Hur många jobb har skattesänkningarna alstrat?

Apropå de brödsmulor den M-märkta alliansregeringen i elfte timmen nu anser sig beredd att strö ut över Sveriges svårt sargade kommuner rapporteras det idag i DN att

M-ledningen trycker därför sina lokala företrädare så att de värnar ”välfärdens kärna” i stället för badhus.  Prioritering två för M är ökade utbildningsinsatser och annan arbetsmarknadspolitik. På tredje plats kommer nya skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Det antas ge fler jobb på lång sikt, men ett fjärde jobbskatteavdrag beror på statsfinanserna. ”

Att inte låta barn lära sig simma och familjerna ha kul tillsammans på söndagarna till ett humant pris – det verkar vara en hederssak för männen i Moderaterna med stort M. Förutom naturligtvis att genast efterkomma minsta kväkande från tankesmedjan Timbro. Samt att vältra över även ansvaret för arbetsmarknadspolitiken på kommunerna, som det inte räckte med allt man redan ‘delegerat’ dit,  t ex ansvaret för skolan som tidigare var statlig och då fungerade mycket bättre.

Inom nyliberalt färgad ekonomisk politik finns antaganden om att avregleringar, skattesänkningar och försämringar i arbetslöshetsförsäkring alstrar flera jobb. Men hur fungerar den imaginära ideologin i verkligheten? Man kan ta lärdom av ett genomfört exempel i praktiken – hyllat av nyliberalismens båda lärofäder – Milton Friedman och Friedrich von Hayek: Pinochets Chile.

Kunskap om vad de nyliberala favoritåtgärderna konsekvent genomförda leder till i praktiken sammanfattar Greg Grandin i sin utmärkta artikel från den 17 nov 2006 i Counterpunch: Milton Friedman and the Economics of Empire – The Road from Serfdom vilket borde tjäna som ett varningstecken för Borg (och EU) om att omedelbart upphöra med den neoliberala luftslottsagendan till förmån för keynesiansk rehabilitering:

Tens of thousands of public workers lost their jobs as the government auctioned off, in what amounted to a spectacular transfer of wealth to the private sector, over four hundred state industries…New laws treated labor like any other ”free” commodity, sweeping away four decades of progressive union legislation…In order to build investor confidence, the escudo was fixed to the dollar…Pegged as it was to the appreciating US dollar, the value of the escudo was kept artificially high, leading to a flood of cheap imports. While consumers took advantage of liberalized credit to purchase TVs, cars, and other high-ticket items, savings shrank, debt increased, exports fell, and the trade deficit ballooned. In 1982 things fell apart. Copper prices plummeted, accelerating Chile’s balance of trade deficit. GDP plunged fifteen percent, while industrial production rapidly contracted. Bankruptcies tripled and unemployment hit 30 percent. Despite his pledge to hold firm, Pinochet devalued the escudo, devastating poor Chileans who had either availed themselves to liberalized credit to borrow in dollars or who held their savings in escudos. The Central Bank lost forty-five percent of its reserves, while the private banking system collapsed. The crisis forced the state, dusting off laws still on the books from the Allende period, to take over nearly seventy percent of the banking system and reimpose controls on finance, industry, prices and wages. Turning to the IMF for a bailout, Pinochet extended a public guarantee to repay foreign creditors and banks.

But before the crisis of 1982, there were the golden years between 1978 and 1981. Just as the international left flocked to Chile during the Allende period, under Pinochet the country became a mecca for the free-market right. Economists, political scientists, and journalists came to witness the ”miracle” first hand, holding up Chile as a model to be implemented throughout the world. Representatives from European and American banks poured into Santiago, paying tribute to Pinochet by restoring credit that was denied the heretic Allende. The World Bank and the Inter-American Development Bank extolled Chile as a paragon of responsibility, advancing it 46 loans between 1976 and 1986 for over $3.1 billion. ”

vidare skriver Grandin 2006

Today, Pinochet is under house arrest for his brand of ”shock therapy,” and Friedman is dead. But the world they helped usher in survives, in increasingly grotesque form. What was considered extreme in Chile in 1975 has now become the norm in the US today: a society where the market defines the totality of human fulfillment, and a government that tortures in the name of freedom.”

Vilken ekonomi skulle inte tillfälligt ljusna med miljardpaket efter miljardpaket, krediter, räddningar  – frågan är vad som händer när systemet tvingas nyktra till från den friedmanska väckelsen och benhårda marknadsreligiösa tron på extremutilitaristiska luftslott i vilka människan reducerats till en skugga av sitt forna värde.

Se tidigare bloggposter: Demokratiutredningen och partifinansiering i omutliga Sverige, Riksdagen – demokratins C-lag,  I Sverige finns ingen korruption – bara vanligt mygel,

Läs DN – ”Pessimismen håller på att brytas”, SVD – ”Vi sätter jobben främst”,  AB – Moderaterna vill sänka skatten – trots krisen, SVD – Tre frågor om budgeten”, Dagbladet – ”Kommunen måste stå till svars för sina vansinniga prioriteringar”, DN – ”Den ekonomiska krisen inte så farlig för Sverige”,  Expressen – Det här vill Reinfeldt prioritera i höst, SVT, AB2, Expressen – Det våras för höstbudgeten, AB3,

Bloggarna – Peter Andersson – med rätt att tycka: ”M: Sänkta skatter före rejält kommunstöd och jobbpolitik?”Röda Malmö,  Törnebohms hotspot,  Röda Berget,   In Your Face,  Roger Jönsson,  John Johansson(s) blogg,  Ola Möller,  Kent Persson (m), Ett Hjärta Rött

Annonser

14 responses to “Hur många jobb har skattesänkningarna alstrat?

 1. Hur kommenterar du att det under andra kvartalet 2009 var lika många individer i arbete i åldersgruppen 15-74år som det var sista kvartalet 2006 (Källa: SCBs arbetsmarknadsstatistik)? Den politik som genomförts av alliansen har alltså lett till att vi mitt i en världsomspännande kris av samma magnitud som 30-talets depression har lika många människor i arbete som den tidigare svenska regimen mäktade med att nå i toppen av en högkonjunktur. Den förda jobbpolitiken fungerar, och den fungerar bra…

 2. Barack Obama har i år satsat 350 miljarder dollar på skattesänkningar för att skapa nya jobb. Har han kastat 350 miljarder dollar i sjön tror du, Nemokraten!? 😀

  Jag är av annan uppfattning.

  Speciellt då det redan nu kommer sådana här rapporter:

  http://www.va.se/vabors/2009/08/07/arbetslosheten-minskar-i-u/

 3. Som jag fattar så är arbetslösheten i Sverige nu uppe i TIO PROCENT och som jag fattar det så var inte arbetslösheten TIO PROCENT 2006. Ungefär TRETTIO PROCENT av ungdomarna lämnar skolan utan jobb. Och som jag fattar det var det inte TRETTIO PROCENT av ungdomarna som lämnade skolan utan jobb 2006. Vad beträffar den internationella finanskrisen så är det en följd av en globalt förd nyliberal politik av den hayektyp som jag kritiserar – med den minst sagt reaktionära bushregimen som motor – denna politik fortsätter nu EU att följa och till och med grundlagsfäster i och med Lissabonfördraget, vilket visar att man INTE LÄRT NÅGONTING AV det som hänt och INTE ÄNDRAT KURS utan fortsätter köra på i samma thatcheristiska hjulspår och då kan det inte gå annat än med raketfart utför. I USA vill nu Obama införa sjukförsäkring här vill timbrohögern privatisera. Som sagt, vansinne från början till slut, och arbetslösheten ökar.
  Att ekonomin återhämtar sig med hjälp av miljarder och åter miljarder i räddningspaket är inte konstigt men det är konstgjord andning, så länge man inte satsar på att lösa upp det s k utanförskapet. Det gör man inte genom att vältra över ansvaret för en aktiv arbetsmarknadspolitik på kommunerna, som är i ekonomisk kris. Det gör man med statlig arbetsmarknadspolitik.

 4. Till Olah Örtengren – Som jag fattar det har väl Obama snarare möblerat om i skatterna och flyttat från företagsbeskattningar till att lägga mer på olika på varuskatter istället – t ex moms på tobak o likn. Men inkomstskatterna kommer väl att vara oförändrade eller höjda pga planerad sjukvårdsreform.

 5. Till Rudis: Och, som du kanske märker, så har jag kritiserat även socialdemokraterna för att ha sällat sig till denna neoliberala utförsbacke vars lutning nedåt började för länge sedan – jag har också kritiserat dem för att de till och med varit med om att grundlagsfästa den i EU i och med ratificeringen av Lissabonfördraget – vilket ju är själva kärnämnet för denna bloggen, tillsammans med kritik mot fortsättningen av Bushs ”War on Terror” – ett krig som kostat USA tre triljoner dollar i utlandsskuld till Kina. Denna politik vill nu EU fortsätta i samma paranoida tonläge – med Stockholmsprogram, FRA, paramilitär polis och säkerhetspolis, Inspire, Q617, ACTA, three-strikes, hadopilagar, osv osv osv . Ville man verkligen minska riskerna för terror skulle man ISTÄLLET för satsningar på militärt och psykologiskt våld naturligtvis satsa bara på en enda sak – att bekämpa fattigdomen. T ex i Sverige – behöver miljonprogrammen rustas upp ordentligt – de blir annars grogrunden för både kriminalitet, missbruk och fundamentalism av alla de slag. Istället för att vräka pengar över banker och satsa på integritetskränkande terrorbekämpning skulle man satsa på helt andra saker. Som att förhindra oseriösa hyresvärdar tex, rusta upp allmännyttan, förbättra kvaliteten på skolmaten, satsa massivt på missbruksvård, särskilt missbruk bland kriminella och på fängelser t ex. Den här machopolitiken kan bara sluta på ett sätt – med konflikter och våld. Min blogg handlar om att försöka skapa medvetenhet om detta och förhindra de kränkningar av mänskliga och demokratiska rättigheter som antiterrorterrorn för med sig. Jag ställer mig också helt kritisk till människosynen när det gäller den ‘inre marknaden’ – att arbetskraft och människor jämställs med ting som kan slussas hit och dit hur som helst. Den människosynen som upphandlingssystemet banat väg för – med vårdskandaler, vinstdrivande skolor (inte ens i USA tillåts skolor vara vinstdrivande) – oätlig mat inom äldreomsorg, förflyttningar av skattepengar till skatteparadis, konsultberoende inom statsförvaltningen, koncerner som livnär sig på skattepengar samtidigt som de är skrivna i skatteparadis – Bermudas, kanalöarna osv. Kort sagt – rovdriften på människor, djur och natur som denna globala nyliberalism nu i årtionden ägnat sig åt. Planeten är så sjuk att den snart kollapsar. Och det är synd om människorna. De människor som blivit offer för denna hänsynslösa rovdrift – det gäller både på arbetsmarknaden (se bloggpost Slimmade organisationer, just-in-time och New Public Management), och äldre, barn och ungdomar inte minst, samt alla andra totalt förbisedda och försummade grupper, oftast de maktlösaste och mest försvarslösa. Ett samhälle som behandlar människor så är dömt till undergång. Vi måste ta hand om varandra och återupprätta människovärdet. Det är vad jag vill kämpa för, och vad jag anser vara den enda hållbara basen för ett samhälle.

 6. Men du verkar inte kunna skilja på sysselsättning och arbetslöshet. Arbetslösheten beräknas som den andel av arbetskraften som inte har arbete. Och alliansens politik har lett till att fler vill arbeta än under den förra regimen, dvs arbetskraftens storlek har ökat. Detta gör att vi kan ha samma antal individer sysselsatta, samtidigt som arbetslösheten är högre nu än 2006.

  Två saker om detta:

  1) Att lika många är i arbete nu som 2006 är en god sak. Att fler nu jämfört med 2006 vill arbeta istället för att finansieras av det allmäna är en god sak. Politiken har gjort nytta.

  2) När det gäller vilka resurser samhället har tillgång till så är det ju antalet individer som arbetar i förhållande till befolkningens storlek som är relevant. Och även om befolkningen har vuxit något sedan 2006 så påverkar detta inte den stora bilden: Regeringens politik har gjort att fler är i arbete nu i lågkonjunkturens Sverige än vad som annars varit fallet, och fallet i BNP är därför mindre än vad som varit fallet med den förra regeringens politik.

 7. Alliansens människosyn är ingen ”god sak”. Den är ett gift som sprider skräck bland befolkningen. Det är hela synsättet det handlar om – har du inte fattat det, eller tycker du det är ett smidigt sätt att dölja detta faktum bakom BNP-resonemang?

 8. Såväl de liberala som konservativa partierna till höger har grundsynen att människor är kompetenta, kloka och arbetssamma. Man anser därför att politiken ska inriktas på att stödja människors egen strävan efter lycka och välstånd.

  Och om du inte vill diskutera BNP, låt oss då diskutera detta:

  Är det bra eller dåligt att Sverige tack vare regeringens politik lyckas hålla lika många individer i arbete i lågkonjunktur som förra regeringen lyckades åstadkomma på toppen av en högkonjunktur?

  Är det bra eller dåligt att fler individer vill arbeta nu jämfört med under den förra regimen?

  Detta är två grundläggande frågor som enkelt kan besvaras med ja eller nej!

 9. För det första har det sk utanförskapet ökat dramatiskt, så också arbetslösheten. Att inte hålla människor i ”sysselsättning” som du kallar det för, och satsa på en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik är att skjuta stora problem framför sig. En ungdomsgeneration präglas av hopplöshet redan vid inträdet i vuxenlivet. Detta är INTE en ansvarstagande politik även om det ser bra ut i statistiken på både det ena och andra sättet. Den människosyn som de liberala och konservativa partierna nu ger uttryck för är rent ut sagt cynisk (se alla Ett hjärta Rötts väl underbyggda blogginlägg t ex) och den flörtar vildsint högerut. Vi kan ta folkpartisten Mathias Sundins angrepp på konsten som ett exempel. Detta nyttotänkande är förutom tjatigt kulturfientligt. Om grundsynen är att människor är kompetenta, kloka och arbetssamma varför angriper man då så många som så lata och slöa att man måste höja a-kasseavgifterna till den milda grad att folk måste gå ur – för att sen stå tomhänta i massarbetslösheten.

 10. För övrigt svarar du inte på hela min redovisning om nyliberalismens skadeverkningar över hela planeten, Greg Grandins utmärkta artikel om Friedmans ekonomiska luftslottsteorier, bushdoktrinens fortlevande inom EU osv.

  Det blir en ensidig diskussion. Vad anser du t ex om att man fortsätter med en nyliberal ekonomisk agenda enligt hayekregelboken – med avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar, privatiseringen av offentlig sektor och socialisering av näringslivets förluster (bankräddningspaket, nationalisering av banker, statligt ägande t ex Carnegieaffären), bonussystemen, näringslivets ”höga avkastningsmål), konsultberoendet inom Försäkringskassan, de internationella konsultkoncernerna som livnär sig på skattepengar genom upphandlingssystemet samtidigt som de själva är registrerade i skatteparadis.
  Hur mycket skattepengar har inte detta kostat?
  Pengar som kunde använts till ”välfärdens” kärna OCH simhallar – vilket f ö är en utmärkt investering för folkhälsan.
  Jag tycker den människosyn man visat att man utgår från genom att understödja ett sånt rovdriftssystem är samma gamla vanliga snålhet – att stirra sig blind på och ondgöra sig över utsatta människors hjälpbehov och sedan vältra hjälp över de redan besuttna. Som i Dickens julsaga om Mr Scrooge, om du frågar mig. Eller snålheten och girigheten som två sidor av samma trista mynt, som nu är totalt devalverat – både ideologiskt och ekonomiskt.

 11. Ungdomsarbetslösheten beror på att ungdomar oftast inte har en produktivitet som svarar mot ingångslönen, den som anställer en ung person gör då en förlustaffär. Detta kan dessutom bli långvarigt då LAS gör det svårt att avskeda folk.

  Och vad gäller den liberala kapitalistiska marknadsekonomi som vi i västvärlden nyttjar som samhällssystem så finns det inget samhällssystem som någonsin kommit i närheten vad gäller att skapa rikedom och också sprida den till breda folklager.

 12. Den här regeringen satsar öht inte på barn och ungdomar – den framtida generationen utan skapar istället fiender i den genom sin brist på ansvarstagande. Att skära ner simhallar, fritidsgårdar, kulturskola osv – detta är verkligen välfärdens kärna i termer av att hålla ungdomar vid god hälsa ge dem bra lek- och fritidsmöjligheter och hålla dem ifrån missbruk, kriminalitet och allmän tröstlöshet. Barn och ungdomar är liksom äldre ovärderliga resurser i ett samhälle som vill kalla sig både traditionsmedvetet och progressivt. Jag tycker t ex att man ska inför ämnet vardagskunskap i skolan för att alla ska få öka sitt självförtroende i vanliga praktiska vardagsgöromål. I detta ämne och många andra tycker jag också man ska bjuda in äldre inom olika yrkesområden som gästföreläsare och för att föra över ovärderlig kunskap inom både vanliga vardagsämnen och yrkeskunskap, hantverkstradition m m till framtida generationer och bygga broar på så sätt. Fritidsgårdar är oerhört försummad verksamhet. Tidigare hade ungdomar enorma möjligheter att förkovra sig på olika områden på dessa ställen. Numera är vuxennärvaron nedskuren till ett minimum, liksom möjligheterna att lära sig något där och utveckla talanger som t ex skolan inte lyckas odla hos eleverna. Inte minst pga lärarnas fasaväckande arbetssituation med alldeles för stora klasser, dåliga lokaler och bristfälligt antal resurspersonal.

  När det gäller arbetsvillkor så vet jag inte vilken värld du lever i – jag har barn i den ålder och vet att bland dem och deras ålderskamrater finns knappast många som är föremål för LAS – de jobbar med dåliga anställningsvillkor ofta ‘on demand’ på lösa timmar och via bemanningsföretag utan något som helst anställningsansvar utöver själva timlönen de får just där och just då. De blir inte lasade självklart när de jobbar på det sättet. Många jobbar i Norge och utomlands för att kunna tjäna ihop pengar. De flesta studerar ju självklart. Men det finns också en mycket stor grupp som riskerar permanent utslagning.

  När det gäller den kapitalistiska marknadsekonomin – så var det ju den speciella form av maskerad adam-smith-kapitalism som nyliberalismen utgör som jag diskuterade – det finns många olika mer eller mindre bra sätt att utforma marknadsekonomier på.

  T ex anser jag att själva grundstenen för en fungerande ekonomi är att ha lokala, diversifierade marknader – där närproducerat och lokala nätverk är honnörsord. Inte det globala ansiktslösa upphandlingssystemet som är det rådande inom EU:s nyliberalism. Det leder inte till hållbar utveckling, vare sig ekonomiskt eller ekologiskt.

  T ex är EU:s fiskepolitik en katastrof för både miljön, ekonomin och människan.

 13. Jag tror vi får enas om att vi är oense om hur samhället bör ordnas. Vad gäller ungdomar och arbetslöshet så är jag själv i läget att jag i mitt arbete skulle kunna anställa ungdomar men inte gör det pga för höga ingångslöner och LAS. Om en erfaren individ som jag vet fungerar på arbetsplatsen kostar 22000 per månad och en nykläckt civilekonom ska ha 20 000, vem tror du jag anställer?

  Men jag noterar att vi är överens om en sak – att EUs fiskepolitik är åt helvete. Men notera att det är just politik och subventioner som gör fisket till en katastrof. Och på en fri marknad så hör subventioner inte hemma, inte till fiskare, inte till jordbruk, och inte till SAAB.

 14. Jag bryr mig inte om ifall det är en fri marknad eller inte som gör att man inte får behålla skonsamma metoder, mindre båtar och ingen bottentrålning utan istället låter EU bedriva hetsjakt på fattiga fiskare i Afrika samt ser till så att svensk marin miljö blir totalförstörd, det viktiga är att detta upphör på en gång samt att man omedelbart förhindrar oljeutsläpp, t ex genom att ha tvingande bestämmeler om dubbla skrov och förhindrar kringgående av sådana bestämmelser genom internationellt bindande bilaterala eller multilaterala överenskommelser. Att dammsuga och förorena haven är svårreparabelt och ett totalt svek mot alla kommande generationer, förutom att det uppvisar prov på ett lika totalt förakt för själva livet.

  När det gäller anställningsövervägandena så har det väl alltid varit på det sättet. Vidare så var det kanske inte främst nykläckta civilekonomer jag hade i åtanke i första hand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s