Månadsarkiv: maj 2012

På Onsdag Okejar de Nya SocialModeraterna Bailouten på 145,2 svenska skattemiljarder till Stenrika Tyska Banker

Jag säger som Loreen – Gör vad fan du vill med Kulturen – t ex säg Nej till den Nya EU-diktaturen! På onsdag 30 maj röstar de Nya SocialModeraterna igenom ett Ja till ariskt färgad, 30-talistisk Svältpolitik genom den fördragsändring om ESM (DS 2011:25), som innebär att vi ska skeppa 145, 2 miljarder (och mer) till Merkel via IMF för att hålla stenrika, tyska banker och exportjättar helt skadeslösa för sina självförvållade kreditförluster genom vårdslös utlåning och aktiv uppblåsning av den spanska husbubblan, medan övriga EU-länder (inklusive Sverige) ska tvingas till massuppsägningar i välfärden och enorma nedskärningar i vård, skola, omsorg, infrastruktur, forskning och högre utbildning efter att Tyskland med inrättandet av ESM 1 juli 2012 konfiskerat deras statskassor (inklusive Sveriges).

De enorma beloppen skrämmer. För inte länge sedan var regeringens officiella bedömning att det skulle räcka med 15 miljarder euro för hela den spanska banksektorn. Nu väntar många på att andra banker också ska undsättas av staten. I princip är det bara jättarna BBVA, Banco Santander och Banco Sabadell som anses sunda. ”

15 miljarder euro – det är alltså ett i det närmaste identiskt lika stort belopp som det Anders Borg lovat bort av våra skattepengar till ESM via IMF, dvs 145,2 miljarder – 45,2 miljarder är redan beslutade i riksdagen, utöver det har Anders Borg på toppmöten lovat 100 miljarder. Sverige ska alltså – med en skattekraft på 9 miljoner invånare – ensamt stå för den summa som sagts krävs för att baila ut HELA DEN SPANSKA BANKSEKTORN. Fattar ni vilken tysk roffning av svensk statskassan som det innebär?

Bloomberg har skrivit en utmärkt artikel – ”Hey, Germany:   You Got a Bailout, Too – Merkel should know that her country has been bailed-out too” om hur Tyskland blåser hela kontinenten på cash (läs hela artikeln för att förstå hur detta con-artisteri gått till) samtidigt som de framställer det som att de ”räddar” Europa: 

“In the millions of words written about Europe’s debt crisis, Germany is typically cast as the responsible adult and Greece as the profligate child. Prudent Germany, the narrative goes, is loath to bail out freeloading Greece, which borrowed more than it could afford and now must suffer the consequences.

Would it surprise you to know that Europe’s taxpayers have provided as much financial support to Germany as they have to Greece? An examination of European money flows and central-bank balance sheets suggests this is so.

Let’s begin with the observation that irresponsible borrowers can’t exist without irresponsible lenders. Germany’s banks were Greece’s enablers. Thanks partly to lax regulation, German banks built up precarious exposures to Europe’s peripheral countries in the years before the crisis. By December 2009, according to the Bank for International Settlements, German banks had amassed claims of $704 billion on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain, much more than the German banks’ aggregate capital. In other words, they lent more than they could afford.

When the European Union and the European Central Bank stepped in to bail out the struggling countries, they made it possible for German banks to bring their money home. As a result, they bailed out Germany’s banks as well as the taxpayers who might otherwise have had to support those banks if the loans weren’t repaid. Unlike much of the aid provided to Greece, the support to Germany’s banks happened automatically, as a function of the currency union’s structure.”

Alla ni som är i Stockholm – PROTESTERA! mot onsdagens ja till ESM, dvs ja till 145,2 svenska skattemiljarder i bail-out rakt ut till stenrika tyska banker och exportjättar. Jag klistrar här in information från Folkrörelsen Nej till EU. Please – ni som har möjlighet och är i Stockholm – ställ upp och visa riksdagsledamöterna var skåpet ska stå!

Protestera med Folkrörelsen Nej till EU mot den odemokratiska ESM-fonden!

2012-05-28

På onsdag den 30 maj skall riksdagen behandla EU:s ESM-fond. Den kallas också ibland för ”brandväggen” eller ”räddningsfonden” som ska rädda eurosystemet från kollaps.

I utbyte mot lån kommer euroländerna att påtvingas drastiska nedskärningar, privatiseringar och avregleringar.

För att ESM-fonden ska bli verklighet måste alla EU-länder godkänna en fördragsändring i Lissabonfördraget (artikel 136 i EUF-fördraget). Det är denna fördragsändring som riksdagen ska besluta om.

Vänsterpartiet har lagt en motion som avslår fördragsändringen dvs. inrättandet av ESM. Bifaller inte riksdagen detta kräver Vänsterpartiet ett juridiskt bindande socialt protokoll samt juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för ett riksdagsgodkännande.

Sätt press på riksdagsledamöterna! På onsdag 30 maj arrangerar Folkrörelsen Nej till EU en protest mot fördragsändringen.

Vi kommer att stå utanför riksdagshuset från klockan 08.30 med plakatet Nej till ESM-fonden. Vi hoppas på stor uppslutning.”

Alla ni andra som inte befinner i Stockholm då men ändå inte vill att vi skeppar statskassan till Merkel – skriv och ring din riksdagsledamot – NU! Twittra, blogga, skriv insändare – vi måste STOPPA DET HÄR!

För vad tycker ni om att Löfvén står och babblar om att rädda jobb och svensk välfärd samtidigt som han säger ja till ESM som till hälften ska finansieras via IMF, vilket innebär spiken i kistan för både jobben och välfärden. LO säger OCKSÅ JA TILL ESM, så deras nej till vinster i välfärden i elfte timmen är helt verkningslöst om man inte också säger NEJ TILL ESM (eftersom ESM till 50 % finansieras via IMF så att Sverige också tvingas bidra med 145,2 miljarder och mer).

Och inte bara det, det innebär också att vi står HELT TOMHÄNTA när våra egna banker krascher vilket kommer att ske när deras dollarutlåning på 1500 miljarder kronor kraschar till följd av skuldkrisen i Spanien och Italien.

Vi barskrapas nu av Merkel och det säger ”socialdemokraterna” Ja till, liksom S säger ja till riskkapitalets fortsatta skeppning av skattemiljarder till skatteparadisen genom fortsatt tillhandahållande av en marknad för upphandling i välfärden om 820 skattemiljarder per år. Socialdemokraternas ekonomiska eftergiftspolitik mot Tysklands konfiskering av grannländers tillgångar är identisk med den man förde under andra världskriget. Då blundade man för både tvångsarbete och ”arisering” av tillgångar.

Utblottade euroländer har redan skyddat stenrika tyska banker och exportjättar från att behöva stå för sina självförvållade kreditförluster och nu ska VI OCKSÅ göra det, trots att vi står utanför euron, tycker både S och M.

Vad gör väl inte den uppköpta S-penningadeln för att köra över folkviljan och krascha välfärden så att de socialmoderata bossarna kan fortsätta göda sig på alla andra människors bekostnad? Update 2012-05-31: När S hade chansen att kräva ett socialt protokoll igår i samband med omröstningen om ESM och DS 2011:25 tog man den som väntat inte. S visar därmed med all önskvärd tydlighet att man inte står på löntagarnas sida:

Ulla Andersson (V):” De fackliga rättigheterna inskränks varje dag. Därför tycker jag att det är lite problematiskt när Socialdemokraterna skriver i sitt särskilda yttrande att det är oproportionerligt att kräva en fördragsändring i det här läget och att kräva ett socialt protokoll. Ser inte Socialdemokraterna vad som håller på att ske varje dag? När ska ni då kräva ett socialt protokoll? Ni har ju själva uttalat att vid nästa fördragsändring ska vi kräva ett socialt protokoll. Nu har vi en fördragsändring, men ni kräver inte ett socialt protokoll. Hur lång långbänk ska det vara innan ni också agerar i handling? Lissabonfördraget var ett tillfälle, men där ställde inte det socialdemokratiska partiet upp. Jag vet att Bo Bernhardsson gjorde det. Nu har vi återigen en möjlighet att faktiskt kräva ett socialt protokoll. Det är ändå fördraget som sedan styr de enskilda ländernas handling, till skillnad mot vad Anna Kinberg Batra verkar tro. Så är det faktiskt. Bo Bernhardsson! Jag har svårt att förstå er hållning, för krisen slår oproportionerligt mot löntagarna, och EMU:s politiska projekt slår oproportionerligt mot löntagarna.”

S har då mage, att påstå, att Sverige ”inte är berört av ESM direkt”. Det är vi ju i ALLRA HÖGSTA GRAD, eftersom det är vi som ska finansiera räddningen av HELA DEN SPANSKA BANKSEKTORN via ESM i och med att Borg lovat bidra till ESM via IMF med 145, 2 skattemiljarder (varav 45, 2 miljarder redan är beslutade i riksdagen pga S-ja), miljarder som Calmfors själv sagt att vi löper akut risk att göra oåterkalleliga kreditförluster på, pengarna går istället rakt ner i fickan på Deutsche Bank:

Bo Bernhardsson (S): ”Det sociala protokollet ska fram. Som jag sade tidigare tycker vi inte att det är rätt tillfälle den här gången, när Sverige inte är berört av ESM direkt – indirekt är vi berörda av allting – att ta fördraget som gisslan och dessutom ganska säkert förlora den striden. Men det sociala protokollet ska fram.”

Det är också skandalöst att S-politrukeriet skickar Bo Bernhardsson som sköld i debatten, då han ju faktiskt är en av de socialdemokrater som kämpade emot en ovillkorad ratificering av Lissabonfördraget, enligt vad jag vet. Varför står inte högerfalangen själv tills svars i riksdagen, den falang som är högerfinansierad och sviker både löntagare och grundläggande demokratiska värderingar å det allra grövsta? Tyskland har utövat ren utpressningspolitik mot Grekland, förhindrat folkomröstningar och låtit insätta tysk lydregering:

anf.23 Ulla Andersson (V):

Herr talman! Det är nästan lite roligt att lyssna på Patrik Björck, hur upprörd han kan bli över att man påstår att Socialdemokraterna sviker i fråga om socialt protokoll. Jag vill påstå att ni faktiskt gör det i det här läget. Sedan försöker Patrik Björck demonisera oss på ett väldigt oförtjänt vis. Patrik Björck vet att Vänsterpartiet krävde ett socialt protokoll när vi ändrade Lissabonfördraget. Det gjorde däremot inte Socialdemokraterna. Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade vi inte haft någon Lavaldom. Det vet också Patrik Björck. Vänsterpartiet har agerat på alla sätt för att löntagare inte ska ställas mot löntagare. Jag tycker att det vore lite mer sansat om Patrik Björck skällde på dem som inte har försvarat de fackliga rättigheterna, nämligen de på högerkanten. Det borde kännas lite konstigt för en socialdemokrat när moderater sitter och nickar väldigt förnöjt när Socialdemokraterna står och pratar i talarstolen. Patrik Björck påstår också att vi säger nej till stabilitetsmekanismen. Ja, det gör vi, för vi tror inte att det är lösningen. Vi tror inte att det är lösningen att bankerna ska slippa betala. Vi tror inte att det är lösningen att man ska ingripa i de fackliga rättigheterna. Vi tror inte att det är lösningen att de människor som ska hantera miljardtals kronor ska ha åtalsimmunitet. Vi tror inte att det är en bra lösning. Men vi har också sagt att vi är beredda att ställa oss bakom det här om vi kan få ett socialt protokoll, för vi tycker att frågan om ett socialt protokoll är så pass central och väsentlig för vår gemensamma framtid. Det tycker tydligen inte Socialdemokraterna i dag, utan de vill vänta till – när? När ska ert sociala protokoll ställas på sin spets, Patrik Björck?”

PROTESTERA! EUphoria är att säga Ja till fortsatt välfärd och NEJ till att baila ut Banksters!

Vi säger NEJ till tysknationalisering av vinsterna och pan-europeisk socialisering av förlusterna! Lösningen på Europas problem är upplösning av euron – så att PIIGS-ländernas valutor kan devalveras och konkurrenskraft återvinnas. Euron är en tvångströja som endast gynnar Tyskland – det är Deutscland über alles precis som på 30-talet och så vill Merkel ska förbli – men det VILL INTE VI!

(Stort TACK TILL ”Db” i kommentarsfältet för länktips om artikel från Bloombergs!)

Se tidigare bloggpost: Egen(M)äktigheten ökar, Sätt tryck på Knapptryckarkompaniet

Läs mer: Kommunal har också en manifestation idag kl 17.00 på Sergels torg mot privatiseringar och nedskärningar inom välfärdssektornSVT – ”Det knöt sig i magen”, SVT – Flera ministrar prickas av konstitutionsutskottet, SVT, SVT – Mona Sahlin gick miste om FN-toppjobbet, SVT2, SVT3, SVD, DN, DN – Loreen – tack för ert stöd, DN – Loreen: Ta kulturen och gör vad fan du vill med den!, AB, DN – SVT ser fram emot schlagerfinal, AB – Så hyllas Loreen världen över, DI – Ansvarslöst mot våra egna kunder, DI2, DI – Dipp för AP-fonder, GP – Grönt parti på vänsterkurs, SVD, Sydsvenskan, HD, AB – Nye LO-basen svingade åt alla, SVT2, SVT3, SVT4, SVT – ”Malmö kan inte lösa detta på egen hand”, SVT – ”Vi lurar våra egna kunder”

Update länkar 22.51: Reuters – Spanish debt costs spiral as crisis deepens, Ekot – LO-kongressen gick emot ledningen om a-kassan, Ekot – Utrikesfödda högre utbildade än inrikes födda – ”urban, välutbildad medelklass som kommer” – ”den lägst utbildade gruppen är de som kommer från EU och de rika länderna och den allra mest välutbildade gruppen är latinamerikaner”, ”utrikesfödda män har svårare att hävda sig i samhället än utrikesfödda kvinnor – män blir oftare diskriminerade redan på sina namn” – ”utrikesfödda män får ofta kvinnolöner” – ”Det finns större löneskillnader mellan inrikes- och utrikesfödda män, bland kvinnor är den väldigt liten”, Ekot – Spanska bankaktier rasade med 30 procent

Egen(M)äktigheten ökar

LO har fått Ny ordförande. En (M)etallare som Göran Greider för inte längesen rubricerade som  en ”borgerlig moraltant och vandrande katastrof”.

Det bådar inte gott för löntagarkollektivet när den  (M)anliga metallmaffian på det här sättet befäster den Primestyrda högerfalangens ställning i S-politrukeriet. Särskilt inte för de lågavlönade kvinnorna i den riskkapitaliserade välfärdssektorn:

“Som SSU-ordförande profilerade han sig bland annat på begreppet ‘egenmakt’, som ett sätt att öka de enskilda medborgarnas makt i välfärdssystemen. Detta fick Göran Greider att [. . .]  till ombudens stora glödje [. . .] kalla honom för ‘borgerlig moraltant och vandrande katastrof’”

Men vad gör väl det. Det viktiga är ju att vi alla solidariskt ställer upp för att hålla banksters under armarna, så att de i tysthet kan migrera sina spekulationsvinster ur euron medan betalningsansvaret för deras casinokapitalistiska kreditförluster migreras till skattebetalarna via ESM, vars merkelstyrda EU-diktatur LO inte har något att erinra om.

Det blir i sanning en ”slimmad” välfärdssektor, där Thorwaldssons närmast gammeltestamentliga vurmande för Arbeitslinjen kommer att komma ytterst väl till pass.

Med anledning av dagens utnämning ”med acklamation” (från den samlade S-penningadeln) och lördagsintervjun med (M)ikael Damberg kan vi således konstatera, att den primestyrt SocialModerata EN-partistaten konsolideras cementerande armerat.

”Det blev ingen succé med den rödgröna konstruktionen” säger Damberg i lördagsintervjun. Nu följer istället den pan-europeiskt Stora Koalitionen, som sänker ner de f d löntagarna i ett kollektivt mörker av massarbetslöshet, människohandel och trygghetsbefriat nollbaserade icke-anställningar, där den enda rygg som kommer att brytas är de icke-avlönade kvinnornas:

Thorwaldsson till DN: “Man ska aldrig någonsin kunna säga att vi favoriserar någon som är socialdemokrat framför någon som är moderat eller folkpartist. Den dagen skulle vi få skämmas väldigt mycket.”

Istället för att återreglera och skapa regelrätta offentliga jobb i den hårdslimmade, riskkapitaliserade ‘välfärdssektorn’, tycker Socialmoderaterna att vi ska fortsätta den privatiserade upphandlingen för 820 skattemiljarder om året samt skicka 145, 2 miljarder skattekronor till banksters. Som förtydligande återpublicerar jag följande bloggpost:

Reinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankerna

Posted on maj 6, 2012 |
På tjugo år har den tiondel i Sverige som tjänar mest fått 76 procent mer att röra sig med, säger Ekot i artikeln ”Inkomstskillnaderna har ökat”. Ändå vill varken S eller M lyfta ett finger för att komma till rätta med denna extrema ekonomiska orättvisa som inte bara slår sönder samhället utan också demokratin.

Bankerna tjänar numera pengar huvudsakligen på spekulation eller s k egenhandel, de har alltså slutat finansiera företag till förmån för derivathandel och uppblåsning av bubblor. Således avskaffar de sitt eget existensberättigande.

”Dennis Kelleher (Better Markets, Inc.):

‘In the old days, Wall Street and the finance industry financed things that got done, be they the railroads or the interstate system, all of that has to be financed. That is what finance is supposed to be aboutWhat is entirely changed, is that they’re in the business of making money for themselves. If it happens that they can also finance something along the way, ok – but that’s really no longer part of the core business.’”

Vad ska vi då ha banker till? Och varför ska vi baila ut dem med statskassan VARENDA gång deras spekulationsbubbla spricker? De skapar ju bara massarbetslöshet och kraschar världsekonomin, gång på gång, genom sitt regelrätta spelmissbruk:

Correspondent: [. . .]”trading of derivatives” is ”really the lifeblood of the banks.” [. . .]

Kvinnor och barn är, liksom i en dysfunktionell alkoholistfamilj, de stora förlorarna på S & M:s totalt ansvarslösa möjliggörarpolitik, då kvinnor främst arbetar inom skattefinansierad välfärdssektor, som slimmas ännu mer anorektiskt varje gång regeringen med stöd av S (och SD) skickar hundratals skattemiljarder till euron (tyska banker) via IMF för att hålla spelmissbrukarna på finansmarknaden skadeslösa och därmed också möjliggöra fortsatt missbruk (ett missbruk, som den alltmer mansdominerade (S)taffage-eliten dessutom är aktivt och djupt involverat i). Det i sin tur ökar den s k barnfattigdomen, kvinnors arbetsskador och våldet på kvinnodominerade arbetsplatser.

Både S och M vill fortsätta skänka bort våra skattemiljarder till riskkapital och storbanker – inte bara genom att låta riskkapitalet fortsätta vbf skattefinansierade vinster till skatteparadis genom att tillhandahålla en svensk marknad för offentlig upphandling som uppgår till 820 skattemiljarder per år – utan nu även genom att baila ut bankerna EN GÅNG TILL trots att förra mastodontbankräddningen skedde för mindre än fem år sedan, dvs 2008.

Denna gång vill de skicka 145,2 miljarder till IMF/ESM som i sin tur GER BORT pengarna till storbanker, främst Deutsche Bank, så att dessa stenrika banker ska slippa stå för sina egna kreditförluster i PIIGS-länderna. Calmfors har konstaterat att vi löper akut risk att förlora vartenda öre.

EU:s ”nödlån” till Grekland kom inte befolkningen till del, utan gick istället direkt till de privata långivarna (tyska storbanker och riskkapital) som på det sättet skulle slippa kreditförluster. Under det ”förlorade” börsåret 2011 betalar Wall Street ändå ut 80 miljarder dollar i bonusar till sina star traders (annat ord för hästskojare), en summa som ändå bara utgjorde en ytterst minimal del av vad bankerna själva tjänat på spekulationen och luftslottsproduktionen vars fantomenmurbruk heter derivat, svappar, cds och you name it.

Enligt Affärsvärldens senaste onsdagsrapport är det också de sekretessbelagda luftaffärerna ”OTC” (over the counter) som accelererar i takt med att den ”vanliga” börsen inte garanterar de jättevinster som spekulanterna vant sig vid efter varje knapptryckning.

Spelmissbruket fortsätter således, med ökande styrka, genom att skuggbankiriskt obskyrt gå under jorden, och våra S/M-politiker (som antagligen själva dagligen spelar) är angelägna om att hjälpa gamblarna fördjupa misären som detta patologiska spelberoende försätter hela världens befolkningar i. De som blir utan i världsfamiljen, när alla pengar går till missbrukaren, är kvinnorna, de äldre och barnen, därav ungdomsarbetslösheten, därav de fallerande skolresultaten, därav barnfattigdomen, därav skolor som liknar ruiner, därav bostadslösheten, därav tågen som inte går, ambulanserna som inte kommer, icke-anställningarna i vård, skola, omsorg, därav de låga lärarlönerna, därav underbemanningen, därav vanvården av äldre, call-centers som inte svarar, utförsäkringarna som dödar. I en värld som regeras av langare har arbete inget värde och människovärdet ingen hemvist. Det enda ideal som hyllas är drömmen om det stora klippet. Lottovinsten för vanliga dödliga, rippa medborgarna på statskassan för bankerna. Kort sagt den neoliberala dansen kring guldkalven.

Och nu ämnar alltså Löfvén, Reinfeldt och Borg ge bort 145, 2 svenska skattemiljarder med europakten, vilket garanterar svältpolitik och massuppsägningar i välfärden även i Sverige, av hittills inte skådad omfattning. Det kommer att brutalisera samhället ännu mer och göra ännu fler kvinnor massarbetslösa, vilket i sin tur garanterar kraftigt ökad s k ”barnfattigdom” samt ökat spelrum för extremhögern (vars främsta tillskyndare är ”bank & business”) när väljarna blir varse att S (Hollande) och M (Sarkozy) är två Borg-sidor av samma totalitärt tyskstyrda Merkel-mynt, trots Hollandes intimiderande slagord:

”Hollande seems bent on really sticking it to the banks. He is no fan of the City of London and Wall Street and has openly criticized them forthe role they played in the financial crisis. ‘My enemy is not another candidate, it is not a person, it has no face, it is the world of finance,’ Mr. Hollande said in January. [. . .]

Socialist politicians usually ramp up the rhetoric against banks on the campaign trail to pick up votes, so Hollande’s hatred of the financial system may just be his way of playing to his base. Once in office, he might actually tone it down. Wall Street certainly hopes he does. ” [anm: min länk i citatet]

Men i en världsekonomi där 30-50 % av högutbildade går massarbetslösa pga spekulationsekonomin – dvs den jobblösa tillväxten och bankernas kapitalackumulation via derivathandeln och masspekulationen med Wall Street som avsändare – där hjälper det inte, Löfvén, att satsa på ”utbildning”. Innan dess måste nämligen finansmarknaden saneras, bankerna regleras och skattepengaflödet till euron via IMF (=storbanker) upphöra. Det måste ske NU. Innan kraschen i eurozonen är ett faktum – dvs innan också Tyskland kraschar och därmed faller på sitt eget grepp. Skicka inte fler skattemiljarder till euron via IMF/ESM (=till Deutsche Bank). Skärp till er – eller avgå:

Austerity economics in Europe is fanning the flames, as public budgets are slashed on the false crucible of fiscal responsibility. In the United States, an anemic recovery and plunging home prices are taking a toll: a large portion of the public believes the game is rigged, and no longer trusts that the major institutions of society – big business, Wall Street or government – are on their side. In Europe and America, 30 to 50 percent of recent college graduates are unemployed or underemployed.”

Se tidigare bloggpost: Wall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobb

Läs: SVD – Ulla Andersson (V) och Jonas Sjöstedt (V): Wahlroos förakt bör sporra till förändring – citat:”Det är dags att ändra politik. Finansmarkanden måste regleras med höjda kapitaltäckningskrav, skatt på finansiella transaktioner, förbud mot vissa former av spekulation och en bankdelningslag som gör slut på skattebetalarnas indirekta stöd till finansiell spekulation. Bankerna och deras ägare måste bära sina egna förluster, annars kommer de aldrig att lära sig. En 90-procentig skatt på deras bonusar och lyxvåningar vore också rimlig.”, Läs Rapporten – ”Dela bankerna, minska riskerna”

Svenska banker OK – for now

Moody’s har nedgraderat Handelsbanken och Nordea men beskedet var inte särskilt alarmerande – i nuläget. Eftersom eurozonen kontrakterar i raketfart pga austerity kan det dock snabbt bli ändring vad gäller upplåningsmöjligheter för svenska banker, särskilt som den kommande finanspakten innebär ren svältpolitik, vilket kommer att få eurozonen att kontraktera ännu snabbare. Loreen står med andra ord på Titanic och sjunger ”We’re going up up up”.

Bankerna har 1500 miljarder kronor i dollarutlåning (på emerging markets) som de i sin tur har måst låna upp i dollar till, för att kunna finansiera. Den finansieringen kan bli mycket svårare – inom kort. Dessa lån måste bankerna också i sin tur betala av på i dollar. För dollarutlåningen på emerging markets finns också risk för betalningsinställelser i takt med att eurokrisen drabbar Östeuropa. Då riskerar banken att göra kreditförluster samtidigt som man – till successivt högre ränta – måste fortsätta betala av på de lån man tagit i dollar för att kunna låna ut i dollar.

Att Sverige sen också är exportindustrination gör attt kontraktionen i eurozonen kommer att slå hårt mot jobben, vilket i kombination med allt sämre arbetslöshetsförsäkring kommer att påverka hushållens förmåga att betala av på sina huslån. Spricker vidare bobubblan på det så lär det bli svårt för svenska banker.

Därför – som man förstår det här beskedet handlar det väl bara om att det tar lite längre tid innan krisen når Sverige – men när den verkligen anländer slår den desto hårdare pga den enorma skuldsättningen på privatsidan.

Se tidigare bloggposter: 1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenSpekulerar bankerna i Baltikum igen?EUphoria – I det tysta håller ECB Wall Street skadeslöst (medan Putin väntar i kulisserna)

Läs: Irish Times – Eurozone economy contracts at rapid pace, SVT – Sänkta betyg för två svenska storbanker, Ekot – Nordea – Sänkta betyg för svenska banker, DN, DN – Loreen mitt i diplomatiskt drama, Expressen, DN – Rätten: Lärare ska tåla stryk, SVD

Bloggar: Badlands hyena – Alliansmedlemmar ska tåla stryk,

EUphoria – I det tysta håller ECB Wall Street skadeslöst (medan Putin väntar i kulisserna)

Financial Times påtalar i artikeln ”Bond exodus on a par with eurozone bankrunatt det just nu i det tysta pågår massvältring av skuld från spekulanter till de europeiska skattebetalarna, med ”EU-ledarnas” och ECB:s goda minne.

Det är nämligen därför de medelst spel för gallerierna om allvarligt sinnade ”toppmöten” skjuter upp ”lösningen” av skuldkrisen till nästa toppmöte, och nästa ‘gravallvarliga’ toppmöte, och nästa svindyra toppmöte (som skattebetalarna också får betala):

”A great deal of attention is being heaped on the possibility of a bank run across the eurozone. But something just as important is currently happening: a bond run.

Foreign investors have left the government and corporate bond markets of Italy and Spain in droves in the past year and there is little evidence of the selling slowing down [. . .]

JPMorgan estimates that, in Italy and Spain, foreign investors hold €800bn in government bonds, €500bn in corporate bonds and €300bn in shares. Throw in a collective €3tn of bank deposits, from everyone not just foreigners, and the potential for more pain in Italy and Spain is immense.

Vad ECB möjliggör med sina LTRO-lån är alltså, att låta Wall Streets tradeare krascha Europa för att säkra sitt snuskkapital och fly Europa utan kreditförluster, vilka istället vältras på de europeiska skattebetalarna via ECB.

ECB isolerar Europa för att rädda USA från smittan, trots att det var Wall Street som med sina derivataffärer riggade krisen i Europa (det är därför jag kallar det snuskkapital). USA cashar in och drar sig tillbaka, både ekonomiskt och militärt, vilket betyder att Putin snart kan härska ensam i Europa, med Kina i ryggen.

Much of the selling has been done under the cover of the European Central Bank’s cheap-loans programme for banks, known as longer-term refinancing operations. Foreign investors have used the thirst from domestic bondholders for local paper to get out.”

Wall Streets förluster för skuldkrisen hamnar således istället hos de europeiska skattebetalarna – och det är där Merkel vill att vi kommer in och vräker ut 145,2 miljarder svenska skattekronor till euron via IMF (som till hälften finansierar ESM, som i sin tur lägger grunden till den tyskledda svältpolitiska diktaturen som träder i kraft 1 juli 2012 – medan pengarna i ESM istället går till att täcka bankernas kreditförluster för att hålla Wall Street och Deutsche Bank skadeslösa).

Apropå DN:s artikel om ”Falsksång i Baku” så kan man ju därför också undra om det är FP:s Carl Hamilton och Angela Merkel som via Bert Karlsson haft ett finger med i spelet när det gäller vinnarlåten ”EUphoria”, för att med 145,2 miljarder svenska skattekronor hjälpa till med att snabbt tillskapa den där ”dubbelt” så stora ”krisfonden” via ESM, som Deutsche Bank efterlyser för att få täckt sina kreditförluster i spanska huslån av (även de svenska) skattebetalarna (trots att vi står utanför euron).

Ingen ”åtstramning” för kapitalsvindlarna således – nej istället ”EUphoria” för hela slanten. En spekulationsekonomisk EUphoria, som i falsksång inte kan mäta sig med något annat än när den tyske finansministern Schäuble kallar euron för en ”framgångssaga”

Åtminstone 20 000 personer marscherade genom centrum av Frankfurt under lördagen i protest mot sparåtgärderna i euroområdet. Protesten har gått under namnet Blockupy.

Demonstrationerna i Frankfurt har pågått i fyra dagar.

Demonstranterna kritiserar de europeiska regeringarna för sättet som de hanterat den ekonomiska krisen. Enligt demonstranterna har vanliga människors lidande ökat.

Vi motsätter oss den utarmningens politisk som den politiska trojkan i Europa sysselsätter sig med, sade demonstrationens informatör till nyhetsbyrån Reuters.

Trojkan som Blockupy-rörelsen syftar på gäller Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden samt tjänstemän vid Europeiska unionen. Europeiska centralbanken, ECB:S, huvudkontor finns i Frankfurt.

Lördagens demonstration gick lugnt till, och polisen behövde inte ingripa.”

Ändå kommer fortsatta demonstrationer att stoppas av den tyska polisen, ”av säkerhetsskäl”.

Rekommendation: Glöm inte titta på PBS oförglömligt utmärkta dokumentär i fyra delar om hur det gick till när Wall Street svindlade Europa: Money, Power and Wall Street

Se tidigare bloggposter: Anders Borg ljuger – Sverige tvingas visst bidra till ESMReinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankernaCalmfors medger att vi löper hög risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euronCold Response – EU:s NATO-militarisering mot (M)assarbetslöshetens massdemonstrationer – det ”inre hotet”(M)örkläggning – Reinfeldt bortförklarar Bildts och M:s farliga utrikespolitik med ”ekonomiska” skäl

Läs: DN – Blockupy samlade 20 000 i Frankfurt, Blockupy – FrankfurtSVT – Tror på svensk ESC-vinst, Svenska Yle – Frankfurt:Tusentals marscherade mot sparåtgärder, Ekot – Dubbelt så hög vinst på bolån, Ekot – Juholt: ”Det var legitimerad storviltsjakt”, Ekot – Finansinspektionen chattade med läsarna, SVT – Kläderna kan bytas i sista minuten, SVT – De är Loreens värsta konkurrenter, DN – Ryska gummor är favoriter,Ekot – Carl Bildt: Sverige ett steg närmare NATO, Ekot – Putin presenterar rysk regeringSVD – Hans Linde (V) – Vår självständiga röst ska inte slarvas bort, SVD – Blockupy samlade 20 000 i FrankfurtSVT – ”Varierad och svårtippad” – så blir kvällens semifinal, SVT – Se bidragen och tippa resultatet i andra semifinalen, SVT – Kvällens fulaste outfit, EkotEkot – Bankerna får alltmer kritik för sina höga bolåneräntor  SVT – Björkman om Loreens favoritskap, SVT – Det urvattnar vår egen tävling, SVT – Se Loreens ”akustiska” EuphoriaSVT – Polis stoppar demonstration i Baku, VK – Blockupy samlade 20 000 i Frankfurt (min anm: Fler demonstrationer mot trojkan i Tyskland stoppas ”av säkerhetsskäl”)DN – Rätten: Lärare ska tåla stryk, DN – Schlingmann ska till nytt toppjobb (min anm: mer tyskinfluerat nyspråk i Moderaterna behövs för att övertyga väljarna om att det bästa för Sverige är att vi skickar statskassan till Merkel, lägger ner allting i Sverige och begår ekonomisk harakiri), SVD, SVD2, AB – Nytt jobb för Schlingmann, Expressen, DN – Stockholm måste få växa till en riktig storstad (min anm: Full av hunsade tiggare från det Europa som Deutsche Bank kraschade), SVT – Eurovision Song ContestSVT1, SVT – Stor prutmån på bankernas bolån, SVT3, SVT4, SVT5, SVT – Sverige ofta segertippat, SVT – Ryskorna vidare till final, SVT – Om Grekland vinner får man tacka nej, SVT – Inte vårt jobb att vara opartiska, SVT – Rutten förtryckarregim

Bloggar: Signerat KjellbergLedarbloggen – Afton…,Högbergs tankarKulturmagazinet Kult…,TokmoderatenRoger Jönsson (s)Peter Andersson – me… och Peter Andersson – me…


Sönderfallet – Eurozonen splittrad om Austerity

via twitpic @YanniKouts

Nu säger Österrikes kristdemokratiska finansminister Maria Fekter att hon med kraft motsätter sig eurobonds:

Jag är inte villig att låta Österrike betala räntor som potentiellt kan bli dubbelt så höga som idag. Så länge finanspolitiskt disciplin inte tillämpas fullt ut, så länge som stabilitet inte riktigt uppnås, så länge som det inte finns något direktinflytande över hur staterna sköter sina finanser och vilka åtgärder de vidtar kommer jag inte att offra Österrikes kreditbetyg”

Hon förespråkar med andra ord fortsatt tyskledd anschluss-diktatur i Europa. Men trots dessa högerpolitiska genomfalska brösttoner skickar en annan aktör som också motsatt sig solidariskt betalningsansvar i eurozonen för det totalhavererade ”valutasamarbetet” (vilket gått ut på att Tyskland och Frankrike skott sig på småländernas bekostnad) – ECB – i hemlighet 100 miljarder euro för att staga upp Greklands fallande banker, naturligtvis för att på tysk-franskt diktat skydda tyska och franska banker mot kreditförluster (se ovanstående tabell):

There has been no official announcement. No terms or conditions have been disclosed. But Greece’s banking system is being propped up by an estimated €100 billion or so of emergency liquidity provided by the country’s central bank — approved secretly by the European Central Bank in Frankfurt. [. . .]

Extensive use of ‘emergency liquidity assistance’ (ELA) to help banks in the weakest economies has been one of the less-noticed features of the eurozone crisis. [. . .]

Både Tyskland och Frankrike vägrar stå för sina egna kreditförluster i de perifera länderna utan ser till så att skattebetalarna bailar ut deras stenrika, övergödda banker och exportörer, trots att dessa under så många år sugit ut PIIGS-länderna och tjänat grovt på det. Tyskland genom extremt snål merkantilism och mycket lukrativ, totalt vårdslös utlåning från Deutsche Bank till spanska huslån, Frankrike genom sin utlåning i Grekland och Italien, och Tyskland återigen genom att ECB:s räntepolitik satts efter tysk norm utan någon som helst anpassning till övriga euroekonomiers struktur och förhållanden.

Inför eurons sammanbrott instämmer jag därför med Sinn Feins uppmaning till de irländska väljarna inför folkomröstningen om finans/europakten 31 maj 2012 – Vote No to Austerity – in order to save the future. Tyska storbanker och stenrika exportörer ska stå sina egna kreditförluster till sista korvöret, istället för att vi bailar ut dem med 145,2 miljarder skattekronor via IMF – och löper akut risk att förlora vartenda öre. Bankdelningslag måste införas – och valutarestriktioner på nationell nivå därtill. Eller, som Stiglitz redan i januari 2012 påpekade:

”Imposing austerity measures as countries slow towards recession is a fundamentally flawed response”

Läs: Arbetarskydd – Lärare och vårdpersonal i riskzonen, CNBC – Financial Times – Secret Central Bank Aid Props Up Greek Banks, SR Ekot – Tyskland pressas på att gå med på euroobligationer, SR Ekot – Småföretagare i Italien uppgivna av krisenSinn Fein – Vote No to Austerity, The Guardian – The Euro is ripe for creative destruction, The Telegraph – Stiglitz says European austerity plans are a ”suicide pact”, Twitpic – Bank Exposure to European Debt, Kulturbloggen – Visst är det sorgligt att Sverige inte längre tillhör frontstaterna i välfärd, Röda Berget – Att blunda för skolvalets baksida, DN – Miljöpartister vill gå egen valvägAlliansfritt Sverige – Rapport varnar – Sverge på väg bort från den svenska modellen, Otrygga Sverige, Expressen – Skolan måste lärar tjejer slå tillbaka, SVD – Sverige faller i trygghetsligan, DN – MP kommer inte ingå i borgerlig alliansregering, SVD – Regeringens mål är att göra arbetslösa fattiga, SVD – SD mycket värre än jag trodde, DN – Breivik har skickat brev till Mangs och Zschäpe

Fler bloggar: Esbatis kommentarerMartin Mobergs betra…,Martin Mobergs betra…AnnarkiaMin politiska sidaHalland(s) bloggMonica Green(s) bloggHögbergs tankarRoger Jönsson (s)Martin Mobergs betra… och Kildén & Åsman, LO-bloggen – Sverige har blivit högerns välfärdspolitiska experimentverkstad

SEB vill ha fiskal union för att vi ska baila ut storbankerna – EN GÅNG TILL!

Inför Moody’s väntade nedgradering av de svenska storbankerna pga deras vårdslöst gigantiska utlåning i dollar till gangsterekonomiska ‘emerging markets’ (läs högriskspekulationen i Baltikum) efterlyser SEB en fiskal unionvarför det?

För att vi ska baila ut storbankerna – EN GÅNG TILL! naturligtvis. Samtidigt som antidemokratin och rasismen göds när befolkningarna tvingas till massarbetslöshet och fattigdom med ren svältpolitik och nationalstaterna läggs ner till förmån för det ansiktslöst robotstyrda kapitalets skattepenningstinna flockrörelser runt klotet. Jonas Sjöstedt (V) förtydligar i Expressen:

Johan Norbergs och Gunnars Hökmarks inlägg om Grekland i Expressen (11/5 respektive 14/5) är ett gott exempel på hur högerns skygglappar gör att de inte förmår analysera eurokrisens orsaker – därmed kan de inte heller formulera dess lösningar.

I stället försöker de lägga skulden för krisen på vänstern, trots att det är högern och socialdemokraterna som har styrt Grekland.

Men det är inte vänstern som har fört Grekland till avgrunden, det är EU och högern. Det är inte vänsterpolitik att tolerera svart ekonomi, dålig statsförvaltning och att de rika får smita från skatt. Tvärtom är det avgörande för Grekland att få ordning på skatteindrivning och förvaltning.

Eurokrisen har flera samspelande orsaker. Krisen är inte främst en skuldkris – de snabbt ökande skulderna är en effekt av krisen, inte tvärtom. Två av krisens grundläggande orsaker är dogmer som har tillhört den europeiska högerns käpphästar i flera år: tron på euron och på en avreglerad bank- och finanssektor. Övertron på dessa idéer har varit krisens motor. Banksektorn har tagit enorma risker och skickat förlusterna direkt till skattebetalarna. I stället för hållbara investeringar har tillväxten byggt på spekulation och stigande fastighetspriser.

Men nu har bubblan brustit.

Situationen har förvärrats av euron som eldade på spekulationen med låga räntor, och som nu låser krisländerna med fel penningpolitik och usel konkurrenskraft. Högern och EU har fokuserat på att rädda bankerna och euron genom dramatiska nedskärningar, privatiseringar och attacker på arbetsrätt.

Diktaten från EU har orsakat en social och demokratisk katastrof – men de har inte löst den ekonomiska krisen.”

Varför har Sverige för övrigt ett banksystem fem gånger så stort som vår BNP? Jo, för att våra storbanker gjort sig ”too big to fail” just för att skattebetalarna ska baila ut deras globala gambling varje gång deras roulettespel med andras pengar spricker. Och för att Sverige ska tvingas stå för förlusterna pga EU:s misslyckade valutasamarbete – t ex i Finland och Danmark pga eurozonen. Men nu får det vara NOG!

De svenska storbankerna har gjort gigantiska vinster, höjt VD-löner, VD-bonusar, pensionsavtal för höga chefer till individuella tal om flera HUNDRA miljoner kronor – mitt under brinnande finanskris, samtidigt som de sparkar tusentals anställda och struntar helt och hållet i kunderna. Borg bailade ut dem 2008 med bankräddningspaket om 50 miljarder kronor – ändå bara fortsatte de högriskspekulera (t ex i Baltikum) och egenhandla. Bl a genom sin gigantiska utlåning i dollar till luftslottsprojekt på gangsterekonomiska ”emerging markets” som uppgår till 1500 miljarder kronor – vilken de nu vill att vi skattebetalare ska baila ut med valutareserven när spekulationen spricker och lånen kanske inte betalas tillbaka (vilket väl inte ens var tanken från början – då det handlar om att sko sig från alla håll med dessa lån som inte går till jobb utan enbart till att göda redan gangsterekonomiskt stormrika).

Borg springer oförtrutet deras ärenden och Bo Lundgren utökar lika oförtrutet valutareserven i dollar för att vara behjälplig med den kommande bail-outen.

Välfärden slaktas på guldkalvens altare och den korrupt utredda myndighetsslakten tar nu också vid – vilken garanterar ett riskkapitaliserat rättslöst och totalt vårdslöst, gangsterekonomiskt samhälle för decennier framöver. Det kallar (m)an nyspråkligt för ”att främja hälsa, minska framtida vårdbehov och åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela landet” ungefär på samma sätt som man kallar en kommande ‘obligatorisk’ a-kassa på socialbidragsnivå för ‘jämlikare’ och bättre.

Långivning till produktiva företag som ger jobb i Sverige struntade storbankerna helt i, endast fortsatt roulettespel med andras pengar – bl a våra pensionspengar – har premierats. Samt förstås ytterligare uppblåsning av fastighetsbubblan.

De amerikanska bankerna fick 700 miljarder dollar ovillkorat i gåva från de amerikanska skattebetalarna och fortsatte ändå högriskspekulationen som riggade nästa kris – den vi nu upplever i Europa. Nu får det vara NOG.

Rovdriften på människor, natur och kapital ska upphöra och den skattefinansierade spekulationsekonomin bannlysas genom att en bankdelningslag instiftas. Bankerna (bonusdirektörerna) får SJÄLVA stå sina egna kreditförluster på tradingen och skattebetalarna ska inte betala ut ett enda öre till dem, de är redan övergödda med skattepengar.

Alla skatteparadis måste istället öppnas och spekulationsekonomin återbetala vad den tillskansat sig av skattebetalarnas pengar. Det gäller både riskkapitalbolag som skattebefriat gömt undan sina skattefinansierade vinster och bankerna som bailats ut trots att de spekulerat bort våra pensionspengar samt höjt sina VD-löner, bonusar och hundramiljoners pensionsavtal genom egenhandel och utlåning i dollar till emerging markets mitt under brinnande finanskris (som de själva förorsakat).

Se: PBS – Money, Power and Wall Street, Zero hedge blog – Geithner Comes Clean: ”I don’t understand it”, San Francisco Chronicle – Bloomberg article – JPMorgan Trading Loss Throws Republican LawMakers Off BalanceExpressen – Jonas Sjöstedt: Grekerna förtjänar en värdig sorti ur euron, Newsmill – Nils Lundgren: Grekland går mot ny drakma och statsbankrutt, Athens News – Merkel unleashes referendum storm

Se tidigare bloggposter: ”Euroräddning” – Att styra Flocken med LögnerPatriarkala krafter mot Patriarkala krafter – Vad kämpar Extremhögern mot egentligen?”Ett Enat Europa” eller ”Det Tredje Riket” – Same Shit Different Name1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenSpekulerar bankerna i Baltikum igen?Slöseriet med stort S sker inte under politikerveckan i Almedalen, utan i de slutna Coreper-rummens EU, IMF, ECB, EFSF och ESM”30 gyllene år” för Företagen – den värsta Rovdriften i MannaminneÄnnu ett av Bushs Olagliga Anfallskrig – Syskonreligionernas inbördes hat förintar oss alla?”Goda statsfinanser” och skyhöga bolån – 500 % ränta närmar sig när eurozonen kollapsarJP Morgan gör tradingförluster på 2 miljarder dollar – och mer är att väntaRealekonomin återupprättas när Luftslottet imploderar – och våra pensioner går upp i rök 31 decReinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankernaWall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobb

Läs: SVD – Avslöjanden välkomnas av Imam, Länstidningen Östersund – Reinfeldts farliga kommentar, DagbladetDala-Demokraten – Dra inte muslimer över en kamSVT Uppdrag Granskning, SVT – Fler byggfirmor men färre kontroller, SR Ekot – Grekland hett ämne på G8-mötet, Youtube – Föreläsning Ulla Andersson (V) på Handelshögskolan i Göteborg 30 januari 2012, DI – SEB Robert Bergkvist: ”Läget för hela euron instabilt”, SVD – Som sagt – satt i skuld är icke fri, Sydsvenskan – Förtryckande kvinnosyn, Sydsvenskan – Omorganisera meraSVD – Spanskt underskott större än väntat, AB – Reinfeldts drömspel, SVD – Ny folkbokföring raserar kulturarvet, Expressen – Klimatproblem där – men inte härLäkartidningen – Utredare: Lägg ner alla vårdmyndigheter – citat: ”Lägg ner tio befintliga myndigheter och skapa fyra nya för vård och omsorg. Det föreslår regeringens utredare Stefan Carlsson”, Expressen – Apotekets VD Stefan Carlsson: ”Jag ångrar mig – och betalar notan” – citat: ”Han bjöd på öppen bar och skickade notan på 10 000 kronor till Apoteket. Nu talar vd Stefan Carlsson ut om spritfesten på Farmacevtiska studentkårens fest i Uppsala. – Jag ångrar mig – det kommer inte att upprepas, säger han till Expressen.”, Läkemedelsvärlden – Stefan Carlsson blir utredare, SR Kalmar – Stefan Carlsson blir ny landshövding, Apoteket AB söker ny VD – citat: ”– Stefan Carlsson har gjort ett enastående arbete för Apoteket både före och under omregleringen. Vi i styrelsen vill rikta vår största tacksamhet till Stefan som med ett stort kunnande om branschen och företagande tagit Apoteket till det framgångsrika företag det är idag. Parallellt med detta har han på ett ovärderligt sätt bidragit till omregleringen och underlättat för nya aktörer att komma in på den nya marknaden, säger Christian W Jansson, styrelseordförande i Apoteket AB.”, Expressen fälls för vapenköp, SVD – ”Utgår från att domen överklagas”, DN – Rasistiska inlägg fick ligga kvar på polissida, DN – Kommunpolitiker byter till extremistparti, SVT – Taktiska kärnvapen ska avskräcka Nordkorea, SVT – Ska vara sista utvägen, GP, HD – Alliansfrihetens utmaningar, NSD – Kraftprov i Tyskland,

Bloggar: Utredarna: Kritik mot finansdepartementets analys av effekterna av jobbskatteavdraget, Parkstugan – Politiskt toppstyre eller bara faktafel, Röda Berget – Tolk i Nymoderatska sökes, SVT Debatt – ”Viktigt att Reinfeldt klargör sitt uttalande”

”Goda statsfinanser” och skyhöga bolån – 500 % ränta närmar sig när eurozonen kollapsar

I takt med att eurozonens kollaps närmar sig, när dominobrickorna Grekland, Spanien, Italien och Frankrike faller, så kommer kapitalflykten att accelerera till länder som Tyskland – och Sverige.

Hur trevligt blir det då att vara en ”safe haven”? Vad skulle massiva kapitalrörelser till kronans favör betyda för boräntorna? Anders Borg har ju varit så superbäst i EU-överklassen, att vår statsskuld stadigt minskat i takt med att han  sålt ut vår gemensamma egendom och stramat åt de offentliga utgifterna – alltmedan skulderna på privatsidan skjutit i höjden.

Vad händer då när kronan blir starkare och starkare och vi hotas av överhettning? Riksbanken måste givetvis höja räntan, det kan rentav bli en räntechock. Exportindustrin tar stryk och jobben med det. Big time.

Vad tror ni sen händer för det svårt skuldsatta, svenska folket och deras miljonlån på ”sina” fastigheter samt stadigt ökande privatkrediter som kompensation för Borgs svältpolitiska budgetar (som röstas igenom med SD:s goda minne)?

Ska vi gissa på 500 % i juni innan Grekland tvingas lämna euron för att om ett år eller så följas av Spanien och Italien. Eller blir det 1000 % denna gången?

Frågan är hur snabbt det går. Rädde sig den som kan. Och vem tror ni kommer att dra nytta av det massiva missnöje som kommer att breda ut sig när paniken slår till?

Jag hoppas på att PIIGS-länderna lämnar euron så fort som möjligt. Ju snabbare de återhämtar sin konkurrenskraft och kommer på fötter, desto bättre är det för svensk ekonomi, då den inte kommer att bli samma offer för spekulation. Tysklands merkantilism kommer att slå tillbaka stenhårt mot landet. Liksom Borgs vansinniga budgetar kommer att slå hårt mot Sverige.

Löfvén gör något mycket oklokt när han avstår från att skapa 40 000 jobb i vård, skola, omsorg och istället väljer ”andra möjligheter”. Från verkningslös restaurangmoms till andra lika tröstlösa möjligheter betyder ur askan i elden. Den offentliga konsumtionen måste öka, inte minska. Och det nu innan det är – för sent. Ökad massarbetslöshet lär inte öka familjernas möjligheter att behålla sina hem.

Men han kanske hoppas på kriget – mot Iran för att få fart på ”jobben”, med tanke på hur tungt av metall den gamla (S)taffagerustningen skramlar.

Och mobiliseringen mot det ”inre hotet inte att förglömma, som lukrativt extrajobb för de nya, ännu icke färdigrekryterade rekryterna i det Nya Försvaret.

Kvinnorna? Ja, där har kanske Tysklands arbetsmarknad ett och annat tips för hur de kan skapa sig sysselsättning på den Nya arbetsmarknaden genom breddad piratpolitik.

Två av världens äldsta yrken som hand i handske för en luguber framtid.

Läs: DI – Experterna kritiserar Borg, DI – Storbank dumpar svenska aktier, Börsen och räntor rasar på Grekland, Paul Krugman – Eurodämmerung, Forbes – The 40 Highest-Earning Hedge Fund Managers– quote: ”Ray Dalio Rank: 1  Firm: Bridgewater Associates Headquarters: Westport, Ct. Earnings: $3 Billion With nearly $120 billion in assets, Dalio’s Bridgewater Associates continued to post spectacular results in 2011 even as the average hedge fund lost money. With big bets on U.S. and German government bonds, Dalio’s funds produced returns in the 20% range in 2011. His methods are controversial and include videotaping meetings and encouraging brutal honesty among staffers. This tactic has paid off handsomely during the recent market turmoil. The son of a jazz musician, Dalio founded Bridgewater in his Manhattan apartment in 1975. At age 62, he is now trying to make sure the firm survives him, ceding more responsibility to senior staff and selling chunks to his employees and clients.”, Kildén & Åsman – Vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren? – citat: ”I diagrammet här nedan ser vi att när bankkrisen bröt ut skedde nästan 52 procent av all världens insättning (Dépots) i skatteparadisen och 48 procent av all utlåning(Prêts). Efter krisen har de båda parametrarna minskat något men ligger fortfarande inte långt från toppnivån.” [. . .] Enligt senaste rapporten från FNs handelsorganisation UNCTAD hamnar inte mindre än 30 procent av världens totala direkta utlandsinvesteringar i skatteparadisen[ . . .]nästan hälften av hela världens innehav av amerikanska statsobligationer placerade i skatteparadisen.”, PBS – Money, Power and Wall Street

Se tidigare bloggpost: Väst ”löser” krisen – och väljer fossilenergiskt världskrig istället för massiv satsning på Solenergi1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenFastighetsbubblan kommer att brisera IIFastighetsbubblan kommer att briseraRisk för rekyl i Kina – fastighetsbubblan kan bristaJättebubblan briserar snart – det blir en Ekonomisk Atombomb

Läs mer: GP – Ledare: ”Politikerna bör leva som de lär”, SVD – ”God politik kommer inte ur dåliga exempel”, Sydsvenskan – ”Tänk brett om skatten, Borg”, HD – ”Mannen bakom masken”, Corren – Farväl till romantiken, DN – Som man ropar…, UNT – Trycket ökar på Löfvén, NWT – Valfrihet för familjer, NSD – Hollande hoppet i ett skakigt Europa, Dala-Demokraten – Metallsmak i svensk politik, Skånskan – SD får ett lyft men hade trott på mer, Smålandsposten – Riksbanken säkrar sin ställning, Wikipedia – Svenska reduktioner, Wikipedia – Karl XIDN – ”SD:s ökning inte anmärkningsvärd”, DN2, DN – Bundesbankschefen varnar grekerna SR Ekot – Merkel ser ut att bli valets stora förlorare, SVT – CDU gör katastrofval i NRWWSJ.comSVD – Tufft läge i krisens Grekland, SVD – Marknad inom rimliga gränserDN – Tusentals upprörda fyller Spaniens gator, DN – Regeringspusslet lämnas över till presidentenExpressen – Nu svänger Löfvén – på en rad punkter, SR Ekot – ”Vissa har saker – andra inte” BarnenSVT – Sifo Väljarbarometer: Ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna, DN – Sverigedemokraterna på fjärde platsSVD – SD är fjärde största parti i majbarometern, SVD2,  SVD – Bubbelvarning hos de två stora, AB – SD är fjärde största parti, AB – Därför köper folk den sämre kopian

Bloggar: Lena Sommestad – Sverige bör ta ansvar genom en mer expansiv ekonomisk politik,  Roger Jönsson (s) – Vinnare?, Enn Kokk – Apoteksprivatiseringen leder exakt till det väntade Svensson – Borgerliga småpartier backar – därför blir SD fjärde största parti Kildén & Åsman – Tiga är guld, tala är silver, Huddingeperspektiv, DHEPeter Andersson – me…blogg.tianmi.infoSignerat KjellbergMartin Mobergs betra…,Roger Jönsson (s)FannyMartin Mobergs betra…, Under den lugna korkekenPeter Andersson – me…, och Röda Malmö, Jonas Wikström – Trist Sifo i maj, Lena Sommestad – Några fakta i målet – kärnkraften

JP Morgan gör tradingförluster på 2 miljarder dollar – och mer är att vänta

Finansbubblan spricker – ”Fel, slarv och dåligt omdöme ligger bakom förlusten som nu ger utslag på världens marknader.” Och nu ska Sverige låna ut 5,3 miljarder kronor till ”Irland” (FiU41), se Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:111 – Onsdagen 9 maj 5 § Berättelse om verksamheten i Europeiska Unionen.

Beskedet, som kom sent på torsdagskvällen, fick aktien att rasa med 7 procent under efterhandeln.”

Trots ”fel, slarv och dåligt omdöme” fortsätter den totalt omdömeslösa S/M-godkända ”miljardrullningen” för att hålla banker skadeslösa, dvs den successiva överföringen av svensk statskassa till euron via IMF/ESM som går till att täcka storbankers kreditförluster. 45,2 miljarder har redan ljusskyggt beslutats, vidare har Borg lovat ytterligare 100 miljarder på toppmöten med EU, och 9 maj beslutades alltså slutligen ytterligare 5, 3 miljarder i riksdagen, till ”Irland”, av vilka inte ett öre kommer befolkningen där till del, tvärtom – istället går våra skattemiljarder till att täcka de förluster som irländska staten gjort efter att de bailat ut sina bubbeluppblåsande och högriskspekulerande banker som också varit utsatta för Wall Streets intensiva tradinguppvaktning via the City of London.

Bankernas högriskspekulation och egenhandel som rasar samman, kommer med nuvarande S/M-styre i både Sverige och EU att bailas ut av skattebetalarna – en gång till – mindre än fyra år efter den senaste ovillkorade bankräddningen. I Sverige var det 50 miljarder som Borg skeppade till storbankerna så de kunde fortsätta högriskspekulera, höja VD:s löner, bonusar, pensionsavtal och vinstandelsprogram. I USA var det 700 miljarder dollar som räcktes över till storbankerna, no strings attached:

”- But basically you were getting this money from the government, and there were no conditions.

– No conditions.”

Vad svenska skattebetalare nu också ska betala till med ”lånen” till IMF/ESM – utöver bankgarantin som även omfattar trading och investment och att vi med valutareserven står som garanter för de svenska storbankernas dollarutlåning till ‘emerging markets’ på 1500 miljarder – är med andra ord, att även hålla totalt skrupelfria amerikanska, brittiska, tyska och franska storbanker och deras star traders från Wall Street och City of London skadeslösa.

Självklart löper vi – med denna fortsatta miljardrullning till IMF/ESM (=tyska, franska, brittiska och amerikanska storbanker) som sammanlagt kommer att uppgå till 145,2 miljarder via Anders Borgs ”drömkandidat” för IMF-chefsposten Christine Lagarde  – akut risk att lida kreditförluster med varenda en av de skattemiljarder som S/M nu skickar iväg vind för våg. 

Men den ”miljardrullningen” till euron via IMF/ESM talar Stefan Löfvén tyst om – av förklarliga skäl – då sossepolitrukeriet blivit ett med det internationella kapital, som livnär sig på de luftslottsaffärer som kommer att implodera 31 dec, och tydligen redan börjat krackelera, av JP Morgans tradingförsluter på 2 miljarder USD att döma, med mer att vänta.

Det är t ex 1. Göran Persson, som lobbar för euron och europakten direkt för det moderata regeringskansliet via JKL – till en ersättning av 100 000 – 200 000 per månad, 2. Erik Åsbrink, som lobbar för euron och europakten för Goldman Sachs räkning, sen har vi nu också 3.  en ”f d” socialdemokratisk minister till – Thomas Östros som just blivit VD för Svenska Bankföreningen och därmed ytterligare en (S)pindel i nätet, som konfiskerar statskassan för att skydda de permanent socialbidragsberoende bankerna och deras VD-bonusar, individuella pensionsavtal på 100-200 miljoner och andelar i bankernas vinster.

JP Morgan, USA:s största bank sett till tillgångar, har i dag sannolikt världens största så kallade Prop Desk, även känd som CIO, Chief Investment Office som helt och hållet sysslar med handel för bankens räkning. [.  . .]

Förlusten för JP Morgan härrör till en felaktig satsning på syntetiska kreditobligationer. Den totala förlusten är ännu inte säkerställd. I går efter att förlusten offentliggjorts sa Jamie Dimon till analytiker att ytterligare en miljard dollar i förlust kan komma att drabba investmentbanken.

Förlusterna har drabbat banken under de senaste sex veckorna.

En syntetisk kreditobligaiton, eller syntetisk CDO, Collaterized Debt Obligaiton är en modern finansiell produkt som kan ge extremt hög avkastning. Investeringen görs normalt i CDS:er, credit default swaps som är kopplade till en portfölj av ränteinstrument.”

Läs: Wikipedia – Glass-Steagall Act, DN – Storbank förlorar 14 miljarder på trading, DN – Stressigt jobb gör kvinnor sjuka, SR Ekot – EU i recession, SR Ekot – Europa ställs till svars, SR Ekot – Tyskland sätter hård press på Grekland, SVT Debatt – Johan Lönnroth: Dagens Moderater saknar nya idéer – kan inte hantera statens finanser, SR Ekot – Pasok ger upp försöken att bilda regering – ”Det tredje försöket att bilda ny regering i Grekland har misslyckats”, SVT Debatt – Jenny Madestam: ”Äktenskapet mellan Moderaterna och folket knakar i fogarna”, SVT Debatt – Göran Greider: ”Helt åt helvete, Per Nuder”, Newsmill – Maria Abrahamsson (M): Fel av Löfvén att kritisera Nuder,   SVD – Ulla Andersson (V) och Jonas Sjöstedt (V): Wahlroos förakt bör sporra till förändring – citat:”Det är dags att ändra politik. Finansmarkanden måste regleras med höjda kapitaltäckningskrav, skatt på finansiella transaktioner, förbud mot vissa former av spekulation och en bankdelningslag som gör slut på skattebetalarnas indirekta stöd till finansiell spekulation. Bankerna och deras ägare måste bära sina egna förluster, annars kommer de aldrig att lära sig. En 90-procentig skatt på deras bonusar och lyxvåningar vore också rimlig.”, Läs Rapporten – ”Dela bankerna, minska riskerna”, DN – Han blir den nya LO-basen, DN – Finansman frias – behåller miljoner, DN – Usel ekonomi för EU:s problembarn

Se tidigare bloggposter: Realekonomin återupprättas när Luftslottet imploderar – och våra pensioner går upp i rök 31 decCalmfors medger att vi löper hög risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euronBorgs ”drömkandidat” IMF:s Lagarde förespråkar Ren Stöld av Skattebetalarnas pengarReinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankernaWall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobbLysande Första Maj-tal av Jonas Sjöstedt1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenSpekulerar bankerna i Baltikum igen?Slöseriet med stort S sker inte under politikerveckan i Almedalen, utan i de slutna Coreper-rummens EU, IMF, ECB, EFSF och ESM”Ett Enat Europa” eller ”Det Tredje Riket” – Same Shit Different NameEU-godsherren Göran Persson lobbar för regeringen och EUJobblös tillväxt eller Konsten att bli rik utan att anställa någonDet pyramidala spelmissbruket Den ”legala nihilismen” och gasledningarna

Läs: SR Ekot – Kan bli ny LO-bas – ”kommer från IF Metall” PBS – Power, Money and Wall Street (se episod 4 om hur Wall Street riggade krisen i Europa), DI – JP Morgan pressar hela finanssektorn, SR Ekot – Byggstrejk trappas upp efter dom, SVT – Förundersökning mot IKEA,  New York Times – DealbookSVD – En vecka färgad av val, osäkerhet och jätteförlust, Affärsvärlden – JP Morgan varnar för ny miljardsmäll, Newsweek –  The monster that ate Wall StreetExpressen – Isobel Hadley-Kamptz: Finansvärlden är lögnernas marknad SVT – Riskkapitalskatt läggs i frysboxen, Alliansfritt – Reinfeldts 300 000 nya jobb – så hittade han på dem, Görans tankar och bagateller – Om att kunna se människor i ögonen, Lärartycket, AB – Här är apoteken som hotas av nedläggning, Svensson – Flygledning beordrade plan rakt in i Kebnekajse

Realekonomin återupprättas när Luftslottet imploderar – och våra pensioner går upp i rök 31 dec

Absurt att Vänsterpartiet är det enda parti som vill återupprätta marknadskrafterna. Till skillnad från Anders Borg vill Vänsterpartiet nämligen, att spekulationsekonomins skrupelfria aktörer ska stå för sina egna kreditförluster, går de i KK så gör de, och då ska skattebetalarna inte baila ut dem (med ytterligare 145,2 svenska skattemiljarder via IMF/ESM till Deutsche Bank mindre än fyra år efter förra bankräddningspaketet, som innebar en mastodontinjektion av gratiskapital från statskassan, vilken storbankerna använde till fortsatt högriskspekulation, egenhandel och både bonus- och lönehöjningar för sina direktörer, inte minst också till deras ohemula pensionsavtal i storleksordning 100-200 miljoner samt del i vinst på ännu mer oförtjänta pengar).

Vänsterpartiet vill också därför ha en bankdelningslag, som innebär att bankgarantin inte ska omfatta spekulations- och tradingdelarna. Tidigare i USA hade man lagar från depressionens dagar som delade upp bankverksamheten just på detta sätt, som V nu föreslår – vilket innebar att banker inte tilläts fusionera med trading och investment.

Men dessa visdomslagar från den stora Depressionen upphävdes under Clinton-administrationen och det pappersekonomiska hästskojeriet var igång. När så kraschen kom 2008, bailades således bankernas bubbeluppblåsningsverksamhet ut, både i Sverige, EU och USA:

Much of the debt was unstable hot money from the wholesale and repo market and that was the rub—the source of the panic.

Bernanke thought this was a retail run à la the 1930s. It was not; it was a wholesale money run in the canyons of Wall Street and it should have been allowed to burn out.” [. . .]

Bankernas spekulation med luftvärden och bonushysteri kunde sedan bekymmersfritt fortsätta med oförminskad styrka, vilket innebär en katastrof för våra framtida pensioner, då våra pensioner i och med den neoliberala S/M-genomdrivna ‘pensionsreformen’ förvaltas så illa, att pensionsfonderna köper luftprodukter från dessa finansmarknadens hästskojare för våra surt förvärvade slantar. Nu slår också bromsen i det Nya pensionssystemet till 2014 (kan säkert bli 2013 istället – och då för många år framåt, med tanke på att luftekonomin väntas krascha per den 31 dec 2012).

Mer om detta stod att läsa i den intressanta bloggposten hos zero hedge – ”The Emperor is Naked”. Där diskuteras även faktumet att den amerikanska räntan är lika med noll och pengar därmed nästan gratis att fortsätta bolla och spekulera med för Wall Street:

The Fed is destroying the capital market by pegging and manipulating the price of money and debt capital. Interest rates signal nothing anymore because they are zero. The yield curve signals nothing anymore because it is totally manipulated by the Fed.  [. . .]

Because of Fed management and interest-rate pegging, the market is artificially medicated. All of the rates and spreads are unreal. The yield curve is not market driven. Supply and demand for savings and investment, future inflation risk discounts by investors—none of these free market forces matter. The price of money is dictated by the Fed, and Wall Street merely attempts to front-run its next move.

As long as the hedge fund traders and fast-money boys believe the Fed can keep everything pegged, we may limp along. The minute they lose confidence, they will unwind their trades.”

Det visar alltså hur den amerikanska centralbanken agerar möjliggörare för luftslottsbyggarna vars värdepapperiserade trading med alla möjliga icke-värden därför bekymmersfritt kan fortsätta undergräva realekonomiska värden.

Correspondent: [. . .]”trading of derivatives” is ”really the lifeblood of the banks.” [. . .]

Det yttersta monetära korrektivet är ju dollarn, som administreras av the Federal Reserve. När ‘the last resort’ inte längre håller då kommer den jobblösa tillväxten att visa sig för vad den är – ett luftslott.

”The danger to the world is not classic inflation or deflation of goods and services; it’s a drastic downward re-pricing of inflated financial assets [. . .]

The point is, this is not the free market at work. This is central bank money printers and their Wall Street cronies perverting what used to be a capitalist market. [. . .]

Instead of hyperinflation or deflation there will be a major financial dislocation, which means painful re-pricing of financial assets”

Alla hitte-på-produkterna kommer således att bli värdelösa (vilket de ju var redan från början). Vilket betyder att våra pensionspengar bokstavligt talat går upp i rök, ifall inte pensionsfonderna redan nu gör sig av med skräpet. Så ock många kommuner, stadsdelar, försäkringsbolag m fl för det fall de ”investerat” reala pengar i fonder som utgörs av värdepapperiseringens hittepåprodukter.

Spekulationsekonomin – alkemidrömmen om Klondyke – kommer att än en gång förpassas till historien. Arbetets värde kommer att återupprättas, istället för att behandlas som en fri och därmed förgivettagen, irrelevant och i princip utdöd ‘commodity’.

Ty de övervinster, som så lättvindigt förtjänats på luft, genom den neoliberalt omhuldade värdepapperiseringen, kommer att bokstavligt talat pulvriseras – och de stenrika klipparna kommer därmed inte längre att kunna tjäna pengar lika lätt som de andas, för att med den oförtjänta förtjänsten byta till sig all världens reala förnödenheter, landmassor, fastighetsinnehav och lyxvaror.

Börjar vi inte genast med ökad självförsörjning, genom att vi återreglerar och nystartar egen industriproduktion, inför inhemskt jordbrukssstöd samt valutarestriktioner och reglering av bank & finans som inkluderar krav på transparens, så kan vi se snart se den riktigt stora och djupa fattigdomen utbreda sig, när vi inte längre kommer att ha råd att köpa vad Asien och ‘emerging markets’ producerar, då snart sagt alla jobb förflyttats dit eftersom både slaveri och total massaker på naturen är helt tillåten där (och snart även här – i takt med införandet av den lönedumpning och det avskaffande av fackliga rättigheter som europakten, den europeiska terminen och EU2020 innebär).

Den s k Marknaden har med all önskvärd tydlighet visat, att den inte klarar att reglera sig själv. Den s k politiska eliten har med all önskvärd tydlighet visat, att en mer reell demokrati behövs, om ekonomin ska kunna räddas. Staten och Kapitalet har blivit korrupt genom sin professionalisering och elitisering, och måste genomlysas och lagföras – av folket. Skatteparadisen måste öppnas och det som stulits från befolkningarna måste återföras – till befolkningarna.

Endast tack vare ett beslut står Sverige relativt sett starkare än resten av Europa: folkets nej till euron i folkomröstningen 2003. Vi kan, utöver att tacka nej-röstarna, bl a tacka Sören Wibe för det – en socialdemokrat som mer eller mindre blev utfrusen av det neoliberala ledargarnityr som nu utgör storkapitalets (s)pringpojkar, pga sitt envisa motstånd mot EU och euron.

Och pga sittande moderatregerings racernedmontering av välfärden genom neoliberala avregleringar, uppblåsning av bobubblan genom vägran att bygga hyresbostäder, utförsäljning av gemensamägda tillgångar och konstanta skattesänkningar står vi relativt sett svagare än resten av Europa: genom den skyhöga privata skuldsättning som denna deras politik skapat.

Läs: 9 maj Riksdagen – Beslut i korthet – Sverige ska låna 5,3 miljarder kronor till Irland (FiU41), Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:111 – Onsdagen 9 maj 5 § Berättelse om verksamheten i Europeiska Unionen [min anm: Nu fortsätter den S/M-godkända ”miljardrullningen” – den successiva överföringen av svensk statskassa till euron via IMF/ESM. 45,2 miljarder har redan ljusskyggt beslutats, vidare har Borg lovat ytterligare 100 miljarder på toppmöten med EU, och idag beslutades alltså ytterligare 5, 3 miljarder i riksdagen, till ”Irland” – dvs inte ett öre kommer befolkningen där till del, tvärtom – istället går våra skattemiljarder till att täcka de förluster som irländska staten gjort efter att de bailat ut sina bubbeluppblåsande och högriskspekulerande banker som också varit utsatta för Wall Streets intensiva tradinguppvaktning via the City of London. Vad vi alltså betalar till är, med andra ord, att hålla dessa totalt skrupelfria amerikanska, brittiska, tyska och franska storbanker och deras star traders från Wall Street och City of London skadeslösa. Självklart löper vi då – liksom med den fortsatta miljardrullningen som sammanlagt kommer att uppgå till 145,2 miljarder till Anders Borgs ”drömkandidat” för IMF-chefsposten Christine Lagarde  – akut risk att lida kreditförluster med varenda en av de skattemiljarder som S/M nu skickar iväg vind för våg. Men den ”miljardrullningen” till euron via IMF talar Stefan Löfvén tyst om – kanske av förklarliga skäl – då sossepolitrukeriet blivit ett med det internationella kapital, som livnär sig på de luftslottsaffärer som kommer att implodera 31 dec. Det är t ex 1. Göran Persson, som lobbar för euron och europakten direkt för det moderata regeringskansliet via JKL – till en ersättning av 100 000 – 200 000 per månad, 2. Erik Åsbrink, som lobbar för euron och europakten för Goldman Sachs räkning, sen har vi nu också 3. ytterligare en ”f d” socialdemokratisk minister Thomas Östros som just blivit VD för Svenska Bankföreningen och därmed ytterligare en (S)pindel i nätet, som konfiskerar statskassan för att skydda de permanent socialbidragsberoende bankerna och deras VD-bonusar, individuella pensionsavtal på 100-200 miljoner och andelar i bankernas vinster.], Wikipedia – Glass-Steagall Act

Se tidigare bloggposter: Calmfors medger att vi löper hög risk att göra kreditförluster på IMF-lånen till euronBorgs ”drömkandidat” IMF:s Lagarde förespråkar Ren Stöld av Skattebetalarnas pengarReinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankernaWall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobbLysande Första Maj-tal av Jonas Sjöstedt1500 miljarder kronor – De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta är ett Jättehot mot välfärdenSpekulerar bankerna i Baltikum igen?Slöseriet med stort S sker inte under politikerveckan i Almedalen, utan i de slutna Coreper-rummens EU, IMF, ECB, EFSF och ESM”Ett Enat Europa” eller ”Det Tredje Riket” – Same Shit Different NameEU-godsherren Göran Persson lobbar för regeringen och EUJobblös tillväxt eller Konsten att bli rik utan att anställa någonDet pyramidala spelmissbruket Den ”legala nihilismen” och gasledningarna

Läs: Expressen – Isobel Hadley-Kamptz: Finansvärlden är lögnernas marknadSVT – Riskkapitalskatt läggs i frysboxen, PBS – Power, Money and Wall Street (se episod 4 om hur Wall Street riggade krisen i Europa) Metro – Löfvén lika bra som statsminister, Expressen – Löfvén måste också våga säga stopp, DN Kultur – Greklands parlamentariska demokrati har fötts på nyttAB – Så psykade han Löfvén, SVD – ”Löfvén intar rollen som Reinfeldt är van att ha”, SVD – Stabil premiär för Löfvén,  DI – Borg backar om riskkapitalskatt, DI – Oansvarigt, Borg, SVT – Politiska DDR-fångar byggde IKEA-möbler, SVT2, UG i SVTPlay – Bakom galler – IKEA i DDR, Den sista urskogen  Affärsvärlden – Borg: Samarbete med S finns inte på kartan DI – Ta rygg på eliten, DI – Nuder skapar läsarstorm, SVT – Hans anställda förbjuds att avslöja sina lönerSVT – Greider: ”Helt åt helvete, Nuder”, SVD – Skattesänkningar som arbetsmarknadspolitik,   SVT – Tar statsrådspension – trots miljoninkomst, DN – Pensionsrådgivarna som trollar bort skattenSVT – Guldet försvann – nu backar flera företag, SVT – Strejk på Bilprovningen AB, SVD, Affärsvärlden – Huspriserna dalar, Affärsvärlden – Norrman: Positivt att tradingavdelningar stängs (min anm: Som vanligt ljuger regeringen kraftigt – att ny teknik tar över högriskspekulationen minskar inte riskerna och gör inte spekulationen mindre, tvärtom), Affärsvärlden – Greklandsoro fortsätter prägla USA-börserna, Affärsvärlden – Kreditökning chockar ekonomer, Expressen – Nuder tjänar miljoner – plockar ändå ut pension, AB – ”De plockar ut 8 miljarder ur vår välfärd”, SVD, AB, DN, DN

Bloggar: Röda Berget, Jämlikhetsanden, Utredarna, Görans bagateller och tankar, Fjärde internationalen – Sarkozy ut, Hollande in, Parkstugan, Roger JönssonBadlands HyenaPolitikerkollen – Af…,Makthavare.seMartin Mobergs betra…Olas tankarMitt i steget, Johan…anybody´s place,Badlands HyenaJohannes Blogg.Mikael PerssonAnn Helena Rudberg och Ledarredaktionens bl…, annarkia,

Reinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankerna

På tjugo år har den tiondel i Sverige som tjänar mest fått 76 procent mer att röra sig med, säger Ekot i artikeln ”Inkomstskillnaderna har ökat”. Ändå vill varken S eller M lyfta ett finger för att komma till rätta med denna extrema ekonomiska orättvisa som inte bara slår sönder samhället utan också demokratin.

Bankerna tjänar numera pengar huvudsakligen på spekulation eller s k egenhandel, de har alltså slutat finansiera företag till förmån för derivathandel och uppblåsning av bubblor. Således avskaffar de sitt eget existensberättigande.

”Dennis Kelleher (Better Markets, Inc.):

‘In the old days, Wall Street and the finance industry financed things that got done, be they the railroads or the interstate system, all of that has to be financed. That is what finance is supposed to be about. What is entirely changed, is that they’re in the business of making money for themselves. If it happens that they can also finance something along the way, ok – but that’s really no longer part of the core business.’”

Vad ska vi då ha banker till? Och varför ska vi baila ut dem med statskassan VARENDA gång deras spekulationsbubbla spricker? De skapar ju bara massarbetslöshet och kraschar världsekonomin, gång på gång, genom sitt regelrätta spelmissbruk:

Correspondent: [. . .]”trading of derivatives” is ”really the lifeblood of the banks.” [. . .]

Kvinnor och barn är, liksom i en dysfunktionell alkoholistfamilj, de stora förlorarna på S & M:s totalt ansvarslösa möjliggörarpolitik, då kvinnor främst arbetar inom skattefinansierad välfärdssektor, som slimmas ännu mer anorektiskt varje gång regeringen med stöd av S (och SD) skickar hundratals skattemiljarder till euron (tyska banker) via IMF för att hålla spelmissbrukarna på finansmarknaden skadeslösa och därmed också möjliggöra fortsatt missbruk (ett missbruk, som den alltmer mansdominerade (S)taffage-eliten dessutom är aktivt och djupt involverat i). Det i sin tur ökar den s k barnfattigdomen, kvinnors arbetsskador och våldet på kvinnodominerade arbetsplatser.

Både S och M vill fortsätta skänka bort våra skattemiljarder till riskkapital och storbanker – inte bara genom att låta riskkapitalet fortsätta vbf skattefinansierade vinster till skatteparadis genom att tillhandahålla en svensk marknad för offentlig upphandling som uppgår till 820 skattemiljarder per år – utan nu även genom att baila ut bankerna EN GÅNG TILL trots att förra mastodontbankräddningen skedde för mindre än fem år sedan, dvs 2008.

Denna gång vill de skicka 145,2 miljarder till IMF/ESM som i sin tur GER BORT pengarna till storbanker, främst Deutsche Bank, så att dessa stenrika banker ska slippa stå för sina egna kreditförluster i PIIGS-länderna. Calmfors har konstaterat att vi löper akut risk att förlora vartenda öre.

EU:s ”nödlån” till Grekland kom inte befolkningen till del, utan gick istället direkt till de privata långivarna (tyska storbanker och riskkapital) som på det sättet skulle slippa kreditförluster. Under det ‘förlorade’ börsåret 2011 betalar Wall Street ändå ut 80 miljarder dollar i bonusar till sina star traders (annat ord för hästskojare), en summa som ändå bara utgjorde en ytterst minimal del av vad bankerna själva tjänat på spekulationen och luftslottsproduktionen vars fantomenmurbruk heter derivat, svappar, cds och you name it.

Enligt Affärsvärldens senaste onsdagsrapport är det också de sekretessbelagda luftaffärerna ‘OTC’ (over the counter) som accelererar i takt med att den ‘vanliga’ börsen inte garanterar de jättevinster som spekulanterna vant sig vid efter varje knapptryckning.

Spelmissbruket fortsätter således, med ökande styrka, genom att skuggbankiriskt obskyrt gå under jorden, och våra S/M-politiker (som antagligen själva dagligen spelar) är angelägna om att hjälpa gamblarna fördjupa misären som detta patologiska spelberoende försätter hela världens befolkningar i. De som blir utan i världsfamiljen, när alla pengar går till missbrukaren, är kvinnorna, de äldre och barnen, därav ungdomsarbetslösheten, därav de fallerande skolresultaten, därav barnfattigdomen, därav skolor som liknar ruiner, därav bostadslösheten, därav tågen som inte går, ambulanserna som inte kommer, icke-anställningarna i vård, skola, omsorg, därav de låga lärarlönerna, därav underbemanningen, därav vanvården av äldre, call-centers som inte svarar, utförsäkringarna som dödar. I en värld som regeras av langare har arbete inget värde och människovärdet ingen hemvist. Det enda ideal som hyllas är drömmen om det stora klippet. Lottovinsten för vanliga dödliga, rippa medborgarna på statskassan för bankerna. Kort sagt den neoliberala dansen kring guldkalven.

Och nu ämnar alltså Löfvén, Reinfeldt och Borg ge bort 145, 2 svenska skattemiljarder med europakten, vilket garanterar svältpolitik och massuppsägningar i välfärden även i Sverige, av hittills inte skådad omfattning. Det kommer att brutalisera samhället ännu mer och göra ännu fler kvinnor massarbetslösa, vilket i sin tur garanterar kraftigt ökad s k ”barnfattigdom” samt ökat spelrum för extremhögern (vars främsta tillskyndare är ”bank & business”) när väljarna blir varse att S (Hollande) och M (Sarkozy) är två Borg-sidor av samma totalitärt tyskstyrda Merkel-mynt, trots Hollandes intimiderande slagord:

”Hollande seems bent on really sticking it to the banks. He is no fan of the City of London and Wall Street and has openly criticized them for the role they played in the financial crisis. ‘My enemy is not another candidate, it is not a person, it has no face, it is the world of finance,’ Mr. Hollande said in January. [. . .]

Socialist politicians usually ramp up the rhetoric against banks on the campaign trail to pick up votes, so Hollande’s hatred of the financial system may just be his way of playing to his base. Once in office, he might actually tone it down. Wall Street certainly hopes he does. ” [anm: min länk i citatet]

Men i en världsekonomi där 30-50 % av högutbildade går massarbetslösa pga spekulationsekonomin – dvs den jobblösa tillväxten och bankernas kapitalackumulation via derivathandeln och masspekulationen med Wall Street som avsändare – där hjälper det inte, Löfvén, att satsa på ”utbildning”. Innan dess måste nämligen finansmarknaden saneras, bankerna regleras och skattepengaflödet till euron via IMF (=storbanker) upphöra. Det måste ske NU. Innan kraschen i eurozonen är ett faktum – dvs innan också Tyskland kraschar och därmed faller på sitt eget grepp. Skicka inte fler skattemiljarder till euron via IMF/ESM (=till Deutsche Bank). Skärp till er – eller avgå:

Austerity economics in Europe is fanning the flames, as public budgets are slashed on the false crucible of fiscal responsibility. In the United States, an anemic recovery and plunging home prices are taking a toll: a large portion of the public believes the game is rigged, and no longer trusts that the major institutions of society – big business, Wall Street or government – are on their side. In Europe and America, 30 to 50 percent of recent college graduates are unemployed or underemployed.”

Se tidigare bloggpost: Wall Street riggade krisen – Säg Nej till IMF-lånen, Löfvén – 145,2 miljarder behövs till välfärd och jobb

Läs: SVD – Ulla Andersson (V) och Jonas Sjöstedt (V): Wahlroos förakt bör sporra till förändring – citat:”Det är dags att ändra politik. Finansmarkanden måste regleras med höjda kapitaltäckningskrav, skatt på finansiella transaktioner, förbud mot vissa former av spekulation och en bankdelningslag som gör slut på skattebetalarnas indirekta stöd till finansiell spekulation. Bankerna och deras ägare måste bära sina egna förluster, annars kommer de aldrig att lära sig. En 90-procentig skatt på deras bonusar och lyxvåningar vore också rimlig.”, Läs Rapporten – ”Dela bankerna, minska riskerna”

Läs mer: Spiegelonline – For Chancellor, Torturous Months Lie Ahead – quote: ”Angela Merkel’s most important allies, the ratings agencies, would immediately and mercilessly punish countries that run up excessive new debts” [. . .]But if the economy slows down, many [voters] will start to ask whether the government really has everything under control. That will be the opposition’s hour. It always has been — in Germany, in France, in Europe. François Hollande has proven that once again.”, CNN – Why Wall Street Fears a Socialist French Leader – quote: ”This will invariably impact and eventually restrict the way Wall Street and the City of London does business, both on the continent and, quite possibly, at home” (anm: min länk i citatet), The Guardian – After upsets in France and Greece, German Coalition suffers defeat – quote: ”Merkel’s position in Europe has been weakened recently by the collapse of her allied government in the Netherlands. Last night she also lost her main European colleague, Nicolas Sarkozy.”, PBS Frontline – Money, Power and Wall Street (episod 4 om hur Wall Street riggade krisen i Europa,  Reuters – Euro-style austerity at home? No thanks, Germans say, Yle – Merkel tappar makten i Schleswig-Holstein, Der Spiegel, Chicago Tribune, Reuters, ”Der Spiegel – The High Cost of Germany’s Economic Success, Svenska Bankföreningen – Thomas Östros ny VD i Svenska Bankföreningen, DI – Borg ser fram emot bonusdiskussion med Östros SR Ekot – Inkomstskillnaderna har ökatCNNMoney: Germany is Europe’s next recession victimSalon – A big day for the 1 %, CNN – Voters punished Greece’s centrist parties, setting stage for new government – quote: ”Coming in second place with 15.5% to 17% support, according to exit polls, was the radical leftist coalition Syriza. Its finish appeared to be far stronger than the 10% support predicted in pre-election opinion polls.”, WSJ – Challenge to Austerity, and Germany, is SharpenedSVD – Kraftigt ras i Tokyo efter val, SVD – Väljare halverade koalitionspartier, Affärsvärlden – SHB:s chefsekonom: Grekland lämnar euron

Om Partiledardebatten i SVT Agenda: SVT1, SVT – Margit Silberstein – Sjöstedt glödde mest i debatten, SVT – Följ partiledardebatten – minut för minut, SVT – Reinfeldt och Löfvén efter debatten: ”Vi tydliggjorde skillnaden” (min anm: Underligt påstående, när det inte finns någon skillnad – båda kraschar välfärden genom att skicka 145 miljarder till euron via IMF samt genom att låta riskkapitalet handla upp för 820 miljarder skattekronor per år), SVT – Hollande har vunnit, SVT – Bo Inge Andersson: ”Nu måste Hollande möta verkligheten” (min anm: Så vad väljarna tycker är ingen ”verklighet” då eller? Är det endast Deutsche Banks och Merkels ”sanningar”, dvs lögner, som utgör ”verkligheten”?), DN – Jobben i centrum i partiledardebatten, SVD – Östros blir bank-vdDN – Partiledarnas ordval,  SVT – Margit Silberstein – Partiledardebatten – årets politiska klimax, DN – Lotta Gröning: Debatt utan segrare, Financial Times – Hollande takes French presidency,  DN – Löfvén: Jag är inte nervös, DNAB, AB – Oppositionen saknar idéerna för framtiden, AB3, SVD, DN – Partiledardebatten går vidare, AB4, SVD2, SVT – Detta kan vi vänta oss av partiledardebatten, Expressen – KGBerström: Partiledardebatten viktigast för Löfvén, DN – Löfvén: Alla ska ha ett jobb, SR Ekot – Francois Hollande träder fram ur skuggan, SR Ekot – Nystartsjobb förlänger arbetslöshet, SR Ekot – Socialisten Hollande segrare i presidentvalet

Bloggar: Leines blogg, Lars-Gunnar Enbom, 2, Röda Berget, Annarkia – Politisk kommunikation ersätter aktiva åtgärder, Kent Persson (M), Alliansfritt – Kristersson oroar sig för fattiga barn – utförsäkrar deras föräldrar, Parkstugan – Den moderata ”sanningen” – Det är allvarligt att antalet nyföretagare minskar, Görans tankar och bagateller, Mikael Persson – Blir det lite S&M i kvällens partiledardebatt, Roggans blogg – Ingen konst att klara en finanskris, Annarkia2, MM, Anna VikströmNorah4you’s WeblogHögbergs tankarMotpol,Monica Green(s) bloggOlas tankarAnnarkiaRune Lanestrands blo…Martin Mobergs betra…TokmoderatenRöda Berget, Peter Andersson