterpartiets dag i Almedalen 4 juli, SR – Sjöstedt om det sexuella våldet, SR – Partiledarutfrågningi P1 Morgon: Jonas Sjöstedt, SR – Tomas Ramberg analyserar Lööf och Sjöstedt, SR English – Left party leader calls for end to privatisation, SVT – Partiledartal i Almedalen, SVT – Vänsterpartiets dag i Almedalen, AB – Sjöstedt: ”Vi är garanten för en ny regering”, Expr, AB – Trevligt, men kommer folk att rösta på Sjöstedt, DN – 12 600 lärare har skurits bort i Alliansens skola, DN – USA-protest mot övervakning, DN – Många håller med men räcker det?, Folkbladet, ExprDN – Fokuserade på välfärdsvinster, DN – Vår unika skyldighet, GP, DN – Ett år före valet med V,SRExpressen – Tyst protest mot högerextremister i Almedalen, AB – Stöveltrampen som ekar i hela EuropaAB – Vilka krafter ligger bakom M:s utförsäljningspolitikResumé – (min anm: äldre artikel om konsultväldet kring Alliansen och Reinfeldt), SVT – Majoritet tror på regeringsskifte, SVT – Vinsterna i välfärden vår stora strid, SVT – Arbetsmiljön påverkar betyg – Lärarnas arbetsmiljö och elevernas betyg hänger ihop, SVD – FP tappar rollen som skolpartiet, Expr – Vänsterpartiet vill ändra grundlagen, SVD,

Bloggar: Alliansfritt – Moderat tillämpar avdragslinjen på alkohol, Alliansfritt – Reinfeldt skryter om branschavtal som han inte haft något med att göra, Alliansfritt – Allt Reinfeldt lanserat de senaste fem åren har floppat

Ett Rätt ger inte Godkänt, Reinfeldt

Att Reinfeldt sätter SD på plats är välkommet. Men att han i Almedalstal står och inkluderar Moderaterna bland dem som byggt upp demokrati, rösträtt och välfärdsstat är återigen exempel på den ogenerade historierevisionism som förre partisekreterare Sofia Arkelsten redan ägnat sig åt 2011.

Då ljög hon och sa, att Moderaterna varit med och infört fri och lika rösträtt, och fick därför avgå.

Nu går det tydligen bara finfint för Reinfeldt, att stå och säga exakt samma sak, utan problem. Vissa är jämlikare än andra?

När det gäller förtroende för skötseln av ekonomin, som Reinfeldt, av fullständigt obegripliga anledningar, åtnjuter i opinionen tar man sig för pannan. När ska väljarna sluta låta sig duperas av den högborgerligt tvärsäkra artikulationen?

Åtgärd efter åtgärd visar att Moderaterna öht inte har en aning om vad de sysslar med. Senast slöseriet med 17 skattemiljarder på sänkning av arbetsgivareavgiften för unga, vilket inte haft någon som helst effekt:

”För att skapa mer jobb började regeringen 2007 sänka arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 26 år. Men reformen gav motsatt effekt, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt en ny rapport från Handelsanställdas förbund har den sänkta arbetsgivaravgiften kostat 17 miljarder kronor. Men pengarna har inte haft effekt, andelen unga och andelen arbetade timmar för unga har i stället minskat sedan reformen infördes.”

Ändå gör Reinfeldt nu, liksom med jobbskatteavdragen, bara mer av samma,  i tron att en upprepning ska ge annat resultat. I den s k jobbpakten ingår nämligen just fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter, men denna gång i ”lärlingskontrakten” som inte ens är några avlönade arbeten utan en sorts praktikplatser med utbildning:

Regeringen kommer därför att föreslå ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden till arbetsgivarna under ett års tid. Dessutom får de en subvention på lönesidan genom att arbetsgivaravgiften minskas från 21 000 kronor i månaden till under 9 000 kronor för en ung person på ett så kallat YA-jobb, som blir det nya namnet.”

Det blir ytterligare miljarder ”rakt i sjön”, som om inte 17 miljarder räckte. Välfärden blöder, ändå sliter Reinfeldt ytterligare några slamsor ur kvarlevorna.

Likadant sänkningen av restaurangmomsen, där har restaurangpriserna istället höjts och varje ”skapat” jobb kostat 1 miljon skattekronor: 

Vi skulle dessutom kunna fråga oss hur många av de nya krogjobben som det faktiskt går att leva på.

Hotell- och restaurangfacket har inte sett någon sjunkande arbetslöshet bland sina medlemmar, och när förbundets tidning Hotellrevyn granskade branschen visade det sig att en mycket stor andel av de nya jobben helt eller delvis betalas av Arbetsförmedlingen.

Men låt oss, bara för diskussionens, skull ändå anta att det är regeringens momssänkning som skapat 5000 nya jobb. Då måste den väl beskrivas som en framgång?

Visst, om vi tycker att ett branschstöd på lite drygt en miljon är ett rimligt pris för att skapa ytterligare ett jobb i hamburgerbranschen eller på en sportbar.

Momssänkningen kostade nämligen 5,4 miljarder att genomföra förra året. Eftersom branschen växer lär det bli mer i år. Om vi accepterar att de 5000 jobben – på något sätt – skapats av momssänkningen betyder det att varje jobb kostat en dryg miljon, och fortsätter att kosta en dryg miljon år efter år.”

Vi kan sen bara lägga till den huvudlösa affären Nuon – och det borde räcka för att avsätta den här regeringen innan skattkistan är barskrapad för gott. M har sålt ut i stort sett allt av värde och nu väntar nya skattesänkningar som inte kommer att skapa ett enda jobb utan bara krascha ännu mer välfärd.

Pga den inhumana utförsäkringspolitiken har 200 000 sjuka och arbetslösa tvingats till socialbidrag, vilket påfrestar kommunernas ekonomi, stigmatiserar de utsatta och leder till ytterligare enorma nedskärningar på lokal nivå vilket i sin tur sänker skatteunderlaget än mer osv,  enligt Borgs dödsspiral som recept för ekonomisk avveckling.

Att sänka a-kasseavgiften kommer för det första inte att få tillbaka de som tvingades lämna den när Reinfeldt startade sitt regeringsinnehav 2006 genom att kraftigt höja dem. Vidare är det många i gruppen som aldrig kvalificerat sig för a-kassa och dessa regler ändrar ju inte Reinfeldt, vilket gör att lämmeltåget till socialbidrag lär fortsätta.

De som möjligen får nån krona över på ett femte jobbskatteavdrag kommer direkt att måsta lägga det på mat för dagen, resor till jobbet och amorteringar på sina bolån. De ökande räntorna är i antågande pga Feds beslut att stoppa likviditetsflödet samtidigt som oljepriset stiger.

Fler skattesänkningar för att hålla nere lönerna (och därmed möjliggöra fortsatt skyhöga vinstuttag) sänker välfärden ännu mer. När lönerna sjunker, sjunker efterfrågan, arbetslösheten ökar o skattebasen krymper så att välfärden smälter undan, lägg sedan skattesänkningarna på det, så är välfärden snart helt borta. Dessutom är det en åtgärd mot väljarnas samlade vilja:

Bara 14 procent av svenskarna ser sänkt skatt som viktig. 82 procent vill hellre ha satsningar på välfärden.”

De Nya Moderaterna var för övrigt inte nyare än att de kunde stödja en alltigenom neokonservativ politik i USA:s presidentval 2008, då de gav sitt stöd till mörkblåa McCain istället för till Obama.

John McCain som alltså säger nej till aborträtten, ja till att abortläkare åtalas, nej till skattefinansiering av vårdinstanster som utför abort, nej till FN:s stöd till familjeplanering och kvinnors reproduktiva hälsa, nej till enkönade äktenskap, nej till lag mot diskriminering av homosexuella i arbetslivet, nej till förbud av attackvapen, ja till förbud för att lagföra vapentillverkare, nej till bakgrundskontroll för vapenköpare, ja till lättnad av restriktioner vid vapenköp i form av licenskontroll och kontroll av vandel, nej till att hatbrott mot homosexuella ska betraktas som just hatbrott osv osv osv.

Den här regeringen har gjort sitt. Enligt Demoskops senaste mätning som publiceras av DN idag har de rödgröna egen majortet, på på 50, 4 %, medan Alliansen bara uppnår 37,1 % – med SD:s 11, 6 % blir det ändå bara 48, 7 % för det i så fall lightbruna blocket. Ställ misstroendevotum och avsätt regeringen innan ekonomin totalhavererar. Budgetunderskottet galopperar i takt med att massarbetslösheten skjuter i höjden.

Minst 400 000 jobb behövs – skapa dem i vård, skola, omsorg och infrastruktur – NU! Ett lärlingsssystem ”av tysk modell” istället för utbyggd arbetsmarknadsutbildning är inte grejen.

Bygg ut arbetsmarknadsutbildning för både snabb omställning och som yrkesutbildning för unga istället för att ställa grupper mot varandra och jobben mot arbetsrätten. Se till att fixa den livsfarliga arbetsmiljön och rädda vård, skola, omsorg genom att inte sänka skatterna, och stoppa realisationen av välfärden – annars är det faktiskt för sent.

Jonas Sjöstedt: ”– Även om demokratin ska bestämma hur skattepengar ska användas så behövs det också alternativ. Våra motståndare säger ­ofta att vi är emot valfrihet. Men motsättningen går inte ­mellan valmöjligheter och det offentliga, utan mellan vinstintresse och att värna en bra välfärd”, säger han.

Enligt Sjöstedt är det en självklarhet att folk till ­exempel vill ha inflytande över vilket äldreboende ens föräldrar hamnar på.

Kommer bli prio ett

– ”För mig är det viktigt att visa att vi vill se olika profiler på verksamheterna. Men det krävs inget vinstintresse för det. Riskkapitalbolagen står inte för mångfald, bara för vinstuttag”, säger han.

Se tidigare bloggposter: Feffes slamsigt undanglidande demagogi – fortsätter Söndra och HärskaFredrik Reinfeldts Tal: Söndra och härskaCarl Bildt – Besserwisser mot bättre vetande

Läs: AB – Saltad nota från krogbranschen, Dagens Industri – 17 miljarder rakt i sjönArbetet – Vinsterna ökar – men inte lönerna, AB – Lyfta frågan igenAB – Vilka krafter ligger bakom Moderaternas utförsäljningspolitik?, Expressen – De femton familjerna som styr Sverige  [och Moderaterna får man väl tillägga med tanke på att Douglas sitter i partistyrelsen], SVT – Svenska folket: Nej till skattesänkningar,  DN – Reinfeldt satsar miljarder på jobbenJonas Sjöstedt – Moderaterna skriver (om) historien, SVT – Det här händer i Almedalen på torsdagen,SVD – Fler jobbskatteavdrag kan bli aktuella, DN – 200 000 sjuka och arbetslösa tvingas till socialen, SR – Väljarna: ”Partierna allt mer lika”, AB – Sista dansen med Alliansen, AB – Moderaterna har gett upp, AB – A-kassan är ett politiskt fiasko, Reinfeldt, AB, SVT – Dokument Inifrån – Lönesänkarna, SVT – Dokument Inifrån – Dubbel bokföring, DN – LO kräver att PPM läggs nerAB – Reinfeldt visste att sjuka skulle drabbas, DN – Försvaret är nu en intern strid inom M, 2, SR – V: Ändra grundlagen för färre utförsäljningar, Röda Berget – Hur många miljoner har Moderaternas avknoppningar kostat, SR – I huvudet på Tomas Ramberg, SR – Uppmanade till isolering av Sverigedemokraterna, AB, AB2, SVD, Expr, SVT – Giftpil riktad mot Stefan Löfvén, AB – Vimmelextra – Bilder – Almedalen

Ledarsidorna: DN – Regeringen behöver kontringar, GP – Storsatsning på unga utan jobb, SVD – Valet av skjorta ger inte fler jobb, Sydsvenskan – Alla var där, HD – Tuktad arbetslinje, Corren – Reinfeldt satte press på Löfvén, Nerikes Allehanda – Egenmakt mer relevant än klyftor, UNT – Effektivitet är inte avgörande,

Bloggar: Jonas Sjöstedt – Välkommen, ReinfeldtMartin Mobergs betra…Röda Berget,Högbergs tankarMikael Andersson (C) och Martin Mobergs, Roger Jönsson (s), Signerat Kjellberg, Nils Erik Lindblom, Dick Bengtson – Trötta moderater, Lasses blogg – Lång och varaktig söndring, Nya Wermlandstidningen – Hopp och utmaningar för landsbygen, Borås Tidning – Nödvändig press på politiker, 2, Borås Tidning – Ledarbloggen – Fredrik Reinfeldt i Almedalen: Om konsten att prestera under press, Västmanlands Läns Tidning – Redo att regera (om MP), Norrländska Socialdemokraten – Här behövs facklig kamp, Hallandsposten: Hvad hvilja Moderaterna?, Piteå-tidningen: Risiga resultat för Reinfeldt, Länstidningen Östersund – Skolan går före skattesänkningar, Sydöstran – Demagogi om bidragslinje av Reinfeldt, Västerbottens Folkblad – Väljarna vill höja taket i a-kassan, Dala-Demokraten: Övre medelklassen som samhällskritisk kraft, Skånska Dagbladet – Lyssna på LO:s pensionskritik, Falu-kuriren – En riskabel valstrategi, Reinfeldt, Eskilstuna-Kuriren – Privata skolor ska inte bara kunna lägga ned